O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Projekts ”Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un      priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai”   Līg...
Projekta īstenošanas gaita un sasniegtie rezultāti•Eksperti novērtējuši 28 studiju virzienus,tai skaitā sadalot studiju pr...
Projekta īstenošanas gaita un    sasniegtie rezultātiNovērtētas 860 studiju programmas
• 2006. – 2011. gada LU, RTU, LLU, RSU, DU, LiepU absolventu aptaujas dati. Aptauju un iegūto datu apstrādi veica Tirgu...
Projekta ietvaros izstrādātajā studiju programmu (turpmāk – SP)vērtēšanas anketā bija iestrādāti vairāki, ar darba tirgus ...
Projekta ietvaros izstrādātajā studiju programmu (turpmāk– SP) vērtēšanas anketā bija iestrādāti vairāki, ar darbatirgus p...
• Starptautiskajās ekspertu komandās piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas nominēti pārstāvji, kuru galvenais ...
• Vairāk detalizētu viedokli par absolventu iespējām darba tirgū kavēja vienotas datu bāzes trūkums, jo tikai 2011.gada ...
Tematiskās grupas Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība respondentu    vērtējums par to kādā līmenī, studējot unive...
Tematiskās grupas Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība respondentu      vērtējums par to kā zemāk minētie apgalv...
Tematiskās grupas pedagogu izglītība un izglītības zinātnes       respondentu vērtējums par to kādā līmenī, studējot...
Tematiskās grupas pedagogu izglītība un izglītības zinātnes   respondentu vērtējums par to kā zemāk minētie apgalvojumi ...
Papildus veicamā izpēte projekta ietvaros• Darba devēju, studentu, vecāku, kā arī akadēmiskā personāla sūdzības par pārāk...
Tracking Learners’ and Graduates’     Progression Paths• Studentu karjeras ceļi studiju laikā;• Absolventu iekļaušanā...
• Paldies!
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

DTD AIP

Higher Education council`s presentation

 • Seja o primeiro a comentar

DTD AIP

 1. 1. Projekts ”Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” Līgums Nr. 2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/001 “Darba tirgum – Derīgs!” 2012.gada 28.septembrī AIP priekšsēdētājs prof.Jānis Vētra
 2. 2. Projekta īstenošanas gaita un sasniegtie rezultāti•Eksperti novērtējuši 28 studiju virzienus,tai skaitā sadalot studiju programmas trijās grupās unsniedzot ieteikumus studiju programmupilnveidošanai, apvienošanai, slēgšanai, un tml.;vērtēšanā dalību ņēma 237 eksperti, tai skaitā 24LDDK deleģēti pārstāvji, novērtētas 860programmas, vērtēšanai nav iesniegtas aptuveni 80programmas, vienlaicīgi notiek AIKNC datu bāzesinventerizācija
 3. 3. Projekta īstenošanas gaita un sasniegtie rezultātiNovērtētas 860 studiju programmas
 4. 4. • 2006. – 2011. gada LU, RTU, LLU, RSU, DU, LiepU absolventu aptaujas dati. Aptauju un iegūto datu apstrādi veica Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu cents (SKDS) 2011. gada novembrī un decembrī, LUA (Latvijas Universitāšu Asociācija) projekta „Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā” ietvaros
 5. 5. Projekta ietvaros izstrādātajā studiju programmu (turpmāk – SP)vērtēšanas anketā bija iestrādāti vairāki, ar darba tirgus prasībāmsaistīti kritēriji, konkrēti – (I) • Absolventiem ir iespējas (nākotnes perspektīvas) veiksmīgi strādāt apgūtajā specialitātē vai atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai; • Ieinteresētās grupas (absolventi, darba devēji u.c.) apstiprina, ka tiek sasniegti programmas mērķi izglītošanā; • Studējošo, akadēmiskā personāla un iesaistīto grupu (darba devēju, profesionālo organizāciju u.c.) viedoklis par programmas resursu atbilstību studiju programmas izvirzītajiem mērķiem;
 6. 6. Projekta ietvaros izstrādātajā studiju programmu (turpmāk– SP) vērtēšanas anketā bija iestrādāti vairāki, ar darbatirgus prasībām saistīti kritēriji, konkrēti – (II)• Studiju programmas mērķi saskan ar AII misiju un ir orientēti uz speciālistu sagatavošanu un attīstību. Studiju programmas nākotnes redzējums (vīzija) tiek īstenota, ņemot vērā studējošo, darba devēju, profesionālo organizāciju viedokli un reģionālās intereses;• Ir apspriestas un salīdzinātas attīstības tendences pēdējos 3 gados (studējošo un absolventu dinamika, absolventu nodarbinātība, akadēmiskā personāla kvalifikācija un vecuma struktūra, finanses, pētījumu rezultāti), ir izanalizētas atšķirības no citām līdzīgām studiju programmām reģionā. Tāpat vērtēšanas anketā bija ietverti vairāki kritēriji, kuru ietvaros tiek vērtēta prakses atbilstība studiju programmai.
 7. 7. • Starptautiskajās ekspertu komandās piedalījās Latvijas Darba devēju konfederācijas nominēti pārstāvji, kuru galvenais uzdevumus bija vērtēt SP atbilstību darba tirgus prasībām.• Obligāts nosacījums ekspertu vizīšu laikā augstskolās bija diskusijas ar darba devēju pārstāvjiem, jo īpaši saistībā ar studiju programmu absolventu nodarbinātības iespējām.• Darba tirgus nozīmīgums tika arī akcentēts, izvērtējot valsts augstskolu absolventu viedokli par viņu iespējām darba tirgū un iegūtajām zināšanām, un šī informācija ir ietverta ziņojumā par studiju programmu izvērtēšanas gaitu, šī brīža rezultātiem un secinājumiem.
 8. 8. • Vairāk detalizētu viedokli par absolventu iespējām darba tirgū kavēja vienotas datu bāzes trūkums, jo tikai 2011.gada 1.augustā, līdz ar Grozījumiem Augstskolu likumā, augstskolām par obligātu pienākumu tika noteikts nodrošināt informācijas vākšanu un analīzi par absolventu nodarbinātību un citiem būtiskiem rādītājiem (Augstskolu likuma 5.pants). Attiecīgi šādu informāciju būs iespējams izmantot turpmāk, savukārt uz studiju programmu vērtēšanas brīdi Projekta ietvaros šādi dati nebija pieejami.
 9. 9. Tematiskās grupas Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība respondentu vērtējums par to kādā līmenī, studējot universitātē, viņiem bija iespējams iegūt zemāk norādītās zināšanas un prasmes* (%) Vidējā Augstā Ļoti augstā Neapguvu Ļoti zemā līmenī Zemā līmenī līmenī līmenī līmenīTeorētiskās zināšanas izvēlētajā 0,2 1,1 4,9 38,5 46,4 7,7studiju jomāPētnieciskās prasmes 2,5 5,4 15,3 41,3 26,7 7,4Prasmi lietot teorētiskās zināšanaspraktiskajā darbībā 1,1 5,1 14,5 42,3 30,6 5,4Prasmi strādāt ar informāciju 0,5 2,1 5,4 33,5 43,8 13,7(izvērtēt, analizēt, sistematizēt to)Prasmi rast radošus risinājumusdažādas sarežģītības problēmām 2,0 3,8 13,0 37,9 33,0 9,1Prasmi pieņemt lēmumus,pamatojoties uz iepriekš veiktu 1,5 3,1 8,5 36,5 39,5 9,6informācijas analīziIemaņas dokumentu un pārskatu 5,9 5,3 17,0 38,7 24,9 7,0sastādīšanāPrasmi publiski izklāstīt (prezentēt) 2,9 5,1 14,2 37,6 29,9 8,9informācijuPrasmi publiski diskutēt un pamatot 4,7 5,4 16,8 37,9 27,0 7,0savu viedokliPrasmes strādāt komandā 2,6 4,7 10,5 34,8 36,8 9,2Apguvu nozares terminus 4,0 8,2 17,0 35,7 27,0 6,7svešvalodāPrasmi strādāt ar nozares 4,5 6,6 14,5 34,2 29,9 8,8specifiskajām datorprogrammāmPrasmi plānot, organizēt un vadīt 3,7 3,4 7,8 34,6 37,7 11,0savu darbuPrasmes uzņēmējdarbības 19,6 16,9 23,9 26,8 8,8 2,0uzsākšanai
 10. 10. Tematiskās grupas Inženierzinātnes, ražošana un būvniecība respondentu vērtējums par to kā zemāk minētie apgalvojumi raksturo iegūto augstāko izglītību kopumā * (%) Nepiekrītu Piekrītu Nav atbilde Kopā sIegūtā izglītība ir konkurētspējīga darba tirgū Latvijā 16,9 81,4 1,7 100Iegūtā izglītība ir konkurētspējīga ES darba tirgū 35,9 62,4 1,7 100Iegūtā izglītība ir pietiekami sagatavojusi mani 35,8 62,4 1,8 100darbam ieņemamajā amatāIegūtā izglītība ir pietiekami sagatavojusi mani 9,6 88,7 1,7 100izglītošanās turpināšanaiIegūtā izglītība ir devusi pietiekamu ieguldījumu 17,3 80,9 1,8 100manu spēju attīstībā 15,1 83,2 1,7 100Iegūtās izglītības līmenis un apjoms atbilst maniempersonīgajiem ieguldījumiem (laika, pūļu ziņā) 28,4 69,2 2,3 100Iegūtās izglītības līmenis un apjoms atbilst maniemfinansiālajiem ieguldījumiem (naudas ziņā)Iegūtā izglītība ir praktiski pielietojama 17,2 81,0 1,8 100 58,5 39,6 2,0 100Iegūtā izglītība ir devusi pietiekamu ieguldījumuuzņēmējprasmju attīstīšanai/ izveidei
 11. 11. Tematiskās grupas pedagogu izglītība un izglītības zinātnes respondentu vērtējums par to kādā līmenī, studējot universitātē, viņiem bija iespējams iegūt zemāk norādītās zināšanas un prasmes* (%) Ļoti zemā Vidējā Augstā Ļoti augstā Neapguvu Zemā līmenī līmenī līmenī līmenī līmenīTeorētiskās zināšanas izvēlētajāstudiju jomā x 0,8 1,0 25,5 62,8 9,6Pētnieciskās prasmes 0,6 1,7 7,5 44,6 38,1 6,9Prasmi lietot teorētiskāszināšanas praktiskajā darbībā 0,4 1,7 5,0 36,0 47,7 9,0Prasmi strādāt ar informāciju(izvērtēt, analizēt, sistematizēt x 0,8 4,0 30,8 52,5 11,3to)Prasmi rast radošus risinājumusdažādas sarežģītības problēmām 0,4 1,3 6,5 38,7 41,8 10,5Prasmi pieņemt lēmumus,pamatojoties uz iepriekš veiktuinformācijas analīzi 0,4 0,6 4,6 39,1 46,9 7,1Iemaņas dokumentu un pārskatusastādīšanā 3,8 3,8 13,2 43,9 30,8 3,8Prasmi publiski izklāstīt(prezentēt) informāciju 0,6 1,9 4,0 27,8 49,8 15,7Prasmi publiski diskutēt unpamatot savu viedokli 1,3 1,0 5,0 31,6 46,0 14,4Prasmes strādāt komandā 1,5 0,6 2,3 26,2 51,5 17,4Apguvu nozares terminussvešvalodā 14,2 4,6 17,6 34,9 21,5 6,7Prasmi strādāt ar nozaresspecifiskajām 17,4 6,7 19,7 34,9 17,6 3,6datorprogrammāmPrasmi plānot, organizēt unvadīt savu darbu 1,9 1,3 4,0 29,3 51,5 11,5Prasmes uzņēmējdarbībasuzsākšanai 33,9 8,6 19,9 25,5 9,2 1,9
 12. 12. Tematiskās grupas pedagogu izglītība un izglītības zinātnes respondentu vērtējums par to kā zemāk minētie apgalvojumi raksturo iegūto augstāko izglītību kopumā * (%) Nepiekrītu Piekrītu Nav atbildes KopāIegūtā izglītība ir konkurētspējīga darba tirgū 19,9 79.7 0,4 100LatvijāIegūtā izglītība ir konkurētspējīga ES darba tirgū 41,2 57,3 1,5 100Iegūtā izglītība ir pietiekami sagatavojusi mani 19,9 79,3 0,8 100darbam ieņemamajā amatāIegūtā izglītība ir pietiekami sagatavojusi mani 8,8 90,8 0,4 100izglītošanās turpināšanaiIegūtā izglītība ir devusi pietiekamu ieguldījumu 12,6 86,4 1,0 100manu spēju attīstībāIegūtās izglītības līmenis un apjoms atbilst maniem 12,6 86,8 0,6 100personīgajiem ieguldījumiem (laika, pūļu ziņā)Iegūtās izglītības līmenis un apjoms atbilst maniem 38,1 61,1 0,8 100finansiālajiem ieguldījumiem (naudas ziņā)Iegūtā izglītība ir praktiski pielietojama 11,1 88,9 x 100Iegūtā izglītība ir devusi pietiekamu ieguldījumu 64,9 33,9 1,3 100uzņēmējprasmju attīstīšanai/ izveidei
 13. 13. Papildus veicamā izpēte projekta ietvaros• Darba devēju, studentu, vecāku, kā arī akadēmiskā personāla sūdzības par pārāk mazu studējošo noslodzi studiju procesā• Detalizētākas izpētes veikšanai tiek organizēta studējošo aptauja, novērtējot viņu noslodzi studiju procesā, tai skaitā individuālām studijām
 14. 14. Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths• Studentu karjeras ceļi studiju laikā;• Absolventu iekļaušanās un progress darba tirgū;• Absolventu iekļaušanās un progress tālākizglītības programmās
 15. 15. • Paldies!

×