Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

курс планы 10-11 даяр.docx

  1. «БЕКИТЕМИН» №18 Ж. Бешимов атындагы орто мектебинин директору Сатибеков А. ____________ «____» ________2023-жыл 10-11- КЛАССТАР ҮЧҮН ИНФОРМАТИКА ПРЕДМЕТИНЕН ОКУУ КУРСУНУН ПЛАНЫ № Өтүлүүчү тема Мазмуну Сааты Болжолдуу Мөөнөтү Өтүлгөн мөөнөтү Тапшырма Эскертүү 1 Информатика жана маалымат маалымат алуу. маалымат беруу маалымат сактоо маалымат иштеп чыгуу Маалыматтарды алуу,сактоо,берүү,иш тетүү 5-6-класс инфор. Сорос фонд 12-бет 2 Бит жана Байт Бит жана байт деген эмне? Маалыматтардын көлөмүн табуу 5-6-класс инфор. Сорос фонд 15-бет 3 Компьютердин негизги түзүлүштөрү Системалык биримдиктин түзүлүшү Маалыматты киргизүүчү түзүлүштөр Маалыматты чыгаруучу түзүлүштөр Компьютердин негизги түзүлүштөрү 5-6-класс инфор. Сорос фонд 41-бет 4 Клавиатура жана чычкан 1.Колдонуучу тил кошуу жана тандоо 2. Мышкасыз текст терүү Клавиатура менен иштөө 5-6-класс инфор. Сорос фонд 44-бет 5 Операциялык система ОС деген эмне? ОС тин функционалдык кызматтары ОС . Windows 5-6-класс инфор. Сорос фонд 47-бет 6 Программалар Терезе интерфейси «Мой компьютер» Папка ачуу Сактоо Жаны папка ачуу ж колдонуу 7 Компьютердин эсине информацияны киргизүү. Информацияны киргизүүчү түзүлүштөр Сканер менен иштөө Файлдар. Файл деген эмне? Файлдын түрлөрү(кеңейтилиштери) Файлдын көлөмү жана касиеттери? Файлдар менен иштөө 9 Жөнөкөй тексттик редактор 1. Текст деген эмне? 2. Текст менен иштөөдө ыкчам баскычтарды колдонуу Клавиатура менен текст терүү (KG / RU / EN) 10 Текст менен иштөө (MS Word программасы) 1.MS Word программасы менен танышуу 2.Абзац, интервал түшүнүгү 3.Жазууларды тураалоо (выравнение) Прорамма- нын жардамында документ даярдоо 11 Текст менен иштөө (MS Word программасы) 1.Поля түшүнүгү 2.Абзац, интервал түшүнүгү 3.Баракчанын книжная / альбомная абалга келтирүү 4.Баракчаны колонкага бөлүү Программаны н жардамында документ даярдоо (Тест түзүү Портфолио)
  2. 12 Текст менен иштөө (MS Word программасы) 1. Документке фото киргизүү 2. Таблица менен иштөө 3. Фигуралар менен иштөө 4. Колонтитул түшүнүгү 5. Баракчага номерация коюу Программаны н жардамында документ даярдоо (Обложка куттуктоо жасоо) 13 Печатко даярдоо 1. Принтер установка кылуу 2. Принтерди тандоо 3. Принтердин катачылыктарын жоюу Документти печаттоо 14 Презентация менен иштөө 1. MS PowerPoint программасы менен танышуу 2. Презентация жана слайд презентация 15 (MS PowerPoint программасы) 3. Конструктор бөлүмү менен иштөө 4. Барактар менен иштөө Презентация жана слайд даярдоо 16 Презентация менен иштөө (MS PowerPoint программасы) 1. Дизайн туралоо 2. Фон өзгөртүү 3. Презентацияга фото, видео, үн (музыка) кошуу Презентация менен иштөө 17 Презентация менен иштөө (MS PowerPoint программасы) 1. Переход менен иштөө 2. Презентацияга убакыт кошуу 3. Объектилерге анимаация берүү (фигура, текст) 4. Гиперссылка түшүнүгү Сабака презентация даярдоо 18 Таблица менен иштөө (MS Excel программасы) 1. MS Excel программасы менен танышуу 2. Иштөө талаасы менен танышуу 3. Уячалар (ячейка)менен иштөө Таблица менен иштөө 19 Таблица менен иштөө (MS Excel программасы) 1. Уячалардын түстөрүң өзгөртүү 2. Формула менен иштөө 3. Автосумма чыгаруу 4. Сортировка функциясын колдону 5. Фильтр түшүнүгү Таблица менен иштөө (Табел Чейректик баа чыгаруу) 20 Таблица менен иштөө (MS Excel программасы) 1. Диаграмма менен иштөө  Диаграмманын стилдери  Диаграмманын данныйларын чыгаруу, өзгөртүү, өчүрүү 2. Даяр болгон таблицаны барак бетине туралоо 3. Таблицаны печатка (барак бетиен) чыгаруу Печатка чыгаруу Түзгөн: Информатика мугалими:________________И. Алимбеков Текшерген: ОББ: _____________________________ Б. Ажыкулова
  3. Жогорку деңгээл № Өтүлүүчү тема Мазмуну Сааты Болжолдуу Мөөнөтү Өтүлгөн мөөнөтү Тапшырма Эскертүү 1 Интернет түшүнүгү Браузерлер 1. Интернеттин мүмкүнчүлүктөр ү 2. Интернет коопсуздугу 3. Интернеттен маалыматты көчүрүү (тест, музыка, видео) 4. Браузер түшүнүгү Интернетти туура колдонуу Маалымат издөө, көчүрүү 2 Google он-лайн мүмкүнчүктөрү 1. Электрондук почта ачуу, телефон менен синхранзация кылуу 2. Маалымат жиберүү, алуу 3. Элекрондук почтанын мүмкүнчүлүктөрү Почта менен иштөө 3 Google он-лайн мүмкүнчүктөрү 1. Google Drive (диск) менен иштөө 2. Документти он-лайн алып жүрүү 3. Дискте папка ачуу, өзгөртүү Google Drive (диск) менен иштөө № Өтүлүүчү тема Мазмуну Сааты Болжолдуу Мөөнөтү Өтүлгөн мөөнөтү Тапшырма Эскертүү 4 Google он-лайн мүмкүнчүктөрү 1. Google форма менен иштөө 2. Формадан анкета түзүү 3. Он-лайн тест түзүү, жыйынтыгын чыгаруу 4. Он-лайн тесттин дизайны менен иштөө Google форма менен иштөө Анкета түзүү, Тест менен иштөө
  4. 5 Google он-лайн мүмкүнчүктөрү 1. Он-лайн тест тапшыруу 2. Доступ менен иштөө, 3. Доступ ачуу, 4. Өзгөртүү, 5. Өчүрүү Google форма менен иштөө Анкета түзүү, Тест менен иштөө 6 Тест алуу жана текшерүү кызматтары 1. Kahoot сайты менен танышуу 2. Каттоо, тест түзүү, тесттин жыйынтыгын чыгаруу 3. Сайттын мүмкүнчүлүктөрү менен таанышуу Тест түзүү № Өтүлүүчү тема Мазмуну Сааты Болжолдуу Мөөнөтү Өтүлгөн мөөнөтү Тапшырма Эскертүү 7 Тест алуу жана текшерүү кызматтары 1. Zip Grade системасы менен танышуу 2. Сайттын мүмкүнчүлүктөрү менен танышуу 3. Тест текшерүү схемасы Тест түзүү, текшерүү 8 Интерактивдүү доска 1. Интерактивдүү досканын мүмкүнчүлүктөрү 2. Доска менен иштөөнүн жолдорү, 3. Иштөө катачылыктарын жоюу Интер активдүү доска менен иштөө
  5. 9 Интерактивдүү доска 1. Интерактивдүү досканын жардамында түрдүү предметтерден ачык сабак өтүү Интер активдүү доска менен иштөө Жыйынтыктоо Түзгөн : Бакир уулу Чынгыз №63 “Октябрдын 70 жылдыгы” о.м мугалими
Anúncio