O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

It-Shape 4. Hírlevél

Az IT Administrator a EUCIP rendszeren belül önálló informatikai képesítés, amely a „rendszergazda” munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat írja le. Az EUCIP IT Administrator 3.0-ás verziója a meghatároz egy szűkebb kompetencia készletet, és lehetővé teszi, hogy annak birtokában rendszergazda alapvizsgát tegyen, és a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF) bizonyítványt megszerezze. Az első kísérlet: EUCIP IT Administrator Fundamentals Magyarországon
A bizonyítvány megszerzéséhez négy területen (PC hardver, Operációs rendszerek, Hálózatok és IT Biztonság) kell megfelelő tudásszintet igazolni.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

It-Shape 4. Hírlevél

 1. 1.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    1   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Beköszöntő   A   pályázat   célja   az   Informatikai   Szakmai   Társaságok   Európai   Tanácsa   (CEPIS)   által   kidolgozott  EUCIP  Core  (European  Certification  of   Informatics   Professionals)   képzési   program   magyarországi   bevezetése   és   honosítása   a   hazai   szakképzési   rendszerben.   A   program   bevezetésével   olyan   európai   szinten   értékesíthető   informatikai   képesítéssel   gazdagodhat  a  hazai  szakképzés,  amely  közvetlen   válasz   a   munkaerőpiacon   élesen   mutatkozó   igényre:   a   cégeknek   és   vállalkozásoknak   olyan   informatikai  szakemberekre  van  szüksége,  akik  a   saját   szakterületük   alapos   ismerete   mellett,   az   üzletvitelhez,   a   szervezetben   való   munkavégzéshez,   a   projektfeladatokhoz,   csapatmunkában   való   részvételhez   szükséges   készségekkel   is   rendelkeznek   (az   angol   nyelvű   szakirodalomban:  T-­‐shaped  professionals).   A   pályázatot   az   élethosszig-­‐tartó   tanulás   (LLL)   Leonardo   programja   keretén   belül,   innováció   transzferként   három   ország   (Magyarország,   Olaszország,  Írország)  tíz  európai  intézményének   összefogásával  létrejött  konzorcium  nyújtotta  be,   a   konzorcium   vezetője   az   iTStudy   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont.   Az   EUCIP   Core   program   tulajdonosát,   a   CEPIS-­‐t   a   konzorciumban   olasz   szervezet,   az   Olasz   Számítástudományi  Társaság  (AICA  –  Association   of   Italian   Information   Technologie)   képviseli.   A   konzorciumi   további   tagjai   az   Ír   Számítástudományi   Társaság,   az   olasz   Enrico   Fermi   Szakközépiskola,   amelyek   az   EUCIP   Core   képzés  gyakorlati  megvalósításában  szerzett  több   éves   tapasztalatuk   átadásával   segítik   a   magyarországi   honosítást.   Az   adaptáció   eredményének   hazai   kipróbálásában   négy   hazai   szakközépiskola  és  egy  egyetem  tanárai  és  diákjai   vesznek  részt.  A  munka  világának  képviseletében   csatlakozott   a   konzorciumhoz   a   Pest   Megyei   Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány.   A   projekt   hosszú   távú   hatásaként,   az   Európai   Unióban   elismert   informatikai   szakképesítés   megszerzése  növeli  a  magyar  fiatalok  és  felnőttek   elhelyezkedési  esélyét.   I-­‐T  Shape  Team   http://it-­‐shape.hu   Tartalom   Beköszöntő  ..........................................................  1   ITAF  próbateszt  ....................................................  2   ITAF  vizsga  ............................................................  3   Események  ...........................................................  4   Projekt  adatok  ......................................................  4   Partnerek  .............................................................  4   Célcsoportok  ........................................................  5   Célok  ....................................................................  5   Munkacsomagok  ..................................................  5                 Kiadja:   iTStudy  Hungary  Kft.  (P0)  Hungary   Szerkesztő:  Hartyányi  Mária   Copyright  ©  IT-­‐Shape
 2. 2.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    2   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   Az  első  kísérlet:  EUCIP  IT  Administrator  Fundamentals   Magyarországon     Az   IT   Administrator   a   EUCIP   rendszeren   belül   önálló   informatikai   képesítés,   amely   a   „rendszergazda”   munkakör   betöltéséhez   szükséges   kompetenciákat   írja   le.     Az   EUCIP   IT   Administrator   3.0-­‐ás   verziója     a   meghatároz  egy  szűkebb  kompetencia  készletet,  és  lehetővé  teszi,  hogy  annak  birtokában  rendszergazda   alapvizsgát   tegyen,   és   a   EUCIP   IT   Administrator   Fundamentals   (ITAF)   bizonyítványt   megszerezze.   A   bizonyítvány  megszerzéséhez  négy  területen  (PC  hardver,  Operációs  rendszerek,  Hálózatok  és  IT  Biztonság)   kell  megfelelő  tudásszintet  igazolni.     Az   Olasz   Informatikai   és   Számítástudományi   Társaság   (AICA)   felajánlására   a   projektben   résztvevő   hazai   szakközépiskolák   diákjai   lehetőséget   kaptak   arra,   hogy   a   EUCIP   IT   Administrator   Fundamentals   (ITAF),   vizsgára  tanáraik  segítségével  felkészüljenek,  és  az  Európai  szinten  elismert  bizonyítványt  megszerezzék.  Az   I-­‐TShape  hazai  partnerek  az  a  felajánlást  örömmel  elfogadták,  mivel  ez  egyben  lehetőséget  nyújtott  arra,   hogy  a  EUCIP  Core  adaptációra       • a  EUCIP  rendszer  követelményeivel  megismerkedjenek,     • a  EUCIP  vizsgarendszert  megismerjék,   • egy   éles   kísérlet   keretében   felmérjék   a   EUCIP   és   a   hazai   informatikai   szakképzés   kompetencia   rendszer  illeszthetőségének  lehetőségét.     A  próbateszten  és  az  éles  vizsgán  az  alábbi  magyarországi  intézmények  tanárai  és  diákjai  vettek  részt:   • Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   • Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola,  Budapest   • Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   • SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola,  Budapest   • iTStudy  Hungary  Kft.,  Gödöllő     ITAF  próbateszt   AZ  ITAF  próbatesztek  célja  az  volt,  hogy  a  vizsgázók  előzetes  képet  kapjanak  az  ITAF  vizsga  menetéről,  a   vizsgakérdések   jellegéről,   mélységéről,   és   felmérjék,   hogy   jelenlegi   tudásszintjük   mennyiben   felel   meg   a   követelményeknek.   Általános  tapasztalat  volt  az  is,  hogy  akik  angolul  írták  meg  a  próbatesztet,  azok  jobb  átlagot  értek  el,  ez   abból   adódhatott,   hogy   a   magyar   fordításban   nem   sikerült   pontosan   az   eredeti   angol   jelentéstartalmat   visszaadni.   Ezzel   egy   plusz   bizonytalansági   faktor   került   a   próbatesztekbe,   mely   viszont   az   éles   vizsgára   sikeresen  javítva  lett.     Az   egyes   kérdésekhez   kapcsolódóan   a   vizsgázóktól   a   következő   visszajelzések   érkeztek;   a   kérdéseket   túl   bonyolultnak,   összetettnek   találták.   A   tudásanyag   mélysége   kihívást   jelentett   még   a   felnőttképzésben   résztvevők  számára  is.  Abban  szinte  mindannyian  egyetértettek,  hogy  a  próbateszt  anyaga  gyakorlatias  és  a   rendszergazdai  feladatok  ellátásához  szükséges  tudásanyagot  feltételez,  és  a  sikeres  vizsgához  mindenképp   külön  felkészülés  szükséges.    
 3. 3.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    3   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   A  próbateszt  eredményei  nem  voltak  biztatóak.  A  sikeres  vizsga  teljesítési  küszöbe  65%  volt.   Iskolák  átlageredményei   (Magyar  nyelvű  próbateszt) Iskolák  átlageredményei  (Angol   nyelvű  próbateszt) Hardver 38% 47% Operációs  rendszer 37% 43% Hálózat 37% 43% IT  Biztonság 37% 42% Összesen: 37% 44%   Az   angol   nyelű   próbateszteken   7%-­‐kal   jobb   eredményeket   értek   el   a   vizsgázók,   azonban   a   vizsgához   szükséges  ponthatárt  (39  pontot)  még  az  angol  nyelvű  változatnál  is  csak  kevesen  érték  el.     ITAF  vizsga   AZ  ITAF  éles  vizsgától  a  próbavizsgán  szerzett  rossz  tapasztalatok  miatt    sokan  visszariadtak.     Az  első  éles  vizsgára  2014.  május  29-­‐én  került  sor.  A  vizsgázó  diákok  és  tanárok  véleménye  szerint  az  éles   vizsgakérdések  világosabbak,  érthetőbbek  voltak  az  tesztvizsgán  kapott  kérdésekhez  képest.   A  témakörök  közül  az  operációs  rendszerek  és  a  hálózatok  sikerültek  jobban,  a  hardver  és  az  IT  biztonság  a   próbavizsgához  hasonlóan  itt  is  nehézségeket  okozott.  A  hiányosságok  oka  részben  az  volt,  hogy  voltak,  akik   ezeket   a   témaköröket   még   nem   tanulták,   illetve   az,   hogy   bizonyos   témakörökben   tanulmányaik   során   inkább  elméleti,  mint  gyakorlati  tudást  szereztek.     A  modulok  eredményei  a  SZÁMALK-­‐SZALÉZI  esetében  
 4. 4.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    4   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   A  92  vizsgázó  közül  51-­‐en  vették  sikerrel  az  akadályt  és  szerezték  meg  az  európai  szinten  elismert  EUCIP   ITAF  bizonyítványt.     Események   Disszemináció  Olaszországban   Nápoly,  2014.  szeptember  18.   Az   olasz   partnerrel   (az   AICA-­‐   val)   folyatott   szakmai   együttműködés   keretében   részt   vehettünk   az   ITACA   Leonardo  projekt  záró  konferenciáján,  és  bemutathattuk  az  I-­‐TShape  projekt  eredményeit  Nápolyban,  az   olasz  műszaki  szakképzésben  dolgozó  tanárok  számára.  A  konferencián  az  olasz  műszaki  szakképzésben  –   elsősorban   informatikai   szakterületen   -­‐   dolgozó   pedagógusokon   kívül,   a   helyi   önkormányzati   vezetők   is   részt   vettek.   Az   konferencia   szakmai   tartalma   azért   volt   különösen   fontos   számunkra,   mert   az   I-­‐TShape   projekt  mintegy  az  ITACA  eredményeinek  hasznosítása:  az  ITACA  célja  a  EUCIP  IT  Administrator  bevezetése   volt   az   olasz   és   magyar   szakképzésbe,   az   I-­‐TShape   célja   pedig   a   EUCIP   Core   hazai   honosítása   a   hazai   szakképzésben.     Disszemináció  Magyarországon   Gödöllő,  2014.  szeptember  26.     Helyszín:  Szent  István  Egyetem  GTK  Tanácsterem,  Gödöllő,  Páter  Károly  u.  1.   Az   I-­‐TShape   projekt   eredményeit   a   magyar   partnerek   bemutatták   az   Innolearn   Klaszter   évente   megrendezendő   konferenciáján.     A   konferencia   résztvevői   felnőttképzésben,   szakképzésben   és   a   felsőoktatási  szakképzésben  dolgozó  tanárok,  oktatók,  trénerek  voltak.  A  konferencia  egyben  lehetőséget   jelentett   a   partnereknek   arra   is,   hogy   a   következő   hónapok   feladatait   átbeszéljék,   a   EUCIP   Core   hazai   lokalizációját  előkészítsék.     Projekt  adatok   Rövidítés:  I-­‐T  Shape   Cím:  I-­‐T  Shape  –  Európai  szinten  versenyképes  informatikai  képesítés  a  magyar  szakképzésben   Időtartam:  2013.  október  1-­‐től  2015.  szeptember  30-­‐ig   Pályázat  típusa:  Innovációtranszfer   Program:   Leonardo   da   Vinci   –   az   Európai   Unió   Élethosszig   tartó   tanulás   programjának   szakképzési   alprogramja   Résztvevő  országok:  Magyarország,  Olaszország,  Íroszág   Weboldal:  http://it-­‐shape.hu       Kapcsolat:   Hartyányi   Mária,   iTStudy   Hungary   Számítástechnikai   Oktató-­‐   és   Kutatóközpont   Kft.   -­‐   Magyarország   E-­‐mail:  maria.hartyanyi@itstudy.hu,  skype:  hmaria718   Partnerek   ITSTUDY  -­‐  iTStudy  Hungary  Számítástechnikai  Oktató-­‐  és  Kutatóközpont  Kft.   HU   AICA  -­‐  Olasz  Informatikai  és  Számítástudományi  Társaság     IT   ISFP-­‐  Enrico  Fermi  Szakközépiskola  –  IS  Fermi  in  Pontedera   IT  
 5. 5.       2013-­‐1-­‐HU1-­‐LEO05-­‐09615     it-­‐shape.hu   HÍRLEVÉL   4.  szám  -­‐  2014.  szeptember    5   A  projekt  az  Európai  Bizottság  támogatásával  jött  létre.  Ez  a  kiadvány  (közlemény)  a  szerző  nézeteit   tükrözi,  az  Európai  Bizottság  nem  tehető  felelőssé  az  abban  foglaltak  bárminemű  felhasználásért.   ICS  -­‐  Ír  Számítástudományi  Társaság     IE   SZÁMALK  -­‐  Szalézi  Szakközépiskola     HU   ÖJSZIGK  -­‐  Öveges  József  Szakképző  Iskola,  Gimnázium  és  Kollégium,  Balatonfűzfő   HU   NJSZK  -­‐  Neumann  János  Számítástechnikai  Szakközépiskola   HU   GJMSZI  -­‐  Galamb  József  Mezőgazdasági  Szakképző  Iskola,  Makó   HU   NYME  -­‐  Nyugat-­‐Magyarországi  Egyetem     HU   PMVA  -­‐  Pest  Megyei  Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány   HU   Célcsoportok   Elsődleges   célcsoport:   a   szakképzésben   tanuló   magyar   diákok,   felnőttek,   akik   pályamódosításra   kényszerülnek,  minősítéssel  nem  rendelkező  informatikai  szakemberek.   Másodlagos   célcsoport:   a   szakképzésben,   felnőttképzésben   oktató   tanárok,   kis-­‐   és   középvállalkozók   alkalmazottai   Célok   A   „EUCIP   Core”   szakképesítés   honosítása   Magyarországon,   a   hazai   „EUCIP   Core”   képzés   tematikájának   kidolgozása.  Az  eredmények  tesztelése:  kísérleti  képzés  keretén  belül  egy  modul  kipróbálása  50-­‐60  magyar   diák  bevonásával.  A  „EUCIP  Core”  képzési  program  akkreditálása  a  hazai  felnőttképzési  rendszerben.   Munkacsomagok   WP1   Projektmenedzsment   WP2   Elemzés  és  tervezés   WP3   EUCIP  Core  adaptáció   WP4   EUCIP  Core  lokalizáció   WP5   Kísérleti  képzés   WP6   Értékelés   WP7   Valorizáció   WP8   Disszemináció  

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

Az IT Administrator a EUCIP rendszeren belül önálló informatikai képesítés, amely a „rendszergazda” munkakör betöltéséhez szükséges kompetenciákat írja le. Az EUCIP IT Administrator 3.0-ás verziója a meghatároz egy szűkebb kompetencia készletet, és lehetővé teszi, hogy annak birtokában rendszergazda alapvizsgát tegyen, és a EUCIP IT Administrator Fundamentals (ITAF) bizonyítványt megszerezze. Az első kísérlet: EUCIP IT Administrator Fundamentals Magyarországon A bizonyítvány megszerzéséhez négy területen (PC hardver, Operációs rendszerek, Hálózatok és IT Biztonság) kell megfelelő tudásszintet igazolni.

Vistos

Vistos totais

239

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×