Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Nhan thuc ve chuyen doi so.pdf(20)

Anúncio

Nhan thuc ve chuyen doi so.pdf

 1. KHÓA HỌC NHẬN THỨC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TS. Nguyễn Ngọc Trường Huy
 2. NỘI DUNG • Chủ đề 1: Tổng quan về chuyển đổi số - Sức ép thay đổi - Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số - Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số • Chủ đề 2: Mô hình chuyển đổi số - Đặc điểm doanh nghiệp số - Câu chuyện chuyển đổi số thành công - Những nhận định sai về chuyển đổi số • Chủ đề 3: Lộ trình chuyển đổi số và các khuyến nghị triển khai - Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành - Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 2
 3. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 3
 4. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 4
 5. SỨC ÉP THAY ĐỔI GIỮA CÁC NGỮ CẢNH Ngữ cảnh doanh nghiệp Ngữ cảnh sản phẩm Ngữ cảnh khách hàng Thay đổi Thay đổi 5
 6. NGỮ CẢNH DOANH NGHIỆP • Đặc điểm: - Lấy doanh nghiệp làm trọng tâm - Sản phẩm là duy nhất hoặc ít yếu tố cạnh tranh - Dựa trên khả năng tự cải thiện là chính • Xu hướng trong chuyển đổi số: - Bùng nổ dữ liệu - Mọi thứ dựa trên nền tảng dịch vụ và phần mềm - Kết nối đa chiều bên trong doanh nghiệp - Khai thác hiệu quả tài năng nội bộ 6
 7. NGỮ CẢNH SẢN PHẨM • Đặc điểm: - Lấy sản phẩm làm trọng tâm - Sản phẩm có tính phổ biến và chưa có sản phẩm thay thế - Dựa trên khả năng thay đổi nhanh hơn đối thủ để tồn tại, phát triển • Xu hướng trong chuyển đổi số: - Sức ép thay đổi từ mọi hướng - Luôn sẵn sàng khởi đầu - Tạo ưu thế chuyển đổi tử chủ động tái cấu trúc liên tục, phân bổ nguồn lực cho thay đổi và chú trọng lãnh đạo đổi mới 7
 8. NGỮ CẢNH KHÁCH HÀNG • Đặc điểm: - Lấy khách hàng làm trọng tâm - Sản phẩm bị cạnh tranh cao bởi sản phẩm thay thế - Chi phối bởi quan hệ dịch vụ hơn là sản phẩm thuần túy • Xu hướng trong chuyển đổi số: - Nguyên tắc gắn kết để nắm bắt nhu cầu và làm hài lòng khách hàng tối đa - Cuộc chiến giao tiếp với khách hàng để chiếm ưu thế về thông tin 8
 9. SỰ TỒN TẠI ĐỒNG THỜI CÁC NGỮ CẢNH Ngữ cảnh khách hàng Ngữ cảnh doanh nghiệp Ngữ cảnh sản phẩm Thay đổi 9
 10. MÔ HÌNH ĐẶC ĐIỂM CÁC NGỮ CẢNH Tốc độ Sự tập trung Độ linh hoạt Ngữ cảnh doanh nghiệp Yếu tố chủ yếu tạo ra lực quán tính của doanh nghiệp? Liên kết giữa thực thi và tầm nhìn của doanh nghiệp? Văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ thay đổi ra sao? Ngữ cảnh sản phẩm Yếu tố thị trường ngăn cản doanh nghiệp phát triển nhanh? Tầm nhìn và chiến lược của doanh nghiệp so với đối thủ? Yếu tố văn hóa trong ngành tạo ra quán tính? Ngữ cảnh khách hàng Hiểu biết nhu cầu thay đổi của khách hàng tốt đến mức nào? Chiến lược và sự đổi mới gắn kết với nhu cầu khách hàng ra sao? Đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng nhanh đến mức nào? 10
 11. TẦN SUẤT THAY ĐỔI 11
 12. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 12
 13. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 13
 14. VÒNG ĐỜI CỦA CÔNG NGHỆ • Yếu tố dẫn dắt • Phát minh • Phát triển • Trưởng thành • Kéo dài chủ đích • Lỗi thời • Đào thải 14
 15. ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ GIÁN ĐOẠN CÔNG NGHỆ 15
 16. MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ 16 Lõi Rủi ro Đám mây và chuỗi khối 2022 CNTT, tự phá vỡ Trí tuệ nhân tạo ảo Đám mây theo chiều dọc Chuỗi khối: Sẵn sàng ứng dụng kinh doanh 2021 Tái tạo lõi mới Mô hình không tin tưởng ngầm định 2020 Đạo đức công nghệ và niềm tin 2019 DevSecOps và tiên quyết mạng Phát triển độc lập trong thế giới không máy chủ 2018 Lõi mới Rủi ro liên quan Tiên quyết API Phát triển chuỗi khối 2017 Rủi ro liên quan Dịch vụ hóa tất cả Kinh tế niềm tin 2016 Vẽ lại hệ thống lõi Rủi ro liên quan Niềm tin dân chủ hóa 2015 Hồi sinh hệ thống lõi Rủi ro liên quan Kinh tế API 2014 Đảo ngược nợ kỹ thuật Cách mạng bộ nhớ An toàn mạng Điều phối đám mây 2013 Sáng tạo mới bộ máy ERP Không thể chống hacker 2012 Kiến trúc hướng từ ngoài Nhận dạng số Siêu đám mây lai 2011 Hầu hết các ứng dụng doanh nghiệp Kết thúc cái chết của ERP Trí tuệ mạng Đám mây đơn nhiệm 2010 Tư duy dịch vụ Các ứng dụng doanh nghiệp tốt nhất An toàn mạng Cách mạng điện toán đám mây
 17. MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ 17 Kinh doanh công nghệ 2022 Hiện thực gói công nghệ 2021 Chiến lược được kỹ thuật hóa Công nghệ DEI, công cụ cho sự công bằng Cung ứng không chuỗi 2020 Chân trời mới Tài chính và tương lai của CNTT Sự thức tỉnh của kiến trúc 2019 Vượt khỏi biên giới công nghệ số Kết nối tương lai Kết nối tương lai 2018 Bùng nổ danh sách theo dõi CIO - Nền tảng minh chứng Lực lượng lao động không cổ cồn Tái cấu trúc công nghệ 2017 Bùng nổ danh sách theo dói CIO - Nền tảng định hướng CNTT không ràng buộc Kiến trúc tất yếu 2016 Bùng nổ ảnh hưởng xã hội CIO - Tạo nền tảng CNTT tốc độ phù hợp Nền tảng tự động 2015 Bùng nổ CIO - Giám đốc tích hợp Nhân lực CNTT tương lai Mọi thứ định nghĩa qua phần mềm 2014 Bùng nổ CIO - Nhà đầu tư mạo hiểm DevOps thời gian thực 2013 Quy tắc thiết kế CIO - Xúc tác hậu kỹ thuật số Kinh doanh CNTT IPv6 thực sự 2012 Đo lường sự đổi mới 2011 Những nhà cách mạng CIO 2010 CIO hoạt động xuất sắc Quản lý ứng dụng hướng giá trị Ảo hóa
 18. MỘT THẬP NIÊN CÔNG NGHỆ SỐ 18 Nhận thức và phân tích Trải nghiệm số và hiện thực số 2022 Dễ dàng chia sẻ dữ liệu 2021 Cách mạng dữ liệu máy MLOps: Trí tuệ nhân tạo công nghiệp hóa Khởi động lại không gian làm việc số Thiết kế riêng cho mọi người 2020 Bản sao số Nền tảng trải nghiệm con người 2019 Tổ chức tăng cường trí tuệ nhân tạo Giao diện thông minh Hơn cả tiếp thị 2018 Chủ quyền dữ liệu doanh nghiệp Thực tế số 2017 Góc tối của phân tích Trí tuệ máy móc Thực tế hỗn hợp 2016 Công nghiệp hóa phân tích dữ liệu Internet vạn vật Thực tế ảo và thực tế tăng cường 2015 Khuếch đại trí thông minh Điện toán môi trường Tiếp thị đa kênh 2014 Phân tích nhận thức Thiết bị đeo tay Gắn kết số Kích hoạt xã hội Cung ứng cộng đồng công nghiệp 2013 Nhận diện dữ liệu Di động và hơn thế Tái cấu trúc xã hội Triển khai ứng dụng trò chơi trong kinh doanh 2012 Ứng dụng dữ liệu lớn Trực quan hóa địa lý Doanh nghiệp di động Trao quyền người dùng Kinh doanh xã hội Ứng dụng trò chơi trong kinh doanh 2011 Phân tích thực tế Trực quan hóa Ứng dụng di động Gắn kết người dùng Điện toán xã hội 2010 Tự động hóa thông tin Quản lý thông tin Không dây và di động Gắn kết người dùng Trí tuệ tài sản
 19. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 19
 20. CHỦ ĐỀ 1 TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sức ép thay đổi • Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số • Trở ngại trong quá trình chuyển đổi số 20
 21. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHUYỂN ĐỔI SỐ • Công nghệ và dữ liệu • Mức độ đáp ứng thời gian của kế hoạch, chiến lược • Tài năng và năng lực • Cách tiếp cận chuyển đổi • Mức độ cô lập hay mở rộng của tổ chức • Khả năng xác định ưu tiên • Văn hóa và cấu trúc doanh nghiệp 21
 22. ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP KHÓ CHUYỂN ĐỔI • Hoạt động lệ thuộc công nghệ cũ, công nghệ chậm thay đổi • Phụ thuộc vào văn hóa, con người và hành vi cũ • Phân bổ nguồn lực không hiệu quả • Quy mô lớn, kế hoạch cứng nhắc • Các giả định lỗi thời, niềm tin vô căn cứ và suy nghĩ tới hạn 22
 23. TRẠNG THÁI CỦA CON NGƯỜI ĐỐI VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ Chối bỏ Sợ hãi Giận dữ Tận hưởng Chung sống 23
 24. CẢN TRỞ CHÍNH CHO CÁC Ý TƯỞNG MỚI • Quán tính của doanh nghiệp • Sợ phá vỡ sự cân bằng giả tạo • Duy trì sự đồng nhất quá mức • Sợ thay đổi vai trò quyền lực 24
 25. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 25
 26. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 26
 27. CÁC GIAI ĐOẠN TIẾN TỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ Digital transformation Chuyển đổi số Digitalized = IT Application Số hóa Digitized = Computerized, Automated Tạo số • Toàn bộ doanh nghiệp • Phạm vi tổng thể • Toàn bộ các cấp độ hoạt động • Yêu cầu thay đổi thường xuyên • Đơn vị • Phạm vi mở rộng • Lĩnh vực nghiệp vụ • Yêu cầu thay đổi đáng kể • Nhóm • Phạm vi hẹp • Quy trình cụ thể • Yêu cầu ít thay đổi 27
 28. CHUYỂN ĐỔI SỐ • Chuyển đổi số là không tránh khỏi • Chuyển đổi số bao hàm nhiều yếu tố hơn chỉ là áp dụng công nghệ số đơn thuần • Chuyển đổi số tạo ra thay đổi cơ bản và thấy được 28
 29. ĐỊNH NGHĨA CHUYỂN ĐỔI SỐ • Tái tổ chức hoặc đầu tư mới vào công nghệ và mô hình kinh doanh để thu hút khách hàng kỹ thuật số hiệu quả hơn ở mọi điểm tiếp xúc của khách hàng trong vòng đời trải nghiệm • Quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện tổ chức, doanh nghiệp theo hướng ngày càng hiệu quả, hiệu năng hơn cả về mô hình vận hành, phương thức sản xuất và trải nghiệm khách hàng dựa trên các công nghệ số 29
 30. CÁC TRẠNG THÁI CHUYỂN ĐỔI SỐ Chạy theo xu hướng Toàn diện Khởi đầu Thận trọng 30
 31. CÁC GIAI ĐOẠN TIẾP THEO CHUYỂN ĐỔI SỐ Digital acceleration Tăng tốc số Digital sustainability Ổn định số Digital transformation Chuyển đổi số • Tạo ra thay đổi mới nhanh hơn đối thủ cạnh tranh • Dẫn đầu thị trường • Thích ứng với thay đổi của thị trường • Duy trì vị thế cạnh tranh • Bắt kịp nhóm dẫn đầu thị trường • Tạo nền tảng năng lực thích ứng thay đổi trong tương lai 31
 32. MÔ HÌNH NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ Mô hình cũ, hạn chế chuyển đổi Mô hình cho phép chuyển đổi Mô hình chuyển đổi tự nhiên 32
 33. CÁC YẾU TỐ ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH • Khách hàng • Kế hoạch và quy trình • Nguồn lực • Chiến lược • Tầm nhìn • Văn hóa, giá trị cốt lõi 33
 34. MÔ HÌNH THÔNG TIN DOANH NGHIỆP Bên liên quan Mối quan tâm Nguyên tắc Góc nhìn Mô hình Phát triển Vận hành Giải pháp Hiệu năng Yêu cầu Kết quả Tổ chức Cơ hội Nguồn lực Thành công Môi trường Giá trị cốt lõi Tầm nhìn Nhiệm vụ Mục tiêu Chiến lược Phạm vi Kế hoạch Đo đạc Đánh giá Đánh giá Điều chỉnh Điều chỉnh Rủi ro Cấu trúc Quy trình 34
 35. LINH HOẠT VÀ TỐI GIẢN Phức tạp Linh hoạt + + - - 0 Tổ chức đa mục tiêu có trạng thái trưởng thành cao Tổ chức ít mục tiêu có trạng thái trưởng thành thấp Tổ chức chuyên môn hóa cao Tổ chức hiệu năng cao 35
 36. CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ • Phát triển văn hóa học tập • Tránh thiên vị các hoạt động tạo doanh thu cơ bản • Học tập để loại bỏ nề nếp cũ • Dung hòa cách nghĩ ổn định và đột phá • Cho phép thời gian phản hồi 36
 37. ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP SỐ • Thích ứng = Tốc độ * Tập trung * Linh hoạt • Tăng doanh thu, tăng năng lực cạnh tranh và phản ứng nhanh hơn chính xác hơn với thay đổi của môi trường kinh doanh 37
 38. ĐẶC ĐIỂM DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG CAO • Cho phép ý tưởng mới mọi nơi mọi lúc • Đánh giá giá trị của ý tưởng mới • Xây dựng tổ chức liên tục đổi mới và tò mò • Sáng tạo vừa rộng vừa sâu • Định nghĩa tốt vấn đề • Áp dụng nguyên tắc tốt 38
 39. MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP THÍCH ỨNG CAO Tốc độ Sự tập trung Độ linh hoạt Đáp ứng nhanh Theo xu hướng, nhiều ý tưởng mới, nắm bắt cơ hội nhanh Hướng ra ngoài, chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội Thường xuyên có ý tưởng mới, có văn hóa thực hành cái mới Đột phá Không sợ thay đổi để đáp ứng nhanh khi môi trường thay đổi Thích ý tưởng mới, hướng đến nhu cầu khách hàng Văn hóa thúc đẩy suy nghĩ khác biệt Hội tụ Dễ dàng huy động nguồn lực cho cơ hội Sử dụng dữ liệu để đánh giá cơ hội mới Tầm nhìn hướng đến văn hóa tạo năng lực 39
 40. MỞ RỘNG QUY TRÌNH LINH HOẠT TRÊN NỀN TẢNG SỐ • Tận dụng hiệu quả không gian mạng • Xây dựng hệ sinh thái mở và kiến trúc linh hoạt • Đảm bảo nguồn lực thông suốt 40
 41. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 41
 42. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 42
 43. CÂU CHUYỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH CÔNG • Ford, Nike và JP Morgan Chase • ENGIE, Arizona Public Service, Pan American Energy Tập trung nguồn lực chuyển đổi số hoạt động lõi tạo lợi thế cạnh tranh và duy trì vị thế thị trường Luôn sẵn sàng và tiếp tục chuyển đổi 43
 44. KẾT HỢP HỆ THỐNG CẢM BIẾN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI • ENGIE Triển khai IoT rộng khắp để thu thập dữ liệu phục vụ dự báo quản lý, vận hành, sửa chữa bằng AI Cung cấp giải pháp trực tuyến tự phục vụ cho khách hàng, quản lý khả năng kiểm soát tiêu thụ năng lượng Xây dựng các HTTT quản lý mạng lưới và hệ thống thiết bị nâng cao hiệu quả sử dụng, vòng đời và giảm chi phí Cung cấp các dịch vụ năng lượng bền vững, hiệu quả cho thành phố thông minh 44
 45. XÂY DỰNG HỆ TRI THỨC NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG • Arizona Public Service, Pan American Energy Vấn đề đặt ra từ nhân sự như công nghệ thay đổi, yêu cầu đáp ứng nhanh, tỷ lệ về hưu tăng cao, đòi hỏi cắt giảm nhân sự cho các công việc thủ công Trang bị hệ thống mô hình số cho toàn bộ nhà máy điện (Digital Twin) Hình thành văn hóa học tập thay cho văn hóa đào tạo Cung cấp công cụ, dữ liệu, thông tin và nền tảng để triển khai hệ thống quản lý tri thức (Knowledge Management System) Xây dựng hệ thống học tập chủ động trên nền tảng số góp phần tạo năng lực cho người lao động: Học  Thực hành  Đánh giá  Thay đổi  Học  … 45
 46. XU HƯỚNG BẢN SAO SỐ 46 Cộng tác Học tập Hướng dẫn KẾT NỐI NHÂN LỰC Nguồn dữ liệu Mô hình và phân tích Hiển thị đa trải nghiệm BẢN SAO SỐ
 47. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 47
 48. CHỦ ĐỀ 2 MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Đặc điểm doanh nghiệp số • Câu chuyện chuyển đổi số thành công • Những nhận định sai về chuyển đổi số 48
 49. VÙNG MƠ HỒ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ 49
 50. VÙNG MƠ HỒ VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Sợ trải nghiệm • Suy nghĩ lối mòn • Kế hoạch rập khuôn 50
 51. NHẬN THỨC SAI VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ • Chuyển đổi số cần ngân sách lớn • Mọi người đều hiểu chuyển đổi số là gì • Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường sau chuyển đổi số 51
 52. ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ • Công nghệ và tự động hóa • Các dự án trong quá khứ / lịch sử • Cách làm việc • Phát triển con người • Văn hóa • Lãnh đạo và chiến lược 52
 53. ĐÁNH GIÁ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ 53
 54. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 54
 55. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 55
 56. LỘ TRÌNH 5 BƯỚC CƠ BẢN • Bước 1: Kết nối • Bước 2: Tìm cơ hội • Bước 3: Triển khai • Bước 4: Thúc đẩy • Bước 5: Mở rộng 56
 57. BƯỚC 1: KẾT NỐI 1. Bằng chứng về công nghệ số và những cách thức mới đang được sử dụng bởi các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh để giành thị trường chia sẻ, tăng doanh thu và giảm chi phí 2. Thông tin về các dịch vụ mới và trải nghiệm đã thu hút phần lớn thời gian, chi tiêu và lòng trung thành của khách hàng 3. Kiến thức về các công nghệ có thể cải thiện và gia tăng giá trị cho doanh nghiệp hiện tại cũng như tầm nhìn về những công nghệ có thể đe dọa ngay lập tức hoạt động kinh doanh cốt lõi của bạn 4. Tầm nhìn mô tả ngắn gọn chuyển đổi cần thiết để hóa giải những cơ hội và đe dọa giúp doanh nghiệp giành chiến thắng hỗ trợ từ các bên liên quan, đối tác và nhà đầu tư 5. Một nhóm lãnh đạo sẵn sàng tài trợ và hướng dẫn chuyển đổi bằng cách cung cấp giám sát, đánh giá tiến độ và giảm thiểu các rào cản trong suốt chương trình 57
 58. BƯỚC 2: TÌM CƠ HỘI 1. Khám phá những rào cản bên trong có thể ngăn cản doanh nghiệp đạt được tầm nhìn chuyển đổi của nó 2. Khám phá nguồn lực mà doanh nghiệp có thể tận dụng để bắt đầu sớm hơn hoặc ít hơn kinh phí 3. Xác định các kết quả kinh doanh mà các dự án riêng lẻ sẽ cần đạt được để đạt được tầm nhìn tổng thể 4. Xác định các kỹ năng và nguồn lực còn thiếu, và bắt đầu quá trình bổ sung 5. Tạo ra các nhóm chức năng chéo đầu tiên để duy trì các hoạt động lặp lại để đạt được các kết quả dự án được xác định bởi lộ trình chuyển đổi số 58
 59. BƯỚC 3: TRIỂN KHAI 1. Các nhóm dự án đa chức năng làm việc cộng tác để tạo lặp các giải pháp đạt được kết quả phù hợp với các mục tiêu 2. Giải pháp bắt đầu như những nguyên mẫu đơn giản và ngày càng trở nên lớn và phức tạp hơn khi được thử nghiệm và cải thiện với người dùng 3. Kết quả và quy trình đánh giá cho biết giải pháp nào mang giá trị kinh doanh lớn nhất và do đó, cần được mở rộng 4. Điểm đánh giá từ thử nghiệm sẽ thông báo cho từng giải pháp các chỉ số hiệu năng chính để lý giải vì sao giải pháp đó được mở rộng và giá trị mà nó sẽ mang lại 5. Cách làm việc mới đã được thử nghiệm bởi các nhóm lặp lại, chứng minh những thành công trong bối cảnh của doanh nghiệp 59
 60. BƯỚC 4: THÚC ĐẨY 1. Chia sẻ thành công trong nội bộ để giành được ảnh hưởng từ các bên phản kháng trước đó và tiếp cận các nguồn lực và quyền tự do lớn hơn để mở rộng 2. Tiếp thị thành công ra bên ngoài để thu hút đối tác mới, nhân viên mới, và khách hàng mới để chuẩn bị mở rộng quy mô 3. Xác định các lĩnh vực tốt nhất để mở rộng quy mô dựa trên mức độ ảnh hưởng, nguồn lực, tài sản và hỗ trợ đạt được 4. Giành được sự tham gia từ nhân viên và ban quản lý để tăng tần suất áp dụng khi chương trình phát triển sang các lĩnh vực mới của doanh nghiệp 5. Các đe dọa được dự đoán trước và giảm thiểu, chẳng hạn như sự phản ứng từ cạnh tranh, thường là thông báo một doanh nghiệp nào đó đã chuyển đổi thành công 60
 61. BƯỚC 5: MỞ RỘNG 1. Cải tiến mới được tung ra và bản địa hóa ở các thị trường mới bởi sự mở rộng mô hình các nhóm chức năng chéo và cách tiếp cận dự án lặp lại 2. Thiết lập các hệ thống linh hoạt để hỗ trợ mở rộng quy mô toàn lĩnh vực kỹ thuật số: Trải nghiệm khách hàng, Thiết kế, DevOps và Tầm nhìn 3. Tạo ra các mục tiêu chung để đạt được sứ mệnh của doanh nghiệp với tập trung vào trải nghiệm khách hàng và cải tiến liên tục 4. Thiết lập các phần thưởng và khuyến khích rõ ràng khi hợp tác với những bên liên quan khác để tạo ra sản phẩm mới cũng như các quy trình để công nhận đóng góp của cá nhân 5. Hỗ trợ chính thức cho đổi mới và được thực hiện mang tính đầu tư chiến lược vào nền tảng, con người, quy trình và quan hệ đối tác để cho phép khả năng thích ứng trong tương lai 61
 62. NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN 1. Ngữ cảnh khởi đầu 2. Ngữ cảnh xây dựng năng lực thực thi 3. Ngữ cảnh xây dựng năng lực chiến lược 4. Ngữ cảnh xây dựng năng lực phát triển bền vững 62
 63. NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.) 12. Kiến trúc tổng thể 11. Quản lý thông tin 10. Quản trị, rủi ro, bảo mật và việc tuân thủ 9. Tổ chức và văn hóa 8. Đầu tư và danh mục đầu tư 7. Điều phối và quy trình 6. Quản lý vận hành 5. Quản lý công việc 4. Quản lý sản phẩm 3. Cung cấp dịch vụ 2. Hạ tầng số 1. Nền tảng số 63
 64. 1.Nền tảng số 2. Hạ tầng số 3.Cung cấp Dịch vụ NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.) 7. Điều phối và Quy trình 8. Đầu tư và Danh mục 9. Tổ chức và Văn hóa Triển khai và Học hỏi Quản trị và Thiết kế Khởi đầu Năng lực thực thi Năng lực chiến lược Năng lực phát triển bền vững Ngữ cảnh Thành phần chuyển đổi số 4. Quản lý Sản phẩm 5. Quản lý Công việc 6. Quản lý Vận hành 10 Quản trị, rủi ro, bảo mật và tuân thủ 12. Kiến trúc tổng thể 11. Quản lý thông tin 64
 65. NGỮ CẢNH CHUYỂN ĐỔI & CÁC GIAI ĐOẠN (tt.) Khởi đầu Năng lực thực thi Năng lực chiến lược Năng lực phát triển bền vững Một (vài) cá nhân Một nhóm Nhiều nhóm Toàn bộ tổ chức Quy mô Ngữ cảnh Thành phần chuyển đổi số 7. Điều phối và Quy trình 8. Đầu tư và Danh mục 9. Tổ chức và Văn hóa 4. Quản lý Sản phẩm 5. Quản lý Công việc 6. Quản lý Vận hành 10 Quản trị, rủi ro, bảo mật và tuân thủ 12. Kiến trúc tổng thể 11. Quản lý thông tin 1.Nền tảng số 2. Hạ tầng số 3.Cung cấp Dịch vụ Các bên liên quan Khai thác, cung ứng Triển khai, vận hành Đầu tư, dự án Chiến lược, kiến trúc 65
 66. CÁC MẶT CHÍNH TRONG LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 1. Con người 2. Nguyên tắc 3. Quy trình 4. Thực hành 5. Tần suất 66
 67. MẶT 1: CON NGƯỜI • Lãnh đạo quá trình chuyển đổi • Duy trì sự quan tâm cao theo thời gian • Xây dựng văn hóa thay đổi • Xử lý những ý kiến trái chiều 67
 68. MẶT 2: NGUYÊN TẮC Mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Tiêu đề và mô tả Mô tả Mô tả 1. Tổ chức ý tưởng Điều dẫn dắt chúng ta là… 2. Mục đích Lý do chúng ta tồn tại… 3. Tầm nhìn Chúng ta xây dựng thế giới mà… 4. Giá trị Những điều chúng ta tin vào… 5. Nguyên tắc trải nghiệm Điều chúng ta cảm thấy thích… 6. Mô hình hoạt động Điều chúng ta muốn thay đổi để trở thành… 7. Lợi ích khách hàng Khách hàng được… Hành vi Để sống đúng giá trị mà chúng ta muốn… Tổ chức các khối ý tưởng 68
 69. MẶT 3: QUY TRÌNH • Xây dựng quy trình và cấu trúc chuyển đổi số 69 Tình huống và câu chuyện Xác định lại Tại sao thế giới thay đổi Xác định ngữ cảnh mới Người thắng, người thua Hình dung Khung các lựa chọn Hình dung miền đất hứa Tổ chức ý tưởng, mục tiêu, tầm nhìn Ánh xạ Các thành phần thay đổi Dữ liệu, công nghệ, cấu trúc, quy trình, văn hóa Yếu tố phụ thuộc để thành công
 70. MẶT 3: QUY TRÌNH 70 Tiếp lực và kích hoạt Truyền thông Kể và lập lại câu chuyện Cập nhật câu chuyện Dẫn dắt Lãnh đạo chuyển đổi Quản trị và hỗ trợ Loại bỏ rào cản tiến bộ Tập trung Tập trung nguồn lực và sáng kiến Ưu tiên và tái ưu tiên Khắc phục các vấn đề cơ bản, giải quyết các trở ngại chính Tối ưu động lực Hành động Triển khai nhanh lặp đi lặp lại Các nhóm nhỏ đa chức năng Chuyển giao thực hành và bài học Quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình Đạt được Tạo những thành công ngắn hạn dễ nhận ra Khen thưởng và mở rộng
 71. MẶT 3: QUY TRÌNH 71 Thay đổi và tiếp diễn Hỗ trợ Phối hợp và hỗ trợ Xây dựng Xây dựng những thành công ban đầu Mở rộng hoạt động đa chức năng Tư vấn Xây dựng mạng lưới tư vấn Thiết lập đầu mối thay đổi Áp dụng Duy trì sáng tạo Thử nghiệm áp dụng Không dừng lại Tránh bị trôi Tạo sự tiếp diễn
 72. MẶT 4: THỰC HÀNH • Thay đổi thông qua hành vi • Định hình lại thói quen của doanh nghiệp • Thiết lập thay đổi có tính hệ thống 72
 73. MẶT 5: TẦN SUẤT • Quản lý vòng đời và bước chuyển đổi • Cân bằng giữa mong muốn và hiệu quả thực tế Đối tượng Thành phần Tần suất Khách hàng Quy trình Nguồn lực Chiến lược Tầm nhìn Văn hóa Giá trị, chuẩn mực Định hướng, nguyên tắc Mục tiêu, ưu tiên, mô hình, quản trị Cơ cấu, kỹ năng, công nghệ, dữ liệu, tài sản Thừa hành, Thực hành, phối hợp, luồng công việc, thủ tục Trải nghiệm, nội dung, dịch vụ, tương tác, điểm kết nối 73
 74. LIÊN TỤC CẢI TIẾN • Duy trì sự linh hoạt • Hạn chế quan liêu • Hướng tới doanh nghiệp thông suốt 74
 75. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 75
 76. CHỦ ĐỀ 3 LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ TRIỂN KHAI • Lộ trình chuyển đổi số và trạng thái trưởng thành • Khuyến nghị triển khai chuyển đổi số 76
 77. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ QUAN TRỌNG • Biến đội ngũ lãnh đạo thành bộ máy chuyển đổi số • Bổ nhiệm Giám đốc chuyển đổi số với quyền hạn và ngân sách phù hợp với kỳ vọng • Triển khai không ngừng để hoàn thành dự án và đạt kết quả mong muốn • Củng cố tầm nhìn và không ngừng chuyển đổi • Xây dựng và truyền thông lộ trình chuyển đổi với các bên liên quan • Chọn đối tác đúng đắn • Tập trung vào lợi ích kinh tế • Xây dựng văn hóa đổi mới, sáng tạo • Liên tục đào tạo đội ngũ lãnh đạo • Liên tục đào tạo nhân lực, thúc đẩy tự học 77
 78. MÔ HÌNH THANG NHẬN THỨC BLOOM Sáng tạo Đánh giá Phân tích Thực hành Hiểu Biết 78
 79. MÔ HÌNH TÀI LIỆU LƯU TRỮ TRI THỨC DOANH NGHIỆP Phương pháp luận Khung tri thức Cẩm nang Hướng dẫn Cách thực hành tốt Công việc cụ thể 79
 80. MÔ HÌNH XÂY DỰNG TRI THỨC DOANH NGHIỆP Thông thái Tri thức Thông tin Dữ liệu Đo đạc Sự kiện 80
 81. ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ • Lãnh đạo và quản trị • Ngữ cảnh khách hàng • Cải cách hành chính và quản lý thay đổi • Năng lực, văn hóa và kỹ năng • Nền tảng công nghệ • Nền tảng dữ liệu • An toàn số 81
 82. ĐÁNH GIÁ TRƯỞNG THÀNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 82
 83. TRAO ĐỔI VÀ THẢO LUẬN 83
 84. TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 84
Anúncio