Anúncio

Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä

3 de Jan de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä(20)

Mais de Henriikka Vartiainen(20)

Anúncio

Tekoäly- mahdollisuuksia, haasteita ja eettisiä kysymyksiä

 1. TEKOÄLY MAHDOLLISUUKSIA, HAASTEITA JA EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ Matti Tedre ja Henriikka Vartiainen 12.10. 2022 AVI
 2. TIEDON DIGITAALINEN MURROS
 3. TIETEELLINEN VALLANKUMOUS JA TEOLLINEN VALLANKUMOUS
 4. Tieteellinen vallankumous: Luku I
 5. Jako teoreettiseen ja kokeelliseen tieteeseen
 6. Teollinen vallankumous (manuaalisen työn automatisointi)
 7. Yhteiskuntarakenteet murtuvat, yhteiskuntasopimus muuttuu
 8. Tieteellinen ja teollinen vallankumous, Luku II (sähkö)
 9. TIETEELLINEN VALLANKUMOUS JA TEOLLINEN VALLANKUMOUS LUKU III
 10. Uusi tieteellinen vallankumous (laskennallinen tiede)
 11. 1. Uudet työvälineet
 12. 2. Uudet tieteelliset menetelmät
 13. 3. Uusi tietoteoria
 14. 4. Uusi, laskennallinen tapa hahmottaa maailma
 15. 5. Uudet yhteistyön muodot
 16. Taloustiede
 17. Fysiikka
 18. Digitaaliset ihmistieteet
 19. Oppimisanalytiikka
 20. Skientometriikka
 21. TIETOTYÖN AUTOMATISOINTI
 22. I: Työn mekanisaatio
 23. II: Työn robotisaatio
 24. III: Työn digitalisaatio
 25. LUOVAN TYÖN AUTOMATISOINTI
 26. Generatiivinen tekoäly luo kuvia, tekstiä, videota
 27. Digiloikka alkoi 1950-luvulla (“loikka”?) Forbes, 1952 “office robots”
 28. Digitaalinen murros? Tässä ja nyt. Tietokoneet ovat vuosikymmeniä tehneet enenevästi tietotyölle sitä mitä ● höyrykone teki raskaalle työlle ● robotit tekivät manuaaliselle työlle Vaaditaan koko ajan uusia taitoja ja tietoja Iso osa muutoksista kuitenkin “vanhaa” teknologiaa “Kognitiivisen työn” automatisointi 2010-luvulla
 29. MITÄ ON KONEOPPIMINEN?
 30. Siirtymä sääntöpohjaisuudesta datapohjaisuuteen
 31. Järjestelmiä jotka oppivat suuresta määrästä dataa
 32. Miten kone pystyy kertomaan mitä kuvassa on? Esimerkki
 33. Miten kone pystyy kertomaan mitä kuvassa on?
 34. Miten kone pystyy kertomaan mitä kuvassa on? ● Pug ● Fawn ● Pale pug color ● Coat coloring ● Puppy ● Dog ● Gorgeous
 35. ● Pug ● Dog breed ● Fawn colored ● Wrinkly ● Short-muzzle ● Curled tail ● Glossy Miten kone pystyy kertomaan mitä kuvassa on?
 36. Miten kone pystyy kertomaan mitä kuvassa on? ● Pug ● Pet ● Adorable ● Flat-faced ● Snorty ● Dog ● …
 37. Miten kone pystyy kertomaan mitä kuvassa on?
 38. SYITÄ KONEOPPIMISEN MENESTYKSEEN
 39. Kyky sovittaa funktioita dataan
 40. Käytännön ymmärrys siitä mitä data/funktiopohjaisesti voi tehdä
 41. Uuden onnistumisen kriteerit
 42. Kaupallinen potentiaali
 43. Avoimet teknologiaratkaisut, datasetit, mallit
 44. MIKSI DATASTA TULI UUSI RAAKA-AINE?
 45. Prosessointiteho Tiedonsiirto Datan saatavuus Pilvipalvelut Mobiilisuus Sensorit Tietoliikenne Tietoteoria Tieteen prosessit Metodologia Yhteistyömekanismit Ontologia Digitalisaatio
 46. EETTISIÄ ONGELMIA
 47. Datapohjainen seuranta
 48. Profilointi ja klusterointi
 49. Mallinnus ja ennustaminen
 50. Tunnereaktioiden hyödyntäminen (emotion farming)
 51. Huomionhallintatekniikka (attention engineering)
 52. Käyttäytymisenohjaustekniikka (behavior engineering)
 53. Anonymiteettiharha
 54. 13-vuotiaista on tallessa keskimäärin 70 miljoonaa datapistettä
 55. Neuroverkot ovat hauraita ja toimivat joskus yllättäen huonosti
 56. GENERATION AI KONEOPPIMISTA KOULUMAAILMASSA
 57. Koneoppimisjärjestelmä ja kolmivuotias oppija
 58. Koneoppimisen perusteita perusopetuksessa
 59. Koneoppimisen perusteita perusopetuksessa
 60. GENERATIIVISEN TEKOÄLYN PERUSTEITA TULEVILLE OPETTAJILLE
 61. ESIMERKKI Tekoäly tuotesuunnittelussa työpaja käsityötieteen lehtoreille ja opiskelijoille
 62. Tunnistettiin ● Uusia mahdollisuuksia (esim. ideointi, suunnittelu, ajattelun ulkoistaminen) ● Oman alan ja oppiaineen erityispiirteitä, mitä ei voi tai ei tulisi automatisoida opetuksessa (esim. kehollinen tieto ja emootiot, käsin tekemisen merkitys oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin näkökulmasta) ● Uusia haasteita ja eettisiä ongelmia (esim. vinoumat, valtasuhteet, vaikuttamismahdollisuudet, tekijänoikeudet)
 63. 6 vuotta 5.4M€ 3 yliopistoa (HY,UEF,OY) 12 partneria GENERATION AI: AI EDUCATION FOR THE SECURITY MINDSET (GenAI)
 64. Kiitos! Professori Matti Tedre matti.tedre@uef.fi +358 50 4340376 Yliopistotutkija Henriikka Vartiainen henriikka.vartiainen@uef.fi +358 50 4712352
Anúncio