O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

שאלון איתור צרכים

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Egged - TOD Flow Chart
Egged - TOD Flow Chart
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

שאלון איתור צרכים

שאלון לאיתור צרכים של קהל היעד עבור פרויקט
My Online CV
מטרת השאלון היא לקבל מידע ראשוני לגבי עולם התוכן של המוצר, ולנסות להבין מהם הצרכים של המשתמשים כאשר הם יוצרים קו"ח

שאלון לאיתור צרכים של קהל היעד עבור פרויקט
My Online CV
מטרת השאלון היא לקבל מידע ראשוני לגבי עולם התוכן של המוצר, ולנסות להבין מהם הצרכים של המשתמשים כאשר הם יוצרים קו"ח

Anúncio
Anúncio

שאלון איתור צרכים

  1. 1. ‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫למערכת‬ ‫צרכים‬ ‫איתור‬ ‫שאלון‬ .‫המיועד‬ ‫במקום‬ ‫להקליד‬ ‫יש‬ ‫התשובה‬ ‫את‬ .‫וניסוחו‬ ‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫מסמך‬ ‫יצירת‬ ‫לנושא‬ ‫הנוגעות‬ ‫שאלות‬ ‫מספר‬ ‫לפניך‬ ‫שתמלא‬ ‫התשובות‬‫לצורך‬ ‫יאספו‬.‫לימודי‬ ‫לפרוייקט‬ ‫מקדים‬ ‫מחקר‬‫שום‬ ‫בהן‬ ‫יעשה‬ ‫ולא‬ ,‫מקום‬ ‫באף‬ ‫יפורסמו‬ ‫לא‬ ‫הן‬ .‫מסחרי‬ ‫שימוש‬.‫ריקה‬ ‫התשובה‬ ‫את‬ ‫להשאיר‬ ‫אפשר‬ ‫רלוונטית‬ ‫אינה‬ ‫והשאלה‬ ‫במידה‬‫זכר‬ ‫בלשון‬ ‫מנוסח‬ ‫השאלון‬ .)‫הסליחה‬ ‫(עמכן‬ ‫בלבד‬ ‫נוחיות‬ ‫מטעמי‬ 1.?‫חיים‬ ‫בקורות‬ ‫אותך‬ ‫מרגיז‬ ‫שהכי‬ ‫הדבר‬ ‫מה‬ :‫תשובה‬ 2.‫ש‬ ‫הדבר‬ ‫מה‬‫להדגיש‬ ‫מעוניין‬ ‫היית‬)...‫השכלה‬ ,‫תעסוקתי‬ ‫נסיון‬ ,‫ומיומנויות‬ ‫(כישורים‬ ?‫החיים‬ ‫בקורות‬ ‫בעיקר‬ ‫תש‬:‫ובה‬ 3.‫סיטואציה‬ ‫באיזו‬‫נוהג‬ ‫אתה‬)...‫המחשב‬ ‫מול‬ ‫בבית‬ ,‫קפה‬ ‫בבית‬ ‫ישיבה‬ ,‫עבודה‬ ‫כדי‬ ‫(תוך‬ ?‫חיים‬ ‫קורות‬ ‫לנסח‬ :‫תשובה‬ 4.)?‫למי‬ ‫אז‬ ,‫כן‬ ‫(אם‬ ?‫אותם‬ ‫שולח‬ ‫שאתה‬ ‫לפני‬ ‫לאחרים‬ ‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫את‬ ‫מראה‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ :‫תשובה‬ 5.?‫החיים‬ ‫לקורות‬ ‫תמונה‬ ‫להוסיף‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ :‫תשובה‬ 6.‫לרשום‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬?‫תחביבים‬ :‫תשובה‬ 7.‫צבאי‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫לרשום‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬?‫לאומי‬ ‫שירות‬ :‫תשובה‬ 8.?‫אליך‬ ‫לצלצל‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לרכזת‬ ‫גרם‬ ‫שלדעתך‬ ‫הדבר‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ,‫לאחור‬ ‫בראייה‬ :‫תשובה‬ 9.‫מיישם‬ ‫אתה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ,‫כן‬ ‫(אם‬ ?‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫כתיבת‬ ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫והצעות‬ ‫טיפים‬ ‫לקבל‬ ‫אוהב‬ ‫אתה‬ ‫האם‬ )?‫אותם‬ :‫תשובה‬ 10.‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬)?‫ומדוע‬ ?‫כמה‬ ,‫כן‬ ‫(אם‬ ?‫החיים‬ ‫קורות‬ ‫טופס‬ ‫של‬ ‫אחת‬ ‫מגרסה‬ ‫יותר‬ :‫תשובה‬
  2. 2. :‫אישיים‬ ‫פרטים‬ :‫שם‬ :‫גיל‬ :‫משפחתי‬ ‫מצב‬ :‫עיסוק‬ ‫תחום‬ :‫בשנים‬ ‫בתחום‬ ‫ותק‬ :‫בארגון‬ ‫תפקיד‬ !!!‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ (-: ‫בר‬ ‫גלעד‬-‫לב‬ ‫אותי‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬ ‫הפרוייקט‬ ‫או‬ ‫השאלון‬ ‫לגבי‬ ‫שאלות‬ ‫שמתעוררות‬ ‫(במקרה‬:‫בטלפון‬054-8034660)

×