O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

‎ידידים - מעקב אחרי ארוע - אפיון גרסת ביניים.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Egged - TOD Flow Chart
Egged - TOD Flow Chart
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 10 Anúncio

‎ידידים - מעקב אחרי ארוע - אפיון גרסת ביניים.pdf

  1. 1. ‫ידידים‬ – ‫אירוע‬ ‫אחרי‬ ‫מעקב‬
  2. 2. ‫המטרה‬ : ‫שפתח‬ ‫באירוע‬ ‫התרחש‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫המוקדן‬ ‫כיום‬ . ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫בטלפון‬ ‫אליו‬ ‫להתקשר‬ ‫וצריך‬ ‫הכונן‬ ‫עם‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫עדיין‬ ‫טופל‬ ‫לא‬ ‫האירוע‬ ‫למה‬ ‫להבין‬ . ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫אירוע‬ ‫כבר‬ ‫הקפיץ‬ ‫במקביל‬ ‫שעובד‬ ‫אחר‬ ‫מוקדן‬ . ‫צורך‬ ‫יש‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫יבין‬ ‫שמוקדן‬ ‫כדי‬ ‫אירוע‬ ‫סטטוס‬ ‫לשקף‬ .
  3. 3. ‫הפתרון‬ : ‫האירוע‬ ‫של‬ ‫הסטטוס‬ ‫מה‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬ ‫ברור‬ ‫שבו‬ ‫ממשק‬ ‫לאפיין‬ . ‫בכדי‬ ‫עבורו‬ ‫שרלוונטי‬ ‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫צריך‬ ‫המוקדן‬ ‫באירוע‬ ‫לשלוט‬ . Timeline ‫האירועים‬ ‫רצף‬ ‫את‬ ‫שמתאר‬ .
  4. 4. ‫א‬ ‫ופציה‬ ‫פשוטה‬
  5. 5. ‫אירוע‬ ‫פרטי‬ ‫מסך‬ ‫כפתור‬ ‫נוסף‬ " ‫אירוע‬ ‫סטטוס‬ " ‫של‬ ‫למסך‬ ‫שיוביל‬ Timeline
  6. 6. ‫אירוע‬ ‫סטטוס‬ ‫מסך‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬ ‫תחזיר‬ ‫לחיצה‬ ‫למסך‬ " ‫אירוע‬ ‫פרטי‬ " Timeline ‫שהאירוע‬ ‫מאז‬ ‫שקרו‬ ‫דברים‬ ‫של‬ ‫נסגר‬ ‫שהוא‬ ‫ועד‬ ‫נפתח‬
  7. 7. ‫א‬ ‫ופציה‬ ‫עם‬ Switch
  8. 8. ‫אירוע‬ ‫פרטי‬ ‫מסך‬ ( ‫פרטים‬ ) ‫סוויץ‬ ‫כפתור‬ ‫נוסף‬ ' ‫מתצוגה‬ ‫לדלג‬ ‫שמאפשר‬ ‫של‬ ‫לתצוגה‬ ‫פרטים‬ ‫של‬ Timeline ‫באותו‬ ‫עמוד‬
  9. 9. ‫אירוע‬ ‫פרטי‬ ‫מסך‬ )Timeline(
  10. 10. ! ‫תודה‬ ‫על‬ ‫העשייה‬

×