Anúncio
11 15 c.m.
11 15 c.m.
Próximos SlideShares
11 15 c.m.11 15 c.m.
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

11 15 c.m.

  1. Avaluació 11-15 Tercer trimestre Data: Cognoms: Nom: 1. Relaciona amb fletxes les següents etapes de la història amb els esdeveniments que les caracteritzen. Paleolític • • Es va iniciar l’agricultura. Neolític • • Atenes i Esparta van ser-ne les polis més importants. Edat dels metalls • • La societat es divideix en patricis, plebeus i esclaus. Civilització grega • • Comença fa un milió d’anys a Europa. Civilització romana • • Es van fabricar les primeres eines de metall. 2. Completa la taula amb els noms dels pobles que van habitar la península Ibèrica. Pobles de l’edat de ferro Colonització de pobles del Mediterrani …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. …………………………………………………………. 3. Completa les afirmacions sobre les característiques de l’edat mitjana. • Els …………………………………………… van fundar el regne de Toledo. • Els àrabs van crear el territori d’……………………………, la religió del qual era l’……………………….. . • El ………………………………………………… es va convertir en la religió dels nous regnes. • Els ……………………………………….. vivien als seus feus. 4. Enumera els grups que componien la societat europea en l’edat moderna. ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… 5. Quins tres grans canvis es van produir en el segle XIX? ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… CONEIXEMENT DEL MEDI 6É EP MATERIAL FOTOCOPIABLE Avaluació
  2. 11-15 Tercer trimestre Data: Cognoms: Nom: 6. Completa el text següent sobre les comunitats autònomes espanyoles. El territori d’Espanya està organitzat en ………………..…… comunitats i ……….…….. ciutats autònomes. Cada comunitat autònoma es regeix per un ………………………….………….…. d’autonomia que estableix: el ……………………….…….., les……………..…………………… i les ……………..…………. autonòmiques. 7. Explica quins són els tres sectors econòmics i la quantitat de persones que treballen a Espanya en cada un. ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… 8. Com podem representar gràficament la distribució de la població per sexes i per grups d’edat? ……..……………………………………………………………………………………..……………………………… 9. Corregeix les oracions següents sobre Europa. a) Europa del nord està formada per les penínsules Ibèrica, Itàlica i Balcànica. …………………………………………………………………………………………………………………………. b) El riu Dvina pertany al vessant atlàntic. …………………………………………………………………………………………………………………………. c) La població europea es distribueix de forma regular per tot el seu territori. …………………………………………………………………………………………………………………………. d) El sector econòmic més abundant a Europa és el primari. …………………………………………………………………………………………………………………………. 10. Relaciona les dues columnes amb fletxes. Parlament Europeu • • Formada pel president i els comissaris. Tribunal de Justícia Europeu • • Format pels parlamentaris. Comissió Europea • • Controla els assumptes financers. Consell de la Unió Europea • • Vigila el compliment de les lleis. Format per representants del Govern de tots els estats Tribunal de Comptes • • membres. CONEIXEMENT DEL MEDI 6É EP MATERIAL FOTOCOPIABLE
Anúncio