Anúncio
1 5 ll.
1 5 ll.
1 5 ll.
Próximos SlideShares
1 5 ll.1 5 ll.
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

1 5 ll.

  1. Avaluació 1-5 Primer trimestre Data Cognoms: Nom: 1. Copia les oracions substituint les paraules destacades per antònims. • El protagonista del conte era un donyet mal educat i antipàtic. ________________________________________________________ • El guisat estava calent i salat. ________________________________________________________ • Joan i Sara desordenaren l’habitació ràpidament. ________________________________________________________ 2. Escriu cinc paraules que pertanyen a cada un d’aquests camps semàntics. Postres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tipus d’habitatge: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Planetes del sistema solar: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Localitza i classifica els determinants utilitzats en aquestes oracions. • De nit Rosa va observar el cel amb el meu telescopi. • Camina cinquanta passes i a tres-cents metres veuràs la farmàcia. • Ma mare va estudiar en aqueixa universitat alguns anys. • Alguna vegada hem quedat en aquell cinema. Articles Demostratius Possessius Numerals Indefinits __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ 4. Escriu oracions en què apareguen aquests adjectius en els graus que s’hi indiquen. car (comparatiu d’igualtat) _________________________________________________________ fresc (comparatiu d’inferioritat) _________________________________________________________ ordenat (superlatiu) _________________________________________________________ brillant (positiu) _________________________________________________________ LLENGUA 6é EP MATERIAL FOTOCOPIABLE
  2. Avaluació 1-5 Primer trimestre Data Cognoms: Nom: 5. Escriu els noms d’aquests dibuixos dividits en síl·labes. Tin en compte que tots tenen diftongs o hiats. Després, forma una oració amb cada un. _____________ _____________ _____________ __________ __ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ 6. Completa les oracions amb les paraules adequades. • _ _ _ _ _ _ _ _ (món / mon) pare m’ha portat una col·lecció de segells. • El gos ha deixat molts _ _ _ _ _ _ _ _ (pèls / pels) _ _ _ _ _ _ _ _ (pèls / pels) seients del cotxe. • Aquelles xiques _ _ _ _ _ _ _ _ (són / son) amigues meues. • Si _ _ _ _ _ _ _ _ (véns / vens) a ma casa abans de les cinc, millor. 7. Tria un d’aquests personatges i redacta l’entrevista que li faries. _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ LLENGUA 6é EP MATERIAL FOTOCOPIABLE
Anúncio