O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Tatiana Robu, Consiliul Raional Soroca - Proiectul “Bijuterii Medievale: Hotin, Soroca, Suceava”

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 80 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (14)

Quem viu também gostou (15)

Anúncio

Semelhante a Tatiana Robu, Consiliul Raional Soroca - Proiectul “Bijuterii Medievale: Hotin, Soroca, Suceava” (20)

Mais de GIZ Moldova (20)

Anúncio

Tatiana Robu, Consiliul Raional Soroca - Proiectul “Bijuterii Medievale: Hotin, Soroca, Suceava”

 1. 1. Programul Operaţional Comun România –Ucraina - Republica Moldova 2007-2013 Prioritatea 1. Către o economie transfrontalieră mai competitivă. Măsura 1.1. Îmbunătățirea productivității și a competitivității în zonele urbane și rurale. Graniţe comune. Soluţii comune Proiectul: “Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava” Conferinţa Națională 31 octombrie 2014 Chișinău Tatiana Robu, manager proiect Consiliul Raional Soroca
 2. 2. OBIECTIVELE PROIECTULUI Obiectivul general:  Ridicarea gradului de competitivitate economică și atractivă a regiunilor Soroca-Suceava-Hotin prin implementarea activităților de parteneriat transfrontalier ce țin de îmbogățirea potențialului turistic și promovarea valorilor cultural - istorice comune.
 3. 3. OBIECTIVELE PROIECTULUI Obiective specifice:  Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural de atracție turistică în zona țintă prin restaurarea Cetăților medievale Soroca și Hotin și crearea infrastructurii conexe;  Creșterea calității serviciilor turistice în zona transfrontalieră prin aplicarea experienței Europene în domeniul turismului cultural și intensificarea cooperării transfrontaliere între partenerii proiectului;  Integrarea monumentelor istorice din regiunea transfrontalieră Soroca – Suceava - Hotin în circuitul turistic internațional;  Intensificarea implicării actorilor locali în dezvoltarea pieței turistice prin conștientizarea beneficiilor economice din turism.
 4. 4. GRUP ȚINTĂ  Locuitorii (orașului Soroca – 28,2 mii locuitori, Suceava – 105,9 mii locuitori și Hotin – 11,1 mii locuitori) inclusiv proprietari de locuințe (care oferă cazare) – 30 mii, actori economici locali și prestatori de servicii – 16 hoteluri, 400 magazine, 150 entități publice de catering (servicii de organizare a activităților festive), turiști și vizitatori ai orașelor Soroca, Suceava, Hotin, 60 mii participanți la festival.
 5. 5. PARTENERII PROIECTULUI Partener Lider: Consiliul Raional Soroca (Republica Moldova); Partener 1: Primăria orașului Soroca (Republica Moldova); Partener 2: Municipiul Suceava (România); Partener 3: Rezervația de Stat de Istorie și Arhitectură - Cetatea Hotin (Ucraina).
 6. 6. VALOAREA PROIECTULUI Valoarea totală a proiectului este de 3.003.220,82 Euro, din care: Contribuţia Uniunii Europene constituie 2.701.997,77 Euro; Co-finanţarea Consiliului Raional Soroca constituie 149.260,07 Euro; Co-finanţarea Primăriei Soroca constituie 59.764,10 Euro; Co-finanțarea Primăriei Municipiului Suceava constituie 18.019,33 Euro; Co-finanțarea Rezervației de Stat de Istorie și Arhitectură - Cetatea Hotin constituie 74.179,55 Euro.
 7. 7. TERMENI DE REALIZARE: 36 LUNI (19 MAI 2012 – 18 MAI 2015)
 8. 8. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA1 Management de proiect, coordonare și monitorizare GA1 A1 Stabilirea pre-condițiilor logistice necesare pentru implementarea proiectului A fost emisă Dispoziția nr. 146-P din 21.05.2013 de către Președintele raionului Soroca privind desemnarea echipei de implementare a proiectului din partea Partenerului Lider (PL), Consiliul raional Soroca: manager proiect, asistent manager, manager financiar, expert achiziții, expert tehnic, ofițer de informare și publicitate; A fost emisă Dispoziția nr. 123 din 05.07.2012 de către Primarul orașului Soroca despre numirea unui expert tehnic în cadrul proiectului din partea Primăriei orașului Soroca, Partenerul 1(P1); A fost aprobată Decizia nr. 1572 din 21.05.2012 privind desemnarea echipei de implementare: de către Primarul Municipiului Suceava, Partenerul2 (P2);coordonator local, aistent proiect, asistent financiar, expert tehnic, expert tehnic A fost emisă Dispoziția nr. 2125 din 04.07.2012 de către Primarul Municipiului Suceava despre desemnarea echipei de implementare a proiectului (P2); A fost emisă Dispoziția nr. 2711 din 20.09.2012 de către Primarul Municipiului Suceava despre privind modificarea Dispoziției nr. 2125 din 04.07.2012 (P2); A fost emis Ordinul nr. 27 din 30.05.2012 de către Directorul Rezervației de Stat de Istorie și Arhitectură – Cetatea Hotin, Partenerul 3 (P3) privind desemnarea echipei de implementare: coordonator local, asistent financiar, expert achiziții, expert tehnic, ofițer de informare și publicitate.
 9. 9. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA1 A2 Organizarea reuniunilor Comitetului de Coordonare în cadrul proiectului Prin Dispoziția nr. 168 din 26.06.2012 emisă de către Președintele raionului Soroca a fost desemnat Comitetul de Coordonare în cadrul proiectului. GA1 A3 Organizarea Conferinței de Lansare a proiectului Conferința de Lansare a fost organizată la Soroca la 25.07.2012, au participat 40 de persoane.
 10. 10. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA1 A4 Elaborarea și prezentarea rapoartelor narative și financiare Elaborate pînă la moment 7 rapoarte narative și financiare:  Raport de Progres nr. 1 din 18.10.2012;  Raport de Progres nr. 2 din 18.02.2013;  Raport de Progres nr. 3 din 18.06.2013;  Raport de Progres nr. 4 din 18.10.2013;  Raport Intermediar nr.5 din 21.03.2014;  Raport de Progres nr. 6 din 17.06.2014;  Raport de Progres nr.7 din 25.09.2014.
 11. 11. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA1 A5 Contractarea serviciilor de evaluare și verificare a cheltuielilor  După organizarea concursului a fost desemnată firma de audit ”Modauditing” SRL, Contractul nr.2 a fost încheiat la 05.06.2013;  La 03.08.2012 a fost încheiat contractul nr. 7 cu firma ”Logic-Audit” SRL privind prestarea serviciilor de evaluare a costurilor. GA1 A6 Organizarea ședințelor tehnice în cadrul proiectului. Pe durata implementării proiectului pînă în prezent au fost organizate:  7 ședințe tehnice;  29 ședințe de lucru;  59 ședințe lunare de evaluare și monitorizare.
 12. 12. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA1 A6 Organizarea ședințelor tehnice în cadrul proiectului.
 13. 13. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA 2 Elaborarea proiectului tehnic pentru lucrările de restaurare a Cetății Soroca GA2 A1 Executarea lucrărilor de excavare (cercetărilor arheologice) Eliberată autorizația de executare a lucrărilor de excavare (cercetărilor arheologice) de către Ministerul Culturii al Republicii Moldova la 20.09.2012; Organizat concursul pentru achiziționarea cercetărilor arheologice, cîștigătoare Universitatea Pedagogică ”Ion Creangă” din Chișinău care a executat cercetările arheologice în perioada 01.10.2012-31.10.2012 în incinta Cetății Soroca; Realizată a doua etapă a cercetărilor arheologice pe durata 20.05. 2013 - 26.06.2013; 08.07.2013 - 28.07.2013;  Elaborat un raport privind rezultatele cercetărilor arhiologice în Cetatea Soroca și zona adiacentă Cetății.
 14. 14. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA2 A1 Executarea lucrărilor de excavare (cercetărilor arheologice)
 15. 15. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA2 A2 Pregătirea dosarului de tender pentru elaborarea proiectului tehnic a lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent și a căilor de acces.  La 10.12.2012 (în luna a 7 de implementare a proiectului) a fost avizat caietul de sarcini pentru elaborarea proiectului tehnic a lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent și a căilor de acces de către Ministerul Culturii al RM. GA2 A3 Atribuirea tenderului pentru elaborarea proiectului tehnic  La 18.12.2012 a fost organizat primul concurs de achiziționare a serviciilor de proiectare, nu a fost depusă nici o ofertă;  La 09.01.2013 a fost organizat al doilea concurs , au fost depuse doar doua oferte;  La 31.01.2013 a fost organizat al treilea concurs, desemnată firma învingătoare ABRAL ART PRODUCT SRL București, România.  La 21.02.2013 a fost semnat contractul nr. 10 de prestare a serviciilor de proiectare a lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent și a căilor de acces.
 16. 16. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA2 A4 Elaborarea și aprobarea proiectului tehnic Contractul a fost semnat la 21.02.2013, proiectul tehnic elaborat și aprobat a fost prezentat la 02.08.2013.
 17. 17. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA3 Executarea lucrărilor de restaurare și construcție a Cetăților Soroca și Hotin și a ariei adiacente GA3 A1 Pregătirea dosarului de tender pentru executarea lucrărilor în Cetatea Soroca După publicarea avizului din 11.06.2013 cu privire la achiziționarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca în Buletinul Achizițiilor Publice potențialii ofertanți au avut 45 zile, termen pentru pregătirea și depunerea dosarului de tender. {P3} GA3 A2 Pregătirea dosarului de tender pentru executarea lucrărilor la Cetatea Hotin
 18. 18. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA3 A3 Organizarea și atribuirea tenderului pentru achiziționarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca La data de 15.07.2013 a fost organizat tenderul pentru achiziționarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent în două loturi: Lotul I – lucrări de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent; Lotul II – lucrări de reparație a căilor de acces - 5197,86 m. Din motivul că nu a fost depusă nici o ofertă, a fost organizat concurs repetat la 24.07.2013. La 09.08.2013 au fost semnate 2 contracte: 1 Contract cu firma SC ”Iasicon” SA pentru lucrări de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent 1 Contract cu ”Magistrala-Nistru” SRL pentru lucrări de reparație a căilor de acces - 5197,86 m. La 09.08.2013 a fost organizat tenderul pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca, semnat contractul cu firma ”Arena-Proiect” și organizat tenderul pentru achiziționarea serviciilor de supraveghere a lucrările de amenajare a teritoriului adiacent cetății medievale și a lucrărilor de reparație a căilor de acces, semnat contractul cu firma Î. I. ”Victor Beznos” la aceiași dată.
 19. 19. ACTIVITĂȚI REALIZATE P3} GA3 A4 Organizarea și atribuirea tenderului pentru achiziționarea lucrărilor la Cetatea Hotin La 24.12.2012 a fost organizat concursul și la 14.03.2013 a fost semnat contractul de efectuare a lucrărilor în Cetatea Hotin cu Întreprinderea Colectivă Mică ”Rembudgazmontaj” or. Hotin. {P3} GA3 A5 Obținerea autorizației de construire pentru lucrările de construcție la Cetatea Hotin Au fost obținute 3 avize de la Ministerul Culturii în conformitate cu legislația țării. GA3 A6 Obținerea autorizației de construire pentru lucrările de construcție în Cetatea Soroca Odată finisat proiectul tehnic, a fost posibilă elaborarea și emiterea autorizației de construire, 17.09.2013.
 20. 20. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA3 A7 Executarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca și a terenului aferent În cadrul proiectului se prevăd următoarele lucrări fizice pentru revitalizarea Cetății Soroca: restaurarea parțială a cetății, amenajarea teritoriului preconizat pentru tîrgul obiectelor de artă populară (14 buticuri), construcția unui viceu public, amenajarea pieții din preajma cetății, iluminarea arhitecturală, instalarea scenei de vară, instalarea indicatoarelor, reparația drumului de acces. Din bugetul total de 2 134 859, 52 EURO al Partenerului Lider, cheluielile pentru executarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent constituie 85,5 %. Pina în prezent au fost realizate 80,2% din suma contractelor incheiate pentru executarea lucrărilor de restaurare a Cetății Soroca cu amenajarea spațiului aferent. Lucrările de restaurare a Cetății Soroca sunt indeplinite la 93,3%, construcția WC - 95,5%, constucția gheretelor -100%, amenajarea teritoriului - 68,8%, aducerea merloanelor și curtinelor la cota finală și montarea șendrilei la 3 turnuri - 67,7%, reparația drumului de acces - 67,1%.
 21. 21. Desfacerea acoperişului din lemn la turnul principal
 22. 22. Șablon la acoperișul turnului principal
 23. 23. Realizare structură șarpantă Turnul Principal
 24. 24. Decaparea tencuielii și rostuirea zidăriei la turnul principal
 25. 25. Injectarea zidăriei în masă de întărire a turnului principal
 26. 26. Plombarea turnului principal
 27. 27. Plombarea turnului principal
 28. 28. Plombarea turnului principal
 29. 29. Demolarea zidăriei neuniforme și rezidirea prin țesere a pereților interiori din paraclis
 30. 30. Demolarea bolţilor din paraclisul cetăţii
 31. 31. Zidirea bolților din paraclisul cetății
 32. 32. Lucrări de finisare a bolții din paraclisul cetății
 33. 33. Realizarea planșeului beton armat din paraclisul cetății
 34. 34. Realizare structură șarpantă Turnul 3
 35. 35. Realizare structură șarpantă Turnul 3
 36. 36. Realizare structură șarpantă Turnul 3
 37. 37. Montarea șendrilei Turnul 3
 38. 38. Construcția gheretelor din scuarul cetății
 39. 39. Montarea acoperișului și șendrilei
 40. 40. Placarea pereților cu plăci din piatră de Cosăuți
 41. 41. Aplicarea pardoselilor din plăci de gresie porțelanată
 42. 42. Lucrări la Contrucția - WC
 43. 43. Finisarea Lucrărilor -WC
 44. 44. Lucrări de pregătire la amenajarea scuarului
 45. 45. Lucrări de pavare a scuarului
 46. 46. Amenajarea scuarului
 47. 47. Lucrări de finisare în scuar
 48. 48. Montarea pilonilor de iluminare, urnelor si bancilor
 49. 49. Lucrări de pregătire a scuarului pentru amenajare
 50. 50. Lucrări de amenajare a scuarului
 51. 51. Renovarea Drumului de acces spre Cetate
 52. 52. ACTIVITĂȚI REALIZATE {P2} GA3 A8 Achiziționarea și instalarea panourilor informative la Suceava După organizarea tenderului a fost semnat contractul cu firma ”Grup Musatini” SA la 18.09.2012 , au fost achiziționate și instalate 10 panouri informative.
 53. 53. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA3 A9 Executarea lucrărilor fizice pentru revitalizarea Cetății Hotin și a teritoriului aferent La 17.04.2013 a fost semnat Contractul nr. 9 pentru supravegherea arheologică și la 23.04.2013, Contractul nr. 77-AB/avt pentru supravegherea de autor a lucrărilor . Al III-lea Contract cu nr. 11 pentru achiziționarea panourilor informative este semnat la 29.04.2013. Au fost executate 50 % din volumul de lucrări privind instalarea iluminatului public și amenajarea spațiului aferent Cetății Hotin. Au fost instalate 2 transformatoare electrice de 10 kV, săpate canale pentru 500 m de cablu electric, procurate dispozitive electrice care vor fi instalate în cetatea medievală. Deasemenea au fost achiziționate și instalate 10 panouri informative la intrare în oraș, la intersecții importante de frontieră și în preajma Cetății Hotin.
 54. 54. Cetatea Hotin
 55. 55. Lucrări privind instalarea iluminatului public în Cetate
 56. 56. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA3 A10 Pregătirea dosarului de tender, organizarea și atribuirea tenderului pentru achiziționarea lucrărilor de restaurare – 3 turnuri circulare ale Cetății Soroca În urma tendinței de creștere a cursului infor euro și în urma diferenței apărute dintre valoarea mijloacelor bugetare indicată în bugetul proiectului și valoarea cu care au fost semnate contractele pentru lucrările de restaurare a devenit posibilă acoperirea turnurilor 2,4,5 ale Cetății Soroca și aducerea merloanelor și curtinelor dintre turnuri la cota finală. A fost elaborat dosarul de licitație privind executarea lucrărilor de restaurare a 3 turnuri circulare ale Cetății Soroca (elaborat caietul de sarcini). Publicat avizul/invitația nr. 33 din 25.04.2014 în Buletinul Achizițiilor Publice despre organizarea licitației la 06.06.2014, depuse 3 oferte, cîștigător SC ”Iasicon” SA, România. GA3 A11 Executarea lucrărilor de restaurare – 3 turnuri circulare ale Cetății Soroca În cadrul proiectului vor fi acoperite încă 3 turnuri circulare ale Cetății Soroca.(Turnurile 2,4,5) Deasemenea vor fi executate lucrările de aducere la cota finală a merloanelor de pe curtinele cetății medievale.
 57. 57. Ridicarea la cotă finală a merloanelor
 58. 58. Aducerea la cota finală a merloanelor și curtinelor dintre turnuri
 59. 59. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA 4 Promovarea Cetăților Medievale drept o distinație turistică culturală GA4 A1 Dezvoltarea Strategiei de Marketing pentru promovarea patrimoniului cultural al regiunii transfrontaliere. După organizarea concursului a fost semnat contractul nr. 8551 din 25.03.2013 cu ACZ Consulting Craiova SRL privind elaborarea Strategiei de marketing. GA4 A1.1 Promovarea conceptului de imagine și a mesajului promoțional După organizarea concursului a fost semnat contractul nr. 33554 din 16.11.2012 cu firma SC BG Media SRL Suceava la 16.11.2012 cu privire la elaborarea spotului publicitar TV și radio care prezintă imagini ale celor 3 cetăți: Hotin, Soroca, Suceava. Spotul publicitar TV a fost derulat la Suceava în lunile martie, aprilie, mai 2014 (de 4 ori pe lună cîte 5 minute). Iar la Soroca și Hotin va fi derulat în perioada 19 februarie 2015 – 18 mai 2015.
 60. 60. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL . GA4 A2 Crearea Centrelor de Informare și Promovare a Turismului (Soroca, Hotin) În cadrul proiectului vor fi create 2 Centre de Informare și Promovare a Turismului: 1 în orașul Soroca (Republica Moldova) și 1 in orașul Hotin (Ucraina), o sală multifuncțională dotată cu dispozitive multimedia unde se vor organiza expoziții și mese rotunde. GA4 A3 Crearea site-ului web la Soroca La 27.01.2014 a fost semnat contractul nr. 19 privind elaborarea site-ului web în cardul proiectului transfrontalier pentru mediatizarea imaginii de brand a noii rute turistice ”Bijuterii Medievale: Cetățile Hotin, Soroca, Suceava”. Site-ul va conține fotografii și informație privind evenimentele importante, facilitățile și atractivitățile turistice (servicii hoteliere și catering) din orașele țintă.
 61. 61. ACTIVITĂȚI REALIZATE {P2} GA4 A6 Organizarea festivalului medieval ”Zilele Cetății – Reînvierea unei legende” la Suceava La 29.07.2013 a fost semnat contractul nr. 20975 cu firma SC Promo Media SRL privind organizarea festivalului medieval. Acțiunea a avut loc pe 14-15 august 2013 și a fost organizată în parteneriat cu Muzeul Satului Bucovinean. Au fost expediate 50 invitații oficialilor principali, diseminate 2500 de pliante și 50 de afișe. La acest eveniment grandios au participat 40 de artiști care au realizat show, piese de teatru, compețiții, au fost prezentate costumele medievale, armele și show de foc. La acest festival în total au participat 17000 de persoane.
 62. 62. Festival medieval Suceava
 63. 63. Festival medieval Suceava
 64. 64. Festival medieval Suceava
 65. 65. ACTIVITĂȚI REALIZATE GA4 A8 Dotarea Cetății Soroca Pentru consolidarea capacităților Centrelor de Informare și Promovare a Tursimului ale Cetății Soroca a fost procurat și etichetat (cu stickere) echipamentul tehnic procurat: 1 computer, 1 mașină de copiat, 1 laptop, 1 set de dispozitive multimedia. {P2} GA4 A9 Procurarea costumelor medievale pentru Cetatea Suceava După organizarea concursului a fost semnat contractul cu SC Moda MISS SRL pentru furnizarea costumelor medievale. Au fost procurate 10 corturi și 20 seturi de costume medievale, utilizate și în cadrul festivalului medieval organizat la Suceava. {P3} GA4 A10 Dotarea Cetății Hotin Pentru consolidarea capacităților Centrelor de Informare și Promovare a Tursimului ale Cetății Hotin a fost procurat și etichetat cu stickere echipamentul tehnic necesar: 2 computere, 1 mașină de copiat, 1 set de dispozitive multimedia.
 66. 66. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA5 Conștientizarea publică, informarea și comunicarea GA5 A1 Organizarea Conferinței Internaționale dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural La 15.02.2013 în incinta restaurantului ”Cetatea Veche” (Soroca) a fost organizată conferința internațională. În cadrul conferinței internaționale au fost prezentate lucrările a 5 experți din România care au împărtășit modelul de bune practici realizate la Iași, Suceava, Bârlad. Au fost invitați 70 de persoane care au primit materiale promoționale: pliante, dosare informative (mape și pixuri) și rezumatele lucrărilor prezentate. GA5 A2 Organizarea Conferințelor de Presă La 16.07.2013 și 14.11.2014 au fost organizate conferințe de presă în incinta Consilului Raional Soroca și în incinta Restaurantului ”Soroca”, unde au participat cîte 40 persoane și au fost diseminate materiale promoționale.
 67. 67. GA5 A1 Organizarea Conferinței Internaționale dedicate conservării și restaurării patrimoniului cultural
 68. 68. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA5 A3 Asigurarea vizibilității proiectului Elaborate 1000 pliante, 200 fișiere informative, 8 banere, 6 Comunicate de presă; Achiziționate și instalate 30 de panouri informative în orașele țintă Hotin-Soroca- Suceava; Publicate 20 articole în ziarele ”Realitatea Plus”, ”Observatorul de Nord”, ”Аргументы и Факты”, ”Evenimente regionale din Moldova”, ”Va-Bank”;  Oferite 7 interviuri la «SOR-TV», «Publika», «Mesager»; Elaborat și difuzat un spot publicitar Elaborat un Site, realizate fotografii
 69. 69. ACTIVITĂȚI REALIZATE PARȚIAL GA5 A5 Organizarea sesiunilor de instruire pentru agenții de turism și reprezentanții autorităților publice locale a regiunii țintă Soroca Semnat contractul pentru achiziționarea serviciilor de organizare a sesiunii de instruire cu firma ”Odilin” SRL. La 14-15 noiembrie 2013 a fost organizată sesiunea de instruire la care au participat 40 persoane. GA5 A6 Organizarea sesiunilor de training pentru agenții de turism și reprezentanții autorităților publice locale a regiunilor țintă Suceava și Hotin Semnat contractul pentru achiziționarea serviciilor de organizare a sesiunii de instruire cu furnizorul ”S.C. Access Travel SRL Suceava”, nr. 10293 din 09.04.2013. La 13-14 mai 2013 organizată sesiunea de instruire la Suceava, 40 persoane instruite. Semnat contractul pentru achiziționarea serviciilor de organizare a sesiunii de instruire, nr. 17 din 07.05.2013. La 9-10 mai 2013 organizată sesiunea de instruire la Hotin. Au fost instruite 40 persoane și au fost înmînate certificatele de participare.
 70. 70. GRUPURI DE ACTIVITĂȚI PLANIFICATE GA4 A4 Elaborarea materialelor de informare și promovare Va fi executată: lunile 30-31 (19 octombrie – 18 decembrie 2014). În cadrul proiectului vor fi elaborate:  1000 Ghiduri pentru vizitatori unde vor fi prezentate 3 monumente istorice cetățile Hotin-Soroca-Suceava și vor fi distribuite în Centrele de Informare și Promovare a Tursimului;  1000 Hărți pentru turiști cu structurile de servicii pentru călătorii din rutele comune ale regiunii Soroca-Suceava-Hotin și atractivitățile turistice;  1000 calendare de perete, 30.000 calendare de buzunar, 1000 calendare de masă care vor conține informația despre cetățile menționate;  4 Plăci comemorative (elaborate și plasate pe clădiri/edificii pentru a informa despre alocarea fondurilor UE).
 71. 71. GRUPURI DE ACTIVITĂȚI PLANIFICATE GA4 A5 Organizarea festivalului medieval ”Zilele Cetății – Reînvierea unei legende” la Soroca Va fi executată: lunile 33-36 (19 ianuarie – 18 mai 2015). În luna mai 2015 va fi organizat Festivalul Medieval la Soroca cu participarea cetățenilor orașului și raionului Soroca, turiștilor, reprezentanților Agențiilor de Turism locale, naționale și internaționale. {P3} GA4 A7 Organizarea festivalului medieval ”Zilele Cetății – Reînvierea unei legende” la Hotin Va fi executată: lunile 32-36 (19 decembrie 2014 – 18 mai 2015). GA5 A4 Organizarea Conferinței de Închidere a proiectului Va fi executată: lunile 35-36 (19 martie – 18 mai 2015) Conferința de la Soroca de închidere a proiectului va fi axată pe evaluarea rezultatelor obținute în perioada de implementare a proiectului. La Conferință vor participa 40 persoane inclusiv partenerii de proiect.
 72. 72. BENEFICIARI FINALI  Populația din regiunea țintă: Raionul Soroca (104,3 mii locuitori), Județul Suceava (714,1 mii locuitori) și Regiunea Cernăuți (913,8 mii locuitori).  Orașe/localități istorice care nu vor participa, dar care vor prelua din experiența și rezultatele proiectului. Rezultatele proiectului vor fi diseminate prin rețeaua Partenerilor Proiectului (20 comunități).  Guvernele țărilor participante care vor sprijini implicarea mai multor localități în procesul de promovare a revitalizării durabile a moștenirii culturale în aria programului.
 73. 73. REZULTATELE AȘTEPTATE  Creșterea atractivității și perceperea mai bună a cetăților medievale localizate în regiunea transfrontalieră Hotin -Soroca-Suceava la nivel național și european;  Acces îmbunătățit către Cetăți și în interiorul Cetăților Soroca și Hotin;  Sporirea popularității Cetăților drept o nouă destinație turistică pe piața turismului European;  Creșterea valorii turistice ale cetăților la nivel național și internațional;  Sporirea capacităților actorilor locali cu privire la conservarea și valorificarea patrimoniului cultural;  Sporirea activității de afaceri în turism și a investițiilor în industria turismului din regiune;  Schimbul de experiență, sporirea gradului de conștientizare a publicului larg și abordarea în comun a managementului patrimoniului cultural durabil.
 74. 74. Mulţumim pentru atenţie! Pentru detalii suplimentare: Victor Său – Președintele raionului Soroca Echipa de implementare: Tatiana Robu - manager proiect Inga Voitic – asistent manager Larisa Pripișneac - manager financiar Elena Focșa – expert achiziții Nicolae Bulat – expert tehnic Stela Zabrian – ofițer de informare și publicitate Tel: + 373 230 30191 Fax: +373 230 26576 E-mail: al@mtc-sr.md

×