O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Alternatieve Energie

2.908 visualizações

Publicada em

Publicada em: Economia e finanças
 • Seja o primeiro a comentar

Alternatieve Energie

 1. 1. Alternatieve Energie : Biomassa Jens Vergauwe Steven Oost Hein Degezelle
 2. 2. Inhoudstafel: <ul><li>Waarom alternatieve energie? </li></ul><ul><li>Fossiele brandstoffen, </li></ul><ul><li>Kernenergie, </li></ul><ul><li>Belangrijke gevolgen, </li></ul><ul><li>Broeikaseffect, </li></ul><ul><li>Mogelijke oplossingen, </li></ul><ul><li>Wat is biomassa? </li></ul><ul><li>Voordelen </li></ul><ul><li>Nadelen </li></ul><ul><li>Concreet </li></ul><ul><li>Toepassingen </li></ul>
 3. 3. Waarom alternatieve energie? <ul><li>Onze energiebronnen raken uitgeput, </li></ul><ul><li>De aarde warmt telkens maar op, </li></ul><ul><li>De zeespiegel stijgt, </li></ul><ul><li>Steeds minder verse lucht in de grote steden, </li></ul><ul><li>Grote berg radioactief afval, </li></ul><ul><li> hoog tijd dat we ingrijpen!! </li></ul><ul><li>Te behalen doelstellingen: ( Kyoto ) </li></ul><ul><ul><ul><li>- 5% duurzame energie in 2010 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 9% duurzame elektriciteit in 2010 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>- 20% duurzame energie in 2020 </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Fossiele brandstoffen: <ul><li>Kolen, gas en olie worden nog veel gebruikt </li></ul><ul><ul><ul><li>Schadelijk voor het milieu, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voorraden zijn niet oneindig. </li></ul></ul></ul><ul><li>Elke verbranding zorgt voor CO2: </li></ul><ul><ul><ul><li>Versterkt het broeikaseffect, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Laat de zeespiegel stijgen. </li></ul></ul></ul><ul><li>Binnen 40 jaar een tekort aan olie, </li></ul><ul><li>Elke uur wordt er 1 miljard kg aan fossiele brandstoffen verbruikt over de hele wereld! </li></ul>
 5. 5. Kernenergie: <ul><li>Door splijten van atomen uranium, plutonium of thorium wordt energie opgewekt, </li></ul><ul><li>Warmte opgewekt die water omzet in stoom om turbines aan te drijven, </li></ul><ul><li>Afvalproduct: radioactief afval </li></ul><ul><li>Verliest na 40.000 jaar de helft van zijn radioactiviteit! </li></ul><ul><li>Binnen 100 jaar is de voorraad uranium uitgeput </li></ul>
 6. 6. Belangrijke gevolgen: <ul><li>Broeikaseffect, </li></ul><ul><li>Opwarming van de aarde, </li></ul><ul><li>Stijging van de zeespiegel, </li></ul><ul><li>Verdwijnen van fauna en flora, </li></ul><ul><li>Bossen sterven af door de zure regen, </li></ul><ul><li>Grote berg radioactief afval </li></ul><ul><li>Gezondheid van de mens gaat achteruit, </li></ul><ul><li>Opduiken van nieuwe ziekten, </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 7. 7. Broeikaseffect: <ul><li>Laatste 200 jaar zijn er 5 miljard mensen bijgekomen, </li></ul><ul><li>Door stijgende welvaart meer fossiele brandstoffen verbruikt, </li></ul><ul><li>Meer CO2 in de atmosfeer, </li></ul><ul><li>Tussen 1980 en 1990 verdween er elke seconde 1 voetbalveld aan tropisch regenwoud </li></ul><ul><li>Opwarming van de aarde. </li></ul>
 8. 8. Oplossingen: <ul><li>Alternatieve energie: </li></ul><ul><ul><li>Waterkracht, </li></ul></ul><ul><ul><li>Windenergie, </li></ul></ul><ul><ul><li>Zonne-energie, </li></ul></ul><ul><ul><li>Biomassa , </li></ul></ul><ul><ul><li>Geothermische energie : maakt gebruik van de aardwarmte </li></ul></ul><ul><ul><li>‘ blauwe energie’ : maakt gebruik van het verschil in zoutgehalte van zout en zoet water </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>
 9. 9. Wat is biomassa: <ul><li>We kijken eerst naar een filmpje: </li></ul><ul><li>http:// beeldbank.schooltv.nl / oneclip.jsp ? id =1772 </li></ul>
 10. 10. Wat is biomassa: <ul><li>Vooral gekend in Nederland, </li></ul><ul><ul><ul><li>½ van de duurzame energie </li></ul></ul></ul><ul><li>Onder invloed van organisch materiaal gaan we via verbranding, vergassing of vergisting ofwel warmte ofwel methaan opwekken. Deze vorm van energie gaan we gebruiken om stroomgeneratoren aan te drijven. </li></ul>
 11. 11. Biomassa: <ul><li>Komt tegenwoordig sterk op in België, </li></ul><ul><li>Org.materiaal wordt gekweekt onder de vorm van energiemaïs of korte-omloophout, </li></ul><ul><ul><li>Zie verder </li></ul></ul><ul><li>Tegenwoordig ook slachtafval gemengd met organisch materiaal </li></ul><ul><li>Om een beter rendement te bekomen mengen we er drijfmest bij </li></ul>
 12. 12. Korte-omloophout: <ul><li>Grond voorbereid op een klassieke manier zoals bij een landbouwteelt, </li></ul><ul><li>Onkruidvrije start is belangrijk, </li></ul><ul><li>15.000 à 20.000 stekken geplant per ha </li></ul><ul><li>Vooral wilg en populier aangeplant, </li></ul><ul><li>Elke 3 jaar wordt geoogst, </li></ul><ul><li>Zo’n 10 à 12 ton droge stof per jaar en per hectare </li></ul><ul><li>België zal vooral afhankelijk zijn van de import. </li></ul><ul><li>Biedt meer werkgelegenheid </li></ul>
 13. 13. Eindproduct uit biomassa <ul><li>Hierbij vinden we: </li></ul><ul><li>Biobrandstoffen (biodiesel en </li></ul><ul><li>bio-ethanol), </li></ul><ul><li>Warmte, </li></ul><ul><li>Elektriciteit. </li></ul>
 14. 14. Verwerkingsmethoden: <ul><li>Verbranding van biomassa, </li></ul><ul><li>Vergisting van biomassa, </li></ul><ul><li>Vergassing van biomassa. </li></ul>
 15. 15. Verbranding <ul><li>Dood organisch materiaal (bv.: houtsnippers) wordt verbrand en de warmte wordt gerecupereerd. </li></ul><ul><li>Waarvoor? </li></ul><ul><ul><li>Opwekking van elektriciteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Drogen van mest in mestverwerking. </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwarmen van serres in de tuinbouw </li></ul></ul>
 16. 16. Vergisting <ul><li>Organisch materiaal wordt in anaerobe toestand door micro-organismen gefermenteerd. </li></ul><ul><li>Hieruit ontstaan gassen: methaan en CO2. </li></ul><ul><li>Toepassing bv.: via een verbrandingsmotor (die draait op methaan) wordt een stroomgenerator aangedreven. </li></ul>
 17. 17. Vergassing <ul><li>Biomassa wordt zodanig verwarmd (800 – 1000°C), maar kan niet ontbranden door lage O2 gehalte. </li></ul><ul><li>Ontstaan van stookgas = mengsel van CO en H2. </li></ul><ul><li>Ook gebruikt in verbrandingsmotor en gasturbines. </li></ul>
 18. 18. Voordelen van biomassa: <ul><li>Oplossing van het afvalprobleem, </li></ul><ul><li>Korte of gesloten koolstof-cyclus: </li></ul><ul><ul><li>CO2 die vrijkomt bij de verbranding wordt terug opgenomen door de volgende generatie energiegewassen </li></ul></ul><ul><li>Een oneindige bron, </li></ul><ul><li>Oplossing voor het mestprobleem, </li></ul><ul><li>Energiegewassen zorgen voor minder uitspoeling, minder erosie </li></ul><ul><li>Vastleggen van zware metalen in de bodem </li></ul><ul><li>Stijging van de biodiversiteit, </li></ul><ul><li>Positieve bijdrage aan welzijn van plaatselijke bevolking, </li></ul><ul><li>Meer mogelijkheden in de akkerbouw </li></ul><ul><li>Alternatief voor dure brandstofprijzen </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 19. 19. Nadelen: <ul><li>Installatie is relatief duur, </li></ul><ul><li>Energiegewassen telen rendabel? </li></ul><ul><ul><li>Hoge productiekosten </li></ul></ul><ul><li>Wat met de restproducten? </li></ul><ul><li>Kritische maatschappij, </li></ul><ul><li>Nooit genoeg biomassa voor grootschalige productie, slechts aanvullend, </li></ul><ul><li>Verarming van onze bodems (koolstof gebruikt in vergisting en kan de bodem niet meer verrijken) </li></ul><ul><li>Geurhinder? ( weinig ruimte in Vlaanderen. </li></ul><ul><li>Aandacht voor broei, bederf, schimmels en ongedierte </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 20. 20. Productie van biomassa:
 21. 21. Verwarmingsinstallatie van een tuinbouwer te Westrozebeke
 22. 22. Agrikracht in Beitem: <ul><li>Volop aan het bouwen, </li></ul><ul><li>Combinatie van biologische mestverwerking en biogas-installatie </li></ul><ul><li>Via inmenging van energiemaïs, dikke fractie van varkensmest en nevenstromen uit de agro-industrie in de vergister wordt biogas gewonnen, </li></ul><ul><li>Zal vanaf 1 juni 2008 aan 1000 gezinnen elektriciteit kunnen leveren, </li></ul>
 23. 23. Besluiten: <ul><li>In Vlaanderen is er te weinig ruimte voor energiegewassen: </li></ul><ul><ul><ul><li>Afhankelijk van import </li></ul></ul></ul><ul><li>Geschikte aanvulling voor andere duurzame energiebronnen die onze behoeften nog niet kunnen vervullen, </li></ul><ul><li>Oplossing voor het mestprobleem, </li></ul><ul><li>Reeds enkele installaties in België, </li></ul><ul><li>Probleem van duurzame energie dringt nog te weinig door bij de bevolking </li></ul><ul><li>We merken elk jaar een stijgend aandeel van duurzame energie, maar de Kyoto-normen blijven nog steeds onhaalbaar </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Dank u voor uw aandacht! </li></ul>

×