O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Millaista on pienyritysten
markkinointi?
TIIVISTELMÄ KESKEISISTÄ TULOKSISTA
Mitä me suosittelemme?
ASETA MARKKINOINNILLE ROOLI
Jokaisen pienyrityksen tulisi selkeyttää ja konkretisoida, mikä
markkinoinnin rooli on. Hyvin ...
Tiivistelmä tuloksista
• Taustaa ja tavoitteita
• Keskeiset tulokset
• Johtopäätökset
LIITTEET: Näyte ja menetelmä
Taustaa ja tavoitteita
Tutkimuksen toimeksiantajana oli Fonecta, jonka tavoitteena oli
ymmärtää paremmin suomalaisten pienyritysten markkinointia...
Markkinoinnin määrän arviointi
on vaikeaa
§  Kolmannes yrityksistä ei osannut
arvioida markkinoinnin panostusta ja
usein ...
Pienyrityksillä on kuusi
markkinointikanavaa
•  Pienyritysten markkinointikanavat voi
jakaa karkeasti kuuteen ryhmään
•  U...
27
9
Markkinoinnin toimintatapa profiloi myös
yrityksiä
•  Markkinoinnin toimintatavat
liittyvät selvästi yrityksen
käytän...
Markkinoinnin
rooli on hyvin
erilainen eri
yritysryhmissä
Edelläkävijöille markkinointi tukee kasvua
Näille yrityksille on leimallista vahva kasvuhakuisuus,
kunnianhimoiset tavoitt...
Vajaa neljännes vastaajista koki digitaaliset kanavat
ainakin jonkin verran vieraina
§  Digitaalinen markkinointi koetaan...
Johtopäätöksiä
pienyritysten
markkinoinnista
Markkinoinnin hahmottaminen on vaikeaa
Pienyritykselle markkinoinnin rooli ja sen panostusten arvioiminen
on epäselvää vai...
LIITTEET
Menetelmä
Näyte
Menetelmä
•  Tutkimuksen toimeksiantaja Fonecta ja toteuttaja Red Note
•  Tiedonkeruu toteutettiin marras-joulukuun aikana...
Tavoitimme hyvin suomalaiset pienyritykset
LIIKEVAIHTO
VASTAAJAN PROFIILI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ
YRITYKSEN IKÄ
TALOUDEN TILA
ar...
Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi?
Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi?
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi?

2.404 visualizações

Publicada em

Red Note toteutti Fonectan tilaamana marras-joulukuussa 2013 tutkimuksen, jonka tavoitteena oli ymmärtää paremmin suomalaisten pienyritysten markkinointia. Tutkimustiivistelmä esittelee sen keskeisimmät löydökset.

 • Seja o primeiro a comentar

Tutkimustiivistelmä: Millaista on pienyritysten markkinointi?

 1. 1. Millaista on pienyritysten markkinointi? TIIVISTELMÄ KESKEISISTÄ TULOKSISTA
 2. 2. Mitä me suosittelemme?
 3. 3. ASETA MARKKINOINNILLE ROOLI Jokaisen pienyrityksen tulisi selkeyttää ja konkretisoida, mikä markkinoinnin rooli on. Hyvin pelkistettykin määrittäminen selkeyttää toimintaa. JOHDONMUKAISUUS ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ KASVUN MYÖTÄ Jos yritys haluaa kasvaa, markkinoinnin täytyy ammattimaistua. Samalla mm. budjetointi ja kumppanit tulevat välttämättömiksi. TUTUSTU DIGITAALISUUTEEN Digitaalisuuden rooli nousee selvästi, ja näiden kanavien huomioiminen ja niihin tutustuminen on välttämätöntä kaikille.
 4. 4. Tiivistelmä tuloksista • Taustaa ja tavoitteita • Keskeiset tulokset • Johtopäätökset LIITTEET: Näyte ja menetelmä
 5. 5. Taustaa ja tavoitteita
 6. 6. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Fonecta, jonka tavoitteena oli ymmärtää paremmin suomalaisten pienyritysten markkinointia. Tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä olivat: • Millaista pienyritysten markkinointi on? • Millaisia eri toimintamalleja voidaan tunnistaa? • Mitkä ovat markkinoinnin keskeiset teemat?
 7. 7. Markkinoinnin määrän arviointi on vaikeaa §  Kolmannes yrityksistä ei osannut arvioida markkinoinnin panostusta ja usein sitä ei myöskään budjetoitu §  Keskiarvo ei anna uskottavaa kuvaa panostuksen määrästä, koska erot esim. yrityskoon mukaan ovat suuria. Myös toimiala vaikuttaa keskeisesti §  Kokonaisuutena suomalaiset pienyritykset käyttävät markkinointiin karkeasti arvioiden noin 500 – 800 milj. € vuodessa ”Yrityksellämme on markkinointiin varattu budjetti”
 8. 8. Pienyrityksillä on kuusi markkinointikanavaa •  Pienyritysten markkinointikanavat voi jakaa karkeasti kuuteen ryhmään •  Useimmiten markkinointi on käytännönläheistä panostusta omaan näkyvyyteen ja asiakassuhdemarkkinointiin §  Rahamäärässä mitattuna suurimman osan panostuksesta vievät mediamainonta ja asiakassuhdemarkkinointi §  Yhteensä mediamainonta, messut ja panostukset omaan verkkosivustoon kattavat keskimäärin puolet investoinneista Pienyritysten markkinoinnin työkalut •  Tapahtumat ja messut •  Liikelahjat •  Asiakasrekisterit •  Suoramarkkinointi ASIAKASSUHDE- MARKKINOINTI •  Puhelinluettelo •  Yrityshakemistot •  Internet- hakemisto HAKEMISTO- MARKKINOINTI •  Internet-mainonta •  Hakusana- mainonta •  Verkkokauppa •  Sähköinen suoramarkkinointi DIGITAALINEN- MARKKINOINTI •  Verkkosivut •  Domain •  Visuaalinen ilme •  Sosiaalinen media OMA NÄKYVYYS JA IDENTITEETTI •  Mediamainonta •  Ulkomainonta MEDIAMAINONTA •  Ajanvaraus verkossa •  Diilipalvelut PALVELU- MARKKINOINTI
 9. 9. 27 9 Markkinoinnin toimintatapa profiloi myös yrityksiä •  Markkinoinnin toimintatavat liittyvät selvästi yrityksen käytännön tekemiseen ja kilpailuympäristöön, mutta vähemmän yrityskulttuuriin •  Ylätasolla tunnistimme kolme yritysryhmää §  EDELLÄKÄVIJÄT §  PERUSYRITYKSET §  PERINTEISET Pienyritysten ryhmittely Yrityssegmenttien koko yrityksinä DIGITAALISUUS KASVU Edelläkävijät Perusyritykset Perinteiset 0,0 0,3 0,6 0,5 0,4 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 11 14 2613
 10. 10. Markkinoinnin rooli on hyvin erilainen eri yritysryhmissä
 11. 11. Edelläkävijöille markkinointi tukee kasvua Näille yrityksille on leimallista vahva kasvuhakuisuus, kunnianhimoiset tavoitteet ja toisaalta digitaalisuus. Markkinointi on usein monipuolista ja osin myös tavanomaista suunnitelmallisempaa. Perusyrityksille markkinointi on myyntiä ja asiakassuhteen hoitoa Kohderyhmässä markkinoinnin ydin on asiakassuhteen hoitoa, ylläpitoa tai myynnin tukea. Markkinoinnin tekemistä ohjaavat paljon toimiala- ja myös asiakaskunnan koko ja vaihtuvuus. Perinteisille yrityksille markkinointi on läsnäoloa Tälle yritysryhmälle markkinoinnin merkitys myynnin kasvun välineenä vähenee. Markkinointi on enemmän läsnäoloa ja perusnäkyvyyttä kuin lisämyynnin aikaansaamista. Usein myös suhde markkinointiin on etäinen.
 12. 12. Vajaa neljännes vastaajista koki digitaaliset kanavat ainakin jonkin verran vieraina §  Digitaalinen markkinointi koetaan tärkeäksi ja osa yrityksistä on myös omaksunut hyvin uudet markkinointikanavat §  Digitaalisen markkinoinnin omaksuminen koetaan myös haasteelliseksi. Omaksumisen esteeksi nousivat mm. §  Kiire ja markkinoinnin suunnittelun lyhytjänteisyys §  Luotettavan markkinointikumppanin löytämisen vaikeus ”Digitaalinen markkinointi ja kanavat ovat meille vieraita”
 13. 13. Johtopäätöksiä pienyritysten markkinoinnista
 14. 14. Markkinoinnin hahmottaminen on vaikeaa Pienyritykselle markkinoinnin rooli ja sen panostusten arvioiminen on epäselvää vaikka sen merkitystä ei varsinaisesti kyseenalaistettaisikaan. Markkinoinnin rooli vahvistuu yhdessä menestyksen kanssa Pienyritysten markkinointi ammattimaistuu ja panostus kasvaa yhdessä kasvun kanssa. Tuloksesta ei voida suoraan sanoa, synnyttääkö markkinointi kasvua. Se osoittaa kuitenkin, että yrityksen kasvaessa myös suhde markkinointiin ammattimaistuu. Digitaaliset kanavat nousevat Tulokset antavat vahvoja viitteitä siitä, että digitaaliset kanavien käyttö nousee vahvasti edelläkävijäyritysten keskuudessa ja myös yleinen suhtautuminen on myönteistä.
 15. 15. LIITTEET Menetelmä Näyte
 16. 16. Menetelmä •  Tutkimuksen toimeksiantaja Fonecta ja toteuttaja Red Note •  Tiedonkeruu toteutettiin marras-joulukuun aikana sekä sähköpostikyselynä että puhelinhaastatteluna •  Näytteen pohjana käytettiin Fonectan asiakasrekisteriä •  Vastauksia saatiin yli 2300, jota painotettiin edustamaan suomalaisia pienyrityksiä •  Tämä raportti on lähetetty niille vastaajille, jotka ilmoittivat kyselyssä haluavansa tiivistelmän tuloksista. Se on tarkoitettu yritysten sisäiseen käyttöön eikä sitä saa julkaista tai levittää ilman toteuttajan suostumusta •  Lisätietoja tutkimuksesta: Red Note/ Juri Mäki/ juri.maki@rednote.fi
 17. 17. Tavoitimme hyvin suomalaiset pienyritykset LIIKEVAIHTO VASTAAJAN PROFIILI HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ YRITYKSEN IKÄ TALOUDEN TILA arvioitu KASVUTAVOITE arvioitu N=2393 vastaajaa

×