O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

претворање на пластика во нафта

:)

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

претворање на пластика во нафта

 1. 1. Поимот пластика покрива неколку синтетички или полусинтетички продукти на полимеризација. Тие се составениод органска кондензација или полимери за дополнување и често содржи други супстанции за подобрување на перформансот или економичноста. Постојат неколку природни полимери што општо се земени за „пластика“. Пластиката може да се обликува во различни предмети, филмови или влакна. Нивното име еизведено од фактот дека многу од нив ја имаат карактеристиката пластичност. Пластичните производи имаат најразличникарактеристики како толеранција на топлина, тврдост, отпорност и други.
 2. 2. Иако пластика е еден однајпознатите разноврснисинтетички произведениматеријали во светот, истотака, е еден од еколошконепријателскисупстанции произведениод страна на човекот. И сооглед на неговатаприсутност во огроменброј на индустрии иживотни сфери, не евозможно луѓето да сеоткажат од пластиката. Сесмета дека на еднопластично шише мутребаат 1.000 години за дасе распадни.
 3. 3. Повеќе загрижувачки е фактот дека пластиката за разлика од другите материјали не може да серециклира лесно. Обично производството од нафта, се вели дека околу 7 % од производството на нафта во целиот свет во една година се користи за пластични производи. Стапката на рециклирање пластика во целиот свет е многу ниска, присуството на јаглерод вклучува горење и депонии. Пластичното ѓубре исто така предизвикува силно загадување на плажите и океаните во светот.
 4. 4. Благодарение на луѓето кои искрено ја ценатвисоката енергетска вредност од пластика, светот сега има прекрасен пронајдок кој може да конвертира пластика во нафта. Една јапонскакомпанија измислила безбедна и лесна машина за извршување на оваа реализација. Машината е ефикасна во рециклирање различни видови напластики во нафта. Се смета дека согорува 52 отстои тоа се користи за обновување на енергијата какогенерирање на електрична енергија или топлина.
 5. 5. Од машина се користи електричен греач, кој ја контролира температурата наместо пламен, технологијата е доста безбедна Машините сеспособни за рециклирање полистирен, полиетилен и полипропилен . Шишиња, кои потпаѓаат под полипропилен, сепак, не може да се обработат. Како резултат на тоа, се добива сурова гас која може ефективно да се користи за печки или генератори. Дури може да се користи за гориво за мотор, брод или автомобил.
 6. 6. Овие машини се произведуваат во различни големини и досега е инсталиран на 60 места, вклучувајќи рибарници, фарми, мали фабрики во Јапонија и во странство. 30 отсто одотпадот во едно јапонско домаќинство е пластика - поголемиот дел од тоа доаѓа од пакување . Во моментов, најмалатаверзија на машината е со цена од $ 9,500. Компанијата постојано ја усовршувала својата технологија и со нетрпениеочекувала да се постигне еден производ кој може да се направи достапен и во најсиромашните земји на светот.
 7. 7. Ито Акинори соработувал соучилиштата и локалната властза да се едуцираат луѓе закултурата на рециклирање иголемата вредност набескорисните пластики. Итотоа го правел како дел одпроектот кој дигнал неколкугодини наназад. Програматауспеала и тоа исто така нуделепрактично решение да сеослободат од пластика оставениод туристи. Произведенатанафта се користела за возењечамци и туристички автобуси.
 8. 8. Според Ито, воведувањето на овој концепт во училиштата, децата, нивните родители инаставници е негово најзначајно дело. Тој исто такадодава дека ако користевме нафта само од пластика би било подобро наместо нафтени полиња, CO2 присутноста во светот би можела да биди драматично намалена.
 9. 9. Според Ито, воведувањето на овој концепт во училиштата, децата, нивните родители инаставници е негово најзначајно дело. Тој исто такадодава дека ако користевме нафта само од пластика би било подобро наместо нафтени полиња, CO2 присутноста во светот би можела да биди драматично намалена.

×