Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Uv.dag 7 intrapol(20)

Anúncio

Último(20)

Anúncio

Uv.dag 7 intrapol

 1. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole.1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Opsamling og eksamensforberedelse 4. december 2018 Hanne Søgaard og Felicia Lind Benthien Lektor og adjunkt Nationalt Center for Erhvervspædagogik
 2. Agenda 4. december 2018 Kl. 09.00-10.00 Opsamling på modulet Kl. 10.00-10.10 Pause Kl. 10.10-10.45 Opsamling fortsat Kl. 10.30-11.15 Praktisk produkt (eksamensform) Kl. 11.15-11.45 Frokost Kl. 11.45-13.00 Undervisningsforløb + pause Kl. 13.00-14.00 Præsentation og feedback Kl. 14.00-15.00 Vejledning, evaluering
 3. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Opsamling på modulet Den didaktiske relationsmodel Dialogisk og flerstemmigt klasserum Evaluering og feedback Didaktik og it Helhedsorienteret undervisning og PBL Klasseledelse, dannelse og kompetence 4. december 2018
 4. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole.28. november 2018 Repetitionsøvelse
 5. Opsamling I udvælger hver et punkt fra gennemgangen af emner I har frem til kl. 10 til at undersøge punktet. OBS. I skal ikke undersøge hele teorien, men forholde jer til det meget konkrete punkt, I har valgt ud
 6. PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE Vær tilbage om 10 minutter!
 7. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole.28. november 2018 Korte præsentationer
 8. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Synopsis og praktisk produkt Eksamensform: Synopsis og praktisk produkt (jf. slides fra introdag) Synopsis  Synopsen kan tage udgangspunkt i vores forslag på intrapol, eller I kan selv udforme den. Det centrale er, at I på 1 side i stikord indkredser tankerne bag jeres undervisningsforløb.  I synopsen skal I ikke udfolde teorien Praktisk produkt  Et praktisk produkt er hele eller en del af et undervisningsforløb, som I har udarbejdet.  Et praktisk produkt er digitalt eller fysisk og kan udformes som:  Et thinglink  En video  Et fysisk produkt fra jeres undervisning  En powerpoint/prezi Mundtlig eksamen  Knyt teori og praksis sammen!  Spørgsmålene hvordan og hvorfor skal besvares! 4. december 2018
 9. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Læringsmål – modul 2 Læringsmål Modul 2 – Undervisningsplanlægning og didaktik Kompetencer Det er målet, at den studerende gennem praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at - Håndtere forskellige didaktiske teorier og kunne reflektere over deres betydning for egen og andres erhvervspædagogiske undervisning - Udvikle egen erhvervspædagogiske praksis i spændingsfeltet mellem uddannelse, erhverv og samfund - Tage ansvar for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af undervisningsforløb, der bygger på didaktiske overvejelser og refleksioner over egen praksis - Indgå i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af det erhvervspædagogiske praksisfelt Viden For at opnå disse kompetencer skal den studerende - Have indsigt i didaktisk teori og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt og egen undervisningsplanlægning - Have viden om dannelses- og kompetenceteorier og betydninger heraf for det erhvervspædagogiske felt - Have forståelse af sammenhænge mellem professionel viden, magt, dannelse og etik Færdigheder For at opnå disse kompetencer skal den studerende - Kunne drøfte og formidle didaktiske problemstillinger og løsningsmodeller - Kunne vurdere, begrunde og udvikle undervisnings- og læringsforløb med afsæt i didaktiske refleksioner i samspillet mellem uddannelse, erhverv og samfund - Kunne omsætte politiske mål og organisatoriske strategier til undervisning
 10. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Udarbejdelse af et undervisningsforløb Med udgangspunkt i udfordring fra praksis:  Udvælg relevant didaktisk teori  Beskriv undervisningsforløb og udarbejd praktisk produkt  Hvilke didaktiske valg træffer I og hvorfor?  Hvis I vælger at følge en model – hvilken og hvorfor? I skal ”zoome ind” der, hvor det er relevant 4. december 2018
 11. FROKOST
 12. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Udarbejdelse af et undervisningsforløb Med udgangspunkt i udfordring fra praksis:  Udvælg relevant didaktisk teori  Beskriv undervisningsforløb og udarbejd praktisk produkt  Hvilke didaktiske valg træffer I og hvorfor?  Hvis I vælger at følge en model – hvilken og hvorfor? I skal ”zoome ind” der, hvor det er relevant 4. december 2018
 13. PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE PAUSE Vær tilbage om 10 minutter!
 14. Præsentationer
 15. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Videovejledning Hvordan? Forberedelse 4. december 2018
 16. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Skriftlig evaluering I må meget gerne gå ind og udfylde det evalueringsskema, som I har fået sendt på mail fra vores administration  4. december 2018
 17. 1. marts 2018 blev professionshøjskolerne UCC og Metropol til Københavns Professionshøjskole. Mundtlig evaluering Hvad skal vi holde fast i? Hvad skal vi have mindre af? 4. december 2018
Anúncio