O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Beyin temelli öğrenme

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Beyin temelli öğrenme

 1. 1. BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME CAINE AND CAINE BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME CAINE AND CAINE Hanife AYDEMİR Arapça Öğretmenliği
 2. 2. Sorular • Beyin temelli öğrenme nedir? • İnsan beyninin yapısı ve işleyişi nasıldır? • Beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir? • Bellek nedir? • Belleğin işleyişi nasıldır? • Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri nelerdir? 2
 3. 3. İçerik Beyin temelli öğrenme Beynin yapısı Beyinde öğrenme Beyin temelli öğrenme ilkeleri 3
 4. 4. Beyin temelli öğrenme nedir? • İnsan beyninin yapısına ve işlevine dayanan bir öğrenme kuramıdır.Beyin temelli öğrenme, anlamlı öğrenme için beynin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin zihindeki bu kurallarla örgütlenmesini içerir. 4
 5. 5. İnsan beyninin yapısı ve işleyişi nasıldır? - 1 • Kafatası içerisinde üç kat beyin zarı ile örtülü olan beyin, gri ve pembe beyaz renkte ve buruşturulmuş kâğıt görüntüsüne sahiptir. • Gri renk nöron (sinir hücreleri)kümesinden kaynaklanmaktadır. • Pembe-beyaz rengin kaynağı ise sinir bağlarıdır. • İnsan beyninde ortalama 100 milyar hücre bulunmaktadır. • Bunların 10–15 milyarı nöron adı verilen düşünme ve öğrenmeyi sağlayan sinir hücreleri, geri kalanlar ise glia adı verilen beslenme ve temizlik gibi işlevler yürüten yardımcı hücrelerdir 5
 6. 6. İnsan beyninin yapısı ve işleyişi nasıldır? - 2 • Beynimiz sinir hücreleriyle örülmüş bir ağ gibidir.Yeni bilgilerin önceki bilgilerle birleştirilmesi, daha önce edindiğimiz bilgilerin geri çağrılması bu ağ sayesinde gerçekleşmektedir. • Yandaki şekilde beyindeki sinir hücrelerinin oluşturduğu bu ağ görülmektedir. Beyindeki bu sinaptik bağlantılar ne kadar sık kullanılırsa o kadar kuvvetlenir. Kullanılmadığı zaman ise ölür ve kaybolurlar. • Beynin gelişimi bu sinaptik bağlantıların oluşturulması (budak salma) ve budanması sürecini kapsamaktadır. Bu nedenle beyne yönelik zenginleştirilmiş tecrübelerle beynin sürekli olarak uyarılması beynin gelişiminde önemli yer tutmaktadır. • Doğumdan itibaren yaşadığımız olumlu veya olumsuz deneyimler beynimizin gelişimini doğrudan etkilemektedir . 6
 7. 7. Beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir? • Öğrenme, beyinde birtakım kimyasal, elektriksel değişiklikler ve sinir sisteminde yeni sinaptik bağların kurulması yoluyla gerçekleşir. • Öğrenme, görme, işitme, dokunma, tat ve doku duyguları ile algılanan uyarıları beyinde ilişkilendirme, tekrarlama gibi birden çok beyin işlevi sonucunda gerçekleşir. 7
 8. 8. Bellek nedir? • Bellek bilginin depolanabilme ve yeniden kullanılabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. • Hücresel boyutta ele aldığımızda bellek, nöron demetlerinin ateşlenmesi olarak açıklanabilmektedir. Dinlenme halinde iken yüz milisaniyede bir defa ateşleme meydana getiren bir nöron, herhangi bir düşünce ile meşgul olduğunda ise her yüz milisaniyede defalarca ateşleme meydana getirebilmektedir. • Bu düşünceden yola çıkarak belleği, sinir sistemindeki nöral gruplar topluluğunun dinamik bir özelliği olarak da tanımlayabilmekteyiz. Aslında öğrenilen bilgileri tekrarlama yeteneği olarak da algılayabileceğimiz belleğin olağan deneyimlerle birleştirilmesi durumunda anlamanın daha kolay gerçekleşebileceği belirtilmektedir. • Araştırmalar sık kullanımın nöral ağları kuvvetlendirdiğini ortaya koymaktadır. • Nöronlardaki her bir ateşleme bu işlemin tekrar yapılması için eğilim doğmasına neden olmaktadır. Bu nedenle belleğin güçlendirilmesi ve öğrenmenin daha etkin gerçekleştirilebilmesi için öğrenilen bilgilerin sık sık tekrarlanması gerekmektedir. 8
 9. 9. Ara Özet Beyin Temelli Öğrenme Beynin Yapısı Bellek ? ve Öğrenme • İnsan beyninde ortalama 100 • Bilginin depolanabilme milyar hücre bulunmaktadır. ve yeniden kullanılabilme • Bunların 10–15 milyarı nöron yeteneğidir. adı verilen düşünme ve öğrenmeyi sağlayan sinir hücreleridir. • Öğrenme, beyinde birtakım kimyasal, elektriksel değişiklikler ve sinir sisteminde yeni sinaptik bağların kurulması Yoluyla gerçekleşir. 9
 10. 10. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri nelerdir? - 1 1- Beyin pek çok işlevi aynı anda yapar: İnsan beyni, doğrusal ve tek basamaklı görevleri yerine getirmekten çok, çeşitli işlevleri eş zamanlı olarak yerine getirebilme kapasitesine sahiptir. Beyin temelli yaklaşımda duygu, düşünce, hayal aynı anda; birlikte işler ve tüm bunlar bilgi islemenin aşamalarıyla etkileşim içindedir. 2- Öğrenme fizyolojik bir olaydır: Beyin, doğal kurallara göre işleyen fizyolojik bir organ, öğrenme ise doğal bir işlevdir. Fiziksel gelişimin, rahat olup olmamanın, baskı ve korku gibi duygusal durumun ve beslenmenin, algılama, yaşantıları değerlendirme ve öğrenmeyle yakından ilişkisi vardır. 10
 11. 11. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri nelerdir? - 2 3- Anlam arayışı içseldir: Bu ilke doğuştan anlam aramaya programlandırıldığımızı ifade eder. Anlam arayışı, insan beyni için temel ve yaşamsal bir olgudur. Beyin, sadece ne öğrendiğinden anlam çıkarmakla kalmaz, öğrenmenin bir amacı ve değeri olduğunu da bilmek ister. 4- Beyin, kalıpları algılamaya planlanmıştır: Beyin yepyeni bir durum veya bilgiyle karşılaştığında benzerlik kurabileceği ön bilgileri ve yaşantıları araştırır, bununla ilgili kalıplar oluşturur. Aslında amaç,yine anlam arayışıdır. Beyin, bir taraftan kalıpları algılar ve anlam oluştururken diğer taraftan anlamsız örüntüleri reddeder. Burada sözü edilen anlamsız örüntüler, yalıtılmış ve ilişkisiz bilgi parçalarıdır. 11
 12. 12. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri nelerdir? - 3 5-Duygu ve biliş birbirinden ayrılmaz: Duygular bilginin depolanıp hatırlanmasını kolaylaştırır, bu nedenle bellek için önemlidir. Özellikle korku, tehdit gibi duyguların öğrenmeyi olumsuz etkilediği, buna karşın olumlu duyguların karar verme mekanizmasını hızlandırdığı belirlenmiştir. Duygular,amaçlar,inançlar, beklentiler ve anlamlandırma arasında yakın ilişki vardır ve öğrenme düzeyi bu ilişkiden etkilenir. 6- Beyin, parça ve bütünü aynı zamanda algılar: Sağ ve sol beyin üzerine yapılan çalışmalar, beynin sözel, görsel, analitik, bütünsel veya yaratıcılık gibi öğelerin öğrenme sürecinde nasıl kullanıldığını ve öğrenmeye katkılarını açığa çıkarmayı hedeflemiştir. Bu çalışmalar, bilginin organizasyonunda iki ayrı ama eş zamanlı işlem olduğunu; birisinin bilgiyi parçalara ayırırken diğerinin ise bilgiyi bir bütün olarak algılayıp değerlendirdiğini öne sürmektedir. 12
 13. 13. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri nelerdir? - 4 7- Öğrenme hem çevresel algıyı hem de odaklanmış dikkati içerir: Beyin doğrudan farkında olduğu,dikkat ettiği bilgiler kadar dikkat alanı içinde olmayan bilgi ve işaretleri de kaydedebilir. Kısaca, beyin, öğrenme ortamındaki her şeye tepkide bulunabilir. 8- Öğrenme, bilinci ve bilinç dışı süreçleri içerir: Buz dağı örneğinde olduğu gibi öğrendiklerimizin çoğu, yüzeyin altındadır; çünkü öğrendiklerimiz bilinçli olarak algıladıklarımızdan her zaman daha çoktur. Farkında olmadan algıladığımız ve bilinçaltında depoladığımız pek çok şey, vereceğimiz kararları ve öğrenme biçimimizi etkileyebilir. 13
 14. 14. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri nelerdir? - 5 9-En az iki tür hafıza vardır: Doğal uzamsal bellek, yaşantıların kısa sürede hatırlanmasını sağlar, sürekli çalışır ve kolay kolay sınırlandırılamaz. Mekanik öğrenme sistemi ise, daha çok bağlantısız bilgilerin depolanmasında kullanılır. Bilgi ve beceriler, önceki yaşantılardan uzaklaştığı oranda otomatik belleğe ve tekrara dayalıdır. Bu iki tip hafıza, yaşantıların anlamlı bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için etkileşim içindedir. 10- Beynimiz olgu ve becerileri doğal uzamsal hafızada yapılandırdığı zaman en iyi anlar: Zengin uyarıcıların, bol etkileşimlerin olduğu ortamlar beyin temelli öğrenme teorilerinin ortak özelliğidir. Anadil öğrenimi buna bir örnektir. Dil öğrenme sürecinde; dogal yaşantılarla çevrelenmek,çevreyle etkileşim içinde bulunmak, yaşantıları içselleştirmek kalıcı öğrenmeler sağlar. 14
 15. 15. Beyin temelli öğrenmenin ilkeleri nelerdir? - 6 11-Öğrenme, zihni zorlayan etkinliklerle artar, tehditle engellenir: Beyin, uygun zorluk derecesinde yüksek düzeyde bağlantılar yapar ve öğrenme sağlanır. Ancak, tehdit ortamında beyin işlevlerini yerine getirmede zorluk çeker . 12-Her beyin eşsizdir. Hepimiz aynı sistemlere sahip olsak da beynin yapısı öğrenmeyle değiştirilir;çünkü daha çok öğrenme daha çok kendine özgü olmak anlamına gelebilir. 15
 16. 16. Özet Beyin Temelli Öğrenme Beynin Yapısı Bellek Beyin Temelli ve Öğrenme Öğrenme İlkeleri • İnsan beyninde ortalama 100 • Bilginin depolanabilme • Beyin pek çok işlevi aynı anda yapar milyar hücre bulunmaktadır. ve yeniden kullanılabilme • Öğrenme fizyolojik bir olaydır • Bunların 10–15 milyarı nöron yeteneğidir. • Anlam arayışı içseldir adı verilen düşünme ve • Beyin kalıpları algılamaya planlanmıştır öğrenmeyi sağlayan sinir • Duygu ve biliş birbirinden ayrılmaz hücreleridir. • Beyin parça ve bütünü aynı anda algılar • Öğrenme, beyinde birtakım • Öğrenme hem çevresel algıyı hem de kimyasal, elektriksel odaklanmış dikkati içerir değişiklikler ve sinir • Öğrenme bilinci ve bilinç dışı süreçleri sisteminde yeni sinaptik içerir bağların kurulması Yoluyla • En az iki tür hafıza vardır gerçekleşir. • Beynimiz olgu ve becerileri doğal uzamsal hafızada yapılandırdığı zaman en iyi anlar • Öğrenme, zihni zorlayan etkinliklerle artar, tehditle engellenir • 16 Her beyin eşsizdir
 17. 17. SONUÇ • Beyin temelli öğrenme, beynin yapısının ve işleyişinin bilinmesini ve bunun öğrenme süreci ile bağlantısının kurulmasını içerir. • Beyin temelli öğrenmenin belirli ilkeleri söz konusudur; öğretim planlaması bu ilkeler doğrultusunda oluşturulmalıdır. 17
 18. 18. Öneriler • Öğrenenlere motive edici zengin ortamlar sunun • Beyin gelişimini olumlu etkilemek için öğrenme çevresindeki uyarıcıları değiştirin • Ödüllerin öğrenen için stres kaynağı olmasını engelleyin • Tartışma öğrenenin kendi bilgisini yapılandırmasında etkilidir; bu yüzden tartışma ortamları yaratın • Öğrenenin sosyal çevresi ile okul arasında ilişki kurmasını sağlayın 18
 19. 19. Çalışma Yaprakları - 1 • Beyin temelli öğrenmenin tanımını yapınız. • ……………………………………………………………………………… …………………………………….. • İnsan beyninin işleyişini kısaca yazın. • ……………………………………………………………………………… ………………………………….. • Beyinde öğrenmenin gerçekleşmesinde sinapsların rollerini yazınız. • ……………………………………………………………………………… …………………………………… • Belleğin işleyişini kısaca yazınız. • ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……….. 19
 20. 20. Çalışma Yaprakları - 2 • Beyin temelli öğrenmenin ilkelerini başlıklar halinde yazınız. • ……………… ………………. • ………………. ………………. • ……………… ..……………… • ………………. ………………… • ……………… …………………. • ……………… …………………. 20
 21. 21. Çalışma Yaprakları - 3 • Beyin temelli öğrenme ile geleneksel öğrenmenin farklarını yazınız. • …………………………………… • …………………………………… • ………………………………………. • ………………………………………. • ………………………………………. • ………………………………………. 21
 22. 22. Kendimizi Deneyelim - 1 • Aşağıdakilerden hangisi “beyin temelli öğrenme”nin temel nitelikleri bakımından yanlıştır? A) İnsan beyni paralel işlemcidir ve aynı anda birçok işlevi yerine getirebilmektedir. B) Öğrenmede duyguların büyük bir etkisi bulunmaktadır. C) İnsan beyni hem amaçladığı konudaki öğrenmeleri hem de amaçlamadığı konudaki öğrenmeleri yerine getirebilmektedir. D) Beynin kendine özgü bir uyarıcıyı alma, analiz etme, eski bilgilerle karşılaştırma ve tepkide bulunma gibi işlevleri vardır. E) İnsan beyninin öğrenmede temel işlevlerini yapmasında çevrenin değil kalıtımın etkisi bulunmaktadır. 22
 23. 23. Kendimizi Deneyelim - 2 İlimiz ünitesini işledikten sonra ünite ile ilgili öğrencilerini sınav yapan bir öğretmen öğrencilerinin çoğunluğunun yüz üzerinden ellinin altında not aldıklarını görür. Bu durumda ikinci üniteye geçmekten vazgeçerek ilimiz ünitesini tekrar etmek ister. • Öğretmenin bu uygulaması aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uygundur? • A) Beyin temelli öğrenme • B) Tam öğrenme • C) Kubaşık öğrenme • D) İşbaşında öğretim • E) Çoklu zeka 23
 24. 24. Kendimizi Deneyelim - 3 • insan beyninde duyguların düşüncelerin hayal gücünün birlikte hareket ettiğini ve bu yüzden kalıcı öğrenmelerin gerçekleştirilebilmesi için beynin bütün işlemlerinin yer aldığı eğitim yaşantılarının düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu açıklama beyin temelli öğrenmenin hangi ilkesiyle daha iyi açıklanır. a. öğrenmeye bütün fizyoloji katılır b.beyin paralel işlemcidir c.öğrenmede hem dikkatin hem de çevrenin önemi vardır d.her beyin tektir e.anlam arama,örüntüleme yoluyla gerçekleşir 24
 25. 25. Kendimizi Deneyelim - 4 1-Beynin korku karşısında performansı düşer 2-Öğrenme her zaman bilinçli süreçleri içerir 3-Öğrenme zorlama ile zenginleşir 4-Bilginin bütünü parçadan önemlidir 5-Beyin birçok işi birden yürütür Beyin temelli öğrenme için hangileri doğrudur? • A-1,2,3 • B-2,4,5 • C-1,3,5 • D-2,3,4 25
 26. 26. Kendimizi Deneyelim - 5 Beyin temelli öğrenme ile ilgili ortaya atılan 12 temel kural kime aittir? • a) Nunley • b) Caine ve Caine • c) Politano ve Doguin • d) Bloom • e) Piaget 26
 27. 27. Kendimizi Deneyelim - 6 Beyin temelli öğrenme ilkelerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? • a)Beynin çalışmasını sağlamak • b) Zamanını verimli kullanmayı sağlamak • c) En iyi öğrenmenin gerçek problemleri çözerek gerçekleşir • d) Öğrendiklerin nerde ve ne zaman kullanacağını • e) Beynin öğrenmesi için düzenli bir program oluşturma 27

×