Uslovi zivota na Zemlji

Há 3 anos 2584 Visualizações

Obnovljivi i neobnovljivi resursi

Há 4 anos 10898 Visualizações

Енергетска ефикасност

Há 4 anos 1701 Visualizações

Fingerprint

Há 5 anos 5632 Visualizações

Teorije evolucije

Há 6 anos 28267 Visualizações

Evolucija

Há 6 anos 13713 Visualizações

Evolucioni mehanizmi

Há 6 anos 19351 Visualizações

Molekularna biotehnologija

Há 6 anos 6111 Visualizações

Regulacija aktivnosti gena

Há 6 anos 8068 Visualizações

Mrke alge-Phaeophyta

Há 6 anos 2539 Visualizações

Crvene alge-Rodophyta

Há 6 anos 2944 Visualizações

Charophyta

Há 6 anos 560 Visualizações

Hromatin

Há 6 anos 2674 Visualizações

Nukleinske kiseline

Há 6 anos 2521 Visualizações

Populaciona genetika

Há 6 anos 6376 Visualizações

Mutageni; geni i kancer

Há 6 anos 2216 Visualizações

Mutacije

Há 6 anos 11618 Visualizações

Mendelova pravila nasleđivanja

Há 6 anos 50637 Visualizações

Šta je genetika

Há 6 anos 13598 Visualizações

Individualno razviće čoveka

Há 6 anos 18274 Visualizações