Anúncio

Nervno mišićna sinapsa

Teacher at Ivo Andric elementary school
5 de Nov de 2016
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Nervno mišićna sinapsa

 1. Nervno-mišićna sinapsa Damnjanović Ivana
 2. Nervno mišićna sinapsa (motorna ploča) Sinapsa predstavlja komunikaciju između dve ćelije. Motorna ploča je sinapsa između nervne i mišićne ćelije.
 3. Poruke sa jedne na drugu ćeliju se šalju posredstvom hemijskih supstanci- neurotransmitera. Zato se ova sinapsa naziva hemijska sinapsa.
 4. Mehanizam sinapse Nervno-mišićna sinapsa se formira između završnog dugmića motorne nervne ćelije i mišićne ćelije.
 5. Nervno vlakno na svom kraju gubi mijelinski omotač i grana se na manje ogranke. Svaki ogranak formira sinapsu sa mišićnom ćelijom.
 6. Motorna nerva ćelije je PRESINAPTIČKA ćelija, sa nje se signal prenosi. Mišićna ćelija je POSTSINAPTIČKA, i ona prima signal.
 7. Presinaptička i postsinaptička ćelija NISU u direktnom kontaktu, već su razdvojene sinaptičkom pukotinom (prostor od nekoliko desetina nm). U završnom dugmiću motorne nervne ćelije se nalazi veliki broj sinaptičkih vezikula.
 8. Svaka vezikula sadrži ogroman broj molekula neurotransmitera- acetilholina. Acetilholin je hemijski glasnik.
 9. Mišićna ćelija sadrži receptore za acetilholin. Receptore predstavljaju jonski kanali koji su prohodni za Na-ali tek kada se za njih veže acetilholin.
 10. Joni natrijuma ulaze u mišićnu ćeliju i dovode do depolarizacije njene membrane.
 11. Kada akcioni potencijal dodje do završnog dugmića motorne nervne ćelije, dolazi do promene potencijala ćelijske membrane. Ovo dovodi do povećanja jona kalcijuma unutar ćelije. Kako acetilholin dospeva do receptora?
 12. Povećanje koncentracije kalcijuma dovodi do pomeranja vezikula prema membrani nervne ćelije. Acetilholin iz vezikula se procesom egzocitoze oslobađa u sinaptičku pukotinu.
 13. Vezivanjem acetilholina za receptore na membrani mišićne ćelije, dolazi do otvaranja jonskih kanala za Na+. Joni Na+ ulaze u mišićnu ćeliju, što dovodi do depolarizacije membrane mišićne ćelije (potencijal motorne ploče).
 14. Ulazak Na+ dovodi do nastanka akcionog potencijala. Rezultat ovog procesa je mišićna kontrakcija.
Anúncio