O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Evolucija

5.003 visualizações

Publicada em

Evolucija

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Evolucija

 1. 1. Evoluciona biologija Ivana Damnjanović
 2. 2. Šta je evolucija?  Evolucija (lat. evolvere – razviti) je grana biologije koja proučava načela i razvoj živih bića tokom vremena.  Dokazi evolucije: fosili ( su ostatci biljnih i životinjskih organizama iz davne Zemljine prošlosti).
 3. 3. Evolucija  Živa bića se menjaju kroz generacije (izgled, ponašanje…).  U osnovi svih promena se nalaze genetičke promene u populacijama koje su u složenim odnosima sa sredinom.  Duge i spore promene.  Filogenija (evolucija npr.konja ili primata).
 4. 4. Uporedne anatomske analize  Prilagođavanje različitim zahtevima sredine.  Ljudska ruka, peraje kita, krilo slepog miša različito izgledaju ali su istog porekla.  Homologije: strukture koje vode poreklo od iste strukture zajedničkog pretka.
 5. 5. Uporedne anatomske analize  Strukture sličnog izgleda ali različitog porekla: krile insekata i ptica imaju istu ulogu ali nastaju od različitih struktura.  To su analogije.
 6. 6. Konvergentna evolucija  Manje srodni organizmi se mogu na sličan način prilagoditi zahtevima sredine.  Primer: kaktus i mlečika (nisu srodni ali slično izgledaju).
 7. 7. Biogeografija  Nauka koja se bavi geografskim rasprostranjenjem živih bića.
 8. 8. Biologija razvića  Proučava sličnosti u razviću koje ukazuju na zajedničko poreklo.  Sve grupe kičmenjaka imaju slično embrionalno razviće (potiču od zajedničkog pretka).
 9. 9. Genetika razvića  Kod različitih životinja razviće kontrolišu iste grupe gena što ukazuje na to da one imaju zajedničku evolucionu istoriju.
 10. 10. Molekularni nivo  Sličnosti i razlike na molekularnom nivou pružaju dokaze o evolucionim odnosima različitih grupa životinja.  Isti genetički kod-zajedničko poreklo.

×