O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Hüceyrənin ümumi quruluşu

Təqdimatda hüceyrənin ümumi quruluşu, onun orqaniodləri və funksiyaları əks olunur.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

Hüceyrənin ümumi quruluşu

 1. 1. 1665 – ci ildə R.Huk mikroskopla ağacın mantar kəsiyinə baxaraq onun arı şanına bənzər kiçik hüceyrələrdən ibarət olduğunu müşahidə etdi. O, bu hücrələri ilk dəfə olaraq «hüceyrə» adlandırdı.
 2. 2. Nə üçün hüceyrələrin öyrənilməsi mikroskopun kəşfindən sonra mümkün oldu?
 3. 3. Hüceyrə çox balaca olduğundan onu adi gözlə görmək mümkün deyil
 4. 4. Gəlin hüceyrənin quruluşu ilə yaxından tanış olaq.
 5. 5. Soğan dəriciyi preparatına mikroskop altında baxdıqda hüceyrələr belə görünür. www.youtube.com/watch?v=SyH5TfAZCD0
 6. 6. Bu hüceyrənin zahiri görünüşüdür. Daha çox yaxınlaşdırsaq hüceyrənin orqanoidlərini görə bilərik.
 7. 7. Bitki hüceyrəsinin quruluşu
 8. 8. Qılaf hüceyrəni xaricdən örtərək qoruyur. Bitki və göbələk hüceyrəsinin qılafı qalın olub, hüceyrə divarını əmələ gətirir.Qılafın daxili hissəsi plazmatik
 9. 9. Hüceyrənin bütün orqanoidləri həlməşikşəkilli sitoplazmanın daxilində yerləşir. Sitoplazma orqanoidlərin birgə fəaliyyətini
 10. 10. Hüceyəsində nüvə olan orqanizmlər eukariot adlanır. Nüvənin içərisində nüvəcik və xromosomlar olur. Xromosom irsi əlamətləri daşıyır.
 11. 11. Bitki hüceyrəsinin sitoplazmasınd a plastidlər olur. Yaşıl rəngli plastidlər xloroplast, rən gsizleykolast, müx təlif rəngli – xromoplast
 12. 12. Bitki və göbələk hüceyrələrində içərisi hüceyrə şirəsi ilə dolu vakuol olur. Hüceyrə şirəsi suda həll olmuş şəkər və digər maddələrdən ibarətdir.

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • Cennet1

  Dec. 11, 2016
 • IslamHesenov

  Apr. 28, 2019
 • ssuser62eb46

  Sep. 23, 2019
 • ssuser227b0e

  Jan. 15, 2021

Təqdimatda hüceyrənin ümumi quruluşu, onun orqaniodləri və funksiyaları əks olunur.

Vistos

Vistos totais

8.336

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

38

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

4

×