O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Presentació

16 visualizações

Publicada em

Presentació del desplegament del Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària amb dades de 2016-2018.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

#FemBalanç del Pla d'impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019. Presentació

 1. 1. Pla d’impuls de l’Economia Social i Solidària Cafè balanç, després de tres anys, i els reptes de futur 28 de febrer de 2019
 2. 2. Incrementen un les noves cooperatives (2016–2018) Incrementen un les empreses que fan el Balanç Social de la XES (2016–2017) Incrementen un les cooperatives federades a la FCTC (2018) Es crea la Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya (2016-2017) Es crea l’Associació d’Economia Social de Catalunya (AESCAT) (2017) Es crea a Barcelona la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) (2017) S’inicia el procés per articular la futura Llei d’Economia Social de Catalunya (2019) Què està passant a Catalunya? Punt de partida:L’economia social a Catalunya i Barcelona 5,4% 25,3% 32%
 3. 3. 796cooperatives cooperatives 990 2016 2018 Incrementen les cooperatives constituïdes a Barcelona en 3 anys (2016–2018). En conjunt, se n’han creat 194, i això suposa un creixement percentual del 24%. Es duplica el ritme de creixement anual: El 2015 se’n creen 31 El 2016 se’n creen 58 El 2017 se’n creen 60 El 2018 se’n creen 76 Què està passant a Barcelona? Punt de partida:L’economia social a Catalunya i Barcelona
 4. 4. Des de 2015, l’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat una nova política pública d’impuls de l’ESS: que abasta tots els àmbits de l’ESS que persegueix objectius ambiciosos i a mitjà termini que s’impulsa amb criteris de transversalitat interna i a través de la cocreació amb l’àmbit de l’ESS. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària D’on neix? Qui el fa possible? Creació de dos equips nous especialitzats que implementen el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària: la Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa
 5. 5. PLA D’IMPULS DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 2016 – 2019 SOCIETATS LABORALS TERCER SECTOR SOCIAL COOPERATIVES MUTUALITATS ECONOMIA COMUNITÀRIA ECONOMIA COL·LABORATIVA PROCOMÚ Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Què persegueix?
 6. 6. 6 LÍNIES Acompanyament i formació Finançament Intercooperació Comunicació i relat Equipaments i recursos Territorialització i acció comunitària LÍNIES DE TREBALL Posant la mirada en tot l’àmbit d’intervenció política, que incorpora... Projectes socioempresarials Projectes sociocomunitaris Economies col·laboratives del procomú Enfortiment i millora de les realitats existents OBJECTIUS PROMOCIÓ REFORÇ Impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu Impuls i suport a nous projectes generadors d’ocupació estable i sostenible Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Objectius i línies de treball
 7. 7. 1. Formar i acompanyar en gestió integral cooperativa per a les empreses i entitats de l’ESS 2. Emprendre actuacions per impulsar l’ocupació 3. Fer accions d’acompanyament i formació per impulsar nous projectes 4. Formar en ESS les persones treballadores de l’Ajuntament, de Barcelona Activa i altres 5. Fer accions per difondre l’ESS en els centres educatius 6. Facilitar l’accés al finançament a les iniciatives d’ESS 7. Utilitzar l’operativa bancària de les finances ètiques per a les necessitats de l’Ajuntament 8. Impulsar eines per a una nova cultura financera 9. Apropar les finances ètiques a la ciutadania i altres sectors d’activitat 10. Analitzar reformes fiscals per afavorir la creació de noves iniciatives d’ESS 11. Facilitar a l’ESS el seu accés com a empreses proveïdores 12. Contribuir al desenvolupament de polítiques i eines que fomentin la contractació pública responsable 13. Impulsar i donar suport a fires, trobades i jornades 14. Donar suport a processos d’articulació sociopolítica de l’ESS 15. Donar suport a processos d’articulació socioempresarial i sociocomunitària de l’ESS 16. Donar suport a processos d’articulació sociopolítica municipal 17. Acompanyar la creació d’una moneda social 18. Construir relat sobre l’ESS 19. Incorporar l’ESS a l’organització municipal 20. Fomentar i enfortir la capacitat comunicativa de les iniciatives d’ESS i de les seves organitzacions representatives 21. Generar i gestionar instruments propis de comunicació/visibilització de l’ESS 22. Realitzar accions per visibilitzar l’ESS al conjunt de la ciutadania 23. Detectar equipaments disponibles 24. Posar en comú necessitats i espais, i transformar-los en nous usos 25. Posar en marxa “El Far” com a espai de referència municipal de l’ESS 26. Donar suport a projectes emblemàtics de ciutat 27. Treballar amb altres àrees de l’Ajuntament per incorporar l’ESS en els seus projectes 28. Donar suport a pràctiques concretes per al desenvolupament del model de sistema integral cooperatiu d’intervenció socioeconòmica 29. Promoure i reforçar processos de foment de l’ESS als barris i districtes, des de l’acció sociocomunitària 30. Reforçar i impulsar projectes emblemàtics d’economia social i solidària a la ciutat 31. Eix Muntanya: Impulsar i enfortir experiències d’ESS per contribuir a l’obertura de la muntanya a la ciutat. PLA D’IMPULS DE L’ESS ACOMPANYAMENT I FORMACIÓ FINANÇAMENT INTERCOOPERACIÓ COMUNICACIÓ I RELAT EQUIPAMENTS I RECURSOS TERRITORIALITZACIÓ I ACCIÓ COMUNITÀRIA PromocióReforç Línies de treball Actuacions Objectiu Promoció i reforç Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Objectius i línies de treball
 8. 8. 3.048 + 85 606 159 2.000 181 De 2016 a 2018 el nombre d’empreses d’ESS que han participat en accions de Barcelona Activa ha passat del 4 al 8% 1.516 participacions accions persones assessorades projectes i/o organitzacions places formatives organitzacions persones assistents a les diferents activitats de formació i acompanyament des de 2016 formatives impulsades que impulsen 490 projectes d’ESS acompanyats a través de programes a mida específics estables el 2019 d’ESS assessorades a l’oferta formativa (càpsules i tallers) • 66% dones • 367 joves atesos en programes específics Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Dades a 31 de gener 2019 Creació d’una oferta formativa i d’acompanyament per a projectes i organitzacions d’ESS a Barcelona Activa. #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 9. 9. Consolidació d’un servei d’assessorament especialitzat i individualitzat per a projectes i organitzacions de l’ESS Des de desembre de 2016 s’han atès: Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 181 606 490 organitzacions de l’ESS persones amb idees o projectes emprenedors + A PROP TEU! SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A PROJECTES I ORGANITZACIONS D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA Barcelona Activa us acompanya en la creació, constitució i enfortiment dels vostres projectes i organitzacions d'Innovació Socioeconòmica i d’Economia Social i Solidària (ESS). Si teniu una idea o activitat amb impacte social positiu que posa les necessitats de les persones al centre, i treballeu de manera participativa... tenim el servei que necessiteu! #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 10. 10. Consolidació de tres programes especialitzats d’acompanyament i formació, dos dels quals adreçats majoritàriament a dones. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 158 projectes i/o organitzacions acompanyats en: 4 edicions del programa “Camí de la solidesa” on han participat majoritàriament dones de 61 organitzacions 3 edicions del programa “La Comunificadora” on han participat 40 projectes 3 edicions del programa “Construïm en femení” on han participat 57 projectes impulsats per dones #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 11. 11. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Formació:Càpsules i tallers: Foment del cooperativisme en joves: + de 85 4 accions formatives programes i/o accions específics pel foment de l’emprenedoria social i col·lectiva o l’enfortiment d’organitzacions de l’ESS on han assistit 825 persones. per apropar el cooperativisme al jovent a espais d’educació formal i informal. Des de setembre de 2017 s’ha treballat amb 367 joves. #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 12. 12. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària La  valoració mitjana ponderada anual de les formacions i programes és de 7,9 L’augment de les valoracions en els darrers  tres  anys  és d’un punt (de 7,3 a 8,2) El 72% de les valoracions són superiors a 7,5 i d’aquestes el 50% són superiors a 8,5 El 65% de les valoracions superiors a 8,5 provenen d’usuàries durant el 2018 Les valoracions per any són les seguents: 2016 7,3 2017 8 2018 8,2 Valoracions de les accions formatives per part de les persones usuàries: 7,9 72%7,5 #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 13. 13. Creació d’un nou equipament de referència en Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa: innoBA (novembre de 2018) Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària C M Y CM MY CY CMY K BCN_ACTIVA_DÍPTIC_alta.pdf 1 26/11/18 14:30 Punt d’acollida i orientació (porta d’entrada de l’ESS a la ciutat), amb 60 persones ateses Co-Agenda: eina que agrupa activitats de promoció de l’ESS Projecció Internacional: node connector amb xarxes i ciutats La innoBAdora. Comunitat d’Incubació: 87 participacions a sessions informatives i 15 iniciatives instal·lades Recerca Acció: eix de treball per generar i sistematitzar coneixements #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 14. 14. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 409 18 346 11 projectes finançats amb convocatòries de subvencions amb concurrència (2016-2018), amb un import de 3.278.960 € empreses finança- des i 114 llocs de treball creats amb el Fons de crèdit muni- cipal conveniat amb Coop57 i Fiare Banca Ètica projectes d’ESS subvencionats per Enfortim l’ESS 2016-2018, amb un import de 2.114.060 € projectes de Matchfunding 2017- 2018, amb un import de 96.000 € #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 15. 15. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Coòpolis, Ateneu Cooperatiu de Barcelona Suport en la creació d’un equipament cooperatiu-comunitari: #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 16. 16. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària BICIHUB-Can Picó (Biciclot.coop) Can Calopa de Dalt (l’Olivera Cooperativa) Suport en la creació de dos equipaments de gestió ciutadana i cooperativa: #FerFàcil viure de l’ESS a Barcelona
 17. 17. amb entitats de segon i tercer nivell per donar suport a projectes d’impuls i reforç de l’ESS per promoure l’accés al finançament de nous projectes i impuls de les finances ètiques per 15 organitzacions representatives de l’ESS Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 13 5 1 convenis convenis àmbit participat #Connectades a l’àmbit, al país i al món
 18. 18. Impuls de la creació de la Xarxa Municipis per l’Economia Social i Solidària (formada per 38 municipis, que representen el 50% de la població catalana) Enxarxament Internacional- CITIES, projecte d’intercanvi i transferència de bones pràctiques de l’ESS entre Barcelona, Mont- real, Seül i Bilbao Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària #Connectades a l’àmbit, al país i al món
 19. 19. Contractació responsable Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Servei d’assessorament en les Clàusules Socials: › CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ DE RISC D’EXCLUSIÓ › SUBCONTRACTACIÓ AMB EMPRESES D’ECONOMIA SOCIAL › IMPLEMENTACIÓ DE LA RESERVA SOCIAL barcelonactiva.cat/ contractaciosocial innoBA Carrer del Perú, 52, 08018 Barcelona Telf. 93 320 34 04 barcelonactiva barcelonactiva company/barcelona-activa › Servei públic i sense cost › Projecte de ciutat amb les entitats socials › Retorn social › Procediment àgil que permet donar resposta de manera molt ràpida › Assessorament al llarg de tot el procés Beneficis que ofereix el Servei als diferents agents LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA La contractació pública és una potent eina de política econòmica que: › Genera milers de llocs de treball › Implica una gran quantitat de contractes laborals › Aporta milions d’euros a l’economia de la ciutat Per a més informació del Decret de Contractació Municipal: http://ajuntament.barcelona.cat/ contractaciopublica/ca Decret de contractació pública sostenible L’Ajuntament de Barcelona impulsa, amb el Decret del 24 d'abril de 2017, una contractació pública socialment responsable que incorpora objectius de justícia social i promou els drets socials i laborals de les persones contractades. Les Clàusules Socials, així com la Reserva Social, són un mecanisme de l’Ajuntament per reforçar les polítiques socials, crear oportunitats d'inserció laboral per a persones amb especials dificultats i enfortir i promoure l'economia social a la ciutat. #Pol·linitzar d’ESS l’Ajuntament i la ciutat Gestió de la clàusula de subcontractació amb empreses d’economia social: 251 licitacions incorporen la clàusula 51 assessoraments a unitats promotores i a empreses adjudicatàries Promoció d’una instrucció per a la contractació reservada 1 directori en línia d’empreses d’economia social
 20. 20. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 250 43.000 160.000 entitats productes venuts participacions 4 edicions de la Fira de Consum Responsable i ESS (2015-2018) #Pol·linitzar d’ESS l’Ajuntament i la ciutat
 21. 21. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Accions adreçades a col·lectius en situació de vulnerabilitat social i laboral DaliESS, model integral d’intervenció socioeconòmica per fer front a la vulnerabilitat social amb els projectes pilot Alencop i Diomcoop, que han aplegat 45 persones Programes de formació i acompanyament als barris amb indicadors socioeconòmics per sota de la mitjana, conjuntament i amb el Pla de Barris: 36 persones han participat a En Prenem Cura i 20 persones en les dues edicions de La Marina Dona Empenta Desenvolupament de la Política Activa II del Programa Europeu B-Mincome, on han participat 86 persones #FerESS on més cal i on més costa
 22. 22. signem la Declaració per la sobirania ciutadana en relació amb l’economia de plataforma a la Cimera Sharing Cities Summit (12/11/2018) d’implementació de la Declaració (Task Force) al Procomuns.net (2016-2017) Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària 50 1 600 ciutats equip operatiu assistents #Disputar la idea de modernitat econòmica en les economies col·laboratives
 23. 23. Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària Resultat de l’enquesta de percepció de les organitzacions de l’ESS L’avaluació: què es percep? + Afiliació a les entitats de segon i tercer nivell Creixement dels llocs de treball Millora de la qualitat de l’ocupació Nous grups o noves organitzacions de segon nivell Creixement del volum d’ingressosCreixement d’entitats Diversificació de les línies d’activitatEnfortiment de xarxes, + intercooperació Enfortiment de xarxes, + intercooperació + Sensibilització + Sensibilització + Presència als mitjans Enfortiment de l’ESS a la ciutat Enfortiment de l’ESS a la ciutat + Presència als mitjans Activació de recursos públics Activació de recursos públics Com ha contribuït el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a... Com ha contribuït el Pla d’Impuls de l’Economia Social i Solidària a... 4,23 4,73 4,76 4,79 5 5,65 6 6,04 6,11 6,28 4,85 5,54 6,23 6,54 6,62 6,85 7,46 ENTITATS DE SEGON I TERCER GRAU ENTITATS DE PRIMER GRAU Puntuació (0-10) Puntuació (0-10)
 24. 24. Cap al futur Una estratègia de ciutat
 25. 25. Moltes gràcies!

×