O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Tunnelering i helsinge

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Sluseprojektet ved aarhus å
Sluseprojektet ved aarhus å
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio

Tunnelering i helsinge

Baixar para ler offline

Tunnelering i Helsinge
Gribvand Spildevand A/S er i gang med at udføre et nyt afløbsanlæg i Helsinge, som vil sikre effektiv og hurtig bortledning af regnvand samt vand fra overløb, og dermed minimere nuværende opstuvnings- problemer og oversvømmelser i den centrale del af Helsinge. Dette gøres ved at etablere en 1100 meter lang dybtliggende Ø2500 mm tunneleret ledning fra den centrale den af byen til Helsinge renseanlæg. Tunnelledningen vil fungere både som bassinledning og som transport- ledning til renseanlægget

Martin Christsen, Cowi

Tunnelering i Helsinge
Gribvand Spildevand A/S er i gang med at udføre et nyt afløbsanlæg i Helsinge, som vil sikre effektiv og hurtig bortledning af regnvand samt vand fra overløb, og dermed minimere nuværende opstuvnings- problemer og oversvømmelser i den centrale del af Helsinge. Dette gøres ved at etablere en 1100 meter lang dybtliggende Ø2500 mm tunneleret ledning fra den centrale den af byen til Helsinge renseanlæg. Tunnelledningen vil fungere både som bassinledning og som transport- ledning til renseanlægget

Martin Christsen, Cowi

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de EVAnetDenmark (20)

Anúncio

Tunnelering i helsinge

 1. 1. 27 SEPTEMBER 2012 EVA-TEMADAG HOTEL NYBORG STRAND1 Gribvand – Spildevand A/S Helsinge "Udfordringen med oversvømmelsesproblemer" Præsenteret af Martin Christensen, COWI A/S
 2. 2. 2 Hvor ligger Helsinge Helsinge
 3. 3. 3 Indhold › Interessenter › Beliggenhed af projekt › Formål med projektet › Baggrund for projektet › Tunneleringen › Billeder fra tunneleringen
 4. 4. 4 Interessenter › Projekt-ejer: Gribvand – Spildevand A/S › Rådgiver: COWI A/S › Entreprenør: SMET – Tunnelling - Underentreprenør:Per Aarsleff A/S › Myndigheder › Husejere og offentligheden
 5. 5. 5 Formål med projektet › Klimatilpasning af Helsinge By › Fjernelse /reduktion af oversvømmelser › Forbedring af miljømæssige forhold omkring de åbne bassiner › General opdatering af afløbssystemet i Helsinge
 6. 6. 26 MARTS 2012 CITY OF HELSINGE6 Baggrund for projekt VP-torvet Bassin uden overløb Lærkevej Bassin uden overløb Mølledamsvej Lille åbent bassin uden overløb Kongens Gave Overløb til Tobro å Nørretoftevej Overløb til Ammendrup Å Helsinge Renseanlæg
 7. 7. 7 Baggrund for projektet › Åben spildevandsbassin i centrum af Helsinge
 8. 8. 8 Baggrund for projektet › Under regnhændelsen d. 12 juni 2009, blev størsteparten af centrum i Helsinge oversvømmet
 9. 9. 9 Baggrund for projektet › Gribvand – Spildevand besluttede at finde en løsning til at håndtere nuværende og fremtidige oversvømmelser i relation til byudviklingen: › Løse oversvømmelses problemerne i centrum af Helsinge ved VP-torvet › Forbedre det eksisterende afløbssystem ved at fjerne de åbne bassiner i de tætbefolkede områder af Helsinge › Løsningsmuligheder der blev set på: › Traditionel lukkede betonbassin 7000-8000 m3 › Pumpestation 500 l/sek kombineret med 2200 m3 bassin › Tunnelering › Separering af veje og tage
 10. 10. 10 Baggrund for projektet › Hovedargumenterne for valg af tunnelering Øi2,5mm: › Minimum af forstyrelse af husjere og offentligheden under anlægsarbejdet, og i efterfølgende drift › Absolut højeste mulighed for fjernelse af oversvømmelse ved VP-torvet › Minimum af vedligeholdelse › Minimum af arbejde og kontakt med spildevandet for driftspersonalet
 11. 11. 11 Tunnelering fra VP-torvet til Helsinge RA
 12. 12. 12 Tunnelering fra VP-torvet til Helsinge RA
 13. 13. 13 › Design kriterier for tunnellen: › Længde 1100m › Dybde mellem 8-16m under terræn › Geotekniske data: Moræne, sand, ler og silt › TBM (Tunnel Boring Machine): Slurry-shield boremaskine › Indre diameter Ø2,5m › Ydre diameter Ø3,0m › 5 mellempressestationer › 1 modtageskakt / Tilløb Tunnelering fra VP-torvet til Helsinge RA
 14. 14. 14 Modtageskakt / Tilløb
 15. 15. 15 › Design kriterier for tunnellen: › Længde 1100m › Dybde mellem 14-18m under terræn › Geotekniske data: Moræne, sand, ler og silt › TBM (Tunnel Boring Machine): Slurry-shield maskine › Inder diameter Ø2500mm › Yder diameter Ø3000mm › 5 mellempressestationer › 1 modtageskakt / Tilløb › 1 pumpestation / Starting pit Tunnelering fra VP-torvet til Helsinge RA
 16. 16. 16 Pumpestation / Starting pit
 17. 17. 17 Pumpestation / Starting pit
 18. 18. 18 Myndighedsbehandlingen › VVM-screening › Jordforureningsloven › Jordhåndteringsplan › Vandforsyningsloven › Miljøbeskyttelsesloven › Byggesagsarkivet › Byggeloven › Museumsloven › Tillæg til spildevandsplanen
 19. 19. 19 Geotekniske undersøgelser Udførelsen af geotekniske boringer ved: › Skaktene › Langs trace, til en rørdimension under tunnel › Pumpeforsøg ved skaktene › Suppleret med miljøtekniske boringer mht. forurening
 20. 20. 20 Konklusion Når projektet er afsluttet i sommeren 2013: › De åbne bassiner vil kun blive benyttet for regnvand eller omdannet til regnvandssøer › Ingen oversvømmelse hyppigere end hvert 10. år ved VP-torvet › Afløbssystemet er opgraderet › Helsinge By er blevet klimatilpasset › Fordelene er indlysende, fordi metoden er relativt billig, giver lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter, og så er det muligt at opnå den maksimale sikkerhed for oversvømmelser.
 21. 21. Billeder 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31 Spørgsmål ? COWI A/S Martin Christensen macn@cowi.dk EVA-TEMADAG HOTEL NYBORG STRAND
 32. 32. 32

×