Anúncio

Separat-det-er-klart.pdf

15 de Mar de 2023
Anúncio

Separat-det-er-klart.pdf

 1. Separat, det er klart – Hvad med virkeligheden? Separatkloakering – Udfordring og gevinster EVA-temamøde, Nyborg Strand 2. februar 2023 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 2. Separat, det er klart – Vision 2100 Vi så frem – Vision 2100 2 omdrejningspunkter for strategien Vi så tilbage Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 3. Strategiens omdrejningspunkter Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Hele kommunen separatkloakeret senest år 2100
 4. Aalborg Kommune’s Spildevandsplan 2008 Separatkloakeringsprocent: - ca. 60 % 9 renseanlæg Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 5. Strategi – Vision 2100 • ”udefra og ind” - ikke pumpe på regnvand • hensyn til meget sårbare recipienter • hensyn til badeområder • hensyn til ledningsalder Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 6. De første år – næsten ”frit valg” Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Hvordan får I dog styr på alle de ledninger? De ligger jo på kryds og tværs af hinanden. Det gør vi først og fremmest ved at tænke os godt om og gøre tingene i den helt rigtige rækkefølge. Og det betyder så, at vi nok skal grave uden for din butik mere end én gang. ”Vi graver sammen”/ fællesprojekter og byer ved sårbare recipienter - så kom ”virkeligheden”
 7. Sommerhuskloakering Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Hals-Hou • Tidsperiode: 2012-2019 • ca. 700 ha Egense mm. • Tidsperiode: 2022-2025 • ca. 160 ha
 8. • Vandplan 2009-2015 • Vandområdeplan 2015-2021 Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Vand(område)planer
 9. Vand(område)planer Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Udpeget 32 overløbsbygværker
 10. Vand(område)planer Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning • Hovedsagelig løst via separatkloakering • ca. 400 ha • Tidsperiode: 2015-2026
 11. Ny tidsplan ! Spildevandsplan 2016 - 2027 Separatkloakeringsstrategi fortsat et fokusområde Byrådet vedtog, at færdiggørelse heraf ikke længere var år 2100 – men nu 2065 Der forsvandt lige 35 år Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 12. Aalborg fik ingen letbane, men .. Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning • Ledninger i og nær trace skal flyttes og separeres, så vi ikke skal grave op om få år • Tidsperiode: 2018-2023
 13. Medfinansieringsprojekter Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Sofiendal Enge Åbning af Østerå
 14. Medfinansieringsprojekter Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Østerå • Tidsperiode 2022-2025 • ca. 150 ha Sofiendal Enge • Tidsperiode 2019-2030 • ca. 115 ha
 15. Hvor langt er vi? 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 2000 2020 2040 2060 2080 2100 År Separatkloakeringsprocent Det går planmæssigt fremad - men vi har travlt Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Oprindelig frist år 2100 Nuværende frist år 2065
 16. Er det lykkedes i den indre by? Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 17. 1990 2000 2010 2020 2032 Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 18. 1990 2000 2010 2020 2032 Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 19. 1990 2000 2010 2020 2032 Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 20. 1990 2000 2010 2020 2032 Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 21. 1990 2000 2010 2020 2032 Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 22. 1990 2000 2010 2020 2032 Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 23. 2 omdrejningspunkter - er vi på sporet ? Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning Central spildevandshåndtering • 2 avancerede renseanlæg Decentral regnvandshåndtering • regnvand er ikke blevet ”renere” • der er rigtig mange interesser i ”frie” arealer (det åbne land) • BAT? • hensyn til flysikkerhed
 24. Samlet plan frem til 2065 ?? Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning NEJ – ikke muligt at gennemføre Viste tidsintervaller er fiktive
 25. Separat, det er klart Hvad med virkeligheden? JA DEN HOLDER OGSÅ I VIRKELIGHEDEN Godt med en retning - uanset at andre også vil ”bestemme” hvor og hvornår Erfaringer • Hav skuffeprojekter klar, når der viser sig behov for ændringer • Planlæg altid mindst 5 år frem • Vær aktiv i dialog med andre ledningsejere / kommune • Opstart dialog om regnvandsløsninger i god tid Separat, det er klart EVA møde Nyborg Strand 2.2.23 Dorte Røndbjerg, Aalborg Forsyning
 26. Spørgsmål ?
Anúncio