Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Costbenefit af klimatilpasning – metodik

 1. Bo Matthiesen Uddannet Miljøingeniør fra DTU Speciale ”Comparing stepwise investment strategies for climate change adaptations in an urban area” Hydraulikker ved Niras siden 2012 24/06/2016 2 LIDT OM MIG…
 2. 24/06/2016 3 PRINCIPPET Sparet skade – Investering = Gevinst Skade før Skade efter - - Investering = Gevinst/værdi i dag
 3. 24/06/2016 4 METODEN Kombinerer hydraulik, statistik og økonomi Risiko = Konsekvens * Sandsynlighed/Frekvens Værdier Oversvømmelseskort Skadesfkt. Meter vand Procentaftotalskade Risiko – omk./år Statistisk vurdering for forsk. hændelser NetPresentvalue Time The breakeven point Investment cost of an adaptation Investering Nutidsværdi
 4. 24/06/2016 5 METODEN Kombinerer hydraulik, statistik og økonomi Værdier Oversvømmelseskort Skadesfkt. Meter vand Procentaftotalskade Risiko – omk./år Statistisk vurdering for forsk. hændelser NetPresentvalue Time The breakeven point Investment cost of an adaptation Investering Nutidsværdi Skrift 31 – metode 2Skrift 31 – metode 1 Skrift 31 – metode 3
 5. 24/06/2016 6 OVERSVØMMELSEN Skal kunne relateres til sandsynlighed Blue spot kort Forbedret blue spot Regnhændelses kort 1D-2D model 2D-2D model
 6. Element Oversvømmelsestærskel (min. cm vand på terræn) Pris Hus 30 cm (sokkelhøjde) 50 % af BBR værdi Kælder 5 cm Enhedspris: 75.000 DKK Sommerhus 20 cm 40 % af BBR værdi … … … 24/06/2016 7 VÆRDIERNE Værdier inkluderet i ”benefits” skal reflektere investeringer under ”costs” Husk Indirekte og Ikke markedsomsatte skader Kan være som points mm.
 7. 24/06/2016 8 SKADESFUNKTIONER Beregnet enhedspris Oversvømmelse af kælder kr./m² kælder 2016-priser 528 Oversvømmelse af stueetage kr./m² stuetage 2016-priser 1.149 Kystdirektoratet, 2009 Naturstyrelsen, PLASK, 2016
 8. 24/06/2016 9 SAMMENHÆNG – OVERSVØMMELSE OG VÆRDI Gentagelsesperiode [år] Skader[DKK] Fremtidsscenarie Nutidsscenarie Nutidsscenarie med klimatilpasning Hvert punkt repræsenterer én regn – ét oversvømmelseskort Hver kurve repræsenterer et område til et tidspunkt
 9. 24/06/2016 10 Rang Hændelse (T) 1 143,43 2 59,06 3 37,19 4 27,14 5 21,36 6 17,61 7 14,99 8 13,04 9 11,54 10 10,35 11 9,38 12 8,58 13 7,91 … … FRA ÉN REGN TIL FLERE - RISIKO Statistikken SVK Skrift 31, 2016 Rosbjerg , 1988 Samme som Risiko - [DKK/år] eller [point/år] Forventede regn over 100 år Begge bruger sammenhæng mellem regn og skade EAD/årlig skade gælder for et område til et tidspunkt
 10. 24/06/2016 11 ÅRLIG SKADE (EAD) Årlige skader (EAD) uden tiltag Årlige skader (EAD) med tiltag Årligt sparede skader Diskoterede årligt sparede skader Skadesomkostninger Implementering af tiltag Tid Matthiesen og Dahl, 2012
 11. NetPresentvalue Time The breakeven point Investment cost of an adaptation 24/06/2016 12 FRA FREMTID TIL NUTID Diskontering – økonomien Energistyrelsen, 2013 𝑁𝑁𝑉 = 𝐵𝑡 −𝐶𝑡 (1 + 𝑟) 𝑡 𝑡 𝑒 𝑡=𝑡0 Brugt i PLASK Terminalværdien - ved slut levetid Matthiesen og Dahl, 2012
 12. 24/06/2016 13 OPTIMAL KLIMATILPASNING SVK Skrift 27, 2005 Gentagelsesperioder tiltag sikrer område til
 13. 24/06/2016 14 OPTIMAL KLIMATILPASNING SVK Skrift 31 (udkast), 2016 Investering har ikke mere effekt ”overinvestering” Til at finde optimum for tiltag eller til at finde serviceniveau for vand på terræn
 14. 24/06/2016 15 REFERENCESCENARIE Miljøstyrelsen, 2006
 15. 24/06/2016 16 PRÆ-DEFINERET TILPASNING y = 5E+07ln(x) - 2E+06 y = 6E+07ln(x) + 3E+07 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 1 10 100 DamageCost[DKK] Millions Return Period [years] Damage cost/return period – Non adaptations yr=0 yr=100 Log. (yr=0) Log. (yr=100) y = 5E+07ln(x) - 2E+08 y = 6E+07ln(x) - 2E+08 -120 -100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 1 10 100 DamageCost[DKK] Millions Return Period [years] Damage cost/return period - All adaptations yr=0 yr=100 Log. (yr=0) Log. (yr=100) Tilpasning til 50 års hændelse
 16. 24/06/2016 17 PRÆ-DEFINERET TILPASNING Sikringsniveau garanteret af det offentlige Andel af vandvolumen, som skal håndteres, ift. vandvolumen ved sikringsniveau 0 cm Vandvolumen, som skal håndteres Offentlig investering i klimatilpasning- stiltag Sum af private omkostninger til skybrudssikring [cm] [%] [1000 m3] [mio. DKK] [mio. DKK] 0 100 152 303 42 5 55 84 172 50 10 32 49 137 63 20 14 21 104 79 30 7 11 92 105
 17. bmn@niras.dk 24/06/2016 18 SLUT
Anúncio