O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2013 r.

739 visualizações

Publicada em

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A.

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2013 r.

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za IV Q 2013* * Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2013 nie zostały jeszcze zaudytowane
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10.2013 – 31.12.2013) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 8 000 Zmiana IVQ2013/ IVQ2012  29% 900 6 000 Zmiana IVQ2013/ IVQ2012 700 500 4 000 6 190 4 422 2 000 623 300 100 -13 -100 01.10 - 31.12.2012 0 01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013 EBITDA (w tys. zł)  318% 800 600 600 400 699 200 Zmiana IVQ2013/ IVQ2012 400 574 200 25 167 0 0 01.10 - 31.12.2012 -2- 01.10 - 31.12.2013 EBIT (w tys. zł) 800 Zmiana IVQ2013/ IVQ2012  4742% 01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013  2212%
 3. 3. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10.2013 – 31.12.2013) Przychody ogółem (w tys. zł) 12 000 Zmiana IVQ2013/ IVQ2012  17% 8 000 11 498 9 536 4 000 0 01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013 Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 6 000 Zmiana IVQ2013/ IVQ2012 6 000 4 000 4 000 2 000 2 769  20% 3 310 0 4 069 4 310  6% 0 01.10 - 31.12.2012 -3- 2 000 01.10 - 31.12.2013 Zmiana IVQ2013/ IVQ2012 01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
 4. 4. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) 40 000 Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 8 000 Zmiana 2013/2012 30 000 6 000  2% 20 000 4 000 29 977 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 EBITDA (w tys. zł) 8 000 6 000 6 000 4 000 6 950 7 723 Zmiana 2013/2012 4 000 6 283 2 000 7 242  15% 2 000 - 01.01 - 31.12.2012 -4- 01.01 - 31.12.2013 EBIT (w tys. zł) 8 000  11%  17% 2 000 - Zmiana 2013/2012 7 272 6 212 29 367 10 000 Zmiana 2013/2012 01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
 5. 5. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013) Przychody ogółem (w tys. zł) 40 000 Zmiana 2013/2012 30 000  2% 20 000 35 820 34 983 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013 10 000 - Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł) 8 000 Zmiana 2013/2012  5% 8 000 6 000 6 000 4 000 4 000 5 903 6 174 7 879  7% 2 000 2 000 - 01.01 - 31.12.2012 -5- 7 358 01.01 - 31.12.2013 Zmiana 2013/2012 01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
 6. 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Zmiana stanu w 4Q 2012 AKTYWA Zmiana stanu w 4Q 2013 Stan na 31.12.2012 Stan na 30.12.2013 AKTYWA RAZEM 2 490 6 809 83 880 97 709 AKTYWA TRWAŁE 31 1 897 6 197 18 138 - - 87 87 2 459 4 912 77 683 79 571 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 1 636 - 2 114 1 076 1 002 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 4 417 7 562 74 779 77 245 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE AKTYWA OBROTOWE PASYWA PASYWA OGÓŁEM 2 490 6 809 83 880 97 709 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 769 3 310 39 504 45 678 - - 1 305 1 305 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 280 3 499 44 376 52 031 - 28 749 - 446 10 819 33 727 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 27 860 3 028 31 449 15 312 -6-
 7. 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 01.10.2012 – 31.12.2012 01.10.2013 – 31.12.2013 01.01.2012 – 31.12.2012 01.01.2013 – 31.12.2013 6 190 4 422 29 977 29 367 - 13 623 6 212 7 272 25 574 6 283 7 242 167 699 6 950 7 723 ZYSK BRUTTO 4 069 4 310 7 358 7 879 ZYSK NETTO 2 769 3 310 5 903 6 174 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY ZYSK ZE SPRZEDAŻY EBIT (zysk operacyjny) EBITDA (EBIT + amortyzacja) -7-
 8. 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 01.01.2012 31.12.2012 01.01.2013 – 31.12.2013 Rentowność sprzedaży 20,72% 24,76% FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży ROE 15,87% 14,50% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** ROA 7,66% 6,80% FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,90% 53,25% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 112,33% 113,91% 4,16 4,36 0,62 0,59 Wskaźnik P/E* P/BV* -8- * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
 9. 9. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2013 EGB Investments S.A.  warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (X, XII. 2013)  objęcie imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ (X. 2013)  podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ oraz OPUS NS FIZ (XII. 2013)  objęcie oraz sprzedaż 10 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS NS FIZ (XII. 2013)  wykup obligacji serii E oraz F (XI. 2013)  zamknięcie emisji obligacji serii S (XI. 2013) LUTY STYCZEŃ -9- KWIECIEŃ MARZEC CZERWIEC MAJ SIERPIEŃ LIPIEC PAŹDZIERNIK WRZESIEŃ GRUDZIEŃ LISTOPAD 2013
 10. 10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2013 Branża nabyte w IV Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2013 r. sekurytyzowane* w IV Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 285.263.936 zł 76.043.546 zł 26.070.993 zł teleinformatyczna - 9.206.244 zł - usług publicznych pozostałe - 9.030.132 zł - 909.459 zł 110.080 zł - 286.173.395 zł 94.390.002 zł 26.070.993 zł Razem Branża nabyte w IV Q 2012 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2012 r. sekurytyzowane* w IV Q 2012 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 65.658.367 zł 62.239.128 zł 6.351.760 zł teleinformatyczna - 12.462.095 zł - usług publicznych pozostałe - 1.138.611 zł - - 1.323.845 zł - 65.658.367 zł 77.253.679 zł 6.351.760 zł Razem - 10 - * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 11. 11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W CZTERECH KWARTAŁACH 2013 Branża nabyte w I - IV Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2013 r. sekurytyzowane* w I - IV Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł usług publicznych pozostałe - 84.730.018 zł - 4.479.502 zł 4.346.610 zł - 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł Razem Branża nabyte w I - IV Q 2012 obsługiwane w ramach zlecenia w I - IV Q 2012 r. sekurytyzowane* w I - IV Q 2012 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 88.095.148 zł 324.791.121 zł 18.260.026 zł teleinformatyczna 1.618.604 zł 43.932.548 zł - usług publicznych pozostałe - 3.270.546 zł - 166.949 zł 10.953.182 zł - 89.880.701 zł 382.947.397 zł 18.260.026 zł Razem - 11 - * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 12. 12. KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: (52) 564 30 60 (52) 376 76 88 inwestor@egb.pl pr@egb.pl www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

×