O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bitcoin - иновативната криптовалута

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
ЦЕНТЪР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ 
КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА“ 
ДИПЛОМНА РАБОТА 
Тема:“BITCOIN –...
2 
СЪДЪРЖАНИЕ 
УВОД .........................................................................................................
3 
2.5. Подсигуряване на сигурно работно място ..............................................................................
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Diplomna kak se_pishe
Diplomna kak se_pishe
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 81 Anúncio

Bitcoin - иновативната криптовалута

Baixar para ler offline

Bitcoin е иновативна, децентрализирана, виртуална криптовалута. Изключително много предимства предлага на своите потребители тази платежна система.

Bitcoin е иновативна, децентрализирана, виртуална криптовалута. Изключително много предимства предлага на своите потребители тази платежна система.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (9)

Anúncio

Bitcoin - иновативната криптовалута

 1. 1. 1 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА ЦЕНТЪР ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ КАТЕДРА „ИНФОРМАТИКА“ ДИПЛОМНА РАБОТА Тема:“BITCOIN – ИНОВАТИВНА КРИПТОВАЛУТА. ПРЕДИМСТВА, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ” Дипломант: Димитър Николаев Ташев Научен ръководител: Специалност: ИТ иновации в бизнеса доц.д-р Силвия Парушева Фак.№ 500031 Варна 2014 г. Dimitar Tashev
 2. 2. 2 СЪДЪРЖАНИЕ УВОД ................................................................................................................................................... 4 ГЛАВА ПЪРВА БИТКОЙН ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА ....................................... 6 1.1. Същност на дигиталната валута Bitcoin ..................................................................................... 6 1.1.1. Преглед ................................................................................................................................... 6 1.1.2. Операции с Bitcoin .................................................................................................................. 9 1.1.3 Място на Bitcoin спрямо другите криптовалути ................................................................. 12 1.2. Псевдонимност на Bitcoin ........................................................................................................... 14 1.3. Предимства на Bitcoin ................................................................................................................ 15 1.3.1. По-ниски транзакционни разходи ....................................................................................... 16 1.3.2. Потенциал на Bitcoin за борба с бедността и потиснатостта ............................................. 19 1.3.3. Стимули за финансови иновации ....................................................................................... 22 1.4. Предизвикателства пред Bitcoin ................................................................................................ 23 1.4.1. Ценова нестабилност ........................................................................................................... 23 1.4.2. Нарушения в сигурността ................................................................................................... 25 1.4.3. Криминална употреба .......................................................................................................... 26 1.5. Регулации по отношение на Bitcoin в САЩ и някои други страни ......................................... 28 1.5.1. Легална ли е частната валута? ............................................................................................ 29 1.5.2. Закон за трансфера на пари ................................................................................................. 30 1.5.3. Регулации на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC), свързани с Bitcoin 33 1.5.4. Регулации за трансфера на средства по електронен път ................................................... 35 1.5.5. Регулации на Bitcoin в други страни ................................................................................... 37 1.6. Законодателни препоръки ......................................................................................................... 38 1.6.1. Валутата Bitcoin не трябва да бъде ограничавана ............................................................. 38 1.6.2. Трябва да бъдат нормализирани регулациите и да се насърчи по-нататъшното развитие на Bitcoin ........................................................................................................................................ 40 ГЛАВА ВТОРА BITCOIN ПОРТФЕЙЛ И НЕГОВАТА СИГУРНОСТ ........................................ 42 2.1. Същност на Bitcoin портфейла .................................................................................................. 42 2.2. Книжни портфейли за съхраняване на Bitcoin-и ...................................................................... 42 2.2.1. Софтуер, който генерира хартиени портфейли .................................................................. 44 2.2.2. Насоки а създаване на книжен портфейл ........................................................................... 45 2.3. Хардуерни портфейли ................................................................................................................ 46 2.3.1. Хардуерни портфейли, които могат да бъдат закупени. .................................................... 47 2.3.2. Хардуерни портфейли, които не могат да бъдат закупени ................................................ 49 2.4. Подсигуряване на Bitcoin-Qt или портфейла от Bitcoin ........................................................... 52
 3. 3. 3 2.5. Подсигуряване на сигурно работно място ................................................................................ 53 2.5.1. Мерки за предпазване на операционна система Linux ...................................................... 54 2.5.1.1. Съхраняване на всичко в криптирана папка (надгробен камък) .............................. 54 2.5.1.2. Защитаване на цяла потребителска директория ......................................................... 54 2.5.2. Мерки за предпазване на операционна система Windows ................................................. 56 2.6. Общи решения за сигурсност на Bitcoin портфейл ................................................................... 57 2.7. Парола за защита на портфейла от Bitcoin-и ............................................................................ 60 2.7.1. Сила на паролата ................................................................................................................. 60 2.7.2. Избор на силна парола ......................................................................................................... 61 2.8. Изтриване на портфейл .............................................................................................................. 61 2.9. Онлайн портфейл на Bitcoin ...................................................................................................... 62 2.9.1. Предимства на използването на онлайн портфейл ............................................................ 62 2.9.2. Особености, за които трябва да се притеснява потребителят на онлайн портфейл ........ 63 2.9.3. Хибридни електронни портфейли ....................................................................................... 64 2.10. Препоръки за сигурност на Bitcoin портфейла ....................................................................... 64 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................ 69 РЕЧНИК ............................................................................................................................................ 71 ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................ 74
 4. 4. 4 УВОД Bitcoin е първата напълно децентрализирана дигитална валута. Само до преди 1- 2 години тя е с много ниска популярност. В днешни дни, Bitcoin-икономиката е по- голяма в сравнение с някои от най-малките икономики в света. Стойността на Bitcoin расте и се изменя в много големи размери, от няколко пенита преди 6 години до 1 150 долара на 4 декември 2013г. Към 08.07.2014г. цената му е 616 долара1. Сегашната пазарна капитализация е повече от 8 милиарда долара2. Както някои големи, така и някои малки бизнеси желаят включване на Bitcoin-платформата в техните всекидневни операции, което им дава възможност да предоставят нови услуги в Bitcoin-икономиката. Рисковите капиталисти (venture capitalists), също са много заинтересувани да инвестират своите пари в разрастващата се индустрия3. Изобретяването на Bitcoin и нейният ранен успех са вълнуващ тест за иновативността на модерните предприемачи. Всички тези факти доказват изключителната актуалност и значимост на проблема. Поради факта, че Bitcoin е децентрализирана валута, тя може да се използва чрез така наречените псевдоними и това я прави атрактивна за регулаторните органи. Същите характеристики, които правят Bitcoin атрактивна като платежно средство, могат да позволят на потребителите да избегнат плащането на данъци, да позволят прането на пари и търговията на нелегални стоки. Министерството на Финансите и Министерството на Правосъдието на САЩ са разпространили специално изявление, свързано с регулацията на виртуалните валути, включително и Bitcoin. Обектът на изследване в настоящата дипломна работа е новата икономика на Bitcoin. Предметът на изследване е разкриване на предимствата и недостатъците на използването на Bitcoin. Целта на дипломната работа е да се изследват какви са възможностите и шансовете за утвърждаването на новата криптовалута Bitcoin като равностойно 1 http://www.coindesk.com/price/ (8.06.2014) 2 http://bitcoincharts.com/(08.06.2014) 3 Sarah E. Needleman and Spencer E. Ante, “Bitcoin Startups Begin to Attract Real Cash,” Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323687604578469012375269952.html. (08.06.2014)
 5. 5. 5 международно разплащателно средство и дори предпочитането ѝ пред останалите световни валути. Настоящата разработка си поставя за цел също и да направи анализ на сигурността и съхранение при употреба на Bitcoin. Задачите на изследването са следните: 1. Да се представи технологията на работа на Bitcoin, както и да се разгледат различните начини на придобиване на криптовалутата. 2. Да се сравни правната уредба в различните страни и позицията на правителствата по отношение на новата валута. 3. Да се анализират различните способи за престъпления, в основата на които стои криптовалутата. 4. Да се анализират предимствата и недостатъците на новата валута. 5. Да се представят множеството софтуерни и хардуерни средства за „копаене“ на виртуалното злато. 6. Да се разгледат основните начини на съхранение на Bitcoin-и 7. Да се анализира сигурността на различните портфейли. 8. Да се представят мерките за сигурност за различните операционни системи, които трябва да предприемат притежателите на Bitcoin-и. Първа глава ще предостави кратко въведение в Bitcoin-мрежата, включително операции, особености, псевдонимност на системата. Ще бъдат представени възможностите за развитие на Bitcoin-мрежата и за въвеждане на иновативни подходи като се изтъкне влиянието на потребителите, регулаторите и определящите им политиките. Ще бъде представена сегашната регулаторна рамка и ще бъдат изследвани други потенциални регулации, които биха могли да бъдат въведени. Във втора глава ще бъде представен начинът на съхранение и необходимите мерки за сигурност, които трябва да бъдат взети. Ще бъдат разгледани различните типове портфейли–книжен, хардуерен, онлайн и хибриден и защитата им от хакерски намеси, както и защитата на работното място, където ще се съхраняват и извършват операциите с Bitcoin.
 6. 6. 6 ГЛАВА ПЪРВА BITCOIN ОТ ИКОНОМИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА 1.1. Същност на дигиталната валута Bitcoin Bitcoin е система с отворен код, peer-to-peer4 дигитална валута. Сред многото характеристики, които правят Bitcoin уникална е тази, че тя е първата световна децентрализирана дигитална платежна система. Въпреки сложното звучене на тази формулировка, концепцията, стояща в основата ѝ, не е трудна за обхващане. 1.1.1. Преглед До изобретяването на Bitcoin през 2008г. от неизвестен програмист, наречен с псевдонима Сатоши Накамото, онлайн-транзакциите винаги са изисквали използването на трета доверена страна – посредник. Например, ако даден потребител иска да изпрати финансови средства на друг потребител, използвайки интернет, той трябва да разчита на услугите на трета страна като например PayPal или MasterCard. Посредници като PayPal поддържат главна счетоводна книга5 със сметките на притежателите на пари. Когато потребителят изпраща средства на другия потребител, PayPal изважда сумата от първата сметка и я добавя в другата сметка. 4 Peer to peer или изписвано още peer-to-peer, съкращавано като P2P, произнася се пиър ту пиър, представлява разпределена мрежова архитектура, съставена от участници, които отдават част от своите ресурси (като процесорна сила, дисково пространство, ширина на мрежовата връзкa) директно на разположение на другите мрежови участници без необходимост от централна мрежова инстанция (като сървъри или трайни хостове). Участниците (пиъри, английски peers, от peer - същ. равен, на същото ниво, гл. равнявам се) са едновременно "снабдители" и "потребители" на ресурси в контраст на традиционния клиентско-сървърен модел, където само сървърите дават (снабдяват), а клиентите (clients) консумират. 5 ledger
 7. 7. 7 Потребител А Посредник Потребител Б Фиг. 1. Размяна на средства по конвенционален начин, чрез използването на посредник Без наличието на подобни посредници, дигиталните пари биха могли да бъдат похарчени два пъти. Ако си представим, че не съществуват посредници със счетоводна книга и че дигиталните пари са един компютърен файл, точно както дигиталните документи са компютърни файлове, определен потребител би могъл да изпрати определени средства на друг потребител чрез добавянето на паричен файл към съобщение. Но изпращането на прикачен файл с е-мейл не означава, че реално физически той е изпратен и че вече не присъства в съдържанието на паметта на компютъра на изпращача. В действителност той остава и в компютъра на изпращача. Изпращачът би могъл да задържи копие на паричния файл след като го е изпратил. По този начин лесно би могло да се изпратят същите тези средства на трети човек. В компютърната наука това е известно като така наречения проблем на „двойното изхарчване“6. Докато се появи Bitcoin, този проблем е можело да се разреши единствено с наемането на трета доверена страна, която да води постоянно счетоводна книга. Изобретяването на Bitcoin е революционно, защото за първи път проблемът на двойното изхарчване би могъл да се разреши без нуждата от трета компания. Bitcoin извършва това като разпределя необходимостта от главна счетоводна книга между 6 David Chaum, “Achieving Electronic Privacy,” Scientific American, August 1992, 96–101. (12.06.2014)
 8. 8. 8 всички участници в системата, благодарение на използването на peer-to-peer мрежа. Всяка една транзакция, която се появи в Bitcoin-икономиката се регистрира в публична разпределена счетоводна система, която се нарича блокова верига (block chain). Новите транзакции се проверяват, за да се увери блоковата верига, че същите Bitcoin-и не са били използвани преди това. Това елиминира възникване на проблема „двойно похарчване“. Глобалната peer-to-peer мрежа включва хиляди потребители, които изпълняват функциите на посредници. По този начин потребителите могат да действат без участието на PayPal или банка. Потребител А Потребител Б Фиг.2. Размяна на средства без посредник в системата на Bitcoin Транзакциите, които се извършват в Bitcoin-системата, не са деноминирани в долари, евро, йени, лева или каквато и да е друга валута, както това се прави при PayPal. Вместо това са деноминирани в Bitcoin-и. Това превръща Bitcoin във виртуална валута, която спомага за децентрализирането на платежната система. Стойността на виртуалната валута не е зависима нито от златото, нито от конвенционалната валута на държавите, нито от държавните закони. Хората сами определят каква да бъде стойността й. Тя се определя от търсенето и предлагането на Bitcoin-и. Доларовата равностойност на Bitcoin се определя от отворен пазар, точно както е при обменния курс на различните световни валути.
 9. 9. 9 1.1.2. Операции с Bitcoin Досега бе обяснено какво е Bitcoin: децентрализирана peer-to-peer платежна мрежа и виртуална валута, която в своята същност оперира като онлайн кеш. Сега ще бъде представено по-задълбочено как в действителност работи Bitcoin-системата. Транзакциите са проверени и двойното изхарчване е предотвратено, благодарение на криптографията с използване на публичен ключ7. Асиметричната криптография изисква всеки потребител да впише два „ключа“ - един частен ключ, който се държи в тайна и е паролата на потребителя, и един публичен ключ, който може да бъде споделян в публичното пространство. Когато потребител А реши да прехвърли Bitcoin-и на потребител Б, той създава съобщение, което се нарича „транзакция“, което съдържа публичен ключ на потребител Б и потребител А го „подписва“ със неговия частен ключ. Като погледне публичния ключ на потребител А всеки един потребител може да потвърди, че транзакцията в действителност е подписана с нейния частен ключ и че размяната е автентична и потребител Б е новият притежател на средствата. Транзакцията и трансферът на Bitcoin-и са записани, времево отбелязани и показани в един „блок“ на блоковата мрежа. Чрез публичния ключ - криптографията се осигурява всички компютри в мрежата да имат постоянно обновяване и потвърждаване на записите на всички транзакции в Bitcoin-мрежата, което предотвратява двойното харчене и измами. Важно е да се изясни въздействието на Bitcoin върху паричното предлагане, а също и смисъла на понятието „мрежата“, която потвърждава транзакциите и прави записи в блоковата верига. Както беше представено до тук, Bitcoin е peer-to-peer мрежа, няма централни власти, които са свързани с произвеждането на валутни единици или потвърждаването на транзакциите. Мрежата зависи от потребителите, които предоставят своите изчислителни мощности, за да се извършва „копаене“ (производство, сечене) на Bitcoin-и и за потвърждаване на транзакциите. Тези потребители са наречени „миньори“8, тъй като те се възнаграждават за тяхната работа 7 Christof Paar, Jan Pelzl, and Bart Preneel, “Introduction to Public-Key Cryptography,” chapter 6 in Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners, ed. Christof Paar and Jan Pelzl (New York: Springer). Sample available at http://wiki.crypto.rub.de/Buch/download/Understanding-Cryptography-Chapter6.pdf. (15.06.2014) 8 Миньори са обикновенни компютърни ентусиасти, но след като копаенето стане още по трудно и скъпо, активността ще се извършва от профисионалисти. Alec Liu, “A Guide to Bitcoin Mining,” Motherboard,
 10. 10. 10 със новоизобретени Bitcoin-и. Bitcoin бива изобретен чрез намиране на решение на комплексните математически проблеми, които се решават от хиляди разпръснати компютри, потвърждаващи транзакциите в блоковата верига. Някои коментатори споделят мнението, че действителното копаене на Bitcoin-и е чисто и просто един математически процес. Полезна аналогия е търсенето на прости числа: много е лесно да се намерят малките прости числа (Иратостенис в Древна Гърция произвежда първия алгоритъм за намирането им). Но когато са намерени първите, става все по-трудно да се намирят по-големите прости числа. В днешни дни изследователите използват високопроизводителни компютри, за да намерят тези числа. Техните постижения са прочути сред математическата общност (за пример, Университетът в Тениси поддържа списък с най-високите 5000 намерени прости числа). За Bitcoin-търсенето, действително не е да се намерят простите числа, а да се намери последователността от данните, наречени „блок“. Това произвежда определен модел, когато Bitcoin „hash“9 (раздробяване) на алгоритъма е приложен към данните. Когато се появи съвпадение, миньорът бива възнаграден с Bitcoin-и, а също и с такси, ако този блок е бил използван за по-бързо осъществяване на транзакцията. Размерът на сумата постоянно пада с нарастването на Bitcoin-ите в света. Това е така наречената заложена инфлация. По този начин не могат да бъдат произведени повече Bitcoin-и от това количество, което всички потребители са приели в протокола. http://motherboard.vice.com/blog/a-guide-to-bitcoin-mining-why-someone-bought-a-1500-bitcoin-miner-on-ebay- for-20600. (15.06.2014) 9 Хеш-функция или раздробяваща-функция (на английски: hash-function - насичаща функция) е еднопосочна, математическа функция, която служи за "раздробяване", сгъстяване на дадено множество. Входният масив от данни с произволна дължина се преобразува в изходен низ с фиксирана дължина. Друга дефиниция е компактно представяне на входната последователност, което наричаме още цифрова сигнатура, отпечатък или извлечение (message digest, digital fingerprint). Казано на обикновен език, един променлив по размер текст може да бъде пресъздаден като едно строго определено, съответстващо на текста число, наречено хеш (дроб), хеш-стойност или извлечение (digest). Прилагането на хеш-функция се нарича кратко „хеширане“. Хеширането се прилага за сравнение на данните: ако два масива имат различни хеш-стойности, те гарантирано са различни; ако хеш-стойностите са еднакви, масивите най-вероятно са еднакви. В общия случай не се наблюдава еднозначно съответствие между изходните данни и хеш-стойността поради това, че броят на значенията на хеш-функцията е по-малък от вариантите на входния масив, т.е. съществуват множество масиви, чиито хеш-стойности са еднакви - това се нарича колизия. Вероятността за възникване на колизии играе важна роля при оценката на качеството на една хеш-функция.
 11. 11. 11 Трудността на търсене на прости числа се увеличава, така че става все по- трудно да се открие съвпадение чрез изчисляване. Тези два ефекта се комбинират, за да се редуцира във времето стойността на Bitcoin, чрез която се произвежда и имитира производствената стойност на стоки, такива като например златото. В определен момент нови Bitcoin-и няма да бъдат произвеждани и единственият стимул за миньорите ще бъдат транзакционните такси10. Протоколът е замислен така, че всички миньори работят с мощностите на процесора на компютъра, благодарение на които се поддържа необходимата инфраструктура, необходима за поддържане и удостоверяване на валутната мрежа. Миньорите се възнаграждават с новосъздадени Bitcoin-и за поддържане на мрежата и за потвърждаване транзакциите в блоковата верига. Когато се засече по-голяма процесорна мощност да копае, протоколът увеличава трудността на математическия проблем. Така Bitcoin-ите винаги да се копаят предсказуемо и с лимитирана стойност. Процесът на добиване на Bitcoin-и няма да продължи вечно. Bitcoin е проектиран така, че да подражава на добиването на злато или на друг благороден метал от Земята. Определен е таванът на Bitcoin-ите да бъде 21 милиона. Планирано е миньорите старателно да приберат последния „Сатоши“11, или 0,00000001 Bitcoin през 2140. Ако общата добивна сила достигне достатъчно високо ниво, трудността в копаенето на Bitcoin-и ще се увеличат толкова много, че добиването на този последен „Сатоши“ ще бъде доста предизвикателна цифрова задача. След като бъде изкопан и последният Сатоши, миньорите, които участват с тяхната изчислителна мощност за потвърждаване на транзакциите, ще бъдат възнаграждавани с транзакционни такси, вместо да получават нови Bitcoin-и. Това гарантира, че миньорите ще имат мотивация да подържат функционирането на мрежата след като бъде изкопан и последния Bitcoin. 10 Ken Tindell, “Geeks Love the Bitcoin Phenomenon Like They Loved the Internet in 1995,” Business Insider, http://www.businessinsider.com/how-bitcoins-are-mined-and-used-2013-4. . (19.06.2014) 11 Сатоши е като стотинката за лева. 1 Bitcoin е равен на 100 000 000 сатошита.
 12. 12. 12 1.1.3 Място на Bitcoin спрямо другите криптовалути # Име Абревиатура Пазарна капитализация Цена 1 Bitcoin BTC $ 6,667,712,691 $ 505.57 2 Litecoin LTC $ 172,198,690 $ 5.47 3 Ripple XRP $ 140,191,734 $ 0.004836 4 BitSharesX BTSX $ 94,889,246 $ 0.047445 5 Nxt NXT $ 27,816,619 $ 0.027817 6 Peercoin PPC $ 19,393,974 $ 0.895058 7 Dogecoin DOGE $ 15,030,327 $ 0.000166 8 Darkcoin DRK $ 11,957,211 $ 2.60 9 Namecoin NMC $ 11,609,711 $ 1.20 10 MaidSafeCoin MAID $ 8,764,990 $ 0.019368 Фиг.3. Списък с 10-те криптовалути с най-голяма капиталова адекватност12 Bitcoin се отличава от всички останали криптовалути. Като най-стара такава валута тя има най-висока пазарна капитализация, която е над 6,6 млрд. долара. Цената към 26.08.2014 г. е над 505 долара за Bitcoin. Много далеч, на второ място е Litecoin с повече от 38 пъти по-ниска пазарна капитализация от 172 милиона долара. Litecoin е почти идентична с технологията на Bitcoin. Тя е peer-to-peer криптовалута с отворен код, без да е контролирана от централни власти. Хората, които са измислили протокола за Litecoin са се стремили да го направят по-добър от протокола на Bitcoin. Смята се, че Bitcoin има три основни предимства: 12 <http://coinmarketcap.com/> (25.08.2014)
 13. 13. 13  Мрежата на Litecoin цели да обработва блок на всеки 2,5 минути, докато Биткойн обработва за 10 минути. Това предимство дава възможност за много по- бързо потвърждаване на транзакциите13. Недостатък на по-бързото откриване на блокове е увеличения размер на блоковата верига и увеличение на броя на непълните блокове. Предимството се състои в увеличаване на устойчивостта на атаките за двойно изхарчване.  Litecoin мрежата ще произведе 84 милиона Litecoin-a, или 4 пъти повече единици, сравнено с Bitcoin.  Litecoin използва скрипт в алгоритъма за доказване на транзакциите. Това е направено за да може миньорите да копаят Bitcoin и Litecoin в едно и също време. Използването на скрипт е направено за да се избегне даването на предимство на видео картите над процесорите. Ripple14 е валута, базирана на математиката, проектирана да работи безпроблемно с интернет. Работата се осъществява благодарение на глобална мрежа от компютри, XRP е бърз, директен и сигурен начин за изпращане на плащания в интернет. Ripple се захранва от математически алгоритми и XRP подчинява на фиксирани правила, които никога не могат да бъдат променяни. Това е нещото, което го прави толкова сигурен и надежден. Тъй като никой човек или организация не контролира XRP, то тя не може да бъде фалшифицирана или дублирана. Както всички останали криптовалути и при тази не са необходими трети страни, институции или посредници. Транзакциите автоматично се потвърждават от глобалната мрежа от компютри, на които работи Ripple протокола. XRP може да бъде изпратен директно между всички Ripple сметки без никакви мрежови, транзакционни и оперативни такси. Всички останали валути няма да бъдат разгледани, защото са с незначителна пазарна капитализация и цена спрямо Bitcoin. 13 "Litecoin.org". litecoin.org 14 https://ripple.com/currency/(28.08.2014)
 14. 14. 14 1.2. Псевдонимност на Bitcoin Голяма част от вниманието, което се отделя на Bitcoin в медийните среди, е анонимността, която е способна да предостави дигиталната валута на своите потребители. Тази идея произтича от грешното разбиране на валутата. Тъй като онлайн-транзакциите изискват участието на трета страна- посредник, те не са анонимни. PayPal, например, записва всеки път, когато потребител А изпраща пари на потребител Б. Поради факта, че сметките в PayPal и на двамата са свързани със съответните банкови сметки, тяхната идентичност е известна. За разлика от тях, ако потребител А даде на потребител Б 100 лева в брой, те не използват посредник и не се записва транзакцията. В случай, че двамата не знаят своите идентичности, може да се каже, че транзакцията е напълно анонимна. Bitcoin попада някъде между тези две крайности. От една страна, Bitcoin е като кеш пари. В този случай Потребител А дава на потребител Б Bitcoin и тя вече не притежава тези пари, докато потребител Б ги притежава и няма трети страни – посредници. От друга страна, разликата от кеш плащането е, че транзакциите се намират между два публични ключа, където се намират времето, стойността и друга информация, записана в блоковата верига. В действителност, всяка транзакция, която се появи в историята на Bitcoin-икономиката е публично видима в блоковата верига. Накрая, също така е възможно да бъдат събрани от различни места идентичности, просто като се погледне в блоковата верига. Според едно изследване, базираната групировъчна техника може да открие идентичност на 40% от Bitcoin потребителите в техния симулиран Bitcoin експеримент15. Ранните анализи на статистическите възможности на Bitcoin транзакционната диаграма показват как един пасивен мрежови анализ с подходящи инструменти може да разкрие финансовата активност и идентичност на Bitcoin-потребителите16. По-късните анализи показват 15 Elli Androulaki et al., “Evaluating User Privacy in Bitcoin,” IACR Cryptology ePrint Archive 596 (2012), http://fc13.ifca.ai/proc/1-3.pdf (19.06.2014) 16 Fergal Reid and Martin Harrigan, “An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System,” in Security and Privacy in Social Networks, ed. Yaniv Altshuler et al. (NewYork: Springer, 2013), http://arxiv.org/pdf/1107.4524v2.pdf (20.06.2014)
 15. 15. 15 подобни резултати с по-голяма база данни.17 Други анализи на Bitcoin-транзакциите потвърждават това, че наблюдателите, използващи „entity merging“18 (обектно сливане) могат да наблюдават структурен модел на потребителското поведение и да установят, че то е „едно от най-важните предизвикателства пред Bitcoin анонимността.“19 Въпреки това, Bitcoin потребителите се радват на много по-висока степен за запазване на тайната, отколкото имат потребителите на традиционните дигитални услуги за трансфер. Последните трябва да предоставят детайлна персонална информация на трети страни – финансови страни, подпомагащи размяната. Въпреки че Bitcoin често е свързван с „анонимна“ валута, в действителност е много трудно човек да остане анонимен в Bitcoin-мрежата. Псевдонимите са обвързани с операции, записани в обществената книга (счетоводната книга/ledger) и те могат да бъдат идентифицирани години след извършване на трансфера. След като Bitcoin-посредниците изпълнят всички изисквания на регламента за банковата тайна, изисквана за традиционните финансови посредници, анонимността ще бъде още по- малко гарантирана, защото от Bitcoin-посредниците ще се изисква да събират лични данни за своите клиенти. 1.3. Предимства на Bitcoin Първият въпрос, който много хора си задават, когато научат за Bitcoin е: „Защо да използвам Bitcoin при положение, че мога да ползвам левове, евро, долари или друга валута?“. Bitcoin е все още млада и с променлива стойност валута, която не се приема от много търговци, така че употребата на Bitcoin може да изглежда като експериментално нещо. За по-доброто разбиране на въпроса защо хората биха искали да използват Bitcoin, би помогнало да се помисли за него не като задължително заместване на традиционните валути, а по-скоро като нова платежна система. 17 Dorit Ron and Adi Shamir, “Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph,” IACR Cryptology ePrint Archive 584 (2012), http://eprint.iacr.org/2012/584.pdf (20.06.2014) 18 Еntity merging е процес на наблюдаване на два или повече публични ключа използвани за вход на една транзакция по едно и също време. В този случай, дори и потребител да няколко различни публични ключа, наблюдаващия може постепенно да ги свърже и да премахне фиктивната анонимност, която се смята, че предоставят различните ключове. 19 Micha Ober, Stefan Katzenbeisser, and Kay Hamacher, “Structure and Anonymity of the Bitcoin Transaction Graph,” Future Internet 5, no. 2 (2013),http://www.mdpi.com/1999-5903/5/2/237. (20.06.2014)
 16. 16. 16 1.3.1. По-ниски транзакционни разходи Поради факта, че не са необходими трети страни – посредници, Bitcoin- транзакциите са значително по-евтини и по-бързи от традиционните платежни мрежи. Поради това, че транзакциите са по-евтини, Bitcoin прави възможни микроплащанията. Bitcoin има големи преспективи. Той ще се превърне в начин за намаляване на транзакционните разходи за малкия бизнес и за глобалните корпоративни разплащания. Глобалната бедност в света ще се намали чрез подобряване на достъпа до капитала. Потребителите ще бъдат защитени от капиталовия контрол и цензуриране. Ще се подсигури финансовата независимост и тайна и това ще бъде стимул за иновации. От друга страна децентрализираната същност на Bitcoin предразполага към измами и престъпления. Предимствата, които Bitcoin има, налагат да се разработят процеси, които да премахнат възможността за престъпни дейности. Първо, Bitcoin е атрактивен за малките бизнеси, търсещи начин да намалят транзакционните си разходи. Кредитните карти са много разпространени и улесняват транзакциите, но тяхното ползване е свързано с много големи разходи за търговците. Клиентите, които искат да плащат с дебитна карта, първо трябва да платят за разкриване на разплащателни сметки в банката и да заплащат такса за всяко използване на ПОС терминала. В зависимост от общите условия на всяка банка и кредитна компания, бизнесмените трябва да платят различни такси за авторизация на картите, както и такса за клиентската услуга. Цената на всички услуги се добавят и значително увеличават цената на правене на бизнес. В случай, че търговецът пропусне да приема кредитни карти, за да спести такси, той може да изгуби много голяма част от своите клиенти, които обичат удобството на използване на кредитни карти. Откакто Bitcoin способства за директните транзакции без използването на трети страни, се премахват скъпоструващите разходи, съпровождащи транзакциите с кредитна карта. Учредителният Фонд, Рисковият капиталов фонд, оглавянан от Питър Тиел от PayPal и Facebook, наскоро инвестираха 3 милиона долара в процесно-спомагателната компания за разплащания BitPay, заради възможността да
 17. 17. 17 се намалят разходите за правене на онлайн търговия между държавите20. В действителност, малките бизнеси вече започват да приемат Bitcoin като начин да заобиколят разходите за правенето на бизнес с компании, занимаващи се с кредитни карти21. Други приемат валутата заради нейната скорост и ефективност в изпълнението на транзакциите.22 Bitcoin ще продължи да намалява транзакционните разходи за бизнесите докато все повече хора продължат да приемат виртуалната валута. Приемането на плащания с кредитни карти засилва “charge-back”23 измамите. Много търговци в САЩ са тормозени от измамите „charge-back“, или от потребителски жалби за възстановяване на пари, базирани на грешни обвинения, че продуктът не е доставен24. Как може да се случи това? Примерно, ако потребител А прати на потребител Б, чрез PayPal пари за лаптоп, който потребител Б продава в Продавалник. Потребител А отива до дома на Потребител Б и си взема лаптопа, след което скоро обявява, че не е получил стоката и поисква да му бъдат върнати парите (charge-back). PayPal обикновено изисква потвърждение за доставката, преди да възстанови парите, но в случая Потребител Б не може да предостави такова потвърждение, защото няма разписка от куриер. Това е илюстрация на възможен начин за измама. С този пример се демонстрира, че търговците биха могли да изгубят плащания за продадени стоки, както и самите стоки. Също така може да им се наложи да платят такси за връщането на парите (charge-back). Bitcoin е необратима система и по този начин се елиминира възможността за подобна измама. Това е много важно за малките компании. 20 Tom Simonite, “Bitcoin Hits the Big Time, to the Regret of Some Early Boosters,” MIT Technology Review, , http://www.technologyreview.com/news/515061/bitcoin-hits-the-big-time-to-the-regret-of-some-early- boosters/.(21.06.2014) 21 Gabrielle Karol, “Small Business Owners Say Bitcoins Better Than CreditCards,” FOX Business, Small Business Center, http://smallbusiness.foxbusiness.com/entrepreneurs/2013/04/12/small-business-owners-say-bitcoins-better-than- credit-cards (21.06.2014) 22 Bailey Reutzel, “Why Some Merchants Accept Bitcoin Despite the Risks,”Payments Source, http://www.paymentssource.com/news/why-some-merchants-accept-bitcoin-despite-the-risks-3014183-1.html. (21.06.2014) 23 Това е възможността да бъдат върнати пари на клиента, без одобрението на търговеца. 24 Emily Maltby, “Chargebacks Create Business Headaches,” Wall Street Journal, February 10, 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704698004576104554234202010.html(21.06.2014)
 18. 18. 18 Потребителите харесват възможността да им бъдат възстановявани средства (charge-backs), защото тази система ги защитава от безскрупулни търговци и търговски грешки. Има и други причини, заради които клиентите желаят да използват сегашната система. В действителност, много клиенти и търговци биха се придържали към услугите на традиционните кредитни карти, дори и ако Bitcoin стане наличен и възможен начин за разплащане. Въпреки това разширеният избор на платежни възможности ще подпомогне хората в техните предпочитания. Тези, които искат защита, използвайки кредитни карти биха могли да продължат да ги ползват, дори и да плащат малко повече. Тези, които са по-ценово внимателни, както и внимателни за тяхната самоличност и разпространяване на данни за техните покупки и налични средства, биха могли да използват Bitcoin, вместо досегашните известни системи. Липсата на необходимост да се плащат търговски такси означава, че търговците, които приемат Bitcoin имат избор да оставят на клиента спестената част. Това е бизнес модела на Bitcoin магазина25, който продава хиляди потребителски електрически стоки с намаление на цените и приема само Bitcoin-и. За сравнение същият Samsung Galaxy Note таблет, който струва в Амазон 779 долара плюс доставката26 се продава в Bitcoin магазина за 480 долара27. В този случай Bitcoin предлага по-евтини и по-изгодни оферти на клиентите, както и за малките бизнеси, без да се отнема възможността на клиентите да се разплащат лесно, както е с кредитните карти. Като нескъпоструваща система за трансфер, Bitcoin също така поддържа и възможността за бъдещо намаляване на разходите за разплащане. През 2012г. имигранти в САЩ са изпратили най-малко 401 милиарда долара на техните близки в развиващите се страни28. Сумата на преводите се очаква да се увеличи до около 515 25 Vitalik Buterin, “Bitcoin Store Opens: All Your Electronics Cheaper with Bitcoins,” Bitcoin Magazine, http://bitcoinmagazine.com/bitcoin-store-opens-all-your-electronics-cheaper-with-bitcoins/.(22.06.2014) 26 Amazon listing for a Samsung Galaxy Note tablet, http://amzn.com/B00BJXNGIK. (22.06.2014) 27 Bitcoin Store listing for a Samsung Galaxy Note tablet, https://www.bitcoinstore.com/samsung-galaxy-note-gt-n8013-10-1-32-gb-tablet -wi-fi-1-40-ghz-deep-gray.html. (22.06.2014) 28 World Bank Payment Systems Development Group, Remittance Prices Worldwide: An Analysis of Trends in the Average Total Cost of Migrant Remittance Services (Washington, DC: World Bank, 2013), http://remittanceprices.worldbank.org/~/media/FPDKM/Remittances/Documents/RemittancePriceWorldwide-Analysis- Mar2013.pdf. /.(23.06.2014)
 19. 19. 19 милиарда долара до 2015г.29. По-голяма част от тези преводи са изпратени като са използвани стандартни brick-and-mortal30 услуги, каквито са Western Union и MoneyGram, които вземат големи такси, пропорционални на размера на преводите. Също така тези преводи отнемат няколко работни дни31. За първото тримесечие на 2013 г. средната такса за изпращане на паричен превод е около 9,05%32. За разлика от това, транзакционните такси в Bitcoin системата клонят малко под 0.0005BTC33, или по-малко от 1% от транзакция34. Тази предприемаческа възможност да се подобрят паричните трансфери привлича инвестиции от много известни и големи рискови капитали. Дори MoneyGram и Western Union размишляват дали да не интегрират Bitcoin в техния бизнес модел.35 Bitcoin позволява мигновени, нескъпи преводи и намалението на разходите за глобални преводи за клиентите може да бъде много голямо. 1.3.2. Потенциал на Bitcoin за борба с бедността и потиснатостта Наред с другите си предимства, Bitcoin има потенциала също и да подобри качеството на живота на най-бедните хора в света. Подобряването на достъпа до основните финансови услуги е обещаваща техника за борба с бедността36. Според едно оценяване, 64 % от хората, живеещи в развиващите се страни, изпитват недостиг от възможност за достъп до такива услуги. Може би, защото е твърде скъпоструващо на традиционните финансови институции да обслужват бедни и провинциални области37. Тъй като съществуват пречки за развитие на традиционни банкови клонове в тези бедни райони, за финансовите си нужди, хората в развиващите се страни все 30 Това са бизнеси, които в повечето случай обслужват лице в лице. Имат физически офиси и клиентите се обслужват там 31 Jessica Silver-Greenberg, “New Rules for Money Transfers, but Few Limits,” New York Times, June 1, 2012, http://www.nytimes.com/2012/06/02/business/new-rules-for-money-transfers-but-few- limits.html?pagewanted=all&_r=0. /(23.06.2014) 32 World Bank, Remittance Prices. 33 Bitcoin wiki, s.v. “Transaction fees,” https://en.bitcoin.it/wiki/Transaction_fees/.(23.06.2014) 34 Andrew Paul, “Is Bitcoin the Next Generation of Online Payments?,” Yahoo! Small Business Advisor, http://smallbusiness.yahoo.com/advisor/bitcoin-next-generation-online-payments-213922448--finance.html. (23.08.2014) 35 Andrew R. Johnson, “Money Transfers in Bitcoins? Western Union, MoneyGram Weigh the Option,” Wall Street Journal, http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324493704578431000719258048.ht(23.08.2014) 36 Muhammad Yunus, Banker to the Poor: Micro-lending and the Battle against World Poverty (New York: Public Affairs, 2003). (28.06.2014) 37 Oya Pinar Ardic, Maximilien Heimann, and Nataliya Mylenko, “Access to Financial Services and the Financial Inclusion Agenda around the World” (Policy Research Working Paper, World Bank Financial and Private Sector Development Consultative Group to Assist the Poor, 2011), https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/3310/WPS5537.pdf. (28.06.2014)
 20. 20. 20 повече се обръщат към услугите на мобилното банкиране. Затворената система за мобилни разплащания M-Pesa е много успешна в държави като Кения, Танзания и Афганистан.38 Предприемачите вече започват да се ориентират към този модел. Създаден е Bitcoin-портфейл от Kipochi, който е разработен по този начин, че да може да се използва от потребителите на M-Pesa за размяна на Bitcoin-и.39 Услугите на мобилното банкиране могат значително да се увеличат чрез приемането на Bitcoin. Като отворена платежна система, Bitcoin може да предостави на хората в развиващите се държави нескъп достъп до финансови услуги от глобално измерение. Фиг. 4.40 Предпядствия пред традиционните финансови услуги. 38 Jeff Fong, “How Bitcoin Could Help the World’s Poorest People,” PolicyMic, http://www.policymic.com/articles/41561/bitcoin-price-2013-how-bitcoin-could-help-the-world-s-poorest-people. (28.06.2014) 39 Emily Spaven, “Kipochi launches M-Pesa Integrated Bitcoin Wallet in Africa,”CoinDesk, http://www.coindesk.com/kipochi-launches-m-pesa-integrated-bitcoin-wallet-in-africa/(28.06.2014) 40 <http://buildingmarkets.org/blogs/files/2011/06/M-Banking-Part-2-best1.jpg>
 21. 21. 21 Bitcoin също така би могла да предложи облекчения за хора, живеещи в страни със стриктен капиталов контрол. Общият размер на Bitcoin-и, който би могъл да бъде изкопан, е ограничен и не може да бъде манипулиран. В тази система не съществуват централни власти, които могат да ревизират и да пречат на трансфера на Bitcoin-и между страните. Следователно Bitcoin предлага възможност за изход за хора, които мечтаят за алтернатива на тяхната обезценена държавна валута или замразени капиталови пазари. Наблюдават се примери, при които хора преминават към използване на Bitcoin, за да избегнат вредния ефект на капиталовите ограничения41 и недоброто управление от страна на централните банки. Например, някои аржентинци приобщават Bitcoin в отговор на двойния товар на 25% инфлация и на стриктни капиталови ограничения42. Търсенето на Bitcoin в Аржентина е изключително високо. Именно това е причината някои от популярните Bitcoin борси да плануват да отворят офиси в Аржентина43. Надига се вълна на желание да се използва Bitcoin в Аржентина именно заради лошото управление от страна на властите на капиталите.44 Последните събития с обявяването на страната във фалит и невъзможността правителството да плаща задълженията си, засилват допълнително инфлацията и повишават също желанието на населението да използва Bitcoin. Хората, които са потиснати или са в критична ситуация могат също да извлекат изгоди от финансова независимост, която предлага Bitcoin. Има много основателни причини, поради които човек търси начин да запази в тайна извършваните от него финансови транзакции. Например, съпрузи, които имат проблеми помежду си, имат нужда от начин, по който да не бъдат следени и да могат дискретно да харчат парите си. Хора, които търсят помощта на здравни услуги като аборт и др., и които желаят да запазят тайната от членовете на семейството си, от работодатели и др. Bitcoin дава 41 Капиталово ограничение означава, че ако си чуждестранна компания и си инвестирал в дадена страна, то нямаш право да изнасяш печалбата от страната за определен период, или имаш да изнасяш, но много малък процент от печалбата. По такъв начин се изисква да се реинвестира тази печалба в страната за да може да се развие страната. 42 Jon Matonis, “Bitcoin’s Promise in Argentina,” Forbes, April 27, 2013, http://www.forbes.com/sites/jonmatonis/2013/04/27/bitcoins-promise-in-argentina/. 43 Camila Russo, “Bitcoin Dreams Endure to Savers Crushed by CPI: Argentina Credit,” Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/2013-04-16/bitcoin-dreams-endure-to-savers-crushed-by-cpi-argentina- credit.html. (28.06.2014 44 Georgia Wells, “Bitcoin Downloads Surge in Argentina,” Wall Street Journal Money Beat, http://blogs.wsj.com/moneybeat/2013/07/17/bitcoin-downloads-surge-in-argentina/(28.06.2014)
 22. 22. 22 някои анонимни предимства, които може да даде кеш-плащането като се добавя и сигурността на дигиталните трансфери. 1.3.3. Стимули за финансови иновации Едно от най-обещаващите приложения на Bitcoin е като платформа за финансови иновации. Протоколът на Bitcoin съдържа дигитален подробен проект (blueprint) за множество полезни финансови и правни услуги, които програмистите лесно биха могли да разработят. Bitcoin е създаден от самото начало просто като пренос на пакети от данни. От тук следва, че може да се използва не само за трансфер на парична стойност, но и на капитали, облози и чувствителна информация45. Някои от характеристиките, които са конструирани в Bitcoin-протокола включват микроплащания, застрахователни договори и интелектуална собственост46. Тези характеристики биха позволили за лесно разработване на услуги за интернет преводи, моментални процеси за малки транзакции (като автоматично измерване на Wi-Fi достъп). В допълнение, програмистите могат да разработят алтернативни протоколи, които да надградят над Битокйн-протокола по същия начин, както Интернет TCP/IP протокола. Един програмист вече е предложил нов слой на протокола да бъде добавен отгоре на Bitcoin-протокола. По този начин би могло да се подобри стабилността и сигурността47. Друг програмист е изработил дигитална нотариална услуга за анонимно и сигурно запазване, което е като вид „потвърждение за съществуване“ за лични документи върху Bitcoin-протокола48. Други програмисти са приобщили Bitcoin-модела като начин да криптират е-майл комуникация49. Друга група разработчици очертават добавен протокол, който ще подобри сигурността на тайната 45 Jerry Brito, “The Top 3 Things I Learned at the Bitcoin Conference,” Reason, http://reason.com/archives/2013/05/20/the-top-3-things-i-learned -at-the-bitcoi. (30.06.2014) 46 Mike Hearn, “Bitcoin 2012 London: Mike Hearn,” YouTube video, 28:19, posted by “QueuePolitely,”, http://www.youtube.com/watch ?v=mD4L7xDNCmA. (30.06.2014) 47 J. R. Willett, “The Second Bitcoin Whitepaper” (white paper, 2013), https://sites.google.com/site/2ndbtcwpaper/2ndBitcoinWhitepaper.pdf. (30.06.2014) 48 Jeremy Kirk, “Could the Bitcoin Network Be Used as an Ultrasecure Notary Service?,” ComputerWorld, http://www.computerworld.com/s/article/9239513/Could_the_Bitcoin_network_be_used_as_an_ultrasecure _notary_service_.(30.06.2014) 49 Jonathan Warren, “Bitmessage: A Peer-to-Peer Message Authentication and Delivery System” (white paper), https://bitmessage.org/bitmessage.pdf. (30.06.2014)
 23. 23. 23 в мрежата50. Bitcoin е тази основа, на която могат да се проектират други слоеве на функционалност. Bitcoin-проектът може да бъде най-добър сред процесите на финансови и комуникативни опити. Политиците, създаващи законите трябва да внимават, техните директиви да не анулират обещаваните иновации в младия протокол. 1.4. Предизвикателства пред Bitcoin Въпреки ползите, които предлага, Bitcoin има и някои недостатъци, за които трябва да помислят потенциалните потребители. Валутата е изложена на невероятна ценова нестабилност от началото на съществуването си. Новите потребители са под риска на неправилно съхранение и дори внезапно изтриване на техните Bitcoin-и, ако са невнимателни. Има много притеснения за това дали хакерите могат да компрометират Bitcoin-икономиката. 1.4.1. Ценова нестабилност Bitcoin е засегнат от много сериозни ерозии в цената. От 2011г. насам има поне 5 много големи корекции на цената51. Тези корекции приличат на традиционни спекулативни балони. Прекомерният оптимизъм на медиите предизвиква бързи вълни от неопитни инвеститори, които надуват цената на Bitcoin-а. Напомпването достига своята крайна точка и стойността изведнъж пада главозамайващо. Новодошлите инвеститори нямат търпение да се включат в търгуването. По този начин те подпомагат надценяването на валутата. При последваща корекция на цената новите инвеститори много бързо изгубват парите си. Колебанията в цената на Bitcoin кара много наблюдатели да бъдат скептични за бъдещето на валутата. 50 Ian Miers et al., “Zerocoin: Anonymous Distributed E-Cash from Bitcoin” (working paper, the Johns Hopkins University Department of Computer Science, Baltimore, MD, 2013), http://spar.isi.jhu.edu/~mgreen/ZerocoinOakland.pdf 51 Timothy B. Lee, “An Illustrated History of Bitcoin Crashes,” Forbes, http://www.forbes.com/sites/timothylee/2013/04/11/an-illustrated-history -of-bitcoin-crashes/.
 24. 24. 24 Граф. 1. Цена52 на Биткойн Дали това колебание в цената предсказва края на Bitcoin? Някои коментатори вярват в това53. Други смятат, че тези колебания са стрес-тестове на валутата и вероятно честотата им ще намалее във времето като се развие механизъм за противодействие с колебанията54. Ако Bitcoin се използваше само за съхранение на стойността и за мерна единица, в действителност колебанието на цената би могло да застраши нейната сигурност. Бизнесът няма смисъл да се ръководи или да се правят спестявания в Bitcoin, ако пазарната цена се колебае непредсказуемо или в широки граници. Когато Bitcoin се използва като средство за размяна, проблемът с колебанието в цените е по-маловажен55. Търговците могат да образуват цената на техните стоки в традиционна валута и да приемат еквивалентния брой Bitcoin-и. Клиентите купуват Bitcoin-и не с цел спекулация, а с една възможност за намаляване транзакционните разходи в настоящето. Полезността на Bitcoin като средство за размяна може да обясни защо популярността на валутата е толкова голяма сред търговците, въпреки колебанието на цената. За сега те приемат риска, който предизвиква нестабилността на цената и въпреки това запазват ниските такси. 52 http://www.coindesk.com/price/(25.08.2014) 53 Maureen Farrell, “Strategist Predicts End of Bitcoin,” CNNMoney, http://money.cnn.com/2013/05/14/investing/bremmer-bitcoin/index.html. (30.06.2014) 54 Adam Gurri, “Bitcoins, Free Banking, and the Optional Clause,” Ьmlaut, http://theumlaut.com/2013/05/06/bitcoins- free-banking-and-the-optional-clause/(30.06.2014) 55 Jerry Brito, “Why Bitcoin’s Valuation Really Doesn’t Matter,” Technology Liberation Front, , http://techliberation.com/2013/04/05/why-bitcoins-valuation-doesnt-really-matte(30.06.2014) 0 200 400 600 800 1000 1200 цена на Биткойн цена в долари
 25. 25. 25 Предстои да се види дали този модел би издържал във времето. Възможно е цената на Bitcoin да намали своята волатилност, когато повече хора се запознаят с технологията на Bitcoin и развият реалистични очаквания за бъдещето. 1.4.2. Нарушения в сигурността Като дигитална валута Bitcoin се свързва и с някои специфични предизвикателства пред сигурността. Повечето предизвикателства за сигурността се отнасят за услугите, свързани със съхранението на Bitcoin-ите (портфейлите) и размяната. Протоколът сам по себе си се е доказал, че е труден за хакване и за рискове за сигурността. Известният изследовател на сигурността Dan Kaminsky се опитва, но не успява да хакне Bitcoin протокола през 2011г.56. Ако хората са разсеяни, има възможност по невнимание да изтрият или сложат своите Bitcoin-и на място, на което не могат да ги намерят после. Ако дигиталните файлове се загубят, се губят и парите, точно както е с книжните пари. В случай че хората не защитят своите лични Bitcoin-адреси, те могат да се изложат на опасността да бъдат обрани. Bitcoin-портфейлите могат да бъдат защитени чрез криптиране, но потребителите трябва да изберат да активират криптирането. Ако потребителят не е криптирал своя портфейл, Bitcoin-ите могат да бъдат откраднати чрез зараза.57 Bitcoin-борсите също страдат от проблеми със сигурността. Хакерите успешно успяват да откраднат 24000 BTC, което е около 250 000 долара от Bitcoin борсата Bitfloor през 2012 г.58 След което бяха предизвикани масирани атаки към най- популярната борса за размяна на Bitcoin Mt.Gox през 2013 г.59 Разбира се, че рискът за сигурността, пред който се изправя Bitcoin, е същият като този, пред който са изложени и стандартните традиционни валути. Доларите могат да бъдат скъсани или изгубени, персоналната информация може да бъде открадната и използвана за криминални дейности, банките също могат да бъдат ограбени. Bitcoin- потребителите трябва да се притесняват, да се научат и да се подготвят с необходимите мерки, които 56 Dan Kaminsky, “I Tried Hacking Bitcoin and I Failed,” Business Insider, http://www.businessinsider.com/dan- kaminsky-highlights-flaws-bitcoin-2013-4.(05.07.2014) 57 Stephen Doherty, “All Your Bitcoins Are Ours . . . ,” Symantec Blog, http://www.symantec.com/connect/blogs/all- your-bitcoins-are-ours. (05.07.2014) 58 Devin Coldewey, “$250,000 Worth of Bitcoins Stolen in Net Heist,” NBC News, http://www.nbcnews.com/technology/250-000-worth -bitcoins-stolen-net-heist-980871. (05.07.2014) 59 Meghan Kelly, “Fool Me Once: Bitcoin Exchange Mt.Gox Falls after Third DDoS Attack This Month,” VentureBeat, http://venturebeat .com/2013/04/21/mt-gox-ddos/.(05.07.2014)
 26. 26. 26 трябва да вземат за тяхната сигурност, точно както сега правят с другите си финансови дейности и активи. 1.4.3. Криминална употреба Налице са също и причини политиците да бъдат загрижени за някои особености на Bitcoin. Тъй като използването на Bitcoin е псевдонимно, някои престъпници, могат да използват Bitcoin, за да перат пари и да приемат заплащане за незаконни стоки и услуги. Точно както парите в брой, те могат да се използват както за добро, така и за лошо. Като пример може да се разгледа скандалният Deep Web60 сайт за черен пазар, известен като “Silk Road”. Той се възползва от анонимността на мрежата Tor и от псевдонимното естество на Bitcoin, за да предостави широк цифров пазар, където човек може да поръча по пощата наркотици и други законни и незаконни изделия. Въпреки че администраторите на Silk Road не позволяват обмена на всякакви стоки, които са резултат от измама или увреждане, като открадната информация за кредитни карти или фотографии за експлоатация на деца. Но дават възможност на търговци да продават незаконни продукти, като подправени документи за самоличност и незаконни наркотични вещества. Псевдонимната природа на Bitcoin позволява на купувачите да купуват нелегални стоки онлайн по същия начин, както парите в брой се използват традиционно за улесняване на незаконни покупки, лице в лице. Едно изследване оценява общия месечен оборот на Silk Road в размер на приблизително 1,2 милиарда щатски долара.61 Въпреки това пазарът на Bitcoin е натрупал 770 милиона долара само за юни 2013 г. Silk Road представлява една малка капка в морето на Bitcoin икономиката62. Асоциациите на Bitcoin със Silk Road опетняват неговата репутация. След публикуването на статия за Silk Road през 2011 г.63 някои влиятелни сенатори 60 Wikipedia, s.v. “Deep Web,”, http://en.wikipedia.org /wiki/Deep_Web. (07.07.2014) 61 Nicolas Christin, “Traveling the Silk Road: A Measurement Analysis of a Large Anonymous Online Marketplace,” Carnegie Mellon CyLab Technical Reports: CMU-CyLab-12-018, http://www.cylab.cmu.edu/files/pdfs/tech_reports/CMUCyLab12018.pdf. (07.07.2014) 62 Jerry Brito, “National Review Gets Bitcoin Very Wrong,” Technology Liberation Front, http://techliberation.com/2013/06/20/national-review-gets-bitcoin-very-wrong/.(07.07.2014) 63 Adrian Chen, “The Underground Website Where You Can Buy Any Drug Imaginable,” Gizmodo, June 1, 2011, http://gawker.com/5805928/the-underground-website-where-you-can-buy-any-drug-imaginable (07.07.2014)
 27. 27. 27 изпращат писмо до главния прокурор на САЩ, както и до шефа на администрацията за борба с наркотиците с призив за строги мерки срещу Silk Road, срещу софтуера за анонимност Tor и Bitcoin64. Друг проблем е, че Bitcoin може да се използва за изпиране на пари, за финансиране на тероризма и трафика на незаконни стоки. Въпреки че тези притеснения в момента са повече теоретични, Bitcoin би могъл наистина да бъде една възможност за тези, които искат дискретно да прехвърлят нечестно спечелени пари. Притесненията за потенциала на Bitcoin като възможност за изпирането на пари са подсилени след Liberty Reserve, която е частна, централизирана цифрова валутна услуга, базирана в Коста Рика и е блокирана от властите по обвинения за пране на пари65. Liberty Reserve и Bitcoin изглеждат подобни, защото и двете предоставят цифрови валути, но съществуват важни различия между двете. Liberty Reserve е централизирана валутна услуга, която е създадена и е собственост на частна фирма. Твърди се, че е създадена с изричната цел да улесни прането на пари. При Bitcoin не е така. Сделките в рамките на икономиката на Liberty Reserve не са прозрачни. Всъщност, Liberty Reserve обещава на своите клиенти анонимност. Bitcoin, от друга страна, е децентрализирана отворена валута, която осигурява публичен регистър на всички сделки. Хората, които перат пари, могат да се опитат да защитят своите Bitcoin адреси и идентичности, но техните записи на транзакциите им винаги ще са публични и достъпни по всяко време от съдебните власти. Следователно, прането на пари чрез Bitcoin може да се разглежда като много по-рисковано начинание, отколкото с помощта на централизирана система като Liberty Reserve. В допълнение няколко Bitcoin борси са предприели стъпки да се съобразят с изискванията за антипране на пари, водене на документация и докладване.66 Комбинацията от система за обществена книга (Главна счетоводна книга/public 64 Brett Wolf, “Senators Seek Crackdown on ‘Bitcoin’ Currency,” Reuters, http://www.reuters.com/article/2011/06/08/us-financial-bitcoins-idUSTRE 7573T320110608. (07.07.2014) 65 “Liberty Reserve Digital Money Service Forced Offline,” BBC News— Technology, http://www.bbc.co.uk/news/technology-22680297. (08.07.2014) 66 Jeffrey Sparshott, “Bitcoin Exchange Makes Apparent Move to Play by U.S Money-Laundering Rules,” Wall Street Journal, http://online.wsj .com/article/SB10001424127887323873904578574000957464468.html. (08.07.2014)
 28. 28. 28 ledger) и сътрудничеството на Bitcoin-борсите в събирането на информация за своите клиенти, най-вероятно ще направи Bitcoin малко привлекателна за перачите на пари, спрямо частни анонимни виртуални валути. Важно е също така да се отбележи, че много от потенциалните недостатъци на Bitcoin са същите като тези, които изпитват традиционните пари в брой. Кешът исторически е избраното платежно средство за наркотрафиканти и перачи на пари, но политиците никога не биха помислили сериозно за забрана на пари в брой. Когато регулаторите започват да обсъждат Bitcoin, те трябва да се притесняват от опасността на свръхрегулация. В най-лошия случай, регулаторите биха могли да попречат на законния бизнес да се възползва от мрежата Bitcoin, докато дори не се пречи на перачите на пари и трафиканти на наркотици от използването на Bitcoin. Ако Bitcoin- борсите са обременени от прекалено регулиране и бъдат затворени, например, перачите на пари и трафикантите на наркотици все още имат възможност да влагат пари в мрежата, като плащат в брой на лице да прехвърли своите Bitcoin-и в своите виртуални портфейли. В този сценарий, изгодните сделки са възпрепятствани от надрегулирането, докато целевите дейности все още са в състояние да се случат. Предизвикателство за политиците и регулаторите е как да разработят система за надзор, която да ограничи прането на пари и незаконните сделки, без да се задушават ползите, които Bitcoin е готова да предостави на легитимни потребители в ежедневния им живот. 1.5. Регулации по отношение на Bitcoin в САЩ и някои други страни Сегашното законодателство и регулации не предвиждат технология, като Bitcoin, така че тя съществува в нещо като юридическа сива зона. Това е до голяма степен така, защото Bitcoin не се помества точно в съществуващите законови дефиниции на валута или друг финансов инструмент или институция, което прави трудно да се разбере кои закони се прилагат и как. Тази ситуация напомня на регулаторна несигурност, заобикаляща други нови технологии, като пренос на глас през интернет протокол Voice over Internet Protocol
 29. 29. 29 (VoIP)67. Когато за първи път се появява VoIP, Федералната комисия за комуникации (FCC) планирали само гласови комуникации през традиционната обществена включена телефонна мрежа. Подобно на Bitcoin, VoIP се състезава със силно регулирана правна система, което е по-малко скъпо, а често се извършва peer-to-peer. Досега Конгресът продължава да се бори с въпроси, свързани с политиката за VoIP, включително, какви трябва да бъдат изискванията към VoIP доставчици и дали VoIP доставчиците трябва да се съобразяват с исканията на правоприлагащите органи за подслушване. За щастие, обаче, Конгресът е изработил карта за VoIP, която изяснява много от регулаторните неясноти без да се обременява новата технология с наследство на регулаторната тежест, предназначена за монополната телефонна услуга. В резултат на това, VoIP процъфтява като технология, въвежда се конкуренция в предишния замръзнал пазар, намаляват се разходите и се подобрява достъпът на потребителите. Политиците трябва да се стремят да постигнат същото и с Bitcoin. Bitcoin има свойствата на система за електронни плащания, на валута и на борсова стока, наред с други неща. В резултат на това, тя най-вероятно се контролира от няколко регулатори. По-долу е представено кратко описание на някои от въпросите, които стоят пред тези агенции, тъй като те се подготвят за регулиране на Bitcoin. 1.5.1. Легална ли е частната валута? Един от най-често срещаните въпроси за Bitcoin е, дали онлайн валутата е законна, тъй като има монопол на федералното правителство за издаването на законни платежни средства. Отговорът изглежда, че е да. Америанската Конституция единствено забранява сеченето на монети. Частно емитираните валути не са забранени, а всъщност има много местни валути, които са в обръщение68. За да насърчат местните икономики, бизнесмени и депутати са разработили няколко 67 Sam Rozenfeld, “FCC’S VoIP Regulation Dilemma,” Telephony Your Way, http://www.telephonyyourway.com/2011/04/30/fccs-voip-regulation -dilemma(11.07.2014) 68 Reuben Grinberg, “Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency,” Hastings Science & Technology Law Journal 4 (2011): 159–208. (11.07.2014)

×