O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Netto Pm Presentation 100304

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Netto Pm Presentation 100304

 1. 1. Drive ManagementPerformance ManagementNetto<br />Stockholm mars 2010<br />
 2. 2. Syfte och agenda<br />Syfte:<br />Syftet är att presentera Performance Management och undersöka ev behov ho Netto<br />Agenda:<br />Drive Management och Performance Management<br />Netto<br />Nästa steg<br />
 3. 3. Studie: Harris Interactive*<br /><ul><li>37% upplevde att det var tydligt för dem vad deras organisation försökte uppnå, och varför.
 4. 4. 20%upplevde ett engagemang för gruppens och organisationens mål
 5. 5. 20%upplevde en tydlig koppling mellan gruppens och organisationens mål, och ens egna aktiviteter och uppgifter.
 6. 6. 50%var nöjda med det arbete de utfört när veckan var slut.
 7. 7. 13% upplevde tillitsfulla, samarbetsorienterade relationer till andra grupper och avdelningar inom organisationen.</li></ul>* Studie från 2005 med 23 000 heltidsanställda på nyckelpositioner i amerikanska företag<br />
 8. 8. Översatt till ett sammanhang…<br /><ul><li>7av de 11 spelarna är osäkra på vilket mål som är deras
 9. 9. 2 av 11 skulle faktiskt bry sig
 10. 10. 2 av 11 vet på vilken position de spelar, och vad de förväntas göra
 11. 11. Alla utom 2 skulle, på ett eller annat sätt, tävla mot sina egna medspelare, snarare än mot motståndarna</li></li></ul><li>Drive Management- Att maximera verkningsgraden mellan strategi och handling<br />Verkningsgrad<br />Tydlig strategisk plan<br />Strategisk plan / affärsplan<br />100 %<br />Maximera verkningsgraden mellan strategi och handling<br />Det operativa arbete<br />Hög nedbrytnings-kvalitet<br />0 %<br />
 12. 12. Värdegrund:<br />Kultur för att lyckas uppfylla affärsidé & nå visionen<br />Värdegrund:<br />Kultur för att lyckas uppfylla affärsidé & nå visionen<br />Strategisk Plan<br />Affärsidé Varför vi existerar, vad vi gör och för vem vi gör det<br />Vision Ambition över lång tid<br />Mål<br />Mål<br /> Strategier<br />Mål<br />Affärsområde <br />Mål & aktiviteter<br /> Strategier<br />Team <br />Mål & aktiviteter<br /> Strategier<br />Individ<br />Mål, aktiviteter <br />& beteende<br />Nuläge<br />© Drive Management<br />
 13. 13. Performance Management har mycket hög prioritet hos Sveriges storbolag<br />Källa: Drive Management, Performance Management Survey 2009<br />
 14. 14. Sveriges storbolag är på väg från målstyrning till prestationsstyrning<br />Verkningsgrad mellan <br />strategi och handling<br />Maximerad verkningsgrad mellan strategi och handling<br />Prestationsdriven<br />verksamhetsstyrning<br />Fjärde<br />generationen<br />Tredje<br />generationen<br />Prestationsstyrning<br />Andra<br />generationen<br />Målstyrning<br />Första generationen<br />Mål- och <br />utvecklingssamtal<br />Dåtid<br />Nutid<br />Framtid<br />Källa: Drive Management, Performance Management Survey 2009<br />
 15. 15. Performance Management - Utmaning<br />Sätta individuella mål<br />Följa upp individuella mål<br />Incitament / Bonus<br />Lönesamtal<br />Målsamtal<br />Att optimera varje individs prestation<br />Utvecklingssamtal<br />Kompetensutveckling<br />Uppföljningssamtal<br />Coachning<br />Korrigera beteende<br />Utvärdera prestation<br />Förankra & leva värderingar<br />Styra beteende<br />Etc<br />Performance Management<br />Tydlig process, verktyg och hög genomförandekvalitet<br />Grundlöneutveckling<br />Förbättra prestation<br />
 16. 16. Vad är Performance Management?<br />Individuella mål<br />Förväntat beteende<br />Enas om <br />förväntad prestation<br />Handlingsplan<br />Kompetensutvecklingsplan<br />Resurser<br />Belöna och<br />uppmärksamma<br />Skapa förutsättningar för prestation<br />Belöna prestation<br />PERFORMANCE MANAGEMENT<br />Performance Management är en systematisk process som syftar till att<br />maximera verkningsgraden mellan strategi och handling <br />genom att optimera varje individs prestation<br />Utvärdera prestation<br />Driva & följa prestation<br />Kontinuerligt mäta, följa upp och ge feed-back<br />Strukturerad avstämning <br />Justering<br />Slutgiltigt utvärdering<br />och bedömning<br />
 17. 17. Scenario 1<br />Nuläge<br />Mål<br />Kvalitetsförbättring<br />Mål<br />Struktur-förbättring<br />Scenario 2<br />Nuläge<br />STRUKTUR-<br />NIVÅ<br />5. PRESTATIONSDRIVEN<br />VERKSAMHETSSTYRNING<br />4. PRESTATIONSSTYRNING<br />Verkningsgrad<br />3. MÅLSTYRNING<br />2. MÅL- OCH<br />UTVECKLINGSSAMTAL<br />1. AD HOC<br />GENOMFÖRANDE-KVALITET<br />Dålig<br />Mindre bra<br />Bra<br />Mycket bra<br />Optimalt<br />Förbättringsinsatser<br />Mycket dålig<br />Källa: Drive Management, Performance Management Survey 2009<br />
 18. 18. 12<br />
 19. 19.
 20. 20. Drive ManagementEn ledande aktör inom Performance Management<br />
 21. 21. Vi är en ledande aktör inom Performance Management <br />Att maximera verkningsgraden mellan strategi och handling <br />genom att optimera varje individs prestation<br />Kontakta Drive Management:<br />Drive Management<br />Skeppsbron 16<br />SE 111 30 Stockholm<br />Sweden<br />+468231316<br />www.drive.se<br />Ansvarig konsult för detta dokument:<br />Drive Management<br />© Drive Management 2009. Drive Management, Performance Management Forum, Performance Management Survey, Performance Management CalibrationConcept, Drive Index, Drive Barometer, Drive Method är registrerade varumärken hos Corporate Drive International AB.<br />

×