O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PUNIM SEMINARIKLënda: TEKNOLOGJIA E TRANSPORTIT TË MALLËRAVETema: TRANSPORTI INTERMODAL I MALLËRAVEProfesori i lëndës:  ...
1.  HYRJE2.  LËVIZJET E TANISHME DHE TË ARDHSHME TË MALLRAVE DHE   VEPRIMET E NEVOJSHME3.  TEKNOLOGJITË EKZISTUESE PË...
Përfitimi i pritur nga ky studim lidhet me fakti që ofron njohuri më të mirënë lidhje me: nevojat dhe prioritetet e pjesë...
Politikat e transportit janë fokusuar tradicionalisht në module individuale:  automjete,  trena/hekurudhë,  kamionë,...
Transporti intermodal i mallërave është koncept që kërkon përdorimin e më shumë senjë moduli të udhetimi.Arkitektura e sis...
Figura 2. Modelet dhe veprimet tradicionale të transportit të mallërave.                         ...
Konkurenca dhe mangesit/të metat e transportit vendor Intermodal tëmallrave. • Përdorimi i shumfisht i mallrave. • Kohë ...
8
Ekonomia amerikane varet çdo ditë e me shumë nga prodhuesit dhe klientet nëpër tërëbotën.  Në 20 vitet e fundit importi ...
Teknologjit e përdorura janë: • Teknologjia e Radio Frekuencave. • INTRANSIT VISIBILITY (‘ Internationa lNTRANS portatio...
Sistemet intelegjente të transportit (Intelligent Transportation Systems-ITS)Përfitimet nga ato:1. Rritja e efikasitetit o...
Trendi ka rritur sofistikimin dhe diversitetin për të dy:platformën dhe kontenjerët, duke përfshire kubet e larta dhe kont...
Problemet në çasjen e porteve detare (Seaport Access Problems) Problemet me çasjen në portet detare, kur ato ndodhin, a ja...
Pakoja në treg e ITS/CVO në Arkitekturën Kombëtare, përfshin edhe ato qëlidhën me operimin dhe administrimin e automjeteve...
  Kostot jo përseritese (investimet kapitale fillestare) të interfakit komunikues me  depon për transportin intermodal...
Qeveritë shpesh herë imponjnë rregullore, dokumente, inspektime dhe kërkesa tjera qënegativisht afektojnë providerët që të...
Objektivat janë :•  Shërbim i besueshëm ( me kohë dhe pa dëme ).•  Shpenzime minimale për përdoruesit dhe bartësit.•  T...
  Mëqe ekonomia amerikane varet çdo ditë e më shumë nga prodhues dhe klientë  nga e gjithë bota, është e pritshme që t...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

TEKNOLOGJIA E TRANSPORTIT TË MALLËRAVE

5.933 visualizações

Publicada em

TEKNOLOGJIA E TRANSPORTIT TË MALLËRAVE
TRANSPORTI INTERMODAL I MALLËRAVE ( INTERMODAL FREIGHT TRANSPORTATION )

Publicada em: Tecnologia
 • Login to see the comments

TEKNOLOGJIA E TRANSPORTIT TË MALLËRAVE

 1. 1. PUNIM SEMINARIKLënda: TEKNOLOGJIA E TRANSPORTIT TË MALLËRAVETema: TRANSPORTI INTERMODAL I MALLËRAVEProfesori i lëndës: Studente:Dr.sc.Ismail GOJANI MSc.C.. Dhurata GELA Prishtinë, 2012 1
 2. 2. 1. HYRJE2. LËVIZJET E TANISHME DHE TË ARDHSHME TË MALLRAVE DHE VEPRIMET E NEVOJSHME3. TEKNOLOGJITË EKZISTUESE PËR TRANSPORT INTERMODAL TË MALLERAVE4. TEKNOLOGJIA E RE/NË ZHVILLIM E TRANSPORTIT INTERMODAL TË TRANSPORTIT TË MALLRAVE5. KOSTOJA DHE BENEFITI POTENCIAL I TRANSPORTIT INTERMODAL TË MALLËRAVE ITS-CVO6. ROLI I SEKTORIT PIBLIK NË SISTEMIN INTERMODAL TË TRANSPORTIT TË MALLRAVE7. ÇËSHTJET PËR STUDIM NË TË ARDHMËN DHE SFIDAT NË SISTEMIN INTERMODAL TË TRANSPORTIT8. KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET 2
 3. 3. Përfitimi i pritur nga ky studim lidhet me fakti që ofron njohuri më të mirënë lidhje me: nevojat dhe prioritetet e pjesëmarrësve të ndryshëm, identifikimin e mundësive të ndryshme pengesat në implementimin e politikave intermodale në sektorin e transportit të mallrave, si dhe përcaktimin e rolit të e Departamentit të transportit të SHBA-ve, në transportin intermodal të mallërave që lidhet me teknologjine ITS/CVO.Studimi ofron: një historik të informatave, definicionin dhe arkitekturën e sistemitt, pjesëmarrësit dhe të metat e sistemit intermodal të transportit të mallërave.Studimi/hulumtimi gjithëashtu ofron: info mbi lëvizjen e tanishme dhe të ardhshme të mallerave vendore dhe të përgjithshme dhe veprimet e nevojsheme që ta lehetësojnë këtë lëvizje. 3
 4. 4. Politikat e transportit janë fokusuar tradicionalisht në module individuale: automjete, trena/hekurudhë, kamionë, anije, aeroplanë ose sisteme transitore.Epoka e sistemit intermodal të transportit ka filluar në mes vitet 1980-ta,atëherkur filloj nevoja që të bëhet ndërlidhja e disa moduleve të transportit në një tëvetëm e të integruar, të quajtur transporti intermodal, që është më efikas, isigurtë, fleksibil dhe i pastër për ambientin.Përfitimi i pritur nga ky studim lidhet me fakti që ofron njohuri më të mirë nëlidhje me nevojat dhe prioritetet e pjesmarrësve të ndryshëm, identifikimin emundësive të ndryshme si dhe pengesat në implementimin e politikaveintermodulare në sectorin e transportit të mallrave. 4
 5. 5. Transporti intermodal i mallërave është koncept që kërkon përdorimin e më shumë senjë moduli të udhetimi.Arkitektura e sistemit intermodal të transportit të mallrave.Arkitektura e sistemit të transportit të mallrave është e kompozuar nga tri shtresatë nderlidhura: • logjistika, • organizimi/instuticioni dhe • informimi. Figura 1. Arkitektura e sistemit të transportit intermodal të mallërave. 5
 6. 6. Figura 2. Modelet dhe veprimet tradicionale të transportit të mallërave. 6
 7. 7. Konkurenca dhe mangesit/të metat e transportit vendor Intermodal tëmallrave. • Përdorimi i shumfisht i mallrave. • Kohë më e gjatë për distance të shkurtëra. • Fleksibilitet me i vogël në orarin e dërgesave intermodale. • Çmimet e transportit intermodal në përgjithesi nuk janë më të lira se sa të transportit mekamion për distancë të shkurtera dhe të mesme.Të metat: • Mungesa e infrastrukturës adekuate • Mbipopullimi(dyndja/kongjencioni), • Joefikasiteti operativ i shkaktuar nga nevoja për ruugë transportuese • Rregullativa që vonon ose ngrit koston për ndërtimin e objekteve të reja • Mardhëniet institucionale që ndikojnë në efikasitetin e transportit intermodal të mallrave 7
 8. 8. 8
 9. 9. Ekonomia amerikane varet çdo ditë e me shumë nga prodhuesit dhe klientet nëpër tërëbotën. Në 20 vitet e fundit importi dhe eksporti janë rritur për 1/5 e bruto prodhimit kombëtar Portet e SHBA-ve kanë bartur $512 billion (893 million tons) në transportin ndërkombëtar të ngarkesave me 1993. Në total, pesha e transportuar përmes SHBA pritet të rritet trefish në 30 vitet e ardhshme Figura 4. Tregtia e jashtme tej oqeanike, nga Port Region, me 1990, në Dollars. 9
 10. 10. Teknologjit e përdorura janë: • Teknologjia e Radio Frekuencave. • INTRANSIT VISIBILITY (‘ Internationa lNTRANS portation Information Tracking). • GPS Radio-location Systems. ( Global Position System ).Shkëmbimi elektronik i informative (EDI)Edhe pse EDI është një teknologji jo e re, konkuron suksëseshëm me shumëaplikacione dhe sherbime në treg.Të metat e EDI-të janë: • Protokolet hardwerike dhe komunikuese kanë munges bashkpunimi dhe kompatibiliteti(përshtatshmeri), për shkakë të mungesës së standardeve në industri, • Investimet relativisht të larta dhe kosto e lartë për software dhe hardware. • Sindikatat besojnë që produktiviteti i rritur përmes EDI-t, ndikon në shkurtimin e vendeve të punës. 10
 11. 11. Sistemet intelegjente të transportit (Intelligent Transportation Systems-ITS)Përfitimet nga ato:1. Rritja e efikasitetit operaacional dhe kapacitetit të sistemit të transportit.2. Përmirësimi i fleksibilitetit, komoditetit dhe komfortit.3. Përmirësimi i sigurisë së sistemit të transporteve.4. Redukimi i hargjimit të energjisë dhe kostos së ambientit.5. Përmirësimi i nivelit të tashëm dhe të ardhshëm i produktivitetit ekonomik të individëve,organizatave dhe ekonomisë në tëresi.Teknologjitë që mundësojnë një gjë të tillë janë: • Pesha në lëvizje (Weigh-In-Motion-WIN). • Transmetimi digjital në kohë reale i trafikut (Digital real-time traffic broadcasts). • Komunikimi dy kahor në bazë reale kohore (Two-Way Real-Time Communications- TWC). • Komputeri në-bord (On-Board Computer-OBC). • Drejtimi dinamik i rrjetit dhe caktimi i orarit (Dynamic network routing and scheduling) • Dritat skaj rrugës (Roadside beacons). 11
 12. 12. Trendi ka rritur sofistikimin dhe diversitetin për të dy:platformën dhe kontenjerët, duke përfshire kubet e larta dhe kontenjerët tepër të rende. Kontenjerëtkombëtare dhe ndërkombetare janë të gjatë 20,24,35,40,45 dhe 40, 45,48,53 ( stopa ) Figura 7.Standardet e flotës dhe menagjimit të mallërave. 12
 13. 13. Problemet në çasjen e porteve detare (Seaport Access Problems) Problemet me çasjen në portet detare, kur ato ndodhin, a janë aq qenesor për të penguar transportinintermodal? Problemet e tilla janë të paraqitura si ne vijim: • Çasje e ngjeshur/dendur për kamionë. • Kryqezime të shumta në nivelet hekurudhë-autoudhë. • Çasje joadekuate për ngarkesa të dyfishta-të larta. • Hapesirë tokësore e limituar për zgjërim. • Regulloret për ndikim në ambient (gërmimi, mbushja, emitimi i gazrave, zhurma/vibrimi, dyndja në trafik). • Konfliktet me planifikimet qytet/regjion Për të menjanuar problemet e tilla një numër i përmiresimeve për çasje në porte është propozuar: • Rregullimi i rrugeve. • Ndryshimi i orareve. • Ndërrimi/ndryshimi i modeve në hekurudha. • Kufizimet në rrugë. • Urat në nivelet hekurudhe-rrugë. • Konsolidimi i linjave hekurudhore. • Rregullimi i tuneleve. • Përmiresimet në gjurmim. • Konsolidimi i terminaleve dhe operacioneve. • Ndryshimi i modit në hekurudha. • Konsolidimi i koridoreve hekurudhe/kamione. • Muret izoluese. 13
 14. 14. Pakoja në treg e ITS/CVO në Arkitekturën Kombëtare, përfshin edhe ato qëlidhën me operimin dhe administrimin e automjeteve komerciale:• Pakot janë(17):• Administrimi i flotës.• Administrimi i transportit të mallrave (Freight Administration).• Aprovimi elektronik.• Aprovimi elektronik ndërkombëtar kufitar.• Matja e peshave.• Siguria në rrugë CVO.• Siguria në mjete transportuese CVO.• Menagjimi HAZMAT.Pakoja e administrimit të transportit të mallërave ofron gjurmim në kohë reale dhemonitorim të kushteve të ngarkrsës. Çdo ndryshim në kushtet e ngarkesës raportohettek vozitësi dhe menagjeri i flotës. 14
 15. 15.  Kostot jo përseritese (investimet kapitale fillestare) të interfakit komunikues me depon për transportin intermodal dhe bartësin. Secili nga interface kushton USD 1,000-2,000 (1995). Shpenzimet e përserishme (operimi dhe mirëmbajtja) nga depot e mallit dhe komunikimi me bartësit. Kostoja për secilin është USD 600-1,200 për vit (1995).2 4 Figura 8.Përfitimet/benefitet e administrimit të mallërave 15
 16. 16. Qeveritë shpesh herë imponjnë rregullore, dokumente, inspektime dhe kërkesa tjera qënegativisht afektojnë providerët që të ofrojnë shërbime të mira në kohë, efektive, dhe tëavancuara për sistem intermodal të mallërave.Çka mund të bëjnë qeveritë? Qeveritë mund të ndërrojnë nga perspektiva e trajtimit të moduleve individuale në çasjen e integruar të transportit multimodal të mallërave. Qeveritë mund të kanë në nevojë ti ndryshojnë çasjet edhe më tutje për të “promovuar shkathtësitë e industrisë për të konkuruar në tregun ndërkombëtar, Qeveritë mund të promovojnë kapacitetet e rritura përmes zhvillimit të burimeve njerzore, duke Qeveritë mund të kenë ndikim qenësor duke promovuar përdorimin e teknologjisë informative përmes sistemit intermodal të transportit të mallërave. 16
 17. 17. Objektivat janë :• Shërbim i besueshëm ( me kohë dhe pa dëme ).• Shpenzime minimale për përdoruesit dhe bartësit.• Transport intermodal unik dhe i vazhdueshëm.• Siguria (mbrojtja nga elektronika apo dëmtimet fizike)Përfitimet e hulumtimit të sistemit intermodal të transportit të mallërave mund të përmblidhen sinë vijim :• Përmirsimi i sigurisë kombëtare,• Sistemi i menagjimit për objektiva sociale/ambientaliste,• Shërbim i përmisuar, ulje e kohës dhe kostos së udhetimit,• Zhvillim ekonomik local,• Konkurencë globale.Grumbullojë të gjithë pjesemarrësit bashkë.• Identifikojë dhe eliminojë barrierat institucionale për inovacione,• Ndikojë mbi çështjet teknlogjike (siq janë sistemet e arkitekturës dhe standardet e ndërveprimit/operimit),• Siguron zhvillimin e mekanizmave ( siq janë simulimet e databazave dhe vegëzat komunikuese),• Lejojë optimalizimin e modeleve të ndryshme të transportit të mallrave,• Afektojë në mënyrë efikase modulet interface të transportit të mallrave, 17
 18. 18.  Mëqe ekonomia amerikane varet çdo ditë e më shumë nga prodhues dhe klientë nga e gjithë bota, është e pritshme që tonazha e përgjithshme e transportuar nëpër portet e SHBA-së do të trefishohet brenda 30 viteve. Aplikacionet e sistemeve intelegjente të transportit, teknologjitë e reja intermodale, automatizimi i terminaleve dhe kontrolli i avansuar për kamionë dhe trena për mallëra premtojnë zhvillimin e teknologjive për rritjen e transportit intermodal të mallërave . Roli i qeverisë në sistemin intermodal të transportit të mallërave është që të promovojë aftësitë e industrisë që të konkurojë në tregun lokal dhe ndërkombëtar, redukoje barrierat për efikasitet logjistik dhe promovojë inovacionet dhe ofertat për shërbime të avansuara. Përgjegjësitë aktuale për transport të mallrave , duke përfshirë implementimin e shërbimeve intermodale duhet të mbesin në duart e industrisë së mallrave. Teknologjia e avansuar informative, sistemi inxhinierik/sistemi i vlerësimit. Analizat e politikave, infrastruktura/përmirësimi i automjeteve dhe transferi i teknologjisë janë aktivitete hulumtuese të garantuara në të ardhmën e sistemit intermodal të transportit të mallërave. 18

×