Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

KVIZ ZNANJA-4Nizinska Hrvatska.ppt

 1. KVIZ ZNANJA
 2. NIZINSKA HRVATSKA Kliknite na željeno pitanje  1.Pitanje  2. Pitanje  3. Pitanje  4. Pitanje  5. Pitanje  6. Pitanje  7. Pitanje  8. Pitanje  9. Pitanje  10. Pitanje
 3. 1.POPLAVNE ZONE UZ RIJEKE SU  Poloji  Zavoji  Jezera
 4. 2.NAJVIŠA PLANINA NIZINSKE HRVATSKE JE • Sveti Stipe • Sveti Pero • Sveta Gera
 5. 3.U KOJEM SE GROMADNOM GORJU NALAZI SVETA GERA • Petrovoj gori • Žumberačkoj gori • Zrinjskoj gori
 6. 4.KAKO NASTAJU LESNE ZARAVNI  Djelovanjem vjetra  Djelovanjem vode  Djelovanjem snjega
 7. 5.KOJI OD OVIH POJMOVA JE LESNA ZARAVN  Erdutska  Daruvarska  Osiječka
 8. 6.ĐAKOVAČKE PIJESKE NAZIVAMO JOŠ I  Hrvatski raj  Hrvatska sahara  Đakovački bazeni
 9. 7.KADA JE U NIZINI NIŽA TEMPERATUR NEGO NA VISINI TO SE ZOVE • Temperaturna diverzija • Temperaturna zamjena • Temperaturna inverzija
 10. 8.POVIŠENA ZEMLJIŠTA UZ RIJEKE SU  Riječne terase  Gore  Močvare
 11. 9.JEDAN PARK PRIRODE U NIZINSKOJ HRVATSKOJ ZOVE SE  Zeleni vrt  Daruvarski risnjak  Kopački rit
 12. 10.POZNATO MJESTO VJERSKOG TURIZMA  Marija Bistrica  Marija Terezica  Crkva Presvetog Trojstva
 13. TOČNO • SLJEDEĆE PITANJE
 14. NETOČNO  SLJEDEĆE PITANJE
 15. HVALA NA VAŠOJ POZORNOSTI
Anúncio