Structura rasiala a populației terrei

Structura rasială a populației
Terrei
Rasele –
concept
 grupuri umane, formate în procesul
de diferenţiere a subspeciei Homo
sapiens sapiens,
 grupuri care prezintă o serie de
trăsături somatice şi fiziologice
comune şi caracteristice, variabile
totuşi în cadrul unor limite
determinate, aşa cum sunt
culoarea pielii, aspectul
învelişului pilos, raportul
dintre dimensiunile diferitelor
părţi ale corpului, forma
craniului, forma nasului şi a
buzelor etc
Rasa – concept controversat - globalizare
 În termeni generali,
rasa poate fi definită ca
fiind o subpopulaţie ai
cărei membri au în
comun particularităţi
fizice ereditare, ce îi
diferenţiază de alte grupe
umane.
 Din punct de vedere
antropologic, rasa este
un grup uman de
dimensiuni variabil,
istoriceşte constituit şi
care se deosebeşte printr-
o serie de trăsături psiho-
somatice şi de natură
fiziologică specifice
(culoarea pielii, a părului,
forma craniului, nasului şi
buzelor etc.).
Diferențierile rasiale
 datează din Paleolitic, respectiv dintr-o perioadă
cuprinsă între 100.000 şi 11.000 ani în urmă
 au apărut ca rezultat al dispersiei treptate a grupelor
umane din aria de antropogeneză pe întreaga
suprafaţă a planetei şi, respectiv, a evoluţiei
ulterioare relativ izolate a acestora, în condiţii de
mediu diferenţiate.
 Toate rasele actuale s-au format prin diferenţiere
dintr-un singur trunchi comun
Cauzele diferențierilor rasiale
 Direcţia genetică se
referă la anumite
trăsături fizice moştenite.
 restul diferenţierilor
rasiale sunt considerate a
fi rezultatul adaptării
grupelor umane la
condiţii specifice de
mediu, studiile genetice
sugerând, de exemplu,
existenţa unor relaţii
între culoarea pielii şi
radiaţia solară sau între
temperatură şi statură.
DE REȚINUT!!!!!!!!!
 Rasa nu are nici o legătură cu naţionalitatea, limba
sau religia, ci reprezintă o moştenire biologică,
semnificând caracteristicile fizice cu care omul se
naşte.
Caracteristici ale rasei
 culoarea pielii şi a părului,
 statura,
 forma nasului,
 forma şi culoarea ochilor,
 grupa de sânge.
 capacitatea intelectuală sau creativă - se pare
că toate rasele se nasc cu acelaşi potenţial,
nici un studiu nedovedind până a cum
superioritatea sau inferioritatea unei rase.
Trei rase umane ????
 Europoidă
 Mongoloidă
 Negroidă
Opinii
 Cei mai mulţi
antropologi opinează
pentru susţinerea a trei
rase mari:
 ecuatorială
(melanodermă),
 mongoloidă şi
 europoidă (caucazoidă).
 Antropologii ruşi iau în
consideraţie patru rase
 negroidă (care-i include
şi pe khoisanoizi),
 australoidă,
 mongoloidă şi
 europoidă.
Cinci rase umane mari
 rasa khoisanoidă,
 rasa negroidă,
 rasa australoidă,
 rasa europoidă şi
 rasa mongoloidă.
Dinamica structurii rasiale a populaţiei mondiale
Rasa umană 1980 2010
Rasa europoidă 43,4 43,0
Rasa mongoloidă 19,1 19,0
Rasa negroidă 6,7 7,0
Rasa australoidă 0,3 0,3
Rasele mixte 31,3 30,7
Sursa: Шувалов Е., География населения, Москва, 1985; http://resurs2.ru/chislennost-naseleniya-
mira-na-2011god/
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rasa_mongoloid%C4%83#mediaviewer/File:Meyers_b11_s0476a.jpg
Rasa khoisanoidă
 cea mai veche rasă
 a acoperit teritoriul Africii Centrale, Estice şi
Australe.
 individualizarea genetică a acestei rase - anul 100
000 î.Ch., adică la relativ puţin timp după apariţia
subspeciei noastre.
 Populaţiile care aparţin acestui grup sunt mai greu
acceptate ca o rasă distinctă de unii specialişti, în
parte datorită spaţiului restrâns pe care-l ocupă în
prezent şi a efectivului redus (cca. 450.000 de
indivizi).
Rasa khoisanoidă
 odată cu înaintarea populaţiilor negroide (bantu),
khoisanoizii s-au refugiat spre sud-vestul
continentului, în regiunile inospitaliere ale
desertului Kalahari, unde sunt reprezentaţi de două
etnii – hottentoţii şi boschimanii.
 Totuşi, mici enclave din vechea arie de repartiţie s-au
mai menţinut şi în Africa de Est (Tanzania).
Rasa khoisanoidă
 talia mică (cca. 1,5 m),
 culoarea închisă a pielii, nu
însă excesiv (de nuanţă
maronie-gălbuie),
 accentuarea celor două
curburi ale coloanei
vertebrale,
 steatopigia (depuneri de
ţesut adipos în regiunea
fesier şi pe coapse, mai
frecvent la femei – probabil
o adaptare la lungi
perioade de alimentaţie
insuficientă).
HOTENTOȚI
Rasa khoisanoidă
Au trăsături comune cu
rasa negroidă –
 nasul este lat,
 buzele sunt groase,
 părul capului este scurt şi
creţ, crescând în
smocuri.
Au trăsături comune şi cu
rasa mongoloidă –
 faţa plată,
 pomeţii obrajilor relativ
proeminenţi.
 Gradul de metişare este
destul de înalt, doar 1/10
dintre ei păstrând intacte
particularităţile care îi
deosebesc de negrii
africani.
BOSCHIMANI
Structura rasiala a populației terrei
Rasa negroidă – 3 subrase
 dinamism exploziv care îi
asigură o pondere tot mai
mare din populaţia Globului
(de la 5.3% în 1920 la cca. 9.0
% în prezent).
 S-au format probabil în nord-
estul şi nordul Africii.
 În ceea ce priveşte structura
sangvină, o proporţie mare
din negroizi posedă o
hemoglobină anormală –
S, care pare să joace rolul de
mijloc de apărare împotriva
microorganismelor care
provoacă malaria
 statură medie sau înaltă,
 culoare închisă, neagră a pielii
(adaptare la insolaţia
puternică),
 păr ondulat, creţ,
 buze groase,
 nas lat turtit,
 maxilare bine dezvoltate şi
proeminente,
 învelişul pilos al feţei şi al
corpului foarte slab dezvoltat..
A. Subrasa negrilor africani propriu-ziși
 majoritatea în cadrul rasei
 trăsăturile clasice ale rasei: culoarea închisă a pielii (cu
nuanţe de la brun până la negru închis), craniul
dolicocefal (deşi există şi indivizi mezocefali) ş.a.
 Înălţimea medie şi raportul dintre părţile corpului sunt
variabile – sunt grupuri de negri africani (de exemplu, în
Africa Australă, în Nigeria ş.a.), de talie medie (1,6 – 1,65
m) şi cu o constituţie masivă, dar şi altele (de exemplu,
niloţii), de talie înaltă (1,82 m la bărbaţi), de constituţie
zveltă, cu bazinul îngust, o proporţie mare a membrelor
inferioare în totalul înălţimii şi cu articulaţii foarte
mobile, dovedind o adaptare la o viaţă foarte mobilă, de
vânători şi păstori.
A. Subrasa negrilor africani propriu-ziși
 Sub presiunea valurilor
succesive de europoizi,
venite dinspre Mediterana
şi Orientul Apropiat, negrii
africani propriu-zişi s-au
răspândit spre sud, în
regiuni locuite iniţial de
pigmei şi khoisanoizi, astfel
ajungând să populeze cea
mai mare parte a Africii
Subsahariene (Africa de
Vest, Centrală, de Est şi de
Sud), deşi unele grupuri au
rămas şi în partea central-
estică a Saharei (tibbu).
Tibbu, Chad
A. Subrasa negrilor africani propriu-ziși
 Ulterior, ca urmare a comerţului cu sclavi,
reprezentanţii acestei subrase au fost transportaţi
dincolo de Atlantic şi au ajuns astăzi remarcabil de
numeroşi în diferite regiuni din America, cunoscute,
în mod tradiţional, pentru plantaţiile de trestie de
zahăr şi bumbac (insulele Antile, Haiti, Jamaica,
Trinidad ş.a., litoralul Braziliei, sud-estul S.U.A.,
statele din istmul central-american etc.).
B. Subrasa pigmeilor (a negrililor)
 Pigmeii sunt mult mai
puţin numeroşi decât negrii
africani propriu-zişi şi a
reducerii, prin defrişare, a
suprafeţei pădurii
ecuatoriale în care trăiesc
 talia foarte mică (1,41 m),
 nuanţe ale culorii pielii
ceva mai deschise decât la
negrii africani propriu-zişi
 un înveliş pilos puţin mai
bogat decât al acestora,
 dimensiuni proporţionale
relativ mari ale capului şi
braţelor faţă de restul
corpului.
 cea mai înaltă rată a
metabolismului bazal din
toţi locuitorii Globului.
Structura rasiala a populației terrei
Structura rasiala a populației terrei
B. Subrasa pigmeilor (a negrililor)
 Din punctul de vedere al genului de viaţă, pigmeii se
află în faza finală a celui bazat pe vânat şi cules,
începând să preia de la negrii africani propriu-zişi,
care îi înconjoară, creşterea animalelor (păsări de
curte) şi chiar cultura plantelor.
B. Subrasa pigmeilor (a negrililor)
 Trăind în enclave, se împart în pigmeii vestici
(diseminaţi în pădurea ecuatorială din Camerun,
Gabon, Guineea Ecuatorială, R. Congo, nord-vestul
R.D. Congo şi R. Centrafricană), pigmeii nordici (din
pădurea Ituri, situată în nord-estul R.D. Congo) şi
pigmeii sudici (denumiţi şi „olarii de la lacul Kiwu”,
de pe teritoriul statelor Ruanda şi Burundi).
C. Subrasa negritoșilor
 are o origine enigmatică,
 negritoşii desprinzându-se
cândva, în trecut, din masa
rasei negroide şi fiind
cuprinşi într-o migraţie
complexă spre Asia de Sud,
Asia de Sud-Est şi nord-
vestul Oceaniei.
 Pe lângă faptul că respectă
trăsăturile generale ale
rasei, negritoşii au o talie
foarte mică, situată între
aceea a pigmeilor şi aceea a
khoisanoizilor (1,45 – 1,46
m), însă corpul este
proporţionat, buzele sunt
mai puţin groase decât la
negrii africani propriu-zişi,
iar tendinţele de
prognatism lipsesc cu
desăvârşire.
Grupurile izolate de negritoşi
 arhipelagul Andamanelor, din nord-estul Oceanului
Indian (andamanii),
 în zona centrală, greu accesibilă, a peninsulei
Malakka (semangii),
 în munţii din insula Luzon (aeta) şi în alte insule din
arhipelagul Filipinelor (Palawan, Mindoro),
 în Noua Guinee (bere, peshegem ş. A.) precum şi în
ins. Espiritu Santo, din arhipelagul Vanuatu.
Structura rasiala a populației terrei
NEGRITOȘI
Tip rasial mixt
 un singur tip rasial mixt khoisanoido-negroid –
 Damara de munte (circa 0,17 milioane persoane),
care trăieşte în zonele mai înalte ale Namibiei şi
prezintă trăsături tranzitorii între cele două rase din
care provine.
Structura rasiala a populației terrei
Rasa mongoloidă
 s-a format probabil în aria nord-
estică a Orientului Apropiat, de
unde au înaintat, prin Asia
Centrală, spre Siberia, înaintare
în paralel cu care s-a produs
depigmentarea pielii şi
accentuarea altor caractere
rasiale.
 trăsăturile rasiale proprii,
părul capului este lung, negru şi
drept, cu firul gros şi rezistent
(calviţia la bărbaţi fiind foarte
rară, spre deosebire de
europoizi), talia este medie,
craniul este preponderent
brahicefal iar nasul este de lăţime
mijlocie, până la îngust
 culoarea pielii oscilează destul de
mult, ca şi la europoizi, mergând
de la cafeniu la alb, uneori cu o
uşoară tentă gălbuie care a dat
denumirea tradiţională a rasei;
 ca şi la negroizi, irisul este, de
regulă, negru, mai rar căprui.
 Brida oculară (epicanthusul),
comună cu khoisanoizii, este mai
pronunţată ca la aceştia, fapt care
a fost interpretat ca o adaptare la
viaţa într-un climat arid şi cu
vânturi puternice, încărcate cu
praf şi nisip;
 slaba dezvoltare a sistemului
pilos al feţei şi corpului.
Rasa mongoloidă – 2 subrase
 Subrasa asiatică.
 (circa 1 213 milioane de
persoane) şi populează
cea mai mare parte a
Asiei Estice şi Nordice,
precum şi partea de
nord- est a Asiei
Centrale, mai recent
pătrunzând şi în
extremul nord al
Americii.
 Subrasa americană
(amerindiană) este
formată astăzi din circa
47 milioane persoane.
Amerindienii au
colonizat aproape
întregul continent
american, cu excepţia
zonei arctice, venind în
valuri succesive din Asia
de Nord-Est.
A. Subrasa asiatică – 3 tipuri
1. Tipul continental
 (circa 14,3 milioane de
persoane) este reprezentat
de mongoli, de
popoarele din sudul,
centrul, nordul şi nord-
vestul Siberiei (tuvinii,
iakuţii, evencii ş.a.),
precum şi din lungul
litoralului Oceanului
Arctic, în nord-estul
Europei.
 Se distinge prin faţa
deosebit de plată şi
statura mijlocie, uneori
chiar sub aceea mijlocie
(1,61 m, la nenţi).
MONGOLI
IAKUȚI
Subrasa asiatică – 3 tipuri
2. Tipul paleoasiatic
(arctic) este cel mai puţin
numeros din cadrul subrasei
(circa 0,17 milioane de
persoane) şi este
reprezentat de popoarele
din extremitatea nord-estică
a Asiei (ciukcii, coriacii ş.a.),
precum şi de cei din zona
arctică a Americii de Nord
(eschimoşii şi aleuţii).
 Se remarcă prin statura
mică (1,57 m, la
eschimoşi) şi prin
adaptări la temperaturi
scăzute (depunerea de
rezerve de ţesut adipos,
nas mai îngust şi înveliş
pilos puţin mai bogat
decât la ceilalţi
mongoloizi), precum şi la
insolaţia redusă (culoarea
cea mai deschisă a pielii,
dintre toţi mongoloizii).
ESKIMOȘII
Subrasa asiatică – 3 tipuri
 Tipul estic (pacific)
domină numeric, de la
mare distanţă, întreaga
rasă mongoloidă (circa 1
198,3 milioane de
persoane), fiind răspândit
în regiunile central-estice
şi nord-estice ale R. P.
Chineze, ca şi în peninsula
Coreea.
 Se apropie cel mai mult de
trăsăturile antropologice
mediane ale
mongoloizilor, totuşi, deşi
brahicefalia domină,
apare şi o anumită
frecvenţă a craniilor
mezocefale, iar talia este
mai înaltă decât la primele
două tipuri.
CHINEZI și COREENI
Structura rasiala a populației terrei
B. Subrasa amerindiană
 talia este foarte variabilă,
oscilând de la o statură
înaltă (1,75 m, în medie,
la bărbaţi, în sudul
Patagoniei) la una medie
sau chiar sub medie (la
amerindienii din nord-
vestul Americii de Sud şi
Istmul Central-
American).
 Ca şi la mongoloizii
asiatici, culoarea pielii
oscilează foarte mult, de
la un ten măsliniu, în
nordui Americii de sud şi
în America centrală, la
un ten aproape alb, în
cele două extremităţi,
nordică şi sudică, ale
Americii.
B. Subrasa amerindiană
 Amerindienii prezintă
însă şi unele deosebiri
faţă de mongoloizii
asiatici – brida oculară
este de multe ori absentă
(la 50-70 % din indivizi)
sau este slab exprimată,
nasul este mai
proeminent (mai ales în
America de Nord), iar
părul este uneori
ondulat.
Structura rasiala a populației terrei
Tip rasial mixt
între negroizi şi mongoloizi = zambos, apărută prin
mixtarea unor sclavi africani aduşi în mod forţat în
America (în special, în America Latină) cu unii
amerindieni. Numărul acestor metişi nu este cunoscut,
zambos fiind incluşi, în mod curent, în numărul
mulatrilor.
ZAMBOS
ZAMBOS
Rasa australoidă
o rasă destul de veche, apărută
probabil în sudul Peninsulei
Arabice, de unde s-a răspândit
pe un spaţiu foarte larg, în Asia
de Sud şi Sud-Est. Extremul
Orient şi Australia, după cum
am văzut – probabil şi în
America. Acest traseu a
corespuns unei migraţii care,
pornită din Africa, a urmărit
coastele peninsulelor din sudul
Asiei, iar prin intermediul
punţii constituite de
arhipelagul indonezian în
timpul ultimei glaciaţii au ajuns
în urmă cu circa 40 000 de ani,
poate chiar mai devreme, în
Australia.
 Australoizii au unele trăsături
comune cu europoizii (învelişul
pilos al feţei şi al corpului
foarte bine dezvoltat, părul
capului lung şi ondulat), dar şi
altele care îi apropie de negroizi
(pielea de culoare închisă,
nasul lat şi buzele relativ
groase)
Rasa australoidă – 2 subrase
1. Subrasa veddoidă, cu circa
10,2 milioane de membri, se
caracterizează prin talia
mijlocie spre mică (1,55 – 1,6
m, la bărbaţi, o dezvoltare
mai moderată a învelişului
pilos al corpului, în
comparaţie cu australienii,
un nas de lăţime mijlocie,
prezenţa unor uşoare arcade
supraorbitare ş.a.).
 Această subrasă a ocupat
iniţial un areal compact, în
Asia de Sud şi Sud-Est, ca
şi în ghirlandele insulare
din Extremul Orient, dar
astăzi s-a restrâns la
enclave izolate, distribuite
în peninsula Deccan din
India (santalii, munda,
bhilii), în insula Sri Lanka,
în peninsula Malakka
(senoii), în insula Sulawesi
(touta), şi în insula
Kalimantan (kawami).
Rasa australoidă – 2 subrase
2. Subrasa australiană, cu circa
0,23 milioane de persoane, are o
talie mijlocie (1,68 m) şi se
distinge prin nasul lat, cu o
vizibilă adâncitură la rădăcină, o
frecventă tendinţă de
prognatism şi o dezvoltare
foarte puternică a învelişului
pilos al feţei şi corpului. În
trecut, membrii acestei subrase
au populat întreaga suprafaţă a
continentului australian, dar
ulterior au fost refulaţi de
coloniştii europeni spre
regiunile mai izolate, din centrul
şi nord-estul acestuia.
SANTALII – subrasa veddoidă
BHILI
VEDDOIDĂ din Sri
Lanka
Tip rasial de tranziție
 tip rasial de tranziţie
între negroizi şi
australoizi, tipul
papuaso-melanezian, cu
circa 9 milioane de
persoane, prezent în
Noua Guinee, insulele
vecine şi în Melanezia
(Vanuatu, Solomon, Fiji,
Noua Caledonie etc.).
 Papuaşii au comun cu
negroizii părul creţ, dar
mai bogat (trăsătură
australoidă), prezintă şi
alte trăsături australoide
(învelişul pilos relativ
bogat, adâncitura de la
baza nasului), dar au şi o
trăsătură proprie – nasul
proeminent, cu profil
acvilin.
Structura rasiala a populației terrei
Structura rasiala a populației terrei
Structura rasiala a populației terrei
Tipri rasiale mixte între mongoloizi și
australoizi
 Tipul ainoid. Membrii acestui tip
rasial au populat în trecut întregul
arhipelag japonez, insulele Kurile,
precum şi o parte din insula
Sahalin şi din peninsula
Kamceatka, dar au fost refulaţi
treptat de japonezi şi de ruşi, astăzi
limitându-se la unele enclave
izolate din insula Hokkaido, unde
numărul lor se apreciază astăzi la
nu mai mult de 21 000 de
persoane. Originea lor este
subiectul unor controverse sporite
de caracteristicile lor rasiale. Nu
este exclus ca primul val de
populaţii care au traversat
Behringul spre Americi să fi fost de
factură australoidă, înrudiţi cu
ainoizii.
Tip rasial mixt
 Tipul japonez. S-a format prin
mixtarea complexă a unui strat mai
vechi, ainoid, cu un strat de
mongoloizi sudici, veniţi din Asia
de Sud-Est, şi cu un ultim strat, de
mongoloizi continentali, veniţi
dinspre vest, în secolele VII – V
(purtătorii culturii yayoi). Aceştia
din urmă au reprezentat elementul
rasial cel mai important, asigurând
dominanţa netă a trăsăturilor
mongoloide, în timp ce
particularităţile australoide sunt
slab evidenţiate (brida oculară ceva
mai puţin marcată, nasul mai
proeminent, uneori acvilin, părul
capului uneori ondulat). Acest tip
rasial cuprinde circa 128,2
milioane de persoane.
Tip rasial mixt format între negroizi, australoizi
și mongoloizi
S-a format în Madagascar, prin
mixtarea negroizilor africani cu
mongoloizii sudici originari din
Insulinda, care au traversat Oceanul
Indian în secolul al X-lea d.Ch.
Trăsăturile negroide sunt dominante
(pielea de culoare închisă, totuşi puţin
mai deschisă ca la negrii africani
propriu-zişi, părul creţ), urmând cele
australoide (lungimea mai mare a
părului capului faţă de negroizi şi
mongoloizi) şi cele mongoloide (o
uşoară bridă oculară). Numărul
malgaşilor este de circa 18,5 milioane
de persoane
Rasa europoidă / leucodermă
 nuanţele deschise ale pielii (oscilând de la culoarea
albă la culoarea măslinie, de regulă, depigmentarea
avansând odată cu latitudinea),
 părul capului ondulat sau drept, mai rar creţ, dar
necrescând vreodată în smocuri,
 un înveliş pilos foarte bine dezvoltat al corpului şi al
feţei, un nas subţire şi proeminent, pomeţi ai
obrajilor slab exprimaţi, buze subţiri sau de grosime
mijlocie, culoarea diferenţiată a ochilor (cenuşiu,
albastru, căprui, negru etc.)
Rasa europoidă – 3 subrase
 Subrasa sudică este, de la
mare distanţă, cea mai
numeroasă, expansiunea
teritorială facând-o să
locuiască nu numai în zona
iniţială (Asia Mică, nordul
Orientului Apropiat,
Caucaz), dar şi în Europa
mediteraneană, Africa de
Nord, Peninsula Arabică,
Iran, Afganistan, o parte
din Asia Centrală, Pakistan,
nord-vestul Indiei, iar mai
recent – în America Latină
ş.a.
 Ca trăsături rasiale se
disting prin pielea de
culoare măslinie, părul
negru,, irisul negru sau
căprui, mai rar de culoare
deschisă. Numărul
membrilor subrasei se
apreciază la 1 579 milioane
de persoane.
Tipul armenoid
Tipul armenoid (anatolian),
frecvent în Asia Mică şi
Caucaz. Se remarcă prin nasul
proeminent, acvilin şi statura
mijlocie.
Tipul pamiro-ferghanian
 Tipul pamiro-
ferghanian, din Iran şi
Asia Centrală
(Tadjikistan), cu
trăsături foarte apropiate
de cele medii ale
subrasei.
Tipul indo-afgan
 Tipul indo-afgan, foarte
numeros ca membri,
dominant în Afganistan,
Pakistan şi nord-vestul
Indiei, cu nuanţe mai
închise ale pielii faţă de
ceilalţi europoizi. Ca şi
cel anterior, prezintă
unele asemănări cu tipul
armenoid dar se disting
printr-un vizibil aport
australoid.
Tipul dinaric și mediteranean
 Tipul dinaric (balcano-),
întâlnit în centrul şi nordul
Peninsulei Balcanice. Se
distinge prin statura înaltă
(1,78 m – media la 20 de
ani a bărbaţilor din
Muntenegru), un schelet
masiv, predominarea
brahicefaliei şi aplatizarea
zonei occipitale a craniului.
Este frecvent şi în aria
nordică a Carpaţilor
Româneşti.
 Tipul mediteranean, foarte
răspândit în Europa de
Sud, sudul României,
Africa de Nord, Asia de
Sud-Vest şi America
Latină. Statura este
mijlocie, iar scheletul mai
gracil ca la dinarici;
predomină craniile
dolicocefale. In nordul
Africii acest tip este numit
şi hamit, deosebindu-se
printr-un aport negroid, iar
în Orientul Apropiat este
numit semit, distingându-
se prin nasul uşor coroiat.
1 de 67

Recomendados

Strucutura Populatiei por
Strucutura PopulatieiStrucutura Populatiei
Strucutura PopulatieiLaurentiu Calancea
17.3K visualizações17 slides
Masele de aer. Fronturi atmosferice. por
Masele de aer. Fronturi atmosferice.Masele de aer. Fronturi atmosferice.
Masele de aer. Fronturi atmosferice.Dan Mulco
19K visualizações13 slides
Forme majore ale reliefului terestru por
Forme majore ale reliefului terestruForme majore ale reliefului terestru
Forme majore ale reliefului terestruButuc Carmen
17.6K visualizações62 slides
Romania in perioada interbelica por
Romania in perioada interbelicaRomania in perioada interbelica
Romania in perioada interbelicaAgnes Iacob
28.6K visualizações8 slides
Tipuri de climate por
Tipuri de climateTipuri de climate
Tipuri de climateTonia Bucurica
87.6K visualizações4 slides
Egalitate de gen por
Egalitate de gen Egalitate de gen
Egalitate de gen Institutul Național de Statistică
3.4K visualizações50 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mediul temperat oceanic 11 c por
Mediul temperat oceanic 11 cMediul temperat oceanic 11 c
Mediul temperat oceanic 11 cProf de Geografie
36.9K visualizações10 slides
Traficul de persoane por
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoaneRoxana Giusca
13.4K visualizações45 slides
TESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATE por
TESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATETESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATE
TESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATEAura Dumi
3.8K visualizações16 slides
Amfibienii por
AmfibieniiAmfibienii
Amfibieniistefanmoraru
23.2K visualizações21 slides
Circuitulmaterieiinecosistem por
CircuitulmaterieiinecosistemCircuitulmaterieiinecosistem
CircuitulmaterieiinecosistemGavril Simona
2.4K visualizações24 slides
Regiunea mediteraneană por
Regiunea mediteraneanăRegiunea mediteraneană
Regiunea mediteraneanăAna-Maria Baluta
14.3K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

Mediul temperat oceanic 11 c por Prof de Geografie
Mediul temperat oceanic 11 cMediul temperat oceanic 11 c
Mediul temperat oceanic 11 c
Prof de Geografie36.9K visualizações
Traficul de persoane por Roxana Giusca
Traficul de persoaneTraficul de persoane
Traficul de persoane
Roxana Giusca13.4K visualizações
TESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATE por Aura Dumi
TESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATETESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATE
TESTE BAC ANTRENAMENT-GEOGRAFIE 2021 REZOLVATE
Aura Dumi3.8K visualizações
Amfibienii por stefanmoraru
AmfibieniiAmfibienii
Amfibienii
stefanmoraru23.2K visualizações
Circuitulmaterieiinecosistem por Gavril Simona
CircuitulmaterieiinecosistemCircuitulmaterieiinecosistem
Circuitulmaterieiinecosistem
Gavril Simona2.4K visualizações
Regiunea mediteraneană por Ana-Maria Baluta
Regiunea mediteraneanăRegiunea mediteraneană
Regiunea mediteraneană
Ana-Maria Baluta14.3K visualizações
Rezervatii naturale por stefanmoraru
Rezervatii naturaleRezervatii naturale
Rezervatii naturale
stefanmoraru15.6K visualizações
Migratia populatiei 2014 por Daniela Barbaros
Migratia populatiei 2014Migratia populatiei 2014
Migratia populatiei 2014
Daniela Barbaros9.8K visualizações
Eruptii vulcanice por AndreiCristea10
Eruptii vulcaniceEruptii vulcanice
Eruptii vulcanice
AndreiCristea1015.4K visualizações
Originea si evolutia omului varianta finala por stefanmoraru
Originea si evolutia omului varianta finalaOriginea si evolutia omului varianta finala
Originea si evolutia omului varianta finala
stefanmoraru22.4K visualizações
Structura religioasa por Daniela Barbaros
Structura religioasaStructura religioasa
Structura religioasa
Daniela Barbaros9.1K visualizações
Holocaust por Ion Chiriac
Holocaust Holocaust
Holocaust
Ion Chiriac11.1K visualizações
Toleranta por elena1r
Toleranta Toleranta
Toleranta
elena1r6.3K visualizações
Studiu de caz latinitate si dacism por Silivestru Catalin
Studiu de caz latinitate si dacismStudiu de caz latinitate si dacism
Studiu de caz latinitate si dacism
Silivestru Catalin63.5K visualizações
Stefan Cel Mare por Lucian
Stefan Cel MareStefan Cel Mare
Stefan Cel Mare
Lucian 1.6K visualizações
Gr31 mititelu ionel (grecia) por IonelMititelu
Gr31 mititelu ionel (grecia)Gr31 mititelu ionel (grecia)
Gr31 mititelu ionel (grecia)
IonelMititelu888 visualizações
Poluarea mediului inconjurator por Alianta INFONET
Poluarea mediului inconjuratorPoluarea mediului inconjurator
Poluarea mediului inconjurator
Alianta INFONET129.3K visualizações
Puterea si Rolul Mass-Mediei por Alexandru Andrușevici
Puterea si Rolul Mass-MedieiPuterea si Rolul Mass-Mediei
Puterea si Rolul Mass-Mediei
Alexandru Andrușevici11.1K visualizações
Regimul fanariot por MariaChitul
Regimul fanariotRegimul fanariot
Regimul fanariot
MariaChitul942 visualizações

Similar a Structura rasiala a populației terrei

prezentare geografie Bercaru Georgiana por
prezentare geografie Bercaru Georgianaprezentare geografie Bercaru Georgiana
prezentare geografie Bercaru GeorgianaGeorgiana93
2.4K visualizações15 slides
Tema2.ipsc por
Tema2.ipscTema2.ipsc
Tema2.ipscraideno2
638 visualizações61 slides
0structurapopula iei (1) por
0structurapopula iei (1)0structurapopula iei (1)
0structurapopula iei (1)Daniela Barbaros
716 visualizações21 slides
0structurapopula iei (1) por
0structurapopula iei (1)0structurapopula iei (1)
0structurapopula iei (1)Daniela Barbaros
473 visualizações21 slides
Teoria evolutionista por
Teoria evolutionistaTeoria evolutionista
Teoria evolutionistastefanmoraru
5.3K visualizações112 slides
Africa de sud por
Africa de sudAfrica de sud
Africa de sudAnisoara Cojoc
1.4K visualizações16 slides

Similar a Structura rasiala a populației terrei(10)

prezentare geografie Bercaru Georgiana por Georgiana93
prezentare geografie Bercaru Georgianaprezentare geografie Bercaru Georgiana
prezentare geografie Bercaru Georgiana
Georgiana932.4K visualizações
Tema2.ipsc por raideno2
Tema2.ipscTema2.ipsc
Tema2.ipsc
raideno2638 visualizações
0structurapopula iei (1) por Daniela Barbaros
0structurapopula iei (1)0structurapopula iei (1)
0structurapopula iei (1)
Daniela Barbaros716 visualizações
0structurapopula iei (1) por Daniela Barbaros
0structurapopula iei (1)0structurapopula iei (1)
0structurapopula iei (1)
Daniela Barbaros473 visualizações
Teoria evolutionista por stefanmoraru
Teoria evolutionistaTeoria evolutionista
Teoria evolutionista
stefanmoraru5.3K visualizações
Africa de sud por Anisoara Cojoc
Africa de sudAfrica de sud
Africa de sud
Anisoara Cojoc1.4K visualizações
Introducereadespeciinoi necosisteme por anamaria3570
Introducereadespeciinoi necosistemeIntroducereadespeciinoi necosisteme
Introducereadespeciinoi necosisteme
anamaria3570142 visualizações
Introducereadespeciinoi necosisteme por anamaria3570
Introducereadespeciinoi necosistemeIntroducereadespeciinoi necosisteme
Introducereadespeciinoi necosisteme
anamaria3570105 visualizações
Cresterea viperelor por muntelemarecluj
Cresterea viperelorCresterea viperelor
Cresterea viperelor
muntelemarecluj4.4K visualizações
Popoareleorientuluiantic(1) por Hutanu Gabriel
Popoareleorientuluiantic(1)Popoareleorientuluiantic(1)
Popoareleorientuluiantic(1)
Hutanu Gabriel1.1K visualizações

Mais de Daniela Barbaros

Prdem por
PrdemPrdem
PrdemDaniela Barbaros
839 visualizações21 slides
demd por
demddemd
demdDaniela Barbaros
408 visualizações21 slides
declpop por
declpopdeclpop
declpopDaniela Barbaros
258 visualizações21 slides
Structura economica por
Structura economicaStructura economica
Structura economicaDaniela Barbaros
3.8K visualizações42 slides
Asezare rurala 2014 v1 por
Asezare rurala 2014 v1Asezare rurala 2014 v1
Asezare rurala 2014 v1Daniela Barbaros
6.4K visualizações153 slides
F.ora por
F.oraF.ora
F.oraDaniela Barbaros
1K visualizações33 slides

Mais de Daniela Barbaros(10)

Structura economica por Daniela Barbaros
Structura economicaStructura economica
Structura economica
Daniela Barbaros3.8K visualizações
Asezare rurala 2014 v1 por Daniela Barbaros
Asezare rurala 2014 v1Asezare rurala 2014 v1
Asezare rurala 2014 v1
Daniela Barbaros6.4K visualizações
As urb por Daniela Barbaros
As urbAs urb
As urb
Daniela Barbaros1.4K visualizações
Dezum por Daniela Barbaros
DezumDezum
Dezum
Daniela Barbaros1.4K visualizações
7753 situatia demografica_in_rm (1) por Daniela Barbaros
7753 situatia demografica_in_rm (1)7753 situatia demografica_in_rm (1)
7753 situatia demografica_in_rm (1)
Daniela Barbaros655 visualizações

Structura rasiala a populației terrei

 • 1. Structura rasială a populației Terrei
 • 2. Rasele – concept  grupuri umane, formate în procesul de diferenţiere a subspeciei Homo sapiens sapiens,  grupuri care prezintă o serie de trăsături somatice şi fiziologice comune şi caracteristice, variabile totuşi în cadrul unor limite determinate, aşa cum sunt culoarea pielii, aspectul învelişului pilos, raportul dintre dimensiunile diferitelor părţi ale corpului, forma craniului, forma nasului şi a buzelor etc
 • 3. Rasa – concept controversat - globalizare  În termeni generali, rasa poate fi definită ca fiind o subpopulaţie ai cărei membri au în comun particularităţi fizice ereditare, ce îi diferenţiază de alte grupe umane.  Din punct de vedere antropologic, rasa este un grup uman de dimensiuni variabil, istoriceşte constituit şi care se deosebeşte printr- o serie de trăsături psiho- somatice şi de natură fiziologică specifice (culoarea pielii, a părului, forma craniului, nasului şi buzelor etc.).
 • 4. Diferențierile rasiale  datează din Paleolitic, respectiv dintr-o perioadă cuprinsă între 100.000 şi 11.000 ani în urmă  au apărut ca rezultat al dispersiei treptate a grupelor umane din aria de antropogeneză pe întreaga suprafaţă a planetei şi, respectiv, a evoluţiei ulterioare relativ izolate a acestora, în condiţii de mediu diferenţiate.  Toate rasele actuale s-au format prin diferenţiere dintr-un singur trunchi comun
 • 5. Cauzele diferențierilor rasiale  Direcţia genetică se referă la anumite trăsături fizice moştenite.  restul diferenţierilor rasiale sunt considerate a fi rezultatul adaptării grupelor umane la condiţii specifice de mediu, studiile genetice sugerând, de exemplu, existenţa unor relaţii între culoarea pielii şi radiaţia solară sau între temperatură şi statură.
 • 6. DE REȚINUT!!!!!!!!!  Rasa nu are nici o legătură cu naţionalitatea, limba sau religia, ci reprezintă o moştenire biologică, semnificând caracteristicile fizice cu care omul se naşte.
 • 7. Caracteristici ale rasei  culoarea pielii şi a părului,  statura,  forma nasului,  forma şi culoarea ochilor,  grupa de sânge.  capacitatea intelectuală sau creativă - se pare că toate rasele se nasc cu acelaşi potenţial, nici un studiu nedovedind până a cum superioritatea sau inferioritatea unei rase.
 • 8. Trei rase umane ????  Europoidă  Mongoloidă  Negroidă
 • 9. Opinii  Cei mai mulţi antropologi opinează pentru susţinerea a trei rase mari:  ecuatorială (melanodermă),  mongoloidă şi  europoidă (caucazoidă).  Antropologii ruşi iau în consideraţie patru rase  negroidă (care-i include şi pe khoisanoizi),  australoidă,  mongoloidă şi  europoidă.
 • 10. Cinci rase umane mari  rasa khoisanoidă,  rasa negroidă,  rasa australoidă,  rasa europoidă şi  rasa mongoloidă.
 • 11. Dinamica structurii rasiale a populaţiei mondiale Rasa umană 1980 2010 Rasa europoidă 43,4 43,0 Rasa mongoloidă 19,1 19,0 Rasa negroidă 6,7 7,0 Rasa australoidă 0,3 0,3 Rasele mixte 31,3 30,7 Sursa: Шувалов Е., География населения, Москва, 1985; http://resurs2.ru/chislennost-naseleniya- mira-na-2011god/
 • 13. Rasa khoisanoidă  cea mai veche rasă  a acoperit teritoriul Africii Centrale, Estice şi Australe.  individualizarea genetică a acestei rase - anul 100 000 î.Ch., adică la relativ puţin timp după apariţia subspeciei noastre.  Populaţiile care aparţin acestui grup sunt mai greu acceptate ca o rasă distinctă de unii specialişti, în parte datorită spaţiului restrâns pe care-l ocupă în prezent şi a efectivului redus (cca. 450.000 de indivizi).
 • 14. Rasa khoisanoidă  odată cu înaintarea populaţiilor negroide (bantu), khoisanoizii s-au refugiat spre sud-vestul continentului, în regiunile inospitaliere ale desertului Kalahari, unde sunt reprezentaţi de două etnii – hottentoţii şi boschimanii.  Totuşi, mici enclave din vechea arie de repartiţie s-au mai menţinut şi în Africa de Est (Tanzania).
 • 15. Rasa khoisanoidă  talia mică (cca. 1,5 m),  culoarea închisă a pielii, nu însă excesiv (de nuanţă maronie-gălbuie),  accentuarea celor două curburi ale coloanei vertebrale,  steatopigia (depuneri de ţesut adipos în regiunea fesier şi pe coapse, mai frecvent la femei – probabil o adaptare la lungi perioade de alimentaţie insuficientă). HOTENTOȚI
 • 16. Rasa khoisanoidă Au trăsături comune cu rasa negroidă –  nasul este lat,  buzele sunt groase,  părul capului este scurt şi creţ, crescând în smocuri. Au trăsături comune şi cu rasa mongoloidă –  faţa plată,  pomeţii obrajilor relativ proeminenţi.  Gradul de metişare este destul de înalt, doar 1/10 dintre ei păstrând intacte particularităţile care îi deosebesc de negrii africani.
 • 19. Rasa negroidă – 3 subrase  dinamism exploziv care îi asigură o pondere tot mai mare din populaţia Globului (de la 5.3% în 1920 la cca. 9.0 % în prezent).  S-au format probabil în nord- estul şi nordul Africii.  În ceea ce priveşte structura sangvină, o proporţie mare din negroizi posedă o hemoglobină anormală – S, care pare să joace rolul de mijloc de apărare împotriva microorganismelor care provoacă malaria  statură medie sau înaltă,  culoare închisă, neagră a pielii (adaptare la insolaţia puternică),  păr ondulat, creţ,  buze groase,  nas lat turtit,  maxilare bine dezvoltate şi proeminente,  învelişul pilos al feţei şi al corpului foarte slab dezvoltat..
 • 20. A. Subrasa negrilor africani propriu-ziși  majoritatea în cadrul rasei  trăsăturile clasice ale rasei: culoarea închisă a pielii (cu nuanţe de la brun până la negru închis), craniul dolicocefal (deşi există şi indivizi mezocefali) ş.a.  Înălţimea medie şi raportul dintre părţile corpului sunt variabile – sunt grupuri de negri africani (de exemplu, în Africa Australă, în Nigeria ş.a.), de talie medie (1,6 – 1,65 m) şi cu o constituţie masivă, dar şi altele (de exemplu, niloţii), de talie înaltă (1,82 m la bărbaţi), de constituţie zveltă, cu bazinul îngust, o proporţie mare a membrelor inferioare în totalul înălţimii şi cu articulaţii foarte mobile, dovedind o adaptare la o viaţă foarte mobilă, de vânători şi păstori.
 • 21. A. Subrasa negrilor africani propriu-ziși  Sub presiunea valurilor succesive de europoizi, venite dinspre Mediterana şi Orientul Apropiat, negrii africani propriu-zişi s-au răspândit spre sud, în regiuni locuite iniţial de pigmei şi khoisanoizi, astfel ajungând să populeze cea mai mare parte a Africii Subsahariene (Africa de Vest, Centrală, de Est şi de Sud), deşi unele grupuri au rămas şi în partea central- estică a Saharei (tibbu). Tibbu, Chad
 • 22. A. Subrasa negrilor africani propriu-ziși  Ulterior, ca urmare a comerţului cu sclavi, reprezentanţii acestei subrase au fost transportaţi dincolo de Atlantic şi au ajuns astăzi remarcabil de numeroşi în diferite regiuni din America, cunoscute, în mod tradiţional, pentru plantaţiile de trestie de zahăr şi bumbac (insulele Antile, Haiti, Jamaica, Trinidad ş.a., litoralul Braziliei, sud-estul S.U.A., statele din istmul central-american etc.).
 • 23. B. Subrasa pigmeilor (a negrililor)  Pigmeii sunt mult mai puţin numeroşi decât negrii africani propriu-zişi şi a reducerii, prin defrişare, a suprafeţei pădurii ecuatoriale în care trăiesc  talia foarte mică (1,41 m),  nuanţe ale culorii pielii ceva mai deschise decât la negrii africani propriu-zişi  un înveliş pilos puţin mai bogat decât al acestora,  dimensiuni proporţionale relativ mari ale capului şi braţelor faţă de restul corpului.  cea mai înaltă rată a metabolismului bazal din toţi locuitorii Globului.
 • 26. B. Subrasa pigmeilor (a negrililor)  Din punctul de vedere al genului de viaţă, pigmeii se află în faza finală a celui bazat pe vânat şi cules, începând să preia de la negrii africani propriu-zişi, care îi înconjoară, creşterea animalelor (păsări de curte) şi chiar cultura plantelor.
 • 27. B. Subrasa pigmeilor (a negrililor)  Trăind în enclave, se împart în pigmeii vestici (diseminaţi în pădurea ecuatorială din Camerun, Gabon, Guineea Ecuatorială, R. Congo, nord-vestul R.D. Congo şi R. Centrafricană), pigmeii nordici (din pădurea Ituri, situată în nord-estul R.D. Congo) şi pigmeii sudici (denumiţi şi „olarii de la lacul Kiwu”, de pe teritoriul statelor Ruanda şi Burundi).
 • 28. C. Subrasa negritoșilor  are o origine enigmatică,  negritoşii desprinzându-se cândva, în trecut, din masa rasei negroide şi fiind cuprinşi într-o migraţie complexă spre Asia de Sud, Asia de Sud-Est şi nord- vestul Oceaniei.  Pe lângă faptul că respectă trăsăturile generale ale rasei, negritoşii au o talie foarte mică, situată între aceea a pigmeilor şi aceea a khoisanoizilor (1,45 – 1,46 m), însă corpul este proporţionat, buzele sunt mai puţin groase decât la negrii africani propriu-zişi, iar tendinţele de prognatism lipsesc cu desăvârşire.
 • 29. Grupurile izolate de negritoşi  arhipelagul Andamanelor, din nord-estul Oceanului Indian (andamanii),  în zona centrală, greu accesibilă, a peninsulei Malakka (semangii),  în munţii din insula Luzon (aeta) şi în alte insule din arhipelagul Filipinelor (Palawan, Mindoro),  în Noua Guinee (bere, peshegem ş. A.) precum şi în ins. Espiritu Santo, din arhipelagul Vanuatu.
 • 32. Tip rasial mixt  un singur tip rasial mixt khoisanoido-negroid –  Damara de munte (circa 0,17 milioane persoane), care trăieşte în zonele mai înalte ale Namibiei şi prezintă trăsături tranzitorii între cele două rase din care provine.
 • 34. Rasa mongoloidă  s-a format probabil în aria nord- estică a Orientului Apropiat, de unde au înaintat, prin Asia Centrală, spre Siberia, înaintare în paralel cu care s-a produs depigmentarea pielii şi accentuarea altor caractere rasiale.  trăsăturile rasiale proprii, părul capului este lung, negru şi drept, cu firul gros şi rezistent (calviţia la bărbaţi fiind foarte rară, spre deosebire de europoizi), talia este medie, craniul este preponderent brahicefal iar nasul este de lăţime mijlocie, până la îngust  culoarea pielii oscilează destul de mult, ca şi la europoizi, mergând de la cafeniu la alb, uneori cu o uşoară tentă gălbuie care a dat denumirea tradiţională a rasei;  ca şi la negroizi, irisul este, de regulă, negru, mai rar căprui.  Brida oculară (epicanthusul), comună cu khoisanoizii, este mai pronunţată ca la aceştia, fapt care a fost interpretat ca o adaptare la viaţa într-un climat arid şi cu vânturi puternice, încărcate cu praf şi nisip;  slaba dezvoltare a sistemului pilos al feţei şi corpului.
 • 35. Rasa mongoloidă – 2 subrase  Subrasa asiatică.  (circa 1 213 milioane de persoane) şi populează cea mai mare parte a Asiei Estice şi Nordice, precum şi partea de nord- est a Asiei Centrale, mai recent pătrunzând şi în extremul nord al Americii.  Subrasa americană (amerindiană) este formată astăzi din circa 47 milioane persoane. Amerindienii au colonizat aproape întregul continent american, cu excepţia zonei arctice, venind în valuri succesive din Asia de Nord-Est.
 • 36. A. Subrasa asiatică – 3 tipuri 1. Tipul continental  (circa 14,3 milioane de persoane) este reprezentat de mongoli, de popoarele din sudul, centrul, nordul şi nord- vestul Siberiei (tuvinii, iakuţii, evencii ş.a.), precum şi din lungul litoralului Oceanului Arctic, în nord-estul Europei.  Se distinge prin faţa deosebit de plată şi statura mijlocie, uneori chiar sub aceea mijlocie (1,61 m, la nenţi).
 • 39. Subrasa asiatică – 3 tipuri 2. Tipul paleoasiatic (arctic) este cel mai puţin numeros din cadrul subrasei (circa 0,17 milioane de persoane) şi este reprezentat de popoarele din extremitatea nord-estică a Asiei (ciukcii, coriacii ş.a.), precum şi de cei din zona arctică a Americii de Nord (eschimoşii şi aleuţii).  Se remarcă prin statura mică (1,57 m, la eschimoşi) şi prin adaptări la temperaturi scăzute (depunerea de rezerve de ţesut adipos, nas mai îngust şi înveliş pilos puţin mai bogat decât la ceilalţi mongoloizi), precum şi la insolaţia redusă (culoarea cea mai deschisă a pielii, dintre toţi mongoloizii).
 • 41. Subrasa asiatică – 3 tipuri  Tipul estic (pacific) domină numeric, de la mare distanţă, întreaga rasă mongoloidă (circa 1 198,3 milioane de persoane), fiind răspândit în regiunile central-estice şi nord-estice ale R. P. Chineze, ca şi în peninsula Coreea.  Se apropie cel mai mult de trăsăturile antropologice mediane ale mongoloizilor, totuşi, deşi brahicefalia domină, apare şi o anumită frecvenţă a craniilor mezocefale, iar talia este mai înaltă decât la primele două tipuri.
 • 44. B. Subrasa amerindiană  talia este foarte variabilă, oscilând de la o statură înaltă (1,75 m, în medie, la bărbaţi, în sudul Patagoniei) la una medie sau chiar sub medie (la amerindienii din nord- vestul Americii de Sud şi Istmul Central- American).  Ca şi la mongoloizii asiatici, culoarea pielii oscilează foarte mult, de la un ten măsliniu, în nordui Americii de sud şi în America centrală, la un ten aproape alb, în cele două extremităţi, nordică şi sudică, ale Americii.
 • 45. B. Subrasa amerindiană  Amerindienii prezintă însă şi unele deosebiri faţă de mongoloizii asiatici – brida oculară este de multe ori absentă (la 50-70 % din indivizi) sau este slab exprimată, nasul este mai proeminent (mai ales în America de Nord), iar părul este uneori ondulat.
 • 47. Tip rasial mixt între negroizi şi mongoloizi = zambos, apărută prin mixtarea unor sclavi africani aduşi în mod forţat în America (în special, în America Latină) cu unii amerindieni. Numărul acestor metişi nu este cunoscut, zambos fiind incluşi, în mod curent, în numărul mulatrilor.
 • 50. Rasa australoidă o rasă destul de veche, apărută probabil în sudul Peninsulei Arabice, de unde s-a răspândit pe un spaţiu foarte larg, în Asia de Sud şi Sud-Est. Extremul Orient şi Australia, după cum am văzut – probabil şi în America. Acest traseu a corespuns unei migraţii care, pornită din Africa, a urmărit coastele peninsulelor din sudul Asiei, iar prin intermediul punţii constituite de arhipelagul indonezian în timpul ultimei glaciaţii au ajuns în urmă cu circa 40 000 de ani, poate chiar mai devreme, în Australia.  Australoizii au unele trăsături comune cu europoizii (învelişul pilos al feţei şi al corpului foarte bine dezvoltat, părul capului lung şi ondulat), dar şi altele care îi apropie de negroizi (pielea de culoare închisă, nasul lat şi buzele relativ groase)
 • 51. Rasa australoidă – 2 subrase 1. Subrasa veddoidă, cu circa 10,2 milioane de membri, se caracterizează prin talia mijlocie spre mică (1,55 – 1,6 m, la bărbaţi, o dezvoltare mai moderată a învelişului pilos al corpului, în comparaţie cu australienii, un nas de lăţime mijlocie, prezenţa unor uşoare arcade supraorbitare ş.a.).  Această subrasă a ocupat iniţial un areal compact, în Asia de Sud şi Sud-Est, ca şi în ghirlandele insulare din Extremul Orient, dar astăzi s-a restrâns la enclave izolate, distribuite în peninsula Deccan din India (santalii, munda, bhilii), în insula Sri Lanka, în peninsula Malakka (senoii), în insula Sulawesi (touta), şi în insula Kalimantan (kawami).
 • 52. Rasa australoidă – 2 subrase 2. Subrasa australiană, cu circa 0,23 milioane de persoane, are o talie mijlocie (1,68 m) şi se distinge prin nasul lat, cu o vizibilă adâncitură la rădăcină, o frecventă tendinţă de prognatism şi o dezvoltare foarte puternică a învelişului pilos al feţei şi corpului. În trecut, membrii acestei subrase au populat întreaga suprafaţă a continentului australian, dar ulterior au fost refulaţi de coloniştii europeni spre regiunile mai izolate, din centrul şi nord-estul acestuia.
 • 53. SANTALII – subrasa veddoidă
 • 55. Tip rasial de tranziție  tip rasial de tranziţie între negroizi şi australoizi, tipul papuaso-melanezian, cu circa 9 milioane de persoane, prezent în Noua Guinee, insulele vecine şi în Melanezia (Vanuatu, Solomon, Fiji, Noua Caledonie etc.).  Papuaşii au comun cu negroizii părul creţ, dar mai bogat (trăsătură australoidă), prezintă şi alte trăsături australoide (învelişul pilos relativ bogat, adâncitura de la baza nasului), dar au şi o trăsătură proprie – nasul proeminent, cu profil acvilin.
 • 59. Tipri rasiale mixte între mongoloizi și australoizi  Tipul ainoid. Membrii acestui tip rasial au populat în trecut întregul arhipelag japonez, insulele Kurile, precum şi o parte din insula Sahalin şi din peninsula Kamceatka, dar au fost refulaţi treptat de japonezi şi de ruşi, astăzi limitându-se la unele enclave izolate din insula Hokkaido, unde numărul lor se apreciază astăzi la nu mai mult de 21 000 de persoane. Originea lor este subiectul unor controverse sporite de caracteristicile lor rasiale. Nu este exclus ca primul val de populaţii care au traversat Behringul spre Americi să fi fost de factură australoidă, înrudiţi cu ainoizii.
 • 60. Tip rasial mixt  Tipul japonez. S-a format prin mixtarea complexă a unui strat mai vechi, ainoid, cu un strat de mongoloizi sudici, veniţi din Asia de Sud-Est, şi cu un ultim strat, de mongoloizi continentali, veniţi dinspre vest, în secolele VII – V (purtătorii culturii yayoi). Aceştia din urmă au reprezentat elementul rasial cel mai important, asigurând dominanţa netă a trăsăturilor mongoloide, în timp ce particularităţile australoide sunt slab evidenţiate (brida oculară ceva mai puţin marcată, nasul mai proeminent, uneori acvilin, părul capului uneori ondulat). Acest tip rasial cuprinde circa 128,2 milioane de persoane.
 • 61. Tip rasial mixt format între negroizi, australoizi și mongoloizi S-a format în Madagascar, prin mixtarea negroizilor africani cu mongoloizii sudici originari din Insulinda, care au traversat Oceanul Indian în secolul al X-lea d.Ch. Trăsăturile negroide sunt dominante (pielea de culoare închisă, totuşi puţin mai deschisă ca la negrii africani propriu-zişi, părul creţ), urmând cele australoide (lungimea mai mare a părului capului faţă de negroizi şi mongoloizi) şi cele mongoloide (o uşoară bridă oculară). Numărul malgaşilor este de circa 18,5 milioane de persoane
 • 62. Rasa europoidă / leucodermă  nuanţele deschise ale pielii (oscilând de la culoarea albă la culoarea măslinie, de regulă, depigmentarea avansând odată cu latitudinea),  părul capului ondulat sau drept, mai rar creţ, dar necrescând vreodată în smocuri,  un înveliş pilos foarte bine dezvoltat al corpului şi al feţei, un nas subţire şi proeminent, pomeţi ai obrajilor slab exprimaţi, buze subţiri sau de grosime mijlocie, culoarea diferenţiată a ochilor (cenuşiu, albastru, căprui, negru etc.)
 • 63. Rasa europoidă – 3 subrase  Subrasa sudică este, de la mare distanţă, cea mai numeroasă, expansiunea teritorială facând-o să locuiască nu numai în zona iniţială (Asia Mică, nordul Orientului Apropiat, Caucaz), dar şi în Europa mediteraneană, Africa de Nord, Peninsula Arabică, Iran, Afganistan, o parte din Asia Centrală, Pakistan, nord-vestul Indiei, iar mai recent – în America Latină ş.a.  Ca trăsături rasiale se disting prin pielea de culoare măslinie, părul negru,, irisul negru sau căprui, mai rar de culoare deschisă. Numărul membrilor subrasei se apreciază la 1 579 milioane de persoane.
 • 64. Tipul armenoid Tipul armenoid (anatolian), frecvent în Asia Mică şi Caucaz. Se remarcă prin nasul proeminent, acvilin şi statura mijlocie.
 • 65. Tipul pamiro-ferghanian  Tipul pamiro- ferghanian, din Iran şi Asia Centrală (Tadjikistan), cu trăsături foarte apropiate de cele medii ale subrasei.
 • 66. Tipul indo-afgan  Tipul indo-afgan, foarte numeros ca membri, dominant în Afganistan, Pakistan şi nord-vestul Indiei, cu nuanţe mai închise ale pielii faţă de ceilalţi europoizi. Ca şi cel anterior, prezintă unele asemănări cu tipul armenoid dar se disting printr-un vizibil aport australoid.
 • 67. Tipul dinaric și mediteranean  Tipul dinaric (balcano-), întâlnit în centrul şi nordul Peninsulei Balcanice. Se distinge prin statura înaltă (1,78 m – media la 20 de ani a bărbaţilor din Muntenegru), un schelet masiv, predominarea brahicefaliei şi aplatizarea zonei occipitale a craniului. Este frecvent şi în aria nordică a Carpaţilor Româneşti.  Tipul mediteranean, foarte răspândit în Europa de Sud, sudul României, Africa de Nord, Asia de Sud-Vest şi America Latină. Statura este mijlocie, iar scheletul mai gracil ca la dinarici; predomină craniile dolicocefale. In nordul Africii acest tip este numit şi hamit, deosebindu-se printr-un aport negroid, iar în Orientul Apropiat este numit semit, distingându- se prin nasul uşor coroiat.