O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Så skapade vi världens bästa intranät!

Välkommen till ett seminarium den 28 april där Creuna tillsammans med Sveriges riksdag berättar om hur man gick från ett vildvuxet, text- och informationstungt intranät där användbarheten var eftersatt - till att utnämnas till ett av världens 10 bästa intranät 2016 enligt Nielsen Norman Group.

Du får lyssna till framgångsfaktorer i ett lyckat projekt som utvecklade ett intranät i världsklass och vi bjuder på flera exempel på vyer och funktioner. Du får lära dig om hur vi involverat användare genom hela processen och hur det hjälpte oss att nå målet - ett intranät som gör jobbet enklare för alla i Sveriges riksdag!

Talare
Jessica Stringer Bodin, projektledare på Riksdagsförvaltningen
Janna Palmgren, kundansvarig på Creuna

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Så skapade vi världens bästa intranät!

 1. 1. Så skapade vi världens 
 bästa intranät! 👭❤ 🐧 🐴
 2. 2. Hur står det till med intranätet i er organisation? 😱😆 www.govote.at kod 78 28 54
 3. 3. Lite om riksdagen Priset! Hur gjorde vi? Hur blev det? Tips 
 Agenda ✊✌👌 
 *
 *
 *
 *
 *
 4. 4. Sveriges riksdag
 5. 5. “Jag vill vinna ett pris 🏆”
 6. 6. Nielsen Norman Group ,
 7. 7. “The Swedish Parliament’s intranet team spent time upfront learning about roles, needs, and processes in order to undertake a user-focused development plan. The result is a modern responsive design with a focus on clarity and efficiency.” Jakob Nielsen, användbarhetsexpert och representant för Nielsen Norman Group.
 8. 8. 1. Förstå användarna 2. Involvera intressenter och 
 användarna  3. Strukturera (om) innehållet 4. Designa responsivt  + 5. Samarbetet! 
 Höjdpunkter ✊✌👌 
 *
 *
 *
 * 
 *
 9. 9. Hur gjorde vi? 🍌 🐒
 10. 10. Behovskartläggning 
 3 månader (Paus) Intern (hos RDF) planeringsfas & avrop 
 4 månader Koncept & teknikval
 8 veckor Utveckling parallellt med innehållsutveckling
 10 månader inkl. semestrar Optimering & vidareutveckling 
 + 2 år och minst fem år till 😍 Om projektet 🚀
 11. 11. OKT 2011 JAN 2012 2) Involvera
 Intervjua på plats 4) Design1) Förstå Förstå användarna och internkommunika- tionen – inte befintligt intranät Behovskartläggning 👂 3) Innehåll 5)Samarbete Träffas mycket
 12. 12. MAR 2013 MAJ 2013 5) Samarbete Träffas ofta för att lära känna varandra
 Jobbade ihop som ett team 4) Design Designprinciper som skulle fungera på alla enheter
 1) Förstå Använda och fördjupa insikter 2) Involvera Ta till vara på kunskaper från organisationen 3) Innehåll La grunden till navigering och informations- struktur Koncept 🎯
 13. 13. AUG 2013 MAR 2014 5) Samarbete Vi var inte så tighta som vi borde ha varit 😢 3) Innehåll
 Rusta för centraliserat arbetssätt och för rollstyrning 2) Förstå 
 Sprida en förståelse om användarna och konceptet för att skapa innehåll 1) Involvera 
 Visa för intressenter och innehållsägare 4) Design
 Producera innehåll för en responsiv lösning Innehållsutveckling 🔨
 14. 14. JUN 2013 MARS 2014 
 Lansering 5) Samarbete 
 Trygga tillsammans i med- och motgång 4) Design Designade för och testade på alla enheter parallellt Styleguide med moduler 2) Involvera
 Öppna demos Beta i olika versioner
 Utvecklingsblogg  1) Förstå Detaljerna som gör skillnad
 Bjöd in stakeholders & Referensgrupper 3) Innehåll Redaktörsgräns- snittet skulle stödja i innehållsarbetet  Stegvis utveckling 👟 👟 👟
 15. 15. MAR 2014 FRAM
 -TID 4) Design Gradvis optimering 3) Innehåll Putsa, uppdatera och förbättra 1) Förstå Användarstudier på befintlig lösning 2) Involvera 
 Nätverk för innehållsägare och kontaktpersoner 5) Samarbete Ompröva och hitta nya former
 Behålla kunskap och nyckelpersoner Optimering & vidareutveckling 💪
 16. 16. En Oscar för Intranät! 🏆
 17. 17. Vad blev det då? 👀
 18. 18. Vara påläst och förberedd 👓 Veta var jag ska vara. Och när!* Vad är viktigt? För just mig 👳 Förenkla det administrativa 🗓 Vad gäller? 🚷 När och hur och var jag vill! < Känna mig delaktig = Förstå min del i helheten 🌐 Kommunicera och dela med andra ☎ Målgruppernas behov 🙏
 19. 19. Intranätets syfte 🤔 Vara ett effektivt arbetsverktyg för såväl användare som avsändare 
 Främja samhörighet och samarbete
 ☑ ☑
 20. 20. Intranätets grundprinciper 📢 Lyft fram det viktiga. För mig! Ha uppgiften i fokus
 Tillgängligt överallt Flexibelt och öppet
 👇👇👇👇
 21. 21. Guidad tur i intranätet: Startsidan   Jag vill Vem gör vad Och nu DEMO 👍 F G H
 22. 22. Tips!✍
 23. 23. Involvera användarna 🏂
 24. 24. 
 Låter det här för stort - gör mindre men bättre! K
 25. 25. 
 Förstå vilka kioskvältare du har! K
 26. 26. Fortsätt efter lansering – det är då det börjar. Mät, utvärdera och involvera användarna 👫👬👭
 27. 27. Satsa på att involvera och utbilda konsulterna =
 28. 28. Centralisera publicering och utveckling av innehåll – förstå hela intranätet 🏁
 29. 29. Frågor? ⛈☀🌨
 30. 30. TACK!

×