O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Анатолій КодинецьАнатолій Кодинець
д.ю.н., доцент кафедрид.ю.н., доцент кафедри
інтелектуальної власностіінтелектуальної в...
Концепція реформування державної системи правової охорониКонцепція реформування державної системи правової охорони
інтелек...
Концепція реформування державної системиКонцепція реформування державної системи
правової охорони інтелектуальної власност...
Концепція реформування державної системи правової охорониКонцепція реформування державної системи правової охорони
інтелек...
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»...
Реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власностіРеформування державної системи правової охорони і...
Угода про асоціацію між Україною та ЄСУгода про асоціацію між Україною та ЄС
Вимога щодо закріплення додаткової умови пате...
Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальноїКонцепція реформування державної системи правової...
Джерела права ІВДжерела права ІВ
Цивільний кодекс України 2003 р.- Книга 4 «Право ІВ» (ст.Цивільний кодекс України 2003 р...
Колізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВКолізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВ
ЦК України с...
Колізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВКолізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВ
ЦК України
в...
Колізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВКолізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВ
ЦК України -...
Технічні недоліки ЦК УкраїниТехнічні недоліки ЦК України
Стаття 488. Строк чинності майнових правСтаття 488. Строк чиннос...
Технічні недоліки ЦК УкраїниТехнічні недоліки ЦК України
Стаття 1122. Особливі умови договору комерційноїСтаття 1122. Осо...
Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ
 Напрями реформування:Напрями реформування:
 ...
Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ
Зловживання права ІВ («патентний тролінг») - от...
Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ
ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПАТЕНТНИМИ ПРАВ...
Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ
Основні напрями:Основні напрями:
- закріплення ...
Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ
ВИСНОВКИВИСНОВКИ
Реалізація Концепції реформув...
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Кодинець А.О.
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Кодинець А.О.

468 visualizações

Publicada em

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Кодинець А.О.

Круглий стіл «Актуальні проблеми реформування національної системи правової охорони інтелектуальної власності у контексті європейської інтеграції України»

Київ
25 травня 2018 р.

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ. Кодинець А.О.

 1. 1. Анатолій КодинецьАнатолій Кодинець д.ю.н., доцент кафедрид.ю.н., доцент кафедри інтелектуальної власностіінтелектуальної власності Київського національного університетуКиївського національного університету імені Тараса Шевченкаімені Тараса Шевченка РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: НАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИНАПРЯМИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ
 2. 2. Концепція реформування державної системи правової охорониКонцепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні,інтелектуальної власності в Україні, схвалена постановою КМ України від 1 червня 2016 р. № 402-рсхвалена постановою КМ України від 1 червня 2016 р. № 402-р Основні напрямиОсновні напрями  запровадження прозорої дворівневої структури державної системизапровадження прозорої дворівневої структури державної системи правової охорони інтелектуальної власності, за якоїправової охорони інтелектуальної власності, за якої МінекономрозвиткуМінекономрозвитку забезпечує формування та реалізацію державноїзабезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері інтелектуальної власності, аполітики у сфері інтелектуальної власності, а національний органнаціональний орган інтелектуальної власностіінтелектуальної власності виконує окремі публічні функції (владнівиконує окремі публічні функції (владні повноваження) з реалізації державної політики;повноваження) з реалізації державної політики;  реорганізація системи колективного управління майновимиреорганізація системи колективного управління майновими авторськими та суміжними правами;авторськими та суміжними правами;  удосконалення національного законодавства та його гармонізація доудосконалення національного законодавства та його гармонізація до законодавства ЄС.законодавства ЄС.  Реалізувати Концепцію передбачалося протягом 2016 — I кварталуРеалізувати Концепцію передбачалося протягом 2016 — I кварталу 2017 року.2017 року.
 3. 3. Концепція реформування державної системиКонцепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності вправової охорони інтелектуальної власності в УкраїніУкраїні ⇒Запровадження дворівневої структури державної системи охорониЗапровадження дворівневої структури державної системи охорони інтелектуальної власності передбачає ліквідацію Державної службиінтелектуальної власності передбачає ліквідацію Державної служби інтелектуальної власності та створення на базі ДП «Українськийінтелектуальної власності та створення на базі ДП «Український інститут інтелектуальної власності» національного органуінститут інтелектуальної власності» національного органу інтелектуальної власності.інтелектуальної власності. ⇒Постановою КМ України від 23 серпня 2016 р. № 585 «Деякі питанняПостановою КМ України від 23 серпня 2016 р. № 585 «Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державноїоптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади державної системи правової охорони інтелектуальної власності» було ліквідованосистеми правової охорони інтелектуальної власності» було ліквідовано Державну службу інтелектуальної власності, завдання і функції зДержавну службу інтелектуальної власності, завдання і функції з реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності булореалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності було покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.покладено на Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
 4. 4. Концепція реформування державної системи правової охорониКонцепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україніінтелектуальної власності в Україні Зміни системи органів державної влади у сфері інтелектуальної власностіЗміни системи органів державної влади у сфері інтелектуальної власності Державне патентне відомство України 1992-2000Державне патентне відомство України 1992-2000 Державний департамент інтелектуальної власності МОН України 2000-2011Державний департамент інтелектуальної власності МОН України 2000-2011 Державна служба інтелектуальної власності України 2011-2017Державна служба інтелектуальної власності України 2011-2017 Національний орган інтелектуальної власності - МЕРТ з 2017.Національний орган інтелектуальної власності - МЕРТ з 2017. Зміни система органів державної влади у сфері інтелектуальної власності неЗміни система органів державної влади у сфері інтелектуальної власності не призвели до суттєвого покращення законодавчого регулювання відносин ІВ,призвели до суттєвого покращення законодавчого регулювання відносин ІВ, створення дієвих гарантій реалізації та захисту прав творців на результатистворення дієвих гарантій реалізації та захисту прав творців на результати інтелектуальної, творчої діяльності.інтелектуальної, творчої діяльності.
 5. 5. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Види патентівВиди патентів Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» патент на винахідпатент на винахід - різновид патенту, що видається за- різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід; деклараційний патент на винахіддеклараційний патент на винахід - різновид патенту, що- різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки навидається за результатами формальної експертизи заявки на винахід;винахід; деклараційний патент на корисну модельдеклараційний патент на корисну модель - різновид патенту,- різновид патенту, що видається за результатами формальної експертизи заявки нащо видається за результатами формальної експертизи заявки на кориснкориснуу модель.модель. з 2004 р. деклараціні патенти не видаються !!!з 2004 р. деклараціні патенти не видаються !!! Видається патент на винахід та патент на корисну модельВидається патент на винахід та патент на корисну модель
 6. 6. Реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власностіРеформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Українів Україні ПАТЕНТПАТЕНТ - охоронний документ, що засвідчує- охоронний документ, що засвідчує пріоритетпріоритет,, авторство і правоавторство і право інтелектуальної власностіінтелектуальної власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок.на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Він видається за результатами перевірки умов патентоздатності винаходу,Він видається за результатами перевірки умов патентоздатності винаходу, корисної моделі чи промислового зразка.корисної моделі чи промислового зразка. На корисну модель та промисловий зразок видається патент за результатамиНа корисну модель та промисловий зразок видається патент за результатами формальної експертизи заявки.формальної експертизи заявки. На винахід видається патент за результатами формальної та кваліфікаційноїНа винахід видається патент за результатами формальної та кваліфікаційної експертиз.експертиз. ВинахідВинахід КориснаКорисна модельмодель ПромислоПромисло вийвий зразокзразок ПатентиПатенти
 7. 7. Угода про асоціацію між Україною та ЄСУгода про асоціацію між Україною та ЄС Вимога щодо закріплення додаткової умови патентоздатностіВимога щодо закріплення додаткової умови патентоздатності промислових зразків у національному законодавстві – індивідуальногопромислових зразків у національному законодавстві – індивідуального характеру.характеру. Промисловий зразок є таким, що має індивідуальний характер у випадку,Промисловий зразок є таким, що має індивідуальний характер у випадку, коли загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача,коли загальне враження, яке він справляє на поінформованого користувача, відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувачавідрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома (ст.будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома (ст. 213 Угоди).213 Угоди). Мають бути уточнені положення законодавства про процедуру патентуванняМають бути уточнені положення законодавства про процедуру патентування промислових зразків. Патентне відомство при видачі патенту на промислові зразкипромислових зразків. Патентне відомство при видачі патенту на промислові зразки маємає перевіряти наявність індивідуального характеруперевіряти наявність індивідуального характеру у промисловому зразку, щоу промисловому зразку, що вимагатимевимагатиме коригування функцій патентного відомствакоригування функцій патентного відомства.. ТОМУТОМУ проведення законодавчих змін має передуватипроведення законодавчих змін має передувати чи, принаймні,чи, принаймні, відбуватися паралельновідбуватися паралельно із реформуванням державної системи інтелектуальноїіз реформуванням державної системи інтелектуальної власностівласності
 8. 8. Концепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальноїКонцепція реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Українівласності в Україні ⇒ Удосконалення національного законодавства та його гармонізація доУдосконалення національного законодавства та його гармонізація до законодавства ЄСзаконодавства ЄС  виконання плану імплементації Угоди про асоціацію між Україною тавиконання плану імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом;Європейським Союзом;  внесення змін до законодавства щодо:внесення змін до законодавства щодо:  правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав,правової охорони об’єктів авторського права та суміжних прав, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, комерційнихвинаходів, корисних моделей, промислових зразків, комерційних позначень (торговельних марок, географічних зазначень, фірмовихпозначень (торговельних марок, географічних зазначень, фірмових найменувань) з урахуванням досвіду держав ЄС;найменувань) з урахуванням досвіду держав ЄС;  порядку розподілу прав на об’єкти інтелектуальної власності,порядку розподілу прав на об’єкти інтелектуальної власності, створені у зв’язку з виконанням трудового договору, договору застворені у зв’язку з виконанням трудового договору, договору за замовленням, за рахунок коштів державного бюджету;замовленням, за рахунок коштів державного бюджету;  захисту прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо захистузахисту прав інтелектуальної власності, в тому числі щодо захисту авторського права та суміжних прав в Інтернеті;авторського права та суміжних прав в Інтернеті;  відповідальності за порушення прав інтелектуальної власностівідповідальності за порушення прав інтелектуальної власності (зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про(зміни до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення).адміністративні правопорушення).
 9. 9. Джерела права ІВДжерела права ІВ Цивільний кодекс України 2003 р.- Книга 4 «Право ІВ» (ст.Цивільний кодекс України 2003 р.- Книга 4 «Право ІВ» (ст. 418-508), Глава 62, 75, 76 Книги 5 «Зобовязальне право»418-508), Глава 62, 75, 76 Книги 5 «Зобовязальне право»  Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції 2001 р.Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції 2001 р.  Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» відЗакон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р.15.12.1993 р.  Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р.Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р.  Закон України «Про хорону прав на знаки для товарів і послуг» відЗакон України «Про хорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15.12.1993 р.15.12.1993 р.  Закон України «Про охрону прав на сорти рослин» від 21.04. 1993 р.Закон України «Про охрону прав на сорти рослин» від 21.04. 1993 р.  Закон України «Про охрону прав на топогорафії інтегральних мікросхем»Закон України «Про охрону прав на топогорафії інтегральних мікросхем» від 5.11. 1997 р.від 5.11. 1997 р.  Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» відЗакон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів» від 16.06.1999 р.16.06.1999 р.
 10. 10. Колізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВКолізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВ ЦК України ст. 429- Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору 1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт. 2. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором. 3. Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності ...можуть бути встановлені законом. Закон України «Про АП і СП» - ст. 16 Авторське право на службові твори 1. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. 2. Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем.
 11. 11. Колізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВКолізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВ ЦК України від 16.01.2003 р. (набрав чинності 01.01.2014 р.); має загальний харакер; має вищу юрид. силу, ніж спеціальні закони. ст. 4 ЦК України - Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які приймаються відповідно до Конституції України та цього Кодексу. Якщо суб'єкт права законодавчої ініціативи подав до Верховної Ради України проект закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, він зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до Цивільного кодексу України. Закон України «Про АП і СП» Закон в редакції 2001 р. має спеціальний характер має нижчу юрид. силу, ніж ЦК України. Застосовується положення ЦК України - п. 35 постанови Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав інтелектуальної власності» №12 від 17.10.2012 р.; п. 24 постанови Пленуму ВСУ «Про застосування судами норм законодавства у справах про захист авторського права і суміжних прав» 04.06.2010 № 5.
 12. 12. Колізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВКолізії між ЦК України та спеціальними Законами про ІВ ЦК України - Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 1. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності та договори, визначені статтями 1109, 1112 та 1113 цього Кодексу, не підлягають обов'язковій державній реєстрації. 2. Факт передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, які відповідно до цього Кодексу або іншого закону є чинними після їх державної реєстрації, підлягає державній реєстрації. Обовязковість реєстрації договорів про передачу прав на обєкти патетних прав, торговельні марки, ТІМ, сорти рослин. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» - ст. 16 9. Договір про передачу права власності на знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені відомостей ... із одночасним внесенням їх до Реєстру. Факультативність реєстрації
 13. 13. Технічні недоліки ЦК УкраїниТехнічні недоліки ЦК України Стаття 488. Строк чинності майнових правСтаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породуінтелектуальної власності на сорт рослин, породу тваринтварин 4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної4. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин може бутивласності на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку,припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.встановлених законом. 5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з5. Право на поширення сорту рослин, породи тварин є чинним з дати, наступної за датою його державної реєстрації, та дієдати, наступної за датою його державної реєстрації, та діє безстроково за умови підтримання чинності цього правабезстроково за умови підтримання чинності цього права відповідно до закону.відповідно до закону. 6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної6. Чинність виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин може бутивласності на сорт рослин, породу тварин може бути припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку,припинено достроково або поновлено у випадках та у порядку, встановлених законом.встановлених законом.
 14. 14. Технічні недоліки ЦК УкраїниТехнічні недоліки ЦК України Стаття 1122. Особливі умови договору комерційноїСтаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесіїконцесії 2. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має2. Умова договору, відповідно до якої правоволоділець має право визначати ціну товару (робіт, послуг),право визначати ціну товару (робіт, послуг), передбаченого договором, або встановлювати верхню чипередбаченого договором, або встановлювати верхню чи нижню межу цієї ціни,нижню межу цієї ціни, є нікчемною.є нікчемною. 3. Умова договору, відповідно до якої користувач має3. Умова договору, відповідно до якої користувач має право продавати товари (виконувати роботи, надаватиправо продавати товари (виконувати роботи, надавати послуги) виключно певній категорії покупців (замовників)послуги) виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), які маютьабо виключно покупцям (замовникам), які мають місцезнаходження (місце проживання) на території,місцезнаходження (місце проживання) на території, визначеній у договорі.визначеній у договорі. , Є НІКЧЕМНОЮ ?!, Є НІКЧЕМНОЮ ?!  Законом № 191-VIII від 12.02.2015 були внесені зміни до Глави 76 ЦК УкраїниЗаконом № 191-VIII від 12.02.2015 були внесені зміни до Глави 76 ЦК України (ст. 1118, 1120).(ст. 1118, 1120).
 15. 15. Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ  Напрями реформування:Напрями реформування:  імплементація у національному законодавстві положень Угоди проімплементація у національному законодавстві положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС;асоціацію між Україною та ЄС;  внесення змін до спеціальних законів, спрямованих на їх відповідністьвнесення змін до спеціальних законів, спрямованих на їх відповідність нормам Угоди про асоціацію та положенням ЦК Украни;нормам Угоди про асоціацію та положенням ЦК Украни;  внесення змін до ЦК України у частині зміни окремих його положень,внесення змін до ЦК України у частині зміни окремих його положень, приведенння їх у відповідності до норм Угоди про асоціацію;приведенння їх у відповідності до норм Угоди про асоціацію;  усунення недоліків законодавчого механізму набуття прав наусунення недоліків законодавчого механізму набуття прав на результати інтелектуальної, творчої діяльності;результати інтелектуальної, творчої діяльності;  створення правових засад надійного захисту прав творців та їхстворення правових засад надійного захисту прав творців та їх правонаступників;правонаступників;  недопущення випадків зловживання правами інтелектуальноїнедопущення випадків зловживання правами інтелектуальної власності окремими особами.власності окремими особами.
 16. 16. Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ Зловживання права ІВ («патентний тролінг») - отриманняЗловживання права ІВ («патентний тролінг») - отримання недобросовісними заявниками охоронних документів на прості технічні чинедобросовісними заявниками охоронних документів на прості технічні чи художні рішення з метою створення перешкод чи отримання винагороди відхудожні рішення з метою створення перешкод чи отримання винагороди від суб’єктів господарювання, які впродовж тривалого часу їхсуб’єктів господарювання, які впродовж тривалого часу їх використовують.використовують. Фактори, які сприяють зловживанням правами ІВФактори, які сприяють зловживанням правами ІВ полегшена процедура отримання охоронних документів (патентів наполегшена процедура отримання охоронних документів (патентів на промислові зразки та корисні моделі)промислові зразки та корисні моделі) складність судового розгляду і вирішення спорів у сфері інтелектуальноїскладність судового розгляду і вирішення спорів у сфері інтелектуальної власмностівласмності ⇒тривалість судового розгляду судових справ про визнання недійсними охороннихтривалість судового розгляду судових справ про визнання недійсними охоронних документів;документів; ⇒витратність судового процесу,витратність судового процесу, ⇒необхідність проведення судової експертизи,необхідність проведення судової експертизи, ⇒можливість апеляційного та касаційного оскарження прийнятого судовогоможливість апеляційного та касаційного оскарження прийнятого судового рішення тощо.рішення тощо.
 17. 17. Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПАТЕНТНИМИ ПРАВАМИЗАХОДИ БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПАТЕНТНИМИ ПРАВАМИ запровадження адміністративної процедури визнання недійснимзапровадження адміністративної процедури визнання недійсним виданих охоронних документів (патентів та свідоцтв)виданих охоронних документів (патентів та свідоцтв) Апеляційним органом патентного відомства з можливістюАпеляційним органом патентного відомства з можливістю оскарження прийнятого рішення у судовому порядку;оскарження прийнятого рішення у судовому порядку; запровадження, поряд із формальною процедурою, процедуризапровадження, поряд із формальною процедурою, процедури перевірки заявлених технічних рішень по суті (на предметперевірки заявлених технічних рішень по суті (на предмет локальної новизни - для корисних моделей та індивідуальноголокальної новизни - для корисних моделей та індивідуального характеру – для промислових зразків);характеру – для промислових зразків); встановлення відповідальності для суб’єктів, які зловживаютьвстановлення відповідальності для суб’єктів, які зловживають правами інтелектуальної власності.правами інтелектуальної власності.
 18. 18. Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ Основні напрями:Основні напрями: - закріплення у законодавстві строків винесення рішення щодо заявлених- закріплення у законодавстві строків винесення рішення щодо заявлених для охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльностдля охорони результатів інтелектуальної, творчої діяльност Чинне законодавство фіксує строки подання окремих матеріалів заявки,Чинне законодавство фіксує строки подання окремих матеріалів заявки, строки пріоритету, строки сплати зборів за розгляд заявок, державногостроки пріоритету, строки сплати зборів за розгляд заявок, державного мита за видачу охоронних документів та зборів публікацію відомостей за їхмита за видачу охоронних документів та зборів публікацію відомостей за їх видачу, строки сплати зборів за продовження чинності охороннихвидачу, строки сплати зборів за продовження чинності охоронних документів тощо.документів тощо. Відсутній строк розгляду заявки та винесення рішення патентнимВідсутній строк розгляду заявки та винесення рішення патентним відомством про охорону чи відмову у наданні правової охорони заявленоговідомством про охорону чи відмову у наданні правової охорони заявленого об’єкту (строки ресєтраційних процедур).об’єкту (строки ресєтраційних процедур). Відсутність реєтраційних сроків призводить до затягування таВідсутність реєтраційних сроків призводить до затягування та тривалості процедур набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності;тривалості процедур набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності; появи так званих «прискорених експертиз» (зокрема, стосовно знаків дляпояви так званих «прискорених експертиз» (зокрема, стосовно знаків для товарів і послуг), які не передбачені чинним законодавством.товарів і послуг), які не передбачені чинним законодавством.
 19. 19. Реформування законодавства у сфері ІВРеформування законодавства у сфері ІВ ВИСНОВКИВИСНОВКИ Реалізація Концепції реформування державної системи правової охорониРеалізація Концепції реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності не повинна обмежуватися формальнимінтелектуальної власності не повинна обмежуватися формальним перегрупуванням системи органів держаної влади та поверхневимиперегрупуванням системи органів держаної влади та поверхневими законодавчими змінамизаконодавчими змінами Реформування системи охорони інтелектуальної власності маєРеформування системи охорони інтелектуальної власності має забезпечити:забезпечити: впровадження глибинних законодавчих трансформацій національноївпровадження глибинних законодавчих трансформацій національної системи законодавчого регулювання відносинсистеми законодавчого регулювання відносин ІВІВ;; приведення існуючого нормативного масиву у відповідність до нормприведення існуючого нормативного масиву у відповідність до норм Угоди про асоціацію та положень ЦК України;Угоди про асоціацію та положень ЦК України; закріплення засад правової визначеності, строковості та прозоростізакріплення засад правової визначеності, строковості та прозорості діяльності державних органів;діяльності державних органів; створення юридичних механізмів реалізації та ефективного захисту правстворення юридичних механізмів реалізації та ефективного захисту прав суб’єктів на результати інтелектуальної, творчої діяльності.суб’єктів на результати інтелектуальної, творчої діяльності.

×