O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 124 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Coöperatie Duurzaam Maasgouw U.A. (13)

Mais recentes (20)

Anúncio

Voorlichtingsbijeenkomst Thorn - algemeen

 1. 1. Verduurzaming van woningen in Maasgouw Thorn, 14 oktober 2022
 2. 2. wie geeft u vanavond informatie? we stellen ons even voor. • Gemeente Maasgouw • Pierre Joosten • Tom Peters • Coöperatie Duurzaam Maasgouw – vrijwilligers, burger initiatief • Chris Hamans • Rob Buschman • Hans van Laanen • Ger van der Zanden • Jan Geraeds • Roy Wolters verduurzamen van je woning 2
 3. 3. De Coöperatie Duurzaam Maasgouw • voor inwoners – door vrijwilligers • voorlichting geven over: • verduurzaming • energiebesparing • energie opwekken • collectieve energieopwek: deelname leden aan “zonnepanelen”project • ervaringen inzetten - kennis organiseren – kennis verspreiden • opgericht 2018 • momenteel ca. 135 leden • vrijwilligers nodig om activiteiten voort te zetten !!! ... en leden verduurzamen van je woning 3 actieve
 4. 4. Verduurzaming van woningen in Maasgouw FOCUS op ENERGIEBESPARING 1e voorlichtingsavond: perspectief, besparingsmogelijkheden, realisatie 2e voorlichtingsavond: verdieping, detail informatie, advies
 5. 5. CDM – voorlichtingsessies • Thorn: vr. 14 oktober 2022: Brede algemene voorlichting • Zowat alle aspecten en mogelijkheden komen aan bod • Een breed overzicht. • Een oriëntatie: oplossingen, maatregelen, indicaties • Thorn: do. 20 oktober 2022: Vervolg- of Verdiepingsbijeenkomst • Afgestemd op de aangegeven interesses. • Meer detailinformatie per maatregel (keuze) verduurzamen van je woning 5 NIEUW: ENERGIELOKET op AFSPRAAK 1 op 1 antwoorden op uw vragen. vr. 21
 6. 6. we hebben heel veel informatie voor u • U kunt alles nalezen, bekijken of bestuderen; • alle presentaties op website • we hebben uw e-mailadres en sturen u de link na afloop van de 2e presentatie verduurzamen van je woning 6
 7. 7. programma vanavond • Presentatie Gemeente: Energie- en Warmte Transitie in Maasgouw • Thorn = beschermd dorpsgezicht & monumenten: wat u moet weten ! • Besparingsmaatregelen direct • Lange termijn: welke alternatieven hebben we nu? • Aanpassingen aan woning en installatie & onderlinge samenhang, volgorde • Alternatieve warmtevoorziening warmtepomp; met energieprijzen en woningeisen • Plan uw route naar een energiezuinige en comfortabele woning • Waar nu gelijk de meeste besparing pakken? • Dak, gevel, ramen, vloer, installatie • Energieadviezen • Subsidie en Financiering verduurzamen van je woning 7
 8. 8. De energie- en warmtetransitie in Maasgouw afzonderlijke presentatie van de Gemeente Maasgouw verduurzamen van je woning 8 Beleid en Doelstellingen Pierre Joosten Beleidsmedewerker Fysiek Domein Taakvelden afvalbeleid & energietransitie
 9. 9. verduurzamen van je woning 9 14 15 monumentaal- Thorn monumentaal: ja graag monumentaal: neen voor mij niet 29 aanmeldingen Thorn
 10. 10. Thorn = beschermd dorpsgezicht & monumenten • Werkgroep “Beschermde dorpsgezichten en monumenten” • Klem tussen Erfgoed-beleid, Klimaatbeleid en Energiekosten • Regels en interpretatie van regels: update, aanvulling, duidelijkheid • Technieken bekend, mogelijkheden verduidelijken • Maasgouw: Raadsvoorstellen • Coöperatie inhoudelijke focus op praktische oplossingen • Benodigde capaciteit op korte termijn beschikbaar stellen • Haalbaarheidsstudie voor beschikbaar maken van alternatieve oplossingen • Aanpassing legeskosten • vrij voor toetsing of vergunningplichtig in beschermde dorpgezicht • legeskosten omgevingsvergunning voor verduurzamingsmaatregelen algemeen verduurzamen van je woning 10 meer ?
 11. 11. CO2-doelstelling of Energiebesparen? milieubelang of eigen belang klimaatverandering, energiepolitiek, CO2-doelstellingen, ...... wooncomfort, energiekosten, geen aardgas, ...... • Het een sluit het ander niet uit ! • besparen op energie is besparen op CO2-uitstoot : 1 m3 aardgas = 1,7 kg CO2 • Wat is uw belangrijkste vraag, het belangrijkste onderwerp ? Wat verwacht u van deze avond? • waarom bent u geïnteresseerd in energie? in verduurzaming? in besparing? verduurzamen van je woning 11
 12. 12. verduurzamen van je woning 12 bij uw aanmeldingen gaf u aan geïnteresseerd te zijn in .....
 13. 13. verduurzamen van je woning 13 4 3 6 6 4 5 7 4 10 2 10 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11= spouwmuurisolatie 12= buitenisolatie gevelmuren 13= binnenisolatie gevelmuren 14= hellenddak-binnenisolatie 15= hellend dak-buitenisolatie 16= zoldervloer isoleren 17= vloer isolatie 18= kruipruimte-vloer isoleren 19= ramen: glas, kozijnen 20= geïsoleerde deuren 21= kierdichting 22= leidingisolatie isolatie maatregelen - Thorn 29 aanmeldingen Thorn willen meer info over:
 14. 14. verduurzamen van je woning 14 13 1 14 9 7 5 16 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23= lagere ketelwatertemperatuur HR-verwarming 31= ventilatie 32= warmtepomp 33= zonnepanelen (stroom opwekken) 34= zonneboiler (warmwater met zonnewarmte) 35= warmte terug winnen (WTW) 36= energieopslag 37= inregelen radiatoren/voerverwarming installatie-maatregelen - Thorn 29 aanmeldingen Thorn willen meer info over:
 15. 15. verduurzamen van je woning 15 19 20 17 8 11 9 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 01= kosten, investeringsbedrag 02= subsidie 03= besparing 04= technische prestaties 05= uitvoering door vakman of doe-het-zelf 06= montage / installeren" 09= andere informatie bij de maatregelen soort info - Thorn 29 aanmeldingen Thorn willen meer info over:
 16. 16. verduurzamen van je woning 16 al (veel van) deze onderwerpen vanavond: • in een breed overzicht • inzage in de onderlinge samenhang v.d. onderwerpen en thema’s • hoe energiebesparing aanpakken, snel en op de lange termijn • over investeringen en besparingen • over randvoorwaarden, over advies
 17. 17. Hoe warmpjes zit u erbij? • gaat het u alleen om geld ? • het gaat u toch om betaalbaar wooncomfort ...? • en ... het gaat u toch ook om het milieu ? om een gezonde, leefbare toekomst verduurzamen van je woning 17 er nog bij?
 18. 18. en het gemiddeld energieverbruik van u (hier in de zaal) ? verduurzamen van je woning 18 1915 4412 gemiddeld energieverbruik o.b.v. verstrekte info door 17 deelnemers in Thorn gas m3/jr stroom kWh/jr max gas= 6000 m3/jr min gas = 250 m3/jr max stroom= 9000 kWh/jr min stroom = 668 kWh/jr en wat betaalt u?
 19. 19. verduurzamen van je woning 19 de energieprijzen zijn volop in beweging. met welke prijzen moeten we nou de besparingen berekenen?
 20. 20. met welke energieprijzen moeten we rekenen ? verduurzamen van je woning 20 € 1,45 € 0,40 plafondprijs plafondprijs
 21. 21. onze voorbeelden – uw energiecontract we geven de kostenbesparingen aan voor deze prijzen ADVIES: neem uit de voorbeelden die volgen de besparing in m3 gas of kWh en vermenigvuldig die met uw eigen gasprijs en stroomprijs
 22. 22. Wat kun je nú, of morgen, al doen aan je energiegebruik? woongedrag en apparatuur verduurzamen van je woning 22
 23. 23. Woongedrag • 1o lagere kamertemperatuur = ca. 90 m3 gasbesparing / jr. • korter douchen: 5 minuten i.p.v. 9 minuten = ca. 90 m3 gasbesparing / p.p jr. • alle warmwater gebruik in een gezin met ... personen : verduurzamen van je woning 23 bijv.
 24. 24. Woongedrag • 1o lagere kamertemperatuur = 90 m3 gasbesparing / jr. • korter douchen: 5 minuten i.p.v. 9 minuten = ca. 90m3 gasbesparing / jr. • niet te lang luchten: 10 á 30 minuten (ventileren doe je continue) • deuren sluiten – deurdrangers • rolluiken – dikke gordijnen • en ...... warme trui ! verduurzamen van je woning 24
 25. 25. Kleine maatregelen en bespaartips • kier- en naadafdichting • radiatorfolie • leidingisolatie • led-verlichting • waterzijdig inregelen • pompschakelaar vloerverwarming verduurzamen van je woning 25 https://duurzaammaasgouw.nl/kortingsartikelen/
 26. 26. Bestaande apparatuur • Oude CV ketel toch maar vervangen? • Verlagen ketelwater temperatuur: 80o  60o  50o  40o ??  meer info volgt • Indien redelijk - goed geïsoleerd: beperk dan de nachtverlaging tot 2o • Slimme kamerthermostaat • Gelijkstroom ventilatoren • Led lampen • Standby killers (25 kWh / jr) • Oude koelkast / diepvries? weg ! vervangen door A+ ? • Jacuzzi • Waterbed • Tropisch aquarium • Vijverpomp verduurzamen van je woning 26 echte energie-slurpers: kritisch beoordelen
 27. 27. verduurzamen van je woning 27 energie-crisis NL gaswinning eindig dure import aardgas afhankelijkheid onzeker onbetrouwbaar alternatieven nodig klimaat-crisis CO2-uitstoot stroomproductie gasverbruik aardgas uitfaseren alternatieven nodig minder CO2- uitstoot hernieuwbare stroom H2 , Groengas
 28. 28. Minder aardgas - Geen aardgas • Doelstelling 2030: 20% minder CO2  minder aardgas • Doelstelling 2050: aardgasvrij • Minder aardgas  door minder energieverlies = efficiëntere woning verduurzamen van je woning 28 Welke alternatieven hebben we nu voor aardgas ? Als bron van energie? Als bron voor warmte ?
 29. 29. Wat zijn de alternatieven voor aardgas? (heeft u behoefte aan aardgas of aan warmte?) • Warmtenet = collectieve voorziening; levert warm verwarmingswater • Waterstof (H2): het transportnetwerk is aanwezig ! • Groengas: uit mestafval en groenvergisting • Elektriciteit: uit wind, zon, kernenergie, afvalverbranding (incl. CO2 afvang) verduurzamen van je woning 29 collectieve
 30. 30. Maar .... sinds enkele maanden is onze motivatie veranderd • 1 jaar geleden: “van het gas af” : nationale doelstelling 2030 / 2050 • klimaatdoelstelling : CO2 uitstoot verminderen  minder / geen aardgas • Nu: sterk gestegen energiekosten • door kwetsbare aardgas voorziening - afhankelijkheid van onbetrouwbare energieleveranties  hoe houden we ons wooncomfort betaalbaar ? verduurzamen van je woning 30
 31. 31. verduurzamen van je woning 31 aardgas uitfaseren minder CO2- uitstoot hernieuwbare stroom H2 , Groengas = NOM – jas BENG energieverlies beperken wat je dan nog nodig hebt voor wooncomfort doe je met : als 1e
 32. 32. Welke keuze hebben we, kijkend naar 2050? verduurzamen van je woning 32 isolatie in therm. schil huidige situatie groen-gas waterstofgas 90o HT-verwarming MT-verwarming LT-verwarming NOM – jas BENG all-electric welke stap gaat u maken? hoeveel bent u bereid te investeren? 50o < 50o
 33. 33. Woningen in Thorn - 2021 verduurzamen van je woning 33 • totaal 1.239 geregistreerde woningen • aandeel onbewoonde woningen is relatief gezien hoog: 5% van de woningen staat leeg, • 33% van de woningen geldt als huurwoning, (relatief gezien een hoog percentage) • 67% koopwoningen. • gemiddeld aardgasverbruik van 1.630 kubieke meter aardgas per huishouden (boven gemiddeld) • gemiddeld stroomverbruik 3.040 kWh per jaar • aantal auto's per huishouden is met 1.3 auto's per huishouden bovengemiddeld https://kadastralekaart.com/wijken/wijk-04-thorn-WK164104
 34. 34. de uitdaging waarvoor we staan is groot Hoeveel woningen moeten energie besparen ? Hoeveel besparing ? verduurzamen van je woning 34 energielabel voor woningen 0 190 160 250 105 335 380 290 75 50 --- kWh/m2 per jaar het energiegebruik voor huishoudelijke apparatuur – zoals tv, koelkast, wasmachine – telt niet mee !
 35. 35. Maasgouw – woningen met energielabel 35 Buurtnaam2 Label A en beter Label_B Label_C Label_D Label_E Label_F Label_G Totaal Woningen Energielabel Maasbracht 150 455 788 539 139 349 67 2487 Brachterbeek 12 74 112 85 12 109 66 470 Verspreide huizen Het Vonderen 10 1 0 2 1 1 12 27 Linne 89 212 399 350 64 312 173 1599 Verspreide huizen Linnerveld en Weerd 0 1 0 1 0 0 6 8 Stevensweert waaronder Bilt 7 67 139 70 28 131 115 557 Eiland-Brandt 6 14 2 7 2 17 28 76 Laak 1 7 7 13 4 20 21 73 Ohé 12 29 74 54 9 24 39 241 Thorn 40 103 249 189 43 216 178 1018 Verspreide huizen Thorn 0 2 3 8 1 7 8 29 Heel 237 300 371 336 45 171 68 1528 Panheel 1 3 27 12 5 18 18 84 Verspreide huizen Heel 1 0 0 2 0 11 10 24 Beegden 108 89 191 149 29 100 97 763 Wessem 36 120 177 201 30 165 119 848 Maasgouw totaal 710 1477 2539 2018 412 1651 1025 9832 Bron: startnotitie PBL; okt. 2020 verduurzamen van je woning 902 / 1047 = 86 %
 36. 36. verduurzamen van je woning 36 https://allecijfers.nl/wijk/wijk-04-thorn-maasgouw/ energiebesparende maatregelen
 37. 37. verduurzamen van je woning 37 12 2 9 4 0 0 2 0 2 4 6 8 10 12 14 vóór 1945 tussen 1946 en 1964 tussen 1965 en 1974 tussen 1975 en 1991 tussen 1992 en 2005 na 2005 weet ik niet bouwjaar woningen deelnemers in Thorn 29 aanmeldingen Thorn
 38. 38. wat u ons liet weten: verduurzamen van je woning 38 18 7 3 1 woningtype in Thorn vrijstaand huis 2 onder 1 kap rijtjes huis appartement 29 aanmeldingen Thorn
 39. 39. verduurzamen van je woning 39 14 15 monumentaal- Thorn monumentaal: ja graag monumentaal: neen voor mij niet 29 aanmeldingen Thorn
 40. 40. Situatie Maasgouw: focus op individuele oplossingen • Weinig mogelijkheden voor grote collectieve oplossingen (warmte-net) • Standaard maatregelen treffen om per woning energieverbruik te verlagen • Toewerken naar een oplossing per woning die uiteindelijk, • volledig of (voorlopig) gedeeltelijk van het gas af kan: naar .... een alternatief voor de aardgasgestookte verwarmingsketel verduurzamen van je woning 40 de WARMTEPOMP: gangbare, bewezen techniek, economische interessant, ... maar : sterk afhankelijk van energieprijzen en stelt voorwaarden aan de woning en aan woongedrag
 41. 41. de warmtepomp: hierom interessant • de investeringen in een warmtepomp zijn aanzienlijk, maar de jaarlijkse verwarmingskosten zijn aanzienlijk lager: • maar afhankelijk van de verhouding gasprijs / stroomprijs • een hybride systeem = warmtepomp + gasketel biedt ruimere mogelijkheden • in voor- en naseizoen (85% van de energievraag) houdt de warmtepomp het warm, met verwarmingswater van maximaal 40oC • in hartje winter springt de gasgestookte verwarmingsketel bij (15% van de energievraag) met verwarmingswater van 75 á 80 graden • daarmee ook geschikt voor matig geïsoleerde woningen • een hybride syteem kan volstaan met kleinere- lagere capaciteit - warmtepompen • er zijn verschillende typen warmtepompen: • de warmtebron : lucht, bodem, water, zon 41
 42. 42. welke prijzen zetten we in? plafond gas • tot 1200 m3: € 1,45 / m3 • 1200 m3 en meer € 3,60 / m3 ? plafond stroom • tot 2900 kWh: € 0,40 / kWh • 2900 kWh en meer € 0,85 / kWh? verduurzamen van je woning 42 ? €1,45 ? €0,40 per 1-1-2023
 43. 43. Wat is het voordeel van een warmtepomp? Verwarmen met gas ? Of met warmtepomp zonder gas ? • Met 1 m3 gas, verstookt in een HR-verwarmingsketel, breng je uiteindelijk 8,8 kWh warmte in een woning. (met 1 m3 = 9,765 kWh; ketelrendement gasketel = 90%  netto 0,90x9,765 = 8,8 kWh ) • 1m3 gas kost € 3,60. Dus die 8,8 kWh aan warmte (thermische energie) kosten € 3,60 • Met 1 kWh elektriciteit voor de pomp die de warmtepomp aandrijft, haalt een warmtepomp 4,0 kWh warmte (= thermische energie) uit bijvoorbeeld de buitenlucht. ( SCOP (seasonal coëfficient of performance) = 4,0; afhankelijk van type WP en de temperatuurverhoudingen) • 1 kWh elektriciteit voor de warmtepomp kost € 0,85. • Om net zoveel warmte te leveren als 1 m3 gas (8,8 kWh warmte) heb je 8,8 : 4,0 = 2,2 kWh aan stroom voor de warmtepomp nodig. Maar die 2,2 kWh stroom kosten je 2,2 x slechts € 0,85 = € 1,87 • Dezelfde hoeveelheid warmte met de warmtepomp is dus € 3,60 - € 1,87 = € 1,73 voordeliger !  dat scheelt bijna 50% in je verwarmingskosten (1,73 : 3,60 = 0,48 x 100% = 48%) verduurzamen van je woning 43
 44. 44. Warmtepomp: een alternatief voor aardgas Warmtepomp: • heeft stroom nodig om pomp/compressor aan te drijven • hoe groter het temperatuurverschil tussen warmtebron en verwarmingswater : • hoe harder de pomp moet werken • hoe hoger het stroomverbruik • levert verwarmingswater van max. 40o á 50o verduurzamen van je woning 44 het moet wel voordeliger blijven dan met gas het moet wel comfortabel zijn
 45. 45. • hoe lang en hoe hard moet een warmtepomp werken om het energieverlies van de woning te kunnen aanvullen ? • verbruik  kWh  woning: energieverlies beperken • kan de warmtepomp de woning snel genoeg opwarmen? • vermogen / capaciteit  kW  woningtype: “traagheid” – lichte / zware bouw = houtbouw, steenachtig, ...  woongedrag = nachtverlaging < 2o. verduurzamen van je woning 45 WP energieverlies
 46. 46. geheel van het gas af • all electric • electrische verwarming en/of • warmtepomp incl. warmwater boiler • netwerkstroom + zonnepanelen gedeeltelijk van het gas af • hybride (electrisch en als er meer nodig is, dan met gasketel bijspringen) • warmtepomp + HR-gasketel • warmwater van HR-combiketel evt. met zonneboiler • netwerkstroom + zonnepanelen verduurzamen van je woning 46 meer over warmtepomp en zonnepanelen volgt ! isolatie in therm. schil NOM – jas BENG verbeteringen en aanpassingen binnen bestaande bouw bestaande bouw naar nieuwbouw-prestaties
 47. 47. HAMVRAAG: hoeveel energie heeft u nodig voor verwarming? • Uw gemiddeld jaarlijks gasverbruik: • bijv. 1650 m3 aardgas/jaar voor VERWARMING + WARM WATER + KOKEN • Minus : WARMWATER + KOKEN = bijv. 150 m3 gas/jaar • voor VERWARMING: 1650 – 150 = 1500 m3/jaarlijks • dat zijn ca. 15.000 kWh / jaar • dat zijn voor uw (bijv.) 150 m2 verwarmde vloeropp: 100 kWh/m2.jr verduurzamen van je woning 47 hier: 1600 m3 gas voor 150 m2 woonoppervlak warmtevraag woning is nog erg hoog om naar een warmtepomp over te schakelen dan heeft u nog werk in uitvoering
 48. 48. is een warmtepomp haalbaar...... ???? Ja, mits: • de warmtevraag van de woning KLEIN is: • < 100 - 75 kWh/m2.jr voor hybride WP-systeem • < 50 kWh/m2.jr voor all-electric WP-systeem • dwz: de woning moet goed (tot heel goed) geïsoleerd zijn. • en ........ • extra stroomvraag  zonnepanelen (bij-)plaatsen ? verduurzamen van je woning 48 meer over warmtepomp en zonnepanelen volgt kijkend naar investering , energiegebruik
 49. 49. verduurzamen van je woning 49 Waar beginnen? Waarmee? Wat doen? Hoe?
 50. 50. BELANGRIJK : wat wil je bereiken, hoe pak je het aan? GPS - Navigatie 1. BESTEMMING (E=Groningen) 2. START (A=THORN) 3. WELK VERVOER, HOE SNEL? Per auto, trein, fiets, …? 4. TUSSENSTOPS ? (B, C, D) Plan de verduurzaming 1. DOEL: Volledig of gedeeltelijk aardgasvrij? Lagere energie rekening? 2. Wat is de huidige situatie? 3. DHZ of aannemer? Geleidelijk? Investeringen, eigen middelen, Hypotheek, Lening 4. Faseren of alles tegelijk? 1. gevel en dak isoleren, zonnepanelen 2. ramen, ventilatie 3. vloer isoleren, vloerverwarming, 4. hybride WP, zonnepanelen verduurzamen van je woning 50
 51. 51. Een plan met Voorwaarden en Aanpak verduurzamen van je woning 51 VOORWAARDEN VOORWAARDEN VOORWAARDEN
 52. 52. de meest duurzame energie is bespaarde energie als eerste: energiegebruik terugdringen = energieverliezen beperken verduurzamen van je woning 52
 53. 53. vooral met bouwkundige maatregelen: BEPERK DE ENERGIEVRAAG je huis inpakken: • tochtdicht maken maar voldoende ventileren • isoleren: “van een warme jas voorzien” verduurzamen van je woning 53 BEPERK HET ENERGIEVERLIES
 54. 54. Waar verliezen we energie ? verduurzamen van je woning 54
 55. 55. Bouwkundige- en Installatietechnische maatregelen 1. kierdichting 2. dak isoleren 3. gevel isoleren 1. open gevel-delen: ramen en deuren 2. gesloten gevel-delen: buitenmuren 4. vloer – kruipruimte isoleren 5. ventilatie systemen 6. domotica - woongedrag 7. warmte opwek : 1. warmtepomp 2. warmteafgifte sytemen: radiatoren , vloerverwarming 8. stroom opwek : zonnepanelen verduurzamen van je woning 55 verminderen energie behoefte = energieverliezen beperken dan nog benodigde energie zoveel mogelijk zelf opwekken en terugwinnen
 56. 56. verduurzamen van je woning 56 THORN: ca. 900 woningen Waar kun je grote stappen maken?
 57. 57. Bouwkundige maatregelen • dak isolatie • gevel isoleren, ramen isoleren • vloer isoleren verduurzamen van je woning 57 Installatie • warmteafgifte: radiatoren, vloerverwarming • warmteterugwinning, ventilatie • warmte en stroom opwekken (wp en pv)
 58. 58. energiebesparing • maatregelen en effect verschillen per woning en situatie: • woningtype • bouwjaar , bouwperiode • welke prestatie is werkelijk aanwezig ? 58 verduurzamen van je woning
 59. 59. wat is de ambitie, wat wil je bereiken? verduurzamen van je woning 59 • BEDENK: bouwkundige aanpassingen doe je minimaal voor de volgende 25 á 30 jaar ! Dus voor het aardgasvrije 2050 ! • Isoleer je GOED voor een GEDEELTELIJK aardgasvrije woning? of • Isoleer je HEEL GOED voor een VOLLEDIG aardgasvrije woning? realiseerbaar met / binnen de bestaande constructie vereist (enkele) vergaande maatregelen (zoals vloerverwarming, triple glas)
 60. 60. de meest duurzame energie is bespaarde energie dus wat gaan we doen .......? verduurzamen van je woning 60
 61. 61. BOUWKUNDIGE MAATREGELEN DAK verduurzamen van je woning 61
 62. 62. Dak of zolder isoleren. welke volume moet of wil je verwarmen? verduurzamen van je woning 62 zolder voor bewoning onbewoonde zolder dakisolatie zolder isolatie zolder voor bewoning met open trap onbewoonde zolder geïsoleerd toegang dakisolatie zolder isolatie zolder verwarmd of niet: beperk warmtestroom naar boven 1000 m3 of 750 m3 verwarmen ?
 63. 63. Dak - hoeveel isolatie toevoegen ? • Er is nog helemaal geen isolatie aanwezig of • Er is al isolatie, maar te weinig. • op dit moment bijv. dakelement 3 á 4 cm isolatie (1980- 2010) • op dit moment bijv. na-geïsoleerd met 4 á 6 cm tussen de gordingen/sporen • Hoeveel isolatie moet je / kun je toevoegen?  meer info in de verdiepingsbijeenkomst verduurzamen van je woning 63
 64. 64. Dakisolatie waar? • Van binnenuit (DHZ of professional) of • Van buitenaf (professional) Het na-isoleren van het dak of van een zolder geeft nauwelijks overlast of afval en kan binnen één dag uitgevoerd worden.
 65. 65. DAK: van binnen uit dak isoleren tussen en over de sporen of gordingen zoldervloer isoleren tussen en over de plafondhangers of vloer verduurzamen van je woning 65
 66. 66. Dakisolatie Indicatie kosten en besparingen - van geen naar goede isolatie Dakisolatie Eénmalige kosten (uitbesteden) Eénmalige subsidie Jaarlijkse besparing energiekosten Jaarlijkse besparing CO2 Isoleren schuin dak (verwarmde zolder) € 4.400 € 1.900 € 800 1.700 kilo Isoleren schuin dak (onverwarmde zolder) € 4.400 € 1.900 € 450 900 kilo Isoleren zoldervloer (onverwarmde zolder) € 900 € 350 € 450 1.000 kilo Isoleren plat dak € 3.200 € 1.300 € 700 1.500 kilo verduurzamen van je woning 66 Voorbeeld: hoekwoning of 2-onder-1-kap. Wat betaal en bespaar je dan gemiddeld? warmteweerstand Rc= 4,0 m2K/W €1600 €900 €900 €1400 + 25% ? + 25% ? + 25% ? + 25% ?
 67. 67. Hoeveel dakisolatie heb je nodig? hoe dik moet de isolatielaag in je dak dan zijn? Dikte van het isolatiemateriaal: wat heb je totaal aan dikte nodig? Warmte weerstand van het dak (Rc = weerstand van alle lagen van de dakkonstructie) Niveau van isolatie Isolatiewaarde (Rc) Matige isolatie 1,3 Redelijke isolatie 2,5 Goede isolatie 4,0 Zeer goede isolatie, nodig voor energieneutrale woning 6,0-10,0 verduurzamen van je woning 67 Materiaal isoleren schuin dak Dikte nodig voor Rc-waarde 4 Glaswol (dekens of platen of vlokken) 13 cm Steenwol (dekens of platen of vlokken) 13 cm EPS (piepschuim platen) 13 cm XPS platen 13 cm PUR hardschuimplaten 13 cm PIR of resol hardschuimplaten 8 cm Vlas, hennep, schapenwol, gerecycled katoen, houtvezel, cellulose, kurk 14-16 cm Multifolie met 2 luchtlagen van 20 mm (reflecteert warmtestraling) 12 cm Thermosheets van 7 lagen met 8 luchtlagen van 20 mm (reflecteert warmtestraling) 16 cm
 68. 68. Dak – isolatie van buiten Dakpannen eraf, isolatie boven op je dak, pannen er weer op • nieuwe dakpannen nodig? dak renoveren? • meest gebruikelijk: isolerende daklementen • supergoede isolatie zonder koudebruggen • door een professioneel bedrijf. • door het isolatiemateriaal wordt het dak hoger: • aansluitingen met de dakgoot, dakdoorvoeren, dakramen, dakkapellen, boeiboord aanpassen. = bijkomende werkzaamheden en -kosten verduurzamen van je woning 68 € 150 - € 225 / m2 + bijkomende kosten jaarlijkse besparing: € 70 - € 80 /m2 € 140 - € 160 /m2
 69. 69. Gevels spouwmuurisolatie buitengevel isolatie voorzetwand (binnen) verduurzamen van je woning 69
 70. 70. Spouwmuur: bouwjaar en gevel • Bouwjaar vóór 1925 • oorspronkelijk NIET geïsoleerd • geen spouw - geen spouwmuurisolatie • Na-isoleren mogelijk door een geïsoleerde voorzetwand of door isolatie aan de buitenzijde. • Bouwjaar van 1925 – 1974 • in de meeste gevallen wel een spouwmuur, maar deze is vaak nog niet geïsoleerd. • spouwmuurisolatie effectief en rendabel • meestal niet genoeg voor lage temperatuurverwarming en voor warmtepomp • Bouwjaar 1975 – 1990 • bij nieuwbouw al geïsoleerd, • t.o.v. nieuwbouw nu heel lage isolatiewaarde - mogelijk verminderde prestatie. • na-isolatie en daarmee prestatieverbetering mogelijk • Bouwjaar 1990 en later • Woningen altijd geïsoleerd, maar de kwaliteit van de isolatie kan verschillen. Na-isolatie is een oplossing om de isolatiewaarde te verhogen. verduurzamen van je woning 70
 71. 71. Voorbeeld spouwmuur ongeïsoleerd - geïsoleerd verduurzamen van je woning 71 bu bi
 72. 72. Spouwmuurisolatie na-geïsoleerd steenwol, glaswol, piepschuimkorrels, .......
 73. 73. Na-isolatie Spouwmuurisolatie • Maatwerk • woningen voor 1930: meestal geen spouw • woningen vanaf 1980: vaak al geïsoleerd • indien een woning al geïsoleerd is, kan mogelijk wel na-geïsoleerd worden
 74. 74. Hoeveel warmte en geld verdwijnt er door de gevel ? spouwmuur ongeïsoleerd spouwmuur geïsoleerd warmte-weerstand Rc= 1,66 W/m2K 6 cm jaarlijks per m2 gas: 13,94 m3 € 11,85 jaarlijks per m2 gas: 4,02 m3 € 3,42 besparing: 9,92 m3 € 8,43 investering: € 30 subsidie: € 8 netto: € 22 verduurzamen van je woning 74
 75. 75. De gasprijs is van invloed. spouwmuur ongeïsoleerd spouwmuur geïsoleerd 6 cm jaarlijks per m2 gas: 13,94 m3 € 50,18 jaarlijks per m2 gas: 4,02 m3 € 14,47 besparing: 9,92 m3 € 35,71 investering: € 30,- subsidie: € 8,- netto: € 22,- verduurzamen van je woning 75 € 13,94 € 9,92 € 4,02
 76. 76. á propos: even over subsidies verduurzamen van je woning 76 subsidies • combinatie van minimaal 2 maatregelen = ca. 30% subsidie! • per 1-1-2023: (terugwerkend april. 22) 1 maatregel = ca. 15% subsidie • géén subsidie voor doe-het-zelf (dhz) werkzaamheden • voorwaarden aan prestatie (minimale warmteweerstand) • voorwaarden aan minimaal aantal m2 ’s meer over subsidies volgt .....
 77. 77. Buitengevel isolatie • massieve buitengevel zonder spouw of • geïsoleerde spouwmuur is onvoldoende (bijv. voor doelstelling all electric warmtepomp) of • renovatie gevel, “littekens” verbouwing, verduurzamen van je woning 77
 78. 78. Hoeveel warmte verdwijnt er door de gevel ? massieve muur ongeïsoleerd massieve muur geïsoleerd 25 cm jaarlijks per m2 gas: 20,30 m3 € 20,30 jaarlijks per m2 gas: 1,14 m3 € 1,14 besparing: 19,16 m3 € 19,16 investering: € 228 subsidie: € 38 netto: € 190 verduurzamen van je woning 78 buitengevel - isolatie bu bi terugverdientijd ca.10 jaar
 79. 79. Hoeveel geld verdwijnt er door de gevel ? massieve muur ongeïsoleerd massieve muur geïsoleerd 25 cm jaarlijks per m2 gas: 20,30 m3 € 73,08 jaarlijks per m2 gas: 1,14 m3 € 4,10 besparing: 19,16 m3 € 69,98 investering: € 228 subsidie: € 38 netto: € 190 verduurzamen van je woning 79 buitengevel - isolatie bu bi terugverdientijd ca.3 jaar
 80. 80. Gevelisolatie – binnen, met voorzetwand • woonruimte wordt iets kleiner. • zorgvuldige uitvoering vereist ivm koudebruggen en risico condensatie • ........... verduurzamen van je woning 80
 81. 81. Voorzetwand verduurzamen van je woning 81 “houten stijlen/regels” “metal stud” (metalen profielen) dhz: € 40 - € 50 / m2 vakman: € 100 - € 120 / m2 13 cm ; Rc=4,0 m2K/W jaarlijkse besparing: € 10 / m2 € 20 / m2 + 25% ? € 40 / m2 €3,60/m3
 82. 82. Ramen glas en kozijnen verduurzamen van je woning 82
 83. 83. Ramen • HR++ glas • HR+++ glas = Triple glas • Voorzetramen – Achterzet ramen (glas in lood - monumentale gebouwen) • Vacuüm glas (glas in lood - monumentale gebouwen) • Luiken (geïsoleerde-) verduurzamen van je woning 83 Zijn je kozijnen binnen 10 jaar aan vervanging toe? Dan kun je beter direct de kozijnen vervangen als je isolerend glas plaatst.
 84. 84. HR++ glas • HR-beglazing isoleert beter door coating • Geen lucht, maar gas als spouwvulling • Dankzij HR geen hinderlijke tocht en kou meer bij ramen • Triple HR voor maximale prestatie. (vereist nieuwe verzwaarde kozijnen) • (Vacuum glas voor monumenten; 8 mm dikte ; gewicht als enkel glas) verduurzamen van je woning 84
 85. 85. welke prijzen zetten we in? plafond gas • tot 1200 m3: € 1,45 / m3 • 1200 m3 en meer € 3,60 / m3 ? plafond stroom • tot 2900 kWh: € 0,40 / kWh • 2900 kWh en meer € 0,85 / kWh? verduurzamen van je woning 85 ? €1,45 ? €0,40 per 1-1-2023
 86. 86. onze voorbeelden – uw energiecontract we geven de kostenbesparingen aan voor deze prijzen ADVIES: neem uit de voorbeelden de besparing in m3 gas of kWh en vermenigvuldig die met uw eigen gasprijs en stroomprijs
 87. 87. 42,5 22,3 8,2 4,5 m3 gas per m2 jaarlijks 42,5 22,3 8,2 4,5 Hoeveel energie verdwijnt er door een raam? glasoppervlak (zonder kozijnen) verduurzamen van je woning 87 • Van ENKEL glas naar HR++ glas: per m2 bespaar je 42,5 – 8,2 = 34,3 m3 gas/jr ofwel € 50 /m2 jr € 96 /m2 jr € 123 /m2 jr met gasprijzen: o.b.v. € 1,45 / m3 o.b.v. € 2,80 / m3 o.b.v. € 3,60 / m3
 88. 88. 42,5 22,3 8,2 4,5 m3 gas per m2 jaarlijks 42,5 22,3 8,2 4,5 Hoeveel energie verdwijnt er door een raam? glasoppervlak (zonder kozijnen) verduurzamen van je woning 88 van ENKEL glas naar TRIPLE glas: per m2 bespaar je 42,5 – 4,5 = 38 m3 gas/jr ofwel € 55,1 /m2 jr € 106 /m2 jr € 137 /m2 jr met gasprijzen: o.b.v. € 1,45 / m3 o.b.v. € 2,80 / m3 o.b.v. € 3,60 / m3
 89. 89. comfort koude tocht bij het raam: “koudeval” hoe warmer het glasoppervlak blijft hoe warmer de lucht blijft die er langs strijkt. verduurzamen van je woning 89
 90. 90. Kostenindicatie isolatieglas Glassoort Kosten per m2 Voorzetraam incl. coating €115 HR glas €70 HR+ glas €75 HR++ glas €80 HR+++ glas (Triple glas) €120 verduurzamen van je woning 90 Soort kozijn Oppervlakte Prijs kozijn voor HR++ glas Prijs kozijn voor HR+++ glas (Triple glas) Kunststof kozijnen 10 m2 €650 – €700 €750 - €800 Houten kozijnen 10 m2 €700 – €850 €800 - €975 Aluminium kozijnen 10 m2 €750 – €900 €875 - € 1050 excl. montage
 91. 91. Kostenindicatie HR++ glas per woningtype (t.o.v. enkel glas) Woning type Oppervlak glas (m2) Totale kosten Jaarlijkse besparing (o.b.v. € 0,35 /m3.jr) Jaarlijkse besparing (o.b.v. € 2,80 /m3.jr) Jaarlijkse besparing (o.b.v. € 3,60 /m3.jr) Eengezinswoning 20 m2 €2500 - €2800 €225 € 1800 € 2300 Appartement 15 m2 €1750 - €2400 €185 € 1480 € 1900 Hoekwoning 30 m2 €3000 - €3750 €275 € 2200 € 2800 2-onder-1 kap 35 m2 €4000 - €5000 €350 € 2800 € 3600 Vrijstaande woning 50 m2 €6500 - €7000 €475 € 3800 € 4900 verduurzamen van je woning 91 plafond gas
 92. 92. Subsidiebedragen glas verduurzamen van je woning 92 Soort glas Subsidie per m2 in 2022 Minimale en maximale oppervlakte in 2022 Maximale U-waarde (warmtedoorgang per m2) HR++ glas 53 8 m2 / 45 m2 1,2 Kozijnpanelen (samen met HR++ glas) 23 Oppervlak telt mee voor aantal m2 isolatieglas 1,2 Isolerende deur (samen met HR++ glas) 53 Oppervlak telt mee voor aantal m2 isolatieglas 1,5 Triple glas 150 8 m2 / 45 m2 0,7 Kozijnpanelen (samen met triple glas) 115 Oppervlak telt mee voor aantal m2 isolatieglas 0,7 Isolerende deur (samen met triple glas) 150 Oppervlak telt mee voor aantal m2 isolatieglas 1
 93. 93. Vloer - Kruipruimte verduurzamen van je woning 93
 94. 94. Vloerisolatie - Bodemisolatie • vloerisolatie: • minimale werkhoogte 50 á 70 cm • materialen vloerisolatie • pur = polyurethaan • cellulose • steenwol – glaswol • alu-folie kussens (houten vloeren) • bodemisolatie • materialen • eps – korrels (piep-schuim) • argex korrels (gebakken klei) • schelpen dhz: € 5- €20 /m2 vakman: € 40 - € 50 / m2 verduurzamen van je woning 94
 95. 95. verduurzamen van je woning 95 meer in de vervolgbijeenkomst a.s. vrijdag, 21 oktober 2022
 96. 96. verduurzamen van je woning 96 SAMENVATTEND – ISOLEREN gemiddelde hoekwoning; 142 m2; 3000 m3 gas onder het dak of.....zoldervloer of....dakelementen platdak spouwmuur-isolatie buitengevel-isolatie voorzet-isolatie beglazing vloer / bodem-isolatie
 97. 97. verduurzamen van je woning 97 ISOLEREN – INVESTERINGSKOSTEN gemiddelde hoekwoning; 142 m2 vloeroppervlak dak - buiten € 20.000 / € 1000 dak- binnen € 4.400 / € 800 zolder-plafond € 900 / € 350 spouwmuurisolatie € 2.750 / € 850 vloerisolatie € 2.000 / € 300 HR++ glas € 3.500 / € 450 plat dak € 3.200 / € 700 buitengevel isolatie € 18.000 / € 1.600 investering / besparing per type oplossing indicaties let op: op basis van “prijzen van 2021” voor materialen en gas !
 98. 98. installaties ventilatie, temperatuur ketelwater verduurzamen van je woning 98
 99. 99. ventilatie verduurzamen van je woning 99 natuurlijke ventilatie mechanische afzuiging mech. toevoer / nat. afvoer gebalanceerde vent. https://duurzaammaasgouw.nl/energieopwekking/ventilatie-2/ NIEUW: interessant voor bestaande woningen CO2 - gestuurde – decentrale voorverwarmde aanvoer bijv. vanuit woonkamer; van daar naar/door woning naar afvoer door dak/gevel voorwaarde: kierdichte – luchtdichte woning voor overdruk
 100. 100. verduurzamen van je woning 100
 101. 101. ketelwatertemperatuur Hoe lager de retourtemperatuur van verwarmingswater, hoe hoger het rendement van de HR-Ketel Je hebt geen 80o water nodig in een redelijk geïsoleerde woning. verduurzamen van je woning 101 Verlagen ketelwater temperatuur: 80o  60o  50o  40o ?? beperk de nachtverlaging tot 2o
 102. 102. nu vaststellen met welke verwarmingswater temperatuur u het nog comfortabel heeft verduurzamen van je woning 102 Verlagen ketelwater temperatuur: 80o  60o  50o  40o ?? zie voor elke verwarmingsketel de instructie (met video-uitleg) hoe : https://zetmop60.nl/ Verlagen ketelwater temperatuur: 80o  60o  50o  40o ?? Verlagen ketelwater temperatuur: 80o  60o  50o  40o ??
 103. 103. Lagere temperatuur retourwater. hoe het werkt verduurzamen van je woning 103 condensatiewarmte uit rookgassen hoe lager retourwater temperatuur, hoe meer condensatiewarmte afgegeven 40oC hoe hoger het ketelrendement hoe lager het gasverbruik = besparing de ultieme test om vast te stellen of de woning ook met een warmtepomp comfortabel kan zijn CV ketel HR warmteafgifte systeem: radiator 40oC
 104. 104. waterzijdig inregelen radiatoren verduurzamen van je woning 104 • alle kamers comfortabel warm • geen suizende leidingen van de radiator • lager gasverbruik (claims: 10-20% minder) • kamers ver van de CV-ketel blijven koud • suizende leidingen van de radiator • hoog gasverbruik • handmatig inregelen via voetventiel radiatoren: bewerkelijk ;DHZ / installateur • plaatsing automtisch drukvereffenende voetventielen • plaatsing wifi gestuurde ventielen-radiatorkranen opties:
 105. 105. Zonnepanelen en Zonnecollectoren • PV, Photo Voltaïc, zonnepanelen: zon-energie omzetten in stroom • Zonnecollectoren, zonneboiler: zon-energie omzetten in warmwater combinatie: • PVT: zowel stroom als warmwater meer in de verdiepingsbijeenkomst. • Actueel: afbouw salderingsregeling / hoogte terugleververgoeding verduurzamen van je woning 105
 106. 106. verduurzamen van je woning 106 1,00 kWh/kWp 8 panelen 400 Wp totale opwek: 3200 kWh 4000 kWh / jr. 25% 75% jaar saldering 2025 64% 2400 kWh / jr. max. 3200 kWh / jr. = salderingsgrens 64% € 0,40 /kWh -€ 614,40 salderingsbedrag 36% € 0,09 /kWh -€ 77,76 terugleververgoeding 0 kWh / jr. € 0,09 /kWh € 0,00 terugleververgoeding 3200 kWh / jr. 3200 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.280,00 800 kWh / jr. uw rekening in: 2025 € 587,84 2400 kWh / jr. max. 3200 kWh / jr. = salderingsgrens 100% € 0,40 /kWh -€ 960,00 salderingsbedrag 0% € 0,09 /kWh € 0,00 terugleververgoeding 0 kWh / jr. € 0,09 /kWh € 0,00 terugleververgoeding 3200 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.280,00 800 kWh / jr. uw rekening in: 2022 € 320,00 inkoop 4000 kWh / jr. jaarlijks stroomverbruik 2400 kWh / jr. inkoop 2400 kWh / jr. 800 kWh / jr. 3200 kWh / jr. STROOMLEVERANCIER Essent Vattenfall ...... slimme meter direct eigenverbruik “inkoop” “verkoop” Tarieven van uw leverancier
 107. 107. verduurzamen van je woning 107 2022 100% 2023 100% 2024 100% 2025 64% 2026 64% 2027 55% 2028 46% 2029 37% 2030 28% 2031 0% 2032 0% Saldering Afbouwpercentage
 108. 108. verduurzamen van je woning 108 1,00 kWh/kWp 12 panelen 400 Wp totale opwek: 4800 kWh 4000 kWh / jr. 25% 75% jaar saldering 2025 64% 3600 kWh / jr. max. 2800 kWh / jr. = salderingsgrens 64% € 0,40 /kWh -€ 716,80 salderingsbedrag 36% € 0,09 /kWh -€ 90,72 terugleververgoeding 800 kWh / jr. € 0,09 /kWh -€ 72,00 terugleververgoeding 2800 kWh / jr. 2800 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.120,00 -800 kWh / jr. uw rekening in: 2025 € 240,48 3600 kWh / jr. max. 2800 kWh / jr. = salderingsgrens 100% € 0,40 /kWh -€ 1.120,00 salderingsbedrag 0% € 0,09 /kWh € 0,00 terugleververgoeding 800 kWh / jr. € 0,09 /kWh -€ 72,00 terugleververgoeding 2800 kWh / jr. € 0,40 /kWh € 1.120,00 -800 kWh / jr. uw rekening in: 2022 -€ 72,00 inkoop 4000 kWh / jr. jaarlijks stroomverbruik 2800 kWh / jr. inkoop 2800 kWh / jr. 1200 kWh / jr. 2800 kWh / jr. STROOMLEVERANCIER Essent Vattenfall ...... slimme meter direct eigenverbruik “inkoop” “verkoop”
 109. 109. batterij-accu • voor uitvlakken 24-uurs vraag en aanbod • niet voor opslag ter overbrugging zomer-winter • nog steeds vrij duur; nieuwe ontwikkeling laten op zich wachten • levensduur beperkt (7 jaar- 12 jaar) • veilige plaatsing - blussen niet mogelijk (regelgeving verwacht) • economisch interessanter bij wijziging salderingsregeling • subsidie? verduurzamen van je woning 109
 110. 110. Energie adviezen door Jan Geraeds verduurzamen van je woning 110
 111. 111. Energieadviezen van de coöperatie • uitgebreid energieadvies; specifiek van uw woning en situatie • een pv advies • een ir-scan voorbeelden rapport (ook in de zaal) verduurzamen van je woning 111
 112. 112. 112 verduurzamen van je woning bestaand energie gebruik besparing energie gebruik per onderdeel besparing financieel nieuw energie- gebruik uit ons uitgebreide energieadvies
 113. 113. Infra Rood Rapport warmtebeeld • Energie-lekken opsporen • Bouw en Installaties verduurzamen van je woning 113
 114. 114. Vervolgsessie B CDM 22-036 114 kieren aansluiting gevel-dak tocht voordeur (binnen)
 115. 115. Waar verdwijnt energie? geen, onvoldoende of ongelijkmatige isolatie; kieren, tocht, vochtplekken, slechte doorstroming warmteafgifte verduurzamen van je woning 115
 116. 116. Vervolgsessie B CDM 22-036 116 temperatuurverdeling-doorstroming radiator
 117. 117. verduurzamen van je woning 117
 118. 118. Zonnepanelen: plug-in of toch wat meer? • Wat is je jaarlijks stroomverbruik ? Nu en in de nabije toekomst. • Hoeveel panelen heb je nodig? • Hoeveel panelen passen er op het dak? • Is het dak geschikt? Zijn er andere mogelijkheden. • Vergunning of niet? • Prestaties, levensduur, garanties • Technisch • Optimizers • Omvormers:1-fase of 3-fase, micro omvormers of centrale omvormer, • Toekomstige uitbreiding? • Meterkast verduurzamen van je woning 118
 119. 119. Zonnepanelen verduurzamen van je woning 119
 120. 120. echt aanbevolen ............ verduurzamen van je woning 120 • Leer je huis kennen.... • Wat moet er allemaal gebeuren ? • Maak een plan. • Wat wil je bereiken ? • Wat worden de investeringen? • Welke volgorde van maatregelen ?
 121. 121. Faseren • Alles gelijk of ... OP NATUURLIJKE MOMENTEN • bij verbouwing: woonkamer, keuken, badkamer, ....., aanbouw, uitbreiding, .. • bij vervanging: rotte kozijnen, voordeur, verwarmingsketel, ...... • Volgorde belangrijk, “no-regret” prestaties 1. gevel en dak isoleren, zonnepanelen 2. ramen, ventilatie 3. vloer isoleren, vloerverwarming, 4. hybride WP, (zonnepanelen) verduurzamen van je woning 121 meer over stapsgewijze realisatie van verbeteringen in de verdiepingsbijeenkomst!
 122. 122. Financiering • Eigen middelen • Via de Provincie (Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis) • Lening Nationaal Warmtefonds • Hypotheek • Subsidies • Landelijke ISDE subsidie warmtepompen (per merk en type) • Lage BTW-tarief 9% op arbeidsloon isolatiewerkzaamheden • BTW-teruggave zonnepanelen meer over financieringsaspecten in de verdiepingsbijeenkomst!
 123. 123. verduurzamen van je woning 123 je staat er niet alleen voor, we helpen je graag, zodat je er straks (wel) warmpjes bij zit !
 124. 124. verduurzamen van je woning 124 Dank u ! Vragen ? Komt u ook naar de verdiepingsbijeenkomst ? vrijdag 21 oktober lid worden van de coöperatie? €20 jaarlijks

Notas do Editor

 • IS het e-mailadres goed en duidelijk vermeld op de presentielijst ???
 • De gasprijs steeg to 3,60 /m3

  De stroomprijzen tot 0,85 /kWh KLIK ==<>Nemen we de plafondprijzen van € 1,45 en € 0,40 ? We laten zien wat de effecten zijn
 • NAAR HET GROTERE WERK !
 • We hebben een alternatief nodig voor aardgas: te duur, onbetrouwbaar, onzeker en vervuilend (grote bijdrage aan broeikasgas)
 • Thorn : totaal 1.239 geregistreerde woningen scoort Wijk 04 Thorn gemiddeld in vergelijking met andere wijken in Nederland. Het aandeel aan onbewoonde woningen is relatief gezien hoog: 5% van de woningen in deze wijk staat leeg, tegenover 95% bewoonde woningen. Van de aanwezige woningen in Wijk 04 Thorn is een relatief gezien hoog percentage bestemd als huurwoning. 33% van de woningen geldt als huurwoning, tegenover 67% aan koopwoningen. Met een gemiddelde WOZ-waarde van 221.000 euro per woning ligt deze waarde in de wijk Wijk 04 Thorn erg hoog in vergelijking met andere wijken in Nederland. Met een gemiddeld aardgasverbruik van 1.630 kubieke meter aardgas per huishouden bevindt Wijk 04 Thorn zich ten opzichte van de rest van Nederlandse wijken boven het gemiddelde. Het doorsnee energieverbruik per woning in Wijk 04 Thorn ligt met 3.040 kWh per jaar op het gemiddelde in vergelijking met andere Nederlandse wijken. Het aantal auto's per huishouden is in Wijk 04 Thorn met 1.3 auto's per huishouden bovengemiddeld ten opzichte van de landelijke cijfers. Voor deze wijk komt dat neer op 243 auto's per vierkante kilometer.
 • en 8,8 kWh kost 8,8 * € 0,35 = € 3,08 (0,35 €/kWh o.b.v. 3700 kWh; gas 2,16 €/m3 o.b.v. 1700 m3; all in = incl. vaste kosten, EB, ODE, vermindering EB en 9% btw)

  Met 1 kW elektriciteit haalt een warmtepomp bijv. gemiddeld dan 4,0 kW warmte uit de buitenlucht of bodem  SCOP (seasonal coëfficient of performance = 4,0; afhankelijk type WP)
 • GER
 • GER

×