O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

Baixar para ler offline

10.000.000 Türkçe sayfa taranılarak 13 farklı endüstri, 62 farklı metrikte sonuçlar analiz edilip Türkiye'nin teknik SEO haritasını çıkardık. Hemen inceleyin!

10.000.000 Türkçe sayfa taranılarak 13 farklı endüstri, 62 farklı metrikte sonuçlar analiz edilip Türkiye'nin teknik SEO haritasını çıkardık. Hemen inceleyin!

Mais Conteúdo rRelacionado

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Türkiye Pazarı için Bugüne Kadar Yapılmış "En Kapsamlı" Teknik SEO Analizinden Neler Öğrendik?

 1. 1. @ I LYA S T E K E R
 2. 2. @ I LYA S T E K E R T Ü R K İ Y E PA Z A R I İ Ç İ N B U G Ü N E K A D A R YA P I L M I Ş " E N K A P S A M L I " T E K N İ K S E O A N A L İ Z İ N D E N N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ? ( 1 3 FA R K L I E N D Ü S T R İ , 6 2 FA R K L I M E T R İ K )
 3. 3. I LYA S T E K E R K I M D I R ? 11+ yıllık dijital pazarlama deneyimi Amerika, Avrupa ve Türkiye’de yerel ve global bir çok dijital pazarlama projesini yönetme 60 Gün Güney Amerika Macerası T O R R E S D E L PA I N E , C H I L E
 4. 4. I LYA S T E K E R 60 günün tüm story’leri burada >>>😍 M A C E R A L A R I M I TA K İ P E D E B İ L İ R S İ N İ Z
 5. 5. B E R A B E R Ç A L I Ş T I Ğ I M A R K A L A R D A N B A Z I L A R I
 6. 6. B E N İ N E R E L E R D E G Ö R D Ü N Ü Z ? A R G E N T I N A
 7. 7. A D V I S O RY B O A R D M E M B E R
 8. 8. H T T P : / / W W W. M O U N T N O W. C O M / B E S T- S E O - E X P E RT S /
 9. 9. A R K A D A Ş O L A L I M @ I LYA S T E K E R M E @ I LYA S T E K E R . C O M C U B A
 10. 10. H AY D İ B A Ş L I Y O R U Z PATA G O N I A
 11. 11. Nerden Çıktı Bu Analiz? M O B I L S E O : E N Ç O K L İ N K L E N E N 1 M İ LY O N T Ü R K Ç E S AY FA N I N A N A L İ Z İ N D E N N E L E R Ö Ğ R E N D İ K ? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 12. 12. Kapsamı, Site-Sayfa Sayısını Genişletsek Sadece Mobil Değil Genel Olarak Şu Sitelere Tekrar Bir Baksak Acaba Neler Bulabiliriz? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 13. 13. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 14. 14. Y E N I A N A L I Z D E N E K A D A R B Ü Y Ü K B I R D ATA D A N B A H S E D I Y O R U Z ?
 15. 15. K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 16. 16. K A Ç FA R K L I S İ T E T Ü R Ü A N A L İ Z E D İ L D İ B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji TA M 1 3 A D E T @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 17. 17. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 18. 18. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 19. 19. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 20. 20. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration Unique Internal Links All Broken Links Unique Broken Links Missing Image Link Alt Tags Max Links Meta Nofollow Pages High External Linking Linked Domains L I N K L E R @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 21. 21. P E K İ YA M E T R İ K L E R ? I N D E X I N G C O N T E N T M O B I L E Indexable Non-Indexable Primary Duplicates Duplicate Pages Including Primary Primary Pages Duplicate Pages True Uniques Duplicate Page Sets Paginated 2+ Pages Self Canonicalised Pages Duplicate Pages inc Non-Indexable Noindex Pages Canonicalised Pages Disallowed URLs (Uncrawled) 200 Pages 301 Redirects Non-301 Redirects Broken Pages (4xx Errors) 5xx Errors Uncategorised Failed URLs Unauthorised Pages HTTP HTTPS Pages with Duplicate Descriptions Pages with Duplicate Titles Missing Titles Duplicate Title Sets Short Titles Max Title Length Missing Descriptions Duplicate Description Sets Short Descriptions Max Description Length Max Mobile Description Length No Descriptions & No Snippets Duplicate Body Sets Pages with Duplicate Body Thin Pages Empty Pages Max Content Size Missing H1 Tags Multiple H1 Tag Pages Noarchive Pages Disallowed JS/CSS (Uncrawled) Separate Desktop Separate Mobile AMP Pages Responsive Design Dynamically Served No Mobile Configuration Fast Fetch Time (<1sec) Medium Fetch Time (1 sec-Max Fetch Time) Max Fetch Time Max HTML Size Unique Internal Links All Broken Links Unique Broken Links Missing Image Link Alt Tags Max Links Meta Nofollow Pages High External Linking Linked Domains L I N K L E R S P E E D @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 22. 22. Tüm Bu Datalardan Sonra Ruh Halim Nasıl Değişti? @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 23. 23. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik? TR ilk 2500 site
 24. 24. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Nasıl Bir Metodoloji İle Analiz Ettik? TR ilk 2500 site
 25. 25. Detaylara Girmeden Özet Tabloya Bakalım
 26. 26. Yayıncı Medya Finans Market place 
 Listing E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil Yazılım Tech Index %63 %67 %90 %42 %47 %60 %88 %58 %41 %72 Noindex %24 %12 %4 %50 %47 %32 %9 * %56 %10 Benzer Sayfalar %8 %15 %48 %9 %22 %13 %55 %33 %1 %14 4xx Hatalar %0.78 %5 %0.02 %0.5 %1 %1 %0.08 %1 %0.5 %1.3 5xx Hatalar %0.43 %0.02 %0.46 %0.06 %0.2 %0.1 %0.3 %1 %0.1 %0.2 Hatalı URL %0.93 %1 %0.08 %1 %0.2 %0.1 %0.8 %2 %0.4 %3.2 HTTPS %37 %73 %23 %33 %77 %62 %19 %73 %97 %63
 27. 27. Yayıncı Medya Finans Market place
 Listing E-ticaret FMCG İlaç Retail Devlet Tatil Yazılım Tech Zayıf Zayfalar %14 %12 %6 %10 %7 %26 %5 %30 %2 %24 Boş Sayfalar %0.84 %0.61 %3 %1 %0.6 %1 %0.6 %3 %0.06 %1.6 H1 olmayan %16 %12 %56 %18 %2.01 %9 %2.22 %35 %2.6 %20 AMP sayfası %2 %1 %0.5 %0.03 * %0.1 * * %0.3 %0.8 Responsive %44 %58 %19 %65 %87 %73 %90 %12 %62 %35 Mobili yok %26 %23 %74 %23 %7 %17 %5 %47 %4 %27 Max fetch time %4 %13 %8 %20 %4 %4 %1 %4 %1.08 %8
 28. 28. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım
 29. 29. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Yayıncı / Medya Kategorisiyle Başlayalım A N A L I Z D E S A D E C E B U S I T E L E R Y O K B U N L A R L I S T E D E N S A D E C E B A Z I L A R I
 30. 30. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Şöyle Genel Resme Bir Bakarsak
 31. 31. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index Durumları Nasıl? 0 600000 1200000 1800000 2400000 Sayfa Sayısı 920,211 2,362,595 Indexlenebilir Indexlenemeyen % 6 3 % 2 4
 32. 32. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Sitemizi düzenli olarak tarayıp bilgimiz dışında yazılım ya da diğer ekiplerin noindex yaptıkları sayfalar var mı kontrol etmeliyiz. • İçerik değeri düşük olan sayfalarımız varsa bunları Google’a kapatmalıyız.
 33. 33. Duplicate (Benzer) İçerikli Sayfalar 315,497
 34. 34. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Amaç daha fazla sayfa üretmek değil. • Benzer içerikli sayfalarınız varsa bunları özgün hale getirin ya da birleştirin/yönlendirin • Optimize edilmiş, gerçek değer sağlayan sayfalar üretmek
 35. 35. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 36. 36. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların HTTP Durumları Nasıl Acaba?
 37. 37. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 28,773
 38. 38. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 5xx Server Hataları 28,773 15,934
 39. 39. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geldik Yoktunuz 404 Dönen Sayfa 5xx Server Hataları HTTP Dönüş Yapmayan 28,773 15,934 34,347
 40. 40. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Google Analytics sayesinde 404 sayfalarınızı anında öğrenip düzeltebilirsiniz. Bilgi; bit.ly/ga-404 • Server hatası dönen sayfalarınızın nedenini tespit edip tekrarlamaması için yazılım ekibiyle çözüm üretin • HTTP kodu dönmeyen sayfalarınız varsa sistem ekibine kahve ısmarlayın, onları kızdırmadan durumu anlatın.
 Aslında onlar da iyi insanlar.
 41. 41. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP ve HTTPS Oranları Nasıl? HTTP HTTPS
 42. 42. Amerika’da HTTPS Oranı %68’e Ulaştı @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 43. 43. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sıralama Faktörleri Arasında Yer Alıyor
 44. 44. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 45. 45. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • HTTPS geçişi artık bir lüks değil, ihtiyaç. Halen geçmediyseniz mutlaka geçişi planlayın.
 46. 46. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Geçiş İçin Bu Checklist’i Kullanabilirsiniz Göz Atın: bit.ly/HTTPS-Gecis
 47. 47. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçerikler Ne Durumda Acaba?
 48. 48. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Title, Description değerleriniz diğer sayfalarınızla aynı olmasın. Özgün ve benzersiz olsun. • Bu değerleri boş bırakmıyoruz değil mi? • Çok kısa ve çok uzun yazmamakta fayda var
 49. 49. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biraz Daha Derine Dalacak Olursak Zayıf Sayfalar Boş Sayfalar Engellenmiş JS/CSS H1 Etiketi Olmayan Birden Fazla H1 527,041 31,389 595 608,182 401,758
 50. 50. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Zayıf sayfalarınızı içerik anlamında zenginleştirin ya da farklı sayfalarınızla birleştirip / yönlendirin. • Boş sayfalarınıza içerik üretin ya da bu sayfaları noindex’leyip Google’a kapatın. Ya da komple Google indexinden silin. • H1 olmayan sayfalarınıza H1 yazarsanız şirinleri görebilirsiniz. • Her şeyin fazlası zarar. Birden fazla H1 etiketi kullanmayın.
 51. 51. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 52. 52. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Sorguların %60’ı Artık Mobil
 53. 53. Onunla Yatağa Giriyor
 54. 54. Güne Onunla Başlıyor
 55. 55. Hatta Bir Saniyemizi Bile Onsuz Geçiremiyoruz
 56. 56. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sonuçlara Geçmeden Önce Mobile SEO Tarihçesi
 57. 57. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor?
 58. 58. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor? Cihaza göre
 59. 59. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Farklı Mobil Türlerini Nasıl Crawl Ediyor? Cihaza göre
 60. 60. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google Responsive Site Seviyor
 61. 61. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Sene Mobilin Yılı Olacak
 62. 62. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Olamadı Sizin için trafik fırsatı
 63. 63. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobile-First Indexing Geldi Hoş Geldi
 64. 64. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bazı Siteler Düşüşe Geçti Bile
 65. 65. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • Halen mobil sayfanız yoksa bırakın olmasın. Yaşayın bu hayatı. • AMP’e dikkat. Google bu konuda kafayı kırmış durumda. • Yapabiliyorsanız responsive yapın sayfalarınızı. Sorunsuz, temiz.
 66. 66. Sayfa Hızları Ne Durumda?
 67. 67. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Hız, Dönüşüm Oranlarını Ciddi Oranda Etkiliyor
 68. 68. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 2.5 Milyon Dolar Kaybedecek Kadar Zenginseniz Ayrı
 69. 69. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E T Ü R K I Y E ’ D E K I YAY I N C I S E K T Ö R Ü N D E K I S AY FA L A R I N H I Z D U R U M U ( T E M S I L I ) 7 8 4 , 4 4 1
 70. 70. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Ortalama First Byte İndirme Süresi
 71. 71. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: İçerik Kullanıcıya Kaç Saniyede Gösteriliyor?
 72. 72. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Google: Sektörlere Göre Sayfa Büyüklüğü
 73. 73. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? https://testmysite.withgoogle.com Favorim
 74. 74. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Linkler Ne Durumda Canlar?
 75. 75. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Peki sen 2 milyar 89 milyon milyar sen bu linkleri ne yaptın?
 76. 76. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Biz Ne Yapabiliriz? • HTTP 200 dönmeyen mobil ve AMP sayfalarımızı tespit edip fixlemeliyiz. • Canonical verdiğimiz sayfaların 200 OK döndüğünden emin olmalıyız. • Kırık linkleri Google crawl budget’ı daha sağlıklı kullanmak için başka sayfaya yönlendirmeli ya da sayfadan kaldırmalıyız.
 77. 77. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Finans Kategorisinde Durumlar Nasıl?
 78. 78. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Genel Resimde Durum Nasıl?
 79. 79. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index - NoIndex Oranları? Index 51,980 No Index
 9,211 % 6 7 % 1 2
 80. 80. Duplicate Sayfa Oranı 12,047 Tüm sayfaların %15’i
 81. 81. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sıcak Para Varsa Tüm Sayfalar 200 Ok Dönüyordur?
 82. 82. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Keşke Öyle Olsa Ama Değil % 5 % 2
 83. 83. HTTP - HTTPS Oranı
 84. 84. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Sayfalar Halen Var (Listenin Çoğu Banka) % 7 3 % 4 0
 85. 85. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçeriklere Yakından Bakalım
 86. 86. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Durum Vahim :) T I T L E 0 500 000 500 000 Pages with Duplicate Body 6,418 9,865 464 9,616 12,666 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 1 6 % 1 2 % 1 3 % 9
 87. 87. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Finans Sektörü Mobilde Nasıl Peki? % 5 8 % 2 3
 88. 88. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfa Yüklenme Sürelerini Konuşacak Olursak 1 0 , 0 5 4 S AY FA % 1 3
 89. 89. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Al Gırdın Gırdın
 90. 90. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Marketplace / İlan Sitelerine Geçelim
 91. 91. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Büyük Resim Az Çok Tahmin Ettiğimiz Gibi % 4 8
 92. 92. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Sayfaların Index - NoIndex Oranları? Index 1,129,867 %90 No Index 58,243 %4
 93. 93. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Kategoride HTTP Dönüşleri Nasıl? Oranlar diğer kategorilere göre daha az
 94. 94. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Bu Kategori HTTPS Konusunda Tembel % 2 4 % 7 6
 95. 95. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E 600,000’den Aşağısı Kesmiyor Bizi
 96. 96. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 35,218 706,990 44,34376,235 657,695 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 5 2 % 6 % 5 6 % 3% 4
 97. 97. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobil Tarafa Bir Göz Atalım
 98. 98. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Kırık Linkler Her Kategorinin Büyük Sorunu
 99. 99. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Teknik SEO Diyorsak E-Ticaret’siz Olmaz
 100. 100. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E-Ticaret’te Genel Tablo
 101. 101. Duplicate (Benzer) İçeriklerin Oranı %10 293,436 sayfa
 102. 102. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Kodlarında Durum Nedir?
 103. 103. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP - HTTPS Oranı % 3 3 % 6 7
 104. 104. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçerik İşleri E-ticaret Tarafında Nasıl?
 105. 105. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 84,722 587,552 38,537 327,424322,024 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 1 0 % 1 0 % 1 8 % 2% 1
 106. 106. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E E-ticaret’in Mobil Karnesi
 107. 107. Yavaş Açılan Sayfa Oranı %20 646,163 % 2 0
 108. 108. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Kırık Link Ne Çokmuş Değil mi? Şimdi Google’ı Daha İyi Anlıyoruz Sanırım
 109. 109. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Erken Seçim Öncesi Devlet’te Durumları Öğrenmek İçin A Haber’e Bağlanıyoruz
 110. 110. Benzer Sayfaların Oranı Seçimlerde %33 Oy Aldı 3,510 Sayfa %33
 111. 111. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Durum Kodlarında Genel Olarak İyiyiz
 112. 112. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Şaşırtıcı Şekilde HTTPS Oranı %73 % 7 3 % 2 7
 113. 113. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Devlet Baba İçerik İşlerinde Nasıl Peki?
 114. 114. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Diğer İçerik Metriklerindeki Durum T I T L E 0 000 000 000 000 Pages with Duplicate Body 2,109 3,508 346 2,984 3,511 Benzer içerikli sayfalar Zayıf içerikli sayfalar Boş sayfalar H1 olmayan Birden fazla H1 % 3 5 % 3 0 % 3 5 % 2 1% 3
 115. 115. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Devlet Sitelerinde Mobil Biraz Geride Görünüyor
 116. 116. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Tatil Sektöründe Büyük Resim Nasıl?
 117. 117. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP Durum Kodları
 118. 118. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E HTTP - HTTPS Oranları % 9 7 % 3
 119. 119. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E İçeriklere Bakacak Olursak
 120. 120. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Mobildeki Durum?
 121. 121. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Peki ya Linkler?
 122. 122. D İ Ğ E R S E K T Ö R L E R İ N D ATA L A R I N E R D E İ LYA S C I M ? B2B - Servis B2B - Ürün Diğer Yayıncı / Medya Finans Marketplaces / İlanlar E-Ticaret FMCG İlaç / Sağlık Retail Devlet Tatil Yazılım / Teknoloji @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E
 123. 123. @ I LYA S T E K E R # D I G I TA L Z O N E Tüm dataların yer aldığı bir blog yazısı hazırlanacak. Oradan erişebileceksiniz. twitter.com/ilyasteker Takip ederek yayınlandığında Haberdar olabilirsiniz.
 124. 124. T E Ş E K K Ü R L E R @ I LYA S T E K E R LAMA :D M A C H U P I C C H U

×