Anúncio
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Anúncio
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Anúncio
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Anúncio
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"
Próximos SlideShares
Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019 Informe sobre l'inici curs escolar 2018-2019
Carregando em ... 3
1 de 19
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"(20)

Anúncio

Mais de Ajuntament de Barcelona(20)

Último(20)

Anúncio

Informe "Inici del curs escolar 2017-2018"

 1. 1 Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports Informe Inici del curs escolar 2017 – 2018 Barcelona, 19 de setembre de 2017
 2. 2 Institut Municipal d’Educació de Barcelona Escoles Bressol Prop de 8.200 infants comencen aquest curs a les 98 escoles bressol municipals de Barcelona. D’aquests, prop de la meitat s’hi ha matriculat aquest curs per primera vegada. Per al curs 2017 – 2018 s’ha continuat amb l’esforç dels darrers anys per revertir l’increment de ràtios que es va implementar el 2012 i s’ha aplicat el nou sistema de tarifació social amb èxit. Incrementem el nombre d’hores de suport educatiu. Es passarà de 17,5h/setmanals a 20h/setmanals per a cada unitat escolar. És a dir, s’augmenten 2,5h de suport per a cada grup d’infants. D’aquesta manera es recupera el còmput d’hores que hi havia hagut fins al febrer de 2012. D’altra banda, les escoles bressol escolaritzaran 225 alumnes amb necessitats educatives especials i continuaran realitzant projectes d’innovació, amb un creixement del 16% respecte l’any passat. Alumnes Oferta de places per a la inscripció pel curs 2017 – 2018 DISTRICTE Nº escoles Oferta Places Preinscripció G0 G1 G2 TOTAL Ciutat Vella 7 52 126 63 241 Eixample 8 69 212 111 392 Sants- Montjuïc 11 84 270 69 423 Les Corts 4 32 96 32 160 Sarrià-Sant Gervasi 6 48 167 29 244 Gràcia 9 71 249 54 374 Horta- Guinardó 14 109 339 150 598 Nou Barris 13 92 321 91 504 Sant Andreu 9 70 271 97 438 Sant Martí 17 132 516 159 807 TOTAL 98 759 2567 855 4181
 3. 3 Demanda no atesa a les escoles bressol en el procés de preinscripció per districtes Curs escolar 2017-2018 Curs 2016-2017 Oferta Demanda Assig Vac Demand a no atesa % Demanda no atesa Demand a no atesa % Demanda no atesa TOTAL 4181 7566 4093 88 3473 46 % 3399 45% Fórmula aplicada: Demanda no atesa = demanda - assignacions % demanda no atesa = demanda no atesa x 100 ÷ demanda Infants amb Necessitats Educatives Especials  Nombre de sol·licituds que han al·legat NEE: 124  Nombre de sol·licituds validades per la Comissió de Garanties d’Admissió com a NEE: 118 Distribució per districtes Infants amb NEE per grups d’edat Districte Assignacions NEE Ciutat Vella 6 Eixample 17 Sants-Montjuïc 9 Les Corts 7 Sarrià-Sant Gervasi 9 Gràcia 12 Horta-Guinardó 10 Nou Barris 10 Sant Andreu 18 Sant Martí 20 TOTAL 118 Grup 0-1 anys 15 Grup 1-2 anys 55 Grups 2-3 anys 48
 4. 4 Resum sol·licituds amb criteris generals i/o complementaris Criteris preinscripció Nombre sol·licituds % en relació al total sol·licituds presentades Infants admesos Diferència (Sol·licituds - admesos) Germans al centre o pares, tutors treballen 543 7,2% 537 6 Família beneficiària Renda Mínima d'Inserció 48 0,6% 42 6 Discapacitat infant/pares o tutors/germans 258 3,4% 244 14 Famílies Nombroses o monoparentals 955 12,6% 888 67 Infants amb malaltia crònica 79 1% 73 6 Total 1883 24,9 1784 99 Germans nascuts el mateix any Nombre Sol·licituds presentades germans nascuts el mateix anys 425 Admesos (sense actuació de la Comissió de Garanties d’Admissió) 261 Admesos ( actuació Comissió de Garanties d’Admissió per aplicar normativa) 6 En llista d’espera 158 Sol·licituds de famílies amb la Renda Mínima d’Inserció Districtes Total sol·licituds preinscripció Sol·licituds famílies amb renda mínima d’ inserció % Ciutat Vella 363 13 3,6 Eixample 1.116 2 0,2 Sants-Montjuïc 795 6 0,8 Les Corts 357 0 0 Sarrià – Sant Gervasi 388 0 0 Gràcia 864 2 0,2 Horta – Guinardó 837 2 0,2 Nou Barris 769 10 1,3 Sant Andreu 716 5 0,7 Sant Martí 1.361 8 0,6 Total 7.566 48 0,6
 5. 5 Comparativa demanda i infants admesos per districtes en relació al total d’infants de 0-2 anys (segons el padró de gener de 2016) 0,0 10,0 20,0 30,0 14,9 18,6 17,7 16,6 10,6 24,5 22,2 18,3 18,2 20,5 9,7 7,1 8,7 7,6 6 10,9 14,7 11,4 11,1 12,2 % demanda i infants admesos per districtes famílies en relació al total d'infants de 0-2 anys (padró) Sol·licituds Admesos
 6. 6 Tarifació social 6 de cada 10 famílies matriculades a les escoles bressol pagaran aquest curs menys el que haguessin pagat amb el sistema de pagament vigent el curs passat, tal i com preveien els informes i estudis previst elaborats per l’Ajuntament. 1 de cada 10 pagaran el mateix, i 3 de cada 10 pagaran més amb uns increments que van des dels 40€ als 100€ en funció de la seva renda. S’avança així en una de les grans prioritats del govern municipal: diversificar el perfil de les famílies que fan ús de les escoles bressol municipals, facilitant l’accés a aquelles que veien la quota que havien de pagar com un impediment. L’objectiu, que el perfil de les famílies que assisteixen a l’escola bressol sigui el mateix que el del conjunt de la societat barcelonina. Fins ara totes les famílies pagaven el mateix, amb independència de la seva renda. Només les famílies que tenien una renda inferior a 1,34 vegades la renda de suficiència de Catalunya (10.668 euros) tenien descompte sobre el preu, amb bonificacions del 80%, el 50% o el 30% segons la renda. Aquest curs 2017-2018, els preus de les escoles bressol s’han calculat mitjançant el nou sistema de tarifació social segons el qual s’han establert deu quotes diferents en funció del nivell de renda de la família. Hi ha deu trams esglaonats de preu, la quota mínima és de 50 euros (escolaritat + menjador) per a les unitats familiars amb una renda anual més baixa, i la màxima, de 395 euros (escolaritat +menjador). Són aquelles famílies que superen 4,5 vegades la renda de suficiència de Catalunya a les quals els correspon el tram més alt. Com ja succeïa l’any passat, les famílies amb menys ingressos (tram 1 de tarifació) no pagaran res. Els quedarà cobert pel Fons d’Urgència Social per a famílies amb fills i filles de fins a 16 anys sempre que els Serveis Socials de l’Ajuntament els hagin reconegut el dret a accedir-hi. L’impacte de la implantació de la tarifació social suposarà un increment de 800.000€ en l’aportació que l’Ajuntament de Barcelona farà al sistema d’escola bressol pública. A dia d’avui ja s’han calculat i notificat a 7.442 famílies les tarifes socials que els corresponen, mentre que 330 famílies han decidit renunciar a la tarifació social. El resultat és que el 60,77% de les famílies paga menys que en l’anterior sistema de preus (les que estan compreses entre el tram 1 i el tram 6, inclosos), el 9,47% paga el mateix (tram 7), i el 29,76% paga més. D’aquetes, el 7,57% paguen 40€ al mes més que abans, el 10,25% paguen 75€ més i finalment, l’ 11,94% paga la tarifa màxima de 395 euros mensuals, bé perquè tenen uns ingressos que els situen en els trams més alts, bé perquè han decidit no comunicar els ingressos que tenen.
 7. 7 La distribució, doncs, en els diferents trams és la que segueix: Tram 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total Preu public escolaritat+ alimentació 50,00 90,00 130,00 170,00 210,00 250,00 290,00 330,00 365,00 395,00 Tarifacions concedides 2260 471 424 380 428 760 736 588 797 598 7442 Renuncien a la tarifació 330 330 % sobre el total 29,08% 6,06% 5,46% 4,89% 5,51% 9,78% 9,47% 7,57% 10,25% 11,94% 100,00% El sistema adoptat per Barcelona té un preu màxim similar d’altres grans municipis catalans, i un preu mínim molt inferior a la de la resta, perquè té la particularitat que va optar per estendre la tarifació social al copagament del servei de menjador (element que el distingeix de d’altres municipis que han optat per combinar la tarifació social en l’escolaritat amb una quota de menjador fixa acompanyada d’un sistema de beques) i no introduir cap quota fixa addicional per materials o matrícula. Barcelona es suma, doncs, al sistema ja implantat a altres ciutats catalanes i que el mateix Síndic de Greuges recomanava. Per agilitar el procés s’han introduït nous processos informàtics, de manera que les rendes s’han consultat directament a l’Agència Estatal Tributària, i els carnets de monoparentalitat i família nombrosa a la Generalitat de Catalunya, estalviant a les famílies temps i desplaçaments en la tramitació de la matrícula. L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ha tarifat socialment totes les famílies usuàries del servei d’escola bressol, llevat de les que van manifestar explícitament al full de matrícula que renuncien a la tarifa social esmentada.
 8. 8 Espais familiars L’Ajuntament posa en marxa aquest curs 2017-2018, el primer dels quatre Espais Familiars a què es va comprometre per aquest mandat. Es tracta concretament de l’Espai Familiar Tres Tombs. S’ubica en el mateix edifici que l’escola bressol del mateix nom amb la voluntat que els dos tipus d’oferta educativa comparteixin espai i es complementin, amplifiquin les possibilitats d’ús per part de les famílies i enriqueixin la intervenció educativa a tots dos serveis. Els altres tres nous Espais Familiars seran els d’ Aurora (Raval), l’any 2018; i Sants-Badal i Trinitat Nova que s’obrirà l’any 2019. La voluntat d’avançar en el la creació d’aquests espais s’emmarca en el debat que el consistori ha obert amb entitats i professionals de l’atenció a la petita infància, per tal d’actualitzar els serveis que s’hi dediquen. En aquest sentit, es volen donar més opcions a les famílies per tal que a més de l’oferta d’educació reglada, puguin escollir, si així ho decideixen, una oferta amb formats i horaris menys rígids. Els Espais Familiars ofereixen un espai de joc amb intencionalitat educativa, sense horaris marcats i on les famílies poden compartir entre elles experiències, a la vegada que hi compten amb professionals de l’educació perquè els puguin assessorar. Els espais també tenen l’objectiu de posar a disposició un espai d’ajuda mútua, que actuï preventivament contra l’aïllament familiar, i de fer treball en xarxa amb els diferents serveis educatius, socials i sanitaris del territori de referència.
 9. 9 Escoles Municipals de Música L’increment de l’oferta educativa que va significar la posada en marxa de l’EMM Can Fargues l’any passat amb 414 places, continua aquest curs per arribar a les 495. Resum de dades de preinscripció i matrícula 2017 – 2018 Oferta de places Oferta vacants curs 2017-18 Escola Districte 4-18 anys Can Fargues Horta-Guinardó 122 Can Ponsic Sarrià-Sant Gervasi 69 Eixample – Joan Manuel Serrat Eixample 107 Nou Barris Nou Barris 37 Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana Sant Andreu 95 Total: 430 Resum oferta – demanda Curs 2017 – 2018 Estat dela matrícula 2017 – 2018 (a data 5 de setembre) Escola 4-18 anys + 18 anys TOTAL CAPACITAT 4- 18 Can Fargues 499 35 534 500 Can Ponsic 376 72 448 375 Eixample – Joan Manuel Serrat 475 32 507 500 Nou Barris 372 31 403 375 Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana 492 69 561 500 Total: 2.214 239 2.453 2.250 Escola Oferta vacants Sol·licituds Demanda no atesa Percentatge demanda no atesa Can Fargues 122 273 151 55% Can Ponsic 69 158 89 56% Eixample – Joan Manuel Serrat 107 302 195 65% Nou Barris 37 136 99 73% Sant Andreu – Mestre Pich Santasusana 95 239 144 60% Total: 430 1.108 678 61%
 10. 10 Conservatori Municipal de Música de Barcelona Oferta de places disponibles per al curs 2017 – 2018: 132 places (1r a 6è curs) Oferta primer curs Oferta Segon a sisè curs Total sol.licituds Acordió 3 2 5 Arpa 1 1 1 Cant 4 2 12 Clarinet 5 1 6 Clavicèmbal 1 1 0 Contrabaix 2 1 2 Fagot 1 1 0 Flabiol 1 1 0 Flauta bec 1 1 1 Flauta travessera 4 1 13 Guitarra 6 2 10 Oboè 1 1 1 Orgue 1 1 1 Percussió 3 3 3 Piano 17 3 56 Saxòfon 3 5 5 Tenora 1 1 0 Tible 1 1 0 Trombó 2 2 5 Trompa 2 1 2 Trompeta 4 2 5 Tuba 1 0 1 Viola 3 7 4 Violí 12 3 31 Violoncel 6 2 14 TOTAL PLACES 86 46 178
 11. 11 Procedència de l’alumnat Sol·licituds curs 17/18 Conservatoris: Proves d'accés 22 Escoles Municipal de Barcelona 3 Altres Escoles Municipals 16 CEPA Oriol Martorell 14 Conservatoris Preinscripcions 24 Ensenyament Privat 99 Total 178 Procés intern de les proves d’accés i resultats a) Constitució de les comissions avaluadores:  Nombre de 1r curs: 9 comissions  Nombre de 2n a 6è curs: 3 comissions b) Realització de les proves d’accés  Alumnes inscrits: 178  Alumnes presentats: 86% (% del total) c) Reclamacions  S'han atès un total de 23 reclamacions. Resum dels resultats de les proves d’accés  Alumnes inscrits: 178  Alumnes presentats 153 ( del total) Curs Aprovats* Amb plaça** Sense plaça*** Suspesos 1r 103 69 16 15 2n 7 5 2 4 3r 10 9 1 3 4t 12 11 1 3 5è 17 10 7 3 6è 9 3 6 1 Total 158 107 33* 29 *aprovats: comptem també trasllats que van fer prova, alumnes amb informe positiu, places reconvertides i reingressos **amb plaça: hem comptat places donades a trasllats d’expedient, d’aquí el decalaix ***sense plaça: hem anat donant places a mesura que entraven baixes o alumnes no matriculats; nombres fluctuants
 12. 12 Matrícula del curs 2017 – 2018 Dades Alumnes Total capacitat places grau professional 540 Alumnat de continuïtat 387 Alumnat de continuïtat amb doble especialitat 14 Alumnes de trasllat d’expedient (altres conservatoris) 29 Alumnat procedent de les proves d’accés (procés ordinari) 93 Alumnat procedent de les proves d’accés (procés extra- Set.) Pendent Total* 523 *Pendent incorporar alumnes matriculats al setembre Altres indicadors Alumnes que s’han donat de baixa + renúncies : 50 Repetidors de cursos anteriors i parcials de 6è: 46 Alumnes matriculats en segona especialitat: 40 Bonificacions del preu públic 2017/18 Sol·licitades 60 Atorgades En procés Denegades En procés
 13. 13 Consorci de l’Educació de Barcelona El curs 2017-2018 comença amb un augment d’alumnes i recursos per respondre a l’aposta per la innovació educativa del Consorci d'Educació de Barcelona. Alumnes El curs 2017-2018 comença amb un augment en el nombre d'alumnes en els ensenyaments obligatoris. Passa dels 177.058 del 2016-2017 als 179.221 del nou curs. Un increment que s'observa en totes les franges a l’escola pública de la capital catalana (P3, infantil, primària i ESO) amb 1.535 alumnes més, i sobretot a P3 i l'ESO a la secundària, amb 571 estudiants més. Alumnat en educació infantil i obligatòria 2016 – 2017 2017 – 2018 Diferència Infantil 39.737 39.934 +197 Primària 82.073 82.610 +537 ESO 55.248 56.677 +1.429 Total 177.058 179.221 +2.613 Percentatge d’alumnat en centres públics 2016 – 2017 2017 – 2018 Total infantil, Primària i ESO 42,3% 42,6% P3 48,2% 48,4%
 14. 14 Alumnat en educació infantil i obligatòria Infantil (3-6) Primària ESO Total Ciutat vella 1.733 -72 3.582 +60 2.183 +17 7.498 +5 L'Eixample 5.377 +126 11.068 -11 7.576 +223 24.021 +338 Sants - Montjuïc 3.393 +51 6.570 72 4.691 +13 14.654 +136 Les Corts 3.086 +1 6.523 +31 4.889 +190 14.498 +222 Sarrià - Sant Gervasi 5.837 -66 12.802 -30 10.640 +168 29.279 +72 Gràcia 3.020 +58 5.977 +113 3.055 +119 12.052 +290 Horta - Guinardó 4.098 -8 8.878 +21 6.069 +168 19.045 +181 Nou Barris 3.359 -45 7.414 -67 5.448 +80 16.221 -32 Sant Andreu 3.994 +89 8.005 +143 4.765 +89 16.764 +321 Sant Martí 6.037 +63 11.791 +205 7.361 +362 25.189 +630 Total Barcelona 39.934 +197 82.610 +537 56.677 1.429 17.9221 2.163 Ràtio en educació infantil i obligatòria 2016 – 2017 2017 – 2018 Ràtio Grups Ràtio Grups P3 23,1 546 23,1 558 1r ESO 29,2 480 28,7 490 Alumnat per professor a centres públics 2016 – 2017 2017 – 2018 Ràtio Ràtio Infantil i primària 14,9 14,6 1r ESO 29,2 28,7 Total centres públics 13,4 12,6
 15. 15 Gestió de l’escolarització Durant el període de la preinscripció es van rebre 25.616 sol·licituds, de les quals 13.963 eren d’educació infantil, 3.208 d’educació primària i 8.445 d’ESO. Posteriorment s’han rebut 1.523 noves sol·licituds fora del procés i fins a data d’avui, d’aquestes 1.360 han estat assignades a una plaça escolar i 163 estan pendents d’assignació. Sol·licituds assignades a 07/09/2017 1.360 alumnes Núm. de sol·licituds pendents d’assignar 163 alumnes Total 1.523 alumnes Places vacants als ensenyaments obligatoris A data d’avui, a la ciutat hi ha 2.239 places vacants a l’escola pública i 4.807 als centres concertats, de les quals a P3 hi ha 235 als centres públics i 701 als concertats. Pel que fa a 1r d’ESO hi ha un total de 78 places vacants a la pública i 353 als centres concertats.
 16. 16 Centres Dels 409 centres d’ensenyament obligatoris de Barcelona sostinguts amb fons públics, 234 (57%) són públics i 175 (43%) són concertats. D’entre els 234 centres públics hi ha 167 escoles, 5 instituts escola i 62 instituts. Aquests nous centres atenen, en bona part, la consolidació d'increment de grups i a transformacions de centres. Hi ha un total d’11 centres en equipaments modulars, a banda dels ja esmentats, La Maquinista, Institut Viladomat, Institut Maria Espinalt i l’Institut Martí Pous. Aquest centres ja tenen programada la construcció de l’edifici definitiu. En el cas de l'Institut Escola Trinitat Nova, hi ha hagut una inversió important d'uns 5.000.000 € provinents del Pla de Barris per donar resposta a la demanda de les entitats i veïns del barri. El curs 2017 – 2018 s’inauguren Escoles: - Escola Eixample 1 - Escola Eixample 2 - Escola Cartagena - Escola Anglesola - Escola Gràcia - Escola La Flor de Maig Instituts Escola: - Institut Escola Antaviana - Institut Escola Trinitat Nova - Institut Escola El Til·ler Institut: - Institut Martí Pous
 17. 17 Equips educatius Per adaptar-se a les noves necessitats, des del Consorci d’Educació de Barcelona s’ha previst un augment del nombre de docents fins els 9.001, pels 8.441 del curs passat Evolució del nombre de professionals 2016 – 2017 2017 – 2018 Variació Total personal 9.729 10.320 591 Docents 8.411 9001 590 A centres educatius 8.112 8.642 530 Altres serveis 299 359 60 Personal no docent 1.318 1.319 1 A centres educatius 1.083 1.096 13 Altres serveis 235 223 -12 Millora de la capacitació S’han posat en marxa 62 nous projectes de direcció, passant dels 551 del curs 2016 – 2017 a 790 en el curs 2017 – 2018. D’aquests 790, 273 es realitzen en instituts i ensenyaments postobligatoris i 517 en escoles. Recursos de suport a l’Educació inclusiva Les Unitats de Suport a l'Educació Especial (USEE) creixen amb set de noves, a més de la incorporació de 17 psicopedagogs als Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) i als serveis educatius específics. Es dóna continuïtat a l'increment d'hores de suport dels vetlladors que es va produir el curs passat, enguany també segueix aquest augment i s'incrementa en un 7% més respecte el curs anterior. Els vetlladors desenvolupen tasques d'acompanyament dins l'aula i faciliten la integració dels alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) en el dia a dia del centre educatiu. També s'afegeix un centre d'educació especial que donarà suport a la inclusió al centres ordinaris. I es creen dos Itineraris Formatius Específics (IFE) en vendes i comerç, amb una durada de quatre anys i 12 places cadascun, per l'alumnat amb NEE que no ha assolit el Graduat en Secundaria Obligatòria.
 18. 18 Pla de Barris, Escoles Enriquides En els 39 centres educatius públics dels barris que formen part del Pla de Barris s’han potenciat nous projectes educatius singulars, que ajudin a millorar la qualitat de l’ensenyament i permetin enfortir el lligam escola – barri. Per a fer-ho possible s’incorporen 61 professionals amb perfils psico-socials als equips educatius: tècnics d’integració social, especialistes en l’atenció i suport emocional i educadors socials. Això permet incorporar la vessant social i l’ampliació de l’horari d’obertura de les escoles facilitant les activitats no lectives. En els cursos 2017 – 2018, 2018 – 2019 i 2019 – 2020, el pressupost per a fer possible aquest projecte és de 7.138.583 €.
 19. 19 Programes d’innovació Aposta pel programa “Eines pel canvi” Cada cop són més els centres que per tal de continuar amb la seva aposta per la innovació educativa en els seus projectes, s'adhereixen als programes Eines per al Canvi i Xarxes per al Canvi. S'estima que el 94% dels centres de la ciutat estan vinculats a processos d'innovació i millora. Enguany l'Eines per al Canvi arriba al total de 54 centres amb mentoria, el que suposa un increment de 26 més respecte el curs passat. Pel que fa el Xarxes per al Canvi, engloba 194 centres de la ciutat en l'actualitat amb un total de 19 xarxes. Es treballa en base a coneixements i procediments sobre l’horitzó comú de canvi, s’impulsen processos de capacitació de forma col·laborativa i es comparteixen experiències dels centres sobre el seu procés de transformació. El 54% dels centres públics d’ensenyaments obligatoris participen en el Programa Eines per al Canvi o en les Xarxes per al Canvi. Aquest iniciativa està integrada amb altres ja existents, com la Xarxa de competències bàsiques, i altres xarxes territorials. Per tal de donar resposta a les noves necessitats dels centres, s'està apostant per una singularització dels llocs de treball específics. Respecte el curs anterior s'han creat 812 llocs específics en perfils professionals adaptats al projecte educatiu de centre, gairebé el doble que en el 2016-2017. També els Centres de Recursos Pedagògics (CRP) estan formulant un replantejament de les seves funcions per tal d'acompanyar els centres en el canvi educatiu. Ensenyaments post-obligatoris Segons el consorci d’educació, les dades corresponents als ensenyaments no obligatoris, atesa la seva singularitat (la matrícula d’aquests ensenyaments encara és viva durant el mes de setembre), seran proporcionades en una propera comissió.
Anúncio