O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Порівняльна таблиця

Порівняльна таблиця

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Порівняльна таблиця

 1. 1. C:UsersUserDownloadsdoc_528291.doc Проект порівняльної таблиці до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України Реєстраційний № 2494 Автор(и): Кабінет Міністрів України (Повторне друге читання) Автори остаточної редакції: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Дата розгляду в комітеті: 27.05.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції 0. Проект Закон України Проект Закон України 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України -1- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353) Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) Назву проекту закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до деяких законів України щодо збільшення розміру допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, збільшення розміру допомоги при народженні дитини, відновлення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку" Відхилено Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб -2- Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) Назву проекту Закону викласти в наступній редакції: ««Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій населення». Враховано редакційно -3- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80) Назву законопроекту викласти у наступній редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальних гарантій та соціальної допомоги окремим категоріям громадян». Враховано редакційно -4- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) Назву законопроекту доповнити словами «щодо посилення соціального захисту малозабезпечених громадян» Враховано редакційно -5- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71) Назву законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» замінити на «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення соціальних гарантій для певних категорій осіб». Враховано редакційно
 2. 2. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 2 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції -6- Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132) Назва Законопроекту не містить опис питань, які в ньому розглядаються. Враховано 2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: І. Внести зміни до таких законів України: 4. 1. Підпункт 7 пункту “б” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2013 р., № 24, ст. 243) після слів “що належать до інших форм власності” доповнити словами “, та безоплатних робіт тимчасового характеру для непрацюючих працездатних осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. -7- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) Вилучити зміни до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», які передбачають по суті примусове залучення до громадських безоплатних робіт для непрацюючих працездатних осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» Враховано -8- Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369) Пункт 1 розділу І виключити (зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Враховано -9- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353) Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) Пункт 1 розділу І проекту виключити (зміни до підпункту 7 пункту “б” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” не вносити, залишити в чинній редакції). Враховано -10- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80) Пункт 1 Розділу І законопроекту, який передбачає внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виключити. Враховано -11- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) У пункті 1 Розділу І слово «безоплатних» замінити словом «оплатних» Відхилено -12- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23) Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) Пункт 1 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про Враховано
 3. 3. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 3 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції місцеве самоврядування в України») виключити. -13- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114) Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112) Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107) В підпункті 7 пункту “б” частини першої статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” після слів “що належать до інших форм власності та” видалити слова «безоплатних робіт тимчасового характеру». Відхилено -14- Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171) У розділі І законопроекту виключити частину першу (що передбачає внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”). Враховано 5. 2. У Законі України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290 із наступними змінами): 1. У Законі України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290 із наступними змінами): 6. 1) преамбулу після слів “соціально захищеним сім’ям” доповнити словами “і сприяння їх зайнятості та економічній самостійності”; -15- Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17) Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: в преамбулі після слів «соціально захищеним сім’ям і сприяння їх» виключити слова «зайнятості». Враховано 1) преамбулу доповнити словами “і сприяння їх економічній самостійності”; -16- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено 7. 2) статтю 1 викласти в такій редакції: 2) статті 1, 4 і 5 викласти в такій редакції: 8. “Стаття 1. Визначення термінів “Стаття 1. Визначення термінів 9. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 10. державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям (далі ― державна соціальна допомога) ― щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї; державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям (далі ― державна соціальна допомога) ― щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї; 11. допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї - безвідсоткова поворотна фінансова допомога, яка надається одноразово -17- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Н.д.Лунченко В.В. (Реєстр.картка №71) В абзаці 5 підпункту 2 пункту 2 розділу І Враховано допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї - безвідсоткова поворотна фінансова допомога, яка надається одноразово
 4. 4. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 4 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та виведення сім’ї з бідності; законопроекту слова «виведення сім’ї з бідності» замінити словами «сприяння її економічній самостійності». непрацюючій працездатній особі з числа членів малозабезпеченої сім’ї для організації підприємницької діяльності та сприяння її економічній самостійності; -18- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено 12. сім’я - особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Права члена сім’ї має одинока особа. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні та усиновлені діти зазначених осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і доглядає за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні; -19- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114) Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112) Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107) У Законі України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” в статтю 1 внести наступні зміни: Абзац третій статті 1 проекту викласти в такій редакції: «сім’я — особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Права члена сім’ї має одинока особа. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні та усиновлені діти зазначених осіб віком до вісімнадцяти років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно- технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років та зареєстровані і проживають разом з батьками і які не мають власних сімей,; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II груп або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та /або дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і доглядає за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних неповнолітніх дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно- технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення двадцяти трьох років та Відхилено сім’я - особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Права члена сім’ї має одинока особа. До складу сім’ї включаються чоловік, дружина; рідні та усиновлені діти зазначених осіб віком до 18 років, а також діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо- кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови що такий період не перевищує чотири місяці) до досягнення 23 років і не мають власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи і проживають разом із батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їхньому утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи і доглядає за нею; жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю та не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей. При цьому до складу сім’ї включаються незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації діти, які навчаються за денною формою навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні;
 5. 5. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 5 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції зареєстровані і проживають разом з батьками і які не мають власних сімей. До складу сім’ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні»; -20- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено -21- Н.д.Рябуха Т.В. (Реєстр.картка №157) Н.д.Ананченко М.О. (Реєстр.картка №258) В третьому реченні абзацу шостого підпункту2 пункту 2 частини першої законопроекту після слів «вищої освіти» доповнити словами «(у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців)». Враховано -22- Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264) Н.д.Рябуха Т.В. (Реєстр.картка №157) У четвертому реченні абзацу шостого та абзаці восьмому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слово «повної» виключити. Враховано -23- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) У абзаці 8 пункту 1 розділу І законопроекту слова та знаки «, але мають спільних дітей» - виключити. Відхилено 13. малозабезпечена сім’я ― сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї; -24- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) У пункті 2 розділу І у абзаці сьомому підпункту 2 слова «прожитковий мінімум» замінити словами «фактичний прожитковий мінімум». Відхилено малозабезпечена сім’я ― сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї; -25- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) У статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми» абзац «малозабезпечена сім’я ― сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім’ї» Відхилено
 6. 6. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 6 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції викласти у такій редакції «малозабезпечена сім’я - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий, ніж фактичний розмір прожиткового мінімуму для сім’ї» 14. непрацююча працездатна особа ― особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоровʼя здатна до активної праці і не працює, не служить, не здобуває освіти за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти; -26- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) У пункті 2 розділу І абзац восьмий підпункту 2 після слів «не служить,» доповнити словами «не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю,». Враховано непрацююча працездатна особа ― особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоровʼя здатна до активної праці і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю, не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти; -27- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено -28- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114) Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112) Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107) Абзац п’ятий статті 1 проекту викласти в такій редакції: «непрацююча працездатна особа – особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров'я здатна до праці і не працює, не проходить військову службу, не здобуває освіту за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти». Враховано -29- Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132) Термін «непрацююча працездатна особа» викласти у такій редакції: «непрацююча працездатна особа – особа працездатного віку з числа членів малозабезпеченої сім’ї, яка за станом здоров'я здатна до активної праці але не працює, не служить, не здобуває освіту за денною формою у закладах повної загальної середньої, професійної (професійно- технічної), фахової передвищої, вищої освіти;». Враховано редакційно 15. прожитковий мінімум для сім’ї ― визначена для -30- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка Враховано прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для
 7. 7. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 7 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України; №353) Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) У підпункті 2 пункту 2 розділу І проекту (у новій редакції статті 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”) визначення "прожитковий мінімум для сім’ї" викласти в такій редакції: "прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення". кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення; -31- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23) Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) Абзац дев’ятий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») викласти у такій редакції: «прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.». Враховано -32- Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171) У пункті 2) частини другої розділу І законопроекту (стаття 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») абзац дев’ятий (у якому наведено визначення поняття «прожитковий мінімум для сім’ї») викласти у такій редакції: прожитковий мінімум для сім’ї ― визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які відносяться до основних Враховано
 8. 8. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 8 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції соціальних і демографічних груп населення;). -33- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) «у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» виключити. Враховано редакційно -34- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) У статті 1 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми» абзац «прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення» викласти у такій редакції «прожитковий мінімум для сім’ї - визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума фактичних прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум" для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення». Враховано частково 16. середньомісячний сукупний дохід сім’ї ― обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.”; -35- Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264) у підпункті 2 пункту 2 розділу І законопроекту визначення «середньомісячний сукупний дохід сім’ї» викласти в такій редакції: «середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому до доходів сім’ї не включається допомога на дітей-сиріт, дітей- позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опіку чи піклування, грошове забезпечення військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичної операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі ці стримування збройної агресії Російської Враховано частково середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, одержаний ними протягом шести місяців, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. При цьому до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не включається допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, а також інші доходи, визначені Кабінетом Міністрів України”;
 9. 9. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 9 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів, а також інші доходи, визначені Кабінетом Міністрів України». -36- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) Зміни у статті 1 абзацу у такій редакції «середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, розрахований для призначення державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України» викласти у такій редакції «середньомісячний сукупний дохід сім’ї – обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї, крім допомоги на дітей-сиріт, дітей- позбавлених батьківського піклування, над якими встановлено опуку чи піклування, протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України за погодженням із Комітетом з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичної операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі ці стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, під час здійснення зазначених заходів». Враховано частково -37- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353) Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) У підпункті 2 пункту 2 розділу І проекту (у новій редакції статті 1 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”) визначення "середньомісячний сукупний доход сім’ї" викласти в такій редакції: "середньомісячний сукупний доход сім’ї - Враховано редакційно
 10. 10. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 10 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених заходів.". -38- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23) Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) Абзац десятий підпункту 2 пункту 2 Розділу І законопроекту (щодо внесення змін до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») викласти у такій редакції: «середньомісячний сукупний доход сім’ї - обчислений у середньому за місяць доход усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги, крім допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. До сукупного доходу сім’ї не враховується грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, які беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, на час її проведення, безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, на час здійснення зазначених заходів.». Враховано редакційно -39- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Відхилено
 11. 11. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 11 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. 17. 3) статті 4 і 5 викласти в такій редакції: -40- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка №23) Н.д.Білозір Л.М. (Реєстр.картка №15) Підпункт 3 пункту 2 Розділу І законопроекту виключити. Відхилено 18. “Стаття 4. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям -41- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353) Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) У підпункті 3 пункту 2 розділу І проекту нову редакцію статті 4 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” виключити (залишити у чинній редакції статтю 4 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”). Відхилено “Стаття 4. Органи, що призначають і здійснюють виплату державної соціальної допомоги -42- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено 19. Призначення і виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ― органи соціального захисту населення) за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї. Призначення і виплата державної соціальної допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ― органи соціального захисту населення) за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї. 20. Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно з цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України. -43- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) У статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми» абзац «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно із цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України» викласти у такій редакції «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, перелік Відхилено Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно із цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 12. 12. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 12 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції документів, необхідних для призначення допомоги згідно із цим Законом, затверджується Кабінетом Міністрів України. Затвердження порядку здійснюється Кабінетом Міністрів України після отримання висновку Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України» -44- Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17) Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» після статті 4 доповнити статтею 41 в такій редакції: «Стаття 41 . Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у сфері соціального захисту населення Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад можуть залучати до безоплатних робіт тимчасового характеру, які ними організованих, непрацюючих працездатних осіб, які мають право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’я відповідно до цього Закону. Залучення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад непрацюючих працездатних осіб до безоплатних робіт тимчасового характеру відбуваються виключно за згодою непрацюючої працездатної особи та на підставі письмової угоди про виконання таких робіт.» Відхилено -45- Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264) Н.д.Рябуха Т.В. (Реєстр.картка №157) В абзацах другому, третьому та четвертому підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту слова «малозабезпеченим сім’ям» виключити. Враховано -46- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) У абзацах 14, 15 та 16 пункту 1 розділу І законопроекту слова «малозабезпеченим сім’ям» - виключити. Враховано -47- Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264) У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту у статті 4 в редакції законопроекту частину другу виключити; Враховано частково -48- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка Відхилено
 13. 13. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 13 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) У статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми» абзац «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно із цим Законом, встановлюються Кабінетом Міністрів України» викласти у такій редакції «Порядок призначення, умови виплати та підстави для припинення виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, перелік документів, необхідних для призначення допомоги згідно із цим Законом, затверджується Кабінетом Міністрів України. Затвердження порядку здійснюється Кабінетом Міністрів України після отримання висновку Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради України» 21. Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги -49- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353) Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) Підпункт 3 пункту 2 розділу І проекту (у новій редакцію статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”) викласти в такій редакції: "3) статтю 5 викласти в такій редакції: "Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної Відхилено Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги
 14. 14. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 14 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків. Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 відсотків. Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 25 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 40 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.". 50- Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264) У підпункті 3 пункту 2 розділу І законопроекту: статтю 5 викласти в такій редакції: «Стаття 5. Розмір державної соціальної допомоги. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою центральним Відхилено
 15. 15. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 15 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків. Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 відсотків. Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень. Максимальний розмір державної соціальної допомоги, у тому числі з урахуванням збільшення її розміру, не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї.» 22. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом -51- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) Відхилено Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом
 16. 16. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 16 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Зміни до статті 5 «Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним доходом» викласти у такій редакції «Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між фактичним прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним доходом». для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. -52- Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132) Абзац 1 статті 5 Законопроекту викласти у такій редакції: «Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї.». Відхилено -53- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) У пункті 2 розділу І у абзаці шостому підпункту 3 слова «прожитковим мінімумом» замінити словами «фактичним прожитковим мінімумом». Відхилено -54- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено 23. До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. -55- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) У пункті 2 розділу І абзац сьомий підпункту 3 вилучити. Відхилено До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. -56- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) У статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям з дітьми» абзаци «До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік» викласти у такій редакції «Розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня Відхилено
 17. 17. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 17 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції забезпечення прожиткового мінімуму. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік, але не менше 100 відсотків прожиткового мінімуму». 57- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Абзаци 19 та 20 пункту 1 розділу І законопроекту - виключити Відхилено 24. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік. -58- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) У пункті 2 розділу І абзац восьмий підпункту 3 вилучити. Відхилено Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з можливостей Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік. -59- Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) В запропонованій редакції статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” після слів «Державний бюджет України на відповідний рік.» доповнити абзацом наступного змісту: «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 15 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 25 відсотків.»; Відхилено -60- Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369) У підпункті 3) пункту 2 розділу І (зміни до статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту: «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 Відхилено
 18. 18. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 18 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків.». -61- Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171) У пункті 3) частини другої розділу І законопроекту (стаття 4 і 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») доповнити таким новим абацом: «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків.». Відхилено -62- Н.д.Рябуха Т.В. (Реєстр.картка №157) Н.д.Ананченко М.О. (Реєстр.картка №258) Після абзацу дев’ятого підпункту 3 пункту 2 частини першої законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту: «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері Відхилено
 19. 19. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 19 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків. Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень». -63- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) Не виключати із чинного Закону абзац у такій редакції «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків» Відхилено -64- -Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Абзаци 19 та 20 пункту 1 розділу І законопроекту - виключити Відхилено -65- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) Не виключати із чинного Закону абзац у такій редакції« Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень» Відхилено 25. Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, прожитковий мінімум збільшується на 20 відсотків. -66- Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17) Внести зміни до пункту другого розділу І проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: В частині п’ятій статті 5 слова «прожитковий мінімум» замінити словами «рівень забезпечення прожиткового мінімуму». Відхилено Для громадян, які одержали статус особи, яка проживає і працює (навчається) на території населеного пункту, якому надано статус гірського, прожитковий мінімум збільшується на 20 відсотків. -67- Н.д.Бурміч А.П. (Реєстр.картка №369) У підпункті 3) пункту 2 розділу І (зміни до Відхилено
 20. 20. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 20 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: «Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.». -68- Н.д.Фріз І.В. (Реєстр.картка №423) В запропонованій редакції статті 5 Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” після слів «якому надано статус гірського, прожитковий мінімум збільшується на 20 відсотків.» доповнити абзацом наступного змісту: «Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 500 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 800 гривень.». Відхилено -69- Н.д.Кінзбурська В.О. (Реєстр.картка №171) Після абзацу дев’ятого (після абзацу четвертого статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») доповнити таким новим абзацом: «Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень.».» Відхилено -70- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено 26. Максимальний розмір державної соціальної допомоги, зокрема з урахуванням збільшення її розміру, не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї.”; -71- Н.д.Івченко В.Є. (Реєстр.картка №410) У пункті 2 розділу І у абзаці десятому підпункту 3 слова «прожиткового мінімуму» замінити словами «фактичного прожиткового мінімуму». Відхилено -72- Н.д.Шахов С.В. (Реєстр.картка №114) Н.д.Вельможний С.А. (Реєстр.картка №112) Н.д.Сухов О.С. (Реєстр.картка №107) Частину п’яту статті 5 проекту викласти в такій редакції: «Максимальний розмір державної соціальної допомоги, не може перевищувати прожиткового мінімуму для сім’ї. За винятком випадків передбачених абзацом 4 цієї статті». Враховано Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті”;
 21. 21. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 21 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції -73- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) Не виключати абзаци із статті 5 у такій редакції: «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків. Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень». Відхилено -74- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80) Частину третю пункту 2 розділу І законопроекту (в частині викладення у новій редакції статті 5 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям») доповнити новим абзацом наступного змісту: «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків». Відхилено -75- Н.д.Кучер М.І. (Реєстр.картка №17) Внести зміни до пункту другого розділу І Відхилено
 22. 22. U doc_528291 02.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" стор. 22 АВО 22.01.2020 Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції проекту Закону України, в Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»: Статтю 5 доповнити частиною четвертою наступного змісту: «Для кожної дитини (крім дитини з інвалідністю), яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини з інвалідністю, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває у шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є особами з інвалідністю I або II групи, - на 20 відсотків.», Відповідно частину четверту статті 5 вважати частиною п’ятою статті 5. -76- Н.д.Павленко Ю.О. (Реєстр.картка №374) Зміни виключити, залишити діючу редакцію Закону. Відхилено 77- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Реєстр.картка №387) Н.д.Цимбалюк М.М. (Реєстр.картка №401) Виключити абзац «Максимальний розмір державної соціальної допомоги не може перевищувати прожитковий мінімум для сім’ї, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті». Відхилено 27. 4) статтю 7 викласти в такій редакції: -78- Н.д.Струневич В.О. (Реєстр.картка №264) Підпункт 4 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «4) статтю 7 виключити;» Враховано 3) статтю 7 виключити; -79- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №353) Н.д.Солод Ю.В. (Реєстр.картка №47) Підпункт 4 пункту 2 розділу І проекту виключити (зміни до статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" не вносити, залишити в чинній редакції). Відхилено -80- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Н.д.Констанкевич І.М. (Реєстр.картка Відхилено

×