O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a

Baixar para ler offline

1 Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej dhe, si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: “Zot, na mëso të lutemi, ashtu siç i mësoi Gjoni dishepujt e vet’’
2 Dhe ai u tha: “Kur të luteni, thoni: "Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt si në qiell edhe në tokë.
3 Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.
4 Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë; dhe mos lejo të biem në tundim, por na shpëto nga i ligu"’’

1 Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej dhe, si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: “Zot, na mëso të lutemi, ashtu siç i mësoi Gjoni dishepujt e vet’’
2 Dhe ai u tha: “Kur të luteni, thoni: "Ati ynë që je në qiej, u shenjtëroftë emri yt, ardhtë mbretëria jote, u bëftë vullneti yt si në qiell edhe në tokë.
3 Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.
4 Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë; dhe mos lejo të biem në tundim, por na shpëto nga i ligu"’’

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (18)

Anúncio

Mais de Asambleja Biblike (20)

Anúncio

NA MESO TE LUTEMI - Lluka11a

 1. 1. DISHEPULLIMI  Lluka 10:2 Dhe u thoshte atyre: “E korra është e madhe, kurse punëtorë janë pak; lutni Zotin e të korrës që të çojë punëtorë në të korrën e vet.
 2. 2. TË ULESH TE KËMBËT E JEZUSIT  Merr inkurajim  Merr fuqi  Merr drejtim  Ripërtëritje  Çlodhje  I gjithë Shkrimi . . . është i dobishëm për mësim, bindje, ndreqje dhe për edukim me drejtësi, (2 Tim 3:16)  Shkrimet e shenjta . . . mund të të bëjnë të ditur për shpëtimin (2 Tim 3:15)
 3. 3. KOHA E DEVOCIONIT E domosdoshme Zgjohu herët Vend private Lutu (të fillosh) Lexo (në radhë, një kapitull) Zbato Lutu (të mbarosh)
 4. 4. ZOT, NA MËSO TË LUTEMI  Lu 11:1 Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej dhe, si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: “Zot, na mëso të lutemi, ashtu siç i mësoi Gjoni dishepujt e vet”.  Quhet “Lutja e Zotit” por duhet të quhet “Lutja e dishepullit”
 5. 5. TË HABITUR?  Llu 11:1 Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej dhe, si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: “Zot, na mëso të lutemi, ashtu siç i mësoi Gjoni dishepujt e vet”.
 6. 6. ZOT, NA MËSO TË LUTEMI  Lu 11:1 Dhe ndodhi që ai ndodhej në një vend dhe lutej dhe, si mbaroi, një nga dishepujt e tij i tha: “Zot, na mëso të lutemi, ashtu siç i mësoi Gjoni dishepujt e vet”.  Nuk tha, “Zot, na mëso si të lutemi”  Lutu!
 7. 7. ZOT, NA MËSO TË LUTEMI  Metoda moderne
 8. 8. 1. DËSHIRË  Jeta e Jezusit  Varësia me Të Atin
 9. 9. JETA E JEZUSIT  Llu 3:21 Tani, si u pagëzua gjithë populli, edhe Jezusi u pagëzua; dhe ndërsa po lutej, qielli u hap  Llu 5:16 Por ai tërhiqej në vende të vetmuara dhe lutej.
 10. 10. JETA E JEZUSIT  Llu 6:12 Në ato ditë ndodhi që ai shkoi në mal për t’u lutur, dhe e kaloi natën duke iu lutur Perëndisë.  Lu 9:28 Dhe ndodhi që afërsisht tetë ditë pas këtyre thënieve, Ai mori me vete Pjetrin, Gjonin Jakobin dhe u ngjit në mal për t’u lutur.
 11. 11. 2. ADHURIM  Lu 11:2 Dhe ai u tha: “Kur të luteni, thoni:  "Ati ynë që je në qiej,  Isa 59:2  u shenjtëroftë emri yt,  WWJD  ardhtë mbretëria jote, 1 Gjo 3:2-3
 12. 12. 3. PËRKUSHTIM PERSONAL  Lu 11:2 . . . u bëftë vullneti yt si në qiell edhe në tokë.  Jeta ime personale  Familja ime  Martesa ime  Punë  Kishë  Ungjillizim
 13. 13. 3. NEVOJAT  Lu 11:3 Na jep çdo ditë bukën tonë të nevojshme.  Mat 6:33-34  Nevojat e të tjerëve  Kol 4:12 Epafrai, që është nga tuajt dhe shërbëtor i Krishtit, ju përshëndet; ai lufton gjithnjë për ju në lutje, që ju të qëndroni të përsosur dhe të përkryer në gjithë vullnetin e Perëndisë.
 14. 14. 4. MËKAT  Lu 11:4 Dhe na i fal mëkatet tona, sepse edhe ne i falim fajtorët tanë;
 15. 15. 5. MBROJTJE  Lu 11:4 . . . dhe mos lejo të biem në tundim, por na shpëto nga i ligu"”.  1Kor 10:13 rrugë dalje
 16. 16. DËSHIRA E PERËNDISË  Lluka 11:5-8  Lu 11:9 Prandaj po ju them: Lypni dhe do t’ju jepet; kërkoni dhe do të gjeni; trokitni dhe do t’ju hapet.  Lu 11:10 Sepse kushdo që lyp, merr, kush kërkon, gjen dhe do t’i hapet atij që troket.
 17. 17. GJON NJUTON  Ti po vjen te një Mbret, kërkesa të mëdha me ty sjell  Radio  Kamp  Korea  Faqja interneti  Përkthime  Etj
 18. 18. DËSHIRA E PERËNDISË  Lluka 11:11-12  Lu 11:13 Nëse ju, pra, që jeni të këqij, dini t’u jepni dhurata të mira bijve tuaj, aq Cili nga ju? më tepër Ati juaj qiellor do t’u dhurojë Frymën e Shenjtë atyre që ia kërkojnë”.
 19. 19. LE TË LUTEMI!

×