O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Колектив як джерело виховання

355 visualizações

Publicada em

2010-2011 н.р.

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Seja o primeiro a comentar

Колектив як джерело виховання

 1. 1. L/O/G/O
 2. 2. Дитячий колективДитячий колектив — об'єднання дітей, згуртованих спільною корисною діяльністю (навчанням, працею, спортом, громадською роботою).
 3. 3. :Типи колективів:Типи колективів ) : (а навчальні класний первинний або) : (а навчальні класний первинний або ), ,контактний загальношкільний предметних), ,контактний загальношкільний предметних ;гуртків;гуртків ) :б самодіяльні організації колективи) :б самодіяльні організації колективи ( , ,художньої самодіяльності хор ансамблі( , ,художньої самодіяльності хор ансамблі );гуртки);гуртки ) : , .;в товариства спортивне книголюбів та ін) : , .;в товариства спортивне книголюбів та ін ) ' ;г об єднання за інтересами) ' ;г об єднання за інтересами ) 'ґ тимчасові об єднання для виконання) 'ґ тимчасові об єднання для виконання .певних видів роботи.певних видів роботи
 4. 4. - ,Перша група учні які цілковито віддані- ,Перша група учні які цілковито віддані ,своєму колективу легко підкоряються його,своєму колективу легко підкоряються його ,вимогам сумлінно ставляться до своїх,вимогам сумлінно ставляться до своїх 'учнівських обов язків і дбають про відповідне'учнівських обов язків і дбають про відповідне .ставлення до них усіх членів колективу.ставлення до них усіх членів колективу
 5. 5. - , ,Друга група школярі переважно віддані колективу виявляють активність та ініціативу у громадській , ,роботі але не вирізняються пізнавальною активністю .не завжди відповідально ставляться до навчання
 6. 6. - , ,Третя група учні які ретельні у навчанні беруть- , ,Третя група учні які ретельні у навчанні беруть ,активну участь у громадській роботі претендуючи,активну участь у громадській роботі претендуючи ,на авангардну роль у колективі проте підтримкою і,на авангардну роль у колективі проте підтримкою і ,повагою його членів не користуються оскільки охоче,повагою його членів не користуються оскільки охоче ,виконують тільки ті доручення які підкреслюють їх,виконують тільки ті доручення які підкреслюють їх , .зверхність у класі їхні здібності та вміння, .зверхність у класі їхні здібності та вміння
 7. 7. - ,Четверта група учні які не- ,Четверта група учні які не ,визнають вимог колективу не,визнають вимог колективу не ,дорожать його інтересами,дорожать його інтересами .байдужі до його життя Ці.байдужі до його життя Ці ,школярі недисципліновані,школярі недисципліновані негативно ставляться донегативно ставляться до ,навчання до участі в,навчання до участі в .громадському житті.громадському житті
 8. 8. Рішуче відкидаючиРішуче відкидаючи гіпертрофованістьгіпертрофованість "принципу виховання в"принципу виховання в колективі й черезколективі й через ", .колектив М", .колектив М Красовицький вважає заКрасовицький вважає за необхідне зберегти усенеобхідне зберегти усе ,найкраще що виправдало,найкраще що виправдало себе у виховній практицісебе у виховній практиці - :педагогів гуманістів- :педагогів гуманістів
 9. 9. )а головною метою формування та діяльності)а головною метою формування та діяльності , , ,дитячого колективу є особистість її здібності інтереси, , ,дитячого колективу є особистість її здібності інтереси , ;потреби розкриття творчого потенціалу, ;потреби розкриття творчого потенціалу
 10. 10. )б необхідно зберегти й розширити реальні права)б необхідно зберегти й розширити реальні права ;дитини у шкільному колективі;дитини у шкільному колективі
 11. 11. )в важливо забезпечити свободу вибору дитиною)в важливо забезпечити свободу вибору дитиною , , ,світоглядних політичних релігійних поглядів її, , ,світоглядних політичних релігійних поглядів її ;незалежність від офіційних шкільних орієнтирів;незалежність від офіційних шкільних орієнтирів
 12. 12. )г фундаментальною засадою колективістського)г фундаментальною засадою колективістського виховання є створення у дитячому колективі системивиховання є створення у дитячому колективі системи ,гуманних стосунків які забезпечують гідне місце,гуманних стосунків які забезпечують гідне місце , , ,кожної особистості увагу і повагу до її думок проблем, , ,кожної особистості увагу і повагу до її думок проблем ;турбот;турбот
 13. 13. )д забезпечення свободи кожної особистості в)д забезпечення свободи кожної особистості в ,колективі передбачає і певні обмеження необхідні для,колективі передбачає і певні обмеження необхідні для ;її нормального функціонування;її нормального функціонування
 14. 14. )є важливою ознакою і умовою успішного розвитку)є важливою ознакою і умовою успішного розвитку ,колективу є визнання спільної творчої діяльності,колективу є визнання спільної творчої діяльності ,спільного творення добра піклування про навколишній,спільного творення добра піклування про навколишній , ;світ про іншу людину, ;світ про іншу людину
 15. 15. ) . : " -е сповідування принципу А Макаренка Якщо хто) . : " -е сповідування принципу А Макаренка Якщо хто ,небудь запитає як би я міг у короткій формулі,небудь запитає як би я міг у короткій формулі ,визначити сутність мого педагогічного досвіду я,визначити сутність мого педагогічного досвіду я :відповів би якомога більше вимог до людини і:відповів би якомога більше вимог до людини і ".якомога більше поваги до неї".якомога більше поваги до неї

×