O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Podanie do podstawowej
Podanie do podstawowej
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Aga Szajda (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio

  1. 1. Lublin, dnia .............................. .......................................... Imię i nazwisko ucznia .......................................... Data urodzenia ucznia .......................................... Miejsce urodzenia .......................................... Nr PESEL .......................................... Obywatelstwo OŚWIADCZENIE W związku z ubieganiem się o stypendium/zasiłek szkolny wyrażam zgodę na pozyskanie i przetwarzanie moich danych/danych mojego dziecka* w bazie Systemu Informacji Oświatowej prowadzonej przez Gminę Lublin, w przypadku przyznania świadczenia (art. 23 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o systemie informacji oświatowej Dz.U.2015.45 j.t. ze zmianami). ............................................................... Podpis rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia * niepotrzebne skreślić (w przypadku składania wniosku przez pełnoletniego ucznia należy skreślić „danych mojego dziecka”, w przypadku składania wniosku przez rodzica/opiekuna prawnego niepełnoletniego ucznia należy skreślić „moich danych osobowych”. OW 003-03

×