O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Інноваційна екосистема Вінничини - статус 2020

презентація з круглого столу 18 грудня, Юрій клименко Науковий парк "Дон-НУ Поділля". В рамках проекту "Інтеграція 4.0"

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Інноваційна екосистема Вінничини - статус 2020

 1. 1. «Смарт-розвиток економіки Вінниці та Вінницької області» Круглий стіл проекту «Інтеграція 4.0» Інноваційна система Вінничини - як досягти синергії дій АППАУ
 2. 2. Регіональна інноваційна екосистема – ідеальний розвиток
 3. 3. Стратегія області 2027 2027 Ціль: Інноваційний розвиток регіону - Створення лабораторії для проведення досліджень та скорочення життєвого циклу «від розробки до комерціалізації» пришвидшення виходу на ринок розробок. - Стимулювання трансферу технологій та знань між навчальними закладами регіону та закордону (партнерські угоди) Розвиток інноваційної інфраструктури: стимулювання розвитку та залучення резидентів у інноваційно-технологічний парк «Кристал». Смарт-спеціалізація: SWOT: Низький рівень фінансування фундаментальних та прикладних досліджень в країні, і як наслідок висока технологічна відсталість виробництва, низький рівень потенціалу смарт- спеціалізації (за результатами проведеного експертного опитування представників місцевого бізнесу). + Вінниччина має високий потенціал до економічного перетворення за принципом смарт- спеціалізації у сфері розвитку оздоровчого та лікувального туризму. Кластери: SWOT: Низький рівень запровадження інновацій на підприємствах, розвитку інноваційної інфраструктури та взаємодії місцевих бізнес-асоціацій з органами влади, закладами освіти та науки (питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової складає 0,9% (дані 2017 р), зменшення інноваційних витрат на 82,5% у 2017 р. в порівнянні з 2015 р). відсутні венчурні фонди, R&D центри, які б могли слугувати ядром створення інноваційних кластерів. Ціль: Розвиток інфраструктури регіональних кластерів з управління відходами
 4. 4. Стратегія міста 2030 2027 Інновації Побудова екосистеми / мережі розвитку бізнесу; створення онлайн та офлайн краудфандингових і краудсорсингових майданчиків у м. Вінниці, створення венчурного фонду як інструменту для фінансування інноваційних проектів; створення центру трансферу інноваційних технологій, бізнес-процесів, управлінських, моделей і стандартів, створення майданчиків для взаємовигідної та ефективної співпраці місцевого бізнесу, університетів і наукових установ у сфері продукування та комерціалізації інновацій. Розвиток галузей життєдіяльності міста» (Економіка, зайнятість і конкурентоспроможність, маркетинг та туризм):«місто має потенціал до розвитку у таких галузях: IT- та комп’ютерна інженерія, біотехнологія та фармація, креативні індустрії, туризм». Смарт-спеціалізація: - один з найсильніших аграрних регіонів України, що безпосередньо впливає на економічну спеціалізацію як області, так і міста, тому «місто має всі шанси стати в перспективі центром впровадження нових технологічних процесів у вирощуванні та переробці сільськогосподарської продукції». Кластери Для забезпечення сталого зростання економіки Вінниці необхідні модернізація промисловості, створення якісної інфраструктури, розвиток ключових секторів за кластерним принципом. Стимулювання розвитку економіки міста за кластерним принципом, популяризація об’єднання підприємців у галузеві бізнес-асоціації та кластери у пріоритетних галузях розвитку міста, які зазначені вище. Диверсифікація економіки міста: формування галузевих кластерів, поєднання зусиль бізнесу, освіти і влади для збільшення результату і підвищення конкурентоспроможності регіону, поява синергетичних ефектів від кластерної співпраці. Проведення кластерного аналізу економіки міста, стимулювання створення бізнес-об’єднань, налагодження взаємозв’язків із містами-аналогами.
 5. 5. Класична послідовність створення регіональної інноваційної екосистеми 1 Фінансове забезпечення: РФПІ 5 Платформи тестування: Центр підтримки бізнесу, Кластер 6 Фізичний простір: Кристал, ІТ-парк, R&D-Cluster 2 Комунікації: Форум 4 Навчання: Хаб інноваційного менеджменту відсутній елемент елемент, що потребує розвитку 3 Науковий супровід: Регіональний центр інноватики
 6. 6. Актуальна послідовність створення РІС 2 Комунікації: Форум 3 Науковий супровід: Регіональний центр інноватики 4 Навчання: Хаб інноваційного менеджменту 5 Платформа тестування: Центр підтримки бізнесу, Кластер 6 Фізичний простір: Кристал, ІТ-парк, R&D-Cluster 1 Фінансове забезпечення: РФПІ
 7. 7. Напрямки Ворк-шопи (soft): конкурс бізнес-проектів і стартапів (2016), круглий стіл університетів з перспективою створення освітнього кластеру (2017), школа Сікорського (2018), Міжнародний інноваційний форум (2020). Матеріальна база інновацій (hard): муніципальний інноваційно- технологічний парк, ІТ-парк. Інституціалізація: науковий парк (2016), регіональний венчурний фонд (2017), регіональна мережа інноваційних розробницьких груп (2017), розробка стратегії інноваційного та науково-технічного-розвитку (2018), створення індустріального парку (2018), створення біоенергетичного кластеру (2019), створення приладобудівного кластеру (2020) Участь бізнесу у трьох з 11-ти проектів (індустріальному парку, Міжнародному інноваційному форумі, кластері), що підтверджує оцінку більшості підприємців як пасивних споживачів. !
 8. 8. Висновки щодо стану системи інновацій Стан стратегій та процесів формування регіональної інноваційної системи: - фрагментарність, декларативність, розмитість - капсюлювання носіїв знань - відсутність координації зацікавлених осіб - відсутність спільних узгоджених цілей і-акторів. - комунікаційна політика стейкхолдерів залишається незрілою, узгодження рішення із створення потребує часу, якого немає Попри наявність інститутів знань (університетів, парків), суб’єктів інноваційного МСБ, критичної маси незалежних розробників, заходів інноваційного змісту у регіоні відсутня інноваційна система внаслідок обмеження секторального діапазону планування. !
 9. 9. Ретроспектива 90-ті 10-ті00-і  8 заводів державного значення у трьох споріднених галузях, 50 тис. працюючих  4 секторальних КБ  Ресурсна політехніка База для розвитку Вихід активних акторів в МСБ Переформатування матеріальної бази в ТРЦ Створення суб’єктів, орієнтованих на масового споживача  Реєстрація бюджетних установ з функціями координаторів інноваційної діяльності  Усвідомлення необхідності управління інноваціями
 10. 10. Проект «Приладобудівний кластер» етап підготовки Передумови: глобальні - реіндустріалізація, необхідність адаптації до європейських практик, локальні – критично необхідний обсяг розробників, успішних компаній МСБ, потреба у продукції у всіх галузях області Засади формування: інноваційність учасників, наукове обгрунтування смарт-спеціалізації Розробка кластерних політик <безперервне> досягнення балансу інтересів учасників розвиток
 11. 11. ЩО ПОТРІБНО? - систематизація дій шляхом: - узгодження планів дій, єдиний/узгоджений/синхронізований порядок денний для заходів різних стейкхолдерів, наприклад (це дуже наближений приклад): Інвестиційний форум має сконцентрувати увагу учасників на створенні складової 1 та завершенні складової 6 - Консенсусне прийняття рішення щодо стратегії розвитку інноваційної системи і створення цільової регіональної програми науково-технічного та інноваційного розвитку - реалізація пілотних проектів «Агрокластер» та «Кластер приладобудування» Аналітична робота неможлива без наукового супроводу кластеризації – відділень академічних інститутів, регіональних наукових центрів. До підприємницького відкриття в контексті S3 у Вінницькому регіоні ще досить довгий шлях, але пройти його можна швидко, якщо це буде спільною метою усіх стейкхолдерів. АНАЛІТИКА Кластеризація Смарт- спеціалізація Інноватизація виробництва

×