O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіти через інклюзивне навчання в сучасній школі

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Bonded labor
Bonded labor
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 43 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіти через інклюзивне навчання в сучасній школі (20)

Mais de 270479 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіти через інклюзивне навчання в сучасній школі

 1. 1. Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної освіти через інклюзивне навчання в сучасній школі
 2. 2. МЕТА ПЕДРАДИ: визначити, що таке інклюзивне навчання в сучасному світі; розглянути сучасні стратегії, підходи, механізми роботи в класах з інклюзивною формою навчання в умовах загальноосвітнього навчального закладу
 3. 3. Коли ми почнемо називати речі своїми іменами, коли ми визнаємо, що люди з особливими потребами, найперше є людьми, то побачимо, що у них значно більше спільного з усіма, ніж відмінного
 4. 4. Інклюзія (від Inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й процес, що дає можливість усім дітям брати участь у всіх програмах. Інклюзивна освіта – це гнучка, індивідуалізована система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими навчальними потребами в умовах загальноосвітнього закладу за місцем проживання спільно з їх здоровими однолітками.
 5. 5. Основним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх проблем у шкільному середовищі та поза його межами. Під час визначення суті інклюзії важливо звернути увагу на чотири елементи, які ілюструють її характерні особливості. •Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як постійний пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. У цьому випадку відмінності слід розглядати як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей та дорослих. •Інклюзія пов'язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, вона передбачає комплексну оцінку, збирання інформації з різноманітних джерел для розробки індивідуального плану розвитку та його практичної реалізації. •Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «Присутність» у цьому контексті слід розглядати як надання можливості вчитися в загальноосвітньому навчальному закладі та пристосування, необхідні для цього; «участь» слід розглядати як позитивний досвід, якого набуває учень у процесі навчання, та врахування ставлення учня до самого себе в цьому процесі; «досягнення» слід розглядати як комплексний результат навчання впродовж навчального року, а не лише результати тестів та екзаменів. •Інклюзія передбачає певний наголос на тих групах учнів, які підлягають «ризику» виключення або обмеження в навчанні. Це визначає моральну відповідальність перед такими «групами ризику» та гарантування їм можливості брати участь в освітньому процесі.
 6. 6. Мета інклюзивної освіти - розбудова інклюзивного суспільства, що дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розвиток. У такому суспільстві особливості поважають й цінують.
 7. 7. ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ: • Конвенція ООН Про права інвалідів Стаття 24. Освіта • УКАЗ Президента України №926/2010 “Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні” • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1482-р „Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року” • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1153 про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених Розпорядженням Кабінету Міністрів № 1482-р від 3 грудня 2009 р. • Закон України № 2442-VI “Про внесення змін до законодавчих актів загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально- виховного процесу”
 8. 8. • Конституція України, стаття 53 • Закон України “Про охорону дитинства”, стаття 26 • Закони України: “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про вищу освіту” • Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів • Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку • Постанова КМУ № 784 від 29.07.2009 р.“Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки “Безбар’єрна Україна” • Наказ МОН № 785 від 25.08.2009 р.”Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для дітей та осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2009-2015 роки “Безбар’єрна Україна”
 9. 9. • Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010 р. “Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання” • Наказ Міністерства освіти і науки України № 989 від 29.09.2010 р. “Про проведення моніторингового дослідження стану інклюзивної освіти в Україні” • Лист Міністерства праці та соціальної політики № 5710/0/14-10/13 від 01.06.2010 р. “Про введення в класифікатор професій посади асистента вчителя в загальноосвітні навчальні заклади з інклюзивним та інтегрованим навчанням • Лист Міністерства освіти і науки України № 19-515 від 04.08.2009 р. “Організаційно-методичні засади здійснення комплексної реабілітації учнів (вихованців) у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах”
 10. 10. • Наказ Міністерства освіти і науки України № 809 від 02.09.2009 р. “Про організацію інтегрованого навчання осіб з інвалідністю у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування” • Наказ Міністерства освіти і науки України № 1087 від 01.12.2008 р. “Про проведення науково-педагогічного експерименту “Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, шляхом запровадження їх інклюзивного навчання” • Наказ Міністерства освіти і науки України № 616 від 02.07.2009 р. “Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України” • Наказ Мінрегіонбуду від 05.05.2010 р. № 148 “Про створення Міжвідомчої робочої групи з проектування загальноосвітніх навчальних закладів з інклюзивним навчанням”
 11. 11. Положення : 1. Про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах 2. Про центральну та республіканську (Автономна республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації 3. Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консильтацій від 04.06.2013 року № 680 4. Про затвердження плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими потребами, у т.ч. дітей-інвалідів від 14.06.2013 № 768
 12. 12. Рекомендації Міністерства освіти інауки України : 1. № 1/9-280 від 05.06.2015 р. Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році
 13. 13. Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив КЗО «СЗШ № 96» ДМР вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів, батьків і громадських структур спрямовані на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей. Таке навчання є корисним також і для здорових дітей, бо вони вчаться розуміти проблеми інших, стають добрішими. Успіх інклюзивного навчання залежить від грамотно організованого психолого-педагогічного супроводу учнів з особливими потребами з боку вузьких спеціалістів та вчителів навчального закладу. Тому у 2014-2015 н.р. з метою реалізації державної політики з питань забезпечення права дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, на здобуття якісної освіти, інтеграції їх до загального освітнього простору, надання їм психолого-соціальної та педагогічної підтримки для адаптації серед однолітків та підготовки до самостійного життя у соціумі та враховуючи побажання батьків у КЗО «СЗШ № 96» ДМР було створено 4 класи з інклюзивною формою навчання.
 14. 14. Відповідно до методичних рекомендацій, наданих МОН молоді та спорту України в інструктивно-методичних листах від 18.05.2012 р. № 1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» , у класі може бути не більше трьох дітей з особливими потребами (комплектування дітей з особливими потребами однієї категорії). Наповнюваність класів повинна становити не більше 20 учнів.
 15. 15. 3-Г клас: Жукова Ангеліна Медичний висновок: ДЦП, спастична диплегія з вираженими порушеннями рухових функцій. Дизартрія. Розбіжна косоокість. Гіперметропія слабкого ступеню правого ока. Складний гіперметропічний астигматизм лівого ока. 2-В клас: Перепелиця Тимур Психолого-педагогічний висновок: Обсяг загальних знань та уявлень недостатній. Мислення з перевагою конкретного. Потребує додаткових інструкцій, навчаючої допомоги. Набутий досвід використовує не в повному обсязі. Працездатність знижена. Виснажлівість. Емоційно-вольова сфера незріла. Поведінка регулюється мовленням. Загальне недорозвинення мовлення ІV рівня
 16. 16. 4-Б клас: Хімчик Євгеній Медичний висновок: органічний розлад особистості та поведінки внаслідок епілептичної дезінтеграції з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності. Соціальна дезадаптація. 6-А клас: Обертун Анастасія Медичний висновок: ДЦП, подвійна геміплегія з грубими порушеннями рухових функцій кінцівок. Змішана амбліопія високого ступеню обох очей. Розбіжна альтернуюча косоокість. Складний міопічний астигматизм обох очей. Кератоконус І ступеню обох очей.
 17. 17. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в КЗО «СЗШ № 96» ДМР створюються необхідні умови: •безперешкодний доступ до школи для дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках; •забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно- дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання; •облаштування кабінетів психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять; •забезпечення відповідними педагогічними кадрами; •здійснюється психолого-педагогічне супроводження дітей з особливими освітніми потребами соціальним педагогом закладу
 18. 18. Склад шкільного консиліуму формується залежно від мети, але обов’язковими учасниками є практичний психолог, класний керівник, соціальний педагог, учителі-предметники, дефектолог, вчитель-логопед, медичний працівник закладу. Оптимальний склад команди визначається тією кількістю фахівців, яка забезпечить реалізацію індивідуального навчального плану
 19. 19. Особистісно орієнтоване спрямування навчально-виховного процесу забезпечують асистенти вчителя: 2-В клас – Пазій Юлія Вікторівна 3-Г клас – Захаркіна Юлія Петрівна 4-Б клас – Соцкова Анастасія Іванівна 6-Б клас – Киричук Тетяна Борисівна
 20. 20. В твоїх руках – маленька іскра, Яку так легко загасить – Душа дитяча, світла й чиста; Зумій пізнать, зумій навчить, Зумій не втратити за ходом Буденних клопітливих днів. І розпалити з іскри згодом Безмежне вогнище надій. Не тільки в тому, щоб віддати Свої знання навчання суть. Бездонне серце треба мати, Щоб "вчителем від Бога" буть

×