O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Informe Programa de reutilització de llibres

276 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Informe Programa de reutilització de llibres

  1. 1. INFORME MUNICIPAL SOIBRE EL PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES.1.- Centres adherits: Any d’adhesió al curs 2008-09 curs 2009-10 programa i nombre d’alumnes adherits. Alum. % Alum. % IES XARC 3 CENTRES DEL MUNICIPI CEIP Jesús 41 27 61 40 CEIP Puig 60 19,5 121 40 d’en Valls CEIP Sant 38 11 117 36 Ciriac CEIP Sta - - Eulària CEIP Sta 72 45,5 129 81 Gertrudis CEIP 95 100 140 100 S’Olivera CEIP Sant 25 13,5 49 29 Carles CEIP Arabí - - CEIP Jesús CEIP Puig d’en Valls CEIP Sant Ciriac CEIP Sta Eulària CEIP Sta Gertrudis CEIP S’Olivera CEIP Sant Carles CEIP Arabí 0 50 100 150 Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  2. 2. 2.- Els motius pels que els centres decidiren formar part són: - Complir la normativa de la conselleria sobre el programa de reutilització. - Interès del programa a nivell educatiu i ecoambiental. - Dur a terme la metodologia del centre. - Per que hi havia més d’un 10% de famílies interessades. - Afavorir l’ensenyament gratuïtEls motius pels que no formen part del programa alguns centres: - No complir el percentatge mínim de famílies per a formar part.3.- Les accions realitzades per donar a conèixer el programa han estat: Percentatge de centres del municipi Accions Eficaces No realitzades eficaces Comunicació per escrit a les famílies per presentar el 100% 77,8 % 22,2 % programa. Convocatòria de reunió general per informar del 66,7 % 55,5 % 11,2 % programa. Reunió convocada per l’APIMA o pel centre. Comunicació individual a les famílies amb ajudes del 100% dels 100% dels Serveis Socials. Des del centre o des dels serveis centres amb centres amb socials. alumnes del alumnes del servei social servei social Informació individual a totes les famílies d’incorporació 100% 100 % tardana en el moment de formalització de la matrícula. (Centres amb el programa) Altres : 11,1 % 11,1 % - Reunions individuals a les persones que ho sol·liciten.Es proposa realitzar a tots els centres anualment la comunicació per escrit i individualment.4. – Dificultats del programa. - Procediment complexe ja que és necessari: o Una dedicació horaria extra a principi i final de curs. o Un espai per emmagatzemar els llibres. o Una persona amb dedicació al programa. o Programa informàtic de registre d ellibres i alumnes poc àgil. o És difícil justificar la subvenció als centres que no utilitzen els llibres. - Hi ha un nombre elevat de famílies que no han manifestat cap tipus d’interès en els centres que no participen en el programa. - Feina afegida a l’equip directiu. Només hi ha un centre en el que el coordinador no és membre de l’equip directiu.5.- Participació de l’APIMA. En dos centres del municipi (22,2 %) l’APIMA gestiona i realitza la compra dels llibres. En un centre col·labora en la difusió del programa. Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59
  3. 3. 6.- Ajuda necessària les institucions col·laboradores per fer més viable el programa.Conselleria d’Educació: - Dotar de mitjans materials i humans als centres. (Un administratiu). - Facilitar un programa informàtic als centres que no utilitzen llibres.Ajuntaments: - Unanimitat en la quota de subvenció entre tots els municipis ja que hi ha centres amb un nombre elevat d’alumnes de diferents municipis. - Facilitar els tràmits per les subvencions.en els ajuntaments de Vila i Sant Josep. - Comunicar als centres amb alumnes del municipi les dates límit per a presentar el llistat d’alumnes adherits o ampliar-ho a tot el primer curs escolar. - Donar les subvencions als centres abans.7.- CONCLUSIONS: - Ha augmentat el nombre d’alumnes inscrits. - És un bon projecte. - És un bon projecte per a l’acollida de les famílies. - Els nou vinguts als centres adherits als programes s’haurien de poder reclamar les ajudes per a ells. - Continuar demanant als alumnes atesos pels serveis socials que formen part del programa. Ajuntament de Santa Eulària des Riu. Plaça dEspanya, 1. CP 07840 Santa Eulària des Riu. Eivissa - Illes Balears. Tel. 971 04 32 02 / 971 33 28 00 Fax 971 33 29 59

×