Boys data

R

اسماء المرشحين للوظائف التعليمية

‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******8422‫الحربي‬‫رجاء‬ ‫حامد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******1292‫القديم‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫خليل‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******2657‫السواط‬‫عيضه‬ ‫صالح‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******8976‫الفتوح‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدهللا‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******0853‫املغامس‬‫عبدالعزيز‬‫عبدهللا‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******2057‫الزويكي‬‫فهد‬‫عبيدهللا‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******8493‫عرضين‬ ‫ابو‬‫فتحي‬ ‫علي‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******8534‫العتيبي‬‫محمد‬ ‫ي‬ ‫ماض‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******9346‫مطلق‬ ‫فهد‬ ‫مبارك‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******8966‫الغامدي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫محفوظ‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******0214‫عثمان‬‫آل‬‫حمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******5669‫الالحم‬‫عبدالرحمن‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******5828‫ي‬‫الدوسر‬‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******2912‫ي‬ ‫البيش‬‫كمهان‬‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******5255‫ي‬‫دغر‬‫حمد‬ ‫هادي‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬
******2631‫الهاللي‬‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫احمد‬
******2440‫ي‬ ‫املوس‬‫عبده‬ ‫الحسن‬‫احمد‬
******8048‫الهندي‬‫علي‬ ‫بحني‬ ‫احمد‬
******8928‫ي‬‫او‬‫ر‬‫الخض‬‫ي‬‫علو‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫احمد‬
******8609‫السعيد‬‫صالح‬‫بن‬ ‫جاسم‬ ‫احمد‬
******9278‫ي‬‫العنز‬ ‫هادي‬ ‫بن‬ ‫جبار‬ ‫احمد‬
******1829‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫عيدان‬ ‫جمعان‬ ‫احمد‬
******8823‫فيه‬‫ال‬‫معدي‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬
******4831‫ي‬‫الشهر‬ ‫فهاد‬ ‫خلوفه‬ ‫احمد‬
******2119‫ي‬‫املطير‬‫صالح‬‫خليف‬ ‫احمد‬
******8743‫ي‬‫العطو‬‫مناكد‬ ‫سليمان‬‫احمد‬
******3760‫الحارثي‬‫علي‬‫هللا‬ ‫ضيف‬‫احمد‬
******5053‫الهذلي‬‫عطاهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫احمد‬
******1337‫الثبيتي‬‫احمد‬‫عبدربه‬ ‫احمد‬
******9179‫ي‬‫العنز‬‫نداء‬ ‫عبيد‬ ‫احمد‬
******0149‫ي‬‫مغاو‬ ‫حسين‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫احمد‬
******5497‫العروي‬‫جليدان‬ ‫ي‬ ‫فض‬ ‫احمد‬
******6201‫القرني‬‫احمد‬‫محمد‬ ‫احمد‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******9712‫ي‬‫البلو‬ ‫عواد‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬
******9549‫أزيبي‬‫احمد‬‫ل‬‫مقبو‬ ‫احمد‬
******2825‫حمدي‬ ‫طالب‬‫ابو‬‫مقلز‬ ‫احمد‬
******3611‫القثامي‬‫عتيق‬ ‫منصور‬ ‫احمد‬
******9141‫ي‬‫الناشر‬‫حسن‬ ‫يحيي‬ ‫احمد‬
******4144‫الجنهي‬‫رحيل‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫اسامه‬
******0294‫املحيميد‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫اسامه‬
******0209‫الرشيدي‬‫متعب‬ ‫زعل‬ ‫اسحاق‬
******9939‫القرني‬‫ناصر‬ ‫عايض‬ ‫انس‬
******4655‫الحربي‬‫سعيد‬‫ابن‬‫سعد‬‫انور‬
******5858‫الرشيد‬‫اهيم‬‫ر‬‫ب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ايمن‬
******0492‫اليعيش‬‫عبدالرحمن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫أحمد‬
******5968‫الرقيه‬‫احمد‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬
******3088‫الشيخ‬‫أحمد‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬
******3170‫البركاتي‬‫عبده‬ ‫حسن‬ ‫أحمد‬
******1763‫ي‬‫املطير‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫خليل‬ ‫أحمد‬
******8273‫الحويطي‬‫سالم‬‫سالمه‬‫أحمد‬
******3607‫ي‬‫املطير‬‫فارس‬ ‫بن‬ ‫سويد‬‫أحمد‬
******3554‫سهلي‬‫مضيع‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬
******1922‫ي‬‫الشمر‬‫خلف‬ ‫سعد‬‫أسامة‬
******6407‫العبدلي‬‫اجح‬‫ر‬ ‫محمد‬ ‫أمبارك‬
******6300‫ي‬‫حقو‬ ‫احمد‬‫محمد‬ ‫أنور‬
******7429‫العصيمي‬‫عبداملحسن‬ ‫حمود‬ ‫بدر‬
******3193‫القحطاني‬‫محمد‬ ‫شارع‬‫بدر‬
******4122‫القثامي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫صالح‬‫بدر‬
******8013‫الرشيدي‬‫جريفان‬‫عبدهللا‬ ‫بدر‬
******2973‫الحربي‬‫حجاج‬‫عبدهللا‬ ‫بدر‬
******3828‫ى‬‫الشلو‬‫عواض‬ ‫بن‬ ‫فهد‬ ‫بدر‬
******3470‫الحربي‬‫ايد‬‫ز‬ ‫مزيد‬ ‫بدر‬
******8378‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫معال‬ ‫ناصر‬ ‫بدر‬
******8273‫ي‬‫الشمر‬ ‫اع‬‫ز‬‫ج‬ ‫حمود‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫ب‬
******8162‫السهلي‬‫برجس‬ ‫محمد‬ ‫برجس‬
******2378‫الرشيدي‬‫مقبل‬ ‫حميد‬ ‫بكر‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******2196‫ي‬‫الخير‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حسن‬ ‫بلغيث‬
******4115‫الرفيعي‬‫علي‬ ‫عامر‬ ‫بلغيث‬
******6562‫ى‬‫جعفر‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫على‬ ‫بندر‬
******5347‫الطويرقي‬‫عابد‬ ‫محمد‬ ‫بندر‬
******5670‫ي‬‫العنز‬‫فريح‬ ‫بن‬ ‫معوض‬ ‫بندر‬
******6984‫اني‬‫ر‬‫الس‬‫ل‬‫مقبو‬ ‫صالح‬‫تركي‬
******7775‫القحطاني‬‫قمشع‬ ‫ناصر‬ ‫تركي‬
******5727‫التميمي‬‫عبدهللا‬ ‫زيد‬ ‫تميم‬
******2453‫ي‬‫العمر‬‫عمر‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫ثامر‬
******4990‫الرويلي‬‫عليان‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬‫ثامر‬
******1601‫ي‬‫سحار‬ ‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫جابر‬
******1902‫ي‬‫الشهر‬‫خنين‬ ‫يوسف‬ ‫جابر‬
******8611‫الغامدي‬‫حسن‬ ‫علي‬ ‫جاسر‬
******0810‫الصبحي‬‫محمدعلي‬ ‫علي‬‫جالل‬
******7200‫الغامدي‬‫سفر‬‫بن‬ ‫صالح‬‫جمعان‬
******0682‫الجنهي‬‫عايد‬ ‫عياد‬ ‫جمعه‬
******5153‫الصيدالنى‬‫سليمان‬‫أحمد‬‫حاتم‬
******3975‫الخليفه‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫حبيب‬
******0911‫الرميحي‬‫عبدالعزيز‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫ب‬ ‫حذيفه‬
******8259‫العيد‬ ‫سعود‬‫عمر‬ ‫حسان‬
******8323‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫حسن‬ ‫احمد‬‫حسن‬
******9166‫املختار‬‫طاهر‬‫بن‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬
******9764‫مهنا‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫ي‬ ‫رض‬ ‫حسن‬
******4538‫املالكي‬‫حاسن‬ ‫عطيه‬ ‫حسن‬
******3023‫البريمان‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫حسن‬
******9219‫ي‬‫الشهر‬‫مفرح‬ ‫علي‬ ‫حسن‬
******4532‫حمدي‬ ‫يحي‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬
******5153‫ي‬‫الدوسر‬‫حسن‬ ‫ناصر‬ ‫حسن‬
******7073‫العبدلي‬‫عبدهللا‬ ‫هادي‬ ‫حسن‬
******7498‫الغامدي‬‫جمعان‬ ‫احمد‬‫حسين‬
******7689‫سويد‬‫آل‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫حسين‬
******7898‫الحمد‬‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫حسين‬
******1381‫الناصر‬‫سلمان‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫حسين‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******0265‫شريفي‬ ‫هادي‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫حسين‬
******3508‫املالكي‬‫احمد‬‫يحي‬ ‫حسين‬
******6319‫ي‬‫الشمر‬‫دعسان‬‫روسان‬ ‫حمد‬
******8373‫ي‬‫املطير‬‫حمد‬ ‫سند‬‫حمد‬
******9078‫الرويلي‬‫الحجيفي‬‫بن‬ ‫عجاج‬ ‫حمد‬
******7777‫اليوسف‬‫سليمان‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫حمد‬
******6978‫الترجمي‬‫فرج‬ ‫محمد‬ ‫حمزه‬
******3957‫ي‬‫املطير‬ ‫حمود‬ ‫منور‬ ‫حمود‬
******7437‫السلمي‬‫ناجم‬ ‫بن‬ ‫نويجم‬ ‫حمود‬
******3355‫مبارك‬‫آل‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫حيدر‬
******5463‫اهيم‬‫ر‬‫الب‬‫صالح‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫حيدر‬
******4575‫معافا‬ ‫ى‬ ‫موس‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫خالد‬
******9330‫مرير‬ ‫يحيى‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫خالد‬
******4611‫ي‬‫العنز‬‫سليمان‬‫خلف‬ ‫خالد‬
******1010‫رشود‬‫ال‬‫عبدهللا‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫خالد‬
******3344‫هاشم‬‫ال‬‫سالم‬‫سلمان‬‫خالد‬
******9284‫ي‬‫الدوسر‬‫ناصر‬ ‫عايض‬ ‫خالد‬
******5118‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫ساعد‬‫عبدهللا‬ ‫خالد‬
******7824‫ي‬‫الشمر‬‫فرحان‬‫عبدهللا‬ ‫خالد‬
******5528‫الجعيد‬‫خلف‬ ‫عيد‬ ‫خالد‬
******7629‫القرني‬‫احمد‬‫محمد‬ ‫خالد‬
******1079‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫شعالن‬‫محمد‬ ‫خالد‬
******5919‫ي‬‫العامر‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مسفر‬ ‫خالد‬
******0889‫الحربي‬‫دريبيس‬‫هالل‬ ‫خالد‬
******3615‫العتيبي‬‫غريهيد‬ ‫منير‬ ‫خلف‬
******8046‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫جمعان‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫خميس‬
******5904‫الفعيم‬‫محمد‬ ‫حمد‬ ‫دبيان‬
******7688‫الفيصل‬‫عبدهللا‬ ‫حمد‬ ‫اجح‬‫ر‬
******1003‫الشريف‬‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫اجي‬‫ر‬
******3488‫السبيعي‬‫شويط‬ ‫سعود‬‫اشد‬‫ر‬
******4896‫القحطاني‬‫ذيب‬‫سعيد‬‫اشد‬‫ر‬
******9125‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫عثمان‬‫هللا‬‫غرم‬ ‫اشد‬‫ر‬
******6832‫العواجي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫اكان‬‫ر‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******0764‫االبوعلي‬‫محمد‬‫هللا‬‫عبد‬ ‫اكان‬‫ر‬
******1107‫ي‬‫الينبعاو‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫حسن‬ ‫امز‬‫ر‬
******5125‫الرحيلي‬‫ابح‬‫ر‬ ‫عبدالسالم‬ ‫امي‬‫ر‬
******9671‫طميحي‬‫رديف‬ ‫عثمان‬ ‫امي‬‫ر‬
******5938‫ضعيف‬‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫ايد‬‫ر‬
******1657‫الرحيلي‬‫هللا‬‫فرج‬ ‫دخيل‬‫ائد‬‫ر‬
******2454‫الضحيان‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ائد‬‫ر‬
******9717‫الغامدي‬‫علي‬ ‫محمد‬ ‫ائد‬‫ر‬
******6745‫سالم‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالجبار‬ ‫بن‬ ‫أفت‬‫ر‬
******6587‫اب‬‫ر‬‫غ‬ ‫محمد‬ ‫طلعت‬‫رياض‬
******6784‫اء‬‫ر‬‫الغ‬‫عيد‬ ‫بن‬ ‫خلف‬ ‫ريان‬
******3449‫ميالد‬ ‫محمدحسن‬ ‫محمد‬ ‫ريان‬
******5281‫ي‬‫الدوسر‬ ‫بادي‬ ‫مطحس‬ ‫ابن‬‫ز‬
******3598‫الصاعدي‬ ‫مرشود‬ ‫بن‬ ‫ق‬‫مرزو‬ ‫زكي‬
******4776‫الردادي‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫زياد‬
******2834‫العتيبي‬‫عائض‬ ‫بن‬ ‫زبن‬ ‫زياد‬
******1854‫العامر‬‫عبدهللا‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫زياد‬
******7716‫الحربي‬‫عائض‬ ‫سعود‬‫زيد‬
******6335‫املبارك‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫عباس‬ ‫زيد‬
******7307‫الحربي‬‫محياء‬ ‫ى‬ ‫عيس‬ ‫ي‬‫سار‬
******6983‫البطي‬‫عبدالرحمن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫سالم‬
******1595‫سليمان‬‫ال‬‫منصر‬ ‫بن‬ ‫ايد‬‫ز‬ ‫سالم‬
******8109‫ي‬‫الدوسر‬‫جمعان‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫سالم‬
******2856‫بايحيى‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫سالم‬
******1656‫الحربي‬‫محمد‬ ‫فهد‬ ‫سامي‬
******9694‫الحربي‬ ‫سعود‬‫مبشر‬ ‫سامي‬
******6165‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫مناحي‬ ‫اكان‬‫ر‬ ‫سعد‬
******0442‫الرشيدي‬‫شالح‬‫سالم‬‫سعد‬
******0470‫الهاشم‬ ‫حمود‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫سعد‬
******6907‫ي‬‫الشمر‬‫عضيان‬ ‫حمد‬ ‫سعود‬
******5970‫العريفي‬‫محمد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫سعود‬
******9535‫العسمي‬‫عبدالحميد‬ ‫بن‬ ‫عبداملحسن‬ ‫سعود‬
******5377‫ي‬‫الشمر‬‫حنيان‬ ‫بن‬ ‫مشعان‬ ‫سعود‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******2098‫اليامي‬‫عفنوش‬ ‫مهمل‬ ‫سعود‬
******6425‫الغامدي‬‫حامد‬ ‫ابن‬‫حمدان‬ ‫سعيد‬
******6060‫الهزيمي‬‫حويل‬ ‫سليمان‬‫سعيد‬
******5348‫ي‬‫املطير‬‫سعيد‬‫بن‬ ‫عبيد‬ ‫سعيد‬
******3576‫القرني‬‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬
******0539‫املالكي‬‫صالح‬‫محمد‬ ‫سعيد‬
******4033‫ي‬‫الدوسر‬‫شبنان‬‫ناصر‬ ‫سعيد‬
******4931‫الدوغان‬‫احمد‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫سفيان‬
******6410‫ي‬‫العطو‬‫عيد‬ ‫بشير‬ ‫سلطان‬
******2816‫املالكي‬‫حسن‬ ‫حمدان‬ ‫سلطان‬
******3842‫ي‬ ‫القيس‬‫جابر‬ ‫سلمان‬‫سلطان‬
******8762‫العضياني‬‫سليم‬‫سليمان‬‫سلطان‬
******5878‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫صالح‬‫هللا‬ ‫ضيف‬‫سلطان‬
******3948‫العرفج‬‫محمد‬ ‫الرحمن‬‫عبد‬ ‫سلطان‬
******1739‫ي‬‫ضامر‬‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫سلطان‬
******0481‫ي‬‫عسير‬ ‫علي‬ ‫مفرح‬ ‫سلطان‬
******5783‫النفيعي‬‫غديفل‬ ‫مويس‬ ‫سلطان‬
******7322‫ي‬‫العلو‬‫هالل‬ ‫نهير‬‫سلطان‬
******7558‫يتيمي‬ ‫سليمان‬‫بن‬ ‫جميل‬ ‫سلمان‬
******2239‫الحارثي‬‫شايع‬‫عبدهللا‬ ‫سلمان‬
******4913‫ي‬‫العنز‬ ‫سعود‬ ‫عواد‬ ‫سلمان‬
******1580‫ي‬‫الشهر‬‫ظافر‬‫محمد‬ ‫سلمان‬
******5642‫ي‬‫عسير‬ ‫محمد‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫سليمان‬
******8690‫الصقير‬‫سليمان‬‫عبدهللا‬ ‫سليمان‬
******6786‫ي‬‫الشهر‬‫علي‬ ‫عثمان‬ ‫سيف‬
******6056‫ي‬‫املطير‬‫ذويب‬‫بن‬ ‫تريحيب‬ ‫شافي‬
******8192‫الشريف‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫سلطان‬‫شاكر‬
******6308‫الصحبي‬‫علي‬ ‫احمد‬‫شايع‬
******1852‫العتيبي‬‫ي‬‫غاز‬ ‫احيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫صالح‬
******4381‫ي‬‫الشمر‬‫ذياب‬‫ثويني‬ ‫صالح‬
******4060‫الحدندن‬‫صالح‬‫بن‬ ‫سعد‬‫صالح‬
******7524‫القحطاني‬‫سلطان‬‫سعيد‬‫صالح‬
******3093‫الفريح‬‫صالح‬‫عبدالعزيز‬ ‫صالح‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******9073‫الطويهر‬‫صالح‬‫فهد‬ ‫صالح‬
******4574‫الذويبي‬‫ى‬ ‫منس‬ ‫فهد‬ ‫صالح‬
******7230‫الهمامي‬‫سالم‬‫مبارك‬ ‫صالح‬
******2234‫العثمان‬‫سليمان‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬
******6793‫ي‬‫البلو‬‫مسلم‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬
******2681‫العتيبي‬‫مسحل‬‫فارس‬ ‫صقر‬
******1834‫العتيبي‬‫ناهض‬ ‫ايد‬‫ز‬ ‫صالح‬
******3057‫الحربي‬‫الفي‬‫فهد‬ ‫ي‬‫ضاو‬
******8304‫عقيلي‬ ‫غشوم‬ ‫احمد‬‫طالل‬
******0881‫شلضوم‬‫زيني‬ ‫بن‬ ‫حمزه‬ ‫طلحه‬
******5162‫ى‬‫العامر‬‫محمد‬ ‫ابن‬‫سعيد‬‫ظافر‬
******8417‫ي‬‫الشهر‬‫علي‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫ظافر‬
******8579‫ي‬‫الشهر‬‫علي‬ ‫سعد‬‫عادل‬
******2909‫ي‬‫الجوهر‬‫سالم‬‫سليمان‬‫عادل‬
******3519‫الصقر‬‫عبدهللا‬ ‫حمود‬ ‫عاصم‬
******8207‫السلمي‬‫جويبر‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬‫عاصم‬
******3684‫االسعدى‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫رشدان‬ ‫عامر‬
******9133‫ي‬‫الشمر‬‫عايد‬ ‫مطر‬ ‫عايد‬
******8829‫الغامدي‬‫عايض‬ ‫بن‬ ‫سالم‬‫عايض‬
******3627‫الجدعاني‬‫سعد‬‫عبدهللا‬ ‫عايض‬
******4738‫السبيعي‬‫فديع‬ ‫مبارك‬ ‫عايض‬
******3636‫الجرباء‬‫محمد‬ ‫زياد‬ ‫عبداالله‬
******9917‫العواد‬‫سلطان‬‫بن‬ ‫سلطان‬‫عبداالله‬
******7709‫البريدي‬‫محمد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫عبداالله‬
******3561‫البالدي‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫ى‬ ‫عيس‬ ‫عبداالله‬
******9022‫القرني‬‫عايض‬ ‫محمد‬ ‫عبداالله‬
******9873‫الذيبان‬‫مبارك‬ ‫محمد‬ ‫عبداالله‬
******2980‫الفالح‬‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدالحكيم‬
******0293‫امليموني‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حمود‬ ‫عبدالحميد‬
******9903‫ى‬‫االنصار‬‫حميد‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدالرحمن‬
******8945‫اني‬‫ر‬‫الشم‬‫عبدهللا‬ ‫احمد‬‫عبدالرحمن‬
******9432‫كليب‬ ‫عبده‬ ‫احمد‬‫عبدالرحمن‬
******7890‫صميلي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حمود‬ ‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******7499‫املالكي‬‫صالح‬ ‫حماد‬ ‫عبدالرحمن‬
******1645‫الرسيني‬‫عبدالرحمن‬ ‫خالد‬ ‫عبدالرحمن‬
******5279‫الدعجاني‬‫مطلق‬ ‫سلمان‬‫عبدالرحمن‬
******0842‫الحصان‬‫عبدالرحمن‬ ‫سليمان‬‫عبدالرحمن‬
******6881‫ي‬‫العنز‬‫فرحان‬ ‫صالح‬‫عبدالرحمن‬
******7701‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫جمعان‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫عبدالرحمن‬
******7310‫املبارك‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬ ‫عبدالرحمن‬
******0884‫الحويطي‬‫عيد‬ ‫عوده‬ ‫عبدالرحمن‬
******7906‫ي‬‫عسير‬ ‫احمد‬‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬
******3832‫الحربي‬ ‫سعود‬‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬
******8698‫ي‬‫العمر‬‫صيام‬‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬
******9524‫البييبي‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬
******4731‫محمد‬ ‫نور‬ ‫كريم‬‫فضل‬ ‫محمدقاسم‬ ‫عبدالرحمن‬
******7563‫البارقي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫مديني‬ ‫عبدالرحمن‬
******1698‫ي‬‫الشهر‬‫أحمد‬‫مشعمل‬ ‫عبدالرحمن‬
******5828‫ي‬‫الشهر‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬ ‫عبدالرحيم‬
******4129‫الفيفي‬‫ان‬‫ر‬‫جب‬ ‫بن‬ ‫حسن‬ ‫عبدالسالم‬
******5023‫ي‬‫عسير‬ ‫ادريس‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدالعزيز‬
******8915‫قوته‬ ‫احمد‬‫بكر‬ ‫أبو‬‫عبدالعزيز‬
******9372‫العوفي‬‫منير‬ ‫بن‬ ‫حماد‬ ‫عبدالعزيز‬
******0245‫الرشيدي‬‫مليح‬ ‫بن‬ ‫حميد‬ ‫عبدالعزيز‬
******9665‫الدعيج‬‫سعد‬‫بن‬ ‫خالد‬ ‫عبدالعزيز‬
******3021‫الشاللي‬‫عبدالعزيز‬ ‫خالد‬ ‫عبدالعزيز‬
******4999‫الجنهي‬‫سالمه‬‫رشيد‬ ‫عبدالعزيز‬
******6293‫الحربي‬‫مزيد‬ ‫زيد‬ ‫عبدالعزيز‬
******0208‫الحازمي‬‫أحمد‬‫سعيد‬‫عبدالعزيز‬
******4760‫الخالدي‬‫عبدالعزيز‬ ‫شيبه‬‫عبدالعزيز‬
******1085‫ي‬‫املطير‬‫يق‬‫ز‬‫ر‬ ‫عالي‬ ‫عبدالعزيز‬
******1449‫ي‬‫العسير‬‫حسن‬ ‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫عبدالعزيز‬
******3580‫التمامي‬‫حمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫عبدالعزيز‬
******5078‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫عبدالعزيز‬
******6790‫املالكي‬‫عوض‬ ‫عواض‬ ‫عبدالعزيز‬
******8792‫املريخي‬‫عبدالعزيز‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عبدالعزيز‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******1614‫الحربي‬‫حميد‬ ‫مرشود‬ ‫عبدالعزيز‬
******9941‫العوفي‬‫ق‬‫مرزو‬ ‫هديبان‬ ‫عبدالعزيز‬
******1611‫مروحي‬ ‫مهدي‬ ‫علي‬ ‫عبدالكريم‬
******1900‫القحطاني‬‫مسفر‬ ‫ابن‬‫محمد‬ ‫عبدالكريم‬
******0578‫الدليم‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫احمد‬‫عبدهللا‬
******6453‫الغامدي‬‫سالم‬‫بن‬ ‫احمد‬‫بن‬‫عبدهللا‬
******7072‫ي‬‫البحير‬‫سليمان‬‫بن‬ ‫عبدالكريم‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬
******0310‫ي‬‫الناشر‬‫احمد‬‫جابر‬‫عبدهللا‬
******4887‫الحامد‬‫عبدهللا‬ ‫حامد‬‫عبدهللا‬
******0481‫عباس‬‫آل‬‫خليل‬ ‫بن‬ ‫حسن‬‫عبدهللا‬
******2301‫ي‬‫االحمر‬‫عبدهللا‬ ‫حسين‬‫عبدهللا‬
******1104‫الخميس‬‫عبدهللا‬ ‫حمد‬‫عبدهللا‬
******8502‫الصبحى‬‫احمد‬‫بن‬‫هللا‬‫دخيل‬‫عبدهللا‬
******3082‫الصبحي‬‫هللا‬‫دخيل‬‫دخيل‬‫عبدهللا‬
******8824‫الخليفه‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫سالم‬‫عبدهللا‬
******3508‫ي‬‫الشهر‬‫محمد‬ ‫سالم‬‫عبدهللا‬
******6716‫اني‬‫ر‬‫الشم‬‫محمد‬ ‫سعد‬‫عبدهللا‬
******4551‫الرحيلي‬ ‫مرشود‬ ‫سليم‬‫عبدهللا‬
******7487‫املنصور‬‫سالم‬‫سليمان‬‫عبدهللا‬
******8506‫الالحم‬‫عبدالرحمن‬ ‫سليمان‬‫عبدهللا‬
******3646‫العتيبي‬‫مذخر‬ ‫شعيفان‬‫عبدهللا‬
******5376‫ي‬‫الشمر‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫صالح‬‫عبدهللا‬
******0679‫اشد‬‫ر‬‫ال‬‫محمد‬ ‫صالح‬‫عبدهللا‬
******5209‫ي‬‫العمر‬‫عوض‬ ‫بن‬ ‫ظافر‬‫عبدهللا‬
******8375‫الخالدي‬‫حسين‬ ‫عابد‬‫عبدهللا‬
******2839‫الحربي‬‫دغيمان‬‫عايد‬‫عبدهللا‬
******7354‫الرويتعي‬‫رشيد‬ ‫عائض‬‫عبدهللا‬
******4935‫العرفج‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالباقي‬‫عبدهللا‬
******5300‫الحربي‬‫اجي‬‫ر‬ ‫عبدالحفيظ‬‫عبدهللا‬
******9689‫السويني‬‫احمد‬‫ابن‬‫عبدالرحمن‬‫عبدهللا‬
******6373‫املجنونى‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملحسن‬‫عبدهللا‬
******0320‫الزبيدي‬‫حمزه‬ ‫علي‬‫عبدهللا‬
******8239‫الشريده‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫ى‬ ‫عيس‬‫عبدهللا‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******3543‫الحارثي‬‫مريس‬ ‫عيضه‬‫عبدهللا‬
******0074‫الرفاعي‬‫شاهر‬‫فريح‬‫عبدهللا‬
******5838‫التميمي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬
******6251‫املحيميد‬‫عبدالكريم‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬
******3087‫الحربي‬‫منور‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬
******8901‫الحربي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مديخل‬‫عبدهللا‬
******7352‫الحربي‬‫شلوه‬‫ق‬‫مرزو‬‫عبدهللا‬
******9741‫ي‬‫الشمر‬‫دهام‬‫مسهوج‬‫عبدهللا‬
******8405‫نجمى‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫يحى‬‫عبدهللا‬
******8564‫منى‬ ‫محمد‬ ‫يحي‬‫عبدهللا‬
******3356‫ي‬‫كرير‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫يحيى‬‫عبدهللا‬
******8717‫األحمد‬‫عبدهللا‬ ‫ابن‬‫يوسف‬‫عبدهللا‬
******5721‫الناصر‬‫احمد‬‫بن‬ ‫يوسف‬‫عبدهللا‬
******5027‫الشايعي‬‫عبدهللا‬ ‫حمد‬ ‫عبداملجيد‬
******3504‫الحميدي‬‫سعيد‬‫محمد‬‫هللا‬‫دخيل‬‫عبداملجيد‬
******3620‫الحربي‬‫عبدالعزيز‬ ‫سعيد‬‫عبداملجيد‬
******2597‫الباتلي‬‫محمد‬ ‫سليمان‬‫عبداملجيد‬
******7528‫العتيبي‬‫ي‬ ‫ماض‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملجيد‬
******6606‫الربيش‬‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملجيد‬
******6520‫الحربي‬‫صالح‬‫محمد‬ ‫عبداملجيد‬
******1842‫الحربي‬‫عويبد‬ ‫محمد‬ ‫عبداملجيد‬
******9598‫الغشام‬‫صالح‬‫سليمان‬‫عبدامللك‬
******6439‫الحارثي‬‫سعد‬‫ساعد‬‫عبدالواحد‬
******9269‫الصالحي‬‫عقيل‬ ‫حسين‬ ‫عبده‬
******6424‫ي‬‫العنز‬‫شريده‬‫شيحان‬‫عبيد‬
******9757‫انى‬‫ر‬‫الشم‬‫حسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫عبيدهللا‬
******3096‫اني‬‫ر‬‫خب‬ ‫احمد‬‫عايل‬ ‫عثمان‬
******7940‫الحربي‬‫ق‬‫مرزو‬ ‫صالح‬‫عدنان‬
******5766‫اج‬‫ر‬‫ف‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫عقيل‬
******6447‫الحبابي‬‫ى‬ ‫عيس‬ ‫بن‬ ‫احمد‬‫علي‬
******8074‫ابوخليل‬‫الحسين‬ ‫عبدرب‬ ‫احمد‬‫علي‬
******5747‫السيالي‬‫عواض‬ ‫حسن‬ ‫علي‬
******8033‫ي‬‫سحار‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫علي‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******3901‫جمبي‬ ‫علي‬ ‫افت‬‫ر‬ ‫علي‬
******0539‫الغامدي‬‫علي‬ ‫سعيد‬‫علي‬
******0833‫كعبي‬‫محمد‬ ‫سلمان‬‫علي‬
******1475‫ي‬‫املنتشر‬‫عبدالرحمن‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬
******7211‫ي‬‫العمر‬‫مرعي‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬
******4610‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫عوض‬ ‫علي‬
******6464‫الحربي‬‫هجاج‬‫عيد‬ ‫علي‬
******6886‫سمره‬‫ال‬‫علي‬ ‫فايز‬ ‫علي‬
******7814‫النجعي‬‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫علي‬
******9283‫ي‬‫الناشر‬‫جرب‬ ‫ى‬ ‫موس‬ ‫علي‬
******5030‫اني‬‫ز‬‫الجي‬‫احمد‬‫يحي‬ ‫علي‬
******0940‫الحربي‬‫معال‬ ‫سالم‬‫عمار‬
******2119‫الحجيلي‬‫عابد‬ ‫سليمان‬‫عمار‬
******9992‫األغلط‬‫علي‬ ‫يحيى‬ ‫عمار‬
******0995‫ي‬‫السويهر‬‫مساعد‬ ‫بن‬ ‫صادق‬‫عمر‬
******9639‫أبوزيد‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدالعزيز‬ ‫عمر‬
******9934‫املغربي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبداملحسن‬ ‫عمر‬
******1861‫الفالحي‬‫أحمد‬‫فائز‬ ‫عمر‬
******3340‫املهيلب‬‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬
******1882‫محمد‬ ‫فتحي‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬
******9030‫الغامدي‬‫سعيد‬‫بن‬ ‫معيض‬ ‫عمر‬
******4733‫العوفي‬‫طالع‬‫بن‬ ‫منير‬ ‫عمر‬
******0830‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫سعيد‬‫عثمان‬ ‫عوضه‬
******0545‫ي‬‫الخوار‬‫افع‬‫ر‬ ‫محمد‬ ‫عيد‬
******7919‫اني‬‫ر‬‫خب‬ ‫ي‬ ‫موس‬ ‫محمد‬ ‫ى‬ ‫عيس‬
******3871‫العوفي‬‫منور‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫غالب‬
******9612‫السلمي‬‫حميد‬ ‫حويمد‬ ‫غالي‬
******4732‫الفيفي‬‫حسن‬ ‫على‬‫فارس‬
******7754‫الجنهي‬ ‫عواد‬‫عطاهللا‬ ‫فايد‬
******5986‫ي‬‫العنز‬‫صالح‬‫بن‬ ‫طالب‬‫فايز‬
******0390‫املقاطي‬‫عابد‬ ‫بن‬ ‫قبالن‬ ‫فايز‬
******4025‫ي‬‫الشمر‬‫فرحان‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫فرحان‬
******7933‫العتيبي‬‫دحيم‬‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫فالح‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******7078‫ي‬‫از‬‫ز‬‫ه‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬‫فهد‬
******5771‫ي‬‫الشهر‬‫احمد‬‫بالقاسم‬ ‫فهد‬
******9479‫ي‬‫العنز‬‫طماح‬ ‫سعود‬‫فهد‬
******6965‫البابطين‬‫عبدهللا‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫فهد‬
******6399‫ي‬‫املغذو‬‫ي‬ ‫ناش‬ ‫عواض‬ ‫فهد‬
******9043‫العقيلى‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫فهد‬
******7756‫الحربي‬‫قالط‬ ‫محمد‬ ‫فهد‬
******5981‫السواط‬‫عبدهللا‬ ‫مسيفر‬ ‫فهد‬
******6298‫ي‬‫الشمر‬‫كهف‬‫مفرح‬ ‫فهد‬
******2284‫املحمدي‬‫عيد‬ ‫هنيدي‬ ‫فؤاد‬
******1861‫ي‬‫البلو‬‫سويلم‬‫سليمان‬‫فيصل‬
******8830‫الهاللي‬‫علي‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫فيصل‬
******8957‫الحازمي‬‫ي‬‫غاز‬ ‫فهد‬ ‫فيصل‬
******6786‫الهويمل‬‫عبدهللا‬ ‫ابن‬‫محمد‬ ‫فيصل‬
******8455‫الحربي‬‫عيد‬ ‫مشعان‬ ‫الفي‬
******4623‫السلمى‬‫وصيوص‬‫دخيل‬‫ماجد‬
******7627‫الفيفي‬‫احمد‬‫سليمان‬‫ماجد‬
******5705‫حمدي‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫ماجد‬
******7782‫القرني‬‫محمد‬ ‫علي‬ ‫ن‬‫ماز‬
******3212‫الحربي‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫ي‬‫جاز‬ ‫مبارك‬
******4783‫ي‬‫العنز‬ ‫عواد‬ ‫بن‬ ‫سعود‬‫مبارك‬
******9170‫ي‬‫عسير‬ ‫احمد‬‫عبدهللا‬ ‫متعب‬
******0138‫الطويل‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫مجتبى‬
******2875‫القنام‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫محمد‬
******4775‫ي‬‫عسير‬ ‫علي‬ ‫احمد‬‫محمد‬
******6658‫الحربي‬‫بنيه‬ ‫بن‬ ‫بديع‬ ‫محمد‬
******0676‫اشد‬‫ر‬‫ال‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬
******2381‫ي‬‫الخير‬‫حسن‬ ‫حمد‬ ‫محمد‬
******5773‫الربع‬‫محمد‬ ‫حمد‬ ‫محمد‬
******2884‫السعدي‬‫ناصر‬ ‫حمد‬ ‫محمد‬
******5306‫القحطاني‬‫عواض‬ ‫ابن‬‫حمدان‬ ‫محمد‬
******2599‫العوفي‬‫غالي‬ ‫حمود‬ ‫محمد‬
******3550‫العوفي‬ ‫حمود‬ ‫حميدان‬ ‫محمد‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******8585‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫سعد‬‫خالد‬ ‫محمد‬
******0811‫ن‬‫الحسو‬‫عبدهللا‬ ‫خالد‬ ‫محمد‬
******6510‫الصويلح‬‫محمد‬ ‫خالد‬ ‫محمد‬
******7504‫ي‬‫الخيبر‬‫محمد‬‫هللا‬‫دخيل‬‫محمد‬
******2467‫الطيار‬‫حمد‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫محمد‬
******7628‫اني‬‫ز‬‫القوي‬‫محمد‬ ‫رشود‬ ‫محمد‬
******7158‫العسيالن‬‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫سريع‬‫محمد‬
******9569‫الحربي‬‫عيد‬ ‫سعد‬‫محمد‬
******3142‫الجعيد‬‫عوض‬ ‫سعود‬‫محمد‬
******3909‫ي‬‫البلو‬‫رشيد‬ ‫سليمان‬‫محمد‬
******6290‫ي‬‫عسير‬ ‫حسن‬ ‫شاعي‬‫محمد‬
******1140‫ي‬‫العمر‬‫فالح‬ ‫شحيبان‬ ‫محمد‬
******1118‫املكي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫صالح‬‫محمد‬
******4758‫الرفاعى‬‫عبيدهللا‬ ‫صالح‬‫محمد‬
******4608‫العازمي‬‫سالم‬‫بن‬ ‫عايض‬ ‫محمد‬
******2505‫الغامدي‬‫صالح‬‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫محمد‬
******1883‫الصاعدي‬‫عويد‬ ‫بن‬ ‫عبدالسالم‬ ‫محمد‬
******4203‫الفايز‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬
******7903‫املحويتى‬‫على‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬
******4352‫الغامدي‬‫احمد‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬
******2990‫العبداملحسن‬‫محمد‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬
******9208‫امل‬‫ز‬‫ال‬‫عبداملحسن‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬
******6498‫متعب‬‫ال‬‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬
******6027‫املتوزي‬‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬
******9967‫الخليفه‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدالهادي‬ ‫محمد‬
******2086‫الرشيدي‬‫عوض‬ ‫بن‬‫عبدالوهاب‬ ‫محمد‬
******0537‫الصاعدى‬‫محمد‬ ‫بن‬‫عبدالوهاب‬ ‫محمد‬
******9277‫السهلي‬‫عوض‬ ‫عبيد‬ ‫محمد‬
******5158‫الكلي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫محمد‬
******4722‫ي‬‫البلو‬‫طالق‬‫علي‬ ‫محمد‬
******6745‫الحارثي‬‫فهيد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬
******1698‫ي‬‫السمير‬‫محمد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬
******8055‫العرمان‬‫محمد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******3858‫الهاللي‬‫وافي‬‫علي‬ ‫محمد‬
******6776‫الحويطي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫عوده‬ ‫محمد‬
******6035‫ي‬‫املطير‬‫صامل‬‫بن‬ ‫فرج‬ ‫محمد‬
******7237‫العتيبي‬‫امبارك‬‫فريح‬ ‫محمد‬
******5073‫الرشيدي‬‫بركه‬ ‫فنيخ‬ ‫محمد‬
******6922‫الرسيني‬‫عبدالعزيز‬ ‫فهد‬ ‫محمد‬
******8092‫ي‬‫املطير‬‫معضد‬ ‫فهد‬ ‫محمد‬
******1171‫لحيان‬‫آل‬ ‫مناع‬ ‫فهد‬ ‫محمد‬
******5866‫ي‬‫االنصار‬‫احمد‬‫بن‬ ‫فيصل‬ ‫محمد‬
******4273‫ي‬‫الدوسر‬‫عبيد‬ ‫مبارك‬ ‫محمد‬
******0867‫ي‬‫الدوسر‬‫محمد‬ ‫مبارك‬ ‫محمد‬
******7730‫السلمى‬‫هللا‬‫منيع‬ ‫بن‬ ‫مخضور‬ ‫محمد‬
******6284‫السبيعي‬‫محمد‬ ‫مسرع‬ ‫محمد‬
******0816‫العتيبي‬‫عماش‬ ‫مصلح‬ ‫محمد‬
******0143‫السليماني‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ق‬‫معتو‬ ‫محمد‬
******3455‫الحربي‬‫عنايةهللا‬ ‫مفرج‬ ‫محمد‬
******5767‫ى‬‫االسمر‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫مفرح‬ ‫محمد‬
******5581‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬
******0612‫الغامدي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬
******9114‫ي‬‫الدوسر‬‫عايض‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬
******8243‫ي‬‫الظفير‬‫كريدي‬ ‫نواف‬ ‫محمد‬
******4153‫ي‬‫العمر‬‫حسين‬ ‫ياسين‬ ‫محمد‬
******3468‫الشبل‬‫عبدالعزيز‬ ‫يوسف‬ ‫محمد‬
******1839‫سطيح‬‫محمد‬ ‫فؤاد‬ ‫محمود‬
******4964‫ي‬‫الدالو‬‫ق‬‫معتو‬ ‫بن‬‫عبدالوهاب‬ ‫ى‬ ‫مرتض‬
******0858‫ي‬‫العمر‬‫ق‬‫مرزو‬ ‫بن‬ ‫ي‬‫جاز‬ ‫ق‬‫مرزو‬
******0122‫املسعودى‬‫عويض‬ ‫بن‬ ‫عالى‬ ‫ق‬‫مرزو‬
******6041‫السيد‬‫مرعي‬ ‫الحسين‬‫مرعي‬
******8770‫القرني‬‫جابر‬ ‫سعيد‬‫مرعي‬
******8076‫الرشيدي‬‫عليثه‬ ‫اي‬‫ز‬‫غ‬ ‫مساعد‬
******3115‫العتيبي‬‫مفلح‬ ‫علي‬ ‫ي‬‫مشار‬
******6146‫الزبيدي‬‫سعيد‬‫خالد‬ ‫مشعل‬
******5696‫القنيبط‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫مصعب‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******9013‫ي‬‫الشمر‬‫دغيم‬‫مثقال‬ ‫مطلق‬
******2134‫السبيعي‬‫مطلق‬ ‫محمد‬ ‫مطلق‬
******4732‫الرشودى‬‫عبدهللا‬ ‫على‬ ‫معاذ‬
******5259‫ي‬ ‫القرش‬‫ساعد‬‫سعد‬‫معتز‬
******6785‫املحمدي‬‫غالي‬‫عبدهللا‬ ‫مفرح‬
******5182‫الحربي‬‫خلف‬ ‫سمير‬ ‫ممدوح‬
******8961‫الذويبي‬‫جبار‬ ‫سعود‬‫منصور‬
******3394‫ي‬‫الطيار‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫منصور‬
******5119‫العلي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫منير‬
******6279‫العوازم‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫حسين‬ ‫مهدى‬
******3426‫املهابي‬‫عباس‬ ‫رديني‬ ‫مهند‬
******0870‫ايد‬‫ز‬‫ال‬‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫سعد‬‫مهند‬
******4902‫الغامدي‬‫محمد‬ ‫ابن‬‫سعيد‬‫مهند‬
******4684‫املرحبي‬‫عبدالرحمن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫ى‬ ‫موس‬
******5803‫ي‬‫الشمر‬‫ى‬ ‫موس‬ ‫حمود‬ ‫ى‬ ‫موس‬
******8710‫ي‬‫الكثير‬‫عبدهللا‬ ‫صالح‬‫ى‬ ‫موس‬
******6281‫ي‬‫عسير‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫ى‬ ‫موس‬
******7929‫الحربي‬‫فهد‬ ‫سعد‬ ‫نادر‬
******7871‫ي‬‫العطو‬‫علي‬‫عطاهللا‬ ‫نادر‬
******1768‫الحربي‬‫هليل‬ ‫بن‬ ‫منور‬ ‫نادر‬
******8430‫الشريف‬‫محمد‬ ‫احمد‬‫ناصر‬
******9026‫السلمي‬‫عبدالرحيم‬ ‫رحيم‬ ‫ناصر‬
******6163‫العقيدي‬‫مليحان‬ ‫بن‬ ‫حسين‬ ‫بن‬ ‫نايف‬
******2560‫عكام‬ ‫يحي‬ ‫حسن‬ ‫نايف‬
******9103‫ي‬‫الدوسر‬ ‫فهاد‬‫عبدهللا‬ ‫نايف‬
******9123‫املقحم‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملحسن‬ ‫نايف‬
******3344‫املحمادي‬‫ي‬‫عمر‬ ‫الفي‬‫نايف‬
******2359‫الفايدي‬‫عطاهلل‬ ‫نافع‬ ‫نايف‬
******0668‫النشمي‬‫علي‬ ‫يحي‬ ‫نايف‬
******4812‫ي‬‫العطو‬‫هتيرس‬ ‫سالمه‬‫نائف‬
******2654‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫أحمد‬‫صالح‬‫نبيل‬
******8642‫الرويتعي‬‫ملفي‬ ‫زيد‬ ‫نواف‬
******2914‫العتيبي‬‫دغيليب‬‫عبدهللا‬ ‫نواف‬
‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬
******2677‫الغامدي‬‫مسفر‬ ‫علي‬ ‫نواف‬
******7551‫الحارثي‬‫عايض‬ ‫نامي‬ ‫نواف‬
******4884‫العتيبي‬ ‫مهيزع‬ ‫نايف‬ ‫نواف‬
******1996‫جديبا‬ ‫هادي‬ ‫حسين‬ ‫هادي‬
******9932‫البشر‬‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫سلمان‬‫هاني‬
******0609‫جديد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫هشام‬
******7098‫وافي‬‫حسين‬ ‫منصور‬ ‫هشام‬
******5746‫الحارثي‬‫مستور‬ ‫عواض‬‫هالل‬
******7035‫ي‬‫العمر‬‫علي‬ ‫حامد‬ ‫هيثم‬
******5889‫ي‬‫الشهر‬‫دحمان‬‫احمد‬‫وليد‬
******1515‫الغامدي‬‫احمد‬‫بن‬‫هللا‬‫غرم‬ ‫وليد‬
******7130‫الحربي‬‫نافع‬ ‫كريم‬‫وليد‬
******0047‫ي‬‫املطير‬‫حنس‬‫عبدهللا‬ ‫ياسر‬
******8367‫الحجي‬‫عبدالرحمن‬‫عبدهللا‬ ‫ياسر‬
******0572‫الجنهي‬‫نغيمش‬‫عبدهللا‬ ‫ياسر‬
******6368‫الرميح‬‫رميح‬ ‫ناصر‬ ‫ياسر‬
******0054‫الفيفي‬‫يحي‬ ‫احمد‬‫يحي‬
******9223‫ي‬‫عسير‬ ‫احمد‬‫فايع‬ ‫يحي‬
******7891‫غزواني‬ ‫محمد‬ ‫مفرح‬ ‫يحي‬
******7903‫الهويمل‬‫عبدالعزيز‬ ‫ابن‬ ‫سعود‬‫يزيد‬
******3528‫العتيبي‬‫نجم‬ ‫سعيد‬‫يزيد‬
******4482‫الحازمي‬‫اجح‬‫ر‬ ‫منصور‬ ‫يزيد‬
******0641‫الشريف‬‫عبدالعزيز‬ ‫يوسف‬ ‫يزيد‬
******5148‫فلمبان‬ ‫محمديوسف‬ ‫اسامه‬‫يوسف‬
******9246‫اني‬‫ز‬‫الف‬‫محمدبشير‬ ‫بن‬‫جمال‬ ‫يوسف‬
******5010‫القثامي‬‫ي‬ ‫ناش‬ ‫رماح‬ ‫يوسف‬
******4832‫ي‬‫الشمر‬‫محمد‬ ‫عيد‬ ‫يوسف‬
******3677‫ي‬‫العنز‬‫فياض‬ ‫منيخر‬ ‫يوسف‬
******9704‫ي‬‫الناشر‬‫احمد‬‫يحيى‬ ‫يوسف‬

Recomendados

اسماء المرشحات للوظائف الادارية por
اسماء المرشحات للوظائف الاداريةاسماء المرشحات للوظائف الادارية
اسماء المرشحات للوظائف الاداريةNour Elbader
33.8K visualizações9 slides
اسماء المدعوين للمطابقة por
اسماء المدعوين للمطابقةاسماء المدعوين للمطابقة
اسماء المدعوين للمطابقةNour Elbader
12.8K visualizações29 slides
أسماء جدارة الوظائف الإدارية1 por
أسماء جدارة الوظائف الإدارية1أسماء جدارة الوظائف الإدارية1
أسماء جدارة الوظائف الإدارية1Nour Elbader
82.2K visualizações34 slides
المرشحين مبدئي por
المرشحين مبدئيالمرشحين مبدئي
المرشحين مبدئيNour Elbader
10.1K visualizações49 slides
اسماء المرشحات للوظائف الاداريه 1438 por
اسماء المرشحات للوظائف الاداريه 1438اسماء المرشحات للوظائف الاداريه 1438
اسماء المرشحات للوظائف الاداريه 1438Nour Elbader
84.3K visualizações3 slides
الخدمة المدنية رجال por
الخدمة المدنية رجالالخدمة المدنية رجال
الخدمة المدنية رجالNour Elbader
20.4K visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Tech2 por
Tech2Tech2
Tech2roky hay
55.9K visualizações111 slides
اسماء المعلمات الجدد por
اسماء المعلمات الجدداسماء المعلمات الجدد
اسماء المعلمات الجددNour Elbader
15.6K visualizações25 slides
كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحية por
 كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحية كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحية
كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحيةAbdo Magdi
372 visualizações40 slides
Girls data por
Girls dataGirls data
Girls dataroky hay
887 visualizações10 slides
M m-f-1439 por
M m-f-1439M m-f-1439
M m-f-1439Nour Elbader
1.1K visualizações94 slides
Sss por
SssSss
SssNour Elbader
851 visualizações3 slides

Mais procurados(6)

Tech2 por roky hay
Tech2Tech2
Tech2
roky hay55.9K visualizações
اسماء المعلمات الجدد por Nour Elbader
اسماء المعلمات الجدداسماء المعلمات الجدد
اسماء المعلمات الجدد
Nour Elbader15.6K visualizações
كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحية por Abdo Magdi
 كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحية كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحية
كشف اسماء السيدات المقبولين في الوظائف الصحية
Abdo Magdi372 visualizações
Girls data por roky hay
Girls dataGirls data
Girls data
roky hay887 visualizações
M m-f-1439 por Nour Elbader
M m-f-1439M m-f-1439
M m-f-1439
Nour Elbader1.1K visualizações
Sss por Nour Elbader
SssSss
Sss
Nour Elbader851 visualizações

Mais de roky hay

Social bank por
Social bankSocial bank
Social bankroky hay
796 visualizações12 slides
Edu ch por
Edu chEdu ch
Edu chroky hay
424 visualizações1 slide
Edu por
EduEdu
Eduroky hay
367 visualizações30 slides
02 por
0202
02roky hay
4.2K visualizações1 slide
01 por
0101
01roky hay
4.2K visualizações1 slide
Candidates finaltradewomen por
Candidates finaltradewomenCandidates finaltradewomen
Candidates finaltradewomenroky hay
24K visualizações109 slides

Mais de roky hay(20)

Social bank por roky hay
Social bankSocial bank
Social bank
roky hay796 visualizações
Edu ch por roky hay
Edu chEdu ch
Edu ch
roky hay424 visualizações
Edu por roky hay
EduEdu
Edu
roky hay367 visualizações
02 por roky hay
0202
02
roky hay4.2K visualizações
01 por roky hay
0101
01
roky hay4.2K visualizações
Candidates finaltradewomen por roky hay
Candidates finaltradewomenCandidates finaltradewomen
Candidates finaltradewomen
roky hay24K visualizações
Candidates finaltrademan por roky hay
Candidates finaltrademanCandidates finaltrademan
Candidates finaltrademan
roky hay8.1K visualizações
نتائج por roky hay
نتائجنتائج
نتائج
roky hay314 visualizações
222 por roky hay
222222
222
roky hay570 visualizações
Roda por roky hay
RodaRoda
Roda
roky hay507 visualizações
Noor child por roky hay
Noor childNoor child
Noor child
roky hay555 visualizações
Rawda por roky hay
RawdaRawda
Rawda
roky hay20.3K visualizações
Kanf2 por roky hay
Kanf2Kanf2
Kanf2
roky hay792 visualizações
Kanf1 por roky hay
Kanf1Kanf1
Kanf1
roky hay858 visualizações
Traffic por roky hay
TrafficTraffic
Traffic
roky hay199 visualizações
7out por roky hay
7out7out
7out
roky hay1.1K visualizações
Out por roky hay
OutOut
Out
roky hay340 visualizações
In por roky hay
InIn
In
roky hay944 visualizações
Social por roky hay
SocialSocial
Social
roky hay536 visualizações
Mcs rules regs por roky hay
Mcs rules regsMcs rules regs
Mcs rules regs
roky hay627 visualizações

Último

kamel alqeraat 5.pdf por
kamel alqeraat 5.pdfkamel alqeraat 5.pdf
kamel alqeraat 5.pdfسمير بسيوني
9 visualizações542 slides
kamel alqeraat 7.pdf por
kamel alqeraat 7.pdfkamel alqeraat 7.pdf
kamel alqeraat 7.pdfسمير بسيوني
10 visualizações537 slides
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf por
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdfلماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdfelmadrasah
24 visualizações2 slides
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf por
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdfالتعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdfRAMIAlharbi8
23 visualizações28 slides
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx por
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptxبرنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptxasas175895
40 visualizações4 slides
عرض للمسابقة.pptx por
عرض للمسابقة.pptxعرض للمسابقة.pptx
عرض للمسابقة.pptxssuseree3ecc2
5 visualizações8 slides

Último(15)

لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf por elmadrasah
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdfلماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
لماذا اصبح تعليم الأطفال البرمجة ضرورى ؟.pdf
elmadrasah24 visualizações
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf por RAMIAlharbi8
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdfالتعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
التعلم عبر بيئات الذكاء الاصطناعي مجموعة 4.pdf
RAMIAlharbi823 visualizações
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx por asas175895
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptxبرنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
برنامج رقمى لتنمية قدرات المعلم الرقمية.pptx
asas17589540 visualizações
عرض للمسابقة.pptx por ssuseree3ecc2
عرض للمسابقة.pptxعرض للمسابقة.pptx
عرض للمسابقة.pptx
ssuseree3ecc25 visualizações
حرف الطاء الدرس الأول.pptx por majood127
حرف الطاء الدرس الأول.pptxحرف الطاء الدرس الأول.pptx
حرف الطاء الدرس الأول.pptx
majood12714 visualizações
جودة الحياة.pptx por manarr1441
جودة الحياة.pptxجودة الحياة.pptx
جودة الحياة.pptx
manarr14416 visualizações
منصات التعليم الإلكتروني por hmod201407
منصات التعليم الإلكترونيمنصات التعليم الإلكتروني
منصات التعليم الإلكتروني
hmod20140733 visualizações
الدالة الأسية.pptx por ssuseree3ecc2
الدالة الأسية.pptxالدالة الأسية.pptx
الدالة الأسية.pptx
ssuseree3ecc26 visualizações

Boys data

 • 1. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******8422‫الحربي‬‫رجاء‬ ‫حامد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******1292‫القديم‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫خليل‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******2657‫السواط‬‫عيضه‬ ‫صالح‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******8976‫الفتوح‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدهللا‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******0853‫املغامس‬‫عبدالعزيز‬‫عبدهللا‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******2057‫الزويكي‬‫فهد‬‫عبيدهللا‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******8493‫عرضين‬ ‫ابو‬‫فتحي‬ ‫علي‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******8534‫العتيبي‬‫محمد‬ ‫ي‬ ‫ماض‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******9346‫مطلق‬ ‫فهد‬ ‫مبارك‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******8966‫الغامدي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫محفوظ‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******0214‫عثمان‬‫آل‬‫حمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******5669‫الالحم‬‫عبدالرحمن‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******5828‫ي‬‫الدوسر‬‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******2912‫ي‬ ‫البيش‬‫كمهان‬‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******5255‫ي‬‫دغر‬‫حمد‬ ‫هادي‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ******2631‫الهاللي‬‫محمد‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫احمد‬ ******2440‫ي‬ ‫املوس‬‫عبده‬ ‫الحسن‬‫احمد‬ ******8048‫الهندي‬‫علي‬ ‫بحني‬ ‫احمد‬ ******8928‫ي‬‫او‬‫ر‬‫الخض‬‫ي‬‫علو‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫احمد‬ ******8609‫السعيد‬‫صالح‬‫بن‬ ‫جاسم‬ ‫احمد‬ ******9278‫ي‬‫العنز‬ ‫هادي‬ ‫بن‬ ‫جبار‬ ‫احمد‬ ******1829‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫عيدان‬ ‫جمعان‬ ‫احمد‬ ******8823‫فيه‬‫ال‬‫معدي‬ ‫حسن‬ ‫احمد‬ ******4831‫ي‬‫الشهر‬ ‫فهاد‬ ‫خلوفه‬ ‫احمد‬ ******2119‫ي‬‫املطير‬‫صالح‬‫خليف‬ ‫احمد‬ ******8743‫ي‬‫العطو‬‫مناكد‬ ‫سليمان‬‫احمد‬ ******3760‫الحارثي‬‫علي‬‫هللا‬ ‫ضيف‬‫احمد‬ ******5053‫الهذلي‬‫عطاهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫احمد‬ ******1337‫الثبيتي‬‫احمد‬‫عبدربه‬ ‫احمد‬ ******9179‫ي‬‫العنز‬‫نداء‬ ‫عبيد‬ ‫احمد‬ ******0149‫ي‬‫مغاو‬ ‫حسين‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫احمد‬ ******5497‫العروي‬‫جليدان‬ ‫ي‬ ‫فض‬ ‫احمد‬ ******6201‫القرني‬‫احمد‬‫محمد‬ ‫احمد‬
 • 2. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******9712‫ي‬‫البلو‬ ‫عواد‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬ ******9549‫أزيبي‬‫احمد‬‫ل‬‫مقبو‬ ‫احمد‬ ******2825‫حمدي‬ ‫طالب‬‫ابو‬‫مقلز‬ ‫احمد‬ ******3611‫القثامي‬‫عتيق‬ ‫منصور‬ ‫احمد‬ ******9141‫ي‬‫الناشر‬‫حسن‬ ‫يحيي‬ ‫احمد‬ ******4144‫الجنهي‬‫رحيل‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫اسامه‬ ******0294‫املحيميد‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫اسامه‬ ******0209‫الرشيدي‬‫متعب‬ ‫زعل‬ ‫اسحاق‬ ******9939‫القرني‬‫ناصر‬ ‫عايض‬ ‫انس‬ ******4655‫الحربي‬‫سعيد‬‫ابن‬‫سعد‬‫انور‬ ******5858‫الرشيد‬‫اهيم‬‫ر‬‫ب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ايمن‬ ******0492‫اليعيش‬‫عبدالرحمن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫أحمد‬ ******5968‫الرقيه‬‫احمد‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ******3088‫الشيخ‬‫أحمد‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ******3170‫البركاتي‬‫عبده‬ ‫حسن‬ ‫أحمد‬ ******1763‫ي‬‫املطير‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫خليل‬ ‫أحمد‬ ******8273‫الحويطي‬‫سالم‬‫سالمه‬‫أحمد‬ ******3607‫ي‬‫املطير‬‫فارس‬ ‫بن‬ ‫سويد‬‫أحمد‬ ******3554‫سهلي‬‫مضيع‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ******1922‫ي‬‫الشمر‬‫خلف‬ ‫سعد‬‫أسامة‬ ******6407‫العبدلي‬‫اجح‬‫ر‬ ‫محمد‬ ‫أمبارك‬ ******6300‫ي‬‫حقو‬ ‫احمد‬‫محمد‬ ‫أنور‬ ******7429‫العصيمي‬‫عبداملحسن‬ ‫حمود‬ ‫بدر‬ ******3193‫القحطاني‬‫محمد‬ ‫شارع‬‫بدر‬ ******4122‫القثامي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫صالح‬‫بدر‬ ******8013‫الرشيدي‬‫جريفان‬‫عبدهللا‬ ‫بدر‬ ******2973‫الحربي‬‫حجاج‬‫عبدهللا‬ ‫بدر‬ ******3828‫ى‬‫الشلو‬‫عواض‬ ‫بن‬ ‫فهد‬ ‫بدر‬ ******3470‫الحربي‬‫ايد‬‫ز‬ ‫مزيد‬ ‫بدر‬ ******8378‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫معال‬ ‫ناصر‬ ‫بدر‬ ******8273‫ي‬‫الشمر‬ ‫اع‬‫ز‬‫ج‬ ‫حمود‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫ب‬ ******8162‫السهلي‬‫برجس‬ ‫محمد‬ ‫برجس‬ ******2378‫الرشيدي‬‫مقبل‬ ‫حميد‬ ‫بكر‬
 • 3. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******2196‫ي‬‫الخير‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حسن‬ ‫بلغيث‬ ******4115‫الرفيعي‬‫علي‬ ‫عامر‬ ‫بلغيث‬ ******6562‫ى‬‫جعفر‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫على‬ ‫بندر‬ ******5347‫الطويرقي‬‫عابد‬ ‫محمد‬ ‫بندر‬ ******5670‫ي‬‫العنز‬‫فريح‬ ‫بن‬ ‫معوض‬ ‫بندر‬ ******6984‫اني‬‫ر‬‫الس‬‫ل‬‫مقبو‬ ‫صالح‬‫تركي‬ ******7775‫القحطاني‬‫قمشع‬ ‫ناصر‬ ‫تركي‬ ******5727‫التميمي‬‫عبدهللا‬ ‫زيد‬ ‫تميم‬ ******2453‫ي‬‫العمر‬‫عمر‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫ثامر‬ ******4990‫الرويلي‬‫عليان‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬‫ثامر‬ ******1601‫ي‬‫سحار‬ ‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫جابر‬ ******1902‫ي‬‫الشهر‬‫خنين‬ ‫يوسف‬ ‫جابر‬ ******8611‫الغامدي‬‫حسن‬ ‫علي‬ ‫جاسر‬ ******0810‫الصبحي‬‫محمدعلي‬ ‫علي‬‫جالل‬ ******7200‫الغامدي‬‫سفر‬‫بن‬ ‫صالح‬‫جمعان‬ ******0682‫الجنهي‬‫عايد‬ ‫عياد‬ ‫جمعه‬ ******5153‫الصيدالنى‬‫سليمان‬‫أحمد‬‫حاتم‬ ******3975‫الخليفه‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫حبيب‬ ******0911‫الرميحي‬‫عبدالعزيز‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫ب‬ ‫حذيفه‬ ******8259‫العيد‬ ‫سعود‬‫عمر‬ ‫حسان‬ ******8323‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫حسن‬ ‫احمد‬‫حسن‬ ******9166‫املختار‬‫طاهر‬‫بن‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ ******9764‫مهنا‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫ي‬ ‫رض‬ ‫حسن‬ ******4538‫املالكي‬‫حاسن‬ ‫عطيه‬ ‫حسن‬ ******3023‫البريمان‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ******9219‫ي‬‫الشهر‬‫مفرح‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ******4532‫حمدي‬ ‫يحي‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ******5153‫ي‬‫الدوسر‬‫حسن‬ ‫ناصر‬ ‫حسن‬ ******7073‫العبدلي‬‫عبدهللا‬ ‫هادي‬ ‫حسن‬ ******7498‫الغامدي‬‫جمعان‬ ‫احمد‬‫حسين‬ ******7689‫سويد‬‫آل‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫حسين‬ ******7898‫الحمد‬‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫حسين‬ ******1381‫الناصر‬‫سلمان‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫حسين‬
 • 4. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******0265‫شريفي‬ ‫هادي‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫حسين‬ ******3508‫املالكي‬‫احمد‬‫يحي‬ ‫حسين‬ ******6319‫ي‬‫الشمر‬‫دعسان‬‫روسان‬ ‫حمد‬ ******8373‫ي‬‫املطير‬‫حمد‬ ‫سند‬‫حمد‬ ******9078‫الرويلي‬‫الحجيفي‬‫بن‬ ‫عجاج‬ ‫حمد‬ ******7777‫اليوسف‬‫سليمان‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫حمد‬ ******6978‫الترجمي‬‫فرج‬ ‫محمد‬ ‫حمزه‬ ******3957‫ي‬‫املطير‬ ‫حمود‬ ‫منور‬ ‫حمود‬ ******7437‫السلمي‬‫ناجم‬ ‫بن‬ ‫نويجم‬ ‫حمود‬ ******3355‫مبارك‬‫آل‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫حيدر‬ ******5463‫اهيم‬‫ر‬‫الب‬‫صالح‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫حيدر‬ ******4575‫معافا‬ ‫ى‬ ‫موس‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫خالد‬ ******9330‫مرير‬ ‫يحيى‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫خالد‬ ******4611‫ي‬‫العنز‬‫سليمان‬‫خلف‬ ‫خالد‬ ******1010‫رشود‬‫ال‬‫عبدهللا‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫خالد‬ ******3344‫هاشم‬‫ال‬‫سالم‬‫سلمان‬‫خالد‬ ******9284‫ي‬‫الدوسر‬‫ناصر‬ ‫عايض‬ ‫خالد‬ ******5118‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫ساعد‬‫عبدهللا‬ ‫خالد‬ ******7824‫ي‬‫الشمر‬‫فرحان‬‫عبدهللا‬ ‫خالد‬ ******5528‫الجعيد‬‫خلف‬ ‫عيد‬ ‫خالد‬ ******7629‫القرني‬‫احمد‬‫محمد‬ ‫خالد‬ ******1079‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫شعالن‬‫محمد‬ ‫خالد‬ ******5919‫ي‬‫العامر‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مسفر‬ ‫خالد‬ ******0889‫الحربي‬‫دريبيس‬‫هالل‬ ‫خالد‬ ******3615‫العتيبي‬‫غريهيد‬ ‫منير‬ ‫خلف‬ ******8046‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫جمعان‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫خميس‬ ******5904‫الفعيم‬‫محمد‬ ‫حمد‬ ‫دبيان‬ ******7688‫الفيصل‬‫عبدهللا‬ ‫حمد‬ ‫اجح‬‫ر‬ ******1003‫الشريف‬‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫اجي‬‫ر‬ ******3488‫السبيعي‬‫شويط‬ ‫سعود‬‫اشد‬‫ر‬ ******4896‫القحطاني‬‫ذيب‬‫سعيد‬‫اشد‬‫ر‬ ******9125‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫عثمان‬‫هللا‬‫غرم‬ ‫اشد‬‫ر‬ ******6832‫العواجي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫اكان‬‫ر‬
 • 5. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******0764‫االبوعلي‬‫محمد‬‫هللا‬‫عبد‬ ‫اكان‬‫ر‬ ******1107‫ي‬‫الينبعاو‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫حسن‬ ‫امز‬‫ر‬ ******5125‫الرحيلي‬‫ابح‬‫ر‬ ‫عبدالسالم‬ ‫امي‬‫ر‬ ******9671‫طميحي‬‫رديف‬ ‫عثمان‬ ‫امي‬‫ر‬ ******5938‫ضعيف‬‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫ايد‬‫ر‬ ******1657‫الرحيلي‬‫هللا‬‫فرج‬ ‫دخيل‬‫ائد‬‫ر‬ ******2454‫الضحيان‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ائد‬‫ر‬ ******9717‫الغامدي‬‫علي‬ ‫محمد‬ ‫ائد‬‫ر‬ ******6745‫سالم‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالجبار‬ ‫بن‬ ‫أفت‬‫ر‬ ******6587‫اب‬‫ر‬‫غ‬ ‫محمد‬ ‫طلعت‬‫رياض‬ ******6784‫اء‬‫ر‬‫الغ‬‫عيد‬ ‫بن‬ ‫خلف‬ ‫ريان‬ ******3449‫ميالد‬ ‫محمدحسن‬ ‫محمد‬ ‫ريان‬ ******5281‫ي‬‫الدوسر‬ ‫بادي‬ ‫مطحس‬ ‫ابن‬‫ز‬ ******3598‫الصاعدي‬ ‫مرشود‬ ‫بن‬ ‫ق‬‫مرزو‬ ‫زكي‬ ******4776‫الردادي‬ ‫مسعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫زياد‬ ******2834‫العتيبي‬‫عائض‬ ‫بن‬ ‫زبن‬ ‫زياد‬ ******1854‫العامر‬‫عبدهللا‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫زياد‬ ******7716‫الحربي‬‫عائض‬ ‫سعود‬‫زيد‬ ******6335‫املبارك‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫عباس‬ ‫زيد‬ ******7307‫الحربي‬‫محياء‬ ‫ى‬ ‫عيس‬ ‫ي‬‫سار‬ ******6983‫البطي‬‫عبدالرحمن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫سالم‬ ******1595‫سليمان‬‫ال‬‫منصر‬ ‫بن‬ ‫ايد‬‫ز‬ ‫سالم‬ ******8109‫ي‬‫الدوسر‬‫جمعان‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ ******2856‫بايحيى‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ‫سالم‬ ******1656‫الحربي‬‫محمد‬ ‫فهد‬ ‫سامي‬ ******9694‫الحربي‬ ‫سعود‬‫مبشر‬ ‫سامي‬ ******6165‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫مناحي‬ ‫اكان‬‫ر‬ ‫سعد‬ ******0442‫الرشيدي‬‫شالح‬‫سالم‬‫سعد‬ ******0470‫الهاشم‬ ‫حمود‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫سعد‬ ******6907‫ي‬‫الشمر‬‫عضيان‬ ‫حمد‬ ‫سعود‬ ******5970‫العريفي‬‫محمد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫سعود‬ ******9535‫العسمي‬‫عبدالحميد‬ ‫بن‬ ‫عبداملحسن‬ ‫سعود‬ ******5377‫ي‬‫الشمر‬‫حنيان‬ ‫بن‬ ‫مشعان‬ ‫سعود‬
 • 6. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******2098‫اليامي‬‫عفنوش‬ ‫مهمل‬ ‫سعود‬ ******6425‫الغامدي‬‫حامد‬ ‫ابن‬‫حمدان‬ ‫سعيد‬ ******6060‫الهزيمي‬‫حويل‬ ‫سليمان‬‫سعيد‬ ******5348‫ي‬‫املطير‬‫سعيد‬‫بن‬ ‫عبيد‬ ‫سعيد‬ ******3576‫القرني‬‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ ******0539‫املالكي‬‫صالح‬‫محمد‬ ‫سعيد‬ ******4033‫ي‬‫الدوسر‬‫شبنان‬‫ناصر‬ ‫سعيد‬ ******4931‫الدوغان‬‫احمد‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫سفيان‬ ******6410‫ي‬‫العطو‬‫عيد‬ ‫بشير‬ ‫سلطان‬ ******2816‫املالكي‬‫حسن‬ ‫حمدان‬ ‫سلطان‬ ******3842‫ي‬ ‫القيس‬‫جابر‬ ‫سلمان‬‫سلطان‬ ******8762‫العضياني‬‫سليم‬‫سليمان‬‫سلطان‬ ******5878‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫صالح‬‫هللا‬ ‫ضيف‬‫سلطان‬ ******3948‫العرفج‬‫محمد‬ ‫الرحمن‬‫عبد‬ ‫سلطان‬ ******1739‫ي‬‫ضامر‬‫ناصر‬ ‫علي‬ ‫سلطان‬ ******0481‫ي‬‫عسير‬ ‫علي‬ ‫مفرح‬ ‫سلطان‬ ******5783‫النفيعي‬‫غديفل‬ ‫مويس‬ ‫سلطان‬ ******7322‫ي‬‫العلو‬‫هالل‬ ‫نهير‬‫سلطان‬ ******7558‫يتيمي‬ ‫سليمان‬‫بن‬ ‫جميل‬ ‫سلمان‬ ******2239‫الحارثي‬‫شايع‬‫عبدهللا‬ ‫سلمان‬ ******4913‫ي‬‫العنز‬ ‫سعود‬ ‫عواد‬ ‫سلمان‬ ******1580‫ي‬‫الشهر‬‫ظافر‬‫محمد‬ ‫سلمان‬ ******5642‫ي‬‫عسير‬ ‫محمد‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫سليمان‬ ******8690‫الصقير‬‫سليمان‬‫عبدهللا‬ ‫سليمان‬ ******6786‫ي‬‫الشهر‬‫علي‬ ‫عثمان‬ ‫سيف‬ ******6056‫ي‬‫املطير‬‫ذويب‬‫بن‬ ‫تريحيب‬ ‫شافي‬ ******8192‫الشريف‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫سلطان‬‫شاكر‬ ******6308‫الصحبي‬‫علي‬ ‫احمد‬‫شايع‬ ******1852‫العتيبي‬‫ي‬‫غاز‬ ‫احيب‬‫ر‬‫ت‬ ‫صالح‬ ******4381‫ي‬‫الشمر‬‫ذياب‬‫ثويني‬ ‫صالح‬ ******4060‫الحدندن‬‫صالح‬‫بن‬ ‫سعد‬‫صالح‬ ******7524‫القحطاني‬‫سلطان‬‫سعيد‬‫صالح‬ ******3093‫الفريح‬‫صالح‬‫عبدالعزيز‬ ‫صالح‬
 • 7. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******9073‫الطويهر‬‫صالح‬‫فهد‬ ‫صالح‬ ******4574‫الذويبي‬‫ى‬ ‫منس‬ ‫فهد‬ ‫صالح‬ ******7230‫الهمامي‬‫سالم‬‫مبارك‬ ‫صالح‬ ******2234‫العثمان‬‫سليمان‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ******6793‫ي‬‫البلو‬‫مسلم‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ ******2681‫العتيبي‬‫مسحل‬‫فارس‬ ‫صقر‬ ******1834‫العتيبي‬‫ناهض‬ ‫ايد‬‫ز‬ ‫صالح‬ ******3057‫الحربي‬‫الفي‬‫فهد‬ ‫ي‬‫ضاو‬ ******8304‫عقيلي‬ ‫غشوم‬ ‫احمد‬‫طالل‬ ******0881‫شلضوم‬‫زيني‬ ‫بن‬ ‫حمزه‬ ‫طلحه‬ ******5162‫ى‬‫العامر‬‫محمد‬ ‫ابن‬‫سعيد‬‫ظافر‬ ******8417‫ي‬‫الشهر‬‫علي‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫ظافر‬ ******8579‫ي‬‫الشهر‬‫علي‬ ‫سعد‬‫عادل‬ ******2909‫ي‬‫الجوهر‬‫سالم‬‫سليمان‬‫عادل‬ ******3519‫الصقر‬‫عبدهللا‬ ‫حمود‬ ‫عاصم‬ ******8207‫السلمي‬‫جويبر‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬‫عاصم‬ ******3684‫االسعدى‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫رشدان‬ ‫عامر‬ ******9133‫ي‬‫الشمر‬‫عايد‬ ‫مطر‬ ‫عايد‬ ******8829‫الغامدي‬‫عايض‬ ‫بن‬ ‫سالم‬‫عايض‬ ******3627‫الجدعاني‬‫سعد‬‫عبدهللا‬ ‫عايض‬ ******4738‫السبيعي‬‫فديع‬ ‫مبارك‬ ‫عايض‬ ******3636‫الجرباء‬‫محمد‬ ‫زياد‬ ‫عبداالله‬ ******9917‫العواد‬‫سلطان‬‫بن‬ ‫سلطان‬‫عبداالله‬ ******7709‫البريدي‬‫محمد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫عبداالله‬ ******3561‫البالدي‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫ى‬ ‫عيس‬ ‫عبداالله‬ ******9022‫القرني‬‫عايض‬ ‫محمد‬ ‫عبداالله‬ ******9873‫الذيبان‬‫مبارك‬ ‫محمد‬ ‫عبداالله‬ ******2980‫الفالح‬‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدالحكيم‬ ******0293‫امليموني‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حمود‬ ‫عبدالحميد‬ ******9903‫ى‬‫االنصار‬‫حميد‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدالرحمن‬ ******8945‫اني‬‫ر‬‫الشم‬‫عبدهللا‬ ‫احمد‬‫عبدالرحمن‬ ******9432‫كليب‬ ‫عبده‬ ‫احمد‬‫عبدالرحمن‬ ******7890‫صميلي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫حمود‬ ‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬
 • 8. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******7499‫املالكي‬‫صالح‬ ‫حماد‬ ‫عبدالرحمن‬ ******1645‫الرسيني‬‫عبدالرحمن‬ ‫خالد‬ ‫عبدالرحمن‬ ******5279‫الدعجاني‬‫مطلق‬ ‫سلمان‬‫عبدالرحمن‬ ******0842‫الحصان‬‫عبدالرحمن‬ ‫سليمان‬‫عبدالرحمن‬ ******6881‫ي‬‫العنز‬‫فرحان‬ ‫صالح‬‫عبدالرحمن‬ ******7701‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫جمعان‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫عبدالرحمن‬ ******7310‫املبارك‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬ ‫عبدالرحمن‬ ******0884‫الحويطي‬‫عيد‬ ‫عوده‬ ‫عبدالرحمن‬ ******7906‫ي‬‫عسير‬ ‫احمد‬‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ******3832‫الحربي‬ ‫سعود‬‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ******8698‫ي‬‫العمر‬‫صيام‬‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ******9524‫البييبي‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ******4731‫محمد‬ ‫نور‬ ‫كريم‬‫فضل‬ ‫محمدقاسم‬ ‫عبدالرحمن‬ ******7563‫البارقي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫مديني‬ ‫عبدالرحمن‬ ******1698‫ي‬‫الشهر‬‫أحمد‬‫مشعمل‬ ‫عبدالرحمن‬ ******5828‫ي‬‫الشهر‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬ ‫عبدالرحيم‬ ******4129‫الفيفي‬‫ان‬‫ر‬‫جب‬ ‫بن‬ ‫حسن‬ ‫عبدالسالم‬ ******5023‫ي‬‫عسير‬ ‫ادريس‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدالعزيز‬ ******8915‫قوته‬ ‫احمد‬‫بكر‬ ‫أبو‬‫عبدالعزيز‬ ******9372‫العوفي‬‫منير‬ ‫بن‬ ‫حماد‬ ‫عبدالعزيز‬ ******0245‫الرشيدي‬‫مليح‬ ‫بن‬ ‫حميد‬ ‫عبدالعزيز‬ ******9665‫الدعيج‬‫سعد‬‫بن‬ ‫خالد‬ ‫عبدالعزيز‬ ******3021‫الشاللي‬‫عبدالعزيز‬ ‫خالد‬ ‫عبدالعزيز‬ ******4999‫الجنهي‬‫سالمه‬‫رشيد‬ ‫عبدالعزيز‬ ******6293‫الحربي‬‫مزيد‬ ‫زيد‬ ‫عبدالعزيز‬ ******0208‫الحازمي‬‫أحمد‬‫سعيد‬‫عبدالعزيز‬ ******4760‫الخالدي‬‫عبدالعزيز‬ ‫شيبه‬‫عبدالعزيز‬ ******1085‫ي‬‫املطير‬‫يق‬‫ز‬‫ر‬ ‫عالي‬ ‫عبدالعزيز‬ ******1449‫ي‬‫العسير‬‫حسن‬ ‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫عبدالعزيز‬ ******3580‫التمامي‬‫حمد‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫عبدالعزيز‬ ******5078‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫عبدالعزيز‬ ******6790‫املالكي‬‫عوض‬ ‫عواض‬ ‫عبدالعزيز‬ ******8792‫املريخي‬‫عبدالعزيز‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫عبدالعزيز‬
 • 9. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******1614‫الحربي‬‫حميد‬ ‫مرشود‬ ‫عبدالعزيز‬ ******9941‫العوفي‬‫ق‬‫مرزو‬ ‫هديبان‬ ‫عبدالعزيز‬ ******1611‫مروحي‬ ‫مهدي‬ ‫علي‬ ‫عبدالكريم‬ ******1900‫القحطاني‬‫مسفر‬ ‫ابن‬‫محمد‬ ‫عبدالكريم‬ ******0578‫الدليم‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫احمد‬‫عبدهللا‬ ******6453‫الغامدي‬‫سالم‬‫بن‬ ‫احمد‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ******7072‫ي‬‫البحير‬‫سليمان‬‫بن‬ ‫عبدالكريم‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ******0310‫ي‬‫الناشر‬‫احمد‬‫جابر‬‫عبدهللا‬ ******4887‫الحامد‬‫عبدهللا‬ ‫حامد‬‫عبدهللا‬ ******0481‫عباس‬‫آل‬‫خليل‬ ‫بن‬ ‫حسن‬‫عبدهللا‬ ******2301‫ي‬‫االحمر‬‫عبدهللا‬ ‫حسين‬‫عبدهللا‬ ******1104‫الخميس‬‫عبدهللا‬ ‫حمد‬‫عبدهللا‬ ******8502‫الصبحى‬‫احمد‬‫بن‬‫هللا‬‫دخيل‬‫عبدهللا‬ ******3082‫الصبحي‬‫هللا‬‫دخيل‬‫دخيل‬‫عبدهللا‬ ******8824‫الخليفه‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫سالم‬‫عبدهللا‬ ******3508‫ي‬‫الشهر‬‫محمد‬ ‫سالم‬‫عبدهللا‬ ******6716‫اني‬‫ر‬‫الشم‬‫محمد‬ ‫سعد‬‫عبدهللا‬ ******4551‫الرحيلي‬ ‫مرشود‬ ‫سليم‬‫عبدهللا‬ ******7487‫املنصور‬‫سالم‬‫سليمان‬‫عبدهللا‬ ******8506‫الالحم‬‫عبدالرحمن‬ ‫سليمان‬‫عبدهللا‬ ******3646‫العتيبي‬‫مذخر‬ ‫شعيفان‬‫عبدهللا‬ ******5376‫ي‬‫الشمر‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫صالح‬‫عبدهللا‬ ******0679‫اشد‬‫ر‬‫ال‬‫محمد‬ ‫صالح‬‫عبدهللا‬ ******5209‫ي‬‫العمر‬‫عوض‬ ‫بن‬ ‫ظافر‬‫عبدهللا‬ ******8375‫الخالدي‬‫حسين‬ ‫عابد‬‫عبدهللا‬ ******2839‫الحربي‬‫دغيمان‬‫عايد‬‫عبدهللا‬ ******7354‫الرويتعي‬‫رشيد‬ ‫عائض‬‫عبدهللا‬ ******4935‫العرفج‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبدالباقي‬‫عبدهللا‬ ******5300‫الحربي‬‫اجي‬‫ر‬ ‫عبدالحفيظ‬‫عبدهللا‬ ******9689‫السويني‬‫احمد‬‫ابن‬‫عبدالرحمن‬‫عبدهللا‬ ******6373‫املجنونى‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملحسن‬‫عبدهللا‬ ******0320‫الزبيدي‬‫حمزه‬ ‫علي‬‫عبدهللا‬ ******8239‫الشريده‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫ى‬ ‫عيس‬‫عبدهللا‬
 • 10. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******3543‫الحارثي‬‫مريس‬ ‫عيضه‬‫عبدهللا‬ ******0074‫الرفاعي‬‫شاهر‬‫فريح‬‫عبدهللا‬ ******5838‫التميمي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬ ******6251‫املحيميد‬‫عبدالكريم‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬ ******3087‫الحربي‬‫منور‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬ ******8901‫الحربي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫مديخل‬‫عبدهللا‬ ******7352‫الحربي‬‫شلوه‬‫ق‬‫مرزو‬‫عبدهللا‬ ******9741‫ي‬‫الشمر‬‫دهام‬‫مسهوج‬‫عبدهللا‬ ******8405‫نجمى‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫يحى‬‫عبدهللا‬ ******8564‫منى‬ ‫محمد‬ ‫يحي‬‫عبدهللا‬ ******3356‫ي‬‫كرير‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫يحيى‬‫عبدهللا‬ ******8717‫األحمد‬‫عبدهللا‬ ‫ابن‬‫يوسف‬‫عبدهللا‬ ******5721‫الناصر‬‫احمد‬‫بن‬ ‫يوسف‬‫عبدهللا‬ ******5027‫الشايعي‬‫عبدهللا‬ ‫حمد‬ ‫عبداملجيد‬ ******3504‫الحميدي‬‫سعيد‬‫محمد‬‫هللا‬‫دخيل‬‫عبداملجيد‬ ******3620‫الحربي‬‫عبدالعزيز‬ ‫سعيد‬‫عبداملجيد‬ ******2597‫الباتلي‬‫محمد‬ ‫سليمان‬‫عبداملجيد‬ ******7528‫العتيبي‬‫ي‬ ‫ماض‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملجيد‬ ******6606‫الربيش‬‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملجيد‬ ******6520‫الحربي‬‫صالح‬‫محمد‬ ‫عبداملجيد‬ ******1842‫الحربي‬‫عويبد‬ ‫محمد‬ ‫عبداملجيد‬ ******9598‫الغشام‬‫صالح‬‫سليمان‬‫عبدامللك‬ ******6439‫الحارثي‬‫سعد‬‫ساعد‬‫عبدالواحد‬ ******9269‫الصالحي‬‫عقيل‬ ‫حسين‬ ‫عبده‬ ******6424‫ي‬‫العنز‬‫شريده‬‫شيحان‬‫عبيد‬ ******9757‫انى‬‫ر‬‫الشم‬‫حسن‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫عبيدهللا‬ ******3096‫اني‬‫ر‬‫خب‬ ‫احمد‬‫عايل‬ ‫عثمان‬ ******7940‫الحربي‬‫ق‬‫مرزو‬ ‫صالح‬‫عدنان‬ ******5766‫اج‬‫ر‬‫ف‬ ‫حسين‬ ‫محمد‬ ‫عقيل‬ ******6447‫الحبابي‬‫ى‬ ‫عيس‬ ‫بن‬ ‫احمد‬‫علي‬ ******8074‫ابوخليل‬‫الحسين‬ ‫عبدرب‬ ‫احمد‬‫علي‬ ******5747‫السيالي‬‫عواض‬ ‫حسن‬ ‫علي‬ ******8033‫ي‬‫سحار‬ ‫محمد‬ ‫حسن‬ ‫علي‬
 • 11. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******3901‫جمبي‬ ‫علي‬ ‫افت‬‫ر‬ ‫علي‬ ******0539‫الغامدي‬‫علي‬ ‫سعيد‬‫علي‬ ******0833‫كعبي‬‫محمد‬ ‫سلمان‬‫علي‬ ******1475‫ي‬‫املنتشر‬‫عبدالرحمن‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬ ******7211‫ي‬‫العمر‬‫مرعي‬‫عبدهللا‬ ‫علي‬ ******4610‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫عوض‬ ‫علي‬ ******6464‫الحربي‬‫هجاج‬‫عيد‬ ‫علي‬ ******6886‫سمره‬‫ال‬‫علي‬ ‫فايز‬ ‫علي‬ ******7814‫النجعي‬‫جابر‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ******9283‫ي‬‫الناشر‬‫جرب‬ ‫ى‬ ‫موس‬ ‫علي‬ ******5030‫اني‬‫ز‬‫الجي‬‫احمد‬‫يحي‬ ‫علي‬ ******0940‫الحربي‬‫معال‬ ‫سالم‬‫عمار‬ ******2119‫الحجيلي‬‫عابد‬ ‫سليمان‬‫عمار‬ ******9992‫األغلط‬‫علي‬ ‫يحيى‬ ‫عمار‬ ******0995‫ي‬‫السويهر‬‫مساعد‬ ‫بن‬ ‫صادق‬‫عمر‬ ******9639‫أبوزيد‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫عبدالعزيز‬ ‫عمر‬ ******9934‫املغربي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫عبداملحسن‬ ‫عمر‬ ******1861‫الفالحي‬‫أحمد‬‫فائز‬ ‫عمر‬ ******3340‫املهيلب‬‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬ ******1882‫محمد‬ ‫فتحي‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬ ******9030‫الغامدي‬‫سعيد‬‫بن‬ ‫معيض‬ ‫عمر‬ ******4733‫العوفي‬‫طالع‬‫بن‬ ‫منير‬ ‫عمر‬ ******0830‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫سعيد‬‫عثمان‬ ‫عوضه‬ ******0545‫ي‬‫الخوار‬‫افع‬‫ر‬ ‫محمد‬ ‫عيد‬ ******7919‫اني‬‫ر‬‫خب‬ ‫ي‬ ‫موس‬ ‫محمد‬ ‫ى‬ ‫عيس‬ ******3871‫العوفي‬‫منور‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫غالب‬ ******9612‫السلمي‬‫حميد‬ ‫حويمد‬ ‫غالي‬ ******4732‫الفيفي‬‫حسن‬ ‫على‬‫فارس‬ ******7754‫الجنهي‬ ‫عواد‬‫عطاهللا‬ ‫فايد‬ ******5986‫ي‬‫العنز‬‫صالح‬‫بن‬ ‫طالب‬‫فايز‬ ******0390‫املقاطي‬‫عابد‬ ‫بن‬ ‫قبالن‬ ‫فايز‬ ******4025‫ي‬‫الشمر‬‫فرحان‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫فرحان‬ ******7933‫العتيبي‬‫دحيم‬‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫فالح‬
 • 12. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******7078‫ي‬‫از‬‫ز‬‫ه‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬‫فهد‬ ******5771‫ي‬‫الشهر‬‫احمد‬‫بالقاسم‬ ‫فهد‬ ******9479‫ي‬‫العنز‬‫طماح‬ ‫سعود‬‫فهد‬ ******6965‫البابطين‬‫عبدهللا‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫فهد‬ ******6399‫ي‬‫املغذو‬‫ي‬ ‫ناش‬ ‫عواض‬ ‫فهد‬ ******9043‫العقيلى‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫بن‬ ‫محمد‬ ‫فهد‬ ******7756‫الحربي‬‫قالط‬ ‫محمد‬ ‫فهد‬ ******5981‫السواط‬‫عبدهللا‬ ‫مسيفر‬ ‫فهد‬ ******6298‫ي‬‫الشمر‬‫كهف‬‫مفرح‬ ‫فهد‬ ******2284‫املحمدي‬‫عيد‬ ‫هنيدي‬ ‫فؤاد‬ ******1861‫ي‬‫البلو‬‫سويلم‬‫سليمان‬‫فيصل‬ ******8830‫الهاللي‬‫علي‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫فيصل‬ ******8957‫الحازمي‬‫ي‬‫غاز‬ ‫فهد‬ ‫فيصل‬ ******6786‫الهويمل‬‫عبدهللا‬ ‫ابن‬‫محمد‬ ‫فيصل‬ ******8455‫الحربي‬‫عيد‬ ‫مشعان‬ ‫الفي‬ ******4623‫السلمى‬‫وصيوص‬‫دخيل‬‫ماجد‬ ******7627‫الفيفي‬‫احمد‬‫سليمان‬‫ماجد‬ ******5705‫حمدي‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫ماجد‬ ******7782‫القرني‬‫محمد‬ ‫علي‬ ‫ن‬‫ماز‬ ******3212‫الحربي‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫ي‬‫جاز‬ ‫مبارك‬ ******4783‫ي‬‫العنز‬ ‫عواد‬ ‫بن‬ ‫سعود‬‫مبارك‬ ******9170‫ي‬‫عسير‬ ‫احمد‬‫عبدهللا‬ ‫متعب‬ ******0138‫الطويل‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫مجتبى‬ ******2875‫القنام‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫محمد‬ ******4775‫ي‬‫عسير‬ ‫علي‬ ‫احمد‬‫محمد‬ ******6658‫الحربي‬‫بنيه‬ ‫بن‬ ‫بديع‬ ‫محمد‬ ******0676‫اشد‬‫ر‬‫ال‬‫حسين‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ******2381‫ي‬‫الخير‬‫حسن‬ ‫حمد‬ ‫محمد‬ ******5773‫الربع‬‫محمد‬ ‫حمد‬ ‫محمد‬ ******2884‫السعدي‬‫ناصر‬ ‫حمد‬ ‫محمد‬ ******5306‫القحطاني‬‫عواض‬ ‫ابن‬‫حمدان‬ ‫محمد‬ ******2599‫العوفي‬‫غالي‬ ‫حمود‬ ‫محمد‬ ******3550‫العوفي‬ ‫حمود‬ ‫حميدان‬ ‫محمد‬
 • 13. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******8585‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫سعد‬‫خالد‬ ‫محمد‬ ******0811‫ن‬‫الحسو‬‫عبدهللا‬ ‫خالد‬ ‫محمد‬ ******6510‫الصويلح‬‫محمد‬ ‫خالد‬ ‫محمد‬ ******7504‫ي‬‫الخيبر‬‫محمد‬‫هللا‬‫دخيل‬‫محمد‬ ******2467‫الطيار‬‫حمد‬ ‫اشد‬‫ر‬ ‫محمد‬ ******7628‫اني‬‫ز‬‫القوي‬‫محمد‬ ‫رشود‬ ‫محمد‬ ******7158‫العسيالن‬‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫سريع‬‫محمد‬ ******9569‫الحربي‬‫عيد‬ ‫سعد‬‫محمد‬ ******3142‫الجعيد‬‫عوض‬ ‫سعود‬‫محمد‬ ******3909‫ي‬‫البلو‬‫رشيد‬ ‫سليمان‬‫محمد‬ ******6290‫ي‬‫عسير‬ ‫حسن‬ ‫شاعي‬‫محمد‬ ******1140‫ي‬‫العمر‬‫فالح‬ ‫شحيبان‬ ‫محمد‬ ******1118‫املكي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫صالح‬‫محمد‬ ******4758‫الرفاعى‬‫عبيدهللا‬ ‫صالح‬‫محمد‬ ******4608‫العازمي‬‫سالم‬‫بن‬ ‫عايض‬ ‫محمد‬ ******2505‫الغامدي‬‫صالح‬‫بن‬ ‫عبدالرحمن‬ ‫محمد‬ ******1883‫الصاعدي‬‫عويد‬ ‫بن‬ ‫عبدالسالم‬ ‫محمد‬ ******4203‫الفايز‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬ ******7903‫املحويتى‬‫على‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫محمد‬ ******4352‫الغامدي‬‫احمد‬‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ******2990‫العبداملحسن‬‫محمد‬ ‫بن‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ******9208‫امل‬‫ز‬‫ال‬‫عبداملحسن‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ******6498‫متعب‬‫ال‬‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ******6027‫املتوزي‬‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ******9967‫الخليفه‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدالهادي‬ ‫محمد‬ ******2086‫الرشيدي‬‫عوض‬ ‫بن‬‫عبدالوهاب‬ ‫محمد‬ ******0537‫الصاعدى‬‫محمد‬ ‫بن‬‫عبدالوهاب‬ ‫محمد‬ ******9277‫السهلي‬‫عوض‬ ‫عبيد‬ ‫محمد‬ ******5158‫الكلي‬‫عبدهللا‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ******4722‫ي‬‫البلو‬‫طالق‬‫علي‬ ‫محمد‬ ******6745‫الحارثي‬‫فهيد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ******1698‫ي‬‫السمير‬‫محمد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ******8055‫العرمان‬‫محمد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬
 • 14. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******3858‫الهاللي‬‫وافي‬‫علي‬ ‫محمد‬ ******6776‫الحويطي‬‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬ ‫عوده‬ ‫محمد‬ ******6035‫ي‬‫املطير‬‫صامل‬‫بن‬ ‫فرج‬ ‫محمد‬ ******7237‫العتيبي‬‫امبارك‬‫فريح‬ ‫محمد‬ ******5073‫الرشيدي‬‫بركه‬ ‫فنيخ‬ ‫محمد‬ ******6922‫الرسيني‬‫عبدالعزيز‬ ‫فهد‬ ‫محمد‬ ******8092‫ي‬‫املطير‬‫معضد‬ ‫فهد‬ ‫محمد‬ ******1171‫لحيان‬‫آل‬ ‫مناع‬ ‫فهد‬ ‫محمد‬ ******5866‫ي‬‫االنصار‬‫احمد‬‫بن‬ ‫فيصل‬ ‫محمد‬ ******4273‫ي‬‫الدوسر‬‫عبيد‬ ‫مبارك‬ ‫محمد‬ ******0867‫ي‬‫الدوسر‬‫محمد‬ ‫مبارك‬ ‫محمد‬ ******7730‫السلمى‬‫هللا‬‫منيع‬ ‫بن‬ ‫مخضور‬ ‫محمد‬ ******6284‫السبيعي‬‫محمد‬ ‫مسرع‬ ‫محمد‬ ******0816‫العتيبي‬‫عماش‬ ‫مصلح‬ ‫محمد‬ ******0143‫السليماني‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ق‬‫معتو‬ ‫محمد‬ ******3455‫الحربي‬‫عنايةهللا‬ ‫مفرج‬ ‫محمد‬ ******5767‫ى‬‫االسمر‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫مفرح‬ ‫محمد‬ ******5581‫اني‬‫ر‬‫الشه‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬ ******0612‫الغامدي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬ ******9114‫ي‬‫الدوسر‬‫عايض‬ ‫ناصر‬ ‫محمد‬ ******8243‫ي‬‫الظفير‬‫كريدي‬ ‫نواف‬ ‫محمد‬ ******4153‫ي‬‫العمر‬‫حسين‬ ‫ياسين‬ ‫محمد‬ ******3468‫الشبل‬‫عبدالعزيز‬ ‫يوسف‬ ‫محمد‬ ******1839‫سطيح‬‫محمد‬ ‫فؤاد‬ ‫محمود‬ ******4964‫ي‬‫الدالو‬‫ق‬‫معتو‬ ‫بن‬‫عبدالوهاب‬ ‫ى‬ ‫مرتض‬ ******0858‫ي‬‫العمر‬‫ق‬‫مرزو‬ ‫بن‬ ‫ي‬‫جاز‬ ‫ق‬‫مرزو‬ ******0122‫املسعودى‬‫عويض‬ ‫بن‬ ‫عالى‬ ‫ق‬‫مرزو‬ ******6041‫السيد‬‫مرعي‬ ‫الحسين‬‫مرعي‬ ******8770‫القرني‬‫جابر‬ ‫سعيد‬‫مرعي‬ ******8076‫الرشيدي‬‫عليثه‬ ‫اي‬‫ز‬‫غ‬ ‫مساعد‬ ******3115‫العتيبي‬‫مفلح‬ ‫علي‬ ‫ي‬‫مشار‬ ******6146‫الزبيدي‬‫سعيد‬‫خالد‬ ‫مشعل‬ ******5696‫القنيبط‬‫عبدهللا‬ ‫محمد‬ ‫مصعب‬
 • 15. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******9013‫ي‬‫الشمر‬‫دغيم‬‫مثقال‬ ‫مطلق‬ ******2134‫السبيعي‬‫مطلق‬ ‫محمد‬ ‫مطلق‬ ******4732‫الرشودى‬‫عبدهللا‬ ‫على‬ ‫معاذ‬ ******5259‫ي‬ ‫القرش‬‫ساعد‬‫سعد‬‫معتز‬ ******6785‫املحمدي‬‫غالي‬‫عبدهللا‬ ‫مفرح‬ ******5182‫الحربي‬‫خلف‬ ‫سمير‬ ‫ممدوح‬ ******8961‫الذويبي‬‫جبار‬ ‫سعود‬‫منصور‬ ******3394‫ي‬‫الطيار‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫ان‬‫ر‬‫عم‬ ‫منصور‬ ******5119‫العلي‬‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ناصر‬ ‫منير‬ ******6279‫العوازم‬‫علي‬ ‫بن‬ ‫حسين‬ ‫مهدى‬ ******3426‫املهابي‬‫عباس‬ ‫رديني‬ ‫مهند‬ ******0870‫ايد‬‫ز‬‫ال‬‫عبدالرحمن‬ ‫بن‬ ‫سعد‬‫مهند‬ ******4902‫الغامدي‬‫محمد‬ ‫ابن‬‫سعيد‬‫مهند‬ ******4684‫املرحبي‬‫عبدالرحمن‬ ‫اهيم‬‫ر‬‫اب‬‫ى‬ ‫موس‬ ******5803‫ي‬‫الشمر‬‫ى‬ ‫موس‬ ‫حمود‬ ‫ى‬ ‫موس‬ ******8710‫ي‬‫الكثير‬‫عبدهللا‬ ‫صالح‬‫ى‬ ‫موس‬ ******6281‫ي‬‫عسير‬ ‫محمد‬ ‫علي‬ ‫ى‬ ‫موس‬ ******7929‫الحربي‬‫فهد‬ ‫سعد‬ ‫نادر‬ ******7871‫ي‬‫العطو‬‫علي‬‫عطاهللا‬ ‫نادر‬ ******1768‫الحربي‬‫هليل‬ ‫بن‬ ‫منور‬ ‫نادر‬ ******8430‫الشريف‬‫محمد‬ ‫احمد‬‫ناصر‬ ******9026‫السلمي‬‫عبدالرحيم‬ ‫رحيم‬ ‫ناصر‬ ******6163‫العقيدي‬‫مليحان‬ ‫بن‬ ‫حسين‬ ‫بن‬ ‫نايف‬ ******2560‫عكام‬ ‫يحي‬ ‫حسن‬ ‫نايف‬ ******9103‫ي‬‫الدوسر‬ ‫فهاد‬‫عبدهللا‬ ‫نايف‬ ******9123‫املقحم‬‫عبدهللا‬ ‫عبداملحسن‬ ‫نايف‬ ******3344‫املحمادي‬‫ي‬‫عمر‬ ‫الفي‬‫نايف‬ ******2359‫الفايدي‬‫عطاهلل‬ ‫نافع‬ ‫نايف‬ ******0668‫النشمي‬‫علي‬ ‫يحي‬ ‫نايف‬ ******4812‫ي‬‫العطو‬‫هتيرس‬ ‫سالمه‬‫نائف‬ ******2654‫اني‬‫ر‬‫الزه‬‫أحمد‬‫صالح‬‫نبيل‬ ******8642‫الرويتعي‬‫ملفي‬ ‫زيد‬ ‫نواف‬ ******2914‫العتيبي‬‫دغيليب‬‫عبدهللا‬ ‫نواف‬
 • 16. ‫الوطنية‬ ‫الهوية‬‫اإلسم‬ ******2677‫الغامدي‬‫مسفر‬ ‫علي‬ ‫نواف‬ ******7551‫الحارثي‬‫عايض‬ ‫نامي‬ ‫نواف‬ ******4884‫العتيبي‬ ‫مهيزع‬ ‫نايف‬ ‫نواف‬ ******1996‫جديبا‬ ‫هادي‬ ‫حسين‬ ‫هادي‬ ******9932‫البشر‬‫ناصر‬ ‫بن‬ ‫سلمان‬‫هاني‬ ******0609‫جديد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬‫عبدهللا‬ ‫هشام‬ ******7098‫وافي‬‫حسين‬ ‫منصور‬ ‫هشام‬ ******5746‫الحارثي‬‫مستور‬ ‫عواض‬‫هالل‬ ******7035‫ي‬‫العمر‬‫علي‬ ‫حامد‬ ‫هيثم‬ ******5889‫ي‬‫الشهر‬‫دحمان‬‫احمد‬‫وليد‬ ******1515‫الغامدي‬‫احمد‬‫بن‬‫هللا‬‫غرم‬ ‫وليد‬ ******7130‫الحربي‬‫نافع‬ ‫كريم‬‫وليد‬ ******0047‫ي‬‫املطير‬‫حنس‬‫عبدهللا‬ ‫ياسر‬ ******8367‫الحجي‬‫عبدالرحمن‬‫عبدهللا‬ ‫ياسر‬ ******0572‫الجنهي‬‫نغيمش‬‫عبدهللا‬ ‫ياسر‬ ******6368‫الرميح‬‫رميح‬ ‫ناصر‬ ‫ياسر‬ ******0054‫الفيفي‬‫يحي‬ ‫احمد‬‫يحي‬ ******9223‫ي‬‫عسير‬ ‫احمد‬‫فايع‬ ‫يحي‬ ******7891‫غزواني‬ ‫محمد‬ ‫مفرح‬ ‫يحي‬ ******7903‫الهويمل‬‫عبدالعزيز‬ ‫ابن‬ ‫سعود‬‫يزيد‬ ******3528‫العتيبي‬‫نجم‬ ‫سعيد‬‫يزيد‬ ******4482‫الحازمي‬‫اجح‬‫ر‬ ‫منصور‬ ‫يزيد‬ ******0641‫الشريف‬‫عبدالعزيز‬ ‫يوسف‬ ‫يزيد‬ ******5148‫فلمبان‬ ‫محمديوسف‬ ‫اسامه‬‫يوسف‬ ******9246‫اني‬‫ز‬‫الف‬‫محمدبشير‬ ‫بن‬‫جمال‬ ‫يوسف‬ ******5010‫القثامي‬‫ي‬ ‫ناش‬ ‫رماح‬ ‫يوسف‬ ******4832‫ي‬‫الشمر‬‫محمد‬ ‫عيد‬ ‫يوسف‬ ******3677‫ي‬‫العنز‬‫فياض‬ ‫منيخر‬ ‫يوسف‬ ******9704‫ي‬‫الناشر‬‫احمد‬‫يحيى‬ ‫يوسف‬