O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Great minds think unalike

1.017 visualizações

Publicada em

.

Publicada em: Negócios
 • Entre para ver os comentários

Great minds think unalike

 1. 1. Advertising Week 2017 > New York Great Minds Think Unalike
 2. 2. Dara Khosrowshahi No Brilliant Jerks Allowed Culture
 3. 3. ‫כשאנשים‬‫מסמסים‬‫בזמן‬‫פגישות‬‫זה‬‫אימר‬‫שיש‬‫עשר‬‫פגישות‬‫שמתקיימות‬‫במקביל‬,‫והפגישה‬‫בפיזי‬‫היא‬‫רק‬‫אחת‬‫מהן‬-‫זו‬ ‫לא‬‫פרודוקטיביות‬. Culture
 4. 4. ‫חברה‬‫של‬‫טכנולוגיה‬‫היא‬‫חברת‬-Tech‫אבל‬‫לפני‬‫הכל‬‫היא‬‫חברת‬‫אנשים‬. Culture
 5. 5. ‫פרודוקטיביות‬‫ורווח‬‫לא‬‫יוצרים‬‫תרבות‬-‫תרבות‬‫יוצרת‬‫פרודוקטיביות‬‫ורווח‬. Culture
 6. 6. ‫צריך‬‫לדעת‬‫לייצר‬-Micro Steps‫שעוזרים‬‫לשנות‬‫את‬‫התרבות‬-‫להתחיל‬ ‫למשל‬‫לישון‬‫שעות‬ ‫יותר‬,‫מאוד‬ ‫רע‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫התשה‬ ‫לפרודוקטיביות‬. Culture
 7. 7. ‫אנחנו‬‫נכנסים‬‫לעידן‬‫של‬‫פונקציונאלית‬,‫כל‬‫כך‬‫קשה‬‫לתפוס‬‫את‬‫שימת‬‫הלב‬‫של‬‫המשתמשים‬-‫יש‬‫להם‬ ‫כוונות‬‫וצריך‬‫לדעת‬‫לתפוס‬‫אותן‬. Marketing
 8. 8. If you Don’t Like Change, You're Going to Like Irrelevance Even Less. Business
 9. 9. Never forget that we are in the Growth Business. Business
 10. 10. ‫וידיאו‬‫היום‬‫זה‬‫אקורדיון‬‫של‬‫אופציות‬-‫יש‬‫הרבה‬‫מאוד‬‫אפשרוית‬‫שלא‬‫היו‬‫בעבר‬. Marketing
 11. 11. ‫להכל‬ ‫מתאימה‬ ‫לא‬ ‫אחת‬ ‫מידה‬! Marketing
 12. 12. The Future Doesn't fit into the Containers of the Past Business
 13. 13. It's not Content for Everybody it's Content for Somebody Content
 14. 14. ‫לא‬‫לעשות‬Test‫בשביל‬‫הטסט‬‫אלא‬‫בשביל‬‫הלמידה‬‫ומה‬‫שבפועל‬‫אפשר‬‫לעשות‬‫איתה‬‫ככלי‬‫עבודה‬. Marketing
 15. 15. ‫חלק‬‫גדול‬‫מהיצירה‬‫חייב‬ ‫כיום‬‫להיות‬‫מושתת‬‫על‬‫ארגזי‬‫חול‬‫שהופכים‬‫להיות‬‫ל‬"‫שוויצרי‬ ‫אולר‬"-‫המאפשר‬‫ללמוד‬‫ולייצר‬‫כלי‬ ‫עבודה‬‫חדשים‬. Marketing
 16. 16. ‫מותגים‬‫צריכים‬‫להיות‬‫יותר‬‫לשחרר‬ ‫פתוחים‬,‫והם‬‫צריכים‬‫להזהר‬‫שהאקסל‬‫או‬‫התקציב‬‫ינהל‬ ‫באופן‬‫אולטמטיבי‬‫את‬‫ההחלטות‬‫שלהם‬-‫זה‬‫מקצץ‬‫יכולות‬‫בצורה‬‫משמעותית‬. Brands
 17. 17. ‫תמונה‬ ‫ויד‬ ‫קית‬ ‫יוניליוור‬ ‫צריך‬‫להפסיק‬‫להגיד‬Digital Marketing,‫ולהתחיל‬‫לחשוב‬‫על‬‫מרקטינג‬‫בעולם‬‫מחובר‬- ‫הרבה‬ ‫להתעכב‬‫יותר‬‫על‬‫אינטגרציה‬‫תאפשר‬ ‫אשר‬‫לעשות‬‫אופטימיזציה‬‫של‬‫המהלכים‬. Marketing
 18. 18. ‫לשים‬‫במרכז‬ ‫אנשים‬,‫לבנות‬‫מותגים‬‫שאוהבים‬,‫לפצח‬‫את‬‫הקסם‬. Marketing
 19. 19. Winners don't do different things they do things differently. Marketing
 20. 20. ‫יש‬‫למותגים‬‫תפקיד‬-‫את‬ ‫להפוך‬‫החיים‬‫של‬‫האנשים‬‫לקלים‬‫יותר‬. People Simplify Life.
 21. 21. ‫בחמישה‬ ‫נתמכת‬ ‫יוניליוור‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫השיווקית‬ ‫האסטרטגיה‬C’S‫כשה‬-C‫במרכז‬ ‫הלקוח‬ ‫את‬ ‫באמת‬ ‫לשים‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬. Strategy
 22. 22. ‫חייבים‬‫לייצר‬‫ותוכן‬ ‫מסרים‬‫רוצים‬ ‫שאנשים‬‫להיות‬‫מעורבים‬‫איתם‬-‫תופעת‬‫האדבלוקינג‬‫והמנויים‬‫מהלופ‬ ‫לצאת‬ ‫המאפשרים‬ ‫הפרסומות‬ ‫של‬‫חתיכת‬ ‫מהווה‬‫למפרסמים‬ ‫מסר‬. Content
 23. 23. ‫תוכן‬‫אומר‬‫שלא‬‫צריך‬‫לדבר‬‫רק‬‫על‬‫המוצר‬‫אלא‬‫גם‬‫על‬‫רעיון‬‫שהמותג‬‫מספר‬. Content
 24. 24. ‫לצרוך‬ ‫רוצים‬ ‫שאנשים‬ ‫וכזה‬ ‫שמפריע‬ ‫לכזה‬ ‫נחלק‬ ‫תוכן‬-‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫ועונה‬ ‫שעוזר‬ ‫מידע‬,‫השראה‬ ‫שיוצרת‬ ‫ואינפורמציה‬. Content
 25. 25. ‫הדרך‬‫ללמוד‬‫על‬‫החיים‬‫של‬‫האנשים‬‫הינה‬‫לשאול‬‫אותם‬‫שאלות‬-‫והיופי‬‫עכשיו‬‫שאנחנו‬‫יכולים‬‫לשמוע‬‫אנשים‬‫מבלי‬ ‫לשאול‬‫איתם‬‫ולהבין‬‫איתם‬‫ואת‬‫הצרכים‬‫שלהם‬‫ומשם‬‫לייצר‬‫את‬‫המוצרים‬‫ואת‬‫החדשנות‬‫של‬‫החברה‬. People
 26. 26. ‫ה‬Brand Experience-‫וה‬-Shopping Experience‫התערבבו‬.... Commerce
 27. 27. go puff ‫מה‬‫מגדיר‬‫מה‬ ‫את‬‫שאנחנו‬‫מוכרים‬‫זמינות‬‫או‬‫מוצרים‬? Commerce
 28. 28. ‫העתיד‬‫של‬‫השיווק‬-‫גמישות‬,‫נסיינות‬‫וקולוברציה‬. Marketing
 29. 29. Technology Technology = ABC AI Big data Cloud
 30. 30. ‫השוק‬‫משתנה‬‫סיבות‬ ‫משלוש‬: Digital Disruption -‫משנה‬‫את‬‫הכל‬ -‫צמיחה‬‫של‬‫משקיעים‬‫אקטיביסטים‬ -‫והצמיחה‬‫של‬ZBB Zero based budget Change
 31. 31. ‫תמונה‬ ‫סורל‬ ‫מרטין‬–WPP I‫גוגל‬ Google My Flexible Ffriend -Frenemy Business
 32. 32. ‫תמונה‬ ‫אמזון‬ ‫אמזון‬‫תהיה‬‫השחקן‬‫השלישי‬‫בגודלו‬‫בעולם‬‫הפרסום‬-‫או‬‫יותר‬‫נכון‬‫ערוץ‬‫ההשפעה‬‫על‬‫הצרכנים‬. Advertising
 33. 33. ‫התעשייה‬‫מחפשת‬ ‫מכן‬ ‫ולאחר‬ ‫מסרים‬ ‫יוצרת‬ ‫שהיא‬ ‫בכך‬ ‫חוטאת‬ ‫ושיווק‬ ‫הפרסום‬ ‫של‬"‫לדחוף‬"‫על‬ ‫אותם‬ ‫ולאנוס‬ ‫למטה‬ ‫אותם‬ ‫התנהגויות‬. Advertising
 34. 34. ‫צריך‬‫להתחיל‬‫מההתנהגות‬‫ולא‬‫מהמסר‬!‫זו‬‫דרכה‬ ‫לעבוד‬ ‫והמקצועית‬ ‫הנכונה‬ ‫הלוגיקה‬.‫הסיפור‬‫על‬ ‫להשען‬ ‫חייב‬‫התנהגויות‬. Behavior
 35. 35. ‫חברות‬‫הפורצ‬'‫ן‬‫נלחמות‬‫אחת‬‫בשניה‬‫אבל‬‫נשחקות‬,‫ואז‬‫מגיעות‬‫חברות‬‫חדשות‬‫שמשבשות‬‫את‬‫המודל‬‫ומשנות‬‫את‬‫חוקי‬‫המשחק‬.
 36. 36. ‫השוק‬‫תקוע‬‫בחמש‬‫שאלות‬‫מובילות‬-‫לחברות‬‫החדשות‬‫המשבשות‬‫יש‬‫אובססיה‬‫של‬‫שאלות‬‫חדשות‬‫לגמרי‬.
 37. 37. ‫החדש‬ ‫למטבע‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ‫דטה‬,‫החברה‬ ‫של‬ ‫להכנסות‬ ‫ערך‬ ‫שווה‬ ‫לקרנסי‬-‫לייצר‬ ‫מאפשר‬ ‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫הישיר‬ ‫הקשר‬ ‫כי‬ ‫ועוד‬ ‫המשכית‬ ‫מוניטיזציה‬.‫המוצר‬-‫אנשים‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬.
 38. 38. ‫מהרגלי‬‫צפית‬‫וצריכת‬‫מדיה‬-‫צפיה‬‫למידה‬‫קריאה‬,‫להרגלי‬‫טק‬.
 39. 39. ‫חדשנות‬ ‫מבוסס‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ופיתוח‬ ‫חדשים‬ ‫עסקיים‬ ‫מרחבים‬ ‫סביב‬ ‫עליהן‬ ‫להסתכל‬ ‫נקודות‬ ‫שש‬ ‫ישנן‬.
 40. 40. ‫פרסום‬ ‫סוכניות‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫המודל‬-‫בהם‬ ‫לעבוד‬ ‫חדשים‬ ‫משחקים‬ ‫מגרשי‬.
 41. 41. ‫אחד‬ ‫ולהיות‬ ‫להתחבר‬ ‫צריכים‬ ‫סיסטם‬ ‫והאקו‬ ‫הסיפור‬-‫מושלם‬ ‫כרעיון‬.
 42. 42. ‫תמונה‬ ‫וגוגל‬ ‫פרוקטר‬ ‫פרוקטר‬‫החליפו‬‫השניה‬ ‫של‬ ‫אחת‬ ‫ללמידה‬ ‫החברות‬ ‫בין‬ ‫גוגל‬ ‫עם‬ ‫לחודש‬ ‫מתמחים‬-‫כך‬‫לעומק‬ ‫הבינו‬:‫תרבות‬,‫כישלון‬‫דברים‬ ‫הרבה‬ ‫ועוד‬. Business
 43. 43. ‫ג‬'‫נרל‬‫אלקטריק‬‫הביאו‬‫את‬‫ריס‬ ‫אריק‬‫לתוך‬‫החברה‬‫לכמה‬‫שנים‬,‫בשביל‬‫ללמוד‬‫חדשות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫החשיבה‬ ‫תרבות‬ ‫על‬. Business
 44. 44. ‫יותר‬ ‫לקלים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫הוא‬ ‫המותגים‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬-Simplify Life,‫אקו‬ ‫לפתח‬ ‫יותר‬ ‫קל‬ ‫ברורה‬ ‫משימה‬ ‫כזו‬ ‫כשיש‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫סיסטם‬,‫מוצרים‬,‫וסיפורים‬ ‫מסרים‬. People
 45. 45. The Great Thing about Customers is that they are Always Unhappy. People ‫זה‬‫אומר‬‫שתמיד‬‫יש‬‫מקום‬‫למינוף‬- ‫וזה‬‫בדיוק‬‫מה‬‫שאמזון‬‫עושה‬‫היא‬‫מחפשת‬‫את‬‫כל‬‫החריצים‬ ‫שלא‬‫עובדים‬‫להם‬ ‫ומייצרת‬‫פתרונות‬.
 46. 46. ‫לאנשים‬ ‫בונים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬?
 47. 47. ‫לאנשים‬ ‫בונים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬?‫המובייל‬ ‫את‬ ‫מגדירות‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫שההתנהגויות‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬ ‫כי‬,‫הם‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫ואת‬(‫אנחנו‬) ‫וצורכים‬ ‫יוצרים‬. Mobile
 48. 48. ‫מובייל‬‫משנה‬‫את‬‫המוח‬‫שלנו‬.
 49. 49. ‫הזדמנויות‬ ‫לראות‬‫במגבלות‬.
 50. 50. ‫מייצרים‬ ‫אנשים‬ ‫שבה‬ ‫ובדרך‬ ‫באווירה‬ ‫תוכן‬ ‫שניצור‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫האם‬?
 51. 51. ‫שלנו‬ ‫הספיד‬ ‫את‬ ‫להעלות‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬.
 52. 52. ‫אנשים‬,‫מהר‬ ‫משתנים‬-‫כן‬ ‫גם‬ ‫להשתנות‬ ‫חייבת‬ ‫התעשייה‬.
 53. 53. ‫עובדים‬ ‫איך‬ ‫שמגדירה‬ ‫חדשה‬ ‫דרך‬ ‫צריך‬,‫הנדרש‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫ומהר‬ ‫נכון‬ ‫לבנות‬ ‫שנוכל‬ ‫מנת‬ ‫על‬.
 54. 54. ‫הדברים‬ ‫בראש‬-‫להתנסות‬ ‫מותגים‬ ‫על‬ ‫חובה‬. How Does Creative find its Voice When the Platform is Voice ? Voice ‫תפקיד‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ‫להבין‬ ‫מותגים‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫יותר‬ ‫לקלים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬-‫זה‬ ‫בחשיבה‬ ‫השפיץ‬.
 55. 55. ‫אין‬‫כבר‬‫קהל‬‫שבוי‬‫ולא‬‫בטוח‬‫שאי‬‫פעם‬‫היה‬-‫יש‬‫לכם‬‫לתפוס‬ ‫זמן‬ ‫אפס‬‫את‬‫שימת‬‫הלב‬‫וקריאטיב‬‫הוא‬‫זה‬‫את‬ ‫שיעשה‬‫ההבדל‬. People
 56. 56. ‫הדרך‬‫בה‬‫אנחנו‬‫מחפשים‬‫דברים‬‫השתנתה‬-‫אנשים‬‫רוצים‬‫כל‬‫הזמן‬‫שהסביבה‬‫תעזור‬‫להם‬‫בדברים‬‫הכי‬‫קטנים‬‫באפס‬‫מאמץ‬, ‫והם‬‫נהיים‬‫מאוד‬‫נשימה‬ ‫קצרי‬-‫חיים‬ ‫הם‬‫בעכשיו‬. Behavior
 57. 57. Don't interrupt me help me ‫מותגים‬‫כיום‬‫בונים‬‫את‬‫עצמם‬‫בדרך‬‫אחרת‬-‫מערכת‬‫יחסים‬‫הרבה‬‫עמוקה‬ ‫יותר‬ ‫והם‬‫צריכים‬‫להיות‬‫במוד‬‫של‬‫לא‬‫להפריע‬‫אלא‬‫לייצר‬‫ערך‬. People
 58. 58. ‫בכל‬‫זמן‬‫נתון‬‫בארהב‬‫רק‬‫שלושה‬‫אחוז‬‫מחפשים‬‫רכב‬-‫אבל‬‫כולנו‬‫מטורגטים‬‫כל‬‫הזמן‬‫עם‬‫של‬ ‫מודעות‬‫רכבים‬,‫חייבים‬‫לטרגט‬‫מדויק‬ ‫יותר‬-‫ולהוריד‬‫את‬‫המינון‬‫ובכך‬‫להיות‬‫פחות‬‫אינטרוסיבים‬. Advertising
 59. 59. ‫צריך‬‫לדעת‬‫לייצר‬‫באלנס‬‫בין‬‫הסיפור‬‫של‬‫המותג‬‫והדרך‬‫שהוא‬‫בונה‬‫את‬‫האקוויטי‬‫שלו‬-‫אינפיניטי‬....‫ובין‬‫השלב‬‫בו‬ ‫אנשים‬‫ממש‬‫נמצאים‬‫בשלב‬‫של‬‫אינטנט‬-‫כוונת‬‫קניה‬‫הרבה‬‫יותר‬‫מדויקת‬‫ומטורגטת‬. Advertising
 60. 60. ‫במסנג‬ ‫השימוש‬'‫בסקייל‬ ‫פרסונאלית‬ ‫תקשורת‬ ‫מייצר‬ ‫ר‬. Advertising
 61. 61. Advertising
 62. 62. ‫נמצאים‬ ‫אנשים‬ ‫ששם‬ ‫מכך‬ ‫נובעת‬ ‫בפיייסבוק‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫לבנות‬ ‫הסיבה‬,‫להפך‬ ‫ולא‬ ‫אליהם‬ ‫להגיע‬ ‫צריך‬ ‫והמותג‬. Advertising
 63. 63. ‫העסקים‬‫הטובים‬‫ביותר‬‫פותרים‬‫בעיות‬‫אמיתיות‬. Business
 64. 64. The Details Matter. Commerce
 65. 65. ‫לפעמים‬‫הדבר‬‫הנכון‬‫ביותר‬‫הוא‬‫להיות‬‫בצל‬‫של‬‫הענקים‬-‫כי‬‫הקרבה‬‫אליהם‬‫למרות‬‫התחרות‬‫יכולה‬‫ליצר‬‫הזדמנויות‬ ‫יותר‬‫מסכנות‬. Business
 66. 66. The Anti Amazon Alliance ‫מיקוד‬ ‫מתוך‬ ‫החברות‬ ‫שתי‬ ‫בשביל‬ ‫טובה‬ ‫ממש‬ ‫ממש‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ ‫לבנות‬ ‫היתה‬ ‫בינהן‬ ‫בפרטנרשיפ‬ ‫הגדירו‬ ‫וגוגל‬ ‫שוואלמרט‬ ‫המטרה‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫בעידן‬ ‫במיוחד‬ ‫הכוחות‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫תוכלנה‬ ‫ששתיהן‬-Assistance-‫לקצה‬ ‫קצה‬. Commerce
 67. 67. ‫תמונה‬ ‫אווירה‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫עמוקות‬ ‫יחסים‬ ‫מערכות‬ ‫לבנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬-‫חוויות‬ ‫לתכנן‬ ‫צריך‬ ‫ולכן‬ ‫היחסים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫אלא‬ ‫ב‬Opt-in-‫רוצים‬ ‫שהם‬ ‫להחליט‬ ‫לאנשים‬ ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫ולאפשר‬,‫טובות‬ ‫יותר‬ ‫תוצאות‬ ‫ייצר‬ ‫תמיד‬ ‫זה‬. Commerce
 68. 68. ‫איקומרס‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫אנשים‬ ‫שכששואלים‬ ‫להבין‬ ‫חשוב‬,‫עונים‬ ‫הם‬-"‫שלנו‬ ‫לדלת‬ ‫מגיעים‬ ‫כשמוצרים‬...." Commerce
 69. 69. ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫שעשינו‬ ‫המעבר‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬-‫שעושה‬ ‫חנות‬ ‫הייתה‬ ‫הסחר‬ ‫סביבת‬-Curation‫בגלל‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫מסויימים‬ ‫למלאים‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫מוגבלות‬>‫הגבלה‬ ‫ללא‬ ‫מוצרים‬ ‫של‬ ‫עצום‬ ‫קטלוג‬ ‫לייצר‬ ‫לנו‬ ‫אפשר‬ ‫למעשה‬ ‫האינטרנט‬ ‫עידן‬,‫הדיגיטלי‬ ‫המרחב‬ ‫כי‬"‫אוכל‬" ‫הכל‬.‫ל‬ ‫עוברים‬ ‫אנחנו‬ ‫ועכשיו‬-Voice‫המשחק‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫פעם‬ ‫שוב‬ ‫שמגדיר‬ ‫מה‬,‫את‬ ‫מאוד‬ ‫לצמצם‬ ‫צריך‬ ‫זו‬ ‫באופציה‬ ‫שכן‬ ‫טובה‬ ‫אחת‬ ‫לתוצאה‬ ‫הכל‬,‫המוצרים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להציף‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הרי‬ ‫כי‬ ‫שיש‬ ‫טובה‬ ‫הכי‬,‫מדויק‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬. Curation Internet Voice
 70. 70. ‫מאוד‬ ‫מדויקים‬ ‫דברים‬ ‫משלושה‬ ‫מורכב‬ ‫החברה‬ ‫בעיני‬ ‫קומרס‬ ‫שמגדיר‬ ‫מה‬>‫מגוון‬,‫מחיר‬(‫תועלת‬ ‫עלות‬)‫ונוחות‬. Commerce
 71. 71. . ‫חדשנות‬‫נתפסת‬‫אצלנו‬‫כמוצר‬‫חדש‬-‫אבל‬‫חדשנות‬‫מוצלחת‬‫לא‬‫בהכרח‬‫מגיעה‬‫ממוצר‬‫חדש‬.... Innovation
 72. 72. . ‫קחו‬‫למשל‬‫את‬UPS‫שביטלו‬‫את‬‫הפניה‬‫שמאלה‬‫בכך‬‫חסכו‬‫אנרגיה‬‫דלק‬‫ומנעו‬‫תאונות‬‫שקורות‬‫הרבה‬‫יותר‬. ‫הם‬‫חוסכים‬‫בכל‬‫שנה‬‫ל‬ ‫מעל‬-300‫מיליון‬‫דולר‬‫ומעלים‬‫הפרודוקטיביות‬ ‫את‬. Innovation
 73. 73. ‫תמונה‬ ‫נילסן‬ . Innovation ‫ארבעה‬ ‫ישנם‬‫סוגי‬‫חדשנות‬:‫חדשנות‬‫מוצרית‬,‫באופרציה‬ ‫חדשנות‬,‫באסטרטגיה‬ ‫חדשנות‬,‫בניהול‬ ‫חדשנות‬.
 74. 74. ‫חדשנות‬‫נחלקת‬‫לשני‬‫ערוצים‬-‫התיעלות‬‫וצמיחה‬,‫סקסית‬ ‫פחות‬ ‫נראת‬ ‫התייעלות‬ ‫טבעי‬ ‫באופן‬‫אבל‬‫יש‬‫לה‬‫יתרונות‬‫אמיתיים‬- ‫התיעלות‬‫הופכת‬‫להיות‬‫להרבה‬‫יותר‬‫מרגשת‬‫אחוזי‬ ‫כי‬‫ההצלחה‬‫שלה‬‫הרבה‬‫יותר‬‫גבוהים‬. Innovation
 75. 75. Ad blockers and ad-free programming tiers are actually good things. Media
 76. 76. ‫עסקי‬‫המדיה‬‫השתנו‬,‫אנחנו‬‫לא‬‫בביזניס‬‫של‬‫מדיה‬‫אלא‬‫בביזניס‬‫של‬Attention-‫אנחנו‬‫בעולם‬‫לב‬ ‫שימת‬ ‫מבוססי‬ ‫עסקים‬ ‫של‬-‫וזה‬ ‫אומר‬‫קונטנט‬‫ביזניס‬.... Media
 77. 77. . We Need to Understand That We are Marketing to God and not Mistaking that We are the God Innovation
 78. 78. ‫מדהימים‬ ‫אינסטגרם‬ ‫של‬ ‫המספרים‬,‫קהילה‬‫מעורבת‬‫יותר‬‫מאי‬‫פעם‬‫וידיאו‬‫באינסטגרם‬‫הוא‬‫חלק‬‫משמעותי‬‫מהנאדג‬‫לצמיחה‬. Media
 79. 79. Mobile Mindset>‫קצר‬‫יותר‬>‫מהיר‬‫יותר‬>‫להיות‬‫עצמך‬-‫אותנטי‬,‫מחובר‬>‫קשור‬‫למה‬‫שקורה‬‫עכשיו‬. Media
 80. 80. ‫תמונה‬ ‫אווירה‬ ‫שישים‬ ‫כמעט‬‫אחוז‬‫ה‬ ‫מדור‬-Millennials‫באים‬‫לאינסטגרם‬‫לפני‬‫החלטת‬‫רכב‬ ‫של‬ ‫רכישה‬. Media
 81. 81. . ‫הדבר‬‫המדהים‬‫להיות‬‫באינסטגרם‬‫הוא‬‫להיות‬‫בקשר‬‫עם‬‫הקהילה‬‫להם‬ ‫ולהודות‬-‫את‬ ‫להכיר‬‫האנשים‬‫ולהבין‬‫איך‬‫הם‬‫חיים‬. Media
 82. 82. . ‫הקהילה‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫מדיה‬ ‫בסושייל‬ ‫איקומרס‬ ‫של‬ ‫ומסע‬ ‫מהלך‬ ‫לבנות‬ ‫להתחיל‬ ‫אפשר‬-‫בפועל‬ ‫להשיק‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫ורק‬. Media
 83. 83. . ‫מותגים‬‫צריכים‬‫להתעסק‬‫פחות‬‫באיזה‬‫מסכים‬‫אנשים‬‫משתמשים‬-‫באיזה‬ ‫ויותר‬‫אנשים‬‫נמצאים‬‫בצד‬‫השני‬‫של‬‫המסכים‬. Data
 84. 84. . From Ad Performance to Human Performance ‫צריך‬‫פחות‬‫לחשוב‬‫על‬‫הפרפורמנס‬‫של‬‫המודעות‬‫ויותר‬‫על‬‫הפרפורמנס‬‫של‬‫האנשים‬. Data
 85. 85. . ‫האבחנה‬‫בין‬‫מה‬‫הוא‬‫קומרס‬‫ומה‬‫הוא‬‫שיווק‬‫מתערבבת‬‫ונעלמת‬‫במשוואה‬‫יותר‬‫חשובה‬-‫מהי‬‫חווית‬‫המשתמש‬... Data
 86. 86. ‫ההבדל‬‫בין‬‫מה‬‫שאנשים‬‫אומרים‬‫על‬‫עצמם‬‫פומבית‬‫ובין‬‫מה‬‫עושים‬ ‫שהם‬‫בפועל‬-‫ומה‬‫שמעניין‬‫לחקור‬‫הוא‬: ‫האם‬‫אנחנו‬‫צריכים‬‫לפנות‬‫לפרסונה‬‫הפומבית‬‫או‬‫האמיתית‬?‫מה‬‫ישפיע‬‫יותר‬?‫מה‬‫שאני‬‫חושב‬‫על‬‫עצמי‬‫שאני‬ ‫מי‬ ‫או‬‫בפועל‬. Data
 87. 87. . ‫הדטה‬‫מספרת‬‫לנו‬‫על‬‫התנהגויות‬‫אבל‬‫היא‬‫לא‬‫אומרת‬‫לנו‬‫מה‬‫לעשות‬‫איתן‬‫איזה‬‫סיפור‬‫לספר‬?‫איזו‬‫אפשר‬ ‫קריאטיביות‬‫לבנות‬-On Top of That. Data
 88. 88. . ‫פפסיקו‬‫מחפשים‬‫בדטה‬‫אחר‬‫ההתנהגויות‬‫של‬‫האנשים‬‫וההבנה‬‫מי‬‫הם‬- ‫ועל‬‫זה‬‫הם‬‫בונים‬‫את‬‫הבריף‬‫ואת‬‫הקריאטיב‬‫כך‬‫שהוא‬‫מבוסס‬‫ממש‬‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫האמיתיים‬ ‫הצרכים‬. Data
 89. 89. ‫דטה‬ ‫דארק‬‫קשור‬‫למינדסט‬‫בו‬‫הלקוח‬‫נמצא‬‫הטכנולוגיות‬‫החדשות‬‫הנכנסות‬‫לתוך‬‫חיינו‬‫ומתפתחות‬‫יכולות‬‫לתפוס‬‫את‬‫הדטה‬‫ולספק‬ ‫עמוקה‬ ‫קונטקסטואליות‬‫יותר‬‫לצרכים‬‫של‬‫האנשים‬. Data
 90. 90. . ‫אנחנו‬‫כאנשים‬‫נסכים‬‫שמותג‬‫יפנה‬‫אלינו‬‫ברמה‬‫עמוקה‬,‫רק‬‫אם‬‫זה‬‫מותג‬‫שנמצא‬‫איתנו‬‫יחסים‬ ‫במערכת‬- ‫וכך‬‫זה‬‫לא‬‫יראה‬‫לנו‬‫מפחיד‬‫ומוזר‬‫וזה‬‫מדגיש‬‫את‬‫החוזק‬‫והכוצמה‬‫של‬‫דירקט‬. Data
 91. 91. . ‫צריך‬‫לקחת‬‫בחשבון‬‫שאולי‬‫אנחנו‬‫בונים‬‫היום‬‫במודלים‬‫שאנחנו‬‫מכירים‬ ‫ויש‬‫מצב‬‫שבעתיד‬‫אלו‬‫לא‬‫יהיו‬‫המודלים‬‫העסקיים‬‫ולכן‬‫אנחנו‬‫ומעצבים‬ ‫מפתחים‬‫משהו‬‫להיום‬-‫שלא‬‫יהיה‬‫רלוונטי‬‫למחר‬. Business
 92. 92. . ‫הבעיה‬‫עם‬‫טקסט‬‫שלבד‬‫הוא‬‫לא‬‫מחזיק‬‫את‬‫הדימיון‬,‫עם‬‫ויזואל‬‫להכניס‬ ‫אפשר‬‫את‬‫הקסם‬‫של‬‫הדימיון‬‫להצית‬‫אותו‬. Media
 93. 93. . ‫טריליון‬‫תמונות‬‫בשנת‬2017‫העולם‬ ‫בכל‬. Media
 94. 94. . ‫המצלמה‬‫הופכת‬‫למאוד‬‫חזקה‬‫למרכז‬‫התקשורת‬‫ומעשירה‬‫מאוד‬‫חווית‬ ‫את‬‫המשתמש‬‫דרך‬‫רבודה‬ ‫מדיה‬‫אפשר‬‫ממש‬‫לעשות‬‫אוגמנטציה‬ ‫לרגשות‬,‫מסרים‬,‫סיפורים‬. Media
 95. 95. . ‫אנשים‬,‫להם‬ ‫הקרובים‬ ‫מהמעגלים‬ ‫מושפעים‬. Med
 96. 96. . Media ‫במובייל‬,‫של‬ ‫מודעות‬30‫עובדות‬ ‫לא‬ ‫שניות‬,‫קצרים‬ ‫פורמאטים‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬-‫שניות‬ ‫בשתי‬ ‫רק‬ ‫צופים‬ ‫אנשים‬ ‫ואם‬,‫באורך‬ ‫מודעות‬ ‫לייצר‬ ‫זה‬,‫יראה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אולי‬ ‫השאר‬ ‫את‬ ‫תאכלס‬ ‫כי‬.
 97. 97. . HBO‫מרחיבים‬‫את‬‫הפעילות‬‫שלהם‬‫מחוץ‬‫לגבולות‬‫שלהם‬ ‫הטבעים‬-‫מבחינתם‬‫זו‬‫לא‬‫קניבליזציה‬‫להתרחב‬‫כמו‬ ‫למקומות‬- Snap‫זו‬‫של‬ ‫התרחבות‬‫המרחב‬‫בו‬‫פוגשים‬‫צרכנים‬‫שונים‬. Media
 98. 98. . ‫צריך‬‫שהחיים‬‫יהיו‬‫כייפים‬‫ומשמעותי‬‫לאהוב‬‫אותם‬,‫זו‬‫הפלטפורמה‬‫להתפתחות‬ ‫האמיתית‬‫וצמיחה‬. People
 99. 99. . See you Next Year 

×