Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Anúncio

Similar a Latvijas Neredzīgo biedrība(20)

Mais de Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs(20)

Anúncio

Latvijas Neredzīgo biedrība

 1. Pastende 2012.gada 25.augusts
 2. Ilva Jansone Latvijas Neredzīgo biedrības centrālās valdes priekšsēdētāja vietnieks Projekta koordinators Ventspils teritoriālajā organizācijā
 3. Latvijas Neredzīgo biedrība ir dibināta 1926.gada 16. jūnijā Lielākā organizācija, kas pārstāv redzes invalīdu intereses un aizstāv tās dažādās valsts, pašvaldību, sabiedriskās un citās institūcijās. Tā apzina redzes invalīdus, izstrādājot un realizējot vispusīgas rehabilitācijas programmas, veicinot redzes invalīdu profesionālo apmācību viņu veselībai un spējām atbilstošos arodos, atbalstot uzņēmējdarbību un veicinot redzes invalīdiem piemērotu darba vietu radīšanu.
 4. Tāpat LNB ir pilnvarota personām ar redzes problēmām izsniegt tiflotehniku - redzes zudumu kompensējošas palīgierīces, tā izdodot žurnālu "Rosme" redzīgo un Braila rakstā, sadarbojas ar Neredzīgo bibliotēku, Strazdumuižas neredzīgo un vājredzīgo bērnu internātskolu, Latvijas Neredzīgo sporta savienību. Biedru skaits - tuvojas četriem tūkstošiem, redzes invalīdi Latvijā ap 12 tūkstošiem
 5. Kurzemes reģionā darbojas LNB struktūrvienības: Ventspils teritoriālā organizācija (Ventspils un Talsu rajons); Jelgavas teritoriālā organizācija (Saldus, Dobeles, Jelgavas rajons); kā arī Liepājas Neredzīgo biedrība (Liepājas un Kuldīgas rajons) Tukuma Neredzīgo biedrība
 6. Projekta mērķgrupa: cilvēki ar redzes invaliditāti  Projekta īstenošanas termiņš: 21.08.2009. – 30.09.2013.  Projekta realizācijas vieta: 13 LNB teritoriālās organizācijas visā Latvijā  Projekta mērķi: ◦ Cilvēku ar redzes traucējumiem izglītības un nodarbinātības līmeņa paaugstināšanās nākotnē; ◦ Jaunu prasmju, iemaņu un zināšanu apguve, dzīves kvalitātes celšanās un iekļaušanās sabiedrībā; ◦ Aktīvas un līdzatbildīgas sabiedrības veidošana, sociālās atstumtības mazināšana, mērķgrupas netieša iekļaušana darba tirgū.  Projekta rezultatīvais rādītājs: ◦ 1002 personas, kas saņēmušas projekta pakalpojumus; ◦ 200 personas, kas iesaistās izglītības apguvē, profesionālajā rehabilitācijā vai nodarbinātībā sešu mēnešu laikā pēc dalības projektā.
 7. Šā gada martā Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžā klātienes studijas sāka 25 redzes invalīdi, kuri pēc pusotra gada būs ārstniecības personas ar kvalifikāciju "masieris" un patstāvīgi varēs veikt masāžu dažādu slimību profilaksē, ārstēšanā un medicīniskajā rehabilitācijā.
 8. LNB Ventspils teritoriālajā organizācijā cilvēkiem ar redzes traucējumiem ir iespējams apgūt:  klūdziņu pīšanu,  mājamatniecību,  floristikas, bižutērijas izgatavošanas, rokdarbu pamatus,  pilnveidot savas prasmes ēdiena gatavošanā.
 9. Cilvēkiem ar redzes traucējumiem īpaši noderēs datorapmācība, kā arī iespēja apgūt valodas (latviešu un angļu). Savukārt tiem, kas vēlas stiprināt veselību, noderēs sporta nodarbības (nūjošana, peldēšana, ūdens aerobika). Iespējams saņemt arī psihologa palīdzību un konsultācijas sociālo un juridisko problēmu risināšanā.
 10. Būsiet laipni gaidīti LNB Ventspils teritoriālajā organizācijā Baldones ielā 16, Ventspilī! www.lnbrc.lv T. 63622519 vai 28629360
 11. PALDIES PAR UZMANĪBU!

Notas do Editor

 1. * 30.09.2011. faktiskā izpilde var atšķirties no reālajiem datiem, jo uz 26.09.2011. nav savadīta datu bāzē visa informācija par septembri.
Anúncio