ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες

Christiana Violari
Christiana ViolariProfessional

Ανάπτυξη Προφορικού & Γραπτού Λόγου Δημοτικό Σχολείο ( Ε' & Στ' τάξεις )

  Ε΄& ΣΤ΄                               ΤΑΞΕΙΣ<br />«ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ, ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΩΣΤΑ»<br />Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ<br /> Η αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα προϋποθέτει την εξοικείωση παιδιών και εκπαιδευτικών με δεξιότητες επικοινωνίας.<br />Η πληροφόρηση και η άσκηση σε τέτοιες δεξιότητες δημιουργεί ένα νέο πιο συνειδητό τρόπο επικοινωνίας και ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά: την ικανότητα να ακούν προσεκτικά, να ενθαρρύνουν τη διερεύνηση σκέψεων και συναισθημάτων, να βρίσκουν νέες λύσεις στα ζητήματα που τους αφορούν. <br />Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ενεργητική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Γι’ αυτό για να επιτευχθεί η καλλιέργεια της επικοινωνιακής δεξιότητας πρέπει να γίνεται διδασκαλία και παράλληλα άσκηση του προφορικού λόγου και της προσεκτικής ακρόασης. <br />Έτσι λοιπόν, στόχος του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2010-2011, ήτανε η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στα παιδιά ούτως ώστε να έχουνε μία αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και στην κοινωνία αργότερα.<br />Να είναι σε θέση ο μαθητής/η μαθήτρια να λειτουργεί ως πομπός αλλά και ως δέκτης προφορικών μηνυμάτων.<br />   Βασικά γνωρίσματα προφορικού λόγου :<br />      αμεσότητα, εξωγλωσσικές εκφράσεις, αυτοσχεδιασμός<br />ΔΕΚΤΗΣΠΟΜΠΟΣ<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Εφαρμογή ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας (π.χ. συνεργατική ή ομαδοσυνεργατική, διαλογική).<br />Διαρρύθμιση των θρανίων της τάξης για άμεση επαφή με το σύνολο των παιδιών. <br />Παροχή ευκαιριών για προφορική επικοινωνία του μαθητή και περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού.<br />Οργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων (έκθεση παιχνιδιών) στην τάξη.<br />Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού για συγκεκριμένο θέμα.<br />Οργάνωση συνεντεύξεων με διάφορα άτομα.<br />Εκτέλεση εργασιών ακολουθώντας προφορικές οδηγίες.<br />Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου. <br />Ακρόαση ιστοριών, τραγουδιών, κ.ά.. <br />Ανακοίνωση στην τάξη αποτελέσματος ομαδικής εργασίας.<br />Δραματοποιήσεις όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους, αυτοσχεδιάζουν, μετασχηματίζουν τα κείμενα σε βιωματική θεατρική δράση. <br />Eνεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής (θεατρικά, ποιήματα, τραγούδια, συνέδρια). <br />Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για κάποιο θέμα.<br />Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του καλού ακροατή (κοιτάζω αυτόν που μιλά, δεν διακόπτω κ.ά..) <br />Τα παιδιά κάνουν αναδιήγηση κάποιας γνωστής ιστορίας από την οπτική γωνία ενός ήρωα. <br />Αφήγηση. Τα παιδιά αφηγούνται τις εμπειρίες τους , τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, τα όνειρά τους. Η προφορική αφήγηση χρησιμοποιεί μορφοποιητικά μέσα όπως τον τρόπο εκφώνησης, τις χειρονομίες, τη μιμητική. Η προφορική αφήγηση διαθέτει πολύ περισσότερα μέσα έκφρασης από τις λέξεις που χρησιμοποιεί η γραπτή έκφραση. <br />Με βάση εικόνες τα παιδιά μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία, να αλλάξουν το τέλος της, να αλλάξουν την αρχή κ.ά.. <br />Παντομίμα: Το κάθε παιδί αναπαριστά χωρίς λόγια το επάγγελμα με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί όταν μεγαλώσει. Τα υπόλοιπα παιδιά περιγράφουν τις κινήσεις του και προσπαθούν να μαντέψουν το επάγγελμα. Στη συνέχεια μπορεί να αναφέρουν και να συζητήσουν γύρω από όσα γνωρίζουν για τα επαγγέλματα των γονέων τους.<br />Συζήτηση στην τάξη με αφορμή κάποιο επίκαιρο γεγονός<br />Αυτοπαρουσίαση, παρουσίαση ή περιγραφή κάποιου οικείου προσώπου (συμμαθητή, δασκάλου, κλπ.)<br />Συζήτηση στην τάξη με την αφορμή κάποιου κειμένου ή κάποιου γεγονότος<br />Συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου (διαλόγου ή ιστορίας)<br />Σύνταξη κειμένου ή ιστορίας που στηρίζεται σε σειρά εικόνων<br />Εντοπισμός βασικών σημείων ενός κειμένου (προφορικού ή γραπτού). Απόδοση τίτλου σε κείμενα, λεζάντας σε φωτογραφίες, τίτλων σε παραγράφους<br />Περιγραφή εικόνων, φωτογραφιών, πινάκων ζωγραφικής, αντικειμένων, κλπ.<br />Σύνταξη και εκτέλεση συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής<br />Δημιουργία πινάκων, σχεδιαγραμμάτων, σχεδίων, νοητικών χαρτών κατά την επεξεργασία του νοήματος ενός κειμένου<br />Οργάνωση εκδηλώσεων, γιορτών, κλπ.<br />Άσκηση στη χρήση λεξικού<br />Άσκηση στη χρήση του διαδικτύου, αναζήτηση και εντοπισμός της πληροφορίας<br />Ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες: κατασκευή και λύση σταυρολέξων, ακροστιχίδων, αινιγμάτων, διήγηση ανεκδότων, μύθων, ιστοριών, περιστατικών, παντομίμες, παιχνιδόλεξα με συνώνυμα, αντίθετα κλπ.<br />Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ σχετικών με τα διάφορα μαθήματα.<br />Παρουσίαση διαφόρων θεμάτων μέσα στην τάξη από τους  ίδιους τους μαθητές.<br />Οι μαθητές χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα των κειμένων προφορικά, εξάγουν συμπεράσματα, περιλήψεις, κεντρική ιδέα, παρατηρήσεις κλπ.<br />Στόχοι Εκπαιδευτικού :<br />Αποφυγή επανάληψης των ίδιων λέξεων.<br />Χρησιμοποίηση ποικιλίας λέξεων.<br />Σεβασμός του συνομιλητή στην καθημερινή συνεννόηση και στις συζητήσεις.<br />Αποφυγή παρεκτροπής από το κύριο θέμα.<br />Χρωματισμός της φωνής ανάλογα με την περίπτωση.<br />Ευγένεια και ηρεμία λόγου.<br />Ευχέρεια στην κατανόηση και οργάνωση του προφορικού λόγου.<br />Έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων.<br />Αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.<br />Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων.<br />Σημείωση: Δίνουμε έμφαση στη σωστή δόμηση απλών και σύνθετων προτάσεων στις περιγραφές. Αν το παιδί εκφράζεται με πολύ απλές προτάσεις του δείχνουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις εμπλουτίσει (επίθετα, δευτερεύουσες προτάσεις κ.τ.λ.).<br />  Ε΄& ΣΤ΄                               ΤΑΞΕΙΣ<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Ένα πρόσωπο που Θαυμάζω<br />Ε΄τάξη<br />Στάδια:<br />1.Διδασκαλία και επεξεργασία του κειμένου:<br />Η διδασκαλία κειμένου σχετικού με περιγραφή είναι ένα είδος εργασίας που<br />επαναλαμβάνεται συχνά σχεδόν σε κάθε ενότητα του καινούργιου βιβλίου γλώσσας των παιδιών της Ε’ τάξης. Γι’ αυτό και δεν ασχοληθήκαμε με τη διδασκαλία ή την επεξεργασία κάποιου κειμένου πριν από τη συγγραφή της περιγραφής αυτής.<br />2.Χαρακτηρισμός του κειμένου ως προς το είδος του<br />3.Εντοπισμός των δομικών στοιχείων του κειμένου :<br />􀁿 Εισαγωγή: όνομα, καταγωγή, επάγγελμα, η σχέση του προσώπου μ’ εμένα<br />􀁿 Εξωτερική περιγραφή<br />του ατόμου<br />􀁿 Χαρακτήρας του προσώπου που περιγράφουμε<br />(προτερήματα-ελαττώματα)<br />􀁿 Ενδιαφέροντα/συνήθειες<br />Προσυγγραφικό Στάδιο<br />􀂉 Τα παιδιά επέλεξαν το άτομο το οποίο θα περιέγραφαν.<br />􀂉 Υπενθυμίσαμε στα παιδιά την αναγκαιότητα τήρησης των δομικών στοιχείων κατά την περιγραφή .<br />􀂉 Αναφέραμε τη χρήση του σωστού ρηματικού χρόνου ο οποίος στην προκειμένη<br />περίπτωση ήταν ο Ενεστώτας.<br />– Υπενθυμίσαμε τη χρήση επιθέτων και αιτιολογικών προτάσεων.<br />– Τονίσαμε τη χρήση παραγράφων και σημείων στίξης.<br />– Συζητήσαμε και άρχισαν την παραγωγή γραπτού λόγου<br />Φάση βελτιωτικής αναδιαμόρφωσης του αρχικού κειμένου<br />(χρήση υλικού που δόθηκε στα παιδιά από εμάς)<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Διάβασαν το κείμενο που έγραψαν<br />􀃖 Μελέτησαν τα σημεία αυτοαξιολόγησης<br />Φάση τελικής επιμέλειας<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Έλεγξαν κατά πόσο είχαν εφαρμόσει τα κριτήρια στο γραπτό τους.<br />􀃖 Εντόπισαν τα σημεία που δεν εφάρμοσαν<br />􀃖 Διόρθωσαν, βελτίωσαν και ξαναδιάβασαν το γραπτό τους.<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Περιγράφω ένα φίλο / φίλη<br />Στ΄τάξη<br />1.Προσυγγραφικό στάδιο <br />􀂾 Επιλογή-Διδασκαλία των δυο κειμένων<br />􀂾 Πρόγραμμα χαρτογράφησης εννοιών (Kidspiration)<br />􀂾 Ετοιμασία αραχνογράμματος με την τεχνική της ιδεοθύελλας<br />􀂾 Συζήτηση και καθορισμός κριτηρίων του περιεχομένου<br />􀂾 Ανάλυση της δομής και αναφορά σε ενδεικτικό λεξιλόγιο-καταγραφή λεξιλογίου<br />2.Συγγραφικό στάδιο<br />􀂾 Τα παιδιά γράφουν και συμβουλεύονται το ενδεικτικό λεξιλόγιο<br />που εισηγήθηκαν μετά από ομαδική συζήτηση και το λεξικό τους.<br />            ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ<br />-952537465<br />ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ<br />􀂃 Ο μαθητής συμπληρώνει το πλάνο αξιολόγησης μετά από προσεκτική μελέτη του<br />γραπτού του.<br />􀂃 Ατομική συζήτηση με το δάσκαλο για να οριστούν τα σημεία που μπορούν να<br />βελτιωθούν.<br />􀂃 Ακολουθεί η αυτοδιόρθωση του γραπτού κειμένου<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Θέμα: «Αν είχα τη μηχανή του χρόνου πού θα ταξίδευα;»<br />Ταξίδι στο παρελθόν / στο μέλλον<br />Ε΄τάξη<br />Θέμα : «Κανόνες συμπεριφοράς για την αποφυγή ατυχημάτων στο σχολείο»<br />Στ’ τάξη<br />  Θέμα: «Παραδοσιακά Παιχνίδια - Περιγραφή»<br />Ε΄τάξη<br />-7143752470154171950170815<br />55245020955<br />19526251158875-10287001377950<br />Θέμα : «Ένα γεγονός που μου συνέβει»<br />Στ’ τάξη<br />Θέμα : «Η βιβλιοθήκη του χωριού μας»<br /> Ε΄& Στ’ τάξεις<br />ΠΟΥΒΡΙΣΚΕΤΑΙ;18573752167890<br />ΠΟΤΕΧΤΙΣΤΗΚΕ; ΟΝΟΜΑ<br />ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙΣΗΜΕΡΑ;ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ<br />               Περιγραφή Κτιρίου<br />ΣΚΕΨΕΙΣ / ΚΡΙΣΕΙΣ<br />ΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ;<br />ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΟ;<br />
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες

Recomendados

Ανάγνωση. Για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για μαθητές με μαθησιακές κ... por
Ανάγνωση. Για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για μαθητές με μαθησιακές κ...Ανάγνωση. Για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για μαθητές με μαθησιακές κ...
Ανάγνωση. Για τις μικρές τάξεις του δημοτικού και για μαθητές με μαθησιακές κ...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
56.5K visualizações44 slides
Αρχίζω να γράφω έκθεση por
Αρχίζω να γράφω έκθεσηΑρχίζω να γράφω έκθεση
Αρχίζω να γράφω έκθεσηtheodora tz
16.3K visualizações10 slides
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs.... por
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....
22 κείμενα Παραγωγής Γραπτού Λόγου για τα παιδιά της γ΄ τάξης (https://blogs....Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
36K visualizações80 slides
μαθηματικά γ΄ δημοτικού α΄τεύχος por
μαθηματικά γ΄ δημοτικού α΄τεύχοςμαθηματικά γ΄ δημοτικού α΄τεύχος
μαθηματικά γ΄ δημοτικού α΄τεύχοςΕκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
82.5K visualizações52 slides
Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (https://bl... por
Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (https://bl...Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (https://bl...
Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (https://bl...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
15.2K visualizações349 slides
Eπαναληπτικο φυλλαδιο Γ δημοτικου για Χριστουγεννα por
Eπαναληπτικο φυλλαδιο Γ δημοτικου για ΧριστουγενναEπαναληπτικο φυλλαδιο Γ δημοτικου για Χριστουγεννα
Eπαναληπτικο φυλλαδιο Γ δημοτικου για ΧριστουγενναΚαλοτίνα Μουσελλή
9.2K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄ por
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄Χρήστος Χαρμπής
43.5K visualizações128 slides
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ... por
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
22.5K visualizações159 slides
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα por
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναAlexandros Tsikolatas
8.3K visualizações24 slides
γλώσσα γ΄ δημοτικού α΄τεύχος por
γλώσσα γ΄ δημοτικού α΄τεύχοςγλώσσα γ΄ δημοτικού α΄τεύχος
γλώσσα γ΄ δημοτικού α΄τεύχοςΕκπαιδευτήρια Γεωργίου Ζώη
71.4K visualizações75 slides
Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht... por
Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht...Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht...
Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht...Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
25.8K visualizações60 slides
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας por
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ΗμαθίαςΔημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίαςstamatiademogianni
21.4K visualizações3 slides

Mais procurados(20)

Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄
Γλώσσα Δ΄. Επανάληψη 5ης ενότητας: ΄΄Ασφαλώς … κυκλοφορώ΄΄
Χρήστος Χαρμπής43.5K visualizações
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ... por Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
360 οικογένειες λέξεων για τα παιδιά του δημοτικού. (Βασισμένο στο λεξιλόγιο ...
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα por Alexandros Tsikolatas
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. ΑθήναΤσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Τσικολάτας Α. (2014) Παιδαγωγική Έκθεση Μαθητή. Αθήνα
Alexandros Tsikolatas8.3K visualizações
Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht... por Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht...Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht...
Επαναληπτικές εργασίες για όλες τις ενότητες της γλώσσας της γ΄ δημοτικού (ht...
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας por stamatiademogianni
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων ΗμαθίαςΔημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας
Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων Ημαθίας
stamatiademogianni21.4K visualizações
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:... por Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...
Αφίσες γραμματικής, ορθογραφίας, μαθηματικών για παιδιά του δημοτικού (https:...
Περιγραφή προσώπου por theodora tz
Περιγραφή προσώπουΠεριγραφή προσώπου
Περιγραφή προσώπου
theodora tz12.2K visualizações
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄ por Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Μαθηματικά ΣΤ΄- ΄΄1ο Επαναληπτικό 1ης Ενότητας, Κεφ. 1 - 11΄΄
Χρήστος Χαρμπής41.7K visualizações
ποιηματα χριστουγεννα por Ameli Amelia
ποιηματα χριστουγενναποιηματα χριστουγεννα
ποιηματα χριστουγεννα
Ameli Amelia21.6K visualizações
ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ -ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ por George Konstantinou
ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ -ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ -ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΙ ΡΗΜΑΤΩΝ -ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ
George Konstantinou87.4K visualizações
Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη... por Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...
Να τι έμαθα στη Β΄ Τάξη! Επαναληπτικά φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες τη...
Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της β΄ δημοτικού (https://b... por Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της β΄ δημοτικού (https://b...Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της β΄ δημοτικού (https://b...
Φύλλα εργασίας για όλες τις ενότητες της γλώσσας της β΄ δημοτικού (https://b...
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; / Φύλλα εργασίας για την 10η ενότητα της γλώσσας της β... por Παπαδημητρακοπούλου Τζένη
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; / Φύλλα εργασίας για την 10η ενότητα της γλώσσας της β...ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; / Φύλλα εργασίας για την 10η ενότητα της γλώσσας της β...
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τι λέει εκεί; / Φύλλα εργασίας για την 10η ενότητα της γλώσσας της β...
Οι 4 εποχές και οι μήνες-Διακόσμηση τάξης por Ευαγγελια Τερζακη
Οι 4 εποχές και οι μήνες-Διακόσμηση τάξηςΟι 4 εποχές και οι μήνες-Διακόσμηση τάξης
Οι 4 εποχές και οι μήνες-Διακόσμηση τάξης
Ευαγγελια Τερζακη11.3K visualizações
επιρρήματα por nikosas
επιρρήματαεπιρρήματα
επιρρήματα
nikosas41.4K visualizações

Destaque

ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες por
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςΑννα Παππα
13.9K visualizações29 slides
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ por
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥGeorgia Sofi
23.3K visualizações10 slides
παραγωγή γραπτού λόγου por
παραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγουΑννα Παππα
56.1K visualizações59 slides
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης. por
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Eleni Vakana
47.3K visualizações10 slides
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή por
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφήσ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφήserreschools
34.8K visualizações15 slides
Εκθεση: Μια περιπέτεα por
Εκθεση: Μια περιπέτεαΕκθεση: Μια περιπέτεα
Εκθεση: Μια περιπέτεαKaterina Dervisi
11.8K visualizações1 slide

Destaque(20)

ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες por Αννα Παππα
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητεςανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
ανάπτυξη προφορικού λόγου - ενεργητική ακρόαση - δραστηριότητες
Αννα Παππα13.9K visualizações
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ por Georgia Sofi
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ
Georgia Sofi23.3K visualizações
παραγωγή γραπτού λόγου por Αννα Παππα
παραγωγή γραπτού λόγουπαραγωγή γραπτού λόγου
παραγωγή γραπτού λόγου
Αννα Παππα56.1K visualizações
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης. por Eleni Vakana
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Η δομή και τα μέρη της Έκθεσης.
Eleni Vakana47.3K visualizações
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή por serreschools
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφήσ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
σ. γρόσδος, τι είναι και τι δεν είναι η δημιουργική γραφή
serreschools34.8K visualizações
Εκθεση: Μια περιπέτεα por Katerina Dervisi
Εκθεση: Μια περιπέτεαΕκθεση: Μια περιπέτεα
Εκθεση: Μια περιπέτεα
Katerina Dervisi11.8K visualizações
Παιχνίδια εξιστόρησης por Αννα Παππα
Παιχνίδια εξιστόρησηςΠαιχνίδια εξιστόρησης
Παιχνίδια εξιστόρησης
Αννα Παππα27.5K visualizações
έχω...έχεις por Despina Toulia
έχω...έχειςέχω...έχεις
έχω...έχεις
Despina Toulia4.7K visualizações
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ por mono030156
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΡΗΜΑΤΩΝ
mono030156309.9K visualizações
Έκθεση: περιγραφή κτίσματος por Katerina Dervisi
Έκθεση: περιγραφή κτίσματοςΈκθεση: περιγραφή κτίσματος
Έκθεση: περιγραφή κτίσματος
Katerina Dervisi16K visualizações
Li re framework_greek por serreschools
Li re framework_greekLi re framework_greek
Li re framework_greek
serreschools9.2K visualizações
Δημιουργικη γραφη - ιδεες por Fotini Dim
Δημιουργικη γραφη - ιδεεςΔημιουργικη γραφη - ιδεες
Δημιουργικη γραφη - ιδεες
Fotini Dim20.1K visualizações
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3 por Fotini Dim
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3Μια φορά κι έναν καιρό 1-3
Μια φορά κι έναν καιρό 1-3
Fotini Dim13.4K visualizações
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια por Ioanna Chats
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντιαπρογραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
προγραμμα αγωγης υγείας παραρτημα-δοντια
Ioanna Chats115.1K visualizações
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η por Georgia Sofi
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6ηΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
ΝΕΓ - Β΄ Γυμνασίου - ενότητα 6η
Georgia Sofi826 visualizações
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ por Georgia Sofi
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ
Georgia Sofi8K visualizações

Similar a ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ por
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕXristina Fotopoulou
2.3K visualizações23 slides
Paragogi graptou logou por
Paragogi graptou logouParagogi graptou logou
Paragogi graptou logouNiki Krompa
3.7K visualizações57 slides
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη por
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜεταξούλα Μανικάρου
1.7K visualizações41 slides
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία" por
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Emytse66
6.4K visualizações29 slides
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι..... por
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....Matina Panagiotelidou
10.2K visualizações72 slides
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους por
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςΤα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςsofiaspy
1K visualizações7 slides

Similar a ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες(20)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ por Xristina Fotopoulou
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΠΕ
Xristina Fotopoulou2.3K visualizações
Paragogi graptou logou por Niki Krompa
Paragogi graptou logouParagogi graptou logou
Paragogi graptou logou
Niki Krompa3.7K visualizações
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη por Μεταξούλα Μανικάρου
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου ΑικατερίνηΜαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Μαθησιακή ακολουθία με το Lams: Ασημακοπούλου Αικατερίνη
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία" por Emytse66
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Διδακτικό σενάριο:"Φιλία"
Emytse666.4K visualizações
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι..... por Matina Panagiotelidou
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
Πρόγραμμα γλωσσικής ανάπτυξης: "Παραμύθι, μύθι, μύθι το Κουκί και το Ρεβύθι.....
Matina Panagiotelidou10.2K visualizações
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους por sofiaspy
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τουςΤα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
Τα σημεία στίξης και ο ρόλος τους
sofiaspy1K visualizações
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα por Ελένη Ξ
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμαγλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα
γλώσσα γ΄γυμν. διδακτικό παράδειγμα
Ελένη Ξ12.8K visualizações
Glossa por ssuser04ff74
GlossaGlossa
Glossa
ssuser04ff74680 visualizações
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου por D K
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγουπαραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου
D K1.5K visualizações
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt por Eleni Anastasopoulou
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Pptσχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
σχεδιασμός δραστηριοτήτων.Ppt
Eleni Anastasopoulou4K visualizações
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα por Michailidis Nikodimos
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσαδιδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
διδακτικο σενάριο ν.ε.γλώσσα
Michailidis Nikodimos3.1K visualizações
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας por Pepi Lychnou
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότηταςδημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας
δημιουργικές εργασίες πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της ταυτότητας
Pepi Lychnou150 visualizações
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο por Dimitra Stagia
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριοπαπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
παπαδοπουλου παραμυθια-δημοτικα τραγ.-σεναριο
Dimitra Stagia607 visualizações
Neoel glossa-a por mary_sta
Neoel glossa-aNeoel glossa-a
Neoel glossa-a
mary_sta409 visualizações
παρουσίαση2 por ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
παρουσίαση2παρουσίαση2
παρουσίαση2
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 320 visualizações
Random 140317180933-phpapp02 por Peter Dosis
Random 140317180933-phpapp02Random 140317180933-phpapp02
Random 140317180933-phpapp02
Peter Dosis248 visualizações
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό' por Emytse66
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'
Διδακτικό σενάριο: "Γραμματική-Συντακτικό'
Emytse661.1K visualizações
νεοελλ.γλ. α γυμνασίου por Ελένη Ξ
νεοελλ.γλ. α γυμνασίουνεοελλ.γλ. α γυμνασίου
νεοελλ.γλ. α γυμνασίου
Ελένη Ξ5.1K visualizações
επιμορφωτικές συναντήσεις por pramas
επιμορφωτικές συναντήσειςεπιμορφωτικές συναντήσεις
επιμορφωτικές συναντήσεις
pramas305 visualizações
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων por stratism
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιωνμια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
μια διαχρονική προσέγγιση της εκπαιδευσης των παιδιων
stratism4.9K visualizações

Mais de Christiana Violari

Αφρική (Δήμος Ιωάννου) por
Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)
Αφρική (Δήμος Ιωάννου)Christiana Violari
540 visualizações16 slides
Αίγυπτος por
ΑίγυπτοςΑίγυπτος
ΑίγυπτοςChristiana Violari
357 visualizações20 slides
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος) por
Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος)Christiana Violari
714 visualizações41 slides
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης por
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξηςΕνδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξηςChristiana Violari
2.3K visualizações13 slides
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ por
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣChristiana Violari
370 visualizações59 slides
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων por
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες ΣκύλωνΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες ΣκύλωνChristiana Violari
1.4K visualizações15 slides

Mais de Christiana Violari(14)

Αφρική (Δήμος Ιωάννου) por Christiana Violari
Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)Αφρική  (Δήμος Ιωάννου)
Αφρική (Δήμος Ιωάννου)
Christiana Violari540 visualizações
Αίγυπτος por Christiana Violari
ΑίγυπτοςΑίγυπτος
Αίγυπτος
Christiana Violari357 visualizações
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος) por Christiana Violari
Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)Δασικά δέντρα  (Πεύκος & Πλάτανος)
Δασικά δέντρα (Πεύκος & Πλάτανος)
Christiana Violari714 visualizações
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης por Christiana Violari
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξηςΕνδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
Ενδημικά και σπάνια φυτά της Κύπρου - Επιστήμη Δ' τάξης
Christiana Violari2.3K visualizações
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ por Christiana Violari
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2014 - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Ε΄1 & Ε΄2 ΤΑΞΕΙΣ
Christiana Violari370 visualizações
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων por Christiana Violari
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες ΣκύλωνΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ε' ΤΑΞΗΣ - Ράτσες Σκύλων
Christiana Violari1.4K visualizações
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ por Christiana Violari
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Περιβάλλον - Ε'1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
Christiana Violari896 visualizações
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ por Christiana Violari
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣΕλληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
Ελληνορωμαϊκά μνημεία στην Ελλάδα - Ε΄1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΣ
Christiana Violari10K visualizações
Paradosiaka paixnidia-e-11.1 por Christiana Violari
Paradosiaka paixnidia-e-11.1Paradosiaka paixnidia-e-11.1
Paradosiaka paixnidia-e-11.1
Christiana Violari4.2K visualizações
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης por Christiana Violari
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξηςΚατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης
Κατασκευές ενότητα 13η ε' τάξης
Christiana Violari664 visualizações
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ por Christiana Violari
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΙ
Christiana Violari3K visualizações
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ por Christiana Violari
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ - Ε' τάξη ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Christiana Violari2.7K visualizações
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής por Christiana Violari
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτήςΠρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Πρόγραμμα Χριστουγεννιάτικης γιορτής
Christiana Violari680 visualizações
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου por Christiana Violari
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού ΣχολείουΧάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου
Χάρτες Ενότητα Ε' τάξης Δημοτικού Σχολείου
Christiana Violari103.5K visualizações

Último

Βρίσκοντας τα μνημεία por
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 visualizações8 slides
Τεστ στην Πληροφορική por
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην ΠληροφορικήPenelope Markellou
403 visualizações2 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023gymkeram
24 visualizações255 slides
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
11 visualizações3 slides
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx por
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docxXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkisΑ3.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
6 visualizações1 slide
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόDimitra Mylonaki
10 visualizações41 slides

Último(20)

Βρίσκοντας τα μνημεία por Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki17 visualizações
Τεστ στην Πληροφορική por Penelope Markellou
Τεστ στην ΠληροφορικήΤεστ στην Πληροφορική
Τεστ στην Πληροφορική
Penelope Markellou403 visualizações
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 por gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 visualizações
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx por alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts11 visualizações
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό por Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Dimitra Mylonaki10 visualizações
Triti_Hlikia_2023.pptx por 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist100 visualizações
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 por gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 visualizações
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... por gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 visualizações
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ por Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki21 visualizações
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 por EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu213 visualizações
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες por Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki118 visualizações
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ por ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b20 visualizações
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf por Tassos Karampinis
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
Tassos Karampinis37 visualizações
Politexneio_2023.pptx por 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist41 visualizações
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. por ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 visualizações
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 por ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b18 visualizações
Zoologiko_Nov_2023.pptx por 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist110 visualizações
Είδη ζώων.pptx por peikoulini11
Είδη ζώων.pptxΕίδη ζώων.pptx
Είδη ζώων.pptx
peikoulini1111 visualizações
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx por 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas32 visualizações

ανάπτυξη προφορικού & γραπτού λόγου ενδεικτικές δραστηριότητες

 • 1. Ε΄& ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ<br />«ΟΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑΕΙ, ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΣΩΣΤΑ»<br />Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ<br /> Η αποτελεσματική επικοινωνία στο χώρο του σχολείου αλλά και της κοινωνίας ευρύτερα προϋποθέτει την εξοικείωση παιδιών και εκπαιδευτικών με δεξιότητες επικοινωνίας.<br />Η πληροφόρηση και η άσκηση σε τέτοιες δεξιότητες δημιουργεί ένα νέο πιο συνειδητό τρόπο επικοινωνίας και ενισχύει τα ήδη υπάρχοντα χαρακτηριστικά: την ικανότητα να ακούν προσεκτικά, να ενθαρρύνουν τη διερεύνηση σκέψεων και συναισθημάτων, να βρίσκουν νέες λύσεις στα ζητήματα που τους αφορούν. <br />Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ενεργητική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Γι’ αυτό για να επιτευχθεί η καλλιέργεια της επικοινωνιακής δεξιότητας πρέπει να γίνεται διδασκαλία και παράλληλα άσκηση του προφορικού λόγου και της προσεκτικής ακρόασης. <br />Έτσι λοιπόν, στόχος του σχολείου μας για τη σχολική χρονιά 2010-2011, ήτανε η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στα παιδιά ούτως ώστε να έχουνε μία αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και στην κοινωνία αργότερα.<br />Να είναι σε θέση ο μαθητής/η μαθήτρια να λειτουργεί ως πομπός αλλά και ως δέκτης προφορικών μηνυμάτων.<br /> Βασικά γνωρίσματα προφορικού λόγου :<br /> αμεσότητα, εξωγλωσσικές εκφράσεις, αυτοσχεδιασμός<br />ΔΕΚΤΗΣΠΟΜΠΟΣ<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Εφαρμογή ποικίλων μεθόδων διδασκαλίας (π.χ. συνεργατική ή ομαδοσυνεργατική, διαλογική).<br />Διαρρύθμιση των θρανίων της τάξης για άμεση επαφή με το σύνολο των παιδιών. <br />Παροχή ευκαιριών για προφορική επικοινωνία του μαθητή και περιορισμός του λόγου του εκπαιδευτικού.<br />Οργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων (έκθεση παιχνιδιών) στην τάξη.<br />Παρουσίαση φωτογραφικού υλικού για συγκεκριμένο θέμα.<br />Οργάνωση συνεντεύξεων με διάφορα άτομα.<br />Εκτέλεση εργασιών ακολουθώντας προφορικές οδηγίες.<br />Αφήγηση ενώπιον ακροατηρίου. <br />Ακρόαση ιστοριών, τραγουδιών, κ.ά.. <br />Ανακοίνωση στην τάξη αποτελέσματος ομαδικής εργασίας.<br />Δραματοποιήσεις όπου τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλους, αυτοσχεδιάζουν, μετασχηματίζουν τα κείμενα σε βιωματική θεατρική δράση. <br />Eνεργός συμμετοχή στις εκδηλώσεις της σχολικής ζωής (θεατρικά, ποιήματα, τραγούδια, συνέδρια). <br />Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας για κάποιο θέμα.<br />Ανάπτυξη των χαρακτηριστικών του καλού ακροατή (κοιτάζω αυτόν που μιλά, δεν διακόπτω κ.ά..) <br />Τα παιδιά κάνουν αναδιήγηση κάποιας γνωστής ιστορίας από την οπτική γωνία ενός ήρωα. <br />Αφήγηση. Τα παιδιά αφηγούνται τις εμπειρίες τους , τις σκέψεις τους, τα συναισθήματά τους, τα όνειρά τους. Η προφορική αφήγηση χρησιμοποιεί μορφοποιητικά μέσα όπως τον τρόπο εκφώνησης, τις χειρονομίες, τη μιμητική. Η προφορική αφήγηση διαθέτει πολύ περισσότερα μέσα έκφρασης από τις λέξεις που χρησιμοποιεί η γραπτή έκφραση. <br />Με βάση εικόνες τα παιδιά μπορούν να αφηγηθούν μια ιστορία, να αλλάξουν το τέλος της, να αλλάξουν την αρχή κ.ά.. <br />Παντομίμα: Το κάθε παιδί αναπαριστά χωρίς λόγια το επάγγελμα με το οποίο θα ήθελε να ασχοληθεί όταν μεγαλώσει. Τα υπόλοιπα παιδιά περιγράφουν τις κινήσεις του και προσπαθούν να μαντέψουν το επάγγελμα. Στη συνέχεια μπορεί να αναφέρουν και να συζητήσουν γύρω από όσα γνωρίζουν για τα επαγγέλματα των γονέων τους.<br />Συζήτηση στην τάξη με αφορμή κάποιο επίκαιρο γεγονός<br />Αυτοπαρουσίαση, παρουσίαση ή περιγραφή κάποιου οικείου προσώπου (συμμαθητή, δασκάλου, κλπ.)<br />Συζήτηση στην τάξη με την αφορμή κάποιου κειμένου ή κάποιου γεγονότος<br />Συμπλήρωση ημιτελούς κειμένου (διαλόγου ή ιστορίας)<br />Σύνταξη κειμένου ή ιστορίας που στηρίζεται σε σειρά εικόνων<br />Εντοπισμός βασικών σημείων ενός κειμένου (προφορικού ή γραπτού). Απόδοση τίτλου σε κείμενα, λεζάντας σε φωτογραφίες, τίτλων σε παραγράφους<br />Περιγραφή εικόνων, φωτογραφιών, πινάκων ζωγραφικής, αντικειμένων, κλπ.<br />Σύνταξη και εκτέλεση συνταγών μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής<br />Δημιουργία πινάκων, σχεδιαγραμμάτων, σχεδίων, νοητικών χαρτών κατά την επεξεργασία του νοήματος ενός κειμένου<br />Οργάνωση εκδηλώσεων, γιορτών, κλπ.<br />Άσκηση στη χρήση λεξικού<br />Άσκηση στη χρήση του διαδικτύου, αναζήτηση και εντοπισμός της πληροφορίας<br />Ποικίλες παιγνιώδεις δραστηριότητες: κατασκευή και λύση σταυρολέξων, ακροστιχίδων, αινιγμάτων, διήγηση ανεκδότων, μύθων, ιστοριών, περιστατικών, παντομίμες, παιχνιδόλεξα με συνώνυμα, αντίθετα κλπ.<br />Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ σχετικών με τα διάφορα μαθήματα.<br />Παρουσίαση διαφόρων θεμάτων μέσα στην τάξη από τους  ίδιους τους μαθητές.<br />Οι μαθητές χαρακτηρίζουν τα πρόσωπα των κειμένων προφορικά, εξάγουν συμπεράσματα, περιλήψεις, κεντρική ιδέα, παρατηρήσεις κλπ.<br />Στόχοι Εκπαιδευτικού :<br />Αποφυγή επανάληψης των ίδιων λέξεων.<br />Χρησιμοποίηση ποικιλίας λέξεων.<br />Σεβασμός του συνομιλητή στην καθημερινή συνεννόηση και στις συζητήσεις.<br />Αποφυγή παρεκτροπής από το κύριο θέμα.<br />Χρωματισμός της φωνής ανάλογα με την περίπτωση.<br />Ευγένεια και ηρεμία λόγου.<br />Ευχέρεια στην κατανόηση και οργάνωση του προφορικού λόγου.<br />Έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων.<br />Αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων.<br />Βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων.<br />Σημείωση: Δίνουμε έμφαση στη σωστή δόμηση απλών και σύνθετων προτάσεων στις περιγραφές. Αν το παιδί εκφράζεται με πολύ απλές προτάσεις του δείχνουμε τρόπους με τους οποίους μπορεί να τις εμπλουτίσει (επίθετα, δευτερεύουσες προτάσεις κ.τ.λ.).<br /> Ε΄& ΣΤ΄ ΤΑΞΕΙΣ<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Ένα πρόσωπο που Θαυμάζω<br />Ε΄τάξη<br />Στάδια:<br />1.Διδασκαλία και επεξεργασία του κειμένου:<br />Η διδασκαλία κειμένου σχετικού με περιγραφή είναι ένα είδος εργασίας που<br />επαναλαμβάνεται συχνά σχεδόν σε κάθε ενότητα του καινούργιου βιβλίου γλώσσας των παιδιών της Ε’ τάξης. Γι’ αυτό και δεν ασχοληθήκαμε με τη διδασκαλία ή την επεξεργασία κάποιου κειμένου πριν από τη συγγραφή της περιγραφής αυτής.<br />2.Χαρακτηρισμός του κειμένου ως προς το είδος του<br />3.Εντοπισμός των δομικών στοιχείων του κειμένου :<br />􀁿 Εισαγωγή: όνομα, καταγωγή, επάγγελμα, η σχέση του προσώπου μ’ εμένα<br />􀁿 Εξωτερική περιγραφή<br />του ατόμου<br />􀁿 Χαρακτήρας του προσώπου που περιγράφουμε<br />(προτερήματα-ελαττώματα)<br />􀁿 Ενδιαφέροντα/συνήθειες<br />Προσυγγραφικό Στάδιο<br />􀂉 Τα παιδιά επέλεξαν το άτομο το οποίο θα περιέγραφαν.<br />􀂉 Υπενθυμίσαμε στα παιδιά την αναγκαιότητα τήρησης των δομικών στοιχείων κατά την περιγραφή .<br />􀂉 Αναφέραμε τη χρήση του σωστού ρηματικού χρόνου ο οποίος στην προκειμένη<br />περίπτωση ήταν ο Ενεστώτας.<br />– Υπενθυμίσαμε τη χρήση επιθέτων και αιτιολογικών προτάσεων.<br />– Τονίσαμε τη χρήση παραγράφων και σημείων στίξης.<br />– Συζητήσαμε και άρχισαν την παραγωγή γραπτού λόγου<br />Φάση βελτιωτικής αναδιαμόρφωσης του αρχικού κειμένου<br />(χρήση υλικού που δόθηκε στα παιδιά από εμάς)<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Διάβασαν το κείμενο που έγραψαν<br />􀃖 Μελέτησαν τα σημεία αυτοαξιολόγησης<br />Φάση τελικής επιμέλειας<br />Τα παιδιά:<br />􀃖 Έλεγξαν κατά πόσο είχαν εφαρμόσει τα κριτήρια στο γραπτό τους.<br />􀃖 Εντόπισαν τα σημεία που δεν εφάρμοσαν<br />􀃖 Διόρθωσαν, βελτίωσαν και ξαναδιάβασαν το γραπτό τους.<br />ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br />Θέμα: Περιγράφω ένα φίλο / φίλη<br />Στ΄τάξη<br />1.Προσυγγραφικό στάδιο <br />􀂾 Επιλογή-Διδασκαλία των δυο κειμένων<br />􀂾 Πρόγραμμα χαρτογράφησης εννοιών (Kidspiration)<br />􀂾 Ετοιμασία αραχνογράμματος με την τεχνική της ιδεοθύελλας<br />􀂾 Συζήτηση και καθορισμός κριτηρίων του περιεχομένου<br />􀂾 Ανάλυση της δομής και αναφορά σε ενδεικτικό λεξιλόγιο-καταγραφή λεξιλογίου<br />2.Συγγραφικό στάδιο<br />􀂾 Τα παιδιά γράφουν και συμβουλεύονται το ενδεικτικό λεξιλόγιο<br />που εισηγήθηκαν μετά από ομαδική συζήτηση και το λεξικό τους.<br /> ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ<br />-952537465<br />ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ-ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ<br />􀂃 Ο μαθητής συμπληρώνει το πλάνο αξιολόγησης μετά από προσεκτική μελέτη του<br />γραπτού του.<br />􀂃 Ατομική συζήτηση με το δάσκαλο για να οριστούν τα σημεία που μπορούν να<br />βελτιωθούν.<br />􀂃 Ακολουθεί η αυτοδιόρθωση του γραπτού κειμένου<br />Ενδεικτικές Δραστηριότητες<br />Θέμα: «Αν είχα τη μηχανή του χρόνου πού θα ταξίδευα;»<br />Ταξίδι στο παρελθόν / στο μέλλον<br />Ε΄τάξη<br />Θέμα : «Κανόνες συμπεριφοράς για την αποφυγή ατυχημάτων στο σχολείο»<br />Στ’ τάξη<br /> Θέμα: «Παραδοσιακά Παιχνίδια - Περιγραφή»<br />Ε΄τάξη<br />-7143752470154171950170815<br />55245020955<br />19526251158875-10287001377950<br />Θέμα : «Ένα γεγονός που μου συνέβει»<br />Στ’ τάξη<br />Θέμα : «Η βιβλιοθήκη του χωριού μας»<br /> Ε΄& Στ’ τάξεις<br />ΠΟΥΒΡΙΣΚΕΤΑΙ;18573752167890<br />ΠΟΤΕΧΤΙΣΤΗΚΕ; ΟΝΟΜΑ<br />ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙΣΗΜΕΡΑ;ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ<br /> Περιγραφή Κτιρίου<br />ΣΚΕΨΕΙΣ / ΚΡΙΣΕΙΣ<br />ΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΣΑΜΕΤΟ ΚΤΙΣΜΑ;<br />ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ Σ’ ΑΥΤΟ;<br />