Anúncio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Anúncio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Anúncio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Anúncio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Anúncio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Anúncio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Anúncio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Projecte de direccio
Próximos SlideShares
PEC Escola Santa EulàliaPEC Escola Santa Eulàlia
Carregando em ... 3
1 de 33
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio
Anúncio

Projecte de direccio

 1. La bogeria més pura és deixar tot tal i com està i esperar que alguna cosa canviï Albert Einstein La bogeria més pura és deixar tot tal i com està i esperar que alguna cosa canviï Albert Einstein
 2. INDEX 1. INTRODUCCIÓ ______________________________________________________________ 1 2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL ______________________________________________ 2 2.1.MISSIÓ 2.2.VISIÓ 2.3. VALORS 3. DIAGNOSI ACTUALITZADA DEL CENTRE ________________________________________ 4 3.1.SITUACIÓ DE L’ESCOLA 3.2.EL PROJECTE EDUCATIU 3.3.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. L’EQUIP DOCENT. PROJECTES 3.4.RECURSOS MATERIALS I ECONÒMICS 3.5.ELS ALUMNES I LES FAMÍLIES 3.6.VALORACIÓ DELS INDICADORS DE CENTRE I ENQUESTES A LA COMUNITAT 3.7.PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍIES EN LA VIDA ESCOLAR 3.8.INTERACCIÓ DE L’ESCOLA AMB L’ENTORN PROPER 3.9.DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ (DAFO) 4. OBJECTIUS A ASSOLIR. ESTRATÈGIES, ACTUACIONS I INDICADORS _______________ 16 5. LIDERATGE DISTRIBUÏT_______________________________________________________ 23 6. MECANISMES D’AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES____________________________ 25 7. CONCLUSIÓ _________________________________________________________________ 28 8. BIBLIOGRAFIA _______________________________________________________________ 29
 3. 1. INTRODUCCIÓ Ja en fa vint-i-tres, però és com si fos ahir, els anys que han passat quan el meu primer nomenament del Departament d’Educació va ser a l’escola pública rural i unitària del poble de Figuerola del Camp (Alt Camp). Recordo el meu primer contacte amb el poble, envoltat de natura, la conversa amb l’alcalde que em va fer entrar al menjador de casa seva com si ja formés part de la seva família i quan em va donar les claus de l’escola, amb només set alumnes matriculats d’edats i necessitats diverses; des de l’any 1996, he exercit el càrrec de directora amb el compromís que això ha representat. Es van crear les ZERs i l’escola Mare de Déu de l’Esperança formà part de la ZER La Parellada. Era el moment de teixir una xarxa d’oportunitats educatives i sortir de l’aïllament que vivien les escoles rurals. Dins la ZER he exercit el càrrec directiu de cap d’estudis i actualment, de secretària. L’escola de Figuerola ha experimentat una transformació en aquests anys, no només l’edifici que ha duplicat la seva superfície amb la creació de nous espais degut a l’augment d’alumnes i mestres, sinó també per la renovació pedagògica, l’avenç de les noves tecnologies en l’aprenentatge, nous equipaments educatius, el servei de la llar d’infants dins l’escola i altres elements que han fet de la tasca de direcció tot un repte. Cuidant també la relació amb l’entorn, molt important en una escola rural. En l’àmbit pedagògic hem treballat per tenir una escola de qualitat amb constant interès per aconseguir l’èxit educatiu dels nostres infants. Som Escola Verda perquè volem que els nens i nenes siguin partícips i coneixedors de l’entorn que els envolta, per tal de millorar-lo. Hem començat un nou projecte d’innovació perquè els alumnes si coneixen el passat, podran construir el seu futur participant en la vida del poble i en la presa de decisions per poder fer de Figuerola un lloc extraordinari on viure. Apostem pel Projecte de Convivència i Coeducació, el treball dels valors, la cooperació, animant la interrelació dels alumnes de diferents necessitats i edats en diversos contextos d’aprenentatge. Trobem prioritària la bona comunicació amb les famílies que cuidem dia a dia. Ens hem format també a nivell de gestió de personal, administrativa i econòmica segons normativa. Molta tasca realitzada, on s’han establert objectius i indicadors d’avaluació que han anat dirigits a assolir la millora dels resultats educatius dels nostres infants i una bona cohesió social. Cal dir que tot aquest treball no 1/29
 4. hauria estat possible sense el recolzament, participació i implicació de l’equip docent, les famílies, Ajuntament, associacions i entitats del poble. En aquests anys de directora del centre he viscut canvis en molts aspectes, sobretot en el context social. Hem d’estar atents a la realitat que ens envolta, d’aquí la necessitat de fer una passa endavant per construir a partir d’uns fonaments que ja tenim, i de l’aportació de noves iniciatives, nous objectius. Hem de millorar el món i a l’escola tenim el compromís de formar part d’aquest projecte, amb una gestió eficient i eficaç per assolir l’èxit. M’agradaria una escola dinàmica, innovadora i oberta a tothom. Ofereixo un projecte de direcció amb un lideratge distribuït i participatiu per donar resposta a les diferents necessitats de la comunitat educativa. 2. PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL 2.1. MISSIÓ La ZER La Parellada està formada per un conjunt de tres escoles dels pobles de Cabra del Camp, el Pont d’Armentera i Figuerola del Camp, unides per un mateix Projecte Educatiu. Totes les escoles tenen una mitjana de quaranta alumnes, escoles rurals definides com a públiques, petites i de poble. La missió de la ZER i la nostra actuació a l’escola Mare de Déu de l’Esperança, es basarà en promoure que els alumnes desenvolupin al màxim les seves capacitats, oferint oportunitats de participació i aprenentatge, en un ambient d’afecte i respecte, amb la cultura de l’esforç per poder assolir les competències bàsiques. Es tracta de formar persones amb habilitats per viure en la societat actual, autònomes, crítiques i responsables. 2.2. VISIÓ La ZER vol ser un model educatiu de qualitat, innovador, integrador, democràtic, competencial, cohesionat i ben coordinat que pugui treballar de manera conjunta per assolir uns objectius comuns. Els principis del nostre treball seran: 2/29
 5. Apostar per un lideratge distribuït i democràtic. L’establiment de bones relacions humanes amb tota la comunitat educativa, una escola atractiva on hi hagi implicació, treball en equip i consens. Tenir un equip de mestres il·lusionats i formats professionalment per portar a terme el nostre projecte educatiu. Bona coordinació vertical i en xarxa. Potenciar la innovació com a marc pedagògic que orienti les programacions d’aula. El treball competencial i cooperatiu per una millora del rendiment acadèmic. Aconseguir alumnes motivats i protagonistes dels seus propis aprenentatges, optimitzant els recursos disponibles a l'escola per facilitar les tasques tant a mestres com a alumnes. Formar una comunitat educativa compromesa amb el medi ambient, solidària i afavoridora de la cohesió social. Apostar per la qualitat educativa amb igualtat d’oportunitats per a tothom. Escola inclusiva. Buscar l’èxit educatiu de tots els nostres alumnes. Fer ús de les tecnologies com a eina d’ús quotidià en els diferents aprenentatges i activitats. Entendre l’avaluació com a eina que permet la millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. Aprofitar el privilegiat entorn que tenim per aprendre, establir relacions amb l’Ajuntament i associacions per un arrelament al poble i el foment de la pròpia cultura. 2.3. VALORS Es pretén que els alumnes de totes les escoles de la ZER rebin una educació activa, catalana, pluralista, participativa, estimulant, coeducativa, integradora, crítica, oberta, solidària i col.laboradora. La ZER es manifesta respectuosa amb totes les creences, tal com assenyala la legislació vigent. Igualment es manifesta lliure de qualsevol tendència ideològica o política determinada. Ens definim com a escola inclusiva per tal de donar resposta a les necessitats de tots els nostres alumnes tal i com es defineix en el Decret d’Atenció Educativa 150/2017. Les escoles de la ZER resten obertes a tothom qui desitja l’educació que s’hi imparteix, segons el caràcter propi de cada escola, defuig de qualsevol discriminació. Rebutgem tot allò que suposi una diferenciació de 3/29
 6. rols entre l’home i la dona i ens oferim a la societat com a comunitat on tothom és acceptat, on tothom pot dialogar, escoltar i ser escoltat, i on tots els qui hi participem se’n sentim responsables. 3. DIAGNOSI 3.1.SITUACIÓ DE L’ESCOLA. L’escola pública Mare de Déu de l’Esperança, és una escola rural situada a Figuerola del Camp, poble de tres-cents trenta habitants. Ens trobem a la serralada Prelitoral, al nostre voltant hi ha boscos i camps d’agricultura de secà. Com a serveis hi ha el CAP i la farmàcia, als afores un petit polígon industrial amb empreses familiars. Figuerola està molt ben comunicada amb Valls, la capital de la comarca i amb Montblanc, capital de la Conca de Barberà. Actualment molts pares i mares treballen als polígons industrials propers o al sector serveis. El poble és ric culturalment, amb nombrosos museus d’història i diverses associacions i entitats amb les quals compartim projectes. A l’escola hi conviuen nens i nenes d’1 a 12 anys, formem part del Pla Experimental d’inserir la Llar d’Infants a les escoles rurals, aspecte positiu perquè podem acompanyar als alumnes i a les seves famílies en el seu procés de creixement i ens permet mantenir la matrícula d’alumnes. EVOLUCIÓ DE LA MATRÍCULA. Dades extretes matrícula centre. En el curs 2019/2020, el 95% dels nens i nenes del poble estan matriculats a l’escola, les famílies aposten i recolzen el seu Projecte Educatiu i col.laboren amb l’escola en tot el que precisa, coordinades per l’AMIPA. També el centre rep el recolzament de l’Ajuntament de Figuerola, tant en aspectes econòmics com educatius. Actualment, degut a la baixa natalitat, la matrícula manifesta un lleuger descens, tenint matriculats 0 20 40 60 80 1910 1924 1930 1937 1944 1950 1958 1962 1977 1984 1991 1993 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 4/29
 7. 6 infants a la Llar i 33 alumnes de 2n cicle d’Educació Infantil i Primària. L’escola consta de 3 grups segons el Departament d’Educació però està organitzada en 5 unitats. L’edifici té una única planta, es va ampliar la seva superfície el curs 2014. Consta de cinc espais/aula, dos despatxos/administració, una petita cuina, magatzem, serveis, i un petit espai per treballar en grups reduïts. A vegades ens és difícil l’organització de desdoblaments, l’atenció individualitzada o el treball amb serveis educatius (EAP) perquè no disposem d’espais lliures, també quan plou no tenim cap aula prou gran per fer activitats d’educació física o esbarjo. La biblioteca està instal.lada al passadís central on es comuniquen totes les aules. Com a zones d’esbarjo tenim el passadís amb la possibilitat de realitzar jocs de taula o lectura, la pista poliesportiva i el pati annex amb jocs educatius més adaptats als alumnes d’educació infantil. Cada any segons el grup d’alumnes, organitzem els espais per tal d’optimitzar-los al màxim i fer llocs de treball segurs, acollidors i adaptats a les necessitats. 3.2.EL PROJECTE EDUCATIU La nostra escola forma part i és la seu de la ZER La Parellada que va néixer l’any 1994 amb l’objectiu d’establir col.laboracions organitzatives, didàctiques, compartir recursos, mestres especialistes i per afavorir l’intercanvi de bones pràctiques educatives entre les nenes, nens i els mestres. En aquest curs 2019-20 la ZER disposa de quatre mestres especialistes: educació especial, anglès, educació física i música (0,5 de jornada). Els objectius establerts en el PE de ZER són: 1. Millorar el rendiment acadèmic de lectura i escriptura en llengua catalana i castellana. 2. Millorar el rendiment acadèmic en comprensió i expressió oral en llengua anglesa. 3. Mantenir i millorar els resultats en l’àrea de matemàtiques i ciències. 4. Fomentar la innovació educativa, el treball competencial i cooperatiu. 5. Millorar la formació, el treball en equip, la informació i comunicació entre els mestres de la ZER. 6. Fomentar la coneixença i convivència entre els alumnes i les famílies de les tres escoles de la ZER. 7. Millorar la participació i implicació de les famílies en les activitats escolars. 8. Actualitzar els documents organitzatius i pedagògics de la ZER. 5/29
 8. 3.3.ESTRUCTURA ORGANITZATIVA. L’EQUIP DOCENT. PROJECTES. Per aconseguir els objectius proposats, cal que ens dotem d’una estructura organitzativa pròpia, que exigeix la distribució de tasques que donin estabilitat a l’escola i a la ZER. No tan sols hem de pensar en l’escola sinó en totes les relacions de treball que s’estableixen en una ZER. La ZER té un Equip Directiu (director, cap d’estudis i secretària) que ens reunim dos cops a la setmana i mensualment amb el Consell de Direcció on es treballen les propostes pedagògiques i organitzatives que sorgeixen del claustre de les escoles, el de la ZER, dels alumnes o de les famílies. Un cop al mes ens reunim tots els mestres en una escola de la ZER en sessió de claustre o treball, establint connexions els coordinadors de cicle i la Cap d’Estudis. La Comissió CAD es reuneix una vegada al trimestre on hi ha representants de cada escola. A la ZER tenim coordinador de Riscos Laborals, TIC i LiC que assessoren a les direccions o als docents, des de cada una d’aquestes àrees. Cada any a la ZER triem quin aspecte educatiu volem millorar i ens comprometem tots a fer formació. Tots els acords que van sorgint són debatuts i valorats en Consell Escolar de ZER on hi ha representació de l’equip directiu, de les direccions de les escoles, dels ajuntaments dels tres pobles, famílies, mestres i personal PAS. L’escola de Figuerola està organitzada tal com s’especifica en la NOFZ, l’equip directiu està format per la directora i la secretària que ens reunim un cop a la setmana per treballar temes específics de centre. L’equip docent està format per la TEI, quatre mestres amb destinació definitiva tutores d’EI, CI (secretària), CM i CS (directora), els mestres especialistes que compartim amb la ZER, mestre de religió i el personal PAS. Cada dimarts ens reunim en claustre on parlem de com portar a terme els acords presos a la ZER , de com tirar endavant projectes d’escola i és el moment de donar informació del que s’està treballant en cada comissió i com implantar-ho als cicles o al centre. En la reunió de Claustre és el moment de coordinar el treball que es fa a cada cicle, fer una planificació dels objectius a assolir i de reflexionar de com aprenen els nens i nenes, de les dificultats que ens trobem i de com cercar millores. Quan estem tots junts és el moment de fer una valoració dels alumnes que necessiten 6/29
 9. un reforç educatiu per tal d’ajustar la nostra tasca a les seves necessitats. Valorem la convivència dels infants i les famílies perquè tothom se senti a gust, estimat i escoltat. És un treball en equip, coordinat i col.laboratiu de presa de decisions, d’aquesta manera fugim de la improvització. Creiem prioritari la interacció entre nosaltres, l’intercanvi d’experiències, la comunicació, l’elaboració conjunta de propostes consensuades i entre tots tenir eines pedagògiques que ens fan forts per anar progressant en la millora dels resultats educatius i en la convivència a l’escola. Tots els acords presos pel claustre de mestres de l’escola, són explicats i debatuts en Consell Escolar de centre, s’informa d’aquests, es consensuen, s’aproven i se’n fa un seguiment de la seva aportació a la millora educativa. Activitats que es duen a terme cada curs, s’han convertit en projectes d’escola, d’altres, són de nova creació. PROJECTES EXISTENTS PROJECTES DE NOVA CREACIÓ Pla Experimental de Llar d’Infants. Escola Verda. Pla de forment dels esmorzars saludables. Reduir , reutilitzar i reciclar materials i recursos. Tallers medioambientals, una aposta clara per la cura del medi ambient. Teatre internivells. Padrins de lectura o de joc. Participació en concursos literaris. Projecte d’Innovació Apadrinem el Nucli Històric de Figuerola del Camp. Biblioteca. PuntEdu: Projecte iniciat l’any 2006 que juntament amb el projecte “Tu Ajudes”(2010) va permetre tenir una biblioteca més adaptada als nostres temps i que vertebra l’acció educativa de l’escola. Equips de treball de pares i mares per organitzar les festes escolars. Activitats del Pla Català per l’Esport. Activitats en família els caps de setmana: Passejades en família. Bloc de l’escola passa a ser Plataforma Nodes de ZER i d’escola. https://agora.xtec.cat/zerlaparell ada/ Adequació d’un nou espai educatiu exterior. Reflexió docent sobre el treball per competències i l’avaluació competencial. A més a més de les tasques pròpies de la docència i la tutoria, cada mestra de l’escola vetlla per un projecte, recurs o activitat educativa i procura que es porti a terme. Les propostes de cada coodinador són explicades al claustre, i si s’acorda, aplicades, revisem el procés d’implantació i les avaluem. 7/29
 10. DOCENTS COORDINACIÓ ACTUACIONS TUTORA E.I. Plataforma Nodes Organització, repartiment de tasques, funcionament i difusió al poble, a les famílies, als mestres, als alumnes i tothom que ens visiti, de l’espai web de l’escola per tal que sigui un canal de participació col.lectiva i d’intercanvi. Convivència i coeducació Vetllar pel bon clima de l’escola i de les aules. Aportar activitats interessants per a poder treballar a l’hora de tutoria. Treballar per acabar amb el predomini d'un sexe sobre l'altre i posar fi a la cultura de l'agressivitat implícita i explícita. Prioritzar els valors femenins com són: la capacitat reflexiva, de diàleg i de negociació perquè són imprescindibles per substituir la cultura de les violències per una nova cultura de la pau TUTORA C.M. Escola Verda Animar a la comunitat educativa a portar endavant el Pla d’Acció Escoles Verdes. TUTORA C.I. (SECRETÀRIA) Jocs al pati Vetllar per les activitats que es realitzin al pati, els alumnes desenvolupin competències de socialització, coeducatives i didàctiques. Difusió d’activitats del centre Donar a conèixer als membres de la Comunitat Educativa, a la vila i als setmanaris comarcals, les activitats i projectes en els quals participa l’escola. Menjador Administració Biblioteca Impulsar l’ús de la biblioteca escolar segons el projecte “La biblioteca de l’escola, un espai per gaudir i aprendre” . Inventariar el material i vetllar pel seu correcte estat. TUTORA C.S. (DIRECTORA) Festes i sortides Dinamitzar i organitzar amb les famílies les festes més representatives de l’escola tenint en compte els objectius generals del curs. Organitzar i planificar juntament amb el claustre de mestres les sortides i tallers escolars segons la PGA Teatre Programar obres teatrals al llarg del curs d’1 a 12 anys inserides al currículum, una bona oportuntat per treballar els valors, l’amistat i continguts propis de l’àrea de llengua. Activitats extraescolars Vetllar pel correcte funcionament d’aquestes activitats perquè aquestes reforcin l’assoliment de les competències bàsiques. Reunions de coordinació amb els monitors i l’AMIPA (mensualment) Menjador Vetllar pel correcte funcionament del menjador escolar. Potenciar uns bons hàbits alimentaris, d’higiene i de convivència. Reunions d’avaluació/seguiment amb la monitora (mensualment) Reutilització de material Educar als nostres alumnes en el respecte envers el material de l’escola, llibres, jocs,... que són de tots, a tenir-ne cura i a conservar-los en bon estat per a poder-los reutilitzar. TAC Donar a conèixer els recursos tecnològics que disposa l’escola. Potenciar entre el professorat la utilització de les TAC en les diferents àrees d’aprenentatge. Revisar setmanalment els equips, apuntar les incidències al taulell. Gestionar els equips i la compra d’equipament tecnològic. Ajuntament i entitats del poble Potenciar la relació amb l’ajuntament, associacions i entitats per tirar endavant projectes junts. Oferta de tallers d’aprenentatge, participació en activitats culturals del poble, etc. 8/29
 11. Creiem molt important l’avaluació interna de l’escola i en la metavaluació tant pel que fa als resultats com als processos (metodologies, gestió, organització…) i introduir-hi les millores o modificacions necessàries. Com a recursos humans també disposem dels serveis educatius de l’Alt Camp, EAP, serveis socials i EAIA que ens coordinem de manera periòdica per a fer una avaluació i seguiment dels alumnes i famílies que fan ús d’aquests serveis. 3.4.RECURSOS MATERIALS I ECONÒMICS L’escola vol gestionar de manera eficaç els recursos (econòmics, edifici, equipaments, materials), de forma que se’n garanteixi el bon ús, amb l’objectiu que els diferents processos d’aprenentatge es puguin desenvolupar amb eficiència i qualitat. El centre rep ingressos econòmics que provenen del Departament d’Educació, uns 2100€/anuals per a despeses de funcionament, de les famílies uns 50€/curs per material fungible i una aportació de l’Ajuntament de Figuerola de 1000€/curs, per subvencionar projectes, tallers, sortides, etc. L’AMIPA també dota l’escola, quan se li demana, d’equipament i material didàctic/tecnològic. Tots els mestres mitjançant l’inventari, som coneixedors del material que hi ha a l’escola perquè qualsevol cicle o especialista en pugui fer ús. L’escola està força ben dotada en material didàctic, encara hem d’avançar però en equipament tecnològic. L’equip directiu vetlla perquè totes les peticions fetes pels mestres de nous materials, siguin valorades. Es tracta de gestionar els recursos econòmics amb transparència i eficàcia (la comptabilitat s’aprova en Consell Escolar). 3.5.ELS ALUMNES I LES FAMÍLIES La majoria de l’alumnat és del poble 78%, també tenim escolaritzats alumnes de municipis veïns 22%. Tots els alumnes matriculats el curs 19/20 a P3, 6 alumnes, no són del municipi perquè no hi va haver naixements l’any 2016. L’escola no té matrícula viva ni alumnes de procedència estrangera. Davant les dades censals de Figuerola, ens preocupa aquest descens de natalitat i la manca d’alumnes de la població, fet que pot provocar la pèrdua de mestres i serveis com la llar. El nivell socioeconòmic i cultural de les famílies que assisteixen a l’escola és divers, predominant un nivell mitjà. El 100% de les famílies pertanyen a l’AMIPA i un 72% fan aportacions econòmiques per activitats 9/29
 12. extraescolars. Un 10% de les famílies obtenen ajuts i beques per la compra de material educatiu o pel menjador escolar. El català és la llengua d’ús a l’escola i entre els alumnes. Un 23% de les famíli castellà a l’ambient familiar. NIVELL ESTUDIS FAMÍLIA El 98% dels alumnes participen en cursos ha augmentat el nombre d’alumnes a famílies de fora el municipi que individualitzada amb una ràtio més baixa d’alumnes/mestres. 3.6. VALORACIÓ DELS INDICADORS DE CENTRE I ENQUESTES A LA COMUNITAT EDUCATIVA Per tal d’analitzar la realitat de l’escola, hem fet servir indi externes i les enquestes realitzades INDICADOR Alumnes amb NESE Alumnes amb situació socioeconòmica desfavorida Alumnes que gaudeixen d’ajuts Alumnes que tenen un PI Alumnes que superen el cicle inicial Alumnes que superen el cicle mitjà Alumnes que superen el cicle superior Alumnes que superen la prova diagnòstica de 3r CATALÀ CASTELLÀ MATEMÀTIQUES *1 alumne al curs incorporat en el mes d’octubre amb ne Resultats proves externes de competències bàsiques COMPRENSIÓ ORAL b mb ma CURS 18/19 40% CURS 17/18 CURS 16/17 CURS 15/16 CURS 14/15 CURS 13/14 BAIX MITJÀ ALT % de les famílies obtenen ajuts i beques per la compra de material educatiu o pel menjador escolar. El català és la llengua d’ús a l’escola i entre els alumnes. Un 23% de les famíli NIVELL ESTUDIS FAMÍLIA LLENGUA DE COMUNICACIÓ A CASA El 98% dels alumnes participen en les sortides i colònies educatives que l’escola programa. cursos ha augmentat el nombre d’alumnes amb conductes disruptives o NESE, en general famílies de fora el municipi que s’han decidit per l’escola rural per poder disposar d’una atenci més baixa d’alumnes/mestres. VALORACIÓ DELS INDICADORS DE CENTRE I ENQUESTES A LA COMUNITAT EDUCATIVA Per tal d’analitzar la realitat de l’escola, hem fet servir indicadors de centre, els resultats de estes realitzades a alumnes, famílies i mestres. 15/16 16/17 17/18 2,70% 2,70% 2,50% Alumnes amb situació socioeconòmica desfavorida 0% 0% 2,50% 2,70% 2,70% 7,50% - - 100% 100% 80% 100% cicle superior 80% 100% Alumnes que superen la prova diagnòstica de 3r 100% 100% 100% 100% 100% 100% mes d’octubre amb nese i absentisme escolar. Resultats proves externes de competències bàsiques – LLENGUA CATALANA COMPRENSIÓ ORAL COMPRENSIÓ LECTORA ma a b mb ma a b 40% 60% 40% 60% 14% 29% 57% 67% 33% 83% 17% 17% 50% 50% CATALÀ MITJÀ % de les famílies obtenen ajuts i beques per la compra de material educatiu o pel menjador escolar. El català és la llengua d’ús a l’escola i entre els alumnes. Un 23% de les famílies usen el LLENGUA DE COMUNICACIÓ A CASA les sortides i colònies educatives que l’escola programa. En els últims en general són fills/es de l’escola rural per poder disposar d’una atenció més VALORACIÓ DELS INDICADORS DE CENTRE I ENQUESTES A LA COMUNITAT EDUCATIVA els resultats de proves internes i 17/18 18/19 19/20 2,50% 9% 18% 2,50% 3% 3% 7,50% 13,64% 15% - 3% 3% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% EXPRESSIÓ ESCRITA mb ma a 100% 29% 14% 57% 33% 67% 66% 17% 100% CATALÀ CASTELLÀ 10/29
 13. CURS 12/13 20% 40% 20% 20% 40% 40% 20% mitjana 0% 0% 40% 60% 3% 9% 48% 40% 3% 34% 20% 43% LLENGUA CAstellana COMPRENSIÓ ORAL COMPRENSIÓ LECTORA EXPRESSIÓ ESCRITA b mb ma a b mb ma a b mb ma a CURS 18/19 17% 50% 33% 33% 67% 100% CURS 17/18 CURS 16/17 29% 57% 14% 29% 71% CURS 15/16 100% 67% 33% CURS 14/15 33% 17% 50% 50% 50% CURS 13/14 100% 75% 25% CURS 12/13 20% 60% 20% 20% 60% 20% mitjana 0% 17% 50% 33% 0% 14% 44% 42% 0% 20% 36% 44% LLEngua anglesa COMPRENSIÓ ORAL COMPRENSIÓ LECTORA EXPRESSIÓ ESCRITA b mb ma a b mb ma a b mb ma a CURS 18/19 20% 80% 40% 60% 20% 20% 60% CURS 17/18 CURS 16/17 14% 29% 57% 29% 71% 14% 86% CURS 15/16 33% 67% 67% 33% 100% CURS 14/15 17% 33% 50% 17% 67% 16% 17% 17% 66% CURS 13/14 25% 75% 25% 50% 25% 25% 25% 50% CURS 12/13 20% 40% 20% 20% 20% 40% 40% 40% 60% mitjana 3% 21% 18% 58% 8% 10% 49% 33% 9% 11% 10% 70% matemàtiques Numeració i càlcul Espai, mesura i representació Relacions i canvi b mb ma a b mb ma a b mb ma a CURS 18/19 100% 17% 17% 66% 17% 83% CURS 17/18 CURS 16/17 14% 43% 43% 14% 29% 57% 14% 14% 72% CURS 15/16 100% 100% 33% 67% CURS 14/15 83% 17% 17% 50% 33% 17% 50% 33% CURS 13/14 25% 25% 50% 75% 25% 50% 25% 25% CURS 12/13 20% 80% 20% 40% 40% 40% 60% mitjana 2% 15% 31% 52% 2% 9% 35% 54% 5% 17% 22% 56% Medi natural Explicar fenòmens utilitzant coneixements científics i tecnològics Reconèixer aspectes principals investigació científica Interpretar informació de caràcter científic/tecnològic b mb ma a b mb ma a b mb ma a CURS 18/19 17% 50% 33% 17% 33% 50% 67% 33% Tant en les proves internes de finalització de cicle, com en les externes, hi ha una correlació de resultats positius. Els resultats de les proves externes organitzades pel Consell Superior d’Avaluació, en general, el centre se situa per damunt la mitjana de Catalunya i de les altres escoles de la ZER, en totes les àrees. Creiem però que hem de centrar els nostres esforços en: • Millorar els resultats en escriptura tant el llengua catalana i castellana. • Millorar els resultats en comprensió oral en llengua anglesa. • Millorar els resultats en matemàtiques en la dimensió “Relacions i Canvi”. • Programar un treball competencial a les aules sobre el mètode científic. 11/29
 14. Enquesta als alumnes (des. 2019 mostra 15 alumnes)________________________________________ De l’enquesta realitzada als alumnes de cicle mitjà i cicle superior, en general, valoren molt positivament l’escola i el treball individualitzat dels mestres que els ajuden a avançar en els aprenentatges. Els agraden les activitats que es realitzen i sobretot quan les fan en grup. Coneixen les tasques a realizar i el que han de repassar per adquirir les competències bàsiques. El 75% dels alumnes té algú a casa que els ajuda a realitzar les activitats escolars. Un 26% no participa en activitats extraescolars. Un 53% dels alumnes no participa en activitats lúdico-culturals que el poble programa els caps de setmana. Les propostes de millora dels alumnes, són: Enquesta als mestres (des. 2019 mostra 9 mestres)__________________________________________ ASPECTES POSITIUS ASPECTES A MILLORAR o Bona acollida als mestres i companyerisme. o Escola molt organitzada i ben gestionada, petita, acollidora i molt propera. o Claustre proper, bon ambient de treball. o Ens sentim integrats a l’escola i participem en les activitats proposades. o La llar integrada a l’escola. o La convivència entre els alumnes. o Pocs alumnes a l’aula, fent possible l’atenció individualitzada, els nens aprenen a partir dels seus coneixements. o Treballs intercicles: teatre, padrins de joc… o Bona participació de les famílies, atenció personalitzada, proximitat. o Bona relació amb l’AMIPA, ajuntament i associacions. o Ganes d’aprendre, formar-nos i engegar nous projectes. Positivisme. o L’acollida a les famílies que sobretot venen d’altres poblacions o són de la llar. o L’acollida i seguiment dels alumnes que presenten NESE o conductes disruptives. o Manca d’espais que no fan fàcil l’organització de les diferents activitats. o Poca formació en noves tecnologies, introduir més activitats fent ús de les TIC. o Manca de formació en innovació educativa. o Fer propostes de treball més competencials i cooperatives. Reflexionar sobre l’avaluació. o Programar més claustres pedagògics on establir línies de treball. o Fer que l’alumne sigui l’autèntic protagonista dels aprenentatges on es potenciï l’autonomia, responsabilitat i esperit crític. o Falta de temps per investigar i fer recerca de nous mètodes de treball i metodologies. • Millorar l’espai de joc exterior (els falta un espai on interaccionar, experimentar i treballar en equip). • Decidir, organitzar i participar més activament en les activitats que es realitzen. • Fer més ús de les noves tecnologies en les diferents àrees. • Extraescolars més variades on hi hagi activitats de robòtica. • Tenir més espai a l’escola per fer activitats en grup i trobar-se tots de tant en tant en assemblea. • Dedicar més temps a l’àrea de plàstica i activitats d’educació física. 12/29
 15. Enquesta a les famílies (des. 2019 mostra 44 pares i mares)___________________________________ Estic satisfet de… 1 2 3 4 5 • La pràctica educativa i el treball que realitzen els mestres 2% 2% 31% 65% • Els aprenentatges que fan els nostres fills/es a l’escola 2% 42% 56% • La metodologia de treball que es porta a terme a l’aula 10% 47% 43% • Els espais i els recursos que s’utilitzen 10% 52% 38% • L’escola atén les necessitats individuals del meu fill/a 2% 10% 23% 65% • El meu fill/a està a gust a l’escola 4% 16% 80% • Com es resolen els conflictes mitjançant la mediació 2% 2% 12% 38% 46% • L’ambient de l’escola i el tracte ha facilitat la integració del meu fill/a 2% 5% 23% 70% • És fàcil comunicar-se amb la tutora del meu fill/a 15% 85% • En general, la comunicació amb l’escola és fluïda i àgil 2% 8% 12% 78% • Estic ben informat de les activitats i iniciatives que es duen a terme a l’escola 12% 23% 65% • La tasca de l’equip directiu en la gestió, organització de l’escola i relacions amb la comunitat educativa 5% 32% 63% • El servei del menjador escolar 12% 36% 52% • Les activitats extraescolars que es realitzen 7% 25% 38% 30% • L’ambient de convivència a l’escola 2% 8% 40% 50% • Les oportunitats que com a família tinc de participar en la vida escolar 2% 12% 30% 56% • Les aportacions econòmiques que fem la família en materials educatius, sortides, colònies… 5% 15% 34% 46% • El meu fill/a participa en activats lúdico-culturals que ajuntament o entitats de Figuerola programen fora de l’horari lectiu 7% 10% 23% 30% 30% • Us sentiu l’escola vostra 2% 2% 2% 36% 58% • Recomanaríeu l’escola de Figuerola a algun conegut 2% 18% 80% • El grau de satisfacció general de l’escola és 2% 26% 72% Observacions: El 93% de les famílies estan satisfetes amb la pràctica educativa, la tasca realitzada pels mestres i els mètodes de treball que es porten a terme a les aules. El 98% de les famílies recomanarien l’escola de Figuerola a algun conegut i el 98% n’estan satisfetes. Com aspectes de millora es considera: • L’atenció de les necessitats individuals dels infants amb NESE. • El procés de mediació en la resolució de conflictes. • Realitzar més projectes. • Fer alguna àrea que no sigui llengua estrangera, en anglès. Treballar-ho sobretot a nivel oral. • Fer les hores del pati més diverses i amb més propostes. • També fan una reflexió sobre els deures, demanant-ne menys quantitat. • Es consideren les activitats extraescolars poc variades i amb poca possibilitat de realització. • Les oportunitats de participar en la vida de l’escola. Que les comunicacions es facin amb més temps d’antelació per poder conciliar la participació al centre amb la vida laboral. • Consideren que els seus fills participen poc o no participen en activitats que es programen al poble. • Millorar el servei de càtering al menjador establint una línea calenta. • Ampliar l’escola i disposar d’un espai on hi hagi més cabuda en cas de trobada, pluja… • Fer el carrer de davant l’escola per a vianants i que no hi transitin vehicles 13/29
 16. Pel que fa a la convivència, el que sí hem registrat en les observacions d’aula i comentat en claustre, és que en les hores de treball lliure, formació de grups o esbarjo, els alumnes de Figuerola no es relacionen prou amb els alumnes de fora municipi i aquest és un treball que hem de fer d’integració i de pertinença al grup. El mateix passa amb la relació entre les famílies, n’hi ha de fora el poble que no assisteixen en les activitats de portes obertes que es realitzen a l’escola o quan vénen, falta comunicació i interrelació amb els altres pares i mares. També considerem molt important reflexionar sobre l’acompanyament en els primers mesos dels alumnes i famílies noves al centre, en el procés d’adaptació a l’escola. Com a objectiu d’aquest PdD es reflectiran mesures perquè cap membre de la comunitat educativa se senti exclòs. 3.7.LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES EN LA VIDA ESCOLAR. Tant l’escola com la ZER, potencia la relació amb les famílies. Es fa una reunió a nivell de ZER a principi de curs per tal d’explicar la PGA. Després, es fa una reunió a nivell d’escola (una per cada aula) per detallar més aspectes d’organització interna, participació, normativa i a principis del segon trimestre fem tutoria amb els pares. El fet de ser una escola petita propicia que en el dia a dia hi hagi un tracte molt proper i personal. Aquest tracte ens permet comptar amb les famílies en les diferents activitats en que necessitem la seva col·laboració. Tant les famílies com el claustre entenem que hem de treballar junts cap a una fita comuna, l’educació integral dels nens i nenes. 3.8.INTERACCIÓ DE L’ESCOLA AMB EL SEU ENTORN PROPER L’escola s’esforça per adaptar-se i ser part activa de l’entorn social i cultural del poble, de la ZER i de la comarca. Col·laborem de gust en totes aquelles iniciatives que se’ns proposen a nivell local, ja sigui l’Ajuntament o qualsevol altra associació o entitat. Pel que fa a l’escola, organitzem activitats on convidem als veïns del poble a participar-hi, com les festes populars o el teatre. A nivell de comarca intentem involucrar- nos en projectes que potser nosaltres no dominem tant, com la jornada Vilaniuada on a partir d’aplicacions mòbils s’aconsegueixen els reptes proposats i on els alumnes adquireixen coneixements de la capital de la comarca. 14/29
 17. 3.9. DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ Per tal d’apropar-nos a una visió global de la nostra realitat educativa i del Projecte Educatiu de ZER, hem dut a terme una anàlisi que s’ha fet conjuntament amb el claustre de l’escola per poder avaluar des de tots els punts de vista quina és la nostra situació actual. ASPECTES POSITIUS ASPECTES NEGATIUS ORIGENINTERN fortaleses DEBILITATS o Grups reduïts i internivells que afavoreixen un tracte personalitzat entre alumnes i mestres. o Equip de mestres estable, amb il·lusió i desig de millora. o Interès de les famílies en l’educació dels seus fills/es. o Relació molt propera amb les famílies, basada en el diàleg i la confiança. o Bons resultats acadèmics dels alumnes. o Bon traspàs d’informació Llar-Inf-Pri-Sec. o Bon clima i convivència a l’escola. o Projectes comuns de ZER. o Necessitat d’adequar el currículum amb activitats més competencials. o Poques oportunitats per part dels alumnes amb propostes d’aprenentatge. o Poc ús de les TAC com a eina d’aprenentatge. Manca d’equipaments. o Poca disponibilitat de temps pel debat pedagògic. o Falta de formació docent en innovació educativa i avaluació competencial. o Patis poc estimuladors i innovadors. o Poca participació de les famílies en activitats d’aula. ORIGENEXTERN OPORTUNITATS AMENACES o Ràtios menors que a les escoles ordinàries. o No hi ha matrícula viva. o Disponibilitat, participació i col·laboració de tota la comunitat educativa. o Famílies que aposten pel nostre model d’escola. o Implicació econòmica i educativa de l’Ajuntament i l’AMIPA. o Bona relació amb l’Ajuntament, associacions i entitats locals. o Proximitat a l’entorn natural, cultural i patrimonial. o Poca natalitat i disminució de matrícula. o Entrada d’alumnes amb NESE i conductes disruptives amb manca de dotació i recursos NE (vetlladora, mestra EE) o Poble que disposa de pocs serveis, perill tancament de la llar. o Manca de projectes educatius per subvencionar projectes que afavoreixen activitats extraescolars, lúdiques... o Manca d’espai i edifici amb deficiències. 15/29
 18. Després de recollir i analitzar la informació per tal de fer-nos una idea de quines són les principals necessitats o dèficits de la nostra escola i, també, quines són les potencialitats i possibilitats per donar-hi resposta, ens sembla oportú fer un recull d’estratègies i actuacions que puguin contribuir a la millora. ESTRATÈGIES DE PREVENCIÓ, CREIXEMENT, D’ATENCIÓ PREFERENT I DE MILLORA: 4. OBJECTIUS A ASSOLIR. ESTRATÈGIES, ACTUACIONS I INDICADORS Tenint en compte la matriu DAFO, els resultats acadèmics, les enquestes de satisfacció i les singularitats pròpies de l’escola i de l’entorn, cal fer una reflexió i enfocar el nostre projecte amb una proposta de canvi que contribueixi a l’èxit escolar i l’excel·lència educativa desenvolupant al màxim les capacitats de tot l’alumnat. Per tant, hem enfocat aquest projecte de direcció plantejant tres objectius, cadascun dels quals inclosos en els tres àmbits d’intervenció educativa: ●ÀMBIT PEDAGÒGIC OBJECTIU:OBJECTIU:OBJECTIU:OBJECTIU: Millorar el nivell competencial de l’alumnat. o Oferta educativa atractiva i innovadora que contribueixi que les famílies apostin per escolaritzar els seus fills a la nostra escola. o Proposta de metodologies que afavoreixin l’aprenentatge competencial. o Formació docent en innovació i noves tecnologies. o Potenciar la coordinació entre tots els cicles i etapes. o Establir una avaluació competencial dels nostres alumnes. o Programacions d’aula amb la participació de les famílies. o Organització de més claustres pedagògics. o Organització d’espais flexibles i acolllidors. o Projecte de construcció d’un pati pel joc i l’experimentació amb implicació de tota la comunitat. o Col·laboració de l’AMIPA per dotar l’escola amb material tecnològic. o Implicació de l’AMIPA per gestionar i planificar les activitats extraescolars. Compartir planificació i monitors amb les escoles de la ZER. o Formació docent en NESE. Programar l’atenció a la diversitat (recursos humans/ espais/ materials, metodologia...) o Planificació de més activitats lúdiques i educatives en contacte amb la natura i de la cultura- patrimoni local. o Elaborar una guia per les famílies i mestres per donar a començament de curs (normes, activitats, calendari, projectes...) que faciliti la participació. 16/29
 19. Tot i tenir uns bons resultats en les competències bàsiques, proves diagnòstiques i proves internes creiem de vital importància adequar la nostra programació potenciant el treball competencial com a base per adquirir tots els aprenentatges, amb la participació i implicació de tots els docents que treballem al centre. El nostre sistema educatiu preveu la transformació del concepte tradicional d’ensenyament basat en l’adquisició de coneixements, en un concepte modern d’aprenentatge basat en la capacitat de resoldre situacions diverses, és a dir, un aprenentatge competencial que ajudi a l’alumne a empoderar-lo d’eines i estratègies per aprendre a aprendre al seu ritme. Tot això implica un gran canvi en el dia a dia de l’escola, que per primera vegada incideix directament a les nostres aules. Per aquest motiu, l’objectiu prioritari que ens marquem per als propers quatre cursos, és contribuir a l’èxit escolar i l’excel·lència educativa desenvolupant al màxim les capacitats de tot l’alumnat, és a dir, millorar el nivell competencial dels nostres alumnes i fer una reflexió sobre com ha de ser la seva avaluació. ●ÀMBIT DE GESTIÓ, ORGANITZACIÓ, RECURSOS I FORMACIÓ En un entorn de canvi permanent, tota organització ha de tenir una actitud receptiva a l’aprenentatge i a la millora continuada. Per aquest motiu cal que com a docents ens formem, tinguem una actitud creativa, disposada al canvi i a la innovació. Cal sortir de la closca que genera el dia a dia la nostra feina i conèixer altres experiències que hagin obtingut èxits en la gestió i millora d’organitzacions. ●ÀMBIT DE COHESIÓ SOCIAL OBJECTIU:OBJECTIU:OBJECTIU:OBJECTIU: Cohesionar, incloure i potenciar la participació de la comunitat educativa Com a inclusió de tota la comunitat educativa, volem millorar el sentiment de pertinença a l’escola de totes les famílies i alumnes, millorar també les relacions personals i fomentar la participació de pares, mares i entorn. OBJECTIU:OBJECTIU:OBJECTIU:OBJECTIU: Millorar el funcionament, la gestió i l’organització de l’escola per assolir l’èxit educatiu 17/29
 20. A partir dels objectius generals ens plantejarem un pla d’actuació amb unes estratègies per implementar-lo, dissenyarem unes activitats i actuacions per portar-les a terme i farem constar també els responsables de cada actuació i els indicadors per avaluar-ho. ÀMBITÀMBITÀMBITÀMBIT PEDAGÒGICPEDAGÒGICPEDAGÒGICPEDAGÒGIC LÍNIA D’ACTUACIÓ: Revisió pedagògica del currículum i metodologia. OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU MILLORAR EL NIVELL COMPETENCIAL DE L’ALUMNAT. ESTRATÈGIA 1 Millora de la competència comunicativa escrita en llengua catalana i castellana ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 1.1 Fer el desplegament curricular de llengua escrita i unificar criteris metodològics a EI/PRI Claustre i ED Percentatge d’ alumnes que superen l’avaluació de cicle en escriptura (PRI) Proves internes 1.2 Realitzar rúbriques d’avaluació de les diferents tipologies textuals Tutors Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt en les proves diagnòstica de 2n i Cb 6è Prova diagnòstica i de CB ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 1.1.1 Programació d’activitats d’escriptura funcional (individuals i col.lectives) a EI i PRI X 1.1.2 Coordinació pedagògica entre etapes i cicles del procés d’escriptura X 1.1.3 Elaboració del dossier de treball “El meu quadern d’escriptura” a tots els cicles d’EP X CAT XCAS 1.2.1 Realització i aplicació de la rúbrica d’avaluació de l’expressió escrita en els diferents tipus de textos i anàlisi dels resultats. X CAT XCAS ESTRATÈGIA 2 Millora de la competència comunicativa oral en anglès ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 2.2 Augmentar les hores de contacte amb la llengua anglesa Tutors, especialista anglès i ED Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà- alt/ alt en la competència de comprensió oral Prova ext. de CB ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 2.2.1 Programació de tallers d’anglès al llarg del curs (cuina, manualitats, experiments...) fora l’horari de l’àrea X X X X 2.2.2 Participació en l’espai web de la ZER amb aportacions orals en anglès X X X X 18/29
 21. ESTRATÈGIA 3 Millora de la competència matemàtica i científica ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 3.1 Potenciar el canvi pedagògic de l’E/A de les matemàtiques Claustre i ED Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt en les proves diagnòstica de 2n i Cb 6è Prova diagnòstica 2n Prova Cb 6è 3.2 Actualitzar materials i recursos per treballar les matemàtiques d’una manera més significativa i funcional Tutors Percentatge d’activitats competencials en cada sessió Programacions d’aula 3.3 Establir la “tarda de la ciència” on treballar el mètode científic Claustre i tutors Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà- alt/alt en la prova de Cb de medi Prova Cb 6è 3.4 Realitzar una Programació de medi natural i social lligada a l’entorn Claustre i ED Es realitza la programació de medi Programació d’aula ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 3.1.1 Creació d’espais on els alumnes siguin capaços de fer les activitats d’una manera més autònoma. X X 3.2.1 Disseny d’activitats, materials i recursos més competencials X X 3.3.1 Programació d’activitats cooperatives al voltant de la ciència X X 3.3.2 Exposicions orals internivells d’experiències científiques fent ús d’una taula-recull i rúbriques d’avaluació X X 3.4.1 Desenvolupar una programació de medi natural i social lligada a l’entorn i on l’alumne en sigui el principal protagonista (suprimir els llibres de text) X X ESTRATÈGIA 4 Millora de la competència digital per avançar en el coneixement i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 4.1 Programació d’activitats TAC en les diferents àrees. Tutors, especialistes i coordinador TAC Percentatge d’utilització TAC en les activitats de cada sessió Programacions d’aula 4.2 Dinamització i participació en la plataforma Nodes de la ZER/escola Claustre Articles publicats al Portal (Mínim 9 per classe) Plataforma Nodes ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 4.1.1 Utilitzar recursos TAC en els processos d’E/A potenciant els projectors, tauletes i ordinadors. X X X X 19/29
 22. ÀMBIT DE GESTIÓ IÀMBIT DE GESTIÓ IÀMBIT DE GESTIÓ IÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓORGANITZACIÓ LÍNIA D’ACTUACIÓ DE TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU MILLORAR el funcionament, LA GESTIÓ I L’ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA PER ASSOLIR L’ÈXIT EDUCATIU ESTRATÈGIA 5 Aportar a l’escola innovació i nous recursos per a la igualtat d’oportunitats ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 5.1. Promoure l’èxit educatiu de tots els alumnes i la igualtat d’oportunitats. Equip directiu i Claustre Percentatge d’alumnat que supera els criteris d’avaluació mínims del cicle. Criteris d’avaluació 5.2. Definició d’un procediment d’avaluació que afavoreixi l’aprenentatge competencial. Claustre Instruments d’avaluació competencials utilitzats Programacions 5.3. Formació dels mestres en innovació educativa i noves metodologies d’aprenentatge. Equip directiu Percentatge participació mestres en la formació PGA/ Memòria 5.4. Organització de recursos (horaris, espais, materials, mestres, activitats...) segons les necessitats educatives. Equip directiu i Claustre Enquesta satisfacció mestres/ famílies Enquesta 5.5. Potenciació de projectes cooperatius. Claustre Projectes cooperatius/curs PGA/ Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 5.1.1. Analitzar les pròpies pràctiques docents des de la mirada competencial que atenguin l’atenció a la diversitat i la inclusió a l’aula. X X X X 5.1.2. Formació docent en atenció a la diversitat i NESE. X 5.1.3. Compartir bones pràctiques educatives amb el professorat. X X X X 5.2.1. Donar a conèixer els objectius i criteris d’avaluació a l’alumnat i a les famílies X 5.2.2. Proposar activitats on el propi alumne s’hagi d’avaluar (coavaluació, rúbrica, autoreflexió...). X X X X 5.3.1. Participar en la formació que es programi des de la ZER. X X X X 5.4.1. Replantejar les tasques que els alumnes fan a casa. X 5.4.2 Crear un nou espai de joc, comunicació i d’ intercanvi d’experiències. X 4.1.2 Fer formació sobre la possibilitat de recursos i accions fent ús de diferents programes i aplicacions. X 4.2.1 Penjar articles a la plataforma de la ZER de cada cicle, de diferents activitats de l’aula implicant als alumnes de forma activa. X X X X 20/29
 23. 5.4.3. Realitzar una PGA amb flexibilització d’espais, horaris i recursos X X X X 5.4.4. Fer ús de les noves tecnologies per a la igualtat d’oportunitats X X X X ESTRATÈGIA 8 Promoure accions per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes ÀMBITÀMBITÀMBITÀMBIT DE COHESIÓ SOCIALDE COHESIÓ SOCIALDE COHESIÓ SOCIALDE COHESIÓ SOCIAL LÍNIA D’ACTUACIÓ CONVIVÈNCIA, CLIMA ESCOLAR I RELACIÓ AMB L’ENTORN OBJECTIUOBJECTIUOBJECTIUOBJECTIU COHESIONAR I COORDINAR ELS MEMBRES DE LA COMUNITAT ESTRATÈGIA 6 Organització de l’acolliment de les famílies i als nous mestres. ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 6.1.Elaborar documents d’acollida a les famílies i als mestres nous. Equip Directiu Realització dels documents PAF i PAM NOF/PA 6.2.Organitzar activitats per integrar les famílies a la vida escolar. Equip Directiu i tutors Activitats al curs dirigides a les famílies PGA 6.3. Elaborar un Pla de Comunicació d’escola. Equip Directiu i Claustre Percentatge satisfacció comunitat Enquesta ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 6.1.1.Revisió dels documents informatius a les famílies i als nous mestres. X 6.2.1. Promoure espais de trobada amb les famílies i dinamització de xerrades educatives X X X X 6.3.1. Revisar les estratègies de comunicació amb les famílies i mestres X ESTRATÈGIA 7 Foment de la col·laboració de les famílies en el procés d’E-A ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 7.1. Fomentar la participació de les famílies en les activitats d’escola. Equip Directiu i tutors Percentatge de famílies participants/curs PGA/Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 7.1.1. Programació d’activitats amb famílies a l’aula: racons, xerrades, lectura, dramatització de contes, tallers, projectes... X X X X 7.1.2. Planificar activitats obertes a les famílies per la celebració de festes tradicionals. X X X X ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 8.1.Planificar i aplicar activitats per a la convivència i gestió de conflictes. Claustre i Tutors Percentatge d’activitats per a la convivència Programacions d’aula (tutoria) 21/29
 24. 8.2. Crear la comissió de mediació. Equip directiu Es crea la comissió Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 8.1.1 Organització de l’acolliment i seguiment dels alumnes nous a l’escola. X 8.1.2 Programació de dinàmiques de grup i cooperatives. X X X X ESTRATÈGIA 9 Fomentar les relacions amb l’entorn que ens aportin aprenentatge ACTUACIONS RESPONSABLES INDICADORS INSTRUMENTS 9.1. Participar en propostes que es facin des de l’entorn (poble, comarca, associacions...) ED i Claustre Activitats realitzades de propostes entorn PGA /Memòria 9.2. Dissenyar una programació de sortides educatives per conèixer l’entorn natural, patrimonial, econòmic i de serveis. Claustre i tutors Programació sortides PGA/ Memòria ACTIVITATS 20-21 21-22 22-23 23-24 9.1.1. Desenvolupament de projectes en col.laboració amb agents educatius externs. X X X X 9.2.1. Realització d’una programació de sortides locals al llarg de l’educació infantil i primària. X Definició de l’indicador Instruments Fonts Punt de referència Millora desitjable DERESULTATS Percentatge d’ alumnes que superen l’avaluació de cicle en escriptura CAT/CAS Proves d’escriptura internes Alumnes 2n, 4t, 6è 75% 80% Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt en la prova diagnòstica EXP ESCRITA CAT Prova externa 2n Ø 80% Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt EXP ESCRITA CAT Prova externa 6è 63% 70% Percentatge d’ alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt EXP ESCRITA CAS Prova externa 6è 80% 82% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà- alt/ alt COMPRENSIÓ ORAL ANG Prova externa 6è 76% 80% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt MATEMÀTIQUES Prova externa 2n Ø 80% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/ alt MATEMÀTIQUES Prova externa 6è 83% 85% Percentatge d’alumnes que es troben en el mitjà-alt/alt MEDI NATURAL Prova externa 6è 80% 85% Percentatge d’alumnat que supera els criteris d’avaluació mínims de cicle. Proves internes Alumnes 2n, 4t, 6è 90% 95% 22/29
 25. DEPROCESSOS Nombre d’activitats competencials /sessió Programacions Prog aula 1/4 2/4 Percentatge d’utilització TAC en les activitats de cada sessió Programacions Prog aula 20% 30% Articles publicats al Portal /Etapa/Cicle Portal Nodes Tutors Ø 9/cicle Instruments d’avaluació competencials utilitzats Programacions Tutors/Prog 3 6 Satisfacció mestres en organització i gestió de centre Enquesta Mestres 95% 100% Satisfacció mestres en l’atenció a la diversitat Enquesta Mestres 80% 100% Satisfacció famílies en participació i atenció a les necessitats individuals dels infants Enquesta Famílies 86% 88% 90% 90% Activitats al curs dirigides a les famílies Memòria PGA 2 3 Percentatge de famílies participants en activitats dins i fora l’aula Enquesta Tutors 50% 75% Percentatge d’activitats per a la convivència/curs Programacions Tutors Prog aula 5% 10% Activitats realitzades de propostes de l’entorn/curs Memòria PGA Entorn 4 6 DERECURSOS Percentatge participació mestres en formació innovació Memòria Claustre 25% 100% Percentatge participació mestres en formació noves tecnologies Memòria Claustre 0% 100% Percentatge participació mestres en formació NEE Memòria Claustre 25% 100% Es realitza la programació de medi natural i social EI/PRI Programació Currículum EI/PRI Ø Prog. Es realitza programació de sortides locals Programació Prog Ø Prog. Realització del document Pla d’Acollida a les Famílies Memòria Famílies mestres i ED Ø Document Realització del document Pla d’Acollida als mestres Memòria Mestres i ED Ø Document Realització del Pla de Comunicació Memòria Famílies Mestres Alumnes Entorn Ø Document Es crea Comissió de Convivència Memòria Mestres Alumnes Famílies Ø Comissió 23/29
 26. 5. LIDERATGE DISTRIBUÏT Construir una millora de l’escola de Figuerola del Camp, amb uns millors recursos, processos i resultats, implica una organització humana amb una coordinació liderada, democràtica i planificada. Crec que un líder ha de conduir cap a l’assoliment de l’èxit educatiu marcat en el PE, amb la participació i corresponsabilitat de totes les parts implicades a través d’un sistema de gestió integral de l’escola de qualitat. A l’escola es distribuiran tasques, càrrecs i coordinacions a partir de l’anàlisi dels coneixements i les competències necessàries per ocupar-los. Tindrem en compte les diferents àrees que cal gestionar (recursos, persones, tecnologia,...) de forma flexible i innovadora, per tal d’assegurar l’eficàcia en l’assoliment dels resultats i l’eficiència dels recursos esmerçats. L’equip directiu donem també molta importància al lideratge dels mestres a l’aula i donarem suport, recursos i la formació necessària per exercir les tasques docents segons el model d’escola que volem. Així doncs, el lideratge de l’escola recau en tots els membres que participen en la presa de decisions o accions de millora. Es tracta de responsabilitzar-nos tots plegats del camí que hem de fer junts. El meu plantejament… Liderar la reducció de temps dedicat a gestió, augmentant l’eficàcia i l’eficiència, per tal de dedicar-lo a l’ensenyament i aprenentatge, verdadera aportació de valor de l’escola a l’alumnat en particular i a la societat en general. Treballar per aconseguir millorar el rendiment escolar, de tal manera que ajudi a corregir possibles desigualtats d'origen social i abordar amb garanties d'èxit la integració escolar de tots els alumnes. Ser accessible, escoltar i respondre a tots els membres de la comunitat educativa. Ser proactiva en l’anticipació i resolució de problemes i actuar com a mediadora davant del sorgiment de conflictes. Definir, prioritzar, participar, implicar a tots els docents en les activitats de millora i projectes de l’escola o de ZER. Comunicar i possibilitar la participació dels mestres, famílies i alumnes en les activitats de millora. 24/29
 27. Assignar els recursos, organitzatius, materials i humans necessaris per dur a terme el servei educatiu, la millora contínua i la innovació. Planificar un servei del centre gestionat per processos, controlats per responsables, amb objectius definits, alineats amb la missió, garantint la transparència i rendició de comptes dels seus resultats. Afrontar, comprendre i donar resposta a les necessitats que es generen per part de l’alumnat, famílies i mestres. Impulsar els valors de l’esforç, el mèrit i el respecte als mestres entre els alumnes i fomentar la cultura de la responsabilitat i la superació personal. Agrair personalment, fer agraïments públics, o altres formes de reconeixement a les persones i equips que s’esforcen i lluiten per millorar la qualitat de l’escola. Revisar periòdicament la missió, visió i valors de centre i assegurar la cohesió de l’equip humà en el seu assoliment. Impulsar l’actualització didàctica i metodològica, la formació contínua del personal, la incorporació de la innovació educativa i uns ensenyaments que preparin l’alumnat per al present i el futur. Garantir que la gestió del centre és respectuosa amb les persones, l’entorn proper i el medi ambient, i per tant sostenible en el temps. Optimitzar l’ús dels recursos públics, realitzar despeses amb criteris d’eficàcia (adreçats al que es vol assolir), eficiència (màxim rendiment del diner públic) i sostenibilitat (que la inversió garanteixi la seva continuïtat en el llarg termini) 6. MECANISMES D’AVALUACIÓ I RETIMENT DE COMPTES El retiment de comptes la considerem una avaluació que s'incorpora cada cop més a la gestió de les escoles i que està relacionada amb l'augment de l'autonomia que se'ns atorga. Gràcies a aquest mecanisme explicarem, justificadament, els nostres objectius i resultats, fonamentat en quatre valors: la transparència, la participació, l’avaluació i el control i la gestió. 25/29
 28. El PdD és el full de ruta que seguirem aquests quatre anys i aquest projecte es concretarà anualment en la PGA i la MA, eines de gestió adequades i útils per al retiment de comptes als òrgans de participació del centre i a l’administració educativa. També és rellevant el seguiment de l’evolució dels indicadors de procés i progrés seleccionats per l’escola, l’evolució dels indicadors del PEZ i del PdD , i l’anàlisi de la correlació entre els indicadors propis del centre i el SIC. La nostra tasca directiva es valorarà fent ús de diferents fonts i instruments, recursos que ens ajudaran a extreure dades objectives i avaluables. El claustre de mestres i cada coordinador responsable de les pròpies actuacions, avaluarà al llarg del curs en les reunions i trimestralment, el grau d’assoliment dels objectius marcats, avenços i dificultats, els resultats obtinguts i les propostes de millora que quedaran reflectides en la memòria anual. D’aquesta memòria se n’informarà a la Inspecció Educativa i al Consell Escolar de l’escola i al de la ZER on hi ha representació de les direccions, AMIPA, pares i mares, ajuntaments, mestres i personal PAS. La MA farà propostes de millora dels punts febles detectats que s’hauran d’incloure a la PGA del curs següent que haurà de ser el suficientment flexible per adaptar les actuacions a la realitat canviant de l’escola. L’autoavaluació tindrà un pes important, de la gestió, de les actuacions realitzades com a directora i els resultats educatius obtinguts. Volem també potenciar la recollida de les opinions i valoracions de tots els membres de la comunitat educativa (alumnes, pares, Ajuntament...) en relació a les activitats de l’escola i el clima escolar. Considerem molt important escoltar la veu de totes les persones implicades i compartir els resultats obtinguts, en un exercici de corresponsabilitat, participació i transparència. A l’escola es potenciarà la capacitat dels alumnes per explicar-se, opinar i perquè participin en el desenvolupament i millora dels processos d’aprenentatge. Amb la reflexió conjunta, els alumnes seran molt més protagonistes del procés educatiu tant del propi, com del dels seus companys, són una peça clau d’aquest procés avaluatiu. 26/29
 29. L’Informe que realitzaré al finalitzar el mandat, contindrà un resum valoratiu de les principals actuacions realitzades considerant la seva aportació a l’assoliment dels objectius estratègics i l’evolució dels indicadors. Presentarem aquest informe a la Inspecció Educativa, al Claustre i al Consell Escolar per tal de fer una valoració del treball dut a terme en aquests quatre cursos. QUI? DOCUMENTS PER AL RETIMENT DE COMPTES QUAN? Claustre de mestres PEZ PdD PGA Actes d’avaluació Indicadors anuals de centre Resultats proves internes i externes -Competències bàsiques 6è -Prova diagnòstica 2n MA Actes de les reunions de claustre (acords) Justificació comptes anuals i pressupost Pla d’Acollida als Mestres Enquesta valoració Inici i final de curs Trimestre Anual Trimestre i Final de curs Final i inici curs Mensual Anual Inici de curs 2n trimestre (2n i 4t any mandat) Consell Escolar (ED, Ajuntament, AMIPA, pares i mares, mestres i personal PAS) PEZ PdD PGA MA Actes de les reunions dels Consells (acords) Justificació comptes anuals i pressupost Indicadors anuals de centre Resultats proves internes i externes -Competències bàsiques 6è -Prova diagnòstica 2n Inici i final de curs Final i inici curs Trimestre Anual Anual Fi de curs Famílies Pla d’Acollida a les Famílies Reunió inici curs ZER i escola PGA Enquesta valoració Informes avaluació Registre entrevista Circulars informatives Inici curs 2n trimestre (2n i 4t any mandat) Trimestre Al llarg del curs Al llarg del curs Alumnes Enquesta valoració 2n trimestre (2n i 4t any mandat) 27/29
 30. L’avaluació busca la participació de tothom per enriquir el projecte, poder reflexionar al voltant d’aquest i aconseguir els objectius fixats que milloraran la nostra escola. 7. CONCLUSIÓ Ofereixo aquest PdD amb la il.lusió de continuar dirigint l’escola i fer front als nous reptes educatius i de gestió. És un projecte continuista però també de noves mirades i enfocs que la societat necessita, que parteix d’una realitat, temporitzant les estratègies i actuacions a seguir per arribar a assolir els objectius que seran beneficiosos per tota la comunitat educativa. Amb l’avaluació, com a instrument d’aprenentatge per cercar conjuntament propostes de millora. La nostra escola ha de ser una escola inclusiva. En conseqüència, el conjunt de professionals que hi treballem hem de centrar els nostres esforços per aconseguir-ho. En aquest projecte ens comprometem a interpretar les barreres de la diversitat com un repte i com una oportunitat per a créixer, aprendre i cercar l’èxit educatiu conjuntament. Com a mestra d’escola rural només voldria afegir un petit apunt, la meva experiència com a docent m’ha ensenyat que l’escola rural rutlla gràcies a la dedicació constant de tots els docents que hi treballen. Són mestres multifunció, amb vocació i sempre amb ganes d’aprendre i renovar-se. Des d’aquí el meu record als mestres i companys/es meus de l’escola rural que hem compartit plegats aquests anys de treball i ara en comencem uns altres d’engrescadors amb molts reptes que segur ens faran créixer a tots. 28/29
 31. 8. BIBLIOGRAFIA • Guia per elaborar i aplicar un pla estratègic. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació 2007 • Boix, R. (n.d.). Monogràfic 2 : Coordinadora : Roser Boix Presentació : Educació , ruralitat i territori : la construcció d ’una identitat pròpia. • Chavarria, X., Borrel, E. (1999). Avaluació de la funció directiva. Una estratègia per al desenvolupament. Barcelona. Ed Graó. • Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’Educació. LOE • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació. • Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius. • Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent. • Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el reconeixement de la innovació pedagògica. • Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. • RESOLUCIÓ EDU/3176/2019, de 25 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació. • Sistema d’Indicadors d’Educació de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació • Projectes i Plans d’Actuació de la ZER La Parellada. 29/29
Anúncio