O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Transhumanism - it-cafe.ir

1.131 visualizações

Publicada em

Transhumanism, fine line between courage and stupidity
-
ترابشریت، مرز باریک میان شجاعت و حماقت
-
در جلسات گذشته «نمایش آینده » تلاش بر این بوده که با معرفی کلان‌روندهای فناوری، تصویر نسبتاً جامعی از آینده‌ پیش‌رو در بازه 20 الی 30 سال آینده داشته باشیم. ابعاد مختلفی از توسعه فناوری در این جلسات مورد بررسی قرار گرفت ولی واقعیت آن است که تاکنون فقط به آثار بیرونی و محیطی فناوری‌های پیشرفته پرداخته‌ایم و بررسی دقیقی بر اثرات درونی آن بر بدن و ذهن انسان صورت نگرفته است.
هم‌اکنون به مدد فناوری‌های نوین سطحی از قدرت در پیش‌روی و دسترس بشر قرار گرفته است که تا پیش از این حتی در فیلم‌ها و نوشته‌های علمی هم نتوانسته‌ بودند بدرستی آن را پیش‌بینی کنند. از جمله این‌که بشر امروز تقریباً از لحاظ فنی مانعی برای دستکاری در بدن و ذهن خود ندارد و تنها چند سال دیگر به کنترل کامل دانش بشر بر ابعاد علمی ساختار ذهن و بدن باقی‌مانده است. در این میان گروهی عقیده دارند که دستکاری و تغییرات در ساختار اولیه ذهن و بدن بشر کاری غیراخلاقی و به قول فرانسیس فوکویاما «احمقانه‌ترین تصمیم بشریت» است و گروهی این اقدام را یک گام شجاعانه و غیر قابل اجتناب در توسعه توانمند‌های بشر (در همه حوزه‌ها من جمله اخلاق) می‌دانند.
طرفداران این جنبش به آن نام ترابشریت (ترنس‌هیومنیسم) داده‌اند و عقیده دارند که با پیشرفت فناوری و افزایش در دسترس بودنِ آن، می‌توان به جلوگیری از افزایش سن پرداخت و یا به توانمندسازی انسان‌ها به لحاظ توانایی‌های فیزیکی، ذهنی یا روان‌شناختی، دست زد.
-----
Videos of this presentation:
Part 1: http://www.aparat.com/v/SODCB
Part 2: http://www.aparat.com/v/NL4Wz
Part 3: http://www.aparat.com/v/ADn8w

Publicada em: Tecnologia
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Transhumanism - it-cafe.ir

 1. 1. ‫زمانی‬ ‫مسعود‬ 1 September 2015 www.it-cafe.ir @masoud_zamani Session 12 @_innovcenter @_itcafe_ #ShowingtheFuture
 2. 2. The Best Way to Predict the FUTURE, is to CREATE it. (Alan Key)
 3. 3. ‫چیست‬ ‫ترابشریت‬‫؟‬ What’s Transhumanism?
 4. 4. Technology All Aspects of life Transportation Access to Information Communication
 5. 5. Unguided, Natural 3.8 billion Years Evolution
 6. 6. ‫دیروز‬ ‫دنیای‬:‫محلی‬ ‫و‬ ‫خطی‬ (Local & Linear) ‫امروز‬ ‫دنیای‬:‫جهانی‬ ‫و‬ ‫نمایی‬ (Global & Exponential) •Wi-Fi •GPS •Google •Skype •Smartphone •…
 7. 7. Objective: Passing on GENES
 8. 8. CONSCIOUSNESS
 9. 9. ‫ب‬ ‫گوید‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫جنبش‬ ‫یک‬ ‫ترابشریت‬‫ا‬ ‫ب‬ ‫توان‬‫می‬ ،‫آن‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫فناوری‬ ‫پیشرفت‬‫ه‬ ‫انس‬ ‫توانمندسازی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پرداخت‬ ‫سن‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫ها‬‫ان‬ ‫دست‬ ،‫شناختی‬‫روان‬ ‫یا‬ ‫ذهنی‬ ،‫فیزیکی‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬‫زد‬. ‫منبع‬:‫پدیا‬ ‫ویکی‬
 10. 10. ‫ترابشریت‬ ‫تاریخچه‬ Transhumanism History
 11. 11. GILGAMESH
 12. 12. Übermensch ‫آموزانم‬‫می‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫ابر‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫من‬... ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بوزینه‬‫انسان‬‫چی‬ ‫چیست؟‬‫زی‬ ‫دردناک‬ ‫شرم‬ ‫مایه‬ ‫چیزی‬ ‫یا‬ ‫آور‬ ‫خنده‬. ‫در‬ ‫انسان‬‫برابر‬‫همینگو‬ ‫ابرانسان‬‫نه‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬: ‫چیزی‬‫شرم‬ ‫مایه‬ ‫چیزی‬ ‫یا‬ ‫آور‬ ‫خنده‬ ‫دردناک‬......‫زمین‬ ‫معنای‬ ‫انسان‬ ‫ابر‬ ‫است‬... «‫زرتشت‬ ‫گفت‬ ‫چنین‬»
 13. 13. FM-2030 Are You a Transhuman? Monitoring and Stimulating Your Personal Rate of Growth in a Rapidly Changing World 1989
 14. 14. Max More We have achieved two of the three alchemists' dreams: We have transmuted the elements and learned to fly. Immortality is next.
 15. 15. …the world's most dangerous idea because it may undermine the egalitarian ideals of democracy (in general) and liberal democracy (in particular) through a fundamental alteration of "human nature ".
 16. 16. Ronald Bailey ،‫ترین‬‫دلیرانه‬ ،‫ترین‬‫شجاعانه‬ ‫و‬ ‫ترین‬‫انتزاعی‬ ‫ترین‬‫آرمانی‬ ‫اشتیاق‬‫بشری‬
 17. 17. Definitions and approaches
 18. 18. DEFINITIONS FOR TRANSHUMANISM The intellectual and cultural movement that affirms the possibility and desirability of fundamentally improving the human condition through applied reason, especially by developing and making widely available technologies to eliminate aging and to greatly enhance human intellectual, physical, and psychological capacities. The study of the ramifications, promises, and potential dangers of technologies that will enable us to overcome fundamental human limitations, and the related study of the ethical matters involved in developing and using such technologies.
 19. 19. ‫هس‬ ‫چی‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫ترابشریت‬‫ت؟‬ ‫فلسفی‬ ‫نگاه‬ ‫زندگی‬ ‫به‬ ‫نگرش‬ ‫اجتماعی‬ ‫جنبش‬ ‫بینی‬‫جهان‬
 20. 20. ‫کن‬‫می‬ ‫چه‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫ها‬‫هیومنیست‬‫ترانس‬‫ند؟‬ ‫های‬‫فناوری‬ ‫استخراج‬ ‫و‬ ‫فعلی‬ ‫روندهای‬ ‫مطالعه‬ ‫بر‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫گذاری‬‫اثر‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫محتمل‬ ‫ما‬ ‫زندگی‬ ‫مزایای‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ‫فوق‬ ‫های‬‫خروج‬ ‫از‬ ‫برند‬‫می‬ ‫بهره‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫اجتماعی‬.
 21. 21. ‫ترابش‬ ‫فکری‬ ‫مکتب‬ ‫اصلی‬ ‫های‬‫شاخه‬‫ریت‬ Super Longevity Super Intelligence Super Wellbeing
 22. 22. Super Longevity •100،000‫میرند‬‫می‬ ‫روز‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫نفر‬. •‫است‬ ‫مرده‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫نفر‬ ‫هفت‬ ‫هر‬ ‫از‬ ،‫سال‬ ‫سی‬ ‫طی‬ ‫در‬.
 23. 23. Aubrey de Grey Mutations – in Chromosomes causing cancer due to nuclear mutations/epimutations Mutations in Mitochondria Junk – inside of cells, aka intracellular aggregates Junk – outside of cells, aka extracellular aggregates Cells – too few, aka cellular loss Cells – too many, aka Cell senescence Extracellular protein crosslinks
 24. 24. As long As Possible As Long as we WANT
 25. 25. How would it be? Manage the Population Growth? Who Owns it?
 26. 26. Super Intelligence
 27. 27. Nick Bostrom The AI path The Whole Brain Emulation path The Neuromorphic path
 28. 28. Consciousness!!
 29. 29. Super Wellbeing
 30. 30. ‫انتخاب‬... ‫خشم‬‫حسادت‬ ‫افسردگی‬ ‫احتمال‬ ‫اضطراب‬ ‫درد‬ ‫آستانه‬
 31. 31. New Scientist 11 April 2015
 32. 32. David Pearce Eliminate Suffering
 33. 33. After 300,000 Years Same Anxiety Same Anger Same Jealous
 34. 34. ‫برد‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫نوین‬ ‫جنبش‬‫گی‬
 35. 35. Science Fiction?? Science Future
 36. 36. I died as inanimate matter and arose a plant, I died as a plant and rose again an animal. I died as an animal and arose a man. Why then should I fear to become less by dying? I shall die once again as a man To rise an angel perfect from head to foot! Again when I suffer dissolution as an angel, I shall become what passes the conception of man! Let me then become non-existent, for non-existence Sings to me in organ tones, 'To him shall we return Rumi
 37. 37. ‫شدم‬ ‫نامی‬ ‫و‬ ‫مردم‬ ‫جمادی‬ ‫از‬--‫برزدم‬ ‫حیوان‬ ‫به‬ ‫مردم‬ ‫نما‬ ‫وز‬ ‫شدم‬ ‫آدم‬ ‫و‬ ‫حیوانی‬ ‫از‬ ‫مردم‬--‫شدم‬ ‫کم‬ ‫مردن‬ ‫ز‬ ‫کی‬ ‫ترسم‬ ‫چه‬ ‫پس‬ ‫بشر‬ ‫از‬ ‫بمیرم‬ ‫دیگر‬ ‫حمله‬--‫سر‬ ‫و‬ ‫پر‬ ‫مالیک‬ ‫از‬ ‫آرم‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫جو‬ ‫ز‬ ‫جستن‬ ‫بایدم‬ ‫هم‬ ‫ملک‬ ‫وز‬--‫وجهه‬ ‫اال‬ ‫هالک‬ ‫شیء‬ ‫کل‬ ‫شوم‬ ‫قربان‬ ‫ملک‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫بار‬--‫شوم‬ ‫آن‬ ‫ناید‬ ‫وهم‬ ‫اندر‬ ‫آنچه‬ ‫موالنا‬ ‫معنوی‬ ‫مثنوی‬–‫سوم‬ ‫دفتر‬
 38. 38. Thanks @MASOUD_ZAMANI

×