O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Exponential Organizations - سازمان‌های نمایی

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Singularity - it-cafe.ir
Singularity - it-cafe.ir
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 58 Anúncio

Exponential Organizations - سازمان‌های نمایی

Baixar para ler offline

همه روزه و در همه جا صحبت از آینده و اتفاقات آن است، سیاستمداران از آینده جغرافیای سیاسی جهان و منطقه صحبت می‌کنند و جامعه شناسان از آینده تحولات اخلاقی و اجتماعی و البته صاحبان فناوری نیز از آینده فناوری و تاثیرات متنوع آن سخن می‌گویند. فصل مشترک همه این مباحث تغییرات بزرگ و بنیادین در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و فناوری در سال‌های پیش رو است.

ولی واقعیت آن است که هنوز به درستی نمی‌دانیم که سازمان‌ها و بنگاه‌های آینده چه شکلی خواهند داشت و چگونه می‌توانند در محیط پرآشوب و بشدت رقابتی آینده رقابت‌های محلی و جهانی را به سود خود به پایان برسانند. سرعت تحولات محیطی بقدری زیاد شده است که حتی منعطف ترین شرکت‌های جهان نیز به سختی می توانند همگام با تغییرات خود را در سمت و سوی صحیح کسب و کار قرار دهند.
----
Videos:
Part 1: http://www.aparat.com/v/JBnM1
Part 2: http://www.aparat.com/v/KP57N
Part 3: http://www.aparat.com/v/4sMwg
Part 4: http://www.aparat.com/v/d6joh

در این ارائه با بهره‌گیری از کتاب بسیار موفق و پرمحتوای "سازمان‌های نمایی" نوشته سلیم اسماعیل و یوری فن خیست، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که سازمان‌های آینده چگونه خواهند بود و یک بنگاه موفق برای رسیدن به موفقیت و موفق ماندن در آن فضا به چه ویژگی‌های و توانمندی‌هایی نیاز خواهند داشت تا بتوانند بازآفرینی صحیحی در کسب و کارهای خود داشته باشند.

همه روزه و در همه جا صحبت از آینده و اتفاقات آن است، سیاستمداران از آینده جغرافیای سیاسی جهان و منطقه صحبت می‌کنند و جامعه شناسان از آینده تحولات اخلاقی و اجتماعی و البته صاحبان فناوری نیز از آینده فناوری و تاثیرات متنوع آن سخن می‌گویند. فصل مشترک همه این مباحث تغییرات بزرگ و بنیادین در بخش‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و فناوری در سال‌های پیش رو است.

ولی واقعیت آن است که هنوز به درستی نمی‌دانیم که سازمان‌ها و بنگاه‌های آینده چه شکلی خواهند داشت و چگونه می‌توانند در محیط پرآشوب و بشدت رقابتی آینده رقابت‌های محلی و جهانی را به سود خود به پایان برسانند. سرعت تحولات محیطی بقدری زیاد شده است که حتی منعطف ترین شرکت‌های جهان نیز به سختی می توانند همگام با تغییرات خود را در سمت و سوی صحیح کسب و کار قرار دهند.
----
Videos:
Part 1: http://www.aparat.com/v/JBnM1
Part 2: http://www.aparat.com/v/KP57N
Part 3: http://www.aparat.com/v/4sMwg
Part 4: http://www.aparat.com/v/d6joh

در این ارائه با بهره‌گیری از کتاب بسیار موفق و پرمحتوای "سازمان‌های نمایی" نوشته سلیم اسماعیل و یوری فن خیست، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که سازمان‌های آینده چگونه خواهند بود و یک بنگاه موفق برای رسیدن به موفقیت و موفق ماندن در آن فضا به چه ویژگی‌های و توانمندی‌هایی نیاز خواهند داشت تا بتوانند بازآفرینی صحیحی در کسب و کارهای خود داشته باشند.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Masoud Zamani (10)

Anúncio

Exponential Organizations - سازمان‌های نمایی

 1. 1. ‫‌های‌نمایی‬‫ن‬‫سازما‬ Exponential Organizations
 2. 2. The Best Way to Predict the FUTURE, is to CREATE it. (Alan Key)
 3. 3. ‫مسعود‌زمانی‬ 23‫تیر‬1394 www.it-cafe.ir @masoud_zamani @_innovcenter @_itcafe_
 4. 4. ‫اثرگذاری‬...
 5. 5. Jiro Horikoshi
 6. 6. ‫دنیای‌نمایی‬ Exponential World
 7. 7. 40،000‌‫دالر‬(2007‌)-90‌‫دالر‬(2015) ‫چاپگرهای‌سه‌بعدی‬ 450‌‫برابر‌در‬7‫سال‬
 8. 8. 500،000‌‫دالر‬(2008‌)-20،000‌‫دالر‬(2014) ‫‌های‌صنعتی‬‫ت‬‫روبا‬ 25‌‫برابر‌در‬6‫سال‬
 9. 9. 100،000‌‫دالر‬(2007‌)-500‌‫دالر‬(2015) Drones 200‌‫برابر‌در‬8‫سال‬
 10. 10. 30‌‫‌ساعت‬‫ت‬‫دالر‌برای‌هر‌کیلووا‬(1984) 0.14‌‫‌ساعت‬‫ت‬‫دالر‌برای‌هر‌کیلووا‬(2015) ‫انرژی‌خورشیدی‬ 214‌‫برابر‌در‬31‫سال‬
 11. 11. 20،000‌‫دالر‬(2009‌)-85‌‫دالر‬(2015) ‌‫حسگرها‬(3D LIDAR) 235‌‫برابر‌در‬6‫سال‬
 12. 12. 4،000‌‫دالر‬(2006‌)-60‌‫دالر‬(2015) Neurotech 67‌‫برابر‌در‬9‫سال‬
 13. 13. ‌‫نزدیک‌به‬90‌‫درصد‌کاهش‌هزینه‌تولید‌تا‌سال‬2020 ‌‫فناوری‌نانو‬(‫گرافن‬)
 14. 14. 10،000،000‌‫دالر‬(2007‌)-1،000‌‫دالر‬(2014) ‫فناوری‌زیستی‬ (DNA Sequencing) 10،000‌‫برابر‌در‬7‫سال‬
 15. 15. ‫‌های‌نمایی‬‫ن‬‫سازما‬ Exponential Organizations
 16. 16. ‫از‬ ‫کارها‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بودن‬ ‫رقابتی‬ ‫عمر‬ ‫میانگین‬30 ‫سال‬‫سال‬ ‫در‬1984‫به‬5‫سال‬‫سال‬ ‫در‬2014 ‫است‬ ‫یافته‬ ‫تقلیل‬ 90‫درصد‬‫های‬‫شرکت‬ ‫از‬Fortune 500‫سال‬ ‫در‬ 1995‫لیست‬ ‫در‬ ‫دیگر‬2015‫ندارند‬ ‫حضور‬ ‫های‬‫شرکت‬ ‫میانگین‬ ‫عمر‬ ‫دوره‬S&P 500‫از‬67 ‫سال‬‫در‬1920‫به‬15‫سال‬‫است‬ ‫یافته‬ ‫تقلیل‬ ‫در‬10‫سال‬‫آینده‬40‫درصد‬‫های‬‫شرکت‬S&P 500‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫حذف‬ ‫لیست‬ ‫این‬ ‫از‬.
 17. 17. ‫فناوری‬ ‫شتاب‬ ‫افزایش‬ ‫با‬، ‫های‬‫شرکت‬ ‫علیه‬ ‫تهدیدات‬ ‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬
 18. 18. ‌‫سال‬2006‌:140‫میلیارد‌دالر‬ ‌‫در‌سال‬2007‫آیفون‌وارد‌بازار‌شد‬ ‌‫اکتبر‬2008‌:8.1‫میلیارد‌دالر‬ ‌‫دسامبر‬2008‌:‫تاسیس‌شد‬ ‌‫در‌فاصله‬4‌‫سال‌تعداد‌سنسورهای‬WAZE10‫برابر‌گردید‬ ‌‫سال‬2012‌:8.2‫میلیارد‌دالر‬ ‌‫سال‬2014‌:7.2‫میلیارد‌دالر‬ ‌‫آگوست‬2013‌:‌‫خرید‬WAZE1.1‫میلیارد‌دالر‬
 19. 19. The Only Constant Is Change And the rate of CHANGE is increasing
 20. 20. 3‌‫میلیارد‌ذهن‌جدید‌در‬6‌‫تا‬8‌‫سال‌آینده‬ ‫به‌جهان‌کسب‌و‌کار‌وارد‌خواهند‌شد‬. ‫مشتریان‬‌‌‫جدید‌و‌البته‬‫نوآوران‬‫جد‬‫ید‬ ‫چگونه‌این‌انرژی‌را‌مهار‌کنیم؟‬ ‫چگونه‌سازمانی‌بسازیم‌که‌این‌اف‬‌‫راد‌در‬ ‫آن‌به‌نوآوری‌خود‌ادامه‌دهند؟‬
 21. 21. ‫صنایع‌چگونه‌تغییر‌خواهند‌کرد‬‫؟‬ 3 1 2 4 5 6 6D’sDigitized Deceptive Disruptive Dematerialize Demonetize Democratize
 22. 22. ‫‌ترین‬‫ی‬‫‌اند‌که‌اصل‬‫ه‬‫‌های‌ما‌به‌شکلی‌تکامل‌پیدا‌کرد‬‫ن‬‫ساختار‌سازما‬‌‫کار‬ ‌‫‌ها‌مدیریت‬‫ن‬‫آ‬‫فقدان‬/‫کمیابی‬‫‌‌انسانی‬‫ی‬‫نیرو‬/‫پول‬/‫‌ها‌است‬‫ه‬‫سرمای‬. ‌‫مفهوم‬‫مالکیت‬‫در‌هنگام‌کمیابی‌بشدت‌قابل‌قبول‌و‌اجرایی‌است‬ ‌‫دنیای‌امروز‌بشدت‬Information Enabled‌،‫شده‌است‬‫دسترسی‬‌‫به‬ ‫‌ها‌بهترین‌گزینه‌ممکن‌در‌این‌دنیا‌است‬‫ن‬‫‌‌آ‬‫ی‬‫‌گذار‬‫ک‬‫کارها‌و‌به‌اشترا‬.
 23. 23. ‌‫جهان‬Info-Based‌‫به‌صورت‬‫نمایی‬‫‌کند‬‫ی‬‫رشد‌م‬‌، ‌‫‌که‌ساختار‬‫ی‬‫در‌حال‬‌‫بسیار‌خطی‬‫سازمان‌شما‌به‬ ‫آهستگی‌در‌حال‌تغییر‌است‬‌‌.
 24. 24. ‌‫ما‌چندین‌سال‌است‌که‌می‌توانیم‬‫فناوری‬‫را‌بصورت‌نمایی‌رشد‬‫دهیم‬ ‌‫وقت‌آن‌است‌که‬‫استراتژی‬‌،‫ساختار‬‌،‫فرآیندها‬‌،‫فرهنگ‬‌،KPI‌، ‫افراد‬‌‫و‬‫‌های‬‫م‬‫سیست‬‫سازمان‌را‌بصورت‌نمایی‌رشد‌دهیم‬.
 25. 25. ‌‫سازمان‌نمایی‌چه‬ ‫‌هایی‌دارد‬‫ی‬‫ویژگ‬
 26. 26. An Exponential Organization (ExO) is one whose impact (or output) is disproportionally large — at least 10x larger — compared to its peers because of the use of new organizational techniques that leverage exponential technologies.
 27. 27. 300‫روز‬ 29‫روز‬ 3‫میلیارد‌دالر‬ 3‫میلیون‌دالر‬
 28. 28. MVP - Massive Transformative Purpose MTP is the higher, aspirational purpose of the organization, capturing the hearts and minds of those both inside and (especially) outside of the organization.
 29. 29. Radical Breakthroughs For The Benefit Of Humanity. Organize The World's Information Ideas Worth Spreading Make Invention Accessible Open Happiness
 30. 30. Shape the Future of internet by Creating unprecedented value and opportunity for its customers, employees, investors, and ecosystem partners.
 31. 31. •Staff on DemandS •Community & CrowdC •AlgorithmA •Leverage AssetsL •EngagementE
 32. 32. -
 33. 33. -
 34. 34. - 55000‌،‫کامیون‬16‫میلیون‌تحویل‌روزانه‬. 85‌‫‌جویی‌در‌سال‌و‬‫ه‬‫میلیون‌مایل‌صرف‬2.55‫میلیارد‌دالر‌کاهش‌هزینه‬
 35. 35. -
 36. 36. - ‌‫بهبود‬271‫درصدی‌الگوریتم‬ ‌‫ادعانامه‌در‬3‫روز‬
 37. 37. •InterfaceI •DashboardD •ExperimentationE •AutonomyA •Social TechnologyS
 38. 38. -
 39. 39. -
 40. 40. -
 41. 41. -
 42. 42. -
 43. 43. ‫بهترین‬ExO‫ها‬
 44. 44. ‫مقایسه‬ ‫های‬‫ویژگی‬ ‫های‬‫سازمان‬ ‫نمایی‬ ‫و‬ ‫خطی‬
 45. 45. ‫‌ها‬‫پ‬‫‌آ‬‫ت‬‫استار‬ ‫‌های‌متوسط‬‫ت‬‫شرک‬ ‫‌های‌بزرگ‬‫ت‬‫شرک‬
 46. 46. 58 ‫با‌تشکر‬

×