O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Kurikulum berasal daripada perkataan Latin “currere”
maksud “race course” atau laluan/jejak/jurusan.
Definisi kurikulum
• ...
Definisi kurikulum
0 segala rancangan pendidikan yang
dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau
institusi pendidikan untuk m...
Antara definisi lain…
kurikulum ialah "a plan of learning" atau "satu
rancangan pembelajaran."
-Taba (1962)
"a plan for pr...
Reka bentuk kurikulum
bermaksud cara kurikulum itu
dikonsepsikan dan komponen -
komponen utama kurikulum
Matlamat /
Objekt...
Sejarah….
0 Asas permulaan kurikulum moden negara kita adalah
berdasarkan Laporan Razak (1956).
0 Jawatankuasa Sukatan Pel...
MATLAMAT / OBJEKTIF
KURIKULUM
0Garis panduan dan penentu sempadan ilmu.
0Penyampaian maklumat ikut peringkat.
0Relevan dan...
HALA TUJU KURIKULUM
0 1956 - General Syllabuses and Timetable Committee
ditubuhkan
0 1964 - General Syllabuses and Review ...
0 1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa
0 1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain
...
TRANSFORMASI
KURIKULUM
Pendidikan adalah
‘ever-changing’
Kurikulum akan
dirombak & diubah
mengikut keadaan
FAKTOR 1: FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
lebih memperkembangk...
FAKTOR 1:
FALSAFAH
PENDIDIKAN
KEBANGSAAN
o Menjadi teras utama dalam
pembentukan kurikulum kebangsaan
o Sukatan Pelajaran ...
FAKTOR 2: POLITIK
o Curriculum development is also a political process. It
requires dealing with people and their various ...
FAKTOR 3: KEMAJUAN NEGARA & PERKEMBANGAN
SEMASA
DUNIA Kurikulum tidak bersifat statik
 Berubah mengikut peredaran masa
...
FAKTOR 4: PERUBAHAN SOSIAL
 Sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam
perkembangan sosial
 Penerapan nilai-nilai...
FAKTOR 5: MURID
 Memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran
 Kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu
pengetahua...
FAKTOR 6: PERKEMBANGAN ILMU &
KEPENTINGANNYA
 Kurikulum tidak bersifat statik
 Ilmu bersifat dinamik – sentiasa berkemba...
TIMELINE kurikulum di Malaysia
2011
KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah)
2003
KBSR (Semakan)
1993
KBSR (Kurikulum Bers...
KBSR
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
Matlamat
• memastikan
perkembangan
potensi murid
secara
menyeluruh,
seimbang dan
bersepadu
• meliputi
aspek-aspek
intelek,...
OBJEKTIFKBSR
0 Penguasaan Bahasa Melayu sebagai
bahasa rasmi
0 Menguasai kemahiran asas
berbahasa iaitu bertutur, membaca
...
Mengapa berubah???
KBSR  KSSR
Paradigma Perubahan
KSSR
TIMSS ; Melahirkan pelajar bertaraf
dunia.
Selaras dengan teras kedua
PIPP ; Pembangunan Modal
In...
KSSR
Dasar gubalan
 2 bentuk (Standard Kandungan dan
Standard Pembelajaran)
Bahan kurikulum
 3 bahagian
o Dokumen stan...
KSSR
Pentaksiran Formatif
merujuk kepada semua aktiviti dan
tugasan yang diberikan kepada murid
untuk membolehkan guru m...
Reka bentuk kurikulum
KBSR KSSR
Linear berasaskan 3
bidang
Komunikasi
Manusia dan alam
keliling
Perkembangan
individu
M...
Bahan kurikulum
KBSR KSSR
Huraian Sukatan
Pelajaran
Dokumen
Standard
Kurikulum
3M (Membaca,
Menulis, Mengira)
4M (Memb...
MATLAMAT
0 Memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi aspek-
aspek intelek, roha...
DIGUBAL BERDASARKAN
0 Kesinambungan pendidikan rendah dengan
pendidikan Menengah
0 Pendidikan umum untuk semua pelajar
0 P...
MATLAMAT
0 Menyediakan kurikulum dan kokurikulum yang
holistik dan seimbang bagi memperkembang
kepelbagaian potensi indivi...
PERUBAHAN
0 Reka bentuk kurikulum dan Organisasi kurikulum
0 Penekanan pada kemahiran abad ke-21
0 Sains dan teknologi
0 K...
Senarai MP Menengah rendah
KBSM KSSM
Bil. Mata Pelajaran Waktu Bil. Mata Pelajaran Waktu
1 Bahasa Malaysia 6 1 Bahasa Mala...
KHB (sekarang)
Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3
Teras Kemahiran manipulatif
Perdagangan dan keusahawanan
Kekeluargaan
P...
Pendidikan Vokasional dan
Teknologi (PVT)
0 Tiada pilihan
0 Penerapan unsur teknologi melalui pengalaman vokasional
0 Meng...
KANDUNGAN PVT
Kejuruteraan Pertanian Ekonomi
rumah tangga
Teknologi
maklumat
dan
komunikasi
Keusahawanan
 Kerja kayu
 Ke...
0 Dasar kurikulum matematik
9. pembentangan kurikulum
9. pembentangan kurikulum
9. pembentangan kurikulum
9. pembentangan kurikulum
9. pembentangan kurikulum
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

9. pembentangan kurikulum

221 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

9. pembentangan kurikulum

 1. 1. Kurikulum berasal daripada perkataan Latin “currere” maksud “race course” atau laluan/jejak/jurusan. Definisi kurikulum • Definisi kurikulum yang biasa digunakan merujuk kepada “a course of study” atau "satu rancangan pengajian”
 2. 2. Definisi kurikulum 0 segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan - KPM meliputi Nilai & norma Kebudayaan & kepercayaan Ilmu pengetahuan kemahiran
 3. 3. Antara definisi lain… kurikulum ialah "a plan of learning" atau "satu rancangan pembelajaran." -Taba (1962) "a plan for providing sets of learning opportunities for person to be educated." -Saylor (1981) Kurikulum adalah Rancangan Pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan suatu program untuk memperoleh ijazah. - Crow and Crow
 4. 4. Reka bentuk kurikulum bermaksud cara kurikulum itu dikonsepsikan dan komponen - komponen utama kurikulum Matlamat / Objektif Kandungan kurikulum Kaedah & Penilaian
 5. 5. Sejarah…. 0 Asas permulaan kurikulum moden negara kita adalah berdasarkan Laporan Razak (1956). 0 Jawatankuasa Sukatan Pelajaran ditubuhkan pada tahun 1956 untuk merumuskan sukatan pelajaran yang sesuai
 6. 6. MATLAMAT / OBJEKTIF KURIKULUM 0Garis panduan dan penentu sempadan ilmu. 0Penyampaian maklumat ikut peringkat. 0Relevan dan sesuai dengan kehendak semasa. 0Membina modal insan abad ke 21. 0Melahirkan insan seimbang (J.E.R.I.S) 0Kurikulum yang sama – ideologi masyarakat yang sekata dan bersatu. 0Melahirkan insan yang sayang dan cintakan tanah air
 7. 7. HALA TUJU KURIKULUM 0 1956 - General Syllabuses and Timetable Committee ditubuhkan 0 1964 - General Syllabuses and Review Committee ditubuhkan 0 1965 - Pendidikan Komprehensif dimulakan 0 1967 - Report of the Committee on Curriculum Planning and Development 0 1973 - Pusat Perkembangan Kurikulum (PPK) ditubuhkan 0 1982 - KBSR dilaksanakan di 302 buah sekolah rendah sebagai percubaan 0 1983 - KBSR dilaksanakan di semua sekolah rendah
 8. 8. 0 1988 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran bahasa 0 1989 - Pelaksanaan KBSM bermula untuk mata pelajaran lain 0 1989 - Kemahiran Hidup Program Peralihan dimulakan di tingkatan 1 0 1989 - Pelaksanaan PKBS di tahun 1 hingga tahun 6 di semua sekolah rendah 0 1989 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilancarkan di 100 buah sekolah rendah 0 1991 - Mata pelajaran Kemahiran Manipulatif dilaksanakan di 1000 buah sekolah rendah 0 1991 - Kemahiran Hidup bersepadu dimulakan di Tingkatan 1 0 1992 - Mata pelajaran Kemahiran Hidup Manipulatif dilaksanakan di 3000 buah sekolah rendah 0 1993 - Kemahiran Hidup mula dilaksanakan di Tahun 4 di semua sekolahrendah.
 9. 9. TRANSFORMASI KURIKULUM Pendidikan adalah ‘ever-changing’ Kurikulum akan dirombak & diubah mengikut keadaan
 10. 10. FAKTOR 1: FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
 11. 11. FAKTOR 1: FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN o Menjadi teras utama dalam pembentukan kurikulum kebangsaan o Sukatan Pelajaran yang digubal menekankan aspek kesepaduan dan keseimbangan o Penerapan nilai-nilai murni o Bermatlamat untuk melahirkan individu yang seimbang o Memupuk budaya sains dan teknologi o Memupuk budaya keusahawanan
 12. 12. FAKTOR 2: POLITIK o Curriculum development is also a political process. It requires dealing with people and their various power bases and their views of what makes for good education. (Francis P. Hunkin, 1987) o Pengaruh politik dalam pembentukan dan perkembangan kurikulum
 13. 13. FAKTOR 3: KEMAJUAN NEGARA & PERKEMBANGAN SEMASA DUNIA Kurikulum tidak bersifat statik  Berubah mengikut peredaran masa  Berubah mengikut kemajuan sains dan teknologi
 14. 14. FAKTOR 4: PERUBAHAN SOSIAL  Sekolah juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan sosial  Penerapan nilai-nilai murni  Perkembangan kurikulum harus sejajar dengan perubahan sosial agar nilai-nilai murni dalam individu tidak pupus ditelan arus pembangunan (Kamaruddin, 1994)
 15. 15. FAKTOR 5: MURID  Memberi ilmu pengetahuan dan kemahiran  Kurikulum yang dibentuk akan menyediakan segala ilmu pengetahuan dan kemahiran yang merangsang perkembangan potensi mereka secara menyeluruh iaitu merangkumi intelek, jasmani, rohani dan sosial (Ee Ah Meng, 1995)  Perancangan kurikulum yang baik mengambil kira keperluan murid serta mampu memberi faedah secara menyeluruh  Faktor minat dan perkembangan individu dalam bidang kognitif, psikomotor dan afektif perlu diambil kira  menyediakan murid dengan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat dan bentuk masyarakat yang akan mereka hadapi
 16. 16. FAKTOR 6: PERKEMBANGAN ILMU & KEPENTINGANNYA  Kurikulum tidak bersifat statik  Ilmu bersifat dinamik – sentiasa berkembang  Perancangan kurikulum yang baik dan berkesan perlu bagi memastikan perkembangan ilmu dapat disebarkan  Kurikulum perlu disemak dan dikemas kini dari masa ke semasa
 17. 17. TIMELINE kurikulum di Malaysia 2011 KSSR (Kurikulum Standard Sekolah Rendah) 2003 KBSR (Semakan) 1993 KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah) 1983 KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah)
 18. 18. KBSR Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
 19. 19. Matlamat • memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu • meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani [JERI] Penekanan • Kemahiran Asas 3M • Penyerapan nilai-nilai murni dilakukan secara menyeluruh Penilaian • Penilaian formatif - sepanjang masa • Penilaian sumatif dijalankan di akhir sesuatu tempoh pembelajaran
 20. 20. OBJEKTIFKBSR 0 Penguasaan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi 0 Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah 0 Menguasai kemahiran belajar 0 Menguasai kemahiran berfikir 0 Membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri 0 Menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal 0 Membina semangat patriotisme 0 Mengembangkan bakat dan kreativiti
 21. 21. Mengapa berubah??? KBSR  KSSR
 22. 22. Paradigma Perubahan KSSR TIMSS ; Melahirkan pelajar bertaraf dunia. Selaras dengan teras kedua PIPP ; Pembangunan Modal Insan Pembangunan Kurikulum adalah proses yang berterusan
 23. 23. KSSR Dasar gubalan  2 bentuk (Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran) Bahan kurikulum  3 bahagian o Dokumen standard o Modul pengajaran o Modul pembelajaran Modul dalam KSSR  Modul asas teras o Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Pendidikan Islam, Pendidikan Moral, Matematik, Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan.  Modul asas tema o Dunia Sains dan Teknologi, Malaysia Negaraku serta Seni Visual dan Muzik.  Modul elektif o Bahasa Tamil, Bahasa Cina atau Bahasa Arab, Iban, Kadazan Dusun
 24. 24. KSSR Pentaksiran Formatif merujuk kepada semua aktiviti dan tugasan yang diberikan kepada murid untuk membolehkan guru menilai perkembangan dan masalah pembelajaran murid.  Pentaksiran Sumatif adalah untuk menilai tentang sejauh mana murid telah menguasai apa yang dipelajari
 25. 25. Reka bentuk kurikulum KBSR KSSR Linear berasaskan 3 bidang Komunikasi Manusia dan alam keliling Perkembangan individu Modular berasaskan 6 tunjang Komunikasi Sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan estetika Sains dan teknologi Keterampilan diri
 26. 26. Bahan kurikulum KBSR KSSR Huraian Sukatan Pelajaran Dokumen Standard Kurikulum 3M (Membaca, Menulis, Mengira) 4M (Membaca, Menulis, Mengira, Menaakul) Fokus Elemen KBKK  Elemen kreativiti dan innovasi, Keusahawanan dan teknologi maklumatElemen
 27. 27. MATLAMAT 0 Memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu meliputi aspek- aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmoni dan berakhlak mulia.
 28. 28. DIGUBAL BERDASARKAN 0 Kesinambungan pendidikan rendah dengan pendidikan Menengah 0 Pendidikan umum untuk semua pelajar 0 Penggunaan disiplin ilmu yang ada 0 Kesepaduan antara unsur-unsur intelek, rohani, emosi dan jasmani 0 Penekanan nilai-nilai murni 0 Peningkatan penggunaan bahasa melayu 0 Pendidikan seumur hidup
 29. 29. MATLAMAT 0 Menyediakan kurikulum dan kokurikulum yang holistik dan seimbang bagi memperkembang kepelbagaian potensi individu untuk kemenjadian insan
 30. 30. PERUBAHAN 0 Reka bentuk kurikulum dan Organisasi kurikulum 0 Penekanan pada kemahiran abad ke-21 0 Sains dan teknologi 0 Komunikasi 0 Perkembangan fizikal dan estetika 0 Keterampilan diri 0 Kemanusiaan 0 Kerohanian, sikap dan nilai
 31. 31. Senarai MP Menengah rendah KBSM KSSM Bil. Mata Pelajaran Waktu Bil. Mata Pelajaran Waktu 1 Bahasa Malaysia 6 1 Bahasa Malaysia 6 2 Bahasa Inggeris 5 2 Bahasa Inggeris 5+1 3 Matematik 5 3 Matematik 5 4 Sains 5 4 Sains 5 5 Sejarah 3 5 Sejarah 3 6 PSK 2 7 Pendidikan Islam 3+1+2 6 Pendidikan Islam 4+2 Pendidikan Moral 3 Pendidikan Moral 3 8 Geografi 3 7 Geografi 3 9 PJK 2 8 PJK 2+1 10 KHB 3 9 Pendidikan Vokasional dan Teknologi 4 11 PSV 2 10 Pendidikan kesenian (psk+p.muzik) 3 12 Pendidikan Muzik 2 13 Perhimpunan 1 13 Perhimpunan 1
 32. 32. KHB (sekarang) Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Teras Kemahiran manipulatif Perdagangan dan keusahawanan Kekeluargaan Pilihan Kemahiran manipulatif tambahan Ekonomi rumah tangga Pertanian
 33. 33. Pendidikan Vokasional dan Teknologi (PVT) 0 Tiada pilihan 0 Penerapan unsur teknologi melalui pengalaman vokasional 0 Menggunapakai konsep kemahiran kehidupan 0 Konsep DIY (do it yourself) 0 Penambahan tajuk Teknologi Maklumat dan Komunikasi 0 Pendekatan Modular 0 Kemahiran asas (Tingkatan 1-2) 0 Aplikasi dan rekabentuk (Tingkatan 3) 0 Persediaan pengkhususan ke peringkat menengah atas (Tingakan 4-5)
 34. 34. KANDUNGAN PVT Kejuruteraan Pertanian Ekonomi rumah tangga Teknologi maklumat dan komunikasi Keusahawanan  Kerja kayu  Kerja asas paip  Asas enjin petrol  Asas elektrik domestik  Komponen n dan litar asas elektronik  Lukisan teknik  Projek rekabentuk  Pembiakan tanaman  Tanaman hiasan  Pengurusan kediaman  Asas jahitan  Masakan  Sistem komputer  Perkongsia n sumber dan laman web  Multimedia  Sistem maklumat  pengaturca raan
 35. 35. 0 Dasar kurikulum matematik

×