O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Tamlamalar Test 2

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Tamlamalar Test 2

 1. 1. TAMLAMALAR TEST -1-
 2. 2. <ul><li>Hangi cümlenin yüklemi isim tamlamasıdır? A) Su testisi su yolunda kırılır. B) Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. C) Bütün dertler, yılların birikimidir. D) Düşler, beynimi kemiren bir kurtçuktur. </li></ul>
 3. 3. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayanı zamir olan belirtili isim tamlaması vardır? A) Sokakların çamurundan bıktık. B) Uzaktan düdük sesleri duyuluyordu. C) Öğrencilerin hepsi konferansa katıldı. D) Kimsenin işine karışmazdı.
 4. 4. 3. “Bu söz kulağına altın küpe olsun.” cümlesinde geçen tamlamanın çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Belirtili İsim Tamlaması B) Zincirleme İsim Tamlaması C) Takısız İsim Tamlaması D) Belirtisiz İsim Tamlaması
 5. 5. 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtili isim tamlaması kullanılmıştır? A) İhtiyar kuşçu, dükkânın önünü süpürüyordu. B) Dersane öğrencisi olmak ayrıcalıktır. C) Kanarya, telden bir kafeste yaşıyordu. D) Ormanlık bir arazide yürüyorduk.
 6. 6. “ Bir sözcük bir varlığın neyden yapıldığını ya da neye benzediğini belirtiyorsa takısız isim tamlaması, varlığın herhangi bir niteliğini belirtiyorsa sıfat tamlaması olur.” 5. Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde takısız isim tamlaması yoktur ? A) Deri ceketini herkese gösterdi. B) Tilki adam herkesi dolandırdı. C) İpek gömlek sana çok yakışmış. D) Uzun süre konuşmadan yürüdü.
 7. 7. 6. Aşağıdakilerin hangisinde tamlama niteleme sıfatıyla yapılmıştır? A) İhtiyar adam kapı kapı dolaşıyordu. B) Bu sorunu yine ben çözeceğim. C) İki balıkçı balık ağı yapıyordu. D) Bir gemi yelken açtı hayal iklimlerine.
 8. 8. 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması sıfat görevinde kullanılmıştır? A) Bütün gök, pas rengi bir bulutla kaplıydı. B) Duyulur mu gül bahçesinde bülbül sesi? C) İlk müjdeyi sarı saçlı, küçük bir çocuk verdi. D) Daldım coşup giden denizin maviliğine.
 9. 9. Aşk oduyla yandı gönül Hak dostuna kandı gönül. 8. Yukarıdaki mısralarda yer alan tamlamanın çeşidi nedir? A) Belirtisiz isim tamlaması B) Belirtili isim tamlaması C) Sıfat tamlaması D) Takısız isim tamlaması
 10. 10. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? A) Çocuğu okula götürmek istiyor. B) Kitapları ciltlemek gerekiyor. C) sesi uzaklardan duyuluyordu. D) Burasını daha önce hiç görmedim.
 11. 11. 10. Hangi cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır? A) Giydiği kazak mavi renkliydi. B) Gürültüyü yapan, Ayşe’nin kardeşiydi. C) Bu bölge piknik alanıdır. D) Camları tutuşturan akşam güneşiydi.
 12. 12. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan tamlamalarda tamlayanın türü farklıdır? A) Sokağın sesi akşama doğru kesildi. B) Sokak lambası sabaha doğru söndü. C) Onun başarısı hepimizi sevindirecek. D) Yolun sonunda bizi ne bekliyor?
 13. 13. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nereye” sorusunun cevabı isim tamlamasıdır? A) Yarın hırçın kayalıklara gidelim. B) Tabaktaki yemeğe manalı manalı baktı. C) Onlar, bu sokağa iki yıl önce taşındılar. D) Korkuyla, mağaranın içine baktılar.
 14. 14. 13. Aşağıdakilerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması vardır? A) Durgun suda balık avlamak çok kolaydır. B)Polis dünkü olayla ilgili olarak suç duyurusu yaptı. C) Güneşi bölüşmüşler kırlangıç benzeri kuşlar. D) Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum.
 15. 15. İsim tamlamalarında zamirler de tamlayan olur. Bazen tamlayan durumundaki şahıs zamiri de düşebilir. 14. Bu tanıma örnek bir kullanım aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur ? A) Durdum gölgesinde şair gönlümce. B) Rüzgârların anamın duası kadar serin. C) Bir sıcak selamla gelir uzaktan D) Ve bir eski türküyle alıp gider gönlümü.
 16. 16. 15. “ Kiraz ağacının kırık dalları, yağmalandığının işaretiydi.” cümlesinde geçen isim tamlaması ile özdeş bir tamlama aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Kafesi açılan kuş uçup gitti. B) Van Gölü, canavarı ile ün yaptı. C) Yılların yorgunluğu üzerine çökmüştü. D) Çocukların düşüncelerinin temizliği, beyaz bir güvercin gibidir.
 17. 17. 16. Aşağıdakilerin hangisinde isim tamlaması vardır? A) Bulut haberi götürmedi mi daha. B) Nisan yağmurunu bekliyor toprak C) Ortalık erişmedi mi sabaha D) Neden üzgün böyle ağaçta yaprak?
 18. 18. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması vardır? A) Kenti baştan başa gezdik yarım saatte. B) Yağmur, tadını kaçırdı akşamın. C) Tren gece yarısına doğru kalkacak. D) Kolay kolay unutulmaz böyle dostluk geceleri.
 19. 19. 18. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili tamlamalardan hangisi farklıdır ? A) Pazardan ucuz meyve aldık. B) Altın bilezik takıyormuş. C) Etrafı taş duvarlarla çevirdiler. D) Şu sıcakta yün kazak giyilir mi?
 20. 20. 19. Aşağıdakilerin hangisinde, tamlananı sıfat tamlaması olan bir isim tamlaması vardır? A) Mavi okul önlükleri pek güzelmiş. B) Çoğu zarar, azı karar. C) Yağmurda, çocuğun kırmızı ceketi ıslandı. D) Yeryüzü kaçıyor insanların avuçlarından.
 21. 21. “ Zamirlerle isim tamlaması kurulur.” 20. Aşağıdaki cümlelerde geçen isim tamlamalarından hangisinde tamlayan zamir değildir? A) Onun şiirleri okunmaya değer. B) Bu kimin düşüncesi dersin? C) Bazılarının ailesi burada. D) Kitapların çoğu ıslanmış.
 22. 22. 21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uçağın sol kanadı” tamlamasına benzer bir tamlama yoktur ? A) Bu konuda senin tutumunu beğenmiyorum. B) Şehrin çıkmaz sokaklarında dolaştık. C) Annemin kırmızı elbisesi çok güzel. D) Sevginin sıcak ikliminde buluşalım.
 23. 23. I. Şu bakır zirvelerin ardından II. Bir süvari geliyor kan rengi III. Başlıyor şimdi melûl akşamla IV. Son ışıkla bulutlar cengi Belirtili isim tamlamalarında tamlayandan önce tamlayanın sıfatı kullanılabilir. 22. Yukarıdaki açıklamayı destekleyen örnek, dörtlüğün kaçıncı dizesinde vardır? A) I B) II C) III D) IV
 24. 24. 23. “ Öğretmenin bitmeyen sevgisi, toprak ana gibi bağrında güller bitiriyordu.” cümlesinde aşağıdaki tamlamalardan hangisi yoktur? A) Sıfat tamlaması B) Belirtili isim tamlaması C) Takısız isim tamlaması D) Zincirleme isim tamlaması
 25. 25. 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? A) Sakla samanı kuzular yesin. B) Kanımın hareketi damarda görülür. C) Büyük dağın dumanı büyük olur. D) Çocuğun huyu düzelmiş.
 26. 26. SON

×